De gedachte heerst en wordt algemeen geaccepteerd dat één ieder moet werken omdat anders de wereld niet goed kan functioneren.
Dat het licht dan uit gaat.
Wij moéten werken om de wereld draaiende te houden.
Maar is het echt nodig dat wij 5 dagen in de week van vroeg tot laat met werk bezig moeten zijn? 
Ons hele leven lang? Bestaat er geen andere keuze??
 
Ik denk van wel en ik ga proberen de mogelijke oplossing in drie punten uiteen te zetten.

Volgens een bepaald plan/project waar een naam voor zou moeten komen, en waar veel bekendheid aan gegeven moet worden om haalbaar te zijn, kunnen de volgende stappen uitgevoerd worden:

Het initiatief behelst bedrijven over de gehele wereld, ieder die maar mee wil werken.

 Stap 1:
Eenmalige geld investering in bedrijven om te automatiseren.

Denk aan machinale kassa´s bij supermarkten i.p.v. cassieres en machines die het werk van mensen uit handen nemen in fabrieken.

Er is een groot scala aan mogelijkheden.
Het personeel wat niet meer nodig is, kan betaald vrij krijgen.
Immers, de prijs naar de eindgebruiker blijft hetzelfde dus de salarissen kunnen doorbetaald worden.
Ook de investering kan hier uit teruggehaald worden.

Stap 2:
Fusies tussen bedrijven die afnemers en leveranciers van elkaar zijn. Hierdoor vervallen arbeidsplaatsen want alle verkoop en aankoop activiteiten naar elkaar toe, deze administratieve handelingen vallen weg.
Wederom blijft de prijs naar de eindgebruiker hetzelfde, dus de werknemers krijgen vrij en doorbetaald.

Stap 3:
Fusies tussen bedrijven uit dezelfde branche oftewel concurrerende bedrijven.
Hiermee kunnen processen gecentraliseerd worden, waardoor een kleiner aantal personeel voldoende is.
De mensen die niet meer nodig zijn, krijgen vrij en doorbetaald, want de eindprijs naar de klant blijft het zelfde.
 
Deze stappen kunnen door elkaar heen doorgevoerd worden en moeten worden begeleid. Alles hangt van de bekendheid van het project af en de bereidheid om het doel te bereiken.

Mensen die voorkeur geven aan door te blijven werken op de manier hoe het nu is, kunnen dat.  Niemand wordt gedwongen.
Ik schat echter in dat slechts 5 % van het huidige aantal mensen dat nu werkt nodig zal om te produceren wat we nu al produceren. 

Het eindresultaat is dat producten slechts vervaardigd worden, waarbij voldoende wordt vervaardigd voor de gehele wereldbevolking.

Niemand hoeft meer op een bepaald uur op een bepaalde plek te zijn; dus files worden overbodig.

En, niet onbelangrijk: 

We kunnen onze verkregen vrije dagen besteden aan dingen die wél nuttig zijn!

 Een anonieme libertarier.
——

RED: Leuk idee. Ben er direct voor, MAAR
“We kunnen niets consumeren wat niet eerst geproduceerd is”
Dat geldt ook voor de machines of robots die al die leuke dingen voor ons moeten maken.
Zit daar niet het probleem voor het bereiken van je Walhallah?

Mogelijk kan een libertarische econoom daarover  zijn licht laten schijnen?

En, Wat zijn “de dingen die wel leuk zijn”?
Dat ligt toch voor iedereen anders?

En als hoofdpunt: Je zult eerst al die bevoegdheden bij overheden moeten weghalen.
Meer mensen moeten de libertarische filosofie begrijpen.

