donderdag, 24 juli 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Rehabilitatie


De afgelopen maand is Israel twee keer opgeschrikt door aanslagen in Jeruzalem, gepleegd door Arabieren die met zware grondverzetapparaten op toevallig langskomende voetgangers, bussen en auto’s inreden met de bedoeling om zoveel mogelijk willekeurige Joden van alle leeftijden om te brengen. Beide Palestijnse Arabieren zijn uiteindelijk doodgeschoten terwijl er bij die aanslagen enige doden en tientallen gewonden vielen  

Nu blijkt dat beide terroristen een verleden als kleine crimineel hadden, het waren verslaafden, dieven, drughandelaren en vrouwenverkrachters en hadden hun familie/stam/clan te schande gemaakt. Een van hen had zelfs een tijdje met een Joodse vrouw samengewoond en dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen al moet er voor alle eerlijkheid worden vermeld de bewuste mevrouw daar ook geen punten mee scoorde bij de andere kant, de Joden.

Nou heb ik zo het donkerbruine vermoeden dat die misdrijven in eigen kring zijn gepleegd want ik kan mij niet voorstellen dat stelen bij Joden, het verkopen van drugs aan Joden of het verkrachten van Joodse vrouwen bij Palestijnen als misdaad geldt.

De heren zijn dus vanwege hun criminele achtergrond buiten de familie gezet want zo gaat dat in die vreedzame en liefdevolle kringen: vrouwen die de familieeer bezoedelen worden omgebracht en mannen worden buitengesloten, verschil moet er zijn.

Aanslagen op willekeurige Joden en in mindere mate Christenen blijken in die kringen een uiterst geschikte manier voor uitgestotenen te zijn om hun goede naam te redden en de familieeer weer te herstellen en dat is hier gebeurd want beide heren zijn nu gevierde Islamitische helden.

Opmerkelijk dat de schande van een kleine diefstal eenvoudig gewist kan worden met een zo groot mogelijk bloedbad van willekeurige vrouwen, kinderen, zuigelingen, bejaarden en ander toevallig langskomend volk. Wat een misselijkmakend gedachtegoed hebben deze lieden toch, het grenst aan het ongelooflijke.

De terrorist Samir Kuntar die deze week is geruild tegen de stoffelijke resten van twee door Hizbollah ontvoerde Israëlische reservisten heeft in 1979 met drie anderen een appartement in het noorden van Israel overvallen. Vandaar hebben ze een 28-jarige man met zijn 4-jarige dochter naar het strand gesleept waar Kuntar de vader doodschoot en de vierjarige kleuter de schedel tegen een rots kapotsloeg. Stel je voor: een vierjarige vastgrijpen bij de enkeltjes en dan net zolang met de schedel tegen de rotsen meppen tot deze is verbrijzeld en het kind dood is.

Deze man is nu de grote held van de Islamitische wereld, overal wordt zijn vrijlating uitbundig gevierd. Hij is in Libanon door de premier en de president ontvangen en uitgebreid gefêteerd en zal binnenkort ook door president Assad van Syrië worden onthaald. Ongetwijfeld ligt er nog een zegetocht door Iran in het verschiet.

Islam is vrede, zegt de politiekcorrecte wijsheid, de vrede van een zeer groot kerkhof dan.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. a boos schreef op : 1

  Volkomen uit de lucht gegrepen. Zionistische propaganda. voortgaande demonisering van palestijnen.

 2. Jimmy schreef op : 2
  Jimmy

  Goed, A boos

  Vertel me eens, hoe het kan dat de veroordeelde moordenaar en terrorist Kuntar met feesten en juichende mensen is ontvangen? (Voor het gemak mag je in je antwoord gewoon vasthouden aan je afkeer van propaganda en voorliefde voor de Palestijnse zaak.)

  Kom op, ‘feest vieren’ als er een veroordeelde terrorist wordt uitgeleverd? Hè? Geef in ieder geval toe dat zo’n houding gewoon immoreel is. Zelfs als je advocaat van de duivel speelt, wordt dat toch een wat vreemde houding. Stel je eens voor dat het hier ging om een Israeliër die twee Palestijnen (vader en dochter) had doodgeschoten en warm onthaald werd door de mensen van Tel Aviv — feesten, vlaggen, uitzinnige vreugde. Hoe zou je reactie dan zijn?

  Geweld is nooit goed jongen.

