En werk tevens aan het behoud en vergroting van uw vrijheid
Vandaag is het in de USA “Onafhankelijkheidsdag” omdat 232 jaar geleden, in 1776, de “Declaration of Independence” werd getekend.
De huidige situatie, zowel in Amerika als in Nederland/Vlaanderen lijkt niet meer op het ideaal dat in dit document is omschreven.
Help ons bij het terug te krijgen van die persoonlijke Vrijheid en stort nu 17,76 euro als teken van uw steun op onze rekening.
 
Wij hopen daarmee weer een deel van onze kosten te kunnen dekken en zo ons werk, zo mogelijk versterkt, te kunnen voortzetten.

 

Het idee voor deze actie hebben we overgenomen van de Amerikaanse LP die nu iets dergelijks doet en daar in het verleden al groot succes mee heeft behaald.
We zijn dan ook hoopvol gestemd over de resultaten.

Maak uw donatie over op rekening:
46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM
Bank: ABN/AMRO rek,
No: 46.24.31.320
IBAN: NL57abna0462431320
BIC:ABNANL2A

13 REACTIES

 1. Vanavond was er een man op TV. Hij vertelde dat het goed voor Nederland was als we chronisch zieken en andere zorg gebruikers gaan korten. Dan kunnen we daarmee de haven van Harlingen uitdiepen, kansloze eenoudervrouwgezinnen gaan coachen (vrijblijved) en kerken van opknappen. Hij is een alien. Hij is niet van onze soort. Hij wil zieken en gehandicapten gaan bestelen.

  • Als we nu eens de Tweede en Eerste kamer naar huis sturen en ook de regering, moet je eens zien wat we dan allemaal kunnen doen met het bespaarde geld!

   • Stel je het volgende kranten artikel voor:

    Onderhandelingen Binnenhof vrijwel afgerond

    Nu, na de totstandkoming van een nachtwakersstaat
    blijkt het Binnenhof een overbodige en kostbare faciliteit
    te zijn geworden.
    Maar het kan verkeren…

    Bill Gates: “ondanks het feit dat ik met pensioen ben, wil ik
    graag de boodschapper zijn van een belangrijke beslissing
    van mijn organisatie. Besloten is dat we gezien het economisch
    klimaat en de fraaie uitstraling van de locatie hebben besloten
    om definitief ons hoofdkwartier in Nederland te vestigen. Het
    is zeker dat de huurprijs geen obstakel vormt.”

   • Er staat net helemaal vers een leuk stuk op zapruder, daarin komen een aantal elementen aan bod die ook hierop erg van toepassing zijn. De maatschappij draait als geheel toch wel, ook en misschien juist wel beter zonder bemoeienis van de overheid. Her artikel gaat dus zeker niet specifiek over het onderwerp wat hier besproken wordt, maar heeft er wel alles mee te maken, stof tot nadenken zogezegd:
    http://zapruder.nl/portal/artikel/waarom_corporaties_en_regeringen_ons_willen_vernietigen/

 2. Jullie doen goed werk en alhoewel ik geen 100% libertariër ben hebben jullie mijn steun.
  Ik maak het geld vandaag (eenmalig!) over en ga er vanuit dat ik in geen enkel bestand terechtkom voor verdere steunbetuigingen of donaties.
  Daar heb ik nl een hekel aan. Ik wil daar elke keer zelf over beslissen zonder dat me iets opgedrongen wordt. Zal wel met mijn karakter te maken hebben 😉

  • Danj je wel . Zo denk ik er ook over want het is irritant hoeveel bedelbrieven je steeds in de post krijgt. Die geven kennelijk adressen aan elkaar door.
   Hoef je bij de Vrijspreker geen zorg over te hebben.
   Wij geven bvb ook nooit een (ons bekend) adres aan derden.

   Je maakt me wel nieuwsgierig hoeveel % je wel libertarier bent !!!
   Op welk punt wil je anderen wel dwingen jouw wil te doen?

   • Ik dwing geen mensen mijn wil te doen. Ik vind een vorm van dwang bij uitzondering wel rechtmatig als je er vanuit kan gaan dat je toekomstige persoonlijke vrijheid gevaar loopt.
    Pure preventie dus om je eigen vrijheid zeker te stellen.
    Als ik een voorbeeld mag geven; de Islam.
    Dwang om ze te laten kiezen om zich te houden aan westerse normen of waarden of anders op te lazeren uit dit land vind ik geoorloofd uit pure zelfbescherming.
    Eigenlijk laat je ze een keuze maken voor eigen bestwil maar je kunt het ook als dwang zien.
    Je weet nl dat ze bij voldoende macht overgaan tot ongeoorloofde middelen.

