De afgelopen maand is Israel twee keer opgeschrikt door aanslagen in Jeruzalem, gepleegd door Arabieren die met zware grondverzetapparaten op toevallig langskomende voetgangers, bussen en auto’s inreden met de bedoeling om zoveel mogelijk willekeurige Joden van alle leeftijden om te brengen. Beide Palestijnse Arabieren zijn uiteindelijk doodgeschoten terwijl er bij die aanslagen enige doden en tientallen gewonden vielen  

Nu blijkt dat beide terroristen een verleden als kleine crimineel hadden, het waren verslaafden, dieven, drughandelaren en vrouwenverkrachters en hadden hun familie/stam/clan te schande gemaakt. Een van hen had zelfs een tijdje met een Joodse vrouw samengewoond en dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen al moet er voor alle eerlijkheid worden vermeld de bewuste mevrouw daar ook geen punten mee scoorde bij de andere kant, de Joden.

Nou heb ik zo het donkerbruine vermoeden dat die misdrijven in eigen kring zijn gepleegd want ik kan mij niet voorstellen dat stelen bij Joden, het verkopen van drugs aan Joden of het verkrachten van Joodse vrouwen bij Palestijnen als misdaad geldt.

De heren zijn dus vanwege hun criminele achtergrond buiten de familie gezet want zo gaat dat in die vreedzame en liefdevolle kringen: vrouwen die de familieeer bezoedelen worden omgebracht en mannen worden buitengesloten, verschil moet er zijn.

Aanslagen op willekeurige Joden en in mindere mate Christenen blijken in die kringen een uiterst geschikte manier voor uitgestotenen te zijn om hun goede naam te redden en de familieeer weer te herstellen en dat is hier gebeurd want beide heren zijn nu gevierde Islamitische helden.

Opmerkelijk dat de schande van een kleine diefstal eenvoudig gewist kan worden met een zo groot mogelijk bloedbad van willekeurige vrouwen, kinderen, zuigelingen, bejaarden en ander toevallig langskomend volk. Wat een misselijkmakend gedachtegoed hebben deze lieden toch, het grenst aan het ongelooflijke.

De terrorist Samir Kuntar die deze week is geruild tegen de stoffelijke resten van twee door Hizbollah ontvoerde Israëlische reservisten heeft in 1979 met drie anderen een appartement in het noorden van Israel overvallen. Vandaar hebben ze een 28-jarige man met zijn 4-jarige dochter naar het strand gesleept waar Kuntar de vader doodschoot en de vierjarige kleuter de schedel tegen een rots kapotsloeg. Stel je voor: een vierjarige vastgrijpen bij de enkeltjes en dan net zolang met de schedel tegen de rotsen meppen tot deze is verbrijzeld en het kind dood is.

Deze man is nu de grote held van de Islamitische wereld, overal wordt zijn vrijlating uitbundig gevierd. Hij is in Libanon door de premier en de president ontvangen en uitgebreid gefêteerd en zal binnenkort ook door president Assad van Syrië worden onthaald. Ongetwijfeld ligt er nog een zegetocht door Iran in het verschiet.

Islam is vrede, zegt de politiekcorrecte wijsheid, de vrede van een zeer groot kerkhof dan.

63 REACTIES

 1. Volkomen uit de lucht gegrepen. Zionistische propaganda. voortgaande demonisering van palestijnen.

  • Goed, A boos

   Vertel me eens, hoe het kan dat de veroordeelde moordenaar en terrorist Kuntar met feesten en juichende mensen is ontvangen? (Voor het gemak mag je in je antwoord gewoon vasthouden aan je afkeer van propaganda en voorliefde voor de Palestijnse zaak.)

   Kom op, ‘feest vieren’ als er een veroordeelde terrorist wordt uitgeleverd? Hè? Geef in ieder geval toe dat zo’n houding gewoon immoreel is. Zelfs als je advocaat van de duivel speelt, wordt dat toch een wat vreemde houding. Stel je eens voor dat het hier ging om een Israeliër die twee Palestijnen (vader en dochter) had doodgeschoten en warm onthaald werd door de mensen van Tel Aviv — feesten, vlaggen, uitzinnige vreugde. Hoe zou je reactie dan zijn?

   Geweld is nooit goed jongen.

  • En dat kun jij op de volgende manier onderbouwen:

   – en toen werd het stil – ?

 2. Achter elke aanslag zit een verhaal dat niet in de media komt.

  Cui bono?

  • Aardige maar nietszeggende tegeltjeswijsheid, waar je niets mee opschiet.
   Jij kan niet voorspellen wat er in ‘de’ (?) media komt.
   Uitstekend verhaal van Wladimir.
   Dat islamisme bedient van de meest lage methoden die een mens kan bedenken.
   Het volstrekt willekeurig vernietigen van weerloze mensen als baby’s, kleuters, kinderen, tieners, volwaasenen en bejaarden.
   En vergeet niet de slachtoffers die daarna hun verdere leven ernstig verminkt door het leven zullen moeten gaan.
   DAT komt inderdaad veel te weinig in het nieuws!

   • Menige aanslag die zogenaamd is gepleegd door Arabieren, is gepland en opgezet door de Israëlische politiek.

   • He? Dat is inderdaad nieuws dat ‘de’ media zelden brengen.
    Gepland door Israelische politici?
    Of n.a.v. Israelische politiek?
    Dat is een zeer wezenlijk onderscheid.
    Mogen wij iets meer vernemen, of blijft het bij vage insinuaties.