26 REACTIES

 1. Lachen! Hier wordt communisme beschreven! Alles in 1 bedrijf, en je snapt wel welk bedrijf dat is he?

  Maar goed, vanuit de economie kun je bij stap 2 en 3 opmerken dat de lessen van de nieuwe institutionele economie en de transactiekosten economie in het bijzonder genegeerd worden. Iedere organisatievorm (markt, hybride, hiërarchie, regulering, nationalisering) heeft zijn eigen voor en nadelen wat betreft administratieve kosten, prikkels en aanpassing.
  Iedere transactie en economische activiteit zal in die organisatie plaatsvinden waar zij tegen de laagste kosten kan plaatsvinden. Zo zal in industrieën waar er hoge vaste kosten zijn, en het gevaar voor hold-up dus groot, snel gekozen worden voor een hiërarchie. Hiermee wordt bedoeld dat als er een transactie is, neem het produceren van brandstof, waarvoor je eerst enorme investeringen moet plegen in gebouwen die je alleen voor dat doel kunt gebruiken, zoals raffinaderijen, het efficienter is om zowel de oliewinning als de raffinage in een bedrijf te laten plaatsvinden. De uitbater van de raffinaderij zou namelijk nooit overgaan tot het aanpassen van zijn bedrijf aan de olie van 1 specifieke leverancier als hij niet zeker was dat die leverancier niet na het bouwen / aanpassen van de raffinaderij de prijs zou verhogen. Als de aanpassingen zijn doorgevoerd zullen de kosten die daarmee geassocieerd zijn nooit meer in de prijs verrekend kunnen worden, omdat ze al “verzonken” zijn. De verkoper van de olie zal trachten de waarde van de investeringen door de raffinaderij te verkrijgen door een hogere prijs te vragen dan wanneer de onderhandelingen voor de aanpassingen zouden zijn uitgevoerd. Het centrale probleem is de tegenstrijdigheid van de private belangen. Het maakt de verkoper van de olie niet uit of hij meer winst maakt omdat hij geld afpakt van de raffinaderij of omdat er meer waarde wordt gecreeerd. Binnen een hierarchie heeft de eigenaar, die dan zowel de olie als de raffinaderij bezit, er wel belang bij dat de overdracht naar het olie-departement voortvloeit uit waardecreatie en niet uit een herverdeling binnen de organisatie, daar een herverdeling de eigenaar niets oplevert. Daarom is hiërarchie voor een dergelijke transactie efficiënter dan een marktorganisatie (waarbij de raffinaderij later de olie zou kopen). Nadelen zijn er echter wel: De administratieve kosten zijn hoger en de departementen zullen zich minder snel aanpassen aan veranderingen buiten de organisatie.
  O.E. Williamson noemde dit inzicht de discrete transactionele analyse: De kosten van iedere organisatievorm worden vergeleken, waarbij geen enkele organisatievorm de andere domineert. Dat impliceert dat voor sommige transacties de overheid beter is dan de markt, een inzicht waar libertariers zich niet snel mee zullen verenigen.

  Als we er vanuit gaan dat de betrokken organisaties het beste in staat zijn om de efficiënte vorm te kiezen, impliceert het voorstel van de auteur per definitie een welvaartsverlies. Immers, hoewel er bepaalde voordelen zijn, wegen deze niet op tegen de nadelen. Zo doet de horizontale integratie de reinigende werking van de mededinging teniet, de reden waarom de planeconomie van de USSR en Nazi-Duitsland faalde.

  Stap 1 zie je in de praktijk al: Albert Hein heeft een systeem van zelfbediening geïntroduceerd en als het succesvol is zullen er wel meer volgen. Overigens is het voorbeeld niet budgetneutraal: Automatische kassa’s zijn niet gratis en er zijn weinig redenen om te vermoeden dat de welvaartswinst die uit de introductie voortvloeit zo groot is dat het de arbeidskosten en nog lopende afschrijving van de huidige systemen kan dekken, anders zou het nu al bestaan.

 2. Hier klopt niet veel van, Ik zie als libertarier eigenlijk niet wat er libertarisch aan is?!
  Bedrijven bestaan namelijk voor zichzelf of eigenaren en niet om in dienst te staan van passanten (de werknemers). Een bedrijf dat loon gaat door betalen terwijl er geen tegenprestatie tegenover staat is zo failliet, er is altijd wel een concurrent die dan goedkoper werken kan door geen loon door te betalen aan de niet werkenden, de overheid inzetten om dit af te dwingen is geen optie voor libertariers!! Bovendien wie gaat er nog werken als je het geld ook zomaar krijgt?

  Actief zijn zou voor gezonde en zelfs de meeste ongezonde mensen geen enkel probleem hoeven te zijn. Wie niet wil werken zal eerst meer moeten produceren dan hij kan consumeren, het overschot kan dan worden ingezet om de productiviteit van anderen te kopen of om te investeren (in anderen). Het beste om minder te werken is dus om financiële onafhankelijkheid na te streven! Zodra er geen competitie meer is zal alles in elkaar donderen.