 3. Andre NI schreef op : 3
  Andre

  En dat kun jij op de volgende manier onderbouwen:

  – en toen werd het stil – ?

 4. Sen Huwa schreef op : 4

  Achter elke aanslag zit een verhaal dat niet in de media komt.

  Cui bono?

 5. R. Hartman (NI) schreef op : 5
  R. Hartman

  Ik stel me zo voor dat als Volkertje straks weer losgelaten wordt hij door Bea (of tegen die tijd misschien Prins Pils) op feestelijke wijze op Paleis Soestdijk (of het Loo, of whatever) onthaald wordt en geëerd als redder (ridder?) van de monarchie. Ondanks dat de gevestigde orde nogal wat heeft om hem dankbaar te zijn (opdracht vervuld, en netjes gezwegen) zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren.

  In die orde moeten we deze vredelievende ‘Palestijnen’ zien, denk ik. Maar islam is dan ook een doodscultus; pas na het leven begint het genieten (dat gaat ze nog tegenvallen, alleen merken ze dat niet meer).

 6. Owl schreef op : 6

  Vast allemaal waar hoor, daar niet van, maar je kunt je ook afvragen waarom de Israëlische overheid in vredesnaam de lijken van 2 personen zo belangrijk vindt dat ze daarvoor een kindermoordenaar op vrije voeten zet.

  En de suggestie dat het vereren van misdadigers en genocide-plegers een puur Islamitische aangelegenheid is, past ook weer in de Islamofobie (ja, ik blijf het woord gewoon gebruiken en van toepassing zien, ook al is het niet “Vrijspreker-correct”) die deze website van tijd tot tijd weer inzet. Of zijn we Karadzic vergeten, die ondanks het feit dat hij Servisch-Orthodox Christen is, en als instigator van menig bloedbad, toch ook een aanzienlijke populariteit genoot onder de Serviërs? En voor ieder ander volk en iedere andere religie is er vast ook wel een voorbeeld te noemen. Net mensen, die Islamieten.

  En o ja, deze is ook wel toepasselijk:

  “Psalm 137
  1. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij; ook weenden wij, als wij gedachten aan Zion.

  2. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen, die daarin zijn.

  3. Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij, die ons over hoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: Zingt ons een van de liederen Zions;

  4. Wij zeiden: Hoe zouden wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land?

  5. Indien ik u vergete, o Jerûzalem! zoo vergete mijn regterhand zich zelve!

  6. Mijne tong kleve aan mijn gehemelte, zoo ik aan u niet gedenke; zoo ik Jerûzalem miet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap!

  7. HEERE! gedenk aan de kinderen van Edom, aan den dag van Jerûzalem; die daar zeiden: Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fondament toe!

  8. O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die uwe misdaad u vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt.

  9. Welgelukkig zal hij zijn, die uwe kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

  Goh, eigenlijk is deze Bijbeltekst toch best toepasselijk op de Palestijnen, en hun huidige “toestand”. Net Joden, die Islamieten.

 7. Jimmy schreef op : 7
  Jimmy

  Vreemde reactie, beste Owl

  Dan heb ik het niet over je kritiek tegen Islamofobie, maar je verwijzingen naar Karadzic en feestende Serviërs.

  Ten eerste, zie ik hier niemand stellen dat Karadzic-verering wel geoorloofd is, dus die vergelijking met Libanon raakt kant noch wal. Heb je de beelden gezien? Het was net Koninginnedag daar.. (PS Libanon is trouwens nu net een land waar Christenen, Druzen, Shi’ieten, Soennieten, Joden e.a. door elkaar leven. De feestvreugde was vast niet beperkt tot moslims alleen, het was veel meer nationalisme.)

  Ten tweede, is Servië nu juist een land dat tot in den treure is bekritiseerd in de Westerse media. Vaak terecht, hou me ten goede, maar lange tijd bestond er niet zoiets als Servische slachtoffers of zelfs een Servisch perspectief. Dat waren boeven en meer niet. Punt. (In TV-interviews hoor je dat ook altijd terug bij Serviërs; zij denken dat het Westen tegen ze is, wat ze ook doen.) Terwijl elke andere burgeroorlog in de geschiedenis van de mensheid toch daders (en slachtoffers) kent, gold dat ditmaal niet voor Serviërs.

  Maar ik begrijp dat je gewoon een voorbeeld wou geven dat we allemaal mensen zijn met onze goede en slechte punten.

  Eens.

