Een mooi bericht uit Brussel, onze hoofdstad, alwaar men weer wat extra macht naar zich toe wenst te trekken. Ten koste van de privacy, in dit geval. En ook leuk, er wordt meteen ook maar een paramilitair politiekorps opgericht. Altijd handig om achter de hand te hebben, mochten er ooit wat burgers in Europa zijn die gaan protesteren tegen de EU, die zicht steeds meer als dwangstaat opstelt.

“Een werkgroep bestaande uit ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Slovenië, Portugal en Tsjechië stelt voor het veiligheidsbeleid van de EU fors aan te scherpen en op grote schaal persoonsgegevens uit te wisselen met de Verenigde Staten. Het Engelse dagblad The Guardian heeft het rapport, dat naar de lidstaten is gestuurd, ingezien.

De werkgroep bepleit een intensievere samenwerking met de Verenigde Staten als het gaat om analyse van gegevens over EU burgers, de gezamenlijke ontwikkeling van videosurveillance en het inrichten van een netwerk van anti-terrorisme centra. De bevoegdheden van bestaande Brusselse inlichtingendiensten moeten worden vergroot. The Guardian meent dat het voorstel voor het oprichten van een paramilitair politiekorps met bevoegdheden om buiten de EU in actie te komen de meeste kritiek zal krijgen.

Het samenwerkingsverband moet in 2014 volledig in werking treden. De uiteenlopende wetgeving rond privacy en de bewaarplicht van gegevens vormt een van de hindernissen om dat te realiseren. De Europese Commissie en het Amerikaanse Department of Homeland Security werken al aan een harmonisering van de privacy wetgeving zodat de uitwisseling van persoonsgegevens op gang kan komen. De American Civil Liberties Union heeft er bij leden van het Europese Parlement op aangedrongen niet in te gaan op de Amerikaanse wensen, omdat de Amerikaanse privacy wetgeving weinig bescherming biedt voor de eigen burgers en geen bescherming voor niet-Amerikanen.”

Erg apart om te vernemen dat “Nederland” niet eens mee mag praten over dit voorstel, hoewel we in alle redelijkheid natuurlijk niet zouden kunnen verwachten dat een minister als Guusje ter Dorst überhaupt iets zinnigs in te brengen zou hebben.

Dit soort berichtjes in komkommertijd geven echter héél duidelijk aan dat de EU rechtstreeks aanstuurt op een soort pan-Europese politiestaat. Uiteraard ter bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit. Dat is de ultieme mantra om elke vorm van extra politietoezicht en bevoegdheden te kunnen verantwoorden.

Zou het niet prettiger zijn als we gewoon uit die EU stapten, en onze eigen veiligheid weer eens zouden gaan regelen?

http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/07/eu.uksecurity

16 REACTIES

 1. Guusje ter Dorst, of een andere knuppel van de regering, praat al mee. Het gaat niet om de eerste pijler (voormalige EEG) die een supranationaal karakter heeft (superstaat), maar een 1 van de andere pijlers die een intergouvermenteel karakter hebben. Het is nog erger dan dat je dacht!

  De natuurlijke evolutie van het strafrecht, want daar hebben we het over, lijkt verder te gaan over het pad van onderdrukking. Jammer dat datzelfde strafrecht zo weinig waarde hecht aan het eigendom van prive personen en hun lichamelijke integriteit.

  • ““Een werkgroep bestaande uit ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Slovenië, Portugal en Tsjechië”
   Ik doelde op het feit dat Nederland niet in de werkgroep schijnt te zitten. Net zoals heel veel andere landen trouwens. Maar ach, een beetje meer persoonsgegevens uitwisselen, wie maalt er nog om vandaag de dag?

 2. Dat Nederland niet in de stuurgroep zit, a la… Dat IK niet kan bepalen wat er met MIJN privegegevens wordt gedaan, maar ja, we zijn ook maar burgers… *zucht*

 3. Wat dan wel weer de wenkbrauwen doet fronsen is dat een land als Tsjechië wèl in die werkgroep zit. Natuurlijk weet ik niet hoe Tsjechië zich daar opstelt, maar zelfs als zij de enige kritische ’tegengas’ deelnemer is (vgl. de opstelling t.a.v. Lissabon) kun je je afvragen wat zij daar doet. Qua resultaten van de ‘adviezen’ zal eventueel verzet van die zijde geen invloed hebben (minderheid, dus overruled) maar haar deelnemerschap legitimeert die club dus wel, juist vanwege die Lissabon-kritiek.

  Net zoals de Useless Nations gelegitimeerd worden door Westerse landen die iets andere opvattingen over bv. mensenrechten hebben (hoewel?) dan de overgrote meerderheid van dat ‘gezaghebbend’ orgaan.

