Systemische problemen teisteren de financiële instituten.
Maar dat is niet het enige.

Op het politieke toneel trekken de donderwolken zich ook samen.
Wat zijn de gevolgen?

De m.i. gebalanceerde inzichten, gebaseerd op een levenslange ervaring terzake, kenmerkt ook deze keer een verhaal van de hand van Gary North, die hij op zijn voor het publiek toegankelijke gedeelte heeft gepubliceerd. Vanwege de enorme invloed van de huidige ontwikkelingen op het individu is het daarom zaak om e.e.a. goed in de gaten te houden. Hier volgt het vertaalde artikel van Gary North (klik voor origineel):

De #1 economische issue in de wereld, mocht er een oorlog met Iran komen, zal zijn het openhouden van de Straat van Hormuz. Het moet worden beveiligd tegen Iraanse aanvallen op olietankers. Na twee gezonken tankers gaan de verzekeringspremies dermate omhoog, dat nog maar weinig (of geen) private olietanker-maatschappijen zich dat kunnen permiteren. De olieprijzen zullen omhoog schieten. Chaos in de kapitaalmarkten overal ter wereld zouden catastrofaal zijn. Het zou een complete armada benodigen om de Straat van Homuz te beveiligen.

DEBKAfile meldt dat vijf groepen van vliegdekschepen zich in het Middel Oosten bevinden, of zich daar naar toe bewegen.

Militaire bronnen van DEBKAfile merken op, dat de aankomst van de drie nieuwe Amerikaanse vloten het aantal aanvalskrachten in de wateren in het Midden Oosten tot 5 zal doen stijgen – een ongehoorde opbouw sinds de crisis over Iran’s nucleaire programma escaleerde.

Dit gigantische maritieme- en luchtarsenaal bestaat uit meer dan 40 carriers, oorlogsbodems en onderzeeboten, sommigen van de laatste generatie nucleair bewapende, en dat tegenover de Islamitische Republiek, een concentratie voor het laatst gezien vóór de invasie van de VS in Irak in 2003.

Onze militaire bronnen stellen dat er vijf bewijzen zijn voor deze krachtpatserij door de VS:

1. De VS, mede geholpen door Frankrijk, Brittanië en Canada, is de voorbereidingen voor een gedeeltelijke maritieme blokkade aan het afronden met als doel Iran het importeren van benzeen en andere raffinageproducten te ontzeggen. Uit deze actie zou men kunnen vermoeden, dat de regering-Bush de handdoek in de ring gooit betreffende strenge sancties door de VN en het recht in eigen hand neemt.

2. Iran, dat zo’n 40 procent van de benodigde geraffineerde producten van buren uit de Golf-regio importeert, zal het embargo vergelden met het afsluiten van de olie-flessenhals, de Straat van Hormuz, in welk geval de marine en luchtmacht van de VS klaar staan om de Straat te heropenen en elke Iraanse poging om door de blokkade te breken, af te weren.

3. Washington is strijdkrachten in stelling aan het brengen ten behoeve van het ondersteunen van een mogelijke Israelische militaire aanval op Iran’s nucleaire installaties.

4. Een potentiële stroomversnelling van gebeurtenissen in welke de door de VS aangevoerde blokkade, Israelische aanval en Iraanse beantwoording daarvan in een zeer korte tijd opeengestapeld worden en een grote militaire crisis veroorzaken . . .

DEBKAfile’s militaire bronnen identificeren de drie VS strijdkracht-onderdelen op weg naar de Golf als zijnde de USS Theodore Roosevelt, de USS Ronald Reagan en de USS Iwo Jima. De USS Abraham Lincoln die zich in de Arabische Zee tegenover de Iraanse kust bevindt en de USS Peleliu, die in de Rode Zee en de Golf van Aden rondvaart, zijn al in de omgeving.

http://www.debka.com/headline.php?hid=5499

Ik heb getracht dit te verifiëren. De websites van de carriers zijn soms vaag met betreffende hun positie.

De Abraham Lincoln is in het operationele gebied van de Vijfde Vloot. De Vijfde Vloot is in Bahrain. In de regio.

De Peleliu is in de omgeving van de Rode Zee. In de regio.

De Iwo Jima was uitgezonden naar de Perzische Golf deze week.

De Ronald Reagan verliet Maleisië op 21 augustus. Dicht bij de regio.

De Theodore Roosevelt was in de Atlantische Oceaan sinds 18 juli voor oefeningen met de Franse marine. Ik kon geen berichten vinden die later op die site waren geplaatst dan deze.

Oefeningen met de Franse marine ? Nog nooit heb ik van een dergelijk ding gehoord.

Toen kwam ik op dit rapport, gepubliceerd op 8 augustus. Het is erg gedetailleerd. Als het een hoax is, dan is het een gecompliceerde hoax.

Operatie Brimstone werd slechts een week geleden afgesloten. Dit waren de gezamenlijke VS/VK/Franse naval war games in de Atlantische Oceaan ter voorbereiding op een marine-blokkade van Iran en de waarschijnlijke oorlog in de Perzische Golf als gevolg daarvan. De massale oefeningen werden gehouden door de US Navy supercarrier battle group, een US Navy expeditionary carrier battle group, een Royal Navy carrier battle group, een Franse nucleaire hunter-killer submarine alsmede een groot aantal US Navy cruisers, destroyers en fregatten die “de vijand” speelden.

Het Amerikaanse schip dat de spelen leidde, de USS Theodore Roosevelt (CVN71) en haar Carrier Strike Group Two (CCSG-2) zijn nu onderweg naar Iran samen met de USS Ronald Reagan (CVN76) en haar  Carrier Strike Group Seven (CCSG-7) komende van Japan.

Volgens een verhaal in de Jerusalem Post (14 augustus) zou een krant uit het Midden Oosten er bij hoog en laag op hebben gestaan dat de grote vloot onderweg is.

Op maandag heeft de Middle East Times uit Egypte beweerd, dat Kuwait haar Emergency War Plan had geactiveerd nadat men had vernomen, dat een “massieve armada uit de VS en Europa volgens zeggen onderweg is naar de regio”.

Het nieuwsverslag vermelde dat de strijdkrachten “bestaan uit een US Navy super carrier battle group en wordt vergezeld door een ondersteunende carrier battle group, een British Royal Navy carrier battle group en een Franse nucleaire hunter-killer submarine“, er aan toe voegende dat deze werd geleid door de nucleair-aangedreven Amerikaanse aircraft carrier, de USS Theodore Roosevelt, welke 80 gevechtsvliegtuigen herbergt, en die wordt vergezeld door de Carrier Strike Group Two. Het vliegdekschip had tevens Rafale gevechtsvliegtuigen van de Franse marine aan boord volgens het rapport.

Het verhaal uit The Post stelde tevens dat het Amerikaanse MoD het verhaal ontkende. Dit komt van een Lt. Colonel uit het kantoor van de Onderminister voor Defensie verantwoordelijk voor publieke zaken. Ondanks zijn ontkenning, weten we dat drie-vijfde van het verhaal klopt.

Recessie vs. Oorlog met Iran

Ik heb getracht om mijn bezorgdheid over een opkomende recessie evenwichtig te houden; een recessie die ik zie als het product van kapitaalmarkten met een te grote hefboomwerking en wijdverspreide wanprestaties op gebundelde schuldpakketten. De trigger zou een crisis over de veiligheid van bankrekeningen kunnen zijn. Ik denk dat dit gevaar groter wordt. Dat zal neerwaartse druk op grondstoffen veroorzaken, inclusief goud en zilver. Ik heb de top van goud (tot nu toe) voorspeld op 19 maart. U kunt mijn uitleg hier lezen:

http://www.garynorth.com/public/department32.cfm

Tegelijkertijd zou de oorlog met Iran catastrofale gevolgen voor olie kunnen hebben. De gedachte dat olie meer dan $300 of zelfs $400 zou gaan kosten ten gevolge van het wegvallen van Iraanse olie en de aanvallen van Iran op olietransporten, is werkelijk beangstigend.

