In de lakfabriek van de firma Dyrup in Mönchengladbach vatten spaanders en karton vlam.
Een pas geïnstalleerde, ultra-moderne CO2-blusinstallatie treedt in werking.
De uitstromende CO2 dooft de brand, maar het ventiel bleef openstaan. De volledige inhoud van de CO2-tank werd geloosd. Het gevaarlijke gas, reukloos én onzichtbaar, verspreidde zich in de omgeving.
 
Buurtbewoner Michael Feldges: “Plotseling blafte onze hond en sprong op. Toen ik met haar naar buiten ging, begon Laika te wankelen. Ik draaide me om, pakte mijn twee jonge kinderen en vluchtte van de fabriek weg”.

Bouwvakker Bernd Wintzen: “Toen de motor van mijn vrachtwagen stopte, stapte ik uit. Plotseling had ik geen lucht meer. Ik ben neergevallen en kwam pas weer bij in een zuurstoftent”.

 Zo dicht was de gaswolk, dat de motoren van de eerstaankomende  brandweerwagens afsloegen.  Zes brandweerlieden  zonder zuurstofmasker vielen meteen neer. Maar voordat de hulpverleners de bewoners van de wijk Güdderath konden bereiken had het gas hén al bereikt. Degenen die uit het raam keken, zagen mensen op straat plotseling ineenzakken. Een motorrijder kwam tot stilstand en viel om met zijn motor. Ook automobilisten zakten achter het stuur in elkaar of vielen bij het uitstappen op straat. Deze berichten werden door de politie bevestigd.

 Ter plekke moesten meerdere mensen worden ge-reanimeerd. Minstens 107 mensen met ademhalingsproblemen moesten ter plekke worden behandeld. In het plaatselijke ziekenhuis werden 19 mensen opgenomen, één persoon ligt op intensive-care.  Een noodarts: “Dat was op het kantje”. Ongeveer 500 hulpverleners van brandweer, politie, Rode Kruis enz waren snel ter plekke. De omgeving in een straal van 2 kilometer rond de fabriek werd afgezet. Uit de omliggende woningen werden de bewoners ge-evacueerd. Er kwamen twee helikopters aan te pas om wat CO2 weg te blazen want het was windstil. Brandweerlieden gingen later de deuren langs om 50 woningen vrij van CO2 te blazen. Een afslag van de A 61 werd afgesloten, het plaatselijk treinverkeer stilgelegd.

 Het is m.i. te danken aan een snelle onderkenning van het gevaar, de krachtdadige en massale inzet van de Duitse hulpverleners dat dit “ongeval” niet een echt grote ramp werd. In een dichter bevolkt gebied als Nederland ( bij een minder goed-georganiseerde  hulpverlening) zou dat wel eens anders kunnen zijn. Zo gaat het bij Shell-Pernis en bij de plannen van Rotterdam om een zeer groot volume aan 99% zuiver CO2 en een zeer lang leidingtraject. Misschien door heel Nederland. Al een klein gaatje van 5 millimeter ergens in een CO2-transportleiding kan er de oorzaak van zijn dat mensen in een omtrek van 100 meter binnen 2 minuten sterven. Dit ongeval lijkt me een goede aanleiding om – bij de plannen van Shell om CO2 te gaan injecteren onder de woonwijk Carnisselande van Barendrecht – eens GOED te gaan nadenken. Voorlopig is een besluit van EZ en Milieu voor subsidiëring van dit project voor de zoveelste maal uitgesteld.      

    Ingezonden door  Touché                              

——————————————————————
Horrorscene: Explosie in leidingstraat aardgas en CO2 bij graafwerkzaamheden.

Bij werkzaamheden in de wijk Carnisselande van Barendrecht wordt een CO2-leiding geraakt. Een grote explosie volgt.
De dragline-machinist is op slag dood. Uit de ontstane krater stroomt een grote hoeveelheid gas.
Een vrijkomende hoeveelheid van 160 Ton 99% CO2, vermengd met het giftige aardgas, verspreidt zich in een wolk van 10 km middellijn.

De wolk is reukloos én onzichtbaar….. en zo verder.

17 REACTIES

 1. Hetgeen maar weer aantoont dat de bron van alle leven tevens de dood van dat leven kan zijn. De waarheid van de uitspraak “Giftige stoffen bestaan niet, alleen giftige doses” wordt maar weer eens gedemonstreerd.

