Nu de machtstrijd tussen Rusland en Amerika (plus EU) zo duidelijk aan de oppervlakte zichtbaar is, is de beschouwing van George Friedman “THE REAL WORLD ORDER”  in Geopolitical Weekly, bijzonder interessant.
Daarom heeft Perspicere het vertaald en plaatsen we het op de Vrijspreker. Vandaag deel 1,  morgen deel 2.
 
De Echte Wereld Orde 
Door George Friedman  

Op 11 september 1990, richtte de [toenmalige] V.S. President George H.W. Bush zich tot het Congres. Hij sprak in de navolging van het einde van het Communisme in Oost-Europa, het verzwakken van de Sovjet Unie en de invasie van Koeweit door Saddam Hussein. Hij debatteerde over de opkomst van een Nieuwe Wereld Orde:

 “Honderden generaties lang heeft men gezocht naar deze ontwijkende weg tot vrede, terwijl duizenden oorlogen gaande waren over de spanwijdte van de menselijke inspanning. En vandaag worstelt de nieuwe wereld om geboren te worden. Een wereld die zeer verschillend is met die wij kenden. Een wereld waar de rechtsstaat de regel van de jungle verdringt. Een wereld waarin de naties de gedeelde verantwoordelijkheid voor vrijheid en rechtvaardigheid erkennen. Een wereld waarin sterke achting heerst voor de rechten van de zwakken.”

 Na elke belangrijke stelselmatige oorlog, is er de hoop dat dit de oorlog is, die alle oorlogen zal beëindigen. Het idee daarachter is simpel. Oorlogen worden gewoonlijk gewonnen door grote coalities. Het idee was dat de coalitie die de oorlog door won door samenwerking, zou blijven samenwerken om vrede te creëren. Voorwaar, dat de verslagen partij zich bij die coalitie zou aansluiten en met hen zal werken om vrede te verzekeren. Dit was de droom achter het Congres van Wenen, de Liga der Naties, de Verenigde Naties en, na de Koude oorlog, de NAVO. Het idee was dat er geen belangrijke kwesties meer zouden zijn, die niet konden worden behandeld door de overwinnaars, die zich nu bij de verliezers hadden aangesloten. Dit idee was het, dat George H.W. Bush aandreef toen de Koude oorlog aan zijn eind kwam.

 Diegenen die deze droom koesteren, worden altijd teleurgesteld. De zegevierende coalitie breekt uiteen. De verslagen partij weigert mee te spelen met de aan hen toegewezen rol. Er ontstaan nieuwe bevoegdheden, die geen deel van de coalitie uitmaken. Iedereen kan idealen en droombeelden hebben. De realiteit van de Wereld Orde is, dat er diepgaande en uiteenlopende interesses van belang zijn, in een wereld waar wantrouwen een natuurlijke en redelijke reactie op de werkelijkheid is. En uiteindelijk verdwijnen de idealen en droombeelden weer in een nieuwe ronde van geopolitiek conflict.

 De post-Koude Oorlogswereld, de Nieuwe Wereld Orde werd met gezag beëindigd, toen Rusland en Georgië op 8 Augustus 2008, met elkaar in oorlog raakten. Uiteraard was deze, niet op zichzelfstaande oorlog van belangrijke betekenis. Een uitermate goed standpunt zou kunnen zijn, dat de Nieuwe Wereld Orde eigenlijk al uiteen begon te vallen op 11 september 2001. Echter, op 8 augustus 2008 viel Rusland (een natiestaat) Georgië aan (eveneens een natiestaat), uit vrees voor de bedoelingen van de derde natiestaat, de Verenigde Staten. Dit beweegt ons ertoe aan te vangen met het overdenken van de Echte Wereld Orde.

 Het globale systeem lijdt aan twee onevenwichtigheden. Op de eerste plaats blijft de natiestaat, de V.S., overweldigend krachtig. Geen enkele bevoegdheidscombinatie is bij machte om dit gedrag te controleren. We zijn ons bewust van alle economische problemen die de Verenigde Staten overvallen, maar de werkelijkheid is dat de Amerikaanse economie omvangrijker is dan de opvolgende drie gecombineerde economieën (Japan, Duitsland en China). De militaire macht van de V.S. overheerst alle wereldzeeën en domineert op een effectieve manier de ruimte. Vanwege deze factoren blijft de V.S. politiek enorm invloedrijk — ongeliefd en waarschijnlijk niet gerespecteerd, maar desondanks zeer machtig. 