Een strijdkracht van deze omvang vertelt me, dat het strategische doel is om de olie routes open te houden: Hormuz.

We zitten in de val. U en ik en alle andere kleine jongens kunnen alleen maar stil zitten, bidden en klaar staan voor één of twee scenario’s, of misschien beide.

Verkoop niet alle goud. Behoud uw munten. Ik blijf dat zeggen. Zorg dat u niet in de aandelenmarkt zit. Zorg dat u niet exclusief in dollars zit. In een situatie als deze, is uw doel niet het verdienen van geld [met beleggingen]. Uw doel is dit niet te verliezen.

Ik kan mij geen enkele tijd in mijn volwassen leven heugen, dat de wereld te maken had met twee ogenschijnlijk tegengestelde scenario’s: een neergaande economie/grondstoffen en een regionale oorlog die de recessie erger zou kunnen maken, maar de meest vitale grondstof van alle op zou kunnen drijven: olie.

Ik zou niet graag in de verzekering van schepen willen zitten.

Toevoeging, 25 augustus:

Als deze vloot dient om een blokkade voor Iran op te zetten, zou dit beleid door de volgende President kunnen worden teruggedraaid. Dit vooronderstelt dat Iran een blokkade niet zou zien als een oorlogs-handeling. Maar dat zou bijna zeker het geval zijn.

Als de vloot wordt gebruikt om Iran’s aanvallen op olietanker scheepvaart, als antwoord op een aanval door de VS of de Israelische luchtmacht, te stoppen, dan zal het beleid permanent worden. Het zou niet teruggedraaid kunnen worden. Iran zou dit gebruiken als een manier om de scheepvaart aan te vallen.

Ik zie niet in hoe de vloot terug getrokken zou kunnen worden, nadat er een blokkade of een aanval plaats heeft gevonden.

Tot zover het artikel van Gary North. De website van Gary North bestaat uit een voor iedereen toegankelijk gedeelte en een gesloten gedeelte dat voor $14.95 per maand toegankelijk is. Twee jaar geleden heeft hij op het gesloten gedeelte een afdeling geopend over Iran. Gary is een libertariër die de Austrian theorie aanhangt en dat toepast op beleggings-strategieën. Artikelen van zijn hand verschijnen ook op LewRockwell.com.

105 REACTIES

 1. Andre: “Het gaat over de auteur van het volgende:
  http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf en http://www.jewishracism.blogspot.com/ Over de schrijver stelt hij o.a. het volgende: “This man’s book on the Armenian genocide is quite long: 572 pages. His thesis is quite nutty”

  Oh ironie, ik kan een artikel van uitgerekend North zelf gebruiken om te illustreren dat de these van de (nota bene) joodse auteur Christopher Jon Bjerknes, namelijk dat de armeense genocide op touw is gezet door Kemal Pasha Atajood (‘Ataturk’ was geen Turk, noch een Macedonier maar een aanhanger van de joodse Donmeh sekte) en diens groep van de ‘jonge Turken’ (een groep joden uit Tessaloniki, waar overigens Sarko eveneens zijn roots heeft), helemaal nog zo ‘nutty’ niet is.

  Het artikel van North heet “Jews, Scots, Armenians, Dutch”: http://www.lewrockwell.com/north/north323.html

  Het is voor ons Nederlanders een tamelijk vleiend stuk; hij beschrijft de in zijn ogen 4 commercieel meest succesvolle volken op deze planeet (zie titel). Zoals bekend waren er rond 1920 nauwelijks tot geen Nederlanders of Schotten in Turkije (die kwamen, schaarsgekleed, pas na 1980). Wel Joden en Armeniers. In die tijd was het ottomaanse rijk, waar Turkije later uit voort zou komen, de zgn ‘zieke man van Europa’. Het rijk stond op instorten. De vraag was wie er met de brokstukken uit de failliete boedel vandoor zouden gaan. Ik ga hier niet 575 pagina’s van dit document samenvatten;
  http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf

  …ik heb het ook niet gelezen), wel heb ik de mp3’s beluisterd die hier te vinden zijn: http://www.jewishracism.com/JewishGenocide.htm

  … maar de centrale these van Bjorkness is dat de Armeniers en de Joden de twee kandidaten waren om die leidende rol voor zich op te eisen. De Joden wonnen uiteindelijk, door te komen met een seculier-nationalistische ideologie. Het was die ideologie die werd gebruikt om de voornaamste tegenstrevers van de Joden, namelijk de Armeniers, om zeep te helpen. Sinds die overwinning is het door en door islamitische Turkije toch een seculiere staat, waarvan de meeste commercieele belangen nu in handen zijn van de Joden en niet langer van de Armeniers, wat voor de genocide nog het geval was. Het verklaart ook meteen waarom Turkije zulke goede maatjes is van ZOG-USA en waarom Amerika altijd zo’n voorstander is toetreding van Turkije tot de EU.

 2. @Andre NI:
  Andre,

  Blij te horen dat ik je niet beledigd heb. Mijn “negatieve bias” t.o.v. North valt wel mee. Als ik geen feitelijk verifieerbaar bewijs uit een artikel kan halen, hou ik rekening met de mogelijke motieven van degene die iets beweert. In dit geval lijkt zijn ideologische achtergrond me wel enigszins relevant. Als hij nu komt met hard bewijs, weegt dat uiteraard zwaarder dan zijn achtergrond.

  Het feit dat zijn ideologische motieven blijkbaar toch niet zo algemeen bekend zijn, en dat hij die liever niet op de voorgrond laat treden (en in plaats daarvan zich als “onafhankelijk Y2K expert” wilde voordoen bijvoorbeeld), doet me toch vermoeden dat hij een bepaalde agenda heeft. Wat niet wil zeggen dat ik hem daarom niet geloof. Inderdaad, als Hitler de lucht blauw noemt, betekent dat niet dat ik automatisch denk dat die grijs is.

  Maar ik ga zeker niet betalen voor iemands ideeën. Ik heb destijds ook niet betaald voor Fortuyns boek om diens politieke agenda te horen te krijgen. Als je me iets wilt melden of ergens van overtuigen, doe je dat gewoon met openbare argumenten. Ik ga niet iemands bankrekening spekken om alleen maar te mogen horen wat hij of zij ergens over denkt. Doet me een beetje denken aan die gevleugelde uitspraak “A sucker is born every minute”. Als North mij iets te zeggen heeft, kan hij dat ook zo wel doen. Anders is hij niet anders bezig dan menig internet-oplichter met een uitgebreide reclame-site die vervolgens zegt: “Betaal mij X dollar en ik vertel u de geheimen van Y”.

  Dat hij geen anti-Semiet is zal best. Ik noemde hem geen anti-semiet, en dat lijkt me ook vreemd voor een Christen die het Oude Testament nog letterlijker neemt dan een orthodoxe Jood. Dat is meer RPF’s ding. Uit de quotes op Wikipedia, Reason, waarnaar ik links gegeven heb, en andere sites lijkt echter een duidelijk beeld te ontstaan dat de man een Calvinist is die zijn versie van de Bijbel aan iedereen wil opleggen. Dat is alles wat ik qua persoonlijk bezwaar tegen hem heb. En dat is dus ook een reden om zijn (wens)denken over een aanstaand Apokalyptisch conflict in twijfel te trekken, zolang hij niet met hard bewijs komt.