    De grens is sowieso vaag; geweld tegen een ander individu gebruiken is volgens libertariërs niet geoorloofd als die persoon ook geen geweld tegen jou gebruikt.
    Maar hoe zit het met de overheid? Gebruiken die nou wel of geen geweld tegen jouw als individu en in wat voor mate mag je die eventuele dwang beantwoorden?
    Da’s puur persoonlijk.

   • Goede logica.
    Natuurlijk mag je je verdedigen (met gepast geweld!!) tegen een dreiging.
    Met de zoekmaxhine kun je beslist op de Vrijspreker nog het artikel vinden “Wanneer is een bedreiging een bedreiging”
    Als je het niet vindt en toch geïnteresseerd bent, zoek ik het voor je op!

    Ende overheid? De overheid is puur geweld.
    Je MAG je daar moreel zeker tegen verdedigen. Ook met gepast geweld.
    Je moet je dan wel afvragen of dat “verstandig” is. Want Big Brother is machtig. Als jij bvb zegt dat je geen belasting betaalt, komen ze uiteindelijk met hele peletons je oppakken en vastzetten.
    Dit kun je voorkomen door het af te kopen en te betalen.

    Mijn inschatting is dat wij het helemaal eens zijn.
    Wil er wel eens over praten.

   • Ik heb het artikel over “wanneer is een bedreiging een bedreiging” gelezen en het geeft inderdaad aan dat er een groot grijs gebied is van wat je als een bedreiging voor je persoonlijke vrijheid kunt zien.
    Voor iedereen ligt het punt waarop het gerechtvaardigd is om over te gaan tot aktie anders.
    Het libertarisme kan hier ook geen duidelijke scheidslijn aangeven van wanneer je tot tegenaktie over mag gaan. Voor mij persoonlijk is de lijn van Geert Wilders wel een goeie. Agressieve verdediging van de verworven vrijheden kun je het noemen. En Geert Wilders is nou niet bepaald een libertariër te noemen.

    Vwb de overheid ben ik het eens. Zie het als een soort gedogen van wat je eigenlijk verwerpt. Puur en alleen omdat je geen andere keuze hebt.

  • “Jullie doen goed werk en alhoewel ik geen 100% libertariër ben ”

   “Ik maak het geld vandaag (eenmalig!) over en ga er vanuit dat ik in geen enkel bestand terechtkom voor verdere steunbetuigingen of donaties.
   Daar heb ik nl een hekel aan. Ik wil daar elke keer zelf over beslissen zonder dat me iets opgedrongen wordt. Zal wel met mijn karakter te maken hebben”

   Dat gedrag van jou, om elke keer zelf over de uitgave van je eigen geld te willen beslissen, dat noemt men over het algemeen:100% libertarier
   Sterker nog:je bent een markt anarchist

   • Nou ik wil niet zeggen dat ik een marktanarchist ben 😉
    Tja ik hecht sterk aan onafhankelijkheid maar ik zie ook dat je vaak alleen maar iets kunt bereiken door je te organiseren in een collectief.
    In een collectief is het weer nodig dat je enigszins inschikt vwb je idealen en principes.
    Iets waar een libertariër een bloedhekel aan heeft.
    De bekende spagaat waar volgens mij ieder onafhankelijk individu mee worstelt en waar vooral collectieve stromingen veel minder last van hebben.

   • libertariers en marktanarchisten hebben niets tegen organisatie in een collectief. Ze beginnen er pas een hekel aan te krijgen als iemand ze dwingt met geweld tot dit collectief toe te treden, die dat meestal presenteert als nodig om de armen van de ondergang te redden, het land van een buitenlandse bedreiging of global warming. In de praktijk krijgt deze dwingeland steeds meer geld en macht en zijn de armen steeds slechter af, krijgen we meer buitenlandse vijanden en is er met het milieu niets aan de hand.
    Maar tegen organisatie in groepen, zeker niet, het is alsof je tegen gevangenen zegt dat ze een hekel hebben om in een gebouw te wonen. Het gaat erom of je de je zelf bepaalt waar je je leven aan wijdt, of dat iemand anders een hogere claim op je leven heeft.

Comments are closed.