  Ik ben het met je eens dat met veel minder mensen hetzelfde geproduceerd zou kunnen worden als vandaag. De mens is echter een opportunistisch wezen en zal altijd proberen dingen te verbeteren ten opzichte van het verleden, mensen zullen altijd dingen blijven uitvinden of bestaande producten verbeteren. In jouw plan bevriezen we vandaag en zal innovatie stil staan! Bovendien zal de mens die niet meer hoeft te werk zijn capaciteiten om te overleven langzaam verliezen. Wat doen we eigenlijk met scholen, worden die ook overbodig!?

  Wat wel een hoop vrije tijd zal opleveren is het opdoeken van overheden. Er werken honderdduizenden Nederlanders in overbodige en nutteloze banen bij de overheid. De overheid draagt totaal niets bij aan economie, sterker de overheid maakt meer kapot dan dat het oplevert. De overheid terugbrengen tot het absolute minimum is een veel betere oplossing de miljarden belastingen die dan niet geheven hoeven worden kan dan door eenieder die dat wenst gebruikt worden om minder te werken of meer te verdienen!!

  • VERANTWOORDING:

   -Dit is een ingezonden stuk. Alleen het nawoord is van mij!

   Natuurlijk klopt het niet.
   Ik twijfelde om het te plaatsen, totdat ik meende dat ook de inzender weet dat het niet klopt en discussie wilde uitlokken.
   En ook op die manier de libertarische positie duidelijker te maken.

   Het is dan ook heel positief dat hierboven duidelijk de fouten in de redenering worden blootgelegd.

   Ik verwachtte dat lezers daar doorheen zouden kijken.
   Maar mogelijk moet ik voorzichtiger zijn met dergelijke “serieuze” inzendingen.

 3. Mijn vader zei dat van hard werken nog nooit iemand rijk was geworden, kijk, dat was nog eens een opvoeding !(de rest aan ”wijze lessen” loog er ook al niet om)
  Achie Bunker zaliger <TV held)was links bij mijn vader vergeleken.
  Mijn vader werkte toch wel immer, was ondernemer,maar ik snap wat hij bedoelde , je kunt beter zakenman zijn dan bordenwasser je hele leven.
  Ik vind werken niet erg,maar als de staat van je verdiende geld 80% steelt is dat wel erg zuur.
  (ik snap niet dat mensen dat nog pikken)

 4. Alhoewel ik het met de strekking van het artikel volledig eens ben, val ik nu toch compleet van mijn kruk. Is dit de Vrijspreker?

  Het zal zo’n 40 jaar geleden zijn toen ik als klein kind op de schoot van mijn ome Jan zat en hij tegen me zei: “jongen, als jij straks groot bent hoef jij nog maar 1 dag in de week te werken”. De argumentatie die hij gebruikte was in een notendop zoals Hub nu beschrijft. En ja, ik heb een bijzonder ijzersterk geheugen.

  Maar het frappante is nu net dat deze zienswijze TOEN, de pure linkse retoriek van ome Joop en concorten betrof. De asutomatisering, en de computerisering zou het Nirwana voor ‘het volk’ gaan betekenen. Nou, we weten wat daar van terecht gekomen is: 1984 is here to stay!

 5. wat is werken precies ?
  iets doen dat je niet leuk vindt ………………..of slaaf zijn voor/van iemand anders , of iets doen wat leuk is (en dan is dat niet zo erg)

 6. De kern is gewoon kapitaalaccumelatie. En de weg daarheen is door economische calculatie via marktprijzen. Ik vind het gedoe met ‘organisaties’ een beetje gedoe. Ik vertrouw liever het spontane systeem aan de hand van prijzen dan gelul dat die of die organisatievorm efficienter zou zijn. En met betrekking op de sovjet economie hebben ze nog steeds het calculatie argument niet begrepen.

  “Daarom is hiërarchie voor een dergelijke transactie efficiënter dan een marktorganisatie (waarbij de raffinaderij later de olie zou kopen). Nadelen zijn er echter wel: De administratieve kosten zijn hoger en de departementen zullen zich minder snel aanpassen aan veranderingen buiten de organisatie.”

  Blablabla, zoiets kun je nooit bedenken vanuit je bureaustoeltje, je kan wel als hobby de hele ‘markt’ na gaan pluizen maar met ‘economie’ heeft het verder weinig te maken dat is een veel abstracter argument.

