Deze NL- en EU-politici wilden zo graag onafhankelijker worden van de Russische en Arabische olievoorziening.
Biobrandstof leek hen de oplossing en zij gingen de ontwikkeling en productie daarvan op grote schaal stimuleren met behulp van belastinggeld.
Maar zoals praktisch altijd bij overheidsmaatregelen zijn er “Unintended consequences”.
 
Zelfs de Wereldbank heeft nu berekend dat de grote prijsstijgingen van voedsel zeker voor 75 % veroorzaakt zijn door de drang van overheden om voedsel te gebruiken voor de productie van biobrandstof. De hogere olieprijzen zijn dat maar voor 15 %. De Volkskrant   en EUobserver  publiceren over een rapport dat de president van de Wereldbank, Robert Zoellick, gestuurd heeft naar de G8 om te bespreken op hun topvergadering de volgende week.
Hij dringt daarin aan op onmiddellijke actie om deze “man-made catastrophe” te keren.  Hij spreekt over een test voor de internationale gemeenschap om deze ramp (die zonder precedent is)  op te lossen en zegt heel snel 10 miljard dollar belastinggeld daarvoor nodig te hebben, en daarna nog eens  3,5 miljard. 

De drievoudige oorzaak voor de explosie in de voedselprijzen zijn:
–Het gebruiken van graan voor brandstof ipv eten. Door stimulatie van overheden
–Het aanmoedigen van boeren om land te gebruiken voor biobrandstof door overheden
–Het speculeren in granen door kansen gecreëerd door overheden.

De ernst wordt ook nog eens beklemtoond door de NGO Action Aid in een rapport dat claimt dat het biobrandstofgeritsel ervoor verantwoordelijk is dat 290 miljoen mensen honger lijden met kans dat dit chronisch is.

Hoe kunnen we overheden zover brengen dat ze zich niet meer met economie bemoeien?
Dit zal echter nooit lukken zolang het volk blijft vragen dat die overheid allerlei “goodies” verstrekt.

18 REACTIES

 1. Net als we automatisch ervan uitgaan dat bij fysieke problemen de huisarts geraadpleegd dient te worden, gaan we ervan uit dat de politici dit soort problemen kunne oplossen. Aan beide zaken kan tegenwoordig ernstig getwijfeld worden, ik kan dat op medisch gebied met veel harde feiten aantonen. Op politiek gebied zijn er ook massa’s voorbeelden te noemen van ernstig falen: Betuwelijn, HSL, OVV, fileprobleem, noem maar op.
  Een van de laatste dingen die ook totaal niet kloppen is het verhogen van de accijns op diesel: Door de hogere prijzen zijn de staatsinkomens uit de BTW op diesel allang verhoogd, dus logischer wijs zou alleen al daarom die accijnsverhoging achterwege moeten blijven. Wouter Shell komt dan met het argument dat het in het regeerakkoord was opgenomen, hij spreekt al aardig dezelfde taal als Jan Peter Bankrekening, zouden ze samen iets hebben?

  • Als ik goed op de hoogte ben zijn zowel Bos, Rouvoet als Balkenende afkomstig van de VU, Vrije (=gristelijke) Universiteit, te Amsterdam. Laatst kwam ik in een artikel een andere ‘belangrijke’ overheidsmeneer tegen die ook al van dezelfde VU afkomstig is (ik geloof dat het iets te maken had met ‘wetenschappelijk’ onderzoek naar linkse media). Je zou kunnen spreken van ver-VU-ling van de politiek; of miljeuverVUling, net wat beter bekt. Kwam Doekle Terpstra ook al niet van de VU?

 2. “De wereldvoedselprijzen zijn tussen 2002 en 2008 met 140 procent gestegen. De toegenomen vraag naar biobrandstoffen is verantwoordelijk voor driekwart van die stijging, schrijft de Wereldbank in een vertrouwelijk rapport dat de Engelse krant The Guardian in handen heeft. Dat percentage ligt vele malen hoger dan tot nog toe werd aangenomen. De hoge energie- en brandstofprijzen zijn slechts verantwoordelijk voor 15 procent van de prijsstijging.” aldus een citaat uit het betreffende artikel in de Volkskrant van 5 juli.