 3. Uil: “Alle Joden onder één categorie scharen en dan zeggen dat “De Joden” erachter zitten, is voor mij gewoon niet logisch.”

  Dat is ook zo. Ik moet mij dus nauwkeuriger uitdrukken en “de Joden” vervangen door “de meeste Joden aan de top”. Zo goed?

  Natuurlijk zit koekebakker Schmull Weinstein niet achter de oorlog in Irak. Hij kan zelfs tegen die oorlog zijn. Zegt ’tie tenminste. En welicht is dat ook zo. Maar dat laat onverlet dat de oorlog in Irak op touw is gezet door een conglomeraat (klinkt wat klinisch wetenschappelijker dan complot) van joodse denktanks (AEI voorop), joodse media, geschreven media (Forward, WSJ, Weekly Standard, National Review, NYT, enz.) en joodse lobby-groepen, waarvan AIPAC de belangrijkste is. Er is geen joodse lobby-groep die tegen die oorlog was.

  Uil: “Maar collectief alle Joden voor het gemak maar als één geheel zien, strookt niet met mijn individualistisch wereldbeeld.”

  Niet alle beestjes zijn hetzelfde. Ik neem even aan dat jij een ‘blanke’ bent. Die zijn van nature de meest individualistische mensen die er zijn op deze planeet. Dat is hun kracht en hun achilleshiel tegelijkertijd. De Joden daarentegen, zijn het meest collectivistisch, ethnocentrisch van alle groepen op deze planeet. Er is geen groep die zo door en door georganiseerd is als de Joden. Maw, niet iedereen past in dat ‘individualistische wereldbeeld’ van jou.

  “Ik zal zeker niet ontkennen dat Israël een stevige lobby heeft in Amerika, maar echt niet iedere Amerikaanse Jood is automatisch pro-Israël, noch voor interventies in het Midden-Oosten. Joden zijn immers ook vooral vertegenwoordigd bij de Democraten, en in Hollywood, dat voornamelijk tégen de Bush-regering en neo-conservatieven is.”

  Noem eens een jood bij de Democraten die tegen de Irak-overval waren? Het joodse huisorgaan van de Dems, de NYT was vrijwel unisono voor.

  “Een gedurende eeuwen verdrukte minderheid heeft er nu eenmaal belang bij om voor een ideologie te kiezen die mensen ofwel als geheel gelijk (communistisch á la Trotsky c.s.) of geheel individueel (libertarisch, á la Mises, Hayek, Rand, etcetera) ziet.”

  Dat idee van die arme ‘verdrukte minderheid’, daar geloof ik niet meer in. Ik geloof eerder in de arme verdrukte meerderheid; en dan heb ik het over de miljoenen Russen van de burgeroorlog en de zuiveringen, Oekrainiers van de Holomodor en wellicht anderhalf miljoen Armeniers (als Bjorknes gelijk heeft) en ruim een miljoen Irakezen; Esau’s tears. De Joden hebben die moorden niet met eigen handen uitgevoerd, wel waren ze de bedenkers van het systeem waarin die moorden konden plaatsvinden: het bolshevisme, het turkse nationalisme en de combinatie van neoconservatisme en 911 (op touw gezet door de israelische geheime dienst). Die pogroms zijn er zeker geweest, maar die waren zelden een uiting van redeloos sadisme, maar veeleer een reactief teweerstellen van een dommere massa tegen een kleinere maar intelligentere groep Joden, als die masa weer eens te pakken was genomen, bv. door woekeraars. Of nationalistische Balten en Hongaren, die in 1941 achter de Joden aangingen omdat ze hen terecht zagen als de dragers van het communistische systeem, dat vreselijk had huisgehouden in die landen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.
  Owl reageerde op deze reactie.

 4. @Owl:
  North zegt in feite inderdaad: “Betaal mij X dollar en ik vertel u de geheimen van Y”, waarbij Y hijzelf is. Zoals zovele anderen verdient hij zijn geld met “consultancy”, “informatie” of hoe je het ook wilt noemen.

  Wat jij dus stelt, is dat je uitsluitend rekening wenst te houden met “gratis” te verkrijgen informatie. Wie zegt, dat North (of ik) er in is geinteresseerd om Owl te informeren, en dat ook nog om-niet ? Niet iedereen heet NOS, weet je. Niet iedereen leeft of functioneert op andermans belastingcenten. Vergeet ook niet de verborgen agenda van de verstrekkers van “gratis informatie”.

  Iedereen bepaalt voor zichzelf op welke basis hij informatie verstrekt. En dat is ieders goed recht. Dat jou dat niet schikt, is jammer maar helaas. Vooralsnog zijn er blijkbaar voldoende mensen die in North z’n verhaal zijn geinteresseerd; blijkbaar is het voor hen wél waardevol en blijkbaar voor jou niet. So be it. Als je niet bent geïnteresserd in zijn achtergronden, prima. Maar kom me dan niet meer aan met het soort bullshit verhalen van (t)Reason & co. en je ongefundeerde verdachtmakingen svp.

  Overigens is het je goed recht om hem te verketteren, begrijp me niet verkeerd. Alleen de manier waarop vind ik nogal infantiel voor iemand die pretendeert een uil te zijn 🙂
  Owl reageerde op deze reactie.

 5. @Ron Paul Fan:
  Kan ik kort over zijn. Ik heb die mening ook. RP heeft dus het morele gelijk aan zijn zijde, als hij stelt dat een buitenlandse lobby invloed uitoefent op de eigen regering. Moet je je eens voorstellen, dat de Belgen een lobby in Den Haag zouden voeren om Nederlands belastinggeld te gebruiken teneinde een afscheiding tussen de Vlamingen en de Walen te bewerkstelligen. Of de Afghanen om belastinggeld te gebruiken om de Taliban te bestrijden. Afijn, de meelezers snappen het principe wellicht.

  Overigens is de moraliteit van RP gebaseerd op de foutieve veronderstelling, dat alle Ami’s op vrijwillige basis een natie vormen. Wat niets afdoet aan het feit, dat in de praktijk een natie die zich níet ongevraagd inmengt in de zaken van een andere natie het morele gelijk heeft t.o.v. een natie die zich wél ongevraagd met andere naties bemoeit.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 6. zie ook:

  http://www.prisonplanet.com/articles/august2007/280807_iran_attack.htm

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/828/Het_Iraanse_atoomgevaar_is_opgeklopt

  http://www.ditkannietwaarzijn.info/?p=2159

  mijn visie: De VS valt Iran aan nog voor de verkiezingen, of laten hun Israelische vrienden hun gang gaan. In deze nieuwe oorlogscrisis hebben de kiezers een voorkeur voor een oorlogsveteraan (McCain) als president en zo blijven de Republikeinen aan de macht….

 7. http://www.telegraaf.nl/binnenland/1796098/__Aanval_op_Iran_verwacht__.html?p=29,1

  AIVD haalt spion terug wegens plan VS

  Aanval op Iran verwacht

  AMSTERDAM – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft de afgelopen jaren een ultrageheime operatie laten uitvoeren in Iran met als doel infiltratie en sabotage van de wapenindustrie in de islamitische republiek.

  De als uiterst succesvol omschreven operatie is onlangs stopgezet in verband met plannen voor een ophanden zijnde Amerikaanse luchtaanval op Iran. Daarbij zouden ook doelen worden gebombardeerd die in verband staan met de Nederlandse spionageactie. Dat verklaren goed ingevoerde bronnen tegenover De Telegraaf.