 7. Waar is de redactie op deze site !!!

  Weer een ontzettend slecht ingezonden stuk – communistisch ditmaal – wat dan notabene onder Hub’s eigen naam geplaatst wordt!

  Als er ‘anonieme libertarier’ onder staat is er blijkbaar al voldoende reden om dit soort onzin te plaatsen! Selectie AUB

 8. Stap 1;

  Automatisering heeft veel opgeleverd de afgelopen deccenia maar ik heb het gevoel dat die productiviteitscurve al geruime tijd aan het afvlakken is. Sterker nog; ik zie voorbeelden dat verregaande automatisering soms ook meer inefficiency en bureaucratie begint op te leveren. Meer werk dus ipv minder.

  Stap 2;

  Het kan aan mij liggen maar ik zie hier niet zoveel voordelen aan. Grotere bedrijven die meerdere activiteiten naast elkaar ontplooien zijn vaak niet de meest efficiente.
  Zie bv het oude Philipsconcern.
  Je ziet ook dat bv Hedgefondsen vaak bedrijven opkopen om ze daarna op te knippen naar hun eigen specialisatiegebied (soms met fusies van onderdelen naar andere gespecialiseerde bedrijven).

  Stap 3;

  Met alle respect maar dit is onzin en gaat volgens mij helemaal tegen de vrije markt in. Moeten we naar monopolistische superbedrijven die alle macht in een bepaalde sector hebben en zelf hun prijs voor een product kunnen bepalen??
  Centralisatie leidt bijna altijd tot meer bureaucratie, luiheid (innovatie is niet nodig!) en machtsmisbruik zowel in de politiek als in het bedrijfsleven.
  En denk maar niet dat die mensen die (in eerste instantie!) overbodig lijken te zijn gewoon betaald een levenlang vakantie kunnen gaan vieren.
  Dan ken je onze CEO’s/politici nog niet goed!

  Er is niks mis met werken; het geeft structuur en eigenwaarde.
  Het moet alleen veel meer naar de persoonlijke wensen en behoeftes worden ingevuld. Iemand die weinig hecht aan veel welvaart maar meer aan vrije tijd kan toe met bv 24 uur. Iemand die graag pronkt met een dikke jaguar en leuke blonde golddigger zal daarvoor misschien 60 uur willen werken. Zolang een samenleving maar niet moet opdraaien voor parasieten die wel kunnen werken maar weigeren een vinger uit te steken en wel willen meeëten uit de ruif.
  De solidariteit naar dat soort figuren is allang verdwenen bij mij.
  Uitkeringen naar 0 en betalen naar gewerkte uren die je in een persoonlijke CAO met de baas hebt afgesproken dus…

 9. Hallo,

  Ik heb dit stuk geschreven en ik ben niet Hub.
  Het stuk heb ik anoniem opgestuurd, en bedank Hub voor de kans die ik gekregen heb.

  De filosofie die ik in het artikel presenteer is uit mijzelf geboren.
  Ik wist inderdaad dat het volstrekt niet compleet was, maar een libertarische gedachte, moet die direct compleet zijn?
  Kán die direct compleet zijn?
  Is dat nodig?

  Misschien is het leuk om dingen eens van de andere kant te bekijken.

  Ik denk dat we als maatschappij niet veranderen omdat mensen te veel in hun eigen ideeen geloven of er te veel over gelezen hebben. Verstrikt raken in de kennis.
  Voor de duidelijkheid: Ik streef géén Communisme na. Wat wel door velen gesuggereerd of zo opgevat wordt.

  Om dit plan werkelijkheid te maken moet er op grote schaal over nagedacht worden.
  Natuurlijk zullen de ´leiders´ dit niet pikken.
  Hun macht wordt immers afgepikt.
  Hun macht ligt bij het geld, het systeem, het feit dat we een groot deel van ons vrije leven bezig zijn met iets verplichts. En dit slechts om te kunnen overleven.

  Maar het hoeft niet!!
  Van handel naar productie.
  Zo min mogelijk mankracht.
  Ieder land of zelfs iedere regio kan zijn eigen productie besturen.

  En wat betreft de dingen doen die wél nuttig zijn……. dat kan ieder toch wel voor zich zelf bepalen?!
  Voor mij is dit: In de natuur zijn, mijn medemens helpen, leren over de sterren etc. etc. en nog 243 andere dingen die NIET met het intikken van orders in een kantoortje te maken hebben.