 3. Ik stel me zo voor dat als Volkertje straks weer losgelaten wordt hij door Bea (of tegen die tijd misschien Prins Pils) op feestelijke wijze op Paleis Soestdijk (of het Loo, of whatever) onthaald wordt en geëerd als redder (ridder?) van de monarchie. Ondanks dat de gevestigde orde nogal wat heeft om hem dankbaar te zijn (opdracht vervuld, en netjes gezwegen) zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren.

  In die orde moeten we deze vredelievende ‘Palestijnen’ zien, denk ik. Maar islam is dan ook een doodscultus; pas na het leven begint het genieten (dat gaat ze nog tegenvallen, alleen merken ze dat niet meer).

 4. Vast allemaal waar hoor, daar niet van, maar je kunt je ook afvragen waarom de Israëlische overheid in vredesnaam de lijken van 2 personen zo belangrijk vindt dat ze daarvoor een kindermoordenaar op vrije voeten zet.

  En de suggestie dat het vereren van misdadigers en genocide-plegers een puur Islamitische aangelegenheid is, past ook weer in de Islamofobie (ja, ik blijf het woord gewoon gebruiken en van toepassing zien, ook al is het niet “Vrijspreker-correct”) die deze website van tijd tot tijd weer inzet. Of zijn we Karadzic vergeten, die ondanks het feit dat hij Servisch-Orthodox Christen is, en als instigator van menig bloedbad, toch ook een aanzienlijke populariteit genoot onder de Serviërs? En voor ieder ander volk en iedere andere religie is er vast ook wel een voorbeeld te noemen. Net mensen, die Islamieten.

  En o ja, deze is ook wel toepasselijk:

  “Psalm 137
  1. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij; ook weenden wij, als wij gedachten aan Zion.

  2. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen, die daarin zijn.

  3. Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij, die ons over hoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: Zingt ons een van de liederen Zions;

  4. Wij zeiden: Hoe zouden wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land?

  5. Indien ik u vergete, o Jerûzalem! zoo vergete mijn regterhand zich zelve!

  6. Mijne tong kleve aan mijn gehemelte, zoo ik aan u niet gedenke; zoo ik Jerûzalem miet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap!

  7. HEERE! gedenk aan de kinderen van Edom, aan den dag van Jerûzalem; die daar zeiden: Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fondament toe!

  8. O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die uwe misdaad u vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt.

  9. Welgelukkig zal hij zijn, die uwe kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

  Goh, eigenlijk is deze Bijbeltekst toch best toepasselijk op de Palestijnen, en hun huidige “toestand”. Net Joden, die Islamieten.

  • Vreemde reactie, beste Owl

   Dan heb ik het niet over je kritiek tegen Islamofobie, maar je verwijzingen naar Karadzic en feestende Serviërs.

   Ten eerste, zie ik hier niemand stellen dat Karadzic-verering wel geoorloofd is, dus die vergelijking met Libanon raakt kant noch wal. Heb je de beelden gezien? Het was net Koninginnedag daar.. (PS Libanon is trouwens nu net een land waar Christenen, Druzen, Shi’ieten, Soennieten, Joden e.a. door elkaar leven. De feestvreugde was vast niet beperkt tot moslims alleen, het was veel meer nationalisme.)

   Ten tweede, is Servië nu juist een land dat tot in den treure is bekritiseerd in de Westerse media. Vaak terecht, hou me ten goede, maar lange tijd bestond er niet zoiets als Servische slachtoffers of zelfs een Servisch perspectief. Dat waren boeven en meer niet. Punt. (In TV-interviews hoor je dat ook altijd terug bij Serviërs; zij denken dat het Westen tegen ze is, wat ze ook doen.) Terwijl elke andere burgeroorlog in de geschiedenis van de mensheid toch daders (en slachtoffers) kent, gold dat ditmaal niet voor Serviërs.

   Maar ik begrijp dat je gewoon een voorbeeld wou geven dat we allemaal mensen zijn met onze goede en slechte punten.

   Eens.

   Het lijkt me duidelijk dat Libanezen wat aan hun slechte punten moeten gaan werken. Juichen voor veroordeelde terroristen hoeft bijvoorbeeld niet. Aan zo’n houding valt te werken.

   PS Kuntar’s vrijlating is overigens vooral een symbool voor Arabische landen, niet Israël. Het is vooral de Arabische media die deze hype heeft opgeblazen. Het argument: “de Israëlische overheid in vredesnaam de lijken van 2 personen zo belangrijk vindt dat ze daarvoor een kindermoordenaar op vrije voeten zet.” is dan wat wat vreemd, niet? Het was immers de Arabische media die dit bericht wereldkundig maakte. De Israëlische overheid stond weliswaar niet buiten het conflict, maar zeker wel buiten de hype.

   • Jimmy,

    Dat voorbeeld van Karadjic was slechts vanwege de actualiteit. Persoonlijk heb ik er ook nogal wat moeite mee dat Serviërs steevast als “dadervolk” worden gepresenteerd in de media. Het was gewoon een illustratie dat dit soort “verheerlijking” van misdadigers nu eenmaal niet een exclusief Islamitische of Arabische eigenschap is. En als die observatie van mijn kant klopt, wordt de libertarische strekking of bedoeling van het artikel me een beetje duister.

