We schreven al dat Nicholas Sarkozy maandag de Ieren wil aanzeggen   dat ze opnieuw een referendum moeten houden en JA moeten stemmen!

Maandag is er ook een stemming in het Franse parlement waardoor de macht van Sarkozy in Frankrijk aanzienlijk wordt vergroot.
Het zou er op neerkomen dat Frankrijk een “monocratie”wordt. Een regering door één persoon.
 
De socialistische senator Robert Badinter pleit dan ook om tegen te stemmen en “de kroning van Sarkozy in Versailles” te voorkomen.  

Alles bij elkaar is maandag een interessante dag om te zien wat er gaat gebeuren.

En als provincie in de EU hebben we daar in Nederland en Vlaanderen natuurlijk ook last van.

17 REACTIES

 1. Nee, Hub.

  Sarkozy staat voor het ogenblik in dezelfde positie als de Koning der Belgen.

  Zijne Majesteit de Koning der Belgen moet vandaag of morgen een toespraak houden voor de nationale feestdag morgen
  en Zijne Majesteit heeft geen goevernement dat daarvoor verantwoordelijkheid kan opnemen,
  juist zoals er geen goevernement was om verantwoordelijkheid voor de handtekening van Verhofstadt in naam van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op te nemen bij de ondertekening van het Verdrag van Lissabon door Verhofstadt.

  Het Europees gepeupel moet in juni 2009 stemmen voor “haar” vertegenwoordigers in het bevoegdheidsloos parlement van de EU.

  En Sarkozy vindt dat het gepeupel tegen dan moet weten wat voor een monster Brussel aan het kweken is.

  Sarkozy wil vooral verhinderen dat hij op de EU-top in oktober nog steeds in dezelfde positie zou staan als Zijne Majesteit de Koning der Belgen vandaag of morgen.

  Dat is natuurlijk ENKEL wat Sarkozy zegt.

  We zullen zien wat hij in oktober zegt …

  Tussen de lijnen staat natuurlijk meer.

  Sarkozy en Irlande pour «comprendre et écouter»
  C.J (lefigaro.fr) avec AP et Irish Times
  19/07/2008 | Mise à jour : 16:27
  http://www.lefigaro.fr/politique/2008/07/19/01002-20080719ARTFIG00469-sarkozy-en-irlande-pour-comprendre-et-ecouter-.php
  UITREKSEL
  «Les Européens doivent savoir sur quelles bases ils éliront leurs représentants au Parlement européen en juin 2009», rappelle le président en exercice de l’Union européenne.

  Saturday, July 19, 2008
  Sarkozy says visit is to understand meaning of No vote
  http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2008/0719/1216398986870.html
  UITREKSELS
  FRANCE’S PRESIDENT Nicolas Sarkozy is coming to Ireland on Monday to “listen and understand”, he has said. “I need to understand the message that the Irish wanted to convey in voting No to a treaty signed by the representatives of the 27 member states,” he told The Irish Times .
  +
  The brief visit, structured around a meeting and lunch with Taoiseach Brian Cowen, is an attempt by the French EU presidency to help craft a way out of Europe’s post-referendum crisis ahead of the October summit.

 2. The King can do no wrong,
  zo luidt een basisbeginsel van de parlementaire monarchie.
  De regel van de onschendbaarheid van de persoon des Konings,
  neergelegd in artikel 88 van de Grondwet,
  is absoluut.
  (André Alen, “Handboek van het Belgisch Staatsrecht”, Kluwer, 1995, paragraaf 134)

  Maar dit beginsel is alleen dan aanvaardbaar,
  wanneer iemand anders de verantwoordelijkheid voor de handelingen van de Koning draagt.
  (Alen, op. cit., paragraaf 135)

  Er is niemand.

  Ik hoor het donderen tot in Assent en Galmaarden …

 3. Ik denk dat de Ieren maar een passend antwoord kunnen geven aan Sarkozy. Zij gaan opnieuw stemmen zodra de Fransen eerst opnieuw hebben gestemd voor die grondwet, of beter nog de presidentsverkiezingen over doen. De enige passende reactie is om Sarkozy met pek en veren in te smeren en de Ierse zee in te jagen. De arrogantie van de pro-grondwet kliek is opmerkelijk, wat hebben zij toch te verliezen?…

