Regeringspartij CDA en oppositiepartij VVD zijn kritisch over de subsidies aan milieuorganisaties.

Tweede-kamerlid Elly Blanksma van het CDA wil dat minister Cramer (milieu) de financiële steun onder de loep neemt. De VVD zegt al langer dat actiegroepen niet gesteund moeten worden door de overheid.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) trok dit weekeinde aan de bel over slecht onderzoek van onder meer Milieudefensie over de verkoop van “fout hout”, waarvan de resultaten publiek worden gemaakt.

Blanksma zegt maandag na een bericht in de Telegraaf, dat zij vreest dat winkeliers door het slechte onderzoek ten onrechte schade wordt berokkend.

VVD-kamerlid Charlie Aptroot stelt dat het prima is dat actiegroepen als Milieudefensie hun mening verkondigen en zich bijvoorbeeld verzetten tegen de aanleg van een snelweg, maar niet met subsidie van de overheid. “Laat ze het geld zelf maar binnenhalen”.

Blanksma heeft op zich niks tegen steun aan milieuorganisaties, maar dan moet het geld zal besteed worden aan gedegen onderzoek.

“Want het kan nooit zijn dat de doelstelling is: we draaien de nek om van de Nederlandse detailhandel.”

Een woordvoerster van Milieudefensie reageert verbaasd op het rapport van de RND. Volgens haar komt de raad niet met bewijzen voor zijn kritiek. “Wij doen altijd heel breed onderzoek en publiceren ook de reacties van de bedrijven.”

Volgens Milieudefensie wekt de RND ten onrechte de suggestie “dat wij zomaar iets roepen”.

Tot zover de media.

De VVD zegt al langer dat actiegroepen niet gesteund moeten worden door de overheid. Nu weet ik niet wat langer betekent bij de VVD, want in alle voorbijgaande jaren dat zij in de regering zaten zijn subsidies verstrekt aan de milieuorganisaties.

De CDA schijnt alleen in dit specifieke geval kritisch te staan tegenover subsidies aan milieuorganisaties. Want Blanksma zegt zelf dat zij niets heeft tegen steun aan milieuorganisaties, maar dan moet het geld wel besteed worden aan gedegen onderzoek.

En natuurlijk is “gedegen onderzoek” een rekbaar begrip.

Dus voor de VVD is het beter laat en voor het CDA blijft het nooit (afschaffen).

Maar de milieuorganisaties kosten de belastingbetaler veel meer dan alleen maar de subsidies die rechtstreeks door de overheid of via de Nationale postcode loterij worden verstrekt.

Bij nagenoeg elk project van de overheid waar milieu effecten kunnen optreden, nemen de milieuorganisaties deel aan de besprekingen. Dit waarschijnlijk om het zogenaamde “democratische” image van de overheid te versterken. Of komt het door de links die bepaalde politieke partijen met de milieuorganisaties hebben?

Laat ik als voorbeeld de miljarden projecten HSL en de Betuwelijn nemen.

Als ” belanghebbende partij” hebben de milieuorganisaties het voor elkaar gekregen, dat minimaal 2 miljard euro extra moest worden uitgegeven aan tunnels omdat anders het landschap te veel schade zou ondervinden van de bovengrondse verbinding.

Dat de echte belanghebbenden, de eigenaren van huizen en landerijen, niets in te brengen hadden maar hun eigendommen werden onteigend, wordt “democratisch” afgedaan als zijnde noodzakelijk voor het algemeen belang.

Dus kan ik concluderen dat de milieuorganisaties het algemeen belang dienen en daarom, ondanks wat de VVD nu beweert, ten eeuwige dagen subsidies zullen blijven krijgen.

Het is al eerder gesteld, subsidies dienen afgeschaft te worden.

Laat mensen zelf beslissen waar ze hun geld aan uitgegeven. Willen zij hun hele vermogen overmaken naar de milieuorganisaties, geen probleem.

Maar dwing mensen niet om de hobby van andere mensen te financieren. Hoe nobel en misschien noodzakelijk de doelstellingen van die organisaties of instellingen ook mogen zijn.

De mensen geven vrijwillig miljarden euro’s aan charitatieve instellingen per jaar, dus moet het ook voor milieuorganisaties en andere gesubsidieerde instellingen niet moeilijk zijn om aan de nodige financiële middelen te komen.

8 REACTIES

 1. “Hoe nobel en misschien noodzakelijk de doelstellingen van die organisaties of instellingen ook mogen zijn.”
  Inderdaad, dat zou mooi zijn. Helaas is het in de praktijk zo, dat dit soort organisaties met idealisme beginnen, maar binnen enkele jaren ontaarden in werkgevers met baantjes goed betaalde directeuren en al, en vaak verlengstukken worden van de overheid. GreenPeace met spaarlampen, lat me niet lachen zeg, wat een onzin.