    Ik vind het gewoon een beetje jammer dat het libertarisme in Nederland vaak een bepaalde draai meekrijgt richting rechts-conservatieve (of complot-gerelateerde) meningen. Nu is het uiteraard zo dat links nogal oververtegenwoordigd is in ons media- en politiek landschap, en dit blijft nu eenmaal ook een website voor Vrijheid van Meningsuiting, maar toch heb ik persoonlijk meer op met het Amerikaanse libertarisme, dat zich onderscheidt van zowel de linkse (Democratische) als rechtse (Republikeinse) vleugels.

    En ik had inderdaad ook met gekromde tenen die beelden van dat perverse Libanese Carnaval met die misdadiger met Lombroso-hoofd bekeken op het Journaal. Ik zag daar echter voornamelijk geel-groene vlaggen van de Sji’itische Hezbollah beweging, en had minder de indruk dat het een Arabisch-Libanees “feest” was. Al is daar natuurlijk ook wel wat bij voor te stellen, aangezien het Israëlisch-Palestijns conflict nu eenmaal zowel een ethnisch als religieus aspect heeft.

    Dat mensen bij conflicten tussen groepen nogal de neiging hebben misdaden van hun “eigen groep” te vergoeilijken is erg jammer, maar dus helaas niet een eigenschap die exclusief bij bepaalde groepen thuishoort. Zo zul je ook vele libertariërs vinden die Pinochet wel een “redelijke vent” vonden, vergeleken met de mogelijk nog grotere socialistische ellende die Allende zou hebben kunnen aangericht. Puur omdat Pinochet iets meer aan “onze kant” van het politiek spectrum stond. Maar dat maakt diens misdaden niet minder af te keuren.

    En ik blijf het bizar vinden dat Israël (of welk land dan ook) iemand vrijlaat vanuit politieke overwegingen. Of de man had zijn straf verdiend, en moet die dan ook ondergaan, of niet. Iemand vrijlaten omdat dat “mooi uitkomt”, of omdat men er 2 lijken voor kan terugkrijgen, lijkt me een slecht signaal richting echte misdadigers en terroristen.

  • Joden noch christenen, Owl, hebben deze tekst verstaan als een uitnodiging tot het verpletteren van de kinderen.
   Waar dat islismisme zowel OT als NT perverteert.

   • Beek,

    Daar zullen we het wel nooit over eens worden denk ik. Het feit blijft dat als je de Bijbel als geschiedsschrijving ziet (althans, bepaalde delen ervan), dat de oude Israëlieten bepaald niet vies waren van een massamoordje meer of minder. En ook de Nazi’s konden hun eigen misdaden mooi “goedpraten” met een appèl aan God, Vaderland en Grote Idealen. Het is ook erg moeilijk om te erkennen dat mensen van “onze groep”, of de groepen waarmee we ons verbonden voelen, net zo menselijk en misdadig blijken te kunnen zijn als “de vijand”. Dat het dus een puur Arabische of Islamitische eigenschap zou zijn, lijkt me een beetje selectief shoppen in de geschiedenis (en het recente verleden).

   • Precies, net zo goed is het ‘geen geweld initieren’ der libertariërs zo’n vaag begrip. Het is niet altijd (en zeker niet in grotere conflicten) duidelijk of te achterhalen wie er nu de initiator was. En wat houdt het initieren nou in? Mag iemand met geweld verdreven worden van een stukje land wat hij heeft ingepikt of (per ongeluk) over loopt? zo ja, wie initieert er in dat geval nu eigenlijk geweld? En mag er met geweld worden gereageerd op bedreigingen? of zelfs op potentiële bedreigingen? En wie beoordeelt dat?
    Dat hele non-agressie-principe is mijn ogen eerder een wassen neus waarmee de libertariër graag schermt om de ideologie een valse zweem van pacisfisme te geven.
    Ik vraag me dan ook af hoeveel mensen er in de naam van de ‘vrijheid’ over de kling kunnen worden (of al zijn) gejaagd

 5. @Owl. Staat die tekst in het OT ? Is die dan niet apocrief ?
  Het komt mij voor, dat verheerlijken van wreedheid gelijk gesteld moet worden met een vorm van barbarij. Wie dat soort wrede teksten kritiekloos verspreid, maakt zich wat mij betreft persoonlijk schuldig aan een strafbaar feit, welke religie of levensbeschouwing hij ook aanhangt. Dat heeft niets met godsdienstvrijheid of vrijheid van meningsuiting te maken, maar alleszins met haatzaaien.

  • En waarom zou iemand geen haat mogen zaaien? Is dat tegen je principes o.i.d?

   • Haatzaaien (“aanzetten tot haat”, art. 137d Sr) staat m.i. gelijk met het initieren van geweld en dat is onlibertarisch.

   • Behalve als het politici, socialisten en andere ‘linksen’ betreft?

   • Niet alleen linksen, Boer, rechts deugt tenslotte ook niet als het om vrijheid gaat. Maar behalve de PVV is er verrekte weinig rechts te vinden in dit landje, tenzij je ToN serieus neemt, misschien, maar daar heb ik nog te weinig van gezien of gehoord om dat te kunnen doen. En ook Wilders is hier al meermalen bekritiseerd om zijn voorliefde voor dwang, zijn ge- en verboden. Maar de PVV is slechts zo’n 3% van de kamer, en heeft als enige een kleinere staat en lagere belastingen op de agenda staan. Logisch dus dat zijn concullega’s meer aandacht krijgen.