 4. Sarkozy, Le Monde, Europa en … Belgie

  Het “spel” staat op springen …

  Le Monde buigt zich in zondagseditie over Belgische crisis
  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20072008_009&ref=front
  PARIJS – De Franse kwaliteitskrant Le Monde heeft in zijn zondageditie zijn licht geworpen over de Belgische politieke crisis.
  ‘België en EUROPA moeten zich de vraag stellen of dit land nog regeerbaar is en een toekomst als natie heeft. De jongste politiek-institutionele crisis in België laat ruimte voor pessimisme. De eisen van de Vlamingen zijn vervuld door het in 1970 (sic) geïnstalleerde federale model. Toch worden andere eisen van territoriale en economische aard geformuleerd.’
  En zo gaat het verder. ‘In Vlaanderen verbergt men ook achter het voorwendsel van ‘goed bestuur’, een egoïstisch programma dat ‘ongerechtvaardige geldtransfers’ naar Wallonië wil beëindigen. Het blijft afwachten hoe lang dit Belgische model de culturele en taalkundige verscheidenheid zich nog staande kan houden.’

 5. @Ivo Cerckel 2008-07-20 08:27:57
  “En Sarkozy vindt dat het gepeupel tegen dan moet weten wat voor een monster Brussel aan het kweken is.”
  Deze zin volg ik niet helemaal. Volgens mij wil Sarkozy absoluut niet dat het volk weet “wat voor een monster Brussel aan het kweken is.”
  Sarkozy weet allang dat het volk dat donders goed weet: “Als Frankrijk een referendum zou houden was er geen verdrag”.

  @jjvandinges 2008-07-20 08:53:06
  Pek en veren. Een enigszins in onbruik geraakt ritueel dat langzamerhand inderdaad maar weer eens in ere hersteld zou moeten worden.
  Maar het zou volstaan als de Ieren Sarkozy te verstaan zouden geven dat zijn bezoek niet op prijs gesteld wordt (inclusief terugzending op het moment van eventuele aankomst) en dat hij zijn oor eerst maar eens bij de Fransen te luisteren zou moeten leggen, gezien zijn eigen, hierboven geciteerde uitspraak…

 6. De truc van Sarkozy zal zijn om de Ieren concrete bezwaren te ontlokken en die op te lossen.
  Die bezwaren zullen niet inhouden:
  –de terechte achterdocht van het Ierse volk tegen EU poltici
  –Het algemene wantrouwen tegen EU politici
  –de ervaring dat de EU zijn macht steeds verder uitbreidt, ten koste van de individuele vrijheid.
  etc

  • Je noemt hier alleen subjectieve bezwaren.
   Wat zouden de concrete bezwaren van de Ieren zijn?

   Even off topic..
   Dont get me wrong.. Ik heb veel bezwaren tegen de EU en zou graag veel regelgeving beperkt zien, de hele zooi transparanter en democratischer en denk dat de EU wel een flinke reorganisatie kan gebruiken.
   Ook vind ik dat Lissbon door Ierland niet door kan gaan (back to the drawing board)
   Maar als ik alle voors en tegens afweeg en the bigger picture bekijk zie ik simpelweg geen alternatief.

   • Waarom niet?
    Al die landen hebben al een eigen grondwet.
    Multilaterale samenwerking op noodzakelijke punten kan toch ook, zonder dat de landen in 1 rechtspersoon worden gedwongen?
    Dat landen hebben geprofiteerd van subsidies, uiteraard, maar subsidie blijven geven kan toch nooit een blijvende oplossing bieden voor economische ontwikkeling?
    Nu gaan de voormalige oostbloklanden zich ontwikkelen. Maar dat kan meer samenhangen met het verdwijnen van het communisme, dan met een aansluiting bij de EU.
    Brussel is al niet eens in staat Belgie uit een crisis te halen. Zouden die ambtenaren daar in staat zijn een Unie te controleren?
    Welnee. Landen afzonderlijk zijn minstens zo (in)competent.
    Ik zie geen enkele noodzaak voor zo’n Politieke Unie.
    De Europese vrede werd gegarandeerd door de Nato, en dan voornamelijk door Amerika. Er is geen reden zich in een blok tegen Amerika te keren.

   • Inderdaad.
    Een confederatie zou al een heel stuk beter zijn dan de federatie die nu ontstaat.

    En de “concrete” bezwaren zijn wel genoemd in artikel en verwijzingen.
    bvb schieten me te binen: de vaste vertegenwoordiger in de Commissie, zelfstandigheid in wetgeving als abortus en zelfstandigheid in militaire projecten,

   • Een confederatie zou ook mijn voorkeur dragen.
    Maar op sommige gebieden is dat niet efficient. Een mixvorm is misschien het antwoord.