 Het tweede onevenwichtigheid ligt binnen de Verenigde Staten zelf. De grondmachten en de massale omvang van het logistiek vermogen, zijn geëngageerd aan het Midden-Oosten, in het bijzonder Irak en Afghanistan. De Verenigde Staten dreigen ook bij gelegenheid, om in oorlog met Iran te gaan, wat het grootste deel van haar luchtmacht zou verankeren en ze zien een destabilisering van Pakistan onder ogen. Daarom kan men spreken van de volgende paradox: De Verenigde Staten zijn zo invloedrijk, dat het op langere termijn tot een onevenwichtige situatie van het globale systeem heeft geleid. Op korte termijn echter, zijn ze dérmate uit evenwicht, dat het weinig, zoniet geen militaire middelen heeft om nog elders uitdagingen aan te gaan. Dat betekent dat de V.S. uiteindelijk de dominante macht blijft, maar het kan die macht niet op korte termijn uitoefenen. Dit leidt tot een zee van mogelijkheden voor andere landen, om te handelen.

 Het resultaat van de oorlog in Irak wordt nu zichtbaar. De Verenigde Staten zijn geslaagd in het creëren van de grondslag voor politieke regelingen onder de belangrijkste Iraakse facties, die een vrij stabiele overheid zullen creëren. In dat opzicht, is het beleid van de V.S. geslaagd. Maar het probleem dat de Verenigde Staten heeft, is de tijd die ze namen om dit succes te bereiken. Had zich dit in 2003 voorgedaan, dan zouden de Verenigde Staten niet aan de huidige onevenwichtigheid lijden. Maar we zitten in 2008, meer dan vijf jaar na de invasie. De Verenigde Staten hadden geen oorlog van deze lengte verwacht, noch gepland. Om de oorlog te bestrijden moest er een belangrijk deel van de grondtroepen worden ingezet. De duur van de oorlog was het probleem. De V.S. grondkrachten zijn namelijk óf in Irak, of herstellende van die reis, of ze treffen voorbereidingen voor plaatsing. En de strategische reserves die nog beschikbaar zijn, worden belast met Afghanistan. Er blijft weinig over.

 Doordat het grootste deel van de beschikbare krachten in Irak opgaat, hebben de Verenigde Staten het buitenlands beleid elders niet gewijzigd. Zo bleven ze bijvoorbeeld betrokken bij de uitbreiding van democratie in de vroegere Sovjet Unie. En ook bij de uitbreiding van NAVO m.b.t. de Oekraïne en Georgië. Met de val van de vroegere Sovjet Unie, zagen de Verenigde Staten zichzelf in een dominante rol om een nieuwe vorm te geven aan de sociale en politieke orden van de Sovjet, met inbegrip van het beïnvloeden van de totstandkoming van democratische instellingen en vrije markten. De Verenigde Staten zagen dit bijna in hetzelfde licht, zoals ze de democratisering van Duitsland en Japan na de 2e Wereldoorlog zagen. Nadat ze de Sovjet Unie verslagen hadden, viel het nu aan de Verenigde Staten om de maatschappijen van de opvolgerstaten een nieuwe vorm te geven.

 Door de jaren ’90 heen, waren de opvolgerstaten, in het bijzonder Rusland, inert. Het onderging pijnlijke interne omwentelingen — welke buitenlanders als hervorming zagen, maar die vele Russen als een buitenlands-geïnspireerde nationaal catastrofe zagen — en Rusland kon zich tegen geen enkele Amerikaanse en Europese betrokkenheid in regionale en interne zaken, verzetten. Vanuit Amerikaans standpunt was het, het opnieuw vormgeven van dit gebied — van de oorlog in Kosovo tot aan de uitbreiding van de NAVO, de plaatsing van V.S. Luchtmacht basissen in Centraal Azië — het waren eenvoudigweg logische expansies van het ineenstorten van de Sovjet Unie.

Het was bedoeld als goedaardige pogingen om het gebied te stabiliseren, de welvaart en veiligheid te verbeteren en dat te laten integreren in het globale systeem.
————-
 Morgen Deel 2

20 REACTIES

 1. Van de Pax-Americana hoeft men -zo te zien- voorlopig ook geen al te hoge verwachtingen te hebben. Die werkt in Eurab-azie blijkbaar als een rode lap op de bekende stier.

 2. Als je een artikel of een boek leest moet je je altijd eerst afvragen wie de auteur is: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Friedman

  Het is iemand regelrecht uit het hart van het militair/industrieel complex, een beetje een doctor Strangelove, die de hele dag war games zit uit te dokteren op zijn RAND simulatie-computers.