    En dan nog: staat het ontmaskeren van leugenaars en fraudeurs voor jou gelijk met haatzaaien? Dat iemand een hekel krijgt aan degene die hem oplicht lijkt me duidelijk, maar moet je daarom de oplichters maar hun gang laten gaan en hun slachtoffers onwetend houden? Lijkt me niet.

   • Leugenaars en oplichters ontmaskeren is wat mij betreft ok, maar verwacht jij zoveel meer van ‘libertariërs’?

   • “verwacht jij zoveel meer van ‘libertariërs’”
    Van ‘libertariërs’ niet nee, maar van libertariërs wel.
    Zoals je zelf al aangeeft zijn ‘libertariërs’ fake…

    Ik verwacht dan ook echt niet dat een samenleving op libertarische grondslag gevrijwaard zal blijven van oplichters en fraudeurs. Het grote verschil met de huidige situatie bestaat er echter in dat je niet langer gedwongen zult zijn met deze lieden om te gaan, zodra zij als zodanig bekend geworden zijn.

    De grootse fraudeur/oplichter/monopolist van allemaal is uiteindelijk de staat. Daar raak je structureel verreweg het meeste van je geld onvrijwillig aan kwijt. En daar ben je dus vanaf. Die gelegenheidsfraudeur waar je dan nog ’s intuint valt daarbij in het niet, en een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, als hij daar tenminste een keuze in heeft…

  • SpyNose,

   Zou jij je dan niet “verheugen” als personen die je als “slecht” ziet, of als horend bij de “vijand”, een onnatuurlijk einde bekomen?

   Als Mugabe, Fidel Castro, Kim Jong-Il of zelfs maar de “trouwe dienaren” van dergelijke garnituur morgen het loodje legt, zou ik een zekere mate van “Halelujah-stemming” toch niet helemaal kunnen onderdrukken. Het is misschien niet echt “beschaafd” of aardig, en als het niet nodig is om iemand te doden of een gruwelijk einde toe te wensen hoeft het van mij ook niet, maar het is toch niet een helemaal onmenselijke eigenschap? Die Bijbeltekst kwam als ik me niet vergis uit de tijd van de Babylonische Ballingschap, en uiteraard zal een volk dat is verdreven van haar woonplaats niet bepaald warme gevoelens koesteren jegens de bezetter, of al te veel medelijden voelen voor diens naasten. Dat is met de Palestijnen waarschijnlijk net zo. Alleen lijkt het me in dit geval, van zo’n gestoorde moordenaar die onschuldigen vermoordt, en dan nog een klein kind ook, niet echt op z’n plaats.

   Uiteindelijk trek ik echter de grens bij werkelijk geweld, en niet bij uitspraken van haat, aangezien ik menigmaal ook bepaalde politici en figuren een onzalig uiteinde heb gewenst (waar zij niet bij waren uiteraard, anders zat ik nu wellicht ook in het cachot). Vaak achteraf toch wel weer enigszins gematigd misschien, maar toch.

   • “Zou jij je dan niet “verheugen” als personen die je als “slecht” ziet, of als horend bij de “vijand”, een onnatuurlijk einde bekomen?”

    Tuurlijk wel, een natuurlijk einde mag ook, zie bv. de leuke en controversiële stukjes van Wladi als er weer eens een parasiet de pijp aan Maarten heeft gegeven (of ‘gestopt is met roken’, in GeenStijl terminologie). Zolang dit ‘zich verkneukelen’ door een privépersoon gebeurt is dat geen enkel probleem.

    Maar het is wat anders als de staat daar een statement van maakt (wat hier min of meer gebeurd is met het gehuichel rond de moord op Fortuyn; men kon de opluchting niet maskeren). Een staatsuiting maakt het een politieke stellingname, een visie, een ‘iets’ dat gewenst of juist ongewenst geacht dient te worden. En dat is kwalijk.

 6. Hoewel de topic schrijver zeker een punt heeft is de toonzetting en invulling ontzettend gekleurd.
  Het artikel is geschreven vanuit een sterk gekleurde pro israelelische visie.

  persoonlijk vind ik de palestijnen prehistorische sukkels die zo ongeveer vragen om alle ellende die hun overkomt, maar de Zioonistische staat heeft tonnen boter op zijn hoofd en gedraagd zich als de “schoolbully” van de buurt. Ook wordt er tot het uiterste gebruik gemaakt van de “goodwill” die Israel sinds WWII heeft verkregen.

  Uiteindelijk eindigd de topic writer met een flinke sneer naar de islamitische wereld terwijl hij verder eigenlijk alleen maar een paar incidenten uitvergroot.
  Dat leid bij mij tot de conclusie dat de topicwriter óf het zoveelste slachtoffer van het wereldwijde propaganda systeem waarmee wij als onnozele lezers klaargestoomd worden om ‘achter’ de komende clash tussen de islamitische en de judea/christelijke wereld te staan, óf hij is een overtuigd zionist.
  en/of islamofoob.

  nogmaals als er 2 sukkels om de foute redenen met elkaar op de vuist gaan hoef je geen partij te kiezen. Veroordeel ze dan allebei.

