Cicero

De nationale begroting moet in evenwicht worden gebracht. De overheidsschuld moet worden gereduceerd, de arrogantie van de autoriteiten moet worden gematigd en ingeperkt. Betalingen aan buitenlandse regeringen moeten worden teruggebracht als de natie niet bankroet wenst te gaan. Mensen moeten weer leren om te werken in plaats van overheidsuitkeringen te leven.

– Cicero, Romeins politicus en auteur (106-43 v.Chr.)

In economische discussies merk ik een aantal foutieve redeneringen. Vaak wordt verwezen naar de economie alsof het een exacte wetenschap is zoals wiskunde of astronomie, zodat je deze in formules kunt neerleggen en daaruit via vooropgestelde veronderstellingen lering kunt trekken.

Om het een en ander recht te zetten is dat de economie geen exacte wetenschap betreft, maar een gedragsleer in de trant van de psychologie en pedagogie. Omdat het hier gaat om menselijke interactie met continu veranderende factoren en parameters zijn alle formules die hierop worden losgelaten bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zowel Ludwig von Mises als Antal Fekete begrepen dit heel goed en verhaalden hierover in hun literatuur. De Keynesiaanse school heeft hieruit helaas nog niets begrepen, zodoende vervallen economen van deze school steeds weer in dezelfde fouten en blijven hun mantra’s doorgeven aan onze studenten. Dit geldt zowel voor Europese als Amerikaanse, zelfs gerennomeerde, universiteiten en leerinstellingen.

In de gedragsleer is het zo dat men niet moet letten op zogenoemde ‘peer review’, maar vooral op empirisch onderzoek. Bewijzen komen pas na langdurige studie van de markten en de interactie tussen mensen en omstandigheden. Hierin hebben de Keynesianen jammerlijk gefaald, want zij dachten, zoals onder andere Jan Tinbergen en consorten dat de samenleving ‘maakbaar’ was en via ingewikkelde wiskundige formules probeerden zij dit ook te realiseren. Maar Homo Economicus dacht hier heel anders over en ging zijn eigen gang. Men kon van overheidswege wel de zaken enigszins naar de hand zetten, maar als eenmaal deze zaken gingen escaleren dan was het moeilijk, zoniet onmogelijk om dit weer recht te zetten door diezelfde overheid. Keynes besefte dit ook en noemde dit ‘duwen aan een touwtje’. Men kon wel trekken aan een touwtje, maar duwen was onmogelijk.

Zo is het ook met onze kredietcrisis, die eigenlijk een schuldcrisis moet heten. Ellen Brown schetst in haar boek ‘The Web of Debt’ een soortgelijk verhaal. Zij bericht hier over de enorme schuld die is opgebouwd in de Verenigde Staten op overheids-, bedrijfs- en particulier niveau die niet valt af te betalen. Zelfs de oplopende rentebetalingen zijn niet meer op te brengen en zodoende worden huizen massaal verlaten door de Amerikaanse middenklasse. Een stad als Detroit laat duidelijk zien wat de weg is die de Verenigde Staten en de Europese Unie moeten gaan bewandelen. Ik zeg Europese Unie, omdat deze laatste in een zelfde situatie is terechtgekomen, zoniet meer, als de Verenigde Staten. De schulden op allerlei niveau’s zijn torenhoog en de verzorgingstaten kraken in al hun voegen. De staatsschulden groeien en de overheden komen in steeds lastiger pakketten, wat ook de verklaring geeft dat men probeert te vluchten in een centraal georganiseerde superstaat, zodat de schulden ‘democratisch’ over het continent kunnen worden verdeeld.

De Europese overheden hebben al sinds eeuwen hun volkeren proberen te knechten met enerzijds hoge tarieven en anderszijds hun papiergeld te slijten via een bankkartel, geleid door een overheids- of centrale bank. De Amerikanen wisten dit en de oprichters van de Verenigde Staten hadden in hun grondwet ook dit aangekaart. Zij vonden dat de overheid geen centrale bank mocht hebben en dat de munt van goud en zilver diende te zijn. Dit om toekomstige interventie door een overheid van dictators te kunnen voorkomen.

