Althans dat vindt een elitair groepje mensen.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van besluiten die door Brussel de laatste dagen zijn genomen of in voorbereiding zijn.

1) Europese regelgeving zorgt voor Sovjet-internet!

Het europarlement stemt over regelgeving die volgens critici het open karakter van Internet bedreigt. De voorstellen zijn bedoeld om de telecomwetgeving in de verschillende Europese lidstaten beter op elkaar af te stemmen, maar enkele amendementen waarover wordt gestemd, kunnen volgens critici verstrekkende gevolgen hebben. Daaronder is een voorstel om Internet gebruikers die herhaaldelijk “illegaal downloaden” van het web te gooien. Bij de derde waarschuwing wordt hun internetverbinding afgesloten. In april wees het europarlement een vergelijkbaar voorstel nog van de hand.

In een van de amendementen wordt verder voorgesteld dat overheden mogen bepalen welke software op internet gebruikt mag worden. De Europese elektronische burgerrechtenbeweging waarschuwt voor een “Sovjet-internet” als de plannen worden aangenomen. “Straks kunnen populaire programma’s als Skype en Firefox illegaal worden, omdat ze niet zijn goedgekeurd door de autoriteiten”, vreest de organisatie.

(Het lobbyen van softwareleveranciers zal waarschijnlijk hierdoor toenemen.)

2) Brussel wil wegtransport duurder maken.

Wegtransportbedrijven moeten opdraaien voor luchtvervuiling, herrie en files die ze veroorzaken. Transporteurs kunnen hierdoor ruwweg vier cent per kilometer meer gaan betalen, zei een topambtenaar van de Europese commissie.

EU-commissaris Antonio Tajani (Verkeer) presenteert een voorstel tot uitbreiding van het zogeheten Eurovignet, een bestaande heffing voor trucks, aan het Europese parlement en de EU-landen.

Het Eurovignet beslaat nu alleen uit kosten voor de aanleg en onderhoud van de weg.

“Dus de belastingbetaler krijgt nu de rekening voor bestrijding van luchtvervuiling, files en herrie”, aldus de Brusselse ambtenaar.

” We willen de rekening laten betalen door degenen die de kosten veroorzaken: de wegtransporteurs.”

Goederen in Europa gaan voor 73 procent over de weg. De Europese commissie schat dat het tot 2020 met de helft toeneemt. De toevloed aan trucks leidt tot meer luchtvervuiling, herrie en files, vreest Brussel.

Dat truckers meer moeten betalen heeft volgens Brussel weinig of geen effect op de economie.

“Transport is een marginaal deel van de productiekosten: tussen de 1 en 7 procent. Als dat iets omhoog gaat, is het effect amper meetbaar.

Wegtransporteurs zijn woest over de plannen. Ze menen dat het duurdere Eurovignet alleen maar leidt tot hogere kosten, niet tot een beter milieu.

( Natuurlijk zullen deze kosten aan de consument worden doorberekend, waardoor in feite de belastingbetalers het alsnog op hun boterham krijgen. Want ambtenaren en politici schijnen nog steeds niet door te hebben dat de consument en de belastingbetaler een en dezelfde persoon zijn. Nu mag volgens die ambtenaar transport een marginaal deel van de productiekosten zijn, maar hij zal vreemd opkijken als de wegtransporteurs besluiten om bijvoorbeeld een maand niet te rijden. Dan zal hij beslist zijn kopje koffie op zijn comfortabele werkplek moeten missen. Het blijkt maar weer dat ambtenaren en politici geen idee hebben wat er buiten hun geloofsgemeenschap gebeurt.)

3) Kroes gaat voortaan steeds akkoord met staatssteun voor banen.

EU-commissaris Kroes (concurrentie) geeft EU-landen voortaan automatisch goedkeuring om staatssteun te verlenen aan een reeks van doelen, vooral voor nieuwe banen en energiebesparing.

“De Europese commissie komt de belofte na om het sneller en makkelijker te maken voor EU-landen om de juiste staatssteun te geven”, zei Kroes bij de presentatie van besluiten die over enkele weken ingaan.

Als blijkt dat de subsidie niet aan de voorwaarden voldoet, kan de Europese commissie later ingrijpen. EU-commissaris moet normaal haar oordeel geven over allerlei steun van overheden aan bedrijven in de EU. Als blijkt dat de steun concurrenten benadeeld, kan zij de staatssteun verbieden.

Tot zover de media.

Elke staatssteun of subsidie is verstoring van de markt. Dat betekent dat onder alle omstandigheden de concurrenten worden benadeeld. Het opent natuurlijk wel de weg om in de toekomst, onder de mom van het redden van banen, kan worden overgegaan tot nationalisatie van bedrijven. Nu is dus de staatssteun aan bijvoorbeeld Alitalia gerechtvaardigd, vanwege het feit dat er anders 6000 banen verloren gaan. Het uiteindelijke gevolg zal zijn dat de consument in de persoon van de belastingbetaler op zal draaien voor de ongebreidelde toename van de staatssteun.

Het CDA wil laag BTW-tarief voor huishoudelijke hulp.

Het CDA verwacht dat het goedkoper maken van huishoudelijke hulp via een lager BTW tarief leidt tot meer werkgelegenheid.

Mensen met een baan kunnen meer uren gaan werken als zij een hulp hebben, terwijl werklozen en laaggeschoolden aan de slag kunnen in de persoonlijke dienstverlening.

Op zich een goed idee, ware het niet dat hiervoor wel toestemming nodig is van de Europese commissie. En politici maar volhouden dat de ratificatie van het Europese “verdrag” geen gevolgen heeft voor het autonoom kunnen blijven optreden van de regering.

 

5 REACTIES

 1. “Dus de belastingbetaler krijgt nu de rekening voor bestrijding van luchtvervuiling, files en herrie”, aldus de Brusselse ambtenaar.

  OK, dus dan krijgen de burgers dit geld via een maandelijkse toeslag? 🙂

 2. Bij al dat Unie-beleid wordt gewoon vergeten dat die truckers en die automobilisten allang betalen voor het aanleggen van wegen, schonere motoren, wegonderhoud, geluidsreductie enz., en wel d.m.v. de nationale belastingen, heffingen, vignetten, tolbetalingen, en de aanschaf van het verbeterd materiaal.
  Er is geen enkele reden voor een Unie daarbovenop nog een keer te gaan heffen.
  Zoals het afwijzen van die grondwet geen enkele crisis veroorzaakt, aangezien alle aangesloten allang functioneren met een eigen grondwet.
  EU-crisis is aangeprate crisis.
  EU-noodzaak is aangeprate noodzaak.
  Al die EU-problemen kunnen op nationaal niveau worden opgelost.

  Als die eurocraten dus stellen dat wegtransporteurs moeten opdraaien voor de vervuiling, de herrie en de files, is het enige antwoord: DAT DOEN ZIJ DUS ALLANG!
  Die EUSSR is gewoon een extra kostenpost, om dat krapuul in Brussel te kunnen betalen.
  Doodleuk vergeet men alle nationale wetgeving, en betaling!

  • Ik mag aannemen dan wel hopen dat die subsidiariteitscommissie dat ook inziet!

 3. dat zullen ze nooit doen
  het is niet in hun belang dat in te zien beek

  dus het wor gewoon betalen betalen en! betalen!

Comments are closed.