  Dus ik zou zeggen: wegwezen, Tsjechië, je gooit je geloofwaardigheid te grabbel.

 4. Natuurlijk mogen wij Europeanen niets doen om ons te beschermen tegen terroristen. We moeten ook vooral niet samenwerken. We moeten Europa weer opdelen zoals vroeger zodat we weer een straatarm werelddeel worden waar talloze oorlogen gevoerd worden over de ruggen van de gewone mensen. Bovendien kunnen de grote landen dan weer gemakkelijk over de kleine landen heersen en hun positie uitbuiten ten koste van de kleine landen. Bovendien hebben we in west-Europa nu wel lang genoeg vrede gehad.

  Als Europa weer verdeeld is in kleine landen dan kunnen de grote landen weer gemakkelijk protectionistische maatregelen nemen zodat de recessies net zoals vroeger nog veel erger worden dan tegenwoordig

  Bovendien is het ook veel handiger voor de Islam. Dan kunnen ze makkelijker de macht grijpen in kleine machteloze landen.

  • *zucht* Europa haalt zich de woede van terroristen op de hals door die belachelijke Afghanistan missie. Door de EU kunnen terroristen moeiteloos reizen vanwege geen grenscontroles meer.

   Grote landen hebben nooit geheerst over kleine landen. Hoe kom je bij deze waanideeen? Zwitserland is weet ik hoe lang al soeverein, een tamelijk klein land, net zoals Luxemburg. “Grote landen” heersen niet over kleine landen.

   Alle oorlogen zijn ontstaan doordat OVERHEDEN per se oorlog wilden voeren, niet de gemiddelde burger. overheden kunnen hun leger financieren dmv BELASTING, geld dat dus onder dwang is afgenomen van de burgers.

   Misschien moet je je eerst ’s wat verdiepen in het libertarisme en haar oplossingen voor veel problemen ipv onzin uitkramen dat de (politieke) EU een oplossing zou zijn.

   De Islam krijgt trouwens geen poot aan de grond in Zwitserland, het kleine landje dat niet in de EU zit. Nog een tegenvoorbeeld van jouw “stelling”…

   • Uw reactie
    *zucht* Europa haalt zich de woede van terroristen op de hals door die belachelijke Afghanistan missie. Door de EU kunnen terroristen moeiteloos reizen vanwege geen grenscontroles meer.

    Mijn reactie
    Die terroristen willen ook graag de baas zijn in de rest van de wereld en ze zullen er alles aan doen om dit te bereiken. Eén van de middelen is hierbij de tegenstanders verdeeld te houden. Daar werkt U aan mee. We hebben in Europa eeuwenlang talloze oorlogen gevoerd. Ik ben blij dat we nu eindelijk zo ver zijn dat we gaan samenwerken.

    Uw reactie
    Grote landen hebben nooit geheerst over kleine landen. Hoe kom je bij deze waanideeen? Zwitserland is weet ik hoe lang al soeverein, een tamelijk klein land, net zoals Luxemburg. “Grote landen” heersen niet over kleine landen.

    Mijn reactie.
    In Nederland is de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus en in al haar geledingen flink gedaald. Ik wist niet dat het geschiedenisonderwijs al zo slecht geworden is dat mensen al de meest elementaire dingen niet meer weten.

    Ik adviseer U daarom eens op internet rond te kijken. Misschien kunnen de volgend trefwoorden U van dienst zijn: Romeinse Rijk, 80-jarige Oorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog.

    Uw reactie
    Alle oorlogen zijn ontstaan doordat OVERHEDEN per se oorlog wilden voeren, niet de gemiddelde burger. Overheden kunnen hun leger financieren dmv BELASTING, geld dat dus onder dwang is afgenomen van de burgers.

    Mijn reactie.
    Gewelddadigheden zijn niet alleen afkomstig van “overheden” was het maar zo eenvoudig. Er zijn in de wereld talloze “bevrijdingslegers” die vechten tegen locale/landelijke overheden.

    Uw reactie
    Misschien moet je je eerst ’s wat verdiepen in het libertarisme en haar oplossingen voor veel problemen ipv onzin uitkramen dat de (politieke) EU een oplossing zou zijn.

    Mijn reactie
    Misschien moet U zich eerst in de geschiedenis verdiepen. Misschien raakt U dan wat van Uw naïviteit kwijt.

    Uw reactie
    De Islam krijgt trouwens geen poot aan de grond in Zwitserland, het kleine landje dat niet in de EU zit. Nog een tegenvoorbeeld van jouw “stelling.