Deze ideeën werden vervat in de geschriften van Adam Smith, die in zijn Wealth of Nations in 1776 schetste dat de overheid zich buiten het geldsysteem diende te begeven en dit geheel over te laten aan de vrije markt. Adam Smith verkreeg deze ideeën weer van de Franse Fysiocraten van de eerste helft van de 18e eeuw. In het bijzonder waren Anne-Robert Jacques Turgot, François Quesnais en vooral Richard Cantillon instrumenteel in de inzichten van het belang van een afzijdige overheid. Richard Cantillon werd zelfs met naam genoemd door Adam Smith. De Fysiocraten werden in de 19e eeuw opgevolgd door schrijvers als Jean-Baptiste Say, Alexis de Tocqueville en Frédéric Bastiat. Deze laatsten werden weer opgevolgd door de Oostenrijkse School voor Economie in de laat 19e eeuw.

Ellen Brown refereert aan één van de stichters van de Verenigde Staten, Benjamin Franklin, die aangaf dat de Amerikaanse revolutie er niet alleen was om de Engelse koloniale heerschappij af te schudden, maar ook om te zorgen dat de diverse staten geen eigen geld mochten drukken. De Amerikaanse opstandelingen hadden te maken gehad met de macht van de Engelse centrale bank, welke ongelimiteerd obligaties kon uitgeven om de oorlogen in de koloniën en daarbuiten te kunnen financieren. De rente daarop werd betaald door de onderdanen in het Verenigd Koninkrijk en de koloniën.

Sinds de oprichting van de Federal Reserve in 1913 is de Amerikaanse grondwet definitief verlaten en heeft de overheid in samenwerking met het bancair kartel de monetaire middelen overgenomen en was het kwaad geschied en onomkeerbaar.

Zoals keer op keer wordt bewezen gaat elk fiatgeldsysteem ter ziele, zo ook met het dollar- en eurosysteem. Dit heeft te maken met de exponentiële groei van krediet en de aflossing daarvan. Het eerste schot voor de boeg was reeds de jaren 30, toen men nog op een fractionele goudstandaard stond. Voorgaande heeft ervoor gezorgd via de schuldsanering dat de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog er toch nog bovenop is gekomen en via het Bretton-Woods-systeem een de facto goud-dollar kon voortzetten. Sinds 1971 toen het goudraam werd gesloten was het hek van de dam en kon de ongelimiteerde kredietexpansie zich manifesteren.

Het eindpunt is dan nu gekomen en er staat ons in de volgende vier jaar een enorme sanering te wachten.

Volgende keer wil ik het hebben over de invloed en gedachtegoed van de Fysiocraten en de betekenis daarvan in onze economie.

Bronnen:

Cantillon is Back; Mark Thornton, 5 september 2001, Mises Institute, Auburn, AL, USA
What is Society?; Ludwig von Mises, 4 maart 2006 (uittreksel Socialism; An Economic and Sociological Analysis, 1922), Mises Institute, Auburn, AL, USA
Detractors of Adam Smith’s Real Bill Doctrine; Antal Fekete, 12 juli 2005, University of Newfoundland, Canada.

Literatuur:

Web of Debt; Ellen Hodgson Brown, 31 januari 2008, Third Milennium Press, Wiltshire UK
Eighteenth Century Economics; Pet Groenewegen, 26 juli 2002, Routledge Publishers, Londen, UK
The Wealth of Nations; Adam Smith, ed. 14 november 2000 (orig. 1776) Modern Library, New York, USA

12 REACTIES

 1. De ellende van de komende crash is dat de banken hun bezit zullen consolideren door de onderpanden te confisqueren.

  Jan met de pet zal het gelag moeten betalen van het grote gokken van de banken.

  De banken zullen de wereld bezitten terwijl de burger alles zal verliezen.

  Ik vraag me af welke truuk ons te wachten staat als de waarde van het geld instort. Een schuld is dan ook niks meer waard.