 8. @Ron Paul Fan: “Het verklaart ook meteen waarom Turkije zulke goede maatjes is van ZOG-USA ”

  Het belangrijkste vergat ik: Turkije is het enige moslim land dat zeer warme betrekkingen met Israel onderhoudt. Rara, hoe zou dat nou toch komen?

 9. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/aug/28/russia.usforeignpolicy

  Uitstekende vondst, alleen de titel al: Georgia is the graveyard of America’s unipolar world!

  Highlights: “the British foreign secretary David Miliband’s posturing yesterday in Kiev about building a “coalition against Russian aggression” merely looked foolish.”

  –> even de antecedenten van Miliband en alles valt weer op zijn plaats: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Miliband (kopje ‘Family’, 2de paragraaf). Vandaag is bekend geworden dat Steinmeier, Brown en Medvedew hebben besloten een en ander vriendschappelijk te regelen. Wat een verschil tussen Steinmeier/Brown enerzijds en Miliband en Kouchner anderzijds: http://www.youtube.com/watch?v=qmYy5huXT8E&feature=user Kouchner haalt alles uit de kast om Rusland te demoniseren (Munchen en zo). Miliband en Kouchner zijn net iets te pro neocon-USA dan goed is voor Europa. Dual loyalties en zo.

  “Now, pumped up with petrodollars, Russia has called a halt to this relentless expansion and demonstrated that the US writ doesn’t run in every backyard. And although it has been a regional, not a global, challenge, this object lesson in the new limits of American power has already been absorbed from central Asia to Latin America.”

  –> Ik denk dat SCO wel degelijk een global challenge voorstelt tegenover de VS. Vandaag overigens had Zirinovski het al over een militair verbond met Turkije en Iran. Ergens op een forum las ik dat zelfs Erdogan dat idee in het openbaar had aangesproken, maar dat kon ik nergens bevestigd krijgen. Wij in Europa moeten haast maken en zorgen dat Rusland niet in de armen wordt gedreven van China of Turkije. En daartoe moeten wij de Amerikanen eruit gooien.

  “Both the west and Russia have abused the charge of “genocide” to try and give themselves legal cover, but Russia is surely on stronger ground over South Ossetia – where its own internationally recognised peacekeepers were directly attacked by the Georgian army – than Nato was in Kosovo in 1999, where most ethnic cleansing took place after the US-led assault began.”

  –> vandaag werd bekend dat de OESO de schuld grotendeels aan Georgie geeft. Amerika wordt met de minuut kleiner!

  “But unless that simply means North America and Europe, nothing could be further from the truth. While the US and British media have swung into full cold-war mode over the Georgia crisis, the rest of the world has seen it in a very different light.”

  –> interessant is natuurlijk is dat de Guardian zelf ook een brits medium is. Wat is hier aan de hand? Chief-editor op vakantie naar Israel?

  “While the western view is that the world “should support the underdog, Georgia, against Russia … most support Russia against the bullying west.”

 10. Rectificatie: ik was iets te snel met het in de mond van Kouchner leggen van het woord ‘Munchen’. Dat woord stond in het commentaar, niet in de video. Wel heeft Kouchner aangedrongen op EU-sancties, tegen Rusland, wel te verstaan en heeft hij gewaarschuwd dat de Oekraine als volgende aan de beurt zou kunnen zijn.

 11. @Ron Paul Fan:
  Hoax. Dat zou een 180 graden draai zijn. Ik kan er ook niks over vinden.

  Nog zo’n interessant verhaal over een Russisch-Iraanse alliantie:

  Article by Radzhab Safarov, General Director of the Russian Center for Iranian Studies: “Iranian Trump Card. Russia Can Take Control of Persian Gulf”
  Vremya Novostey
  Friday, August 29, 2008
  Document Type: OSC Translated Text

  http://www.juancole.com/2008/08/osc-russia-iran-alliance.html

  Het lijkt er inderdaad op, dat SCO een global challenge voor de VS wordt.

 12. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1218446173678&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

  Interessant is dat de Jeruzalem Post 3 weken terug (3 dagen na de invasie van Georgie in Ossetie) al vreesde voor een dergelijke mogelijkheid:

  Turkey’s abandonment of the West

  “anti-US sentiment in Turkey has risen steeply. According to a recent Pew international opinion poll, today the Turks are the most anti-American society in the world…

  It can only be hoped that the West will abandon this policy before it inadvertently paves the way for a new Iranian-allied axis of evil populated by the likes of Russia, Turkey and Pakistan. All of these governments owe much of their power to the West’s willingness to believe that their anti-Western regimes could be trusted as strategic allies until it was too late.”

 13. http://www.amazon.co.uk/Grand-Chessboard-Zbigniew-Brezinski/dp/0465027253

  Dit boek heb ik een aantal jaren geleden gelezen. Brezinsky beschrijft hier hoe Amerika globale dominantie kan behouden. zijn denken is symptomatisch voor het hele amerikaanse polit-establishment: de hele wereld met gemanaged worden… vanuit Washington.

  Hier veegt een professor de vloer aan met het boek (zou een libertarier kunnen zijn): http://www.youtube.com/watch?v=t-XIeb879SY (2 delen)

  Hier is een Mises review: http://mises.org/misesreview_detail.aspx?control=115

  Kern van het boek: globale dominantie bezit diegene die Eurasie beheerst. Fysieke presentie is niet strikt noodzakelijk, een serie van allianties kan volstaan. Maar als iedereen gaat weglopen (Rusland en Turkije), voornamelijk door het schenden van invloedssferen bij Rusland, c..q. het ‘bevrijden’ van de irakese Kurden, waardoor het voortbestaan van Turkije als staat regelrecht wordt bedreigd, dan kan van eurazische- en dus globale-beheersing geen sprake meer zijn.

 14. Ik heb de hele draad (tenminste een beetje ?) gevolgd en bewonder jullie discussieniveau. Los daarvan zou ik graag een tweetal opmerkingen willen maken, een algemene en een meer concrete.

  @Ron Paul Fan:
  (40) Inderdaad. Het probleem daarbij is, dat bepaalde niet-territoriale (niet-nationale) banden onderhuids altijd een rol kunnen spelen.

  Enerzijds zijn (anti-nationale) internationale experimenten en organisaties, zoals de Communistische en Socialistische Internationale daar voorbeelden van.

  Anderzijds kunnen oude familiaire en religieuze banden ook op termijn groepsinstincten losmaken, die groepen en volkeren in conflict brengen en zodoende de vrede bedreigen.

  Het machtsevenwicht van na WO-2 was vrij stabiel, omdat -naast de werking van de “balance of terror”- de geallieerden -ondanks grote belangentegenstellingen- oorlogsmoe waren. Die oorlogsmoeheid is voorbij en de belangentegenstellingen zijn -vooral na de ineenstorting van de SU- alleen maar toegenomen.

  Bovendien is er tegenwoordig een nieuwe ambitieuze generatie veelal onervaren politici aan de macht, die de verschrikkingen van WO-2 niet hebben meegemaakt en die bereid zijn grote risico’s te lopen. De avonturier Sjaakisvillein is daar een voorbeeld van.

  Oorlogspropaganda bijv. door de PNAC, leidt ertoe, dat steeds meer groepen, landen, zich genoodzaakt voelen -of zien- in (dreigende) conflicten partij te kiezen of zich bij een militair bondgenootschap aan te sluiten. Zoals ik eerder aangaf kunnen onderhuidse banden daarbij een zeer belangrijke, zo niet doorslaggevende rol spelen.

  Het valt dan ook niet moeilijk in te zien, dat de onderhuidse banden een des te belangrijkere rol spelen in kwesties, waarin territoriale -nationale of regionale- banden afwezig zijn of welke op internationaal vlak worden betwist. I.c. spelen dergelijke conflicten al eeuwen t.a.v. de Joden en recentelijk in de Balkan en Georgie.