  Dus hierbij vraag ik om opbouwende commentaren.
  Vriendelijke dank, Patrick

  • Zie mijn eerdere reactie. Je voorstel is niet neutraal; je gaat er vanuit dat de nieuwe technologie/organisatie zo efficiënt is dat zij niet alleen haar eigen kosten kan dragen, maar ook de kosten van de ouder organisatie en daarbij nog meerwaarde creëert. Dat is hier niet het geval, om uiteenlopende redenen.

   Lees b.v. O.E. Williamson, Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives, Administrative Science Quarterly, 1991 voor wat betreft stap 2 en 3.

   Natuurlijk moeten ideeën de kans krijgen, en ik hoop ook dat mijn eerdere opmerkingen jou aanzetten om je theorie te verbeteren en aan mijn kritiek tegemoet te komen.

  • Sja, net als de natuur regelt de economie zichzelf wel. Mensen proberen, net als andere levende wezens, zoveel mogelijk opbrengst (voedsel, seks, of gewoon een mooie auto) uit zo weinig mogelijk arbeid te krijgen. Als je iedereen vrij laat dan gaat dat helemaal vanzelf. Helaas is er een overheid die dolgraag dingen wil “regelen”. Net als een tuinman in het Amazonegebied zal deze hopeloos falen; de natuur is zo efficiënt als op het moment mogelijk is.
   Nu is er dan iemand die, net als de overheid, graag weer de economie wil regelen. Gaat allemaal vanzelf, gewoon met rust laten. Dankzij individuen (in vrijwillig groepsverband) hebben wij steeds meer mogelijkheden om zo weinig mogelijk te werken en zoveel mogelijk te verkrijgen. We kennen in Nederland geen honger meer, de dingen waar we over klagen zijn eigenlijk luxeproblemen. Het gevaarlijke is dat de overheid de neiging heeft om alles wat we opgebouwd hebben te vernietigen. Dus over 50 jaar weer hongernood… 🙁

 10. Wat de gemiddelde burger momenteel merkt is dat er steeds meer productiviteit wordt verlangt tegen (koopkracht) steeds minder ‘salaris’ of inkomen. Een ‘langer en harder werken’ dat steeds meer de associatie met Arbeit macht Frei oproept. Dit omdat ‘werk’ (vanuit overheidswege) in zichzelf als doel wordt gesteld. Dit heeft dientengevolge niets meer te maken met het verbeteren van de levenspositie. Omdat dwang de drijvende moter is achter ‘werken’, kan het per definitie ook niet ‘leuk’ zijn omdat dit in zichzelf al een tegenstrijdigheid betreft. Zelfs sex onder dwang is immers niet leuk, de dader draait er jaren voor in de bak. ‘Werk’ kan daarom vanuit overheidswege steeds meer geassocieerd worden met een moderne vorm van slavernij. Met dat verschil dat de moderne slaaf van vandaag DENKT dat hij vrij is.

  De individuele mens moet zelf kunnen bepalen hoe lang en hoe hard hij wil werken, afgestemd naar zijn persoonlijke behoeften en ‘inschattingen des levens’. De overheid moet dit mogelijk maken. Hoe doet zij dit? Allereerst door zich ENORM terug te trekken en daar waar kan op te heffen!

  Wij hebben er onlangs ook een aardig stuk aan gespendeerd, denk ik:
  http://www.vrijheidsstrijder.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=1138

 11. Tav. dhr.N. van Beek

  Ik ga er inderdaad vanuit dat het mogelijk is om ongelooflijk veel ´werk´ te besparen door vele bedrijven samen te voegen.
  Feit is dat veel werk bestaat uit activiteiten naar andere bedrijven toe. Papier en administratie werk, commerciele activiteiten.
  Mocht je uiteindelijke 1 ´bedrijf´ overhouden (wat zelfs regionaal kan functioneren waarbij ieder zijn eigen wensen kan vervullen van hoe te werk te gaan) dan bespaar je dus al een hele hoop ´werk´ en dus mankracht.
  De vraag is natuurlijk nu: Hoe dit te implementeren in de huidige economie.
  Daar komt een hoop wilskracht en grote draagkracht bij kijken, reken maar.