  Het probleem is, dat de IDEOLOGIE van de media niet strookt met de feiten, zodat de SCHULD bij de verkeerde wordt gelegd. Hierdoor wordt het probleem alleen maar versterkt.

  Als men er niet met zekerheid achter kan komen, welke overheden, welke politici, op welke wijze precies verantwoordelijk zijn voor de voedselchaos, is de logische reactie, dat men zich distantieert en naar eigen “noodoplossingen” gaat zoeken.

  En dat is precies, wat je al ziet gebeuren: de eerste voedselrellen hebben al plaatsgehad. Nu nog in de meest kwetsbare gebieden.

  Maar tot overmaat van ramp wordt een “echte oplossing” uitgerekend van de SCHULDIGEN ZELF verwacht, terwijl de enige oplossing kan liggen in het VERWIJDEREN van de zieke organen zelf met schuldigen en al.

  Laten we beginnen met de NAMEN te noemen om die vervolgens in de juiste VOLGORDE te zetten. Geeft het Volkskrantartikel de juiste aanknopingspunten?

  “De Amerikaanse en Europese overheden zien biobrandstoffen als de oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en niet langer afhankelijk te zijn van geïmporteerde olie.”

  Vreemd, laat ik nou gedacht hebben, dat uitgerekend de Amerikaanse overheid tot voor kort niet zo vreselijk warm liep voor de vermindering van broeikasgassen ! Dat waren juist de Europese overheden, niet de Amerikaanse. Hoe zit dat ?

  “Hooggeplaatste bronnen vermoeden dat publicatie van het rapport, dat in april werd afgerond, is afgeblazen om de Amerikaanse president George W. Bush niet in verlegenheid te brengen.”

  Let wel de “hooggeplaatste bronnen” worden niet genoemd, terwijl zij bovendien slechts “vermoeden”

  Nadere kritische beschouwing van dat Volkskrantartikel roept nog meer vragen op dan het beantwoordt.

 3. Op een volledig vrije markt zouden we op dit moment ook op een punt zijn aanbeland waarop in het rijke land biobrandstof wordt gebruikt voor de auto terwijl er bij het arme land hongersnood heerst. Gewoon omdat de een het geld heeft en de ander niet.
  Ik zie dit niet als iets wat in de aparte geval typisch de schuld van de overheid is

  Het is vooral een gevolg van het feit dat de aarde fysiek te klein is voor 9 miljard mensen als die er allemaal een westerse levensstandaard op na willen houden.
  Een kwestie van tegen natuurlijke grenzen oplopen. Of we moeten in staat zijn om grote technologische stappen voorwaarts te zetten maar dat zie ik zo snel nog niet gebeuren.

  • Wegens ontbreken van een “volledig vrije markt” blijft het speculeren wat er dan zou zijn gebeurd in geval van grootgebruik van landbouwgronden voor brandstof. Bij mijn weten wordt de meeste honger en armoede in (voormalige) derde wereld landen veroorzaakt door corrupte overheden en oorlog. Al denk ik ook dat er een ‘natuurlijke’ bovengrens is aan wat de Aarde kan hebben aan mensen; de correctie (oorlog om grondstoffen, volksverhuizingen, epidemieen) zal niet zachtzinnig zijn.

  • “Ik zie dit niet als iets wat in de aparte geval typisch de schuld van de overheid is ”

   –1.Het begint al met het regelen door de overheid van de brandstofprijzen, De coomerciele kosten ervan zijn zeer laag in vergelijking met de overheidsbelastingen en regelingen.
   –2.Het zoeken naar nieuwe voorraden wordt geheel door overheidsvergunningen geregeld.
   –3.Import export is volledig afhankelijk van overheidsvergunningen. Recente afspraken werden gemaakt tussen Balkenende en Poetin.
   –4.Het bouwen van kerncentrales is door overheden volledig afgeremd.(Die konden heel wat olie bespaard hebben, en nog)
   –5.Toen het idee van biobrandstof opkwam, zag de overheid een kans en gooide er klauwen met belastinggeld tegen aan. En, zoals altijd, als je iets subsidieert, krijg je er te veel van. Je verstoort de markt.
   –6.Door ontwikkelingshulp en landbouwsubsidies is de natuurlijke lokale voedselvoorziening achter gebleven in ontwikkeling
   –7. Bij nadere studie zal er meer volgen!!!! (dit is een “bewering””!)