  “Echter, op 8 augustus 2008 viel Rusland (een natiestaat) Georgië aan (eveneens een natiestaat), uit vrees voor de bedoelingen van de derde natiestaat, de Verenigde Staten.”

  Dit is de standaardleugen die alle ‘westerse’ media roeptoeteren. De waarheid is dus dat Georgie, waarschijnlijk aangemoedigd door Washington, op 8 aug. Zuid-Ossetie binnenvielen, honderden mensen met opzet in koelen bloede doodschoten, met de bedoeling terreur te zaaien, waardoor de autochtone Osseten (66%), ca. 40.000 mensen op de vlucht zouden slaan, waardoor de facto het gebied ethnisch gezuiverd zou zijn. Door het ferme optreden van de Russen werd dit moorddadige plan verhinderd.

  “maar de werkelijkheid is dat de Amerikaanse economie omvangrijker is dan de opvolgende drie gecombineerde economieën (Japan, Duitsland en China).”

  Friedman zwelgt in zijn dromen over de macht van de politieke entiteit die de Friedman’s van deze wereld goeddeels onder controle hebben. De waarheid is dat de economische macht van de EU groter is dan die van de VS. Dat de export van Duitsland groter is dan die van de VS. Dat de VS tot over zijn oren in de schuld zitten. Dat de huizenprijzen in Q2 met maar liefst 15% zijn ingestort. De VS zijn een reus op lemen voeten geworden. De macht van de Amerikanen is vnmlk gebaseerd op hun vloot. Maar vloten zijn anachronismen uit WO2; tegenwoordig kan een vliegdekschip met 1 russische raket naar de zeebodem worden geholpen. Oorlogen tegen de onbeduidenste landjes (Libanon, Vietnam, Korea) worden doorgaans verloren (en dat met Irak en Afghanistan is ook nog niet gelopen)

  “Het resultaat van de oorlog in Irak wordt nu zichtbaar. De Verenigde Staten zijn geslaagd in het creëren van de grondslag voor politieke regelingen onder de belangrijkste Iraakse facties, die een vrij stabiele overheid zullen creëren. In dat opzicht, is het beleid van de V.S. geslaagd.”

  Complete onzin wat de ‘grote strategische denker’ hier zegt. Zodra het leger zich terugtrekt, c.q. er door de Iraniers eruit wordt gegooid, zul je zien dat de tribale strijd onmiddelijk oplaait, die ongetwijfeld door de shiiten (dankzij iraanse steun) zal worden gewonnen. De facto hebben die amerikaanse losers triljoenen uitgegeven om Irak aan Iran kado te doen. En Frietman maar zwijmelen over de onmetelijke invloed die die Amerikanen zouden hebben.

  “De V.S. grondkrachten zijn namelijk óf in Irak, of herstellende van die reis, of ze treffen voorbereidingen voor plaatsing. En de strategische reserves die nog beschikbaar zijn, worden belast met Afghanistan. Er blijft weinig over.”

  Eindelijk breekt hier wat realisme door. Daar moeten ze bij ‘stratfor’ nog maar eens denken voor ze de stommiteit gaan begaan om Iran te gaan aanvallen.

  “Door de jaren ‘90 heen, waren de opvolgerstaten, in het bijzonder Rusland, inert. Het onderging pijnlijke interne omwentelingen — welke buitenlanders als hervorming zagen, maar die vele Russen als een buitenlands-geïnspireerde nationaal catastrofe zagen — en Rusland kon zich tegen geen enkele Amerikaanse en Europese betrokkenheid in regionale en interne zaken, verzetten. Vanuit Amerikaans standpunt was het, het opnieuw vormgeven van dit gebied — van de oorlog in Kosovo tot aan de uitbreiding van de NAVO, de plaatsing van V.S. Luchtmacht basissen in Centraal Azië — het waren eenvoudigweg logische expansies van het ineenstorten van de Sovjet Unie.”

  Het waren helemaal geen ‘logische’ expansies maar pogingen om de hele planeet te dwingen in het keurslijf van een pax americana. Een wereld-orde waarin elke lokale identiteit vernietigd moet worden, waarin tot diep in Mongolie McDonalds-vestigingen moeten komen, waarin alle volken door elkaar gemixed moeten worden, waarin de oorlog wordt verklaard aan religies zoals het christendom en de islam (‘islamo-facisme’), zodat uiteindelijk de hele wereld een grote gelijkgeschakelde kudde wordt van consumentenschapen, gecontroleerd door een stelletje ‘rentetrekkers’ in Washington, London en Tel Aviv.

