Het Koninklijk Huis kost de belastingbetaler dit jaar 114 miljoen euro. Dit stelt prof.dr.Herman Matthijs van de Vrije Universiteit Brussel. Hij onderzocht de kosten van alle Europese koningshuizen. Volgens Matthijs heeft Nederland op Groot-Brittannie na het duurste koningshuis, al zijn de totale Britse kosten niet helemaal inzichtelijk.
Wat krijgt de Nederlandse belastingbetaler voor deze 114 miljoen euro? Tijd om de balans op te maken.

1. Een prachtige complottheorie.

Door het jaarlijkse bezoek van koningin Beatrix aan de Bilderbergbijeenkomst hebben we al jaren kunnen genieten van een heerlijke conspiracy theory. Sinds de opkomst van internet zijn haar bezoekjes min of meer publiek geheim geworden. Een jaarlijks terugkerend evenement te vergelijken met de binnenkomst van De Nieuwe Haring (’tikkie vetter / verdachter dan vorig jaar’) of de feestelijke ontvangst van de Goedheiligman (‘wie de koek krijgt, wie de gard ? ‘). Het valt te verwachten dat dit treffen en alle (non-) publiciteit er om heen binnen een aantal jaren met gemak het verplichte koekhappen & luisteren-naar-kinderkoren in de provincie gaat vervangen.

2. Ieder jaar een belerende toespraak.

Onze vooruitstrevende vorstin maakt zich al jarenlang in haar toespraken zorgen over het toenemende ‘egoïsme’ van haar medemensen. Zij spreekt over de verwerpelijkheid van ‘het eigenbelang’, de ‘materiële behoeften’, de ‘houding van ieder-voor-zich’, de ‘zelfzucht’, het gebrek aan ‘mededogen met de zwakken en misdeelden’, het gebrek aan zelfopoffering en het gebrek aan ‘sociale bewogenheid’.  Fraaie zinnen van iemand die nou niet bepaald een toonbeeld van onzelfzuchtigheid genoemd kan worden. Doe naar mijn woorden, niet naar mijn daden is hier het Leitmotiv.

3. Het vakkundig uitmelken van politiek-correcte cliche’s

Vanaf de jaren zestig is het koningshuis lange tijd zeer impopulair geweest bij het progressieve volksdeel; de koninklijke familie stond symbool voor de oude, reactionaire orde. Toen Beatrix in 1980 haar moeder opvolgde, veroorzaakten links-anarchistische krakers nog hevige rellen. Omdat het koningshuis niet lang kan overleven zonder de steun van de intellectuele elite, zag Beatrix zich genoodzaakt zich een nieuw imago aan te meten. Vanouds steunde de monarchie op de conservatieven; nu die hun macht hadden verloren, werd het zaak de steun van de nieuwe regenten te verwerven.

Beatrix haalde naast haar ‘solidariteit, sociale bewogenheid en mededogen’ toespraken ook aandacht voor allochtonen en het milieu uit de kast om Progressief Nederland als nieuwe bondgenoot te verwelkomen. Maxima bezocht buurthuizen en Willem-Alexander heeft verstand van watermanagement. Een hele opluchting voor diegenen die vrezen dat Nederland door de stijgende zeespiegel (global warming weet u wel) binnenkort een groot wetland wordt.

4. Het voorlezen van een portie Ballenbaks

Ook mogen wij iedere Prinsjesdag genieten van een majestueuze voorleessessie. Het zou nog mooier zijn als Beatrix daarbij de uitspraak van onze premier zou aanhouden. Dus ‘zielzoekers en obasterie’ i.p.v. asielzoekers en Openbaar Ministerie. De kunst hier is om de indruk te wekken dat onze vorstin ondergeschikt zou zijn aan JPB terwijl dit de facto omgekeerd is.

5. De strapatsen van Pieter

Leden van het Koninklijk Huis krijgen fraaie symbolische functies met een minimaal risico op mogelijke staatsbeschadiging. Toch gaat het weleens mis. Pieter van Vollenhoven bleek minder symbolisch bij het onderzoek naar de Schipholbrand en werd in allerijl van  de zaak-Spijkers afgehaald.  Dat is jammer want Pieter bevalt ons zo wel. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn publieke piano optreden met zijn Gevleugelde Vrinden (Louis & Pim) in de jaren zeventig. 