  Het lijkt me duidelijk dat Libanezen wat aan hun slechte punten moeten gaan werken. Juichen voor veroordeelde terroristen hoeft bijvoorbeeld niet. Aan zo’n houding valt te werken.

  PS Kuntar’s vrijlating is overigens vooral een symbool voor Arabische landen, niet Israël. Het is vooral de Arabische media die deze hype heeft opgeblazen. Het argument: “de Israëlische overheid in vredesnaam de lijken van 2 personen zo belangrijk vindt dat ze daarvoor een kindermoordenaar op vrije voeten zet.” is dan wat wat vreemd, niet? Het was immers de Arabische media die dit bericht wereldkundig maakte. De Israëlische overheid stond weliswaar niet buiten het conflict, maar zeker wel buiten de hype.

 8. nick schreef op : 8

  Ik proef hier enig sarcasme….

 9. beek schreef op : 9

  Aardige maar nietszeggende tegeltjeswijsheid, waar je niets mee opschiet.
  Jij kan niet voorspellen wat er in ‘de’ (?) media komt.
  Uitstekend verhaal van Wladimir.
  Dat islamisme bedient van de meest lage methoden die een mens kan bedenken.
  Het volstrekt willekeurig vernietigen van weerloze mensen als baby’s, kleuters, kinderen, tieners, volwaasenen en bejaarden.
  En vergeet niet de slachtoffers die daarna hun verdere leven ernstig verminkt door het leven zullen moeten gaan.
  DAT komt inderdaad veel te weinig in het nieuws!

 10. beek schreef op : 10

  Joden noch christenen, Owl, hebben deze tekst verstaan als een uitnodiging tot het verpletteren van de kinderen.
  Waar dat islismisme zowel OT als NT perverteert.

 11. Sen Huwa schreef op : 11

  Menige aanslag die zogenaamd is gepleegd door Arabieren, is gepland en opgezet door de Israëlische politiek.

 12. beek schreef op : 12

  He? Dat is inderdaad nieuws dat ‘de’ media zelden brengen.
  Gepland door Israelische politici?
  Of n.a.v. Israelische politiek?
  Dat is een zeer wezenlijk onderscheid.
  Mogen wij iets meer vernemen, of blijft het bij vage insinuaties.

 13. SpyNose schreef op : 13
  Spy-Nose

  @Owl. Staat die tekst in het OT ? Is die dan niet apocrief ?
  Het komt mij voor, dat verheerlijken van wreedheid gelijk gesteld moet worden met een vorm van barbarij. Wie dat soort wrede teksten kritiekloos verspreid, maakt zich wat mij betreft persoonlijk schuldig aan een strafbaar feit, welke religie of levensbeschouwing hij ook aanhangt. Dat heeft niets met godsdienstvrijheid of vrijheid van meningsuiting te maken, maar alleszins met haatzaaien.

 14. Bep schreef op : 14

  En waarom zou iemand geen haat mogen zaaien? Is dat tegen je principes o.i.d?

 15. Owl schreef op : 15

  Jimmy,

  Dat voorbeeld van Karadjic was slechts vanwege de actualiteit. Persoonlijk heb ik er ook nogal wat moeite mee dat Serviërs steevast als “dadervolk” worden gepresenteerd in de media. Het was gewoon een illustratie dat dit soort “verheerlijking” van misdadigers nu eenmaal niet een exclusief Islamitische of Arabische eigenschap is. En als die observatie van mijn kant klopt, wordt de libertarische strekking of bedoeling van het artikel me een beetje duister.

  Ik vind het gewoon een beetje jammer dat het libertarisme in Nederland vaak een bepaalde draai meekrijgt richting rechts-conservatieve (of complot-gerelateerde) meningen. Nu is het uiteraard zo dat links nogal oververtegenwoordigd is in ons media- en politiek landschap, en dit blijft nu eenmaal ook een website voor Vrijheid van Meningsuiting, maar toch heb ik persoonlijk meer op met het Amerikaanse libertarisme, dat zich onderscheidt van zowel de linkse (Democratische) als rechtse (Republikeinse) vleugels.

  En ik had inderdaad ook met gekromde tenen die beelden van dat perverse Libanese Carnaval met die misdadiger met Lombroso-hoofd bekeken op het Journaal. Ik zag daar echter voornamelijk geel-groene vlaggen van de Sji’itische Hezbollah beweging, en had minder de indruk dat het een Arabisch-Libanees “feest” was. Al is daar natuurlijk ook wel wat bij voor te stellen, aangezien het Israëlisch-Palestijns conflict nu eenmaal zowel een ethnisch als religieus aspect heeft.