  @Andre NI:
  (42) Ik ben het, zoals meestal, in haast alle opzichten met je eens. Ook nu weer. Op basis van mijn voorgaande opmerking zou ik eraan willen toevoegen, dat het feit, dat -mogelijke geheime diplomatie daargelaten- Nederland of -voor mijn part- de EU geen eigen standpunt inneemt t.a.v. het indringen van de Amerikaanse kustwacht in de Zwarte Zee m.i. op zichzelf weer eens illustreert, hoezeer deze entiteiten al zijn gecommitteerd aan het huidige politieke establishment in Washington.

  Toevallig hoorde ik in dit verband gisteren Ben Bot een interessante opmerking op BNR-Nieuwsradio maken, dat het helemaal niet gek zou zijn, wanneer Nederland, “als goede vriend van Rusland”, nu zou voorstellen in het huidige [dreigende militaire] conflict te bemiddelen.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 15. @SpyNose: die schreef: “…dat het helemaal niet gek zou zijn, wanneer Nederland, “als goede vriend van Rusland”, nu zou voorstellen in het huidige [dreigende militaire] conflict te bemiddelen.”

  Leeuk voorstel, maar wie zou dat moeten doen? We hebben alleen maar vlieggewichten, die dan ook nergens serieus genomen worden en internationaal uitsluitend de status van ‘useful idiot’ hebben, zoals ook in de kwestie-Herfkens onlangs weer feilloos is aangetoond.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI):

  Het ligt voor de hand, dat hij zichzelf als oude rot op de kaart wilde zetten. Dat werd hem ook gevraagd, maar dat wees hij fijntjes af.
  Het was overigens niet mijn voorstel, maar vooral BB himself vond het wel een goed idee, want hij kwam er zelf mee 😉

  Wat mij betreft lijkt het tegelijk een teken, dat Bot en wellicht meer van zijn consorten hem zelf ook zitten te knijpen. Wie zegt anders zoiets dwaas’ ?! 🙂

  Hij vertelde er helaas niet bij, waar die vriendschap met de Russen volgens hem op gebaseerd was.
  Maar hij had geen gek figuur geslagen, als hij herinnerd had aan Czaar Peter de Grote, die -toegegeven, het is al een tijdje geleden- in Zaandam immers schepen heeft leren timmeren.

  BTW Erfkans zou volgens onze buitenlandcommentator Ties Verhagen nota bene juridisch niet aan te pakken zijn. 🙁

  Dat lijkt me weinig geloofwaardig, “om de doodeenvoudige reden”, dat de betalingen van zijn Ministerie aan Evelien onverschuldigd waren.

  Hij zou toch niet hebben willen suggereren, dat ze al haar spaarcentjes (afkomstig van de belastingbetaler dan wel het vluchtelingenpotje van partijgenoot Bart Koenders) nu al heeft opgemaakt ?

 17. @Ron Paul Fan:
  RPF,

  Deze draad is dus een voorbeeld waarom ik denk dat discussie met jou (over dit onderwerp) geen zin heeft. Je luistert wel (dat strekt je tot eer uiteraard), maar vervolgens komt het er toch altijd op neer dat “De Joden” er achter zitten.

  Dat je dat dan bij verdere navraag iets nuanceert tot “de meeste Joden”, of “Niet alle Joden natuurlijk, maar toch verdienden ze collectief de pogroms”, maakt niet echt wezenlijk verschil. Jij lijkt te zeggen “Alle neoconservatieven zijn Joden, dus alle Joden zijn neoconservatieven”. Dit is echter niet logisch, net zoals de stelling “Als alle moeders vrouwen zijn, zijn alle vrouwen moeders”. Bovendien klopt het feitelijk niet.

  Ik snap ook niet hoe je zo makkelijk kunt zeggen dat Joden de pogroms aan “zichzelf” te danken hebben. En je maakt het helemaal bont als je zegt dat zij een “onderdrukkende minderheid” waren. Is het “onderdrukking” wanneer jij een ander een lening wilt verstrekken voor een hoge rente, omdat je wellicht vreest dat veel mensen je niet kunnen terugbetalen, of omdat je één van de weinigen bent die hiertoe bereid is? Sinds wanneer ben je gedwongen om een lening af te sluiten? En sinds wanneer is het dan redelijk om je crediteuren te verwijten dat ze bereid zijn om je geld te lenen? Bovendien waren de Joden juist door discriminerende wetgeving van veel beroepen uitgesloten, en bleef geld uitlenen (omdat dit Christenen verboden was) als één van de weinige zaken over.

  Je beweert ook zelf steeds dat Joden gemiddeld zoveel intelligenter zijn dan de andere mensen. Dan snap ik niet dat je zelf daaruit de verklaring niet kunt halen, waarom zoveel Joden in hoge posities terecht komen. Bovendien vind je dus die Joden ook net zo goed (spreekwoordelijk in Amerika zelfs veel vaker) aan de Democratische “liberal” kant van het politieke spectrum. Dat veel Democraten ook voor de oorlog in Irak stemden zegt meer over de stemming in Amerika na 9/11, dan dat het iets over “De Joden” zegt. De meeste Amerikanen waren als ik me niet vergis vóór de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hollywood en de “liberal media” (met veel Joden dus) daarentegen, waren een stuk skeptischer.

  Je zegt ook dat er geen groep zo goed is georganiseerd als de Joden. Maar dan sluit je dus neem ik aan groepen als vele Christelijke of Islamistische stromingen (noem bijvoorbeeld het Leger des Heils of de Jehova’s Getuigen), of menig seculiere organisatie uit. Ook is het onzinnig om te stellen dat alle Joden in één organisatie zitten, als je bedenkt dat er dus Republikeinse, neoconservatieve, Democratische, linkse, en orthodoxe of seculiere Joden zijn. Ik denk niet dat bijvoorbeeld Trotsky en Mises, of Moses en Rand het erg goed met elkaar hadden gevonden.

  Iedereen past in dat individualistische wereldbeeld van mij, want ieder mens ís een individu. Ongeacht of ze zich nu wel of niet als zodanig willen zien. Jij bent een individu, Trotsky was een individu, Mises was een individu, en ieder aggregaat van mensen, iedere hoofdgroep en subgroep, bestaat uit individuen. Dat die dan in allerlei verbanden samenkomen, verandert daar niets aan. Bovendien zijn mensen tegelijkertijd lid van meerdere groepen. Je kunt best én ethnisch Joods én religieus Christen zijn, of religieus Joods én liberaal, of religieus Joods én socialist.

  Wat beteft die Joden in het Congres, die stemden tegen de oorlog in Irak, ziehier:

  http://usliberals.about.com/od/liberalleadership/a/IraqNayVote.htm

  Barbara Boxer (D-California), faith: Jewish
  Russ Feingold (D-Wisconsin), faith: Jewish

  En dat waren alleen al de twee Amerikaans-Joodse senatoren die ik zo even snel kon vinden. In de lijst van leden van het Huis van Afgevaardigden, waar verder geen links of persoonlijke data bijstaan, zie ik zo ook al een aantal Joods klinkende namen staan (wel ook even op pagina 2 kijken):

  Jij wilt gewoon de werkelijkheid simplificeren, zodat je een makkelijke groep van “vriend” en “vijand” kunt onderscheiden. Dat wil ik ook, maar ik deel mijn groepen van “goed” en “kwaad” in als “tegen onnodige dwang” en “voor onnodige dwang”. Daarbij maakt het me niets uit of mijn medestander een onderscheidend aangeboren of zelfgekozen kenmerk bezit. Een blank, agnostisch, Nederlandstalig persoon met socialistische denkbeelden heeft minder mijn sympathie dan een Joodse, religieuze, Hebreeuws sprekende liberaal. En voor de duidelijkheid, een racist, die voor vrijheid is, inclusief die van de mensen die hij als “minderwaardig” of “superieur maar slecht” ziet, zal ook mijn sympathie eerder hebben dan een politiek correct figuur die voor dwang is.

