,
,Er zijn maar twee dingen die oneindig zijn en dat is het universum en de menselijke stommiteit en ik ben er niet zeker van of de eerste juist is”
   [ Albert Einstein ]

Spanje is volgens David Stevenson de eerste die de genadeklap gaat voelen van de krediet-, eh pardon, de schuldcrisis. De ECB wil nu dat alle commerciële banken zelf voor hun liquiditeit gaan zorgen. Nu is het zo dat de meeste Spaanse banken insolvabel zijn (hun schulden zijn hoger dan hun bezittingen) en dat een groot deel van hun leners op de hypotheekmarkt zitten, waar de vakantie- of tweede huizen leeg staan alsmede onverkoopbaar en onverhuurbaar zijn.
Hetzelfde gebeurde met de Japanse banken in de jaren 90 en nu 15 jaar later zitten deze nog steeds in de problemen en is 90% technisch bankroet.
Zoals gezegd is Spanje de eerste, maar andere landen zullen weldra volgen, zoals Ierland, Portugal, Griekenland en uiteraard Italië met hun eigen problematiek.

Hoorde ik iemand fluisteren of de eurozone ten einde komt?

Lees:   Why Spain’s banking sector could be facing a death blow

En zie ook: NOS 27 augustus: Schade [NL-banken] kredietcrisis [al] 15,2 miljard

 Albert Spits

6 REACTIES

 1. PLUTO IN STEENBOK
  Wat gebeurde er de vorige keer?
  1762-1778

  Er zijn natuurlijk een aantal punten die iedereen wel weet.
  Zoals dat de laatste keer dat Pluto in Steenbok stond de Franse revolutie voorbereid werd. Dat door de vele oorlogen, het volk uitgehongerd, ziek en uitgeput was. Dat Louis XVI wel iets wilde doen aan de slechte economie: hij probeerde hervormingen door te voeren, maar de adel werkte dat tegen. En uiteindelijk heeft het Louis XVI in ieder geval letterlijk de kop gekost.

  Dan de Verenigde staten: ze hadden hun onafhankelijkheidsoorlogen en in hun horoscoop staat Pluto in Steenbok, overigens in het 2de huis (volgens de horoscoopversie van Dane Rudhyar); dus de VS gaan in hun horoscoop hun Pluto-terugkeer meemaken, maar pas als Pluto op 27 graden Steenbok komt.

  Er valt veel meer te zeggen over deze periode en veel is ook hier over geschreven of gezegd. Het gaat me hier eerder om de punten die minder in het zicht vallen, maar net zo belangrijk zijn geweest en mogelijke overeenkomsten hebben met de huidige situatie.

  Zo ontdekte ik dat er een internationale beurscrash (augustus 1763) was geweest, en dat er als gevolg daarvan meer dan 100 bedrijven failliet zijn gegaan in Europa. Toch frappant, want in 1763 stond Saturnus in Stier (geld) driehoek Pluto en met Uranus ook in Ram evenals straks in 2010. Een citaat:

  “De overspannen financiële markt aan het einde van de Zevenjarige oorlog is de Amsterdamse financiële wereld noodlottig geworden. De grote behoefte aan geld, nodig voor de aanschaf van oorlogsmateriaal, had tot gevolg dat getrokken wissels op de vervaldag weer geprolongeerd moesten worden. Hierdoor is een uitgebreide wisselruiterij ontstaan, waarvan Amsterdam en Hamburg de middelpunten vormden. Over dit verschijnsel merkt Sautijn Kluit op:

  “Men nam dan zijne toevlugt tot het CREDIET dat men bij anderen bezat; deze insgelijks niet bij magte te voldoen namen eveneens hunne toevlugt tot het crediet dat zij bij anderen hadden, welke laatste wederom genoodzaakt waren eenen gelijken weg in te slaan. Zoo ging “de rit gedurig verder” en ontstond er langzamerhand eene wisselruiterij.”

  Daar de oorspronkelijke debiteuren niet tot betalen in staat waren was het crediet een kunstmatig opgetrokken kaartenhuis dat bij de eerste de beste windvlaag in elkaar moest storten. Toen in Juli 1763 een belangrijke Amsterdamse bankier failliet ging, stortte het kaartenhuis ineen en raakte zelfs zeer solide bankiershuizen in moeilijkheden. Door de internationale verstrengeling sloeg de crisis snel over naar Hamburg, Berlijn en Leipzig. Alleen in Hamburg gingen in korte tijd meer dan 95 kooplieden en bankiers failliet.”

  De VS en Europa lijken op herhaling maar de kredieten die men in deze periode heeft, gelden grond en gebouwen: de hoge hypotheken, niet zo zeer van kooplieden of van de adel, maar van werknemers met Saturnus nu nog in Maagd tenminste. *

  Een overeenkomst met de huidige situatie is dat aan het einde van de laatste Pluto in Boogschutter phase (net als nu), er op wereld schaal sprake was van een (eerste) wereld oorlog: de 7-jarige oorlog (1756-1763). Deze 7-jarige oorlog wordt wel eens de eerste wereld oorlog genoemd, maar dat is de vraag want het waren alleen de Europeese landen die overal ter wereld elkaar bevochten. Uiteindelijk – en dát is interessant – leidde het tot een herverdeling (Pluto in Steenbok) van bijna alle grondgebieden (lees koloniën).Ook dit droeg bij aan de humanitaire en economische crisis: de oude structuren waren totaal verwoest.

  Beatrice Boucher, DFAstrological Studies © ’07
  publicatie voor AstroTime

  Pluto stond aan het begin van de zevenjarige oorlog (1756) op ongeveer 18 graden in boogschutter, bij het begin van de oorlog in Irak stond Pluto ook op ongeveer 18 graden in boogschutter.
  Na het eindigen van de zevenjarige oorlog stond pluto in steenbok op ongeveer 2 graden in steenbok. Volgend jaar, na ongeveer 247 jaar, zal Pluto hier ook weer staan.

  Niet een verhaal om je aan op te hangen, maar gewoon leuk om te weten.

 2. Als de eurozone uit elkaar valt kunnen we beter als eerste de euro verlaten dan als laatste, zeker als het gaat om onze pensioenpotten en spaargelden. De laatsten die uittappen hebben te maken met een erg gezwakte euro.

  Als we uit de eurozone treden kunnen een echt inflatiebeperkend beleid voeren:

  1)een geleidelijke terugkeer naar een koppeling met goud, om de geldgroei te beteugelen.

  2)geen korte rente meer, waarmee de centrale bank de economie kan sturen, de markt kan namelijk best zelf de rente bepalen. de korte rente verstort de markt en daarmee de economie.

  3)het geleidelijk terugdringen van het “fractional reserve banking”, geld dat er niet is uitlenen en daar rente op ontvangen. Dit mogen alleen banken doen, maar als wij het doen, bijv. voor meer geld cheques uitschrijven, dan we in huis hebben, is dat fraude.

  de nederlandse bank wordt dus de schatkamer van nederland en niet de bepaler van de monetaire politiek.

 3. Aan Hub Jongen:
  Ik vind de site erg mooi geworden.
  Hoewel ik vind dat het oude model met de nummers en de mogelijkheid reacties van individuele reageerders op te roepen, toch handiger was.
  De ruimte zou iets breder mogen, wat mij betreft, maar verder: bijzonder mooi geheel.
  Ondanks alles: veel succes ermee.
  Is het libertarisch ideaal wellicht een utopie, de weg erheen is beslist de moeite waard en biedt een zeer noodzakelijk tegenwicht tegen het overheersend politieke klimaat.

Comments are closed.