 6. Copieuze maaltijden

Waarom eten ze dan geen cake ? Check hier het antwoord !

7. Plaatselijk een lintjeshoosbui

Het jaarlijkse festijn voor verdienstelijke staatsburgers die binnen seconden niet ouder dan 6 jaar blijken te zijn. Dolblij met een zwetende burgemeester die hen onder de bezwerende formule ‘dat het Hare Majesteit heeft behaagd…’ een heuse ridderorde gaat opspelden. Een mooie en goedkope marketingtool om Bekend & Onbekend Nederland aan het koningshuis te verplichten. De media zorgt er voor dat deze poppenkast nog lang na-ebt in lintjes minnend Nederland. Binnenkort in een stadhuis bij u in de buurt !

8. Handelsmissies & ramptoerisme

Waar we de laatste tijd niet veel meer van horen, zijn de aloude handelsmissies onder leiding van een der Oranjes. Steevast werden daardoor ‘nuttige contacten gelegd, deuren geopend die voor anderen gesloten bleven en de delegatie ging weer huiswaarts met een rijk gevulde orderportefeuille.’ Het fijne van al die succesvolle deals werd nooit echt duidelijk maar dat mocht de pret niet drukken. Daarbij bleken de genodigde bedrijven eerder van internationale (Philips, Shell, Unilever) dan van nationale snit.   

Politiek-neutraal natuurgeweld ( hoewel we dat natuurlijk uiteindelijk aan onszelf hebben te danken volgens de milieuprofeten…) kan soms een koninklijk bezoek uitlokken. De koningin trekt haar kaplaarzen aan en laat zich, begeleid door hoogwaardigheidsbekleders, alle details van het voorval uitleggen. In vroeger tijden maakte een vorst op zo’n moment tenminste nog een ruimhartig financieel gebaar maar de door rampspoed getroffen landgenoten zullen het met de onbetaalbare verschijning onzer vorstin moeten doen.

  

18 REACTIES

 1. De kosten van het koningshuis vallen in het niet bij de kosten van het parlement. Jij geeft hier een opsomming met een bepaalde bril op. Als je de punten bekijkt en ziet wat het doet in het land, denk ik dat het een stuk positiever is dan de hele politiek.

  Wat de koningin doet in haar toespraken is puur een weloverdachte oproep voor ander gedrag in de samenleving. Net als ze afgelopen jaar opriep voor meer verdraagzaamheid en Wilders de koningin wilde verbieden. Ik heb liever veel vrijheid en af en toe eens een bijsturende toespraak, dan politici die verbieden en allerhande maatregelen nemen die hun doel mijlenver voorbij schieten.

  Stel nu dat we het koninghuis zouden kunnnen combineren met een kleine libertarische regering. Een regering die in dienst staat van het volk en alleen de broodnodige zaken regelt. De koningin geeft dan sturing in deze vrijheid als moeder van het volk. Het lijkt mij een fantastische oplossing!

  PS: dat hele geleuter over die consiracy theorieen gaat er bij mij echt niet in. Als je eenmaal zelf ooit eens een zakelijke bijeenkomst hebt bijgewoond dan weet je ook dat je niet op zo’n conferentie alle neuzen één kant op hebt ten aanzien van een zogenaamd geheim beleid om de wereld te regeren. Dit soort meetings zijn puur een sociale verplichting waar iedereen elkaar weer even ziet en een flinke borrel drinkt.

  • “Een regering die in dienst staat van het volk en alleen de broodnodige zaken regelt. De koningin geeft dan sturing in deze vrijheid als moeder van het volk.”

   Ik heb al een moeder. De koningin is een volwassene en ik ben een volwassene. Ik zie niet in waarom volwassen mensen zich moeten laten bemoederen door een andere volwassene. Bea is niet door god gestuurd of zo, maar is een gewone sterveling.
   Gek trouwens dat in een hele hoop andere landen men niet een staatsrechtelijke “moeder” nodig heeft. Blijkbaar hebben we in Nederland zwakke geesten?