  • “Veroordeel ze dan allebei.”
   Sorry, VmaX, maar dit getuigt van een ontstellende ongeïnformeerdheid.
   Het lijkt me duidelijk aan welke kant de beschaving bestaat en waar die ontbreekt. Na WOII is door de VN bij akkoord een grondgebied aan Israël toegewezen, en wat je dan ook verder van de VN mag vinden, dat is nu eenmaal een historisch feit (ik heb niet onderzocht of de VN destijds ook al zo’n hypocriete, criminele club was als nu, maar het feit ligt er). Als alle grens’correcties’ van de laatste eeuw of zo tot permanente staat van oorlog moesten leiden was er bijna overal oorlog. En er was natuurlijk wel een reden voor het toewijzen van dat grondgebied, tenzij je meent dat de joden in WOII net zo zijn behandeld als elke willekeurige andere burger in bezet gebied.

   België is ook kunstmatig gevormd, en valt bijna uit elkaar, maar daar vinden geen dagelijkse raketbeschietingen en bomaanslagen plaats. Israël heeft de Arabieren gelegenheid gegeven in Israël te blijven wonen, behalve op enkele militair strategische plaatsen (5e colonne-risico), en vele Arabieren wonen dan ook gewoon vreedzaam tusen de joden. Ondanks de permanente militaire dreiging is Israël een bloeiende democratische staat, en alles daaromheen is ellende.

   Ik sprak iemand die op de grote vaart gewerkt had en hij zei: “Als je erheen voer kon je precies zien waar de grens was: groen was Israël, alles daarbuiten was grauw.” De Arabieren daar zijn door hun eigen mensen aan hun lot overgelaten, uitsluitend om politieke redenen. Desalniettemin hadden zij op het hun toegewezen grondgebied ook een bloeiende welvaartsstaat kunnen bouwen, maar zij kozen ervoor om dat niet te doen. Er zijn nota bene vluchtelingenkampen waar een bloeiende economie is ontstaan, zonder geld maar met ruilhandel, als bewijs van menselijke veerkracht in uitzichtloze situaties.

   Maar dan moet je wel die veerkracht een kans geven, en dat is iets wat in het MO niet gebeurd is. Voornaamste oorzaak: wat sprookjesboeken, zoals zo vaak. Religieuze dogma’s, ‘heilige’ plaatsen, en vooral: het elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dat dan met name van Arabische zijde, geheel volgens de opdrachten van de pedo-profeet.

   • “” Sorry, VmaX, maar dit getuigt van een ontstellende ongeïnformeerdheid”””

    Sorry Hartman maar JIJ getuigt van een ongeeveneaarde vooringenomenheid.
    Ik zeg dit niet snel maar wat ben jij een onthutsend voorbeeld van een Zionist.

    Zoals ik al bij-zon-der duidelijk aangaf ben ik noch PLO aanhanger noch Zionist.
    Ik heb dan ook geen voorkeuren wie wie de hersens inslaat of een raket in zijn hol douwt.
    Maar je over simplistische pro zionistische visie die je hierboven ten tonele voert was volgens mij al in de jaren 60 gedateerd.
    Je stelt dat de palestijnen weg mogen rotten wat jou betreft, omdat ze hun zaakjes minder voor elkaar hebben en niet door de VN een grondgebied kregen toegwezen?
    Je vind het volkomen normaal dat palestijnen in concentratiekampen worden weggestouwd?

    Nogmaals de palestijnen zijn stom volk die eens moeten leren dat je een leeuw niet met een stok in zijn reet moet porren, maar de Zionisten moeten eens leren dat ze niet eindeloos op de holocaust kunnen teren en hun goodwill een keertje op is, en dat mensenrechten ook voor Israel en de bezette (jawel bezette gebieden geen lullige grenscorrecties) gebieden gelden.

    Je verwijt mij ongeinformeerdheid?
    Ik verwijt jou fundamentalistisch Zionisme.

   • Dank je Hartman voor het antwoord op een paar prangende vragen. Wie verdeelt het grondgebied? De VN , tenminste als het uitkomt en toen ze nog geen criminele bende waren. Vervolgens, primitieven zouden sowieso geen recht op land moeten hebben. Geweld initiatie zal ook altijd van die kant komen en bij ons heet kindermoord gewoon ‘collateral damage’

   • Na WOII is door de VN bij akkoord een grondgebied aan Israël toegewezen, en wat je dan ook verder van de VN mag vinden, dat is nu eenmaal een historisch feit (ik heb niet onderzocht of de VN destijds ook al zo’n hypocriete, criminele club was als nu, maar het feit ligt er).

    Hoe zou jij het vinden als morgen de VN “bij akkoord” (zeg maar net zoals de ratificatie van het Lissabon-verdrag) het huidige grondgebied van Nederland uitroept tot Islamitisch Kalifaat? Wat zou jij in dat geval doen als inwoner van Nederland? Kun je zo misschien iets begrijpen van de aggressie die sommige Palestijnen tonen?

 7. Samir Kuntar vrij en die twee die schovel bestuurder werden standrechtelijk gedood, Samir is overgelopen voor veel geld en nu een dubbelspion anders kan het niet dat ze hem hebben laten gaan voor twee dode soldaten.

 8. @ VmaX en @ Boer
  Jullie lezen iets dat ik niet schrijf. VmaX, wat is een Zionist? Ik heb de kreet vaker gehoord maar vrijwel altijd in de context van NWO en zo. Ik denk niet dat ik in dat hokje pas, en bumperstickers zijn sowieso niets voor mij. Hier schijnen je roots door.