    En wat die concrete bezwaren betreft..
    tja abortus is makkelijk scoren in ierland..
    Ik kan me ook heel veel bezwaren goed voorstellen, ik ben het ook niet met alle punten eens in het verdrag.. maar vertel me eens zou het mogelijk zijn een verdrag te maken waarbij iedreen het 100% eens is met alle punten?
    I think it from not 😉

    Het is ALTIJD een compromis waarbij niet iedereen even gelukkig is. Dat maakt het ook zo moeilijk om dit in alle landen met bijv een referendum er door te krijgen. Een unanieme ratificatie is dus per definitie onmogelijk.

   • Het 1 rechtspersoon principe is niet bedoeld om uniformiteit af te dingen maar om internationaal beter als blok op te kunnen treden.

    Uiteraard kun je geen subsidies blijven geven.
    Dat is ook niet de bedoeling. Maar lidstaten met een achergrond op een bepaald gebied kunnen daarmee geholpen worden, of tijdelijke problemen orden opgevangen.

    Het mag toch inmiddels duidelijk zijn dat het economisch voordeel opleverd om EU lid te zijn. In tegenstelling tot het eenzijdige stuk van Hartman zijn europese economon voor het overgrote deel het eens dat wat de EU verder ook voor fouten mag hebben de economieen er el bij varen.

    Ik dacht dat het juist een van de grote libertarische bezwaren was dat de EU zich niet teveel met individuele landen moet bemeoien, en nu moeten ze ingrijpen in Belgie?

    Ik zie enorme voordeelen in een politieke unie.
    Ik zou het liefst lekker als hollander in nederland ons eigen ding blijven doen want mijns inziens doen we het toch een stuk beter dan de andere europese landen maar ik sluit mijn ogen niet voor de onomkeerbare globalisatie.
    Ik kan met de beste wil van de wereld niet zien hoe we ons stande kunnen houden als nederlandje in de grote boze buitenwereld, ik zie geen alternatieven dan samenwerking op europees nivo.
    Die samenwerking moet iig economisch, maar een politieke Europese stem wordt ook steeds noodzakelijker imo.
    Militair gezien voldoet voorlopig de NAVO maar ook dat zou snel kunnen veranderen als de bodem uit de USA valt.

    Thats my 2 cents.
    En ja dat is donders moeilijk te verenigen met mijn libertarische grondslag daarom noem ik mij ook pragmatisch en partly libertarisch en zou ik van “binnenuit” willen proberen zoveel mogelijk individuele vrijheden te verdedigen en de (eu) overheid zo klein als noodzakelijk te houden.

   • Bij 1. Ik verlang niet naar 1 Europese rechtspersoon, die noodzakelijkerwijze grove standpunten zal innemen. Een nationale rechtspersoon is al moeilijk genoeg om te verdragen. Laat Bulgarije Bulgarije, en Nederland Nederland. Heeft men al de handen aan vol.

    Bij 2. Tijdelijke problemen zouden ook met leningen of private investeringen kunnen worden opgelost. Het subsidiemiddel is allerminst de eerst noodzakelijke mogelijkheid.

    Bij 3. Tot heden hebben wij geen Europese grondwet. Jouw stelling geldt dus voor een samenwerkingsverband ZONDER grondwet, en zonder dat er sprake is van 1 rechtspersoon.

    Bij 4. Nee, ze hoeven niet in te grijpen in Belgie. Het toont alleen de onmacht van de Brusselse ambtenaren die de pretenties hebben Europa uit de problemen te helpen.
    Belgie draait door, dankzij Europa, zei een Belgisch politicus genaamd Eyskens, vanmorgen op de radio.
    Wat m.i. misleiding is. Belgie draait door omdat er qua wetgeving en handhaving ervan, nog weinig is veranderd. En ieder z’n ding blijft doen.

    Bij 5. Ik zie geen grote boze buitenwereld. Ik zie landen die het soms slechter en soms beter doen dan dit polderland. Ik zie landen met grotere bekwaamheden. Maar elk land heeft genoeg aan z’n eigen mogelijkheden.
    Frankrijk is bekwaam m.b.t. de TGV. Nederland klungelt. Niemand verbiedt een samenwerking op dit punt. Altijd efficienter dan een moloch die zich ermee gaat bemoeien.
    Terwijl bij gesloten grenzen de bewaking tegen terroristen veel gemakkelijker is. Hoefden wij destijds slechts paspoorten aan de grens te tonen, moeten wij die nu overal kunnen tonen.
    Fraai voorbeeld van de nadelen van een bestuurlijke moloch. Die ofwel zeer grof tewerk gaat, ofwel dermate moet verfijnen dat de burger met steeds totaler controle wordt geconfronteerd.