  Het is dus niet dat ik je wil dwingen om niet anti-Joods te zijn, want je moet gewoon denken wat je wilt en je persoonlijke voorkeuren zijn al helemaal aan jouzelf. Maar ik vind het een nogal vreemd en star uitgangspunt, dat niet helpt bij het begrijpen van de realiteit. Wat doet het er nu toe dat neoconservatieve oorlogshitsers al dan niet toevallig veel uit Joden bestaan? Waarom verwijt je mensen niet wat ze doen, i.p.v. wie ze zijn?

  SpyNose reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 18. @Andre NI:
  Andre,

  Als North jou een artikel stuurt, waarin hij beweert over bewijs te beschikken dat een aanval op Iran op handen is, maar daarin louter speculaties en onverifiëerbare gegevens levert (en uit “bronnen” put), en vervolgens zegt: “Als u het echt wilt weten, betaal mij dan x dollar”, zou je hem dan geloven en betalen? Dat doet mij toch echt denken aan van die verkooppraatjes op sites die een “geheim geneesmiddel tegen arthritis” bieden dat “door gewone dokters wordt verzwegen”.

  Natuurlijk kan het zijn dat die persoon daadwerkelijk over bepaalde geheimen beschikt, maar uit het verkooppraatje is dat niet te bevestigen. Ik ben dan toch niet zo goed van vertrouwen dat ik onmiddelijk toehap. Zeker niet als ik vervolgens informatie over diezelfde persoon vindt, die duidt op een zekere agenda. Dat je de quotes uit de links die ik geef dan niet gelooft, hoewel ze op zich van respectabele bronnen (in de zin van, zonder duidelijke eigen agenda) komen, zoals Wikipedia en Reason Magazine, vind ik wel wat selectief. Die bronnen geloof je niet, maar de bronnen die North aanhaalt, maar die hij uiteraard niet wil onthullen, geloof je wel? Het is niet alsof die bronnen met zulke concrete informatie komen, behalve vermeende (dus niet eens bewezen) vlootverplaatsingen, die op zichzelf niets hoeven te betekenen. Het kán iets betekenen, maar concreet weten we nu nog niets.

  En wat betreft het “informeren om niet”, geef ik jou toch ook gewoon mijn “informatie” wat dit betreft voor niets, en jij mij de jouwe? Meneer North prijst de waarde van zijn informatie wel erg hoog voor iemand die in het verleden toch niet bepaald goed gegokt heeft over aanstaande rampen. De waarde van die voorspellingen (zoals Y2K), en waarschijnlijk zijn adviezen ter “overleving”, had ieder rationeel mens toch zelf wel kunnen bedenken? De informatie was immers: we weten niet, of probleem X zich zal voordoen. We kunnen echter wel vertellen wat u kunt doen ter preventie van probleem X: niets.

  Je kunt hoogstens jezelf voorbereiden voor oorlogen, rampen, en andere zaken die zich sowieso met beklemmende regelmaat voordoen in heden en verleden. Daarvoor heb je meneer North toch niet nodig om dat voor 15 dollar aan je te bevestigen? Of je het de moeite en kosten waard vindt is een tweede, maar meneer North kan het niet minder erg of goedkoper maken.

  En die naam “Owl” kwam gewoon omdat ik destijds een poster met uilen op mijn kamer had hangen. Ik realiseerde me pas achteraf dat dit wellicht pedant overkomt. Maar aangezien ik sowieso nogal de neiging heb om zo over te komen, en ik uilen wel koddige beesten vind (wiens grootste talent in de realiteit slechts is dat ze hun hoofd 180 graden kunnen draaien), heb ik het maar zo gelaten. 😉

  Andre NI reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 19. @Owl:
  Owl,

  Je probeert het leuk, maar daar stokt het. North verkoopt informatie, zoals zovelen dat doen. Mensen die er geld voor betalen, zijn er blijkbaar voor zichzelf van overtuigd dat dat voordelig is voor hen. Veel meer kan ik er echt niet van maken. Dat jij daar op basis van kennis die je niet hebt (en ook niet (één maand gratis nota bene !) wilt verkrijgen) een waarde-oordeel over hebt, is je goed recht; maar -zoals ik al eerder heb gezegd- dan weet je niet waar je over praat.

  Het bevreemdt me, dat je je desondanks toch een mening meent aan te moeten meten. Het toont aan, dat je vooringenomen bent en niet tot het gaatje wenst te gaan bij het vormen van je mening. Ook je goed recht hoor, nogmaals. Het valt me alleen nogal tegen, mede omdat het bij mij ook vragen opwerpt bij andere verhalen van je. Iemand die zich niet wenst te informeren, weet gewoon niet waarover hij praat. Ik ga om deze reden dus verder ook niet meer in op je andere opmerkingen in je post 😉

  Afsluitend zou ik je nog even op het hart willen drukken, om eens wat in het libertarisch gehalte van (t)Reason te duiken. Blijkbaar ben je daar ook niet geheel van doordrongen, gezien het feit dat je hen als “respectabel” classificeert. Informatie daarover is gratis te vinden, dat dan weer wél 🙂

  SpyNose reageerde op deze reactie.
  Owl reageerde op deze reactie.

 20. @Owl:

  Zoals ik hierboven heb getracht uiteen te zetten, gelden voor Joden andere banden dan voor niet-Joden.
  Dat wil allerminst zeggen, dat Joden over een kam geschoren kunnen worden.
  Ik wil alleen maar zeggen, dat Joden a.h.w. een eigen territorium missen, waardoor ze zich op een andere wijze binden dan niet-Joden.

  Niet-Joden danken hun identiteit voor een belangrijk deel aan hun geboortegrond of die van hun beide ouders.
  Joden daarentegen uitsluitend, althans grotendeels, aan hun moeder.

  Toch hebben Joden in de loop der eeuwen bewezen te kunnen “overleven”. Dat leidt gemakkelijk tot wrevel bij niet-Joden, omdat die grosso modo meestal wel territoriale bindingen hebben.

  Zodra Joden zich als groep ergens vestigen en manifesteren, dreigt dat tot xenofobie bij de “autochtonen” te leiden.

  Treden ze daarentegen als individu naar voren, dan ontwikkelen ze begrijpelijkerwijs gemakkelijker internationale contacten dan niet-Joden.

  Bovenstaande is geen waterdichte wetenschappelijke verklaring voor Jodenhaat, maar kan dat verschijnsel en vele historische gebeurtenissen wel inzichtelijk en begrijpelijk maken.
  Owl reageerde op deze reactie.

 21. @SpyNose:
  Correct. In alle gevallen: caveat emptor !

  Het verradelijke van sites als Wikipedia is dat er een waas van onafhankelijkheid over hangt (“consensus” etc.).

 22. @Owl: Owl antwoorden kost altijd het meeste tijd…

  Owl: “Jij lijkt te zeggen “Alle neoconservatieven zijn Joden, dus alle Joden zijn neoconservatieven”.”

