In het kielzog van de recente Supreme Court uitspraak die het individuele recht op wapenbezit bevestigde, lijkt dit een goed moment om te bekijken waarom, historisch gezien, het recht op vrij wapenbezit zo belangrijk is voor vrijheid.*)
 
Een prominente 20e-eeuwse Democraat deed de volgende uitspraak over het doel van het Tweede Amendement:

“Eén van de beste vormen van bescherming tegen een willekeurige overheid, hoe populair en gerespecteerd ook, is het recht op vrij wapenbezit. Het recht op vrij wapenbezit is een waarborg tegen een willekeurige overheid. Een extra voorzorgsmaatregel tegen de tirannie die nu ver weg lijkt in Amerika, maar die historisch gezien altijd mogelijk is.”

Onlangs heeft het Supreme Court, in een 5-4 beslissing, het verbod uit 1976 op handwapens in Washington D.C. verworpen. Het Supreme Court oordeelde dat de Founding Fathers wilden dat het Tweede Amendement individuen het recht geeft op vrij wapenbezit. De minderheid was het oneens en bepleit dat het recht alleen geldt voor degenen die behoren tot een militie onder leiding van de staat, zoals de National Guard.

Het Tweede Amendement luidt als volgt: “Een goed georganiseerde militie is nodig voor de veiligheid van een vrije staat, het recht op vrij wapenbezit zal niet geschonden worden.” Wat bedoelden de ontwerpers?

Bedoelden zij een militie als een tak van de overheid? Of wilden zij militie definiëren als iets totaal anders: een groep van gewapende burgers met het recht op vrij wapenbezit ter bescherming tegen onrechtvaardige of tirannieke overheidsmacht?

De Founding Fathers veronderstelden dat elke overheid, inclusief de overheid die zij vestigden, kan uitgroeien tot een monster. Zij stelden dat het volk alleen met een recht op vrij wapenbezit een dergelijke tirannie kan voorkomen.

James Madison, de ‘vader van de Grondwet’, verklaarde dat “tirannen bang zijn om het volk te vertrouwen met wapens” en prijsde “het voordeel van gewapend zijn, dat de Amerikanen hebben over de volkeren van vrijwel elke andere natie”.

Thomas Jefferson schreef: “Welk land kan zijn vrijheden behouden als de regenten niet van tijd tot tijd gewaarschuwd worden dat hun volk de geest van verzet in leven houdt? Laat hen de wapens opnemen.”

George Mason zei: “Het volk te ontwapenen, dat was de beste en effectiefste manier om ze tot slaaf te maken.”

Elbridge Gerry zei: “Wat, mijnheer, is het nut van een militie? Het is om het vestigen van een permanent leger, de vloek van de vrijheid, te voorkomen… Steeds als overheden de rechten en vrijheden van het volk willen schenden, proberen zij om de militie te vernietigen en een leger op te richten op hun ruines.”

Noah Webster, de prominente politieke schrijver die vocht in de Revolutionary War, schreef: “Voordat een permanent leger kan regeren, moet het volk ontwapend worden, zoals in bijna elk koninkrijk in Europa. Het hoogste gezag van Amerika kan geen onrechtvaardige wetten bekrachtigen met het zwaard; omdat heel het lichaam van het volk gewapend is en een kracht kan uitoefenen die superieur is aan welke groep reguliere troepen die, om welke reden dan ook, kan worden opgericht in de Verenigde Staten.”

“Een militaire macht, onder het commando van Congress, kan geen wetten uitvoeren anders dan het volk rechtvaardig en grondwettig acht; want zij zullen de macht bezitten, en jaloersheid inspireert onmiddellijk de neiging zich tegen de uitvoering van een wet te verzetten die hen onrechtvaardig en onderdrukkend lijkt.”

Samuel Adams vergelijkt het Tweede Amendement met het Eerste: “Dat de genoemde grondwet nooit geïnterpreteerd mag worden om Congress de autoriteit te geven om inbreuk te maken op de rechtvaardige vrijheid van pers of het recht op bewustzijn; of om het volk van de Verenigde Staten, die allen vreedzame inwoners zijn, ervan te weerhouden wapens te bezitten.”

Dictators in de loop van de geschiedenis probeerden hun bevolking te ontwapenen teneinde de macht af te dwingen:

Vladimir Lenin zei: “Eén gewapende man kan honderd ongewapende mannen onder controle houden.”