  Werk is een kunstmatig iets
  Vroeger bestond het zelfs niet in deze vorm.
  Het is een inspanning en ´anderen´ bepalen voor ons welke dit moet zijn.
  Maar efficient is het niet want nog steeds leeft een groot deel van de wereld in armoede.

  Ik heb geen Economie gestudeerd aan de Universiteit en toch denk ik dat ik het helder zie.
  Misschien staat te veel kennis helderheid in de weg?

  ¨It is what we think we know already that prevents us from learning¨
  -Claude Bernard-

  • “Werk is een kunstmatig iets”
   Is dat zo?
   Een mens zal moeten “werken” om te blijven leven. Zo niet dan ga je gewoon dood.
   Als je op je rug blijft liggen, duurt het niet al te lang!
   Al bestaat het werk om te beginnen uit door het bos lopen zoeken naar eetbaar spul. Of dieren vangen die je op kunt eten.
   En om je te beschermen tegen de milieu-elementen zul je iets moeten bouwen enz enz
   Door de ontwikkeling is dat in een veel complexer susteem uitgegroeid.
   Waarbij overigens niemand zal beweren dat het niet veel efficienter kan. Maar zonder werk zal de mensheid vlug uitgestorven zijn.

 12. het kan nog simpeler: als we gewoon minder consumeren, moet er minder geproduceert worden en dus minder gewerkt.
  als we minder werken verdiennen we nog minder dus consumeren we nog minder, dus nog minder produceren….etc
  😉

  • “als we”

   Wie zijn die “we” ?

   Wie bepaalt volgens jou wat “we” moeten doen ? Jijzelf, of iemand anders die je vertelt wat je moet doen ?

   Wat te doen met dissidenten, die niet “gewoon” minder wensen te consumeren (waarom politiek correct zijn ?), en “de boel voor de rest verzieken” ?

  • Juist Kevi.
   Er was eens een boer die een ezetje had.
   En hij trainde de ezel om steeds minder en minder en minder te eten.
   En hij trainde zo lang tot de ezel helemaal niet meer hoefde te eten.
   Hij was dood.

 13. Hey Kevin, stay of the spacecake man! 🙂

  Goed inzicht!

  Maarre, als we minder werken, consumeren we dan ook echt minder?

  • Niet in de VS. Eerder het omgekeerde. Maar daar komt nu een einde aan.

  • “Maarre, als we minder werken, consumeren we dan ook echt minder?”

   Kun je zelf proefondervindelijk testen.
   Wer eens een half jaar 50 %, 25 %, 10 % en registreer je uitgaven.

   • Stel ik heb een miljoen dollar op mijn bankrekening.

    Moet ik dan nog werken ?

    Is er een manier waarop ik ondanks de geldontwaarding (inflatie) waarop ik geen invloed heb, zonder te werken toch lekker kan leven en bovenop de geldontwaarding mijn geld kan laten groeien ?

    Hoeveel is mijn geld nog waard na een half jaar ?

    Wat is de kans dat de bank waar ik mijn “geld” aan toe heb vertrouwd, nog bestaat ?

    Zo niet, wat is er dan nog van over, en wat zijn mijn kansen om het verloren deel terug te vorderen ? Van wie moet het worden terug gevorderd en wie betaalt dat ?

    Wie staat er überhaupt achter de Euro, dollar, Yen, etc. etc. ?

   • Je legt hier inderdaad de vinger op een wonde plek in de maaschappij.

    Door overheidsgeritsel ben je niet meer zeker van je toekomst.
    Onze (groot)ouders hadden het makkelijker wat dat betreft.
    Ze hadden minder welvaart dan wij nu (dank zij grotere producties), maar als zij jong geld spaarden, gewoon op de spaarbank, dan was er heel wat mee te doen tegen de tijd dat ze oud waren.

    Er was toen de goudstandaard die (hoe je er ook over denkt) de gulden stabiel hield.

    Een deel van je geld in goud (zilver, platina) vastzetten, kan een deel afdekken.

 14. “Maarre, als we minder werken, consumeren we dan ook echt minder?”

  ¨Kun je zelf proefondervindelijk testen.
  Werk eens een half jaar 50 %, 25 %, 10 % en registreer je uitgaven¨

  ———–

  Ik snap dat als je minder werkt dat je minder verdient, dus minder kan uitgeven.
  Maar je kunt niet minder consumeren dan je nodig hebt, werk of geen werk.
  Er is een basisbehoefte die vervuld moet worden.