  Of ik dat lijk te zeggen kan ik niet beoordelen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn ook linkse Joden, bv in Democratische partij of bij de PvdA. Maar wat wel heel erg opvalt is, dat zodra de belangen van Israel in het geding zijn al die linkse en neoconservatieve Joden opeens een lijn trekken… wat helemaal niet zo verwonderlijk is, natuurlijk. En dat ergert mij ook helemaal niet. Wat mij heel erg ergert is dat zij een veel te grote stempel op de zaak drukken en dat bij het nastreven van het eigen belang elke verhouding zoek raakt. Het kan wel zijn dat het voor Israel prettig is als Saddam er niet meer is, maar moet daarvoor een compleet land gesloopt worden? Met ruim een miljoen doden? Maar daar horen wij jou natuurlijk niet over.

  “Ik snap ook niet hoe je zo makkelijk kunt zeggen dat Joden de pogroms aan “zichzelf” te danken hebben.”

  Dat zeg ik zo niet. Pogroms betekenen dat meestal de verkeerde te pakken worden genomen, de onschuldigen. Je kunt Anne Frank, het slachtoffersymbool bij uitstek, natuurlijk niets verwijten (zij overleed zoals bekend in een concentratiekamp aan de gevolgen van typhus tgv de catastrofale omstandigheden tgv de geallieerde bombardementen aan het einde van de oorlog). Er zijn uiterst reele grieven tegen een aantal representanten van een groep, die vervolgens geprojecteerd worden op de gehele groep. Ik neem toch niet aan dat die tienduizenden slachtoffers in Dresden allen hardcore SS-ers waren, die het verdienden levend verbrand te worden?

  “En je maakt het helemaal bont als je zegt dat zij een “onderdrukkende minderheid” waren.”

  Ik het geval van de SovjetUnie van begin jaren twintig, ja. En bij het doordrukken van de multiculurele samenleving, die een meerderheid van de bevolking niet wil.

  “Je beweert ook zelf steeds dat Joden gemiddeld zoveel intelligenter zijn dan de andere mensen. Dan snap ik niet dat je zelf daaruit de verklaring niet kunt halen, waarom zoveel Joden in hoge posities terecht komen.”

  Waaruit blijkt dat ik dat niet zou snappen?

  “Je zegt ook dat er geen groep zo goed is georganiseerd als de Joden. Maar dan sluit je dus neem ik aan groepen als vele Christelijke of Islamistische stromingen (noem bijvoorbeeld het Leger des Heils of de Jehova’s Getuigen), of menig seculiere organisatie uit.”

  Ik had het over ** politieke *** organisatie-graad.

  “Ook is het onzinnig om te stellen dat alle Joden in één organisatie zitten”

  Dat is zeker onzinnig om dat te stellen.

  “Iedereen past in dat individualistische wereldbeeld van mij, want ieder mens ís een individu.”

  Zeker, met groepsbindingen en loyaliteiten.

  Met die 2 senatoren heb je gelijk. Zat ik er dus naast.

  “Jij wilt gewoon de werkelijkheid simplificeren, zodat je een makkelijke groep van “vriend” en “vijand” kunt onderscheiden.”
  Een beetje ‘guilty as charged’. De wereld is uiterst gecompliceerd om te bevatten met mijn ca. 1 liter grijze massa. Schematiseren is daarbij onvermijdelijk.

  “Wat doet het er nu toe dat neoconservatieve oorlogshitsers al dan niet toevallig veel uit Joden bestaan? Waarom verwijt je mensen niet wat ze doen, i.p.v. wie ze zijn?”

  Jij brengt een kunstmatige scheiding aan tussen ‘hoe ze zijn’ en ‘hoe ze handelen’. Daar zit in werkelijkheid geen verschil tussen. Hun handelen komt voort uit hun religie. Zij beschouwen zichzelf als het ‘uitverkoren volk’. En dat moet uitgelegd worden in de zin van suprematie boven andere volken. En, zeer tegen mijn zin, moet ik toegeven dat zij die middelen om die suprematie te bereiken, ook bezitten. Die middelen bestaan in de eerste plaats uit intelligentie + een strategie om de suprematie te bereiken. Ik heb eens op een bierviltje uitgerekend wat het betekent dat een groep van 9 miljoen mensen een gem. IQ heeft van 115 en dat een ‘concurrerende’ groep van 180 miljoen een IQ heeft van 100. Ik had Bell curves ter beschikking genormeerd op 100 en 115 met waarden voor 100, 115, 130 en 145. Daar komt dan uit dat in de categorie van boven de 145 vrijwel uitsluitend ‘exemplaren’ zitten uit de kleine groep; enkele duizenden. Je begrijpt waar ik heen wil. Die getallen hebben betrekking op de VS, Joden en blanken. Als je aanneemt dat iemands maatschappelijke positie evenredig is met diens intelligentie, wat in de huidige complexe maatschappij geen vreemde gedachte is, dan heb je hier een simpel modelletje, waarmee je heel aardig kunt verklaren wie de leidende groep is in zo’n constellatie. Immers, de maatschappij is geen taartdiagram, waarin de Joden een klein taartpuntje vertegenwoordigen. De maatschappij is een piramide, waarvoor geldt dat aan de top slechts voor weinigen plaats is. En dan moeten vertegenwoordigers uit de grote groep maar hopen dat de kleinere groep het beste met de grote groep voorheeft. Een uiterst twijfelachtige propositie gezien de track record van verwoestende ideologieen die op de wereld zijn losgelaten, zoals marxisme en multiculturalisme.
  Owl reageerde op deze reactie.

 23. @Andre NI:
  Andre,

  Moet iemand libertarisch zijn om “respectabel” gevonden te worden?

  Zoals hier in deze draad al beaamd werd, kan Hitler ook waarheden spreken. Anders zou meneer North, als die informatie die ik over hem heb gelinkt klopt, ook niet “respectabel” zijn, omdat hij uiteindelijk een niet-libertarische samenleving na zou streven. En nogmaals, de enige reden dat ik North’s (vermeende) achtergrond erbij betrek, is omdat hij in het door jou vertaalde artikel niet met verifiëerbare feiten komt waaruit ik een echte conclusie kan trekken over de kans op oorlog met Iran. Geloof ik dat die kans er is? Jazeker, maar dat geloofde ik hiervoor ook al. Geloof ik dat dit artikel mij duidelijker maakt of die kans nu groter of kleiner is geworden? Nee.

  Vind je dat nu echt zo vreemd? Heb je dat artikel van Reason of die quotes op Wikipedia nu eigenlijk gelezen? Daar hoef je geen cent voor te betalen. Wat is jouw reden om te vermoeden dat Reason slechts uit pure smaad dergelijke dingen over hem heeft gezegd, en waarom hij hen dan bijvoorbeeld niet heeft aangeklaagd? Of weet je iets dat ik niet weet van North’s site, en ben je aan een contract gebonden om er niets over zeggen? Ik ga niet iemand betalen om mij te vertellen of hij echt theocratie nastreeft. Bovendien zul je het toch wel met me eens zijn dat het niet al te waarschijnlijk dat hij zoiets directer zal toegeven dan je al kunt lezen via de quotes van hem op Wikipedia en in o.a. dat Reason artikel waarnaar ik een link gegeven heb? Als hij het niet wil verbergen, zal het ook op zijn eigen site staan, maar als hij het wel wil verbergen, zal hij het uiteraard niet openlijk toegeven. Dan ben ik uiteraard wel benieuwd hoe Reason en Wikipedia aan die quotes gekomen zijn.