   Wel, wat denk je dat er gebeurd zou zijn als dit alles aan de vrije markt was overgelaten?

   • Veel spreekt tegen de overheid. Tegen de punten die je opnoemt kan ik niks inbrengen want ze zijn allemaal waar. Vooral het tegenwerking van technologische vooruitgang (kernenergie) door conservatief links is desastreus.
    Neemt niet weg dat als de mensenmassa’s in China en India dezelfde welvaartsontwikkeling als bij ons in het westen doormaken er volgens mij wel degelijk een energieprobleem komt. En het punt van herverdeling van natuurlijke grondstoffen (en daarmee de welvaart) lijkt te zijn aangebroken.
    Daar helpt ook geen vrije markt tegen volgens mij. Deze kan het probleem wel vertragen.
    Het westen gaat inleveren ten koste van vooral het Oosten maar ook tov Afrika of Latijns Amerika. Op zich heb ik daar geen moeite mee.

    Het kan natuurlijk zijn dat er op een gegeven moment een grote technologische stap voorwaarts wordt gemaakt maar toch heb ik de indruk dat we tegen grenzen aanlopen.

   • …..”En het punt van herverdeling van natuurlijke grondstoffen (en daarmee de welvaart) lijkt te zijn aangebroken.
    Daar helpt ook geen vrije markt tegen volgens mij……”

    De “verdeling” van grondstoffen verandert al eeuwen. Dat is een natuurlijk proces.
    Het woord “herverdeling” heeft een overheidsgeurtje. Je bedoelt toch niet dat overheden die grondstoffen maar moeten herverdelen?

    Ik heb meer vertrouwen in een “natuurlijke” gang van zaken op de vrije markt, zonder geweld.
    Eeen grondstof waar maar weinig van is is goud. Ook dat wordt herverdeeld, en ondanks overheden-invloed, lost de vrije markt het aardig op. Weinog problemen toch voor een spul dat praktisch iedereen wil hebben?
    Kan met olie net zo.

   • De herverdeling heeft inderdaad te maken met een natuurlijk proces. De dollar devalueert met als gevolg dat de olie een stuk duurder wordt. China, India worden rijker (begrotingsoverschotten) en de tijd dat de VS met haar fiatdollars voor niks de olie kan bemachtigen loopt ten einde. Heeft dus niks met de overheid te maken maar alles met een overvloed aan papiergeld in combinatie met een tekort aan olie.
    Wat goud betreft ben ik erg benieuwd wat er nu nog in Fort Knox ligt. China en (vooral) India weten het edelmetaal goed op zijn waarde te schatten en ik denk dat zij achter de schermen de grote kopers zijn.

   • “Heeft dus niks met de overheid te maken maar alles met een overvloed aan papiergeld ”

    Heb je een idee waar dat papiergeld dan vandaan komt?

   • Shit heb je me toch te pakken 🙂 Niet zo’n slimme opmerking mijnerzijds.
    Het fiatgeld heeft volgens mij die herverdeling voor het Westen wel uitgesteld. Binnenkort laten de nieuwe economieën zich echter niet meer met wat pakketjes bedrukte dode boom in hun ontwikkeling remmen.
    Het zou mij tenminste verbazen als zij dat wel blijven doen.
    In een libertarische wereld met de goudstandaard was dit proces wel inderdaad eerder in gang gezet en dat was voor het Westen beter geweest.
    Het geld is de regeringen veel te makkelijk komen aanwaaien en dat heeft de hele maatschappij gemakzuchtig gemaakt.
    Die herverdeling zal voor vele mensen heeeel zwaar worden!