  Stel dat ik een paar gouden muntjes heb, als het geld echt is ingestort kan ik daar met gemak mijn hypotheek mee afbetalen. Of zal dat bij wet verboden worden, hoe zal dat gaan?

  Zullen ze eerst alles afpakken en dan ineens met een nieuw betaalmiddel komen?
  Hoe willen ze dat doen als 95% alles kwijt raakt, waar halen ze de enforcers vandaan?

  • *De ellende van de komende crash is dat de banken hun bezit zullen consolideren door de onderpanden te confisqueren.*

   Mét behulp van de overheid en dat is helemaal het wrange van de situatie. In een eerlijke wereld waren de banken nu de bloeders en niet de klanten. De huidige situatie geeft haarfijn aan voor wie de overheid er daadwerkelijk is; het grootkapitaal en NIET de burger.

   *Stel dat ik een paar gouden muntjes heb, als het geld echt is ingestort kan ik daar met gemak mijn hypotheek mee afbetalen. Of zal dat bij wet verboden worden, hoe zal dat gaan?*

   Dat zou zo maar eens kunnen. Ik acht ze in een crisissituatie tot alles in staat. Bezit van goud bij de wet verbieden (was voor de oorlog in de VS ook) óf men gaat het bezit fiscaal zwaar belasten. Op dat punt is het een voordeel dat we in een gemondialiseerde wereld leven waar goud en zilver overal hun waarde hebben.

 2. Wat is economie eigenlijk toch simpel. Voor het Christussprookje was al duidelijk dat je pas iets kon kopen als je er ook daadwerkelijk geld (of tegenprestatie) voor tegenoverstelde. Ook economen in de 18/19e eeuw hadden heel goed door dat het geldmonopolie nooit centraal geregeld moet worden omdat dat altijd uitloopt op een catastrofe voor individuele burgers.
  En al zeker niet dmv een fiatsysteem wat vertrouwen betekent. Vertrouwen in wat?? In een centrale door de overheid gestuurde bank???

  Wat is nou eigenlijk het achterliggende scenario van de Westerse overheden bij een financieële meltdown?? Dat die er komt lijkt me wel duidelijk want iedere boerenlul kan op zijn vingers natellen dat de huidige “welvaart” steeds meer op lucht was gebasseerd.
  Kan het ze niet goed uitkomen om;

  – alle individuele rijkdom van particulieren op een “legale”manier te confisqeren.
  – individuenen hun financieële onafhankelijkheid afnemen m.a.g. doorwerken tot je dood neervalt, langere werkweken, zwijgende arbeiders (bange hazen…etc)
  – individuele vrijheid van meningsuiting afnemen. Voorbeelden; bij een noodsituatie kan gemakkelijk het internet worden platgelegd vanwege staatsveiligheid om het daarna in een van bovenaf gecontroleerde vorm weer vrij te geven.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan om de win-winsituatie voor de overheid duidelijk te maken.
  Zou de Balk er al enkele brainstormsessies over dit onderwerp op hebben zitten met zijn ministersploeg??

  • “Vertrouwen in wat??”
   Ik denk het vertrouwen dat geld meer waard is dan het papier waarop het gedrukt is. Goud (of andere metalen) kopen lijkt mij geen slechte zaak op dit moment. Maar is het nog wel gunstig om in goud te stappen op dit moment?

   Het blinde vertrouwen dat Nederlanders hebben in de vermeend eerlijke, sociale en rechtvaardige overheid is echt bizar. Het kan alleen maar een product zijn van langdurige indoctrinatie.

   • Wat goud/zilver betreft; je zit natuurlijk niet meer vooraan in de trein maar vergeet niet dat het kwartje bij de grote massa nog steeds niet gevallen is. Gooi maar eens een balletje erover op op het werk of bij bekenden. Iedereen gaat gewoon door met werken en klagen over dat alles zoveel duurder is geworden maar niemand begrijpt hoe dit werkelijk komt.
    Stijgingen kunnen m.i. nog wel flink doorlopen als het werkelijk klapt. Het is puur een gevoel van mij maar de beste rendementen heb ik gehaald door puur op eigen gevoel en boerenverstand te handelen.