    Bij 6. Het is al ongelooflijk moeilijk de nationale overheid klein te houden of te maken.
    Waarom daar dan nog een grover bestuurslaag bovenop leggen?
    (Overigens: ik ben geen libertarier. Kan mij niet vinden in het uitgangspunt)

 7. @ VmaX 2008-07-20 18:33:43
  Zelfs als alle politici 100% eerlijk zouden zijn over het verdrag, en het verdrag zelf begrijpelijk en leesbaar was opgesteld, en er alleen maar zinvolle plannen in stonden, dan nog is er één passage die totale afwijzing van dat verdrag een absolute noodzaak maakt: de passage waarin wordt vastgelegd dat de EU gerechtigd is zelf nieuwe wetten en regels te maken die NIET meer door de lidstaten hoeven te worden goedgekeurd om ingevoerd en daarmee afgedwongen te worden.

  Daarmee geeft de EU zichzelf een blanco check om elke gewenste maatregel door te kunnen voeren, zonder dat er buiten die vriendenclub nog maar iemand iets over te zeggen heeft. Dat begint aardig op de club van Dr. Ferris uit Atlas Shrugged te lijken. Ik denk dat je met me eens zult zijn dat dat een kwalijke ontwikkeling is.

  • Ja dat zou idd kwalijk zijn als dit niet gepaard gaat met meer (vertegenwoordigende) democratie in de EU.
   Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als wij rechtsreeks de mensen kunnen kiezen die die wetten dan op EU nivo maken.

 8. “….dan nog is er één passage die totale afwijzing van dat verdrag een absolute noodzaak maakt: de passage waarin wordt vastgelegd dat de EU gerechtigd is zelf nieuwe wetten en regels te maken die NIET meer door de lidstaten hoeven te worden goedgekeurd om ingevoerd en daarmee afgedwongen te worden.

  Daarmee geeft de EU zichzelf een blanco check om elke gewenste maatregel door te kunnen voeren, zonder dat er buiten die vriendenclub nog maar iemand iets over te zeggen heeft.”.

  Dit kan niet vaak genoeg worden herhaald.
  Totdat elke Nederlander, ja elke EU burger die nog 1 gram zelfrespect in zijn lichaam heeft, dat begrijpt.

  Het lijkt mij zo duidelijk dat ik niet begrijp waarom iedereen dat niet begrijpt!

  Wie weet methodes om dat duidelijk te maken?

  • Wat ik hierboven ook al zei maar iets verder toegelicht:

   De EU raad “maakt” de Europese wetten. Hierin zijn de door ons gekozen regeringen vertegenwoordigt.
   Je zou al kunnen spreken van indirecte invloed dus, echter zou het ook mijn voorkeur genieten als wetten dan door het EU parlement (met rechtsreeks door ons gekozen vertegenwoordigers) afgeschoten kunnen worden.

   Feitelijk is het dus zo dat de “blanco check” gegeven wordt aan de vertegenwoordigers van de door ons gekozen regeringen.
   Maar granted, het is zo niet doorzichtig, dat moet beter, er moet meer rechtstreekse democratische controle.

   • De Europese Commissie is niet gekozen maar benoemd. Dat gebeurt op basis van vriendjes politiek en koehandel. Maar al zou het gekozen zijn: Men claimt dat Bakenende IV ook ‘gekozen’ is. Op basis waarvan? Verkiezingsbeloften die na de verkiezingen meteen verbroken werden, daarmee de democratische component bij de geboorte al vermoordend.

    Daarbij is de samenstelling van het kabinet, de verdeling van de ministersposten en zo, bij mijn weten niet op basis van de verkiezingen maar, alweer, vriendjespolitiek. Hoe is anders te verklaren dat incompetente ministers als Donner en Hirsch Ballin, die al eerder politieke doodzonden begingen die tot aftreden leidden, bij een volgend kabinet gewoon weer op het pluche gehesen worden? Wat in Den Haag zit vertegenwoordigt NIET de ‘democratische wil’ van het volk.

    Wat in Brussel zit is nog erger. Daarvoor hoef je alleen maar naar de openlijke fraude en de in geen jaren goedgekeurde boekhouding te kijken, en het circus rond ‘Lissabon’, dat domweg totalitair is.

    En dat soort lieden vertrouw jij met een blanco check, met vrije toegang tot jouw bankrekening? Ik in ieder geval niet.

Comments are closed.