 4. Alles waar de betuttelende zichzelf gigantisch overschattende overheid zich mee bemoeit gaat naar de filistijnen. Dat komt omdat het eigenlijke probleem ze niet interesseert maar ze alleen een vinger in de pap willen hebben en met “oplossingen” komen die het in hun zieke geesten “helemaal” zijn terwijl meestal het omgekeerde van toepassing is.
  Dat hebben we recentelijk gezien bij de chaos in het onderwijs, dat zien we al jaren aan dat eeuwige geklungel met het verkeer en het aantal mega-mislukking projecten.

  In een documentaire over onze troepen in Afghanistan werd erover geklaagd dat als ze wisten waar de vijand zat en actie wilden ondernemen dat “Den Haag” dat tegenhield met als argument “de vijand zit daar niet” ! Er was ook een officier van justitie aanwezig, wat de fuck doet die daar!

  Ze kunnen helemaal niets goed doen; wie een voorbeeld weet mag het zeggen! Hoe kom je tussentijds van zo’n stel slecht willende amateurs af?

  Wat Johnny bovenaan zegt roep ik al weken: de geplande inkomsten uit de accijsverhoging op diesel en LPG zijn er al lang, van de gestegen BTW inkomsten uit brandstoffen; waarom trekt de 2e kamer niet aan de bel? Kan Bos niet aangeklaagd worden wegens oplichting van het Nederlandse volk?

  Er wordt ze ook niet veel in de weg gelegd!

 5. Indien een ideologie aan de macht is komt er (te) vaak het moment waarop de richtingscheppende ideologie hoger wordt aangeslagen dan mensenlevens. En zal er een door een ideologie geschapen en geautoriseerde massaslachting volgen. We hebben dit vorige eeuw reeds mogen beleven met de diverse vormen van socialisme / communisme.

  Het nieuwe “klimatisme” heeft een ongehoord vernietiginspotentieel. Indien het hieruit voortvloeiende CO2 neutrale brandstoffenbeleid wordt uitgevoerd (en van de EU moeten we dat uitvoeren), zal een grote slachting volgen van mensen, met name in de derde wereld. Velen aldaar hebben een zeer geringe economische waarde. Kwestie van vraag en aanbod waar we niet verantwoordelijk voor zijn. Echter als we zorgen dat de prijzen van het voedsel door ideologische maatregelen sterk stijgen dan zullen deze mensen niet langer kunnen blijven bestaan. Hun economische waarde is straks gewoon te laag om het benodigde voedsel aan te schaffen. Er zal dan een correctie optreden, ofwel door verder overheidsingrijpen maar dan in de derde wereld waar voedsel verder wordt gesubsidieerd, of massale onrust of, het meest waarschijnlijke scenario, een correctie in de vorm van een massaal afsterven.

  Heerlijk, die inconsistentie van linkse socialistiche medemensen die hun gevolgen niet economisch of anderszins onderbouwen. Ofwel we halen de CO2 milieubrandstofnorm, maar dan zonder oerwoud over te houden (hoezoe ben je dan klimaat neutraal bezig!), ofwel we halen de milieudoelstelling maar dan minus tientallen miljoenen arme sloebers.

 6. @Eric. “(..) waarom trekt de 2e kamer niet aan de bel? Kan Bos niet aangeklaagd worden wegens oplichting van het Nederlandse volk?”
  De antwoorden op jouw vragen zijn relatief simpel:
  1. Omdat de 2e kamer daar niet (meer) over gaat, dat is tegenwoordig puur een kwestie van partijpolitiek en regeerakkoord.
  2. “Bos” is een “bestuursorgaan”. Bestuursorganen kunnen in Nederland niet strafrechtelijk worden gevolgd (Pikmeer arresten).

  Ik vertrouw hiermee je vragen voorlopig voldoende te hebben beantwoord.

  • OK, misschien ben ik wel onnozel he?
   Het is volgens mij nog steeds zo dat in de 2e kamer wetsvoorstellen op nut en redelijkheid getoetst worden en dat er dan een stemming plaatsvindt; de omstandigheden zijn sinds het plannen van de accijnsverhoging zodanig veranderd dat deze geschrapt kan worden. Het is toch niet normaal dat hier geen haan naar kraait, zelfs niet een populistisch oppositielid??