  Ongeïnformeerdheid kun je iets tegen doen. Met een loze kreet als zionisme kan ik helemaal niets.

  Het blijkt dat het soms moeilijk is om te zien wat vlak voor je neus staat. De feiten spreken voor zichzelf. Of had je liever gezien dat we hier ook nog steeds verwikkeld waren in de Hoekse en Kabeljauwse twisten?

  • jullie? ik heb jou niet als zionist bestempeld

   en nu een inhoudelijke reactie graag,

   • @Boer,

    Zucht…
    Eerst zeg ik:
    “@ VmaX en @ Boer
    Jullie lezen iets dat ik niet schrijf. ”

    Dan zeg ik:
    “VmaX, wat is een Zionist? …”

    Wie heeft er nou poep in zijn ogen?

  • Hartman je bent volkomen wereldvreemd in dit geval.
   Ik gaf overduidelijk aan dat ik geen partij kies in dit conflict en daar waar twee vechten hebben twee schuld.
   Jij verdedigd hier echter een politiek van consequente onderdrukking.
   Ja, ik vind wel dat Israel zich moet verdedigen tegen PLO terrorisme maar anderzijds stoppen ze ze in kampen en zijn ze in Israel 2derangs burgers.
   En ze gaan wel erg ver met “verdedigen”…

   fyi
   Zionisten streven naar een staat van israel in de oude bijbelse gebieden. En dat is precies de politieke stroming die jij hier loopt te verdedigen. met je “grenscorrecties”

   Ik heb je wel zinniger posts zien maken dan die in deze thread.

 9. @ Jonatan
  De huidige generatie “Palestijnen” zijn allang niet meer die die in 1947 zich onheus bejegend voelden. Vandaar mijn referentie naar vele andere gebiedsopdelingen in het verleden, waar ook niet meer oeverloos over gestreden wordt.

  Daarbij kun je nauwelijks de vergelijking maken die je maakt, want de islamieten zijn de onderdrukkers, niet de Israëli’s. Israël heeft geen handvest waarin staat dat alle islamieten van de kaart geveegd moeten worden. Andersom is dat wel het geval. Als je analogiën wilt maken moet je dat dus wel correct doen.

  Als morgen Lissabon NL uitroept tot libertarische vrijstaat ben ik een blij man (en nee, ik beweer hier niet dat Israël een libertarisch vrijstaat is).

  • De huidige generatie “Palestijnen” zijn allang niet meer die die in 1947 zich onheus bejegend voelden.
   Dus je wil zeggen dat als Nederland 60 jaar geleden door de VN was “omgetoverd” tot een Islamitisch Kalifaat, Nederlanders van de huidige generatie geen onrecht was/werd aangedaan?

   Ik heb het gevoel dat je niet goed beseft wat er in 1947 is gebeurd: een Britse “kolonie” met een overwegend Arabische/Islamitische bevolking werd eenzijdig (zonder die bevolking te raadplegen) omgetoverd tot “Joodse Staat”. Ja, die Arabieren mochten daar natuurlijk wel blijven wonen, maar moesten zich dan wel schikken naar de nieuwe (Joodse) wetten (er is namelijk geen scheiding tussen kerk en staat in Israel). Vind je dan dat die Arabieren daar maar mee hadden te leven? Omdat de VN die beslissing heeft genomen?

   Moeten wij dan ook maar de ratificatie van het verdrag van Lissabon als “historisch feit” accepteren en nergens meer tegen protesteren?

 10. Hartman, je lijkt bijna een politicus, met je ontwijkende antwoorden. graag to the point nou.

  • Hé Boer, ik begin bijna te denken dat je werkelijke naam Pechtold is ;-).
   Het kan natuurlijk aan mij liggen, maar veel duidelijker kan ik het toch echt niet zeggen. Dus heeft het ook weinig zin daar verder nog iets aan toe te voegen. De kracht mag dan misschien in de herhaling liggen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon mijn replieken nog eens doorlezen, misschien wat minder vluchtig.

   En dat geldt eigenlijk ook voor VmaX, die ook blijft demonstreren iets anders te (willen?) lezen dan ik geschreven (en onderbouwd) heb…

   • Kernvraag: WIE bepaalt wat van wie is… Volgens jou de VN als dat uitkomt
    Wie intitieerd geweld bij overtreding van deze wetten, is het zo moeilijk Hartman?
    Zit nog steeds te wachten op een libertarish bevredigend antwoord…

   • Ach zo, had dat eerder gezegd ;-).

    Nee, niet de VN (Engels: UN, Useless Nations), ook niet als dat zo uitkomt. Maar helaas is dat besluit, zo het een misstand is (gezien de diverse genocide-programma’s was het toch wel prettig dat de joden ergens een plekje kregen), een historische misstand, waar jij en ik niets aan gaan veranderen, al bloggen we daar eindeloos over door. Net zo min als we nog iets aan de oprichting van België gaan doen, de herindeling van Pruisen, en nog zo wat historische inmengingen van machtsgeile instituten dan wel veroveraars.