Mao Zedong zei: “Uit de loop van het geweer komt politieke macht.”

Josef Stalin zei: “We laten ze geen ideeën hebben. Waarom zouden we wapens wel toestaan?”

Adolf Hitler zei: “De stomste fout die we ooit kunnen maken is om de ondergeschikte rassen toe te staan wapens te bezitten. De geschiedenis laat zien dat alle veroveraars die toestonden dat hun ondergeschikte rassen wapens droegen, op die manier hun eigen ondergang tekenden.”

Thomas Paine, in 1775, sprak van een ander soort tirannie. Verboden en restricties op vuurwapens treffen burgers die zich aan de wet houden, waardoor de macht verschuift naar degenen die zich niet aan de wet houden. Criminelen negeren wetten. Daarom noemen we ze criminelen.

Paine zei: “Het vredelievende deel van de mensheid zal continue overrompeld worden door de slechten en afvalligen terwijl ze het middel van zelfverdediging verwaarlozen. Zwakheid lokt de schurken, maar wapens – net als wetten – ontmoedigen, boezemen de indringer en de plunderaar ontzag in en houden de orde in de wereld in stand… Er zou vreselijk onheil volgen als de goeden ze niet mochten gebruiken… Dan worden de zwakken een prooi voor de sterken.”

En de quote van de prominente Democraat in de eerste alinea? Uitgesproken op 22 oktober 1959 door toekomstig senator en vicepresident Hubert H. Humphrey. Hoe tijden – en vooral de Democratische partij –  zijn veranderd.

————————————-
Larry Elder is een radio talkshow host en de auteur van ‘Showdown: Confronting Bias, Lies and the Special Interests that Divide America’. Ook host hij ‘The Larry Elder Show’ op de dagelijkse televisie en beveelt hij ‘Atlas Shrugged’ enthousiast aan op zijn website.

——————————-
Door Larry Elder –
Vertaald door Maarten van Dijk
*) Naar aanleiding van artikel:
https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/07/waarom-het-recht-om-wapens-te-hebben/

25 REACTIES

 1. “Onlangs heeft het Supreme Court, in een 5-4 beslissing, het verbod uit 1976 op handwapens in Washington D.C. verworpen.”

  Dit verbod was dus ongrondwettelijk. Wat ik me nu afvraag is of mensen die sinds 1976 veroordeeld en gestraft zijn voor het blote bezit van dergelijke wapens (dus niet voor het daarmee plegen van misdaden) nu met terugwerkende kracht schadeloos gesteld worden of dat minimaal hun strafblad wordt gewist. We hebben het over een periode van 32 jaar, dus daar moeten toch een hoop mensen last van gehad hebben. Heeft Washington in één klap een hele bups ‘criminelen’ minder…

 2. Ik ben voor vrij wapenbezit.
  Een volk zonder wapens, staat machteloos tegenover een repressieve overheid.

 3. Als je puur van de libertraische gedachte uitgaat moet je wel voor vrij wapenbezit zijn, net als alle vormen van drugs legaliseren en alle andere persoonlijke vrijheden die je kunt bedenken.
  Persoonlijk vind ik wapens gewoon cool 😉

  Als je echter de praktijk bekijkt in bijv. de USA dan moet je echter wel constateren dat wapenbezit tot (veel) meer gun related killings leid.
  Het is dus een afweging of het je dat waard is. Daarnaast kun je je afvragen of het doel (het volk kan zichzelf beschermen tegen een tirannieke overheid) nog wel opgaat in deze moderne tijd.
  In de tijd van de stichting van de USA kon je met een zooitje jachtgeweren nog wel van een machtsfactor spreken, maar tegenwoordig met body-armor, m16’s, tactical nukes en pantserwagens uitgeruste regerings legers heb je met je shotgun en je 9MM parabellum geen schijn van kans meer.
  Je doel is dan zogezegd niet meer realistisch.

  En dan nog iets, hoever mag je dan als burger gaan?
  Mag je als burger dan een leopard tank bezitten? Een volautomatische m16? Tactical nukes?