   • En nergens is er vrijheid. In elk land is er een regering die verbied en de vrijheid beknot.

  • “De koningin geeft dan sturing in deze vrijheid als moeder van het volk. Het lijkt mij een fantastische oplossing!”

   … en wie is zij dan wel om die moederrol te mogen vervullen? Tis leuk hoor dat jij je wel aangesproken voelt door haar ge-hairspray-de, pedante en politiek-correcte persoonlijkheid. Op ieder potje past een dekseltje, nietwaar? Maar waar kan zij en haar familie nu eigenlijk de verantwoording vandaan halen om mensen te mogen vertellen hoe er gedacht moet worden en tegeijkertijd hun geld uit te geven aan zaken waaraan ze het zelf niet meer mogen?
   Oké, ze is de kleindochter van een bastaard-arristocrate die zelf ook weer een nakomeling was van een niet geheel zuivere bloedlijn van een ver familielid van iemand die ooit zijn eigenbelang voorop gesteld heeft ten tijde van de spaanse overheersing. Ik denk dat wanneer ik zelf eens goed ga zoeken in mijn eigen familiegeschiedenis, dat ik dan -mocht ik dat willen- veel meer aanspraak kan maken op die troon dan die stijve tante en haar opvolger prins Pils.

   • “Maar waar kan zij en haar familie nu eigenlijk de verantwoording vandaan halen om mensen te mogen vertellen hoe er gedacht moet worden en tegeijkertijd hun geld uit te geven aan zaken waaraan ze het zelf niet meer mogen?”

    Wat je precies bedoelt met deze lange onleesbare zin zonder leestekens, weet ik niet. In ieder geval zie ik meer heil in een koningin die oproept tot iets, dan een regering die verbiedt. De regering beperkt vrijheid en bepaalt waar jij wel of niet jouw geld aan uit mag geven. Dit doet de koningin niet.

   • ‘Wat je precies bedoelt met deze lange onleesbare zin zonder leestekens, weet ik niet.’

    waarom dan wel citeren? Nuja … waarom heeft die ene familie zich het recht toegeeigend om voor minimaal 114 miljoen pleuri’s de belastingconsument uit te mogen hangen en dan ook nog eens te gaan vertellen dat we allemaal lief voor elkaar MOETEN zijn. Me dunkt dat ik ook heel lief kan zijn wanneer ik een paar miljard aan kapitaal heb, wanneer ik gebruik mag maken van diverse vervoersmiddelen zonder die zelf aan te hoeven schaffen, wanneer ik helegaar geen belastingen hoef te betalen over mijn inkomsten en wanneer ik mijn lakeien in ’s lands bestuur heb die mij afschermen van welke ongeregeldheid dan ook.

    ‘De regering beperkt vrijheid en bepaalt waar jij wel of niet jouw geld aan uit mag geven. Dit doet de koningin niet.’

    Mwoah. Ik heb geen regering nodig, ik heb ook geen koningshuis nodig en ik heb zeker niet beide tegelijk nodig.

    En dan ook nog: een libertarische regering, is dat hetzelfde als een vierkante cirkel of toch meer zoals een lap leer op je bord ipv. de bestelde biefstuk?

   • Een vierkante cirkel ? Best mogelijk. Een vierkante cirkel is te beschouwen als een stuk cylindrische pijp met de lengte van de diameter, van de zijkant gezien. 🙂

   • Wie zegt dat je lief MOET doen? De koningin roept op tot iets, en speelt daarmee in op de vrije wil van iemand. Het is daarbij geen kwestie van “moeten”, want er is geen nieuwe wet, geen controle orgaan, geen straf op niet voldoen, etc.

    De koningin kan bijvoorbeeld oproepen om gezonder te leven. Of jij je er aan houdt is een tweede. Als de regering vindt dat jij gezonder moet leven, dan komen er allerhande maatregelen en verboden. Ik heb persoonlijk liever een goed bedoeld advies, dat ik wel of niet op kan volgen in alle vrijheid die ik heb, dan een pakket aan restricies en regels waar ik me aan moet houden.

    Een regering kan zeker wel libertarisch zijn. Vandaar dat er hier ook wordt gewerkt aan een libertarische partij. In een land is een kleine regering die in dienst staat van het volk mijns inziens gewenst. Puur om collectieve zaken te regelen.