  Alleen het ´werk´ zoals het nu bestaat is niet nodig om in de behoefte te voorzien.
  Je zou ook met zijn allen in het bos appels kunnen gaan zoeken, of, de vergaarde kennis een beetje gebruikende, een nieuw soort maatschappij starten waar alleen het nodige geproduceerd wordt, op de slimste manier met de minste inspanning.
  Zonder concurrentie want concurrentie levert onnodige handelingen op. Onnodig werk.
  Zoals orders intikken op een p.c. of telemarketing en andere reclame activiteiten. Allemaal verspilling.

  Het is een achterhaald concept waarbij enkele machthebbers profijt hebben en het overgrote deel van de massa steeds langere dagen voor steeds minder (waard) geld moet ´W.E.R.K.E.N´
  Alleen dit keer zorgen dat het idee niet gekaapt wordt door machthebbers.
  En er toch weer een veredeld communistisch systeem van gemaakt wordt.

  • “Maar je kunt niet minder consumeren dan je nodig hebt, werk of geen werk.”
   Dat kun je wel degelijk, namelijk als jij minder inkomsten hebt dan je verbruikt. Je zult wel moeten. Je zult vroeg of laat sterven in dat geval, tenzij je een truuk verzint, zoals lenen (= voorschot op de toekomst nemen), iets slims verzinnen dat waardevol is voor een ander (= innovatie) én die dat van je wil afnemen tegen betaling. Geen werk is geen optie. Zelfs een appel uit je eigen boomgaard moet je oprapen om hem op te kunnen eten. Dat heet ‘werk’.

   “Er is een basisbehoefte die vervuld moet worden.”
   Je doet het voorkomen alsof een ander dat moet doen. Daar vergis je je toch echt in. Niemand heeft de morele verplichting om jouw behoeftes te vervullen. Je zult zélf je eigen basisbehoeftes moeten verzorgen.

   “Alleen het ´werk´ zoals het nu bestaat is niet nodig om in de behoefte te voorzien.”
   Het werk zoals dat nu bestaat is een verregaande vorm van werkopdeling (“division of labour”) zoals dat in elke (ook primitieve) groep/maatschappij voorkomt. Voorbeeld: vrouw achter het aanrecht, man jaagt, medicijnman niet want die heeft een andere functie.

   “Je zou ook met zijn allen in het bos appels kunnen gaan zoeken, of, de vergaarde kennis een beetje gebruikende, een nieuw soort maatschappij starten waar alleen het nodige geproduceerd wordt, op de slimste manier met de minste inspanning.”
   Wat jij wilt, is terug in de tijd, naar een eenvoudiger vorm van werkopdeling. Blijkbaar moet daar ook een Grote Heerser in zijn, want iemand moet bepalen wat ‘nodig’ is en wat niet. Dat kun je natuurlijk niet zo maar aan ieder individu overlaten. Ondertussen is niemand hetzelfde en heeft iedereen zijn eigen wensen. Dat gaat dus niet goed. Gevolg: tekorten, ontevredenheid, instabiliteit, einde oefening.

   “Zonder concurrentie want concurrentie levert onnodige handelingen op. Onnodig werk. Zoals orders intikken op een p.c. of telemarketing en andere reclame activiteiten. Allemaal verspilling.”
   Ik weet niet waar je die kennis vandaan haalt, maar hij klopt niet. Zoals ik al zei, wil jij een centraal gestuurde maatschappij. Dat werkt niet. Hoe ik dat weet ? Geschiedenis. Noem mij één succesvolle communistische maatschappij op. Dat gaat je niet lukken.

   “Het is een achterhaald concept waarbij enkele machthebbers profijt hebben en het overgrote deel van de massa steeds langere dagen voor steeds minder (waard) geld moet ´W.E.R.K.E.N´”
   Je haalt zaken door elkaar. Hier beweer je dat het fascistische element van de hedendaagse maatschappij niet klopt (dat klopt dat dat niet klopt), en vervolgens denk je de oplossing te moeten zoeken in een communistische maatschappij.

   “Alleen dit keer zorgen dat het idee niet gekaapt wordt door machthebbers.
   En er toch weer een veredeld communistisch systeem van gemaakt wordt.”
   Nogmaals: dat gaat niet lukken op jouw communistische manier. Probeer maar eens een libertarische maatschappij, dan kom je dichter in de buurt.

Comments are closed.