  • “Als je echter de praktijk bekijkt in bijv. de USA dan moet je echter wel constateren dat wapenbezit tot (veel) meer gun related killings leid.”
   In Canada zijn er per hoofd van de bevolking zelfs mèèr guns dan in de USA, toch zijn er veel minder gun related killings. Ook in Zwitserland is wapenbezit gelegaliseerd en heb je geen gekken die zomaar iedereen neerknallen (behalve dan die ene keer dat iemand het parlement bestormde met een gun en wat politici neerknalde. Misschien zou een Amerikaan daarop zeggen: “They had it comming”).
   Wapenbezit an sich zorgt niet voor meer gun related killings, dat is een Hoax die door overheden graag aangegrepen wordt om ons nog wat meer te onderdrukken.

   • @Freek, je was me voor.
    Leuk geprobeerd van VmaX maar die vlieger gaat niet op.
    Ook in Zuid Afrika en Israël zie je burgers (met vergunning weliswaar) met wapens aan hun broekriem bijv. in de rij van de supermarkt. Maar relatief weinig doden door gebruik van deze vuurwapens. Canada is een mooi voorbeeld, veel minder inwoners natuurlijk maar relatief wel heel weinig doden door vuurwapengeweld. In Zuid Afrika zijn de wapens meestal in de vorm van een steek of slagwapen en wordt die gebruikt om een ruzie te beslechten, vaak tussen mensen van dezelfde stam.
    In Brazilië hebben we (ik niet overigens) allemaal wapens of het mag of niet. Een kennis van mij was in Nederland leidinggevende bij de politie maar liep even goed in São Paulo met een illegaal vuurwapen over straat, wel zo’n veilig gevoel.

    Ter aanvulling wil ik zeggen dat ik vind dat een democratie een ontsnappingsluik moeten hebben. Dat heeft Nederland niet en daarom was Nederland ook zo’n makkelijke prooi voor Nazi Duitsland. Totale controle (alles keurig geregistreerd) en geen wapenbezit dus de Joden waren zo af te halen.

    Als straks de EU uitgroeit tot een monster dan kunnen jullie zo goed als niets meer want de EU zal een totale controle hebben over wie, wat en waar dus elke samenscholing of revolutie kan in de kiem worden gesmoord nog voordat die publiek is. Ook heeft de EU duidelijk een monopolie op geweld.
    Maw. zonder meteen een complotter te willen zijn wil ik jullie toch wijzen op de ratten in de val. Totale controle, geen wapens…..wat als de geschiedenis zich weer eens herhaalt.
    Je kan er op gaan zitten wachten!
    Niet dat ik meteen aan wil sturen op vrij wapenbezit.
    Ik wil in eerste instantie aansturen op weer meer vrijheden en privacy!

   • Ik zat er al op te wachten.
    Canada en Zwitserland.
    De standaard antwoorden van ieder NRA lid 😉
    Ik heb dit soort discussies al honderden malen voorbij zien komen op een USA forum waar ik veel kom en daar zijn we tot de conclusie gekomen dat zowel Canada als Zwitserland niet te vergelijken zijn met de USA.
    De moraal, geschiednis en achterliggende cultuur zijn daar volkomen verschillend.
    Binnen de USA zijn er al enorme verschillen in gunrelated killings in de rural en wilde gebieden en de meer dichtbevolkte stadsgebieden.

    In Europa is dat per land weer verschillend. In een land als Spanje of Italie zul je andere resultaten krijgen als in Sweden of Nederland.
    Persoonlijk verwacht ik in NL een resultaat als in Canada.

    Nogmaals ik ben VOOR vrijheid van wapenbezit maar niet omdat ik dat hoor te vinden maar omdat ik persoonlijk vrijheid belangrijker acht dan de eventuele slachtoffers die dat met zich mee zouden kunnen brengen.

    Het afdoen van een discussie of een stelling als deze met “Hoax” is imo een beetje kortzichtig.

   • @VmaX,

    Ik begrijp de toon van je reactie niet helemaal.
    Je zegt wat ik al wist en net niet uit heb gesproken omdat ik er van uit ging dat deze algemene kennis hier wel aanwezig is.
    Echter weerleggen wij op normale wijze je tweede alinea, eerste zin.
    Verder klopt het natuurlijk dat het vooral cultuur is wat de doden maakt en niet in de eerste plaats de wapens.
    Kijk maar naar Zuid Afrika, het dorp waar ik zat werden binnen 2 weken 2 jongemannen gedood waarvan eentje de schilder van kennissen dus het kwam dichtbij. Ordinaire ruzie om het meisje en het wapen was een fles (in geval van die schilder)…

   • toon?
    wat voor toon bedoel je dan?