  Dat mensen bij conflicten tussen groepen nogal de neiging hebben misdaden van hun “eigen groep” te vergoeilijken is erg jammer, maar dus helaas niet een eigenschap die exclusief bij bepaalde groepen thuishoort. Zo zul je ook vele libertariërs vinden die Pinochet wel een “redelijke vent” vonden, vergeleken met de mogelijk nog grotere socialistische ellende die Allende zou hebben kunnen aangericht. Puur omdat Pinochet iets meer aan “onze kant” van het politiek spectrum stond. Maar dat maakt diens misdaden niet minder af te keuren.

  En ik blijf het bizar vinden dat Israël (of welk land dan ook) iemand vrijlaat vanuit politieke overwegingen. Of de man had zijn straf verdiend, en moet die dan ook ondergaan, of niet. Iemand vrijlaten omdat dat “mooi uitkomt”, of omdat men er 2 lijken voor kan terugkrijgen, lijkt me een slecht signaal richting echte misdadigers en terroristen.

 16. Owl schreef op : 16

  Beek,

  Daar zullen we het wel nooit over eens worden denk ik. Het feit blijft dat als je de Bijbel als geschiedsschrijving ziet (althans, bepaalde delen ervan), dat de oude Israëlieten bepaald niet vies waren van een massamoordje meer of minder. En ook de Nazi’s konden hun eigen misdaden mooi “goedpraten” met een appèl aan God, Vaderland en Grote Idealen. Het is ook erg moeilijk om te erkennen dat mensen van “onze groep”, of de groepen waarmee we ons verbonden voelen, net zo menselijk en misdadig blijken te kunnen zijn als “de vijand”. Dat het dus een puur Arabische of Islamitische eigenschap zou zijn, lijkt me een beetje selectief shoppen in de geschiedenis (en het recente verleden).

 17. SpyNose schreef op : 17
  Spy-Nose

  Haatzaaien (“aanzetten tot haat”, art. 137d Sr) staat m.i. gelijk met het initieren van geweld en dat is onlibertarisch.

 18. Owl schreef op : 18

  SpyNose,

  Zou jij je dan niet “verheugen” als personen die je als “slecht” ziet, of als horend bij de “vijand”, een onnatuurlijk einde bekomen?

  Als Mugabe, Fidel Castro, Kim Jong-Il of zelfs maar de “trouwe dienaren” van dergelijke garnituur morgen het loodje legt, zou ik een zekere mate van “Halelujah-stemming” toch niet helemaal kunnen onderdrukken. Het is misschien niet echt “beschaafd” of aardig, en als het niet nodig is om iemand te doden of een gruwelijk einde toe te wensen hoeft het van mij ook niet, maar het is toch niet een helemaal onmenselijke eigenschap? Die Bijbeltekst kwam als ik me niet vergis uit de tijd van de Babylonische Ballingschap, en uiteraard zal een volk dat is verdreven van haar woonplaats niet bepaald warme gevoelens koesteren jegens de bezetter, of al te veel medelijden voelen voor diens naasten. Dat is met de Palestijnen waarschijnlijk net zo. Alleen lijkt het me in dit geval, van zo’n gestoorde moordenaar die onschuldigen vermoordt, en dan nog een klein kind ook, niet echt op z’n plaats.

  Uiteindelijk trek ik echter de grens bij werkelijk geweld, en niet bij uitspraken van haat, aangezien ik menigmaal ook bepaalde politici en figuren een onzalig uiteinde heb gewenst (waar zij niet bij waren uiteraard, anders zat ik nu wellicht ook in het cachot). Vaak achteraf toch wel weer enigszins gematigd misschien, maar toch.

 19. Boer op Klompen schreef op : 19

  Precies, net zo goed is het ‘geen geweld initieren’ der libertariërs zo’n vaag begrip. Het is niet altijd (en zeker niet in grotere conflicten) duidelijk of te achterhalen wie er nu de initiator was. En wat houdt het initieren nou in? Mag iemand met geweld verdreven worden van een stukje land wat hij heeft ingepikt of (per ongeluk) over loopt? zo ja, wie initieert er in dat geval nu eigenlijk geweld? En mag er met geweld worden gereageerd op bedreigingen? of zelfs op potentiële bedreigingen? En wie beoordeelt dat?
  Dat hele non-agressie-principe is mijn ogen eerder een wassen neus waarmee de libertariër graag schermt om de ideologie een valse zweem van pacisfisme te geven.
  Ik vraag me dan ook af hoeveel mensen er in de naam van de ‘vrijheid’ over de kling kunnen worden (of al zijn) gejaagd

 20. Boer op Klompen schreef op : 20

  Behalve als het politici, socialisten en andere ‘linksen’ betreft?