  “Het was bedoeld als goedaardige pogingen om het gebied te stabiliseren, de welvaart en veiligheid te verbeteren en dat te laten integreren in het globale systeem.”

  De onvoorstelbare zalvende hypocrisie van die vent! Tgv van die ‘goedaardige’ adviezen werd de complete russische economie voor een appel en een ei opgekocht door zo’n 8 oligarchen van het type Friedman, terwijl de russische bevolking door een hel ging. God zij dank stuurde de Voorzienigheid Vladimir Putin op deze aasgieren af, die een einde maakte aan deze oplichters, die allen wegvluchtten naar London of Israel, terwijl de grootste boef in de gevangenis belandde.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Géza reageerde op deze reactie.

 3. Het artikel deed al snel mijn wenkbrauwen fronsen maar ik kon het nog niet helemaal plaatsen.
  Totdat ik ook het stukje van “goedaardige pogingen tot stabilisatie”las.
  Dan weet je dat je met pure propaganda te maken hebt.
  Ron Paul Fan geeft hierboven al voor 80% mijn gedachte weer waarvoor dank. Hoef ik het niet helemaal uit te typen 😉
  Ik heb hier ook al vermeld dat de EUSSR een kapitale blunder begaat door in het VS/Rusland conflict kritiekloos achter de eerste te gaan staan.

  Alhoewel de VS niet meer DE economische hoofdmacht is blijft het voorlopig wel de militaire nr 1. En dat baart me wel zorgen.
  Zie het als een Gangstah met een pipa zonder geld of eten.

 4. Ik vraag me af, wat de Amerikaanse Kustwacht in de Zwarte Zee te zoeken heeft en waarom de EU daar niet kritisch over is.

 5. De NATO had ooit een nuttige functie om de communisten buiten de deur te houden, maar had per 1990 opgeheven moeten worden. Nu zijn wij Europeanen de vaandeldragers van de amerikaanse drang tot wereldheerschappij, op multiculturele grondslag, wel te verstaan. Aangezien wij geen enkel belang hebben om van Europa een jungle te maken moeten wij dus de Amerikanen dumpen en wel per onmiddelijke ingang. De Russen zijn een veel waardevoller bondgenoot dan de amerikaanse war mongers. Zij hebben alle grondstoffen die wij nodig hebben en wij hebben alle producten die zij nodig hebben.

  Match made in heaven.

  De enige fatsoenlijke leider uit WO2, generaal Charles de Gaulle, had het altijd over een Europa van de Vaderlanden, incl. Rusland, in de wandelgang Boreas genaamd. Dat is precies de visie die wij moeten realiseren. Dat monstrum van een EU demonteren en vervangen door een soort van europese GOS, een tamelijk los verbond van (christelijke) europese autonome staten, die op een aantal terreinen met elkaar samenwerken, incl. een defensie overeenkomst. Samenwerking op gebied van hoge snelheidsnetwerk van treinen, 1 gecoordineerd luchtruim, ruimtevaart en nog een paar van die projecten. Geen parlement, geen grondwet, geen imperium, geen kolonialisme (daar kunnen de Afrikanen naar fluiten). Op die wijze kan de huidige joods/amerikaanse unipolaire wereldorde worden vervangen door een bipolaire wereldorde van Greater Europe en China. Na de onvermijdelijke aanstaande balkanisering van de VS kan een op maat gesneden kleinere VS zich als junior partner aansluiten bij Boreas.

  Henk reageerde op deze reactie.

 6. Iedereen die na de koude oorlog in een Oost-Europafobie is blijven hangen 😉 raad ik aan om eens naar de serie van Michael Palin te kijken bij de staatsomroep.
  Een prachtige serie over een cultuur, leefwijze en de geschiedenis van het oude én nieuwe Oost Europa.
  Weer eens wat anders dan die overgeacteerde schreeuwseries uit de States.
  Wie kon er hier trouwens kijken naar die show van Obama tijdens de conventie? Ik vond het meest genante het optreden van de NOS. Ze zatten er zo’n beetje tot de ellebogen in bij het Obamakamp.
  Vanaf nu ben ik voor McCain ook al is dat ook helemaal niks.

 7. @Bep:
  “k zie niet in waarom er Orde moet zijn op de wereld.”