  • “Wat is nou eigenlijk het achterliggende scenario van de Westerse overheden bij een financieële meltdown?? ”

   Een van de scenarios waar ik aan heb zitten denken is dat ze eerst de inflatie laten exploderen en dan de crash nog heel even uitstellen.

   Lang genoeg om hypotheken en schulden met onderpand op te eisen.
   De burger zal dat niet kunnen ophoesten waarna zijn bezit voor “pennies on the dollar” gedwongen zal worden verkocht.

   Gevolg is dat de burger zonder bezit en met een enorme restschuld zal blijven zitten.

   Voor de afbetaling mag hij dan gaan werken.
   Omdat ook in levensonderhoud zal moeten worden voorzien en de banken uiteraard wel rente blijven berekenen zal dit neerkomen op slavernij.

   • *“Wat is nou eigenlijk het achterliggende scenario van de Westerse overheden bij een financieële meltdown?? ”*

    Als ik dat precies wist kon ik rijk worden 😉
    Jouw omschreven scenario lijkt mij reeël. Bij (hyper)inflatie lopen lonen en renteverhogingen steeds een flinke stap achter bij de échte inflatie.
    Banken kunnen hun schulden makkelijker aflossen met goedkope leningen (soms onder de marktrente verschaft door bv de ECB) dan particulieren die i.t.t. die door de overheid gesteunde banken steeds moeilijker een lening kunnen krijgen.
    Mensen met spaargeld en pensioenen zien hun opgebouwde vermogen langzaam wegsmelten. Als die zijn uitgekleed en de banken zijn weer boven water begin je aan de mensen met een (hypotheek)schuld. Die hebben tijdelijk voordeel gehad omdat schulden nou eenmaal ook weginflateren. Die pak je daarna keihard door renteverhogingen tot aan hoogtes van begin jaren 80 (>12%) of nog veel hoger.
    Gevolg; huis is niet meer te betalen en wordt eigendom bank/overheid die het tegen die tijd voor een spotprijs kunnen kopen.

    Inderdaad pennys for the dollar…volgens mij denken we er hetzelfde over.

   • “Voor de afbetaling mag hij dan gaan werken.
    Omdat ook in levensonderhoud zal moeten worden voorzien en de banken uiteraard wel rente blijven berekenen zal dit neerkomen op slavernij.”

    Ik denk dat hij voor afbetaling mag gaan moorden in het leger van de staat. Patriotistische rente korting. Defending the fatherland far away.
    Voor de rest denk ik dat je analyze correct is. Iedereen zwaar in de hpotheek en dan de geldkraan dicht. Dan zeggen:eigen schuld dikke bult: hoe denk je dit af te betalen. Dan is men in feite 100% slaaf.

 3. Prima stukje Albert. Prima referenties ook. Het zet de schuldencrisis in een uiterst helder historisch perspectief.

  Het geeft weer eens heel duidelijk aan, dat de massa een zeer kort geheugen heeft en bij wijze van spreken vandaag vergeten is, hoe zij gisteren belazerd werd. Bovendien laat zij zich door haar eigen leiders continu een rad voor ogen draaien. Dat gebeurt eens te meer, naarmate het nefaste collectivisme wortel schiet. Dat past naadloos in het machtsdenken van de sociaal-/christendemocraten

  Als men zich daarentegen had gerealiseerd, dat het spel al vele eeuwen oud is en men zich de talloze waarschuwingen vanaf Cicero t/m de Oostenrijkse School maar een keer had aangetrokken, had het Westen nu niet hoeven te zuchten onder dictatuur en oorlog. Maar via de controle op het onderwijs en de (zelf)censuur van de pers worden die lessen zorgvuldig achtergehouden.

 4. Beste Albert,

  Een bijzonder goed geschreven stuk! Mijn complimenten met het niveau en de helderheid! Ik ben het ook geheel met je eens!

  mvg

  Marc

Comments are closed.