 21. Jimmy schreef op : 21
  Jimmy

  In dat geval zie ik weinig verschil van mening tussen ons.

 22. VmaX schreef op : 22

  Hoewel de topic schrijver zeker een punt heeft is de toonzetting en invulling ontzettend gekleurd.
  Het artikel is geschreven vanuit een sterk gekleurde pro israelelische visie.

  persoonlijk vind ik de palestijnen prehistorische sukkels die zo ongeveer vragen om alle ellende die hun overkomt, maar de Zioonistische staat heeft tonnen boter op zijn hoofd en gedraagd zich als de “schoolbully” van de buurt. Ook wordt er tot het uiterste gebruik gemaakt van de “goodwill” die Israel sinds WWII heeft verkregen.

  Uiteindelijk eindigd de topic writer met een flinke sneer naar de islamitische wereld terwijl hij verder eigenlijk alleen maar een paar incidenten uitvergroot.
  Dat leid bij mij tot de conclusie dat de topicwriter óf het zoveelste slachtoffer van het wereldwijde propaganda systeem waarmee wij als onnozele lezers klaargestoomd worden om ‘achter’ de komende clash tussen de islamitische en de judea/christelijke wereld te staan, óf hij is een overtuigd zionist.
  en/of islamofoob.

  nogmaals als er 2 sukkels om de foute redenen met elkaar op de vuist gaan hoef je geen partij te kiezen. Veroordeel ze dan allebei.

 23. Anno schreef op : 23

  Samir Kuntar vrij en die twee die schovel bestuurder werden standrechtelijk gedood, Samir is overgelopen voor veel geld en nu een dubbelspion anders kan het niet dat ze hem hebben laten gaan voor twee dode soldaten.

 24. R. Hartman schreef op : 24
  R. Hartman

  Niet alleen linksen, Boer, rechts deugt tenslotte ook niet als het om vrijheid gaat. Maar behalve de PVV is er verrekte weinig rechts te vinden in dit landje, tenzij je ToN serieus neemt, misschien, maar daar heb ik nog te weinig van gezien of gehoord om dat te kunnen doen. En ook Wilders is hier al meermalen bekritiseerd om zijn voorliefde voor dwang, zijn ge- en verboden. Maar de PVV is slechts zo’n 3% van de kamer, en heeft als enige een kleinere staat en lagere belastingen op de agenda staan. Logisch dus dat zijn concullega’s meer aandacht krijgen.

  En dan nog: staat het ontmaskeren van leugenaars en fraudeurs voor jou gelijk met haatzaaien? Dat iemand een hekel krijgt aan degene die hem oplicht lijkt me duidelijk, maar moet je daarom de oplichters maar hun gang laten gaan en hun slachtoffers onwetend houden? Lijkt me niet.

 25. R. Hartman schreef op : 25
  R. Hartman

  “Veroordeel ze dan allebei.”
  Sorry, VmaX, maar dit getuigt van een ontstellende ongeïnformeerdheid.
  Het lijkt me duidelijk aan welke kant de beschaving bestaat en waar die ontbreekt. Na WOII is door de VN bij akkoord een grondgebied aan Israël toegewezen, en wat je dan ook verder van de VN mag vinden, dat is nu eenmaal een historisch feit (ik heb niet onderzocht of de VN destijds ook al zo’n hypocriete, criminele club was als nu, maar het feit ligt er). Als alle grens’correcties’ van de laatste eeuw of zo tot permanente staat van oorlog moesten leiden was er bijna overal oorlog. En er was natuurlijk wel een reden voor het toewijzen van dat grondgebied, tenzij je meent dat de joden in WOII net zo zijn behandeld als elke willekeurige andere burger in bezet gebied.