    Dus, eens of niet, is de situatie er één die als vaststaand geaccepteerd dient te worden. En daar valt m.i. best mee te leven, ware het niet dat de islamieten ermee bezig blijven om Israël de zee in te drijven. Dat verhaal van die tweederangsburgers valt nogal mee, de ‘normale’ burgers van de bezette gebieden zijn helemaal niet blij dat de ‘bezetter’ zich moest terugtrekken, want ze zijn er zwaar op achteruit gegaan, qua welvaart en voorzieningen (niet in de laatste plaats gezondheidszorg).

    Libertarisch valt er geen bevredigend antwoord te geven, omdat werkelijk alles aan de situatie tegen de libertarische principes indruist. Maar pragmatisch en moreel valt er wel iets van te zeggen, en dat is wat ik in mijn eerdere reacties heb proberen te doen.

    Oorlog is helaas iets des islams, zie ook de strijd tusen Syrië en Libanon, Irak en Iran (toen Hoessein daar nog de lakens uitdeelde), Irak en Kuweit, Jemen en… afijn, het rijtje gaat nog even door. Waar islam is is geen vrede, en dat is de werkelijk doorslaggevende factor in het geheel. Daarbij maken islamieten geen enkel onderscheid tussen burgers en soldaten, behalve als ze dat zo uitkomt voor propagandadoeleinden. Ongetwijfeld zal deze uitlating me weer op een veroordeling als islamofoob door een of ander PC figuur te staan komen, maar helaas, de feiten spreken voor zich, dus dat moet dan maar.

    Zie bv. ook de AlDura hoax en vervolg op mijn Engelstalige blog, georchestreerd door diezelfde Fransen die ook Khomeiny beschermd hebben opdat hij zijn misdadige carrière in Iran weer kon oppakken.

    Hopelijk was dit inhoudelijk genoeg voor je.

   • Ja hoor.. “de islamieten” proberen Israel de zee in te drijven 🙂
    Met anderhalve zelfgemaakte voetzoeker die hoeveel doden ook al weer veroorzaakt heeft de laatste paar jaar?
    Na een paar pogingen en een bloederige neus zijn ze inmiddels opgehouden met de serieuze pogingen om Israel de zee in te drijven.

    Nu is het blijkbaar de beurt aan Israel om de opgedane ervaringen in 40-45 eens te beproeven op een andere minderheid in eigen land. En volgens jou is dat blijkbaar terecht gezien je verdediging van de Zionistische politiek.

    enneeuhh dat met die 2de rangsburgers wat volgens jou nogal mee zou vallen….
    Ik zou zeggen ga hier eens bladeren..
    http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=isrlpa

    Nogmaals op het gevaar af voor een defecte grammofoonplaat versleten te worden.
    Het zijn allemaal imbecielen daar. de palestijnen en de Israelelisch.
    Ik ga geen palestijnen verdedigen en geen op hol geslagen joden.

    En dat zou niemand moeten doen ook jij niet.

    voor mijn part een hek om het hele gebied en laat ze het maar uitknokken maar ik zal zeker niet een mensenrechtenschendend land verdedigen zoals jij, en ik zou ook zeker niet mijn vingers branden door op de kar van de (ja daarrrr is tie!) huidige tendens van Islamofobie te springen.

   • “Met anderhalve zelfgemaakte voetzoeker die hoeveel doden ook al weer veroorzaakt heeft de laatste paar jaar?”

    Pardon? Dat het de MSM niet haalt wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Israëlische steden die binnen het bereik van de Gaza strook liggen worden dagelijks bestookt met raketten. En steden zijn burgerdoelen, voor zover je dat nog niet mocht beseffen.

    Zoals eerder al opgemerkt geef je blijk van ongeïnformeerdheid, en nu ook nog eens vooringenomenheid. De pot verwijt de ketel…

   • gevonden..
    2007: 13 waarvan 7 burgers…………………….

    hoeveel palestijnen dood denk je?

   • Bronnen ! Bronnen! Je schrijft “gevonden” (wel snel, trouwens, voor info die niet bekend mag worden; vergeef me de scepsis). Dus moet het simpel zijn een linkje te plakken. Tenzij het weer zo’n “Wij van WC-eend”, in dit geval “Wij van Hamas”, linkje is…

    Hoe realistisch lijkt je dat zelf? Dagelijkse random raketaanvallen op steden, en dan maar 13 slachtoffers, waarvan er bijna de helft geen burgers zouden zijn. Hoeveel steden ken jij waar bijna de helft van de inwoners niet-burger is?

    Er vallen meer doden bij verkeersongelukken, en die zijn niet opzettelijk. Oftewel: de groeten aan Gretta, Dries, Anja en nog zo wat van die types…

   • Guardian, tja. Inderdaad, Wij van WC eend, dus. Links bolwerk (oh, sorry, hokjesdenken alert!). Wel eens iets gezien van de NYT uit WOII (zo maar een voorbeeldje, en tegenwoordig nog steeds, maar die artikelen uit WOII zijn erg illustratief omdat het wat “verder van je bed” is)? Schandalig, als je het kent ben je dat ongetwijfeld met me eens. Dit valt helaas in dezelfde categorie. MSM propaganda, maar evengoed dank voor de link.

    Nu nog even naar de vragen uit diezelfde post… over dat realisme.

 11. Nog even een vraag:
  Waarom is iedereen zo vreselijk verontwaardigd als een moslim eens bekritiseerd wordt voor zijn veeleisend gedrag hier en hoor je helemaal niemand over het feit dat je niet eens een bijbel mee mag nemen naar het Midden Oosten als je daar op vakantie wil? Dus wie is waar tweederangs burger? Waar is de wederkerigheid? (Sorry, dat waren 3 vragen).