  Wat het ook aantoont is dat alle ‘goedbedoelde’ (hoewel ik daar in dit geval ernstige twijfels over heb) maatregelen van de staat altijd, maar dan ook altijd onbedoelde negatieve effecten met zich meebrengen, waarvan de consequenties veel groter zijn dan die van het fenomeen waarvoor het plan aanvankelijk bedacht werd.

  Nee, nu niet roepen “Shell maakt plannen”, want zonder de dwang van de staat om aan CO2 reductie door opslag ervan te werken vanwege klimatisme zou Shell nooit plannen gemaakt hebben om CO2 op te slaan.

 2. CO2 is niet gevaarlijk of giftig (i.t.t. CO), maar heeft de zuurstof verdrongen. Hetzelfde gebeurde zo’n 10 jaar geleden in de omgeving van een Afrikaans meer waar door vulkanische activiteit een enorne CO2-gasbel alle zuurstof in de omgeving verdrong. Een lek in een CO2-leiding hoeft niet gevaarlijk te zijn, het ligt er aan of het windstil is of niet. Overigens vind ik het ondergronds opslaan van CO2 pure geldverspilling. Daarentegen kan ik mij wel voorstellen dat een energiecentrale CO2 afvoert naar bijvoorbeeld het Westland waar de kassen die extra CO2 kunnen gebruiken om de groei van groenten, fruit en bloemen te versterken. Uiteraard moet dit dan minimaal budgettair neutraal zijn.

 3. Bedenkt ook dat atmosferische CO2 zwaarder is dan lucht.
  Men kan het schenken zoals vloeistof.
  Betekent dus dat het op de bodem blijft en vloeit.

  Alle CO2 in de lucht opgenomen ?. Duh!
  Klimaat beinvloeding? Welnee.

 4. @Harm:
  Maar dat zou betekenen dat al die uitgesote CO2 dus gemakkelijk door al het groen kan worden opgenomen?
  En dan nauwelijks de kans krijgt verder in de broeikas-atmosfeer door te dringen, want, allang opgevreten door planten en bomen.
  Waarmee die CO2 dus een grote zegen voor de natuur betekent.
  Waarmee die ecologisten zeer dankbaar zouden moeten zijn voor die laaghangende CO2.

 5. @van Beek:

  Precies, technologisch blijven denken.

  Opname door “groen” of het koolzuurgas stroomt naar zee.

 6. CO2 is wel degelijk giftig, maar men moet al een redelijke hoeveelheid binnen krijgen (boven 2%) om iets gewaar te worden, dan krijgt men een versnelde hartslag wat bij ca. 6% dodelijk wordt. In de ramp is het duidelijk dat de (waarschijnlijk vloeibare) CO2 tank volledig is leeggelopen. Dat geeft een groot volume bij verdamping, wat zich bij windstilte voornamelijke over de grond verspreidt. In dat geval werd lucht verdrongen door CO2 en stik je en motoren vallen stil door gebrek aan zuurstof. Met meer wind wordt CO2 gemengd met de hogere luchtlagen en zakt het gehalte veel sneller.

  Een gaatje van 5 mm in een hogedruk CO2 leiding lijkt me niet bepaald een probleem, een complete leidingbreuk is wat anders, maar veel hangt af van hoe de leiding in secties is opgedeeld met al dan niet automatische afsluiting bij plotse drukval. Maar ontploffen is onmogelijk, CO2 is een blusmiddel… Aardgas is overigens helemaal niet giftig, wel brandbaar/ontplofbaar…

  Wat betreft het opnemen van CO2 door de natuur: ongeveer 55% van wat de mensen emitteren via verbranding blijft in de atmosfeer, de rest wordt opgenomen door de oceanen en vegetatie. En inderdaad, meer CO2 is goed voor het groen, en wordt al toegepast in kassen.

  Wij zijn dus wel verantwoordelijk voor de toename van CO2 in de atmosfeer (zie hier ), maar dat zegt helemaal niets over het effect van CO2 op het klimaat…

  Fred reageerde op deze reactie.

 7. Touche stuurde nog het volgende gegeven.
  Hieruit blijk m.i. dat ondergrandse CO2 opslag echt niet zonder gevaar is.
  ———————————–

  In Wuppertal kwam 15 Ton CO2 vrij ( geen brand, maar plotseling zich openend
  ventiel?)
  15.000 kg CO2 (99%), elke kg CO2 verdringt 500 liter lucht. dus 75.000.000 m3.
  cirkel straal 3 km= 30000 dm, hoogte gemiddeld 150 dm. ( voor 2 meter staand, 1 meter slapend begane-grond). Reken maar uit…..in welk gebied omwonenden kunnen sterven als er niet binnen enkele minuten hulp met zuurstof aanwezig is. HgrTouche.