    Ik stel dat er in de USA verhoudings gewijs veel gun related killings zijn.
    Jullie stellen dat dat niet door de gund komt want “immers” in canada en zwitserland ligt dat aantal veel lager.

    Ik stel dat klopt, en dat is wat de NRA leden als eerste roepen als je het over gunrelated killings hebt.
    Vervolgens geef ik aan dat het ook voor een groot deel cultuur en bevolkingsdichtheidtechnisch gerelateerd is.

    ( whats the problem? volgens mij lees jij iets wat ik niet schreef? 🙂 )

    Als dat ook is wat jij al wist dan weet je dus ook dat de kans dat in in dichtbevolkte gebieden zoals NL een groter risico is op veel doden. (afgezien van onze “rustige” natuur)

  • “In de tijd van de stichting van de USA kon je met een zooitje jachtgeweren nog wel van een machtsfactor spreken, maar tegenwoordig met body-armor, m16’s, tactical nukes en pantserwagens uitgeruste regerings legers heb je met je shotgun en je 9MM parabellum geen schijn van kans meer.”

   Diverse guerilla/vrijheidstrijders/terroristen etc groepen hebben je ongelijk allang bewezen.

   Het is moeilijker om wat te doen, maar het komt voor de agressor ook altijd weer aan op een kosten – baten analyse. En die slaat al snel door in het negatieve.

   Op de lange termijn is een volk dat gewapend is, of een die een gewapende militie steunt niet onder de duim te houden.

   • Geef me dan eens aan waar guerilla’s met jachtgeweren een geolied modern leger hebben verslagen?
    Vietnam? je kon de gesponsorde vietcong geen leger met jachtgeweren meer noemen. Ze werden gesonsored door China met heel veel modern wapentuig..
    Afghanistan? als je de ruimte hebt zoals de taliban in de bergen heb je een kans om niet verslagen te worden maar je wint er uiteindelijk ook niet mee.
    Columbia? handig zo’n uitgestrekte jungle waarin je je kunt verbergen maar de Biesbosch is daar niet geschikt voor.

    Je hebt wel een punt waar het de kosten/baten analyze betreft maar die verhouding wordt pas gunstig als je er in slaagt om langere tijd uit handen van de moderne legers te blijven en dat zie ik 123 niet gebeuren in Europa of Nederland.

    M@HOUSE [25] reageerde op deze reactie.

   • “Afghanistan? als je de ruimte hebt zoals de taliban in de bergen heb je een kans om niet verslagen te worden maar je wint er uiteindelijk ook niet mee.”

    Afghanistan is net zomin als Zwitserland op de duur door een centrale overheid te controleren. Dat kunnen de Britten en Russen je heel goed uitleggen. De Amerikanen en Nederlanders moeten er nog achter komen.

    In Nederland kun je dunkt me een stadsguerilla verwachten. Er zullen wijken komen, waar de politie zich voor langere tijd niet meer durft te vertonen. Of daar ooit het leger opaf gestuurd zal worden, zal o.m. afhangen van de politieke wil.

   • @SpyNose,

    Net als de vrijwel onverslaanbare bendes in Rio de Janeiro.
    Naast militair geweld zijn er ook paramilities (anti drugsbendes) en undercover agenten die illegale moordpartijen begaan.
    Kijk maar naar Cidade de Deus of andere documentaires.
    Het is nauwelijks te winnen.
    Wat men nu probeert is het met economische middelen op te lossen.
    Urban warfair is heel lastig te winnen.
    Natuurlijk kan je grover geweld gaan gebruiken maar dan zaai je nog meer vijanden. Als je er 10 doodt krijg je er 100 voor terug ofzoiets.
    Dat is natuurlijk ook in Iraq en Afghanistan het geval.
    Dus hoe grover de middelen hoe meer vrijwilligers opstaan.
    Een tegenover een leger van honderden miljoenen wordt het wel heel lastig.
    Ook is men bang voor deserteurs en dissidente geluiden op hoog niveau.
    Hoe meer geweld hoe moeilijker het is de gelederen gesloten te houden.
    Ook dit probleem zie je telkens opduiken.
    Uiteindelijk kent vrijwel elke oorlog alleen verliezers.
    En de USA zal zeker verliezen omdat ze de diplomatie hebben verlaten.
    Er rest dan niets anders voor de tegenpartij dan strijd en een bevestiging dat die gerechtvaardigd is.