   Bos kan dan misschien niet vervolgd worden; hij kan wel aangesproken worden op zijn leugens en zijn volksverlakkerij, zelfs dát gebeurt niet!!

   Hoe dit land bestuurd wordt is te asociaal en schaamteloos voor woorden!

 7. Voedsel crisis veroozaakt door politici: indirect wel, maar er is blijkbaar een spel gaande om zoveel mogelijk knikkers bnnen te halen voordat men niet meer mag knikkeren.
  Het onbetaalbaar maken van voedsel zal wereldwijd enorme destabilisatie veroorzaken, oorlogen ontketenen. Na een oorlog is degene met geld degene die alles kan opkopen.
  De term voor opkopers na een oorlog is “Carpetbaggars”.
  We zien in Nederland een andere tak van deze sport omdat voedselprijzen hier niet dusdanig onbetaalbaar kunnen worden gemaakt. Hier wordt op lange duur gepland.
  Het zorgbeleid van de regering is een vorm van moord op de eigen bevolking. Genocide, maar dan indirect en zonder bloederige plassen.
  Het privatiseren van de zorg is een voorbeeld van selectie en daarmee beoordeling. Rendabiliteit en het afstoten van verliesposten is de stap die een geprivatiseerde onderneming maakt.
  Men weet in Den Haag heel goed welke gevolgen dit heeft voor de burgers, het valt onder de noemer: “niet voor publicatie”. Toch maakt men deze beslissingen.
  We kunnen stellen dat men de intelligentie heeft de gevolgen te kunnen inschatten, maar niet het moreel besef de handeling te stoppen.
  Gezien de onnodige aantal overlijdens in gevolge deze beslissing kunnen we hier spreken van moord met voorbedachten rade.
  Iedereen met vieze politieke handjes staat straks bij de media te dringen om de handjes te wassen of doet een poging daartoe. Het zal ditmaal niet baten.
  Op vele plekken worden rekeningen gemaakt en opgeteld, een politicus met een dubbel paspoort is straks een gelukkig mens.

  Toekijkend hoe men bewust de maatschappij laat aftakelen is er weinig fantasie nodig om een beeld vormen van de maatregelen die men gaat nemen om de “perfecte” wereld te maken. Dan moet je echter eerst van een berg “nutteloze” mensen af. Armoede is in deze een onvergefelijke misdaad.

  • “Armoede is in deze een onvergefelijke misdaad.” Daar wisten de Nazi’s en hun financiers destijds wel raad mee. De oorlog tegen de armoede is inderdaad al begonnen. Maar een tikkeltje anders dan je hier voorstelt. Wat de overheid ‘privatisering’ noemt is feitelijk niets anders dan staatsmonopolisme onder de valse dekmantel van privatisering.

   De z.g. zorgverzekering is allesbehalve verzekering maar een ordinair ziekenfonds die belasting (ten onrechte ‘premie’ genoemd) heft. Het is het uitvoeringsorgaan van de staat een soort UWV, zonder beleidsvrijheid inzake het basispakket.
   Het heet geprivatiseerd, omdat de overheid geen directe verantwoordelijkheid en ook geen economisch risico wil nemen.
   Maar de facto voeren de huidige ziekenfondsen (die dus ten onrechte nog steeds zorgverzekeraars worden genoemd) strikt overheidsbeleid uit, zoals de garagehouder de APK uitvoert.

   • ik zag een stukje van een documentaire over de invoering van de National Health Service in Engeland. Grote protesten waren er tegen. De dokters waren bang onder staatsbevel te komen, zoals in het leger.
    Uiteindelijk hebben ze verloren en ik denk dat je inmiddels wel kunt zeggen dat de NHS de ergste vermoedens heeft waargemaakt.
    Zoals een libertarier in de VS ooit zei: Als je denkt dat gezondheidszorg nu duur is, moet je eens kijken hoe duur het wordt als het gratis is.

Comments are closed.