  Ligt er aan wat je onder “orde” verstaat.
  Het zou in ieder geval fijn zijn als we in een wereld terecht kunnen komen zonder geweld.
  En dat is mogelijk als veel meer mensen gaan inzien dat dat in hun eigen belang is.
  Voor een groot deel is dat “inzicht bijbrengen. Tegen de verleidingen en drogredenen van de staat.

 8. @Ron Paul Fan:
  Als ik in de gegeven link over hem lees:
  “Friedman developed “a kind of deep and abiding hatred of totalitarianism.”,
  dan klinkt dat toch helemaal niet negatief?

 9. Hub: “dan klinkt dat toch helemaal niet negatief?”

  Zeer zeker niet! Maar Friedman had het in bedoelde link over 2 totalitaire systemen (nazisme en communisme) waarvan zijn eigen ouders het slachtoffer waren geworden. Ik heb echter zo’n beetje het gevoel dat Friedman aanmerkelijk minder moeite heeft met de totalitaire politiestaat die nu in de VS in aanbouw is (getuige jouw eigen artikel onder de titel ‘Verlaat Amerika als je kunt’) en waarin zijn ethnische groep een leidende rol heeft. De leiding hebben in een totalitaire staat is nu eenmaal aanzienlijk prettiger dan het slachtoffer te zijn van diezelfde totalitaire staat.

 10. GB: “Vanaf nu ben ik voor McCain ook al is dat ook helemaal niks.”

  Je kunt natuurlijk ook een kritische distantie bewaren en geen van beide omarmen. Ik weet niet welke van de twee de slechtste kandidaat is, al heb ik bij Obama het gevoel dat hij nog wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen (closet muslim?). Ik vrees dat McCain zo gebrand is op een oorlog tegen het kan niet schelen wie, dat ik misschien op Obama moet hopen?

  GB reageerde op deze reactie.

 11. @ron paul fan – goede reactie.

  Mijn vraag is eigenlijk, wat doet dit stuk op Vrijspreker..?

 12. @Ron Paul Fan:

  Tja wat is erger een closet muslim (of in ieder geval iemand die meegaand is vwb deze fascistische ideologie) of een warlord??

  Ik zou het op dit moment echt niet weten!
  Zachte heelmeesters maken wel vaak stinkende wonden.
  Ik zou gewoon niet stemmen als Amerikaan omdat het dilemma te groot is.

 13. ‘Als je een artikel of een boek leest moet je je altijd eerst afvragen wie de auteur is:’ Met andere woorden: zal ik eerst willen weten hoe hij echt heet en niet een of ander puberaal ‘IlovemichealJackson’ of ‘RonPaulfan’.
  Grappig is dat je nu wel iemand anders daar op aanvalt met je eerste zin.

  Dan pas kan ik je serieus nemen. Ik neem aan dat je een volwassen persoon bent, ik kan er echt niet bij dat je zo’n debiele nickname hebt.
  (of wordt je gevolgd door de regering? Dat zal wel weer je zinloze argumentatie zijn.)
  Je bent toch vrij in naam en denken, leef daar dan ook naar.

 14. Nja, zolang die kudt Joden vanuit hun UFO’s de wereld zullen blijven beheersen hebben die libertariers, waarvan de meesten (gezien de reacties) zich ergens tussen de tachtig en de schijndood bevinden ook niet veel meer te vertellen dan dat ze met “zwemvliezen” ontwaakten vanuit hun natte droom .

  Doe overbuurman Dantzig de groeten van me.

 15. He, daar hebben we Menno de Vries weer, de man van de 5 postjes. Menno begon zijn forumbestaan in een draad waar hij stomtoevallig op hetzelfde tijdstip online was als dhr Jetze Beek. De voornaamste thema’s die Menno aansnijdt zijn a) dat Menno in Wormerveer woont en onder eigen naam post (wat niet te controleren valt) en b) dat ik naar een psychiater zou moeten. Duidelijk is wel dat Menno mij niet zo erg moet. Ik heb wel een vermoeden waarom. Inhoudelijk wordt Menno helaas niet.

  Gaap, Jetze, gaap.

  P.S. in de 5 minuten edittijd die je hebt om een postje bij te werken zag ik dat Jetze waarempel al gepost had. Je moet langer wachten Jetze, misschien dat er nog wat mensen intrappen. Je bent zo doorzichtig als glas. Het is voor jou allang game over, vriend.
  beek reageerde op deze reactie.
  jetze reageerde op deze reactie.

Comments are closed.