   • Weldoordacht betoogje moerstaal. De USA heeft inderdaad de diplomatie verlaten. Tegen een leger van ettelijke tienduizenden sluipschutters en zelfmoordterroristen valt weinig te beginnen.

    Vanavond werd bekend, dat Bush al is begonnen een schema voor de Iraakse aftocht voor te stellen. Dat was enkele weken geleden nog ondenkbaar. En dan te bedenken, dat veel Iraki’s aanvankelijk hun hoop op de Amerikanen hadden gevestigd. Dat is nu helemaal omgeslagen. Met wapengekletter maak je geen vrienden.

    Gisteren werd bekend, dat er nog meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan gestuurd worden. Dat doen ze alleen, omdat die oorlog de verkeerde kant uitgaat.

    Maar er bestaan duizenden madrassa’s in de omgeving van Wahiristan, van waaruit Afghanistan voortdurend wordt geinfiltreerd.

    Een derde gewapend conflict met Iran zou dan ook pure zelfmoord zijn. En daarom niet erg waarschijnlijk, hoewel, je weet het nooit zeker.

    Hoe dan ook, het lijkt er steeds op, dat Nederland, met een beroep op de Grondwet (de regering handhaaft de internationale rechtsorde [sic], art 90) desondanks voor Gekke Lowietje wil blijven spelen.

 4. de neiging van de mens de ander te willen overheersen/betuttelen/reguleren is genoeg reden om vrij wapenbezit te rechtvaardigen. de manier waarop onze ‘samenleving’ werkt geeft er ook meer dan genoeg aanleiding toe. ik heb liever dat de angst kwekende overheid bang voor mij is, dan dat ik als dom kiesvee machteloos alles moet ondergaan wat ze verzinnen.

  • Dat niet alleen, als ik voor mijn bescherming afhankelijk ben van de politie dan weet ik bij voorbaat al dat die altijd te laat zullen zijn.

   Een goede reden om zelfbescherming, met alle middelen, toe te staan.

   • Exact, de founding fathers hadden wellicht dit argument niet in gedachten, maar dit lijkt mij nog veel meer een argument voor wapenbezit. Immers de politie komt per definitie achteraf en dus vaak te laat.

   • Dat komt omdat het hun taak niet primair is om op te treden maar om (de orde) te handhaven.

    Als zij concluderen dat ingrijpen tot meer wanorde en schade zal leiden zullen ze niet ingrijpen

    Om escalatie te voorkomen heet dat dan.

    Ik heb me sinds het voorval in Groningen vaak afgevraagd wat een rechter zou beslissen indien een burger in zo’n situatie wel het recht in eigen hand zou hebben genomen.

    We zullen het waarschijnlijk nooit weten omdat de meeste burgers de middelen niet hebben om dat te doen, het geweldsmonopolie ligt immers bij de staat.

   • Een rechter zal zich laten leiden door vaste strafrechtspraak. Noodweer is een rechtvaardigingsgrond, dat vrijspraak oplevert, noodweerexces is een strafuitsluitingsgrond en leidt tot ontslag van alle rechtsvervolging.

 5. Bij liberalisme hoort vrijheid om een wapen te bezitten.

  of

  Bij liberalisme hoort een goed moraal en heb je geen wapens nodig.

  • Het is een wijdverbreide misvatting dat in een libertarische samenleving geen amorele lieden meer zouden rondlopen. Ze zijn alleen maar niet meer geïnstitutionaliseerd en je wordt niet gedwongen zaken met ze te (blijven) doen, al weet je dat ze amoreel zijn.

   Er zullen altijd situaties kunnen ontstaan waarin je je zult moeten kunnen verdedigen.

  • @Jasmee,

   Je ziet iets over het hoofd.
   Namelijk het verschil tussen een amorele burger en een amorele overheid.
   Volgens mij wijst Hub op die laatste…

   • “Als de gerechtigheid verdwijnt, wat zijn staten anders dan roversbenden in het groot?”

    (“Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?”)

    Deze beroemde woorden van Augustinus (354-430) uit De civitate Dei (420) hebben eeuwigheidswaarde.

 6. @VmaX [16]: wat dacht je van 11 september als de conspiracy theories niet kloppen. Zij hebben de VS met mesjes en wat nep-bommen klein gekregen.

Comments are closed.