   • Als mensch kan zij oproepen wat zij wil, maar zij roept op als staatshoofd en hoofd van de regering ((mede)wetgever). En dat valt -strikt genomen- niet onder haar grondwettelijke taak.
    Natuurlijk kan een regering libertarisch zijn, maar dat is onder de gegeven omstandigheden, gelet op de zucht naar macht van de elite en het kuddegedrag van de onderdanen, voorlopig niet realistisch.

   • Nee, dat klopt! Maar deze oproepen zouden ook veel zinvoller zijn in een samenleving waar vrijheid heerst. Als de koningin dan oproept tot meer naastenliefde en zorg voor de minder bedeelden, dan slaat het ook ergens op. Nu is er een regering die zegt alles te verzorgen (dat gebeurt niet, maar ze zeggen het wel en presenteren ook de rekening naar het volk). Naarmate de regering al die verantwoordelijkheid op zich neemt, valt deze weg bij de samenleving. Daarnaast geef je al ruim meer dan de helft weg van het geld dat je verdient, dus blijft er steeds minder over om zelf te overleven en laat staan een ander te helpen.

    Als er een kleine regering zou zijn die op libertarische beginselen is gestoeld en in dienst staat van haar inwoners, dan mag het koningshuis van mij goed bedoelde oproepen doen, mensen belonen met lintjes en relaties met het buitenland onderhouden.

 2. @Marc (2008-07-23 14:47:40 )
  Precies! Het volk wordt door de regering (dus inclusief het staatshoofd) geknecht en uitgeknepen als een citroen en vervolgens heeft het a raison van een verplichte contributie van 114 miljoen Euri de sociale verplichting tenminste een keer per jaar op catechese te gaan bij HM de Voorzitter.
  En de meerderheid van het volk schijnt het nog prachtig te vinden ook.
  Jammer, een mens kan niet gek worden, wanneer hij wil. 🙁

 3. Het zou toch minimaal prettig zijn als deze ‘moeder der parvenuen’ wat minder een “Do as I say, not as I do” mentaliteit zou tonen, m.a.w. als ze zelf het goede voorbeeld zou geven. Maar helaas is daar weinig kans op, zoals bij Stan de Jong treurig genoeg te lezen valt. Over egoïsme gesproken. Heel fijn, die ‘eenvoudige typetjes’.

  Snel afschaffen, dit nutteloze stel parasieten.

  • Oh jee, nu krijg je weer die monarchiebonus van 4 á 5 miljard om je oren gesmeten. Junk science!

 4. Laatst nog een loterij waar er 1 iemand 25 miljoen kon winnen en in 1 klap miljonair was. Beatrix heeft ook zo’n loterij, ze is alleen de enige speler.

 5. Voor mij is het zelf mogen en kunnen kiezen van het/een staatshoofd het belangrijkste punt op deze agenda ,ook een President kost geld, zeker niet zo veel en we hoeven dan geen grote families te onderhouden.
  Wat de Koningin doet valt onder verantwoording van de politiek/premier, daar zit het punt niet bij de Oranje familie op zich.
  Ik vind het wat minnetjes de Oranjes af te zeiken als ze niets terug kunnen zeggen,of mogen zeggen.
  Klaag bij de partijen die het huidige model in stand houdt, verander het politiek,richt een partij op die het beter kan organiseren, maar speel niet op de vrouw/man, dat is laf.

  Anno

 6. Het marketing aspect van het koningshuis wordt hier grotendeels over het hoofd gezien.
  Ook de behoefte bij veel NL burgers om een moeder/vader des vaderlands te hebben wordt voor het gemak maar genegeerd.

  Van mij mogen de oranjes in een rijtjeshuis gaan wonen of emigreren for all I care. Ik ben geen monarchist, maar ik ben niet zo blind anti-monarchie dat ik niet de marketingtechnische en psychologische voordelen ervan kan inzien.
  Die paar millioen aan kosten is maar een schijntje op onze NL balans en of ze nu 4 miljard of 4 miljoen opleveren ze bieden bepaalde onontkenbare voordelen

Comments are closed.