 2. Zoals het stuk al aangeeft is de VVD ‘al langer’ kritisch. Sinds de laatste verkiezingen denk ik dan. Maar goed, wat gebeurt er nu? Antwoord: niets!

  De VVD is een oppositiepartij, PVV ook en bovendien persona-non-grata dus CDA zou het moeten doen. Echter de CDA ministers geven niet thuis en de portefuille is van de PvdA minister Cramer.

  Nu roepen politici wel vaker iets vrijblijvends, maar dit is wel héél opzichtig.

  Overigens is die ‘Raad Nederlandse Detailhandel’ ook gewoon een club die enkel bestaat dankzij de staat. De VVd die opeens kritisch is over subsidies, bedoeld eigenlijk dat er enkel subsidies verstrekt mogen worden aan organisaties die dingen doen waar zij achter staan.
  Immers al die argumenten tegen subsidies aan en het verplicht aan tafel mogen zitten van die milieuclubs, geldt net zo goed voor al die ondernemersoverleg-organisaties. En ook het bedrijfsleven krijgt elk jaar weer een lekkere bak met subsidies voor allerlei maatschapelijke projecten, etc. Goed, die krijgen hun eigen geld terug kun je nog beargumenteren, maar de VVD komt op mij over als een anders-collectivistische partij en niet als eentje die werkelijk kritisch is op subsidies.

 3. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat deze linkse belangengroepen gefinancierd worden van belastinggeld.
  Als het een onafhankelijke objectieve onderzoeksinstelling zou zijn kon ik het nog een beetje rechtvaardigen maar dit zijn pure linkse propagandainstellingen die pure politiek bedrijven en eigenbelang nastreven.
  Nederland dreigt in een recessie te komen en de modale werkende NL-er weet zo langzamerhand niet hoe hij van zijn nettoloon moet rondkomen.
  Totaal uitgemolken is ie om ondermeer dit soort belachelijke lobbyclubjes van links elitevolk te financieren via torenhoge belastingen.
  En waar is de overheid mee bezig? Kijken of de vette hap op scholen verboden kan worden! Wat een ongelofelijk k*tkabinet hebben we toch!

 4. Kijkende naar de lijst met subsidies blijkt, dat de top 3 wordt ingenomen door religieuze instellingen. Het lijkt me dat elke met nadruk op elke partij aanzienlijke subsidies verstrekt aan de achterban. En dat zeker de achterban van het CDA op nummer 1 staat.

  Daarnaast is deze lijst verre van compleet, want vele subsidies vinden plaats via departementen. Elke politieke partij maakt zich schuldig aan clientalisme. Het CDA is hierin veruit nr. 1.

  Tamelijk hypocriet van de CDA dame, toch?

 5. Kijkende naar de lijst met subsidies blijkt, dat de top 3 wordt ingenomen door religieuze instellingen. Het lijkt me dat elke met nadruk op elke partij aanzienlijke subsidies verstrekt aan de achterban. En dat zeker de achterban van het CDA op nummer 1 staat. Waarom krijgt het leger des heils de meeste subsidie?

  Daarnaast is deze lijst verre van compleet, want vele subsidies vinden plaats via departementen. Elke politieke partij maakt zich schuldig aan clientalisme. Het CDA is hierin veruit nr. 1.

  Tamelijk hypocriet van de CDA dame, toch? Gaat ze ook de subsidies aan de eigen achterban (alle religieuze organisaties die alleen werken voor haar clienten) ter diskussie stellen. Dat gelooft u toch zelf niet. Staat en kerk zijn toch gescheiden in Nederland?

 6. De raad van Nederlandse Detailhandel wil nu ook dat onze Minister Jacqueline Cramer opheldering geeft over deze subsidie verstrekkingen aan milieuorganisaties . Eind 2007 was er door mij een verzoek om onderzoek in te stellen ingediend . Op 15- 01– 2008 is er door de Europese commissie bevestigd dat er een bezwaar aangetekend ingediend was en gevraagd was om een onderzoek in te stellen over subsidie verlening van onze overheid aan milieu organisaties in Nederland. Dit is bevestigd en wordt in behandeling genomen door Directoraat Generaal onder nummer ; CP362/2007- subsidie aan milieudefensie . Het betreft DG concurrentie overheidssteun .

  Van dit bezwaar is een kopie gegaan naar diverse ministeries en politieke partijen. Tot op heden is daar nog geen antwoord op gekomen. Daarom doet hij mij veel genoegen dat er nu steun komt vanuit de belangenorganisatie voor Detailhandel .De verspilling van het geld van de belastingbetaler is een onterechte zaak , en moet gestopt worden. En het financieren van tegenstanders van het overheid beleid, is gewoon te gek voor woorden.

Comments are closed.