 8. Er worden links en recht veel halve waarheden uitgesproken. Dat bericht van Wuppertal moet Mönschengladbach zijn.
  Co2 mengt gemakkelijk met lucht, maar dan moet het wel kunnen mengen (Wind). Verder 1 kg CO2 dat mengt verdringt geen lucht… en (waarschijnlijk bedoeld) ook geen zuurstof. Allemaal blabla gereken.

  CO2 is een zegen voor groen. Maar dan moet er voldoende groen zijn die de zegen kan ontvangen. Een toepassing is OCAP project voor de kassen.

  Dat CO2 gevaarlijk is heeft Mönschengladbach aangetoond. Veel gevaarlijker is het gerommel met cijfers. Zie mijn website.
  CO2 is gewoon handel en de boosdoeners: cementindustrie, luchtvaart, scheepvaart zijn beschermde soorten in onze groei-groei-economie. CO2-opslag is dweilen met de kraan open.
  Ed Stevenhagen reageerde op deze reactie.

 9. @Ed Stevenhagen:
  Nog een opmerking over CO2 en aardgas. Wanneer de aardgasleiding mee de lucht in zou gaan dan zou dat best eens gunstig kunnen zijn. Het uitstromend aardgas kan de vermenging van CO2 met de lucht bevorderen zodat de CO2 niet aan de oppervlakte blijft hangen. Wanneer het aardgas bovendien brand zal de vermenging noch sneller gaan door de thermische luchtstroming. Wanneer het aardgas echter niet brandt… de CO2 vermengt wel maar verder weet ik het niet..

 10. @Ferdinand Engelbeen: Je hebt gelijk, ik heb mij vergist. CO2 kan bij een verhoogde concentratie op zich giftig zijn, zelfs als er nog voldoende zuurstof aanwezig is. CO2 vergiftiging is inderdaad een teveel aan CO2 in het bloed en wordt hypercapnia genoemd. Symptomen ervan zijn oa. spierpijn, duizeligheid en bewusteloosheid. Daarentegen kan men ook een tekort aan CO2 hebben, wat men dan hypocapnia noemt. In dit geval krijgt de persoon nauwelijks prikkels die hem doen ademhalen, waardoor de persoon dus zeer traag gaat ademen. Zelfde symptomen.

 11. @Jan Zonnebrand [13]:

  10 % van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de cementindustrie
  -> CaCO3 -> CO2 + CaO

  Bij ENCI_Maastricht wordt mergel door verhitting omgezet in het halffabrikaat klinker om vervolgens vermalen te worden tot cement. Bij dit proces komt jaarlijks ruim 700.000 ton (!) CO2 vrij.

 12. Er was zowel in Mónchen-Gladbach als in Wuppertal een CO2-ongeval.
  Bij de combinatie van én een aardgasleiding én een CO2-leiding in dezelfde goot zou bij een explosie het gas misschien gaan branden. Maar…voor verbranding is zuurstof nodig en…dát wordt nu verdreven door geconcentreerd CO2. Bovendien zal de plostelinge uitzetting van CO2 zorgen voor een zeer sterke afkoeling.
  Een sterke onderkoeling van levende wezens veroorzaakt tenminste de onmogelijkheid tot vluchten. Door zuurstofgebrek zullen ook automotoren niet werken.

 13. 1. Ferdinand Engelbeen, Fred: Verwar CO2 (kooldioxide) niet met het giftige CO (koolmonoxide.

  2. Jan Zonnebrand: Cementindustrie. Je kan cement niet vervangen door duurzame energie. Maar a) de productie van klinker (“cement”) vraag wel om héél veel thermische energie. b) Je kan ook zuinige omgaan met cement door een gebouw niet al te snel af te schrijven … duurzaam bouwen.

  3. Zorgelijk zijn de leugens in de politiek. Zie de CO2-leiding in Zoetermeer. Een relatie met het voorval Mönschen-Gladbach wilde het college B&W van Zoetermeer niet inzien. Het antwoord was: “Bij Mönschen-Gladbach ging het om een brandblusinstallatie. Zoetermeer heeft geen CO2-brandblusinstallaties”.
  Maar in het archief van de gemeente Zoetermeer staat wel een CO2 brandblusser! (??)

Comments are closed.