  We meten met twee maten, en altijd is het westen daarin de grote boze boeman. Dat wordt al zo normaal gevonden dat die wederkerigheid niet eens genoemd mag worden, en hoe dan ook buiten beschouwing gelaten dient te worden. Zijn we dan al zo verrekte gristelijk geworden dat we altijd maar de andere wang toekeren, tot de dood erop volgt? (Sorry, dat was de vierde).

  Deze vragen zijn zeer relevant voor de Israël/’Palestina’ discussie.

  • Ik riep in de jaren 70 al (bijzonder politiek incorrect) dat de Islam een serieus probleem zou worden voor het westen. Dat werd me nooit in dank afgenomen.
   Ik voorspelde toen al dat we (het westen) die olie zouden willen hebben
   Echter is de Islam niet de drijvende kracht in dit conflict. period.
   Dus de islam bij de plo israel discussie halen is bullshit

   Ik zie de islam nu nog steeds als een probleem, maar echter als een probleem die door onszelf gecreerd wordt.
   het is namelijk erg lullig voor ons westerse SUV rijders dat de zandbarbaren op de grootste plas olie ter wereld wonen.
   daarom wordt het “probleem” door onze welwillende media flink aangewakkerd en de meest stompzinnige propaganda om ons allemaal een hekel aan de islam te laten krijgen.
   Moet je de draadjes op Nujij eens volgen..
   10 keer per uur komt er een nieuw item waarin ons gemeld wordt dat door baardmannen in jurken kindertjes worden verkracht, omaatjes worden berooft, schapen worden onteerd etc etc.

   Waarom denk je dat dit soort non news constant over ons wordt uitgestort?
   Het doet me denken aan de expositie en de film “de eeuwige jood” in Duitsland eind jaren 30…

   De Islam is een achterlijke godsdienst(daar had Pimmetje wel gelijk) maar zou absoluut geen groot probleem zijn geweest als ze niet op een oliebell hadden gewoond.
   En iedereen die klakkeloos de anti islam propaganda machine volgt is een slachtoffer van de US driven spin machine.

   • “daarom wordt het “probleem” door onze welwillende media flink aangewakkerd en de meest stompzinnige propaganda om ons allemaal een hekel aan de islam te laten krijgen.”

    Draai je niet iets om hier? Het “effect” is wat anders dan het “doel”. Dat is juist zo frustrerend voor die islamisten.

    In voorgaande eeuwen was de islam minstens zo expansief (denk even aan Gates of Vienna, en het gaat nog veel verder terug) en toen was er geen olie in het spel. Sterker nog, geen idee wat ze met die troep moesten, dat heeft het westen voor ze ontdekt.

    Islam draait vooral om de geesteszieke ideeën van de pedo-profeet, en dat olie nu een handig chantagemiddel is voor zwakke broeders (het westen heeft zelf olie zat maar mag daar niet aankomen van de eco-mafia) is slechts bijzaak, een afleidingsmanoevre. De islam problematiek is echt niet iets van de laatste decennia.

   • lol
    Gelukkig ben jij helemaal niet bevooroordeeld waar het de Islam betreft he? 😛
    (getuige je opmerking van pedo profeet)

    fyi
    Eeuwen lang zijn er niet meer problemen geweest dan normaal tussen verschillende ideologien/naties.
    Diverse malen hebben “wij” de aanval gezocht (crusades)

    Wat is je bedoeling eigenlijk?
    Aantonen dat de Islam gemene pikkeboeven zijn die vernietigd moeten worden?
    please enlighten me

   • Feiten zijn feiten. Hoe noem jij iemand die een kind van 9 trouwt?

    Ik wacht nog op je antwoorden op de diverse door mij geponeerde vragen, die je tot nog toe ontwijkt.

    Crusades waren in de meeste gevallen (niet alle, religie is ALTIJD een probleem) een reactie op islamitische expansie.

    Je laatste vraag is voor jouw rekening, ik heb niets van die strekking beweerd.

    Maar ik wacht dus op antwoorden. Lastig, lastig…

 12. Hartman,’
  Ik heb het gehad met jou
  Zaken in historisch perspectief plaatsen > niet aan jou besteed
  Feiten noemen >> ontkent door linsrechts hokjes denken

  je bent een sukkel.
  Ik ga mijn tijd niet meer aan jou besteden.
  Misschien weer in een andere thread.

  • Ha, het ware gezicht van een ‘debater’ die door zijn argumenten heen is.
   Niet verrassend…

   Bedankt voor de discussie, en een prettig weekeinde.

  • Vmax, (wat een rare naam trouwens, mocht dat bij de burgelijke stand?) dit is niet echt handig van je om op deze manier een discussie te beeindigen. Teken van zwakte.

   • klopt.

    Ik had me niet gerealiseerd dat een discussie voeren een kwestie is van kwantiteit en niet kwaliteit.
    Mijn duurconditie op het gebied van discussieren liet te wensen over. I loose.

 13. “Oorlog is helaas iets des islams,”
  maar natuurlijk…
  Als zij het gvd maar niet uitgevonden hadden….
  Hartman, je begint een beetje een karikatuur van jezelf te worden.

Comments are closed.