  Om alles wat ik ooit zeg of heb gezegd in twijfel te trekken omdat ik weiger te betalen voor het verkrijgen van “informatie” die ik in alle redelijkheid niet verwacht te kunnen vinden op zo’n site, is een beetje flauw. Ik streef er meestal naar (omdat ik verder een leek ben) mijn redenaties ofwel te baseren op zelf-evidente axioma’s of algemeen erkende feiten, van waaruit ik probeer een logische conclusie te trekken. Dat ik daarbij wellicht fouten maak zal best, en ik hoop toch volwassen genoeg te zijn om dat te erkennen wanneer het gebeurt. Als jij aannemelijk kunt maken dat die citaten onzin zijn, en dat Reason en Wikipedia redenen hadden om hem zwart te maken, zal ik mijn excuses aanbieden aan jou, als “vertegenwoordiger” van meneer North, dat ik smadelijk aan hem toegeschreven opmerkingen heb geloofd. Al kan ik dan nog steeds geen echt harde informatie uit zijn artikel destilleren.

  Maar voorlopig zijn die citaten heel wat concreter dan North’s speculaties over vlootverplaatsingen. En hoewel ik best snap dat er consultants zijn die mensen laten betalen voor informatie, zijn dat meestal specialisten op een bepaald vakgebied. Meneer North is meen ik een (wellicht goede) econoom, die ook artikelen op Lew Rockwell’s site plaatst, en soms gelinkt wordt via Mises.org, maar dat je het beste bij hem te rade zou gaan voor militair-strategische adviezen en kansberekening, zeker gezien zijn (vermeende) reputatie van een voorliefde voor niet uitgekomen apokalyptische scenario’s, lijkt me niet echt waarschijnlijk.

  Tenzij jij wellicht kunt aantonen dat die (vermeende) quotes van hem over Y2K, over een gezondheidszorg lamgelegd door AIDS-slachtoffers, en zijn voorkeuren voor theocratie en een einde aan pluriformiteit, geheel uit de lucht gegrepen zijn. En dat er werkelijk concrete informatie op zijn site staat over de kans op oorlog met Iran. Wat jij zou moeten weten als je reeds een abonnement hebt.

 24. @SpyNose:
  SpyNose,

  Ik denk dat dat een al wat te ingewikkelde verklaring is, hoewel op zichzelf wellicht waar.

  Een simpelere theorie lijkt me dat de verhouding tussen meerderheden en minderheden nu eenmaal altijd een bepaalde dynamiek heeft, en de minderheid zondebok wordt van de problemen van de meerderheid. En omdat minderheden vaak in een slechtere positie verkeren dan de meerderheid, worden verhalen over hun vermeend asociale gedrag (criminaliteit, slinksheid, onbetrouwbaarheid, geen loyaliteit buiten de eigen groep) sowieso al bijna een zelf-vervullende profetie. Maar inderdaad, in het geval van Joden zal hun (vermeende) succes en geslotenheid voor buitenstaanders ook een rol spelen in de vorm van jaloezie. Dat zagen we ook deels bij de Parsi’s (Zoroastriërs) in India.

  Ook zal een impopulaire groep meer samenklitten dan de meeste andere. Dat zie je ook bij zigeuners, bij Marokkanen in Nederland, Koerden in Turkije, enzovoorts. Het blijft echter altijd een nogal grove generalisatie en simplificatie van de werkelijkheid.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 25. @Ron Paul Fan:
  RPF,

  Wellicht dat je relatief nieuw op deze site bent, maar ik sta er volgens mij niet bepaald om bekend een pro-Israëlische positie in te nemen op gebieden als het Israëlisch-Palestijns conflict, of een pro-oorlogspositie wat betreft Irak. Dus daar “horen we” mij wel degelijk over.

  Ik ga niet uitgebreid in op jouw theorieën over het niet bestaan van de Holocaust. Ik ga er (gemakzuchtig wellicht) vanuit dat al die nabestaanden niet collectief staan te liegen, en dat andere bewijzen over Duits gebruik van Zyklon-B, vergassingswagens, etcetera vrij uitgebreid zijn. Als je daarover in discussie wilt, doe je dat maar met historici terzake. Ik heb er verder geen voorkeur over (sterker nog, het lijkt me geruststellend als de Holocaust niet had plaatsgevonden), maar feit blijft volgens mij dat een flink disproportioneel percentage van het Europese Jodendom de Tweede Wereldoorlog niet heeft overleeft.

  De geallieerden hebben zoals bekend nooit de spoorwegen naar o.a. Auswitsch weggebombardeerd, want dan hadden al die transporten ook niet plaats hebben kunnen vinden. Dus voedselleveranties e.d. hadden niet zo’n probleem moeten zijn. Of wou je beweren dat er proportioneel evenveel Duitsers als Joden zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, en hun dood, zelfs al zou dit zijn geweest door honger en andere oorzaken dan vergassing, niet grotendeels aan hun non-burgerschap van Duitsland lag? Als je mensen massaal bij elkaar propt in omstandigheden zonder voedsel of goede hygiëne, kun je wel raden wat het resultaat wordt. En ik ben geen voorstander van de massamoord op Duitse burgers in Dresden.

  En je kent werkelijk geen enkele andere groep dan de Joden met dezelfde mate van politieke organisatiegraad? Zijn de communisten, de socialisten, de nazi’s, de liberalen, de conservatieven, enzovoorts, niet georganiseerd dan? En ik neem aan dat je ook kunt aantonen dat de communist Trotsky en liberaal Hayek in feite grote maatjes waren, die stiekem op internationale congressen met elkaar “organiseerden”? Op wat voor schaal meet je die organisatiegraad eigenlijk, en welke gegevens heb je daarvoor gebruikt?

  Kun jij in het hoofd van al die Joden in politieke posities kijken, en weten dat hun gehele motivatie voortkomt uit superioriteitsgevoelens? Dat geldt bovendien ook voor iedere groep. Jij voelt je als blanke, of als westerling, als man, als intelligent persoon, lid van een bepaalde politieke groepering, lid van bepaalde clubs of verenigingen wellicht, toch neem ik aan ook superieur? Anders zou je er ook geen lid van geworden zijn. Behalve dat je dus niet kunt kiezen om Joods, blank, intelligent, etcetera te worden. Dus als men zich daar al “superieur” over voelt, zie ik niet wat daar zo kwaadaardig aan is. Bovendien leidt diezelfde achtergrond dus tot verschillende uitgangspunten, aangezien Joden orthodox of seculier, links of rechts, pro-oorlog of contra, enzovoorts zijn.

  Ik heb je ook al in een eerdere draad mijn bedenkingen bij IQ-metingen uitgelegd. Ik ben even vergeten waar, maar ik geloof dat dat ging over Afrikanen. Maar even voor de grap aannemend dat Joden veel intelligenter zijn, wat dan nog? Als we werkelijk in een liberale samenleving leven (zoals voorgestaan door liberale Joden als Mises, Hayek, Rand, Friedman, etcetera) zouden we onze positie op de maatschappelijke ladder danken aan meritocratie en vrije associatie. Dat lijkt me op zich niet zo oneerlijk. En Joden hebben, zoals blijkt uit het feit dat niet alleen die 2 senatoren maar ook andere Joden in het Congres hebben gestemd tegen de oorlog in Irak, geen gemeenschappelijke agenda. Dat ze eerder pro-Israël zullen zijn lijkt me nogal logisch, net zoals je van een Nederlander mag verwachten dat hij gemiddeld genomen niet het territoriaal bestaansrecht van Nederland in twijfel zal trekken.

  Ik snap dus niet die obsessie die je hebt voor “Joden” en hun vermeende voorkeuren of machinaties (of ontkenning van de Holocaust, hoewel ik het verder best vind als dat je hobby is), als je feitelijk eigenlijk voor Ron Pauls agenda van non-interventie bent, en ook Joden niet werkelijk als één collectief handelend wezen ziet.

Comments are closed.