  België is ook kunstmatig gevormd, en valt bijna uit elkaar, maar daar vinden geen dagelijkse raketbeschietingen en bomaanslagen plaats. Israël heeft de Arabieren gelegenheid gegeven in Israël te blijven wonen, behalve op enkele militair strategische plaatsen (5e colonne-risico), en vele Arabieren wonen dan ook gewoon vreedzaam tusen de joden. Ondanks de permanente militaire dreiging is Israël een bloeiende democratische staat, en alles daaromheen is ellende.

  Ik sprak iemand die op de grote vaart gewerkt had en hij zei: “Als je erheen voer kon je precies zien waar de grens was: groen was Israël, alles daarbuiten was grauw.” De Arabieren daar zijn door hun eigen mensen aan hun lot overgelaten, uitsluitend om politieke redenen. Desalniettemin hadden zij op het hun toegewezen grondgebied ook een bloeiende welvaartsstaat kunnen bouwen, maar zij kozen ervoor om dat niet te doen. Er zijn nota bene vluchtelingenkampen waar een bloeiende economie is ontstaan, zonder geld maar met ruilhandel, als bewijs van menselijke veerkracht in uitzichtloze situaties.

  Maar dan moet je wel die veerkracht een kans geven, en dat is iets wat in het MO niet gebeurd is. Voornaamste oorzaak: wat sprookjesboeken, zoals zo vaak. Religieuze dogma’s, ‘heilige’ plaatsen, en vooral: het elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dat dan met name van Arabische zijde, geheel volgens de opdrachten van de pedo-profeet.

 26. VmaX schreef op : 26

  “” Sorry, VmaX, maar dit getuigt van een ontstellende ongeïnformeerdheid”””

  Sorry Hartman maar JIJ getuigt van een ongeeveneaarde vooringenomenheid.
  Ik zeg dit niet snel maar wat ben jij een onthutsend voorbeeld van een Zionist.

  Zoals ik al bij-zon-der duidelijk aangaf ben ik noch PLO aanhanger noch Zionist.
  Ik heb dan ook geen voorkeuren wie wie de hersens inslaat of een raket in zijn hol douwt.
  Maar je over simplistische pro zionistische visie die je hierboven ten tonele voert was volgens mij al in de jaren 60 gedateerd.
  Je stelt dat de palestijnen weg mogen rotten wat jou betreft, omdat ze hun zaakjes minder voor elkaar hebben en niet door de VN een grondgebied kregen toegwezen?
  Je vind het volkomen normaal dat palestijnen in concentratiekampen worden weggestouwd?

  Nogmaals de palestijnen zijn stom volk die eens moeten leren dat je een leeuw niet met een stok in zijn reet moet porren, maar de Zionisten moeten eens leren dat ze niet eindeloos op de holocaust kunnen teren en hun goodwill een keertje op is, en dat mensenrechten ook voor Israel en de bezette (jawel bezette gebieden geen lullige grenscorrecties) gebieden gelden.

  Je verwijt mij ongeinformeerdheid?
  Ik verwijt jou fundamentalistisch Zionisme.

 27. Boer op Klompen schreef op : 27

  Leugenaars en oplichters ontmaskeren is wat mij betreft ok, maar verwacht jij zoveel meer van ‘libertariërs’?

 28. Boer op Klompen schreef op : 28

  Dank je Hartman voor het antwoord op een paar prangende vragen. Wie verdeelt het grondgebied? De VN , tenminste als het uitkomt en toen ze nog geen criminele bende waren. Vervolgens, primitieven zouden sowieso geen recht op land moeten hebben. Geweld initiatie zal ook altijd van die kant komen en bij ons heet kindermoord gewoon ‘collateral damage’

 29. R. Hartman (NI) schreef op : 29
  R. Hartman

  @ VmaX en @ Boer
  Jullie lezen iets dat ik niet schrijf. VmaX, wat is een Zionist? Ik heb de kreet vaker gehoord maar vrijwel altijd in de context van NWO en zo. Ik denk niet dat ik in dat hokje pas, en bumperstickers zijn sowieso niets voor mij. Hier schijnen je roots door.

  Ongeïnformeerdheid kun je iets tegen doen. Met een loze kreet als zionisme kan ik helemaal niets.

  Het blijkt dat het soms moeilijk is om te zien wat vlak voor je neus staat. De feiten spreken voor zichzelf. Of had je liever gezien dat we hier ook nog steeds verwikkeld waren in de Hoekse en Kabeljauwse twisten?

 30. Boer op Klompen schreef op : 30

  jullie? ik heb jou niet als zionist bestempeld

  en nu een inhoudelijke reactie graag,