    Mijn reactie.
    Als U zich beter in de geschiedenis had verdiept dan had U geweten dat Islamitische legers 2 keer geprobeerd hebben om Europa met geweld te veroveren. Zwitserland had dit niet kunnen voorkomen als de rest van Europa door de Islam zou zijn veroverd.

 5. Goed artikel en helemaal mee eens.

  Nederland uit de E.U !

  (hopelijk word ik nu niet gearresteerd voor ´opruiing via internet´, de gedachte politie is overal actief!)

  • Aan een ieder die dit leest.

   Toen ik nog klein was moest ik naar school om te leren en ik groeide op denkende dat dat mijn goed recht was. Ik speelde en keek tegen mensen op want ik was nog niet volgroeid en nog geen volwassene. Ik leerde door informatie en ik kreeg die ook. Ik had nooit verwacht dat er wel ook eens geen informatie mijn kant op zou kunnen komen en mij iets aan informatie onthouden zou worden. Maar tot mijn ontsteltenis leerde ik dat toen ik eenmaal volwassen was mij alleen maar werd verteld, wat men, “de Regering” nodig achtte voor mij en meer niet. Toen de EU werd opgericht werd er afgesproken dat alle Regeringen die mede ondertekend hadden de verplichting op zich namen om een iedere burger in Europa te informeren over de beweegredenen en uitleg te verschaffen van de inhoud van de zelfde Richtlijnen waar menigeen zo afwijzend tegen aan kijkt!
   Ik zou een ieder die zich zo tegen de EU keert eens aan willen raden om zich eens goed in te lezen in de hele materie. Toen de EU werd opgericht was het uitgangspunt vrede en voorspoed te bewerkstelligen voor zijn burgers door zijn burgers! Het gezin was de hoeksteen van het succes om Europa samen op te bouwen. De wereld houd niet op buiten Europa, maar samen staan we sterk. Eendracht maakt macht. Nu is het duidelijk dat niet alles wat de EU doet goed wordt gecoordineerd en er worden vele schendingen en fouten geconstateerd. Maar dat is niet erg, wel op het moment dat het mensen treft maar dat kunnen wij door onze stem veranderen. Daarom is het nodig dat jullie weten in zijn geheel waarover je eens in de 4 jaar mag stemmen. Je koopt in de winkel ook geen artikel als je niet weet wat het is, toch? Ik zal in een volgende collum wat meer schrijven over de goede kanten van de EU en wat het voor de burgers betekent. Want wat er nu gebeurd is triest voor het NL volk maar ook voor zijn toekomst.

   De wereld houd niet op bij onze grenzen en NLanders reizen en worden verliefd op een buitenlander en willen samen werken om hun kinderen een goed leven te bieden net als een ieder die dat in NL met een NLander doet. Er zijn al sinds het begin van de aarde mensen getrouwd over de hele wereld. Dat komt omdat we nu eenmaal allemaal mensen zijn met de zelfde wensen!
   Ik als EU Gemeenschapsonderdaan mag van Brussel menswaardig leven. Door zijn Richtlijn 2004/EU/38 is het ook voor mij die niet aan de MVV had kunnen voldoen mogelijk met mijn echtgenoot samen te leven en ons gezin te vormen en gewoon bij elkaar te kunnen zijn, dankzij die zelfde EU waar jullie “uit willen stappen”. En mijn man is ook een “buitenlander” en die werkt en zit niet op onze zielige sociale dienst te wachten!
   Deze Regering is er niet op uit om jullie iets goeds te vertellen over de EU, nee ze houden gewoon hun mond tot ze iets te melden hebben wat hun goed uitkomt. Bijvoorbeeld door een beeldvorming te creeeren dat NL “vol” zit! NL zal als een zielig klein achterlijk landje eindigen in de hele wereld als zij uit de EU zouden stappen, want “groot” is ons land nooit zo geweest in mijn bescheiden mening als het Regeringen betrof? Het enigste waar ze GROOT in waren was toen ze medetekenden om de EU te vormen. Ik weet dat zonder de EU ik heel verdrietig zou zijn geweest als ik geen Gemeenschapsonderdaan had kunnen worden en overgeleverd was aan de zo inhumane wetten van NL wat gezinsleven betreft hier, in ons zo klein, “groot” landje en dan hadden we in ieder geval niet meegedaan aan het opbouwen van Europa wat ik nu wel doe door over de grens te kunnen werken, ik ben zelfstandige, en daardoor een veel uitgebreidere markt heb en daardoor meer voorspoed in ons leven en dat van mijn fellow man Europeaan help inbrengengen door onze harde arbeid hier in Europa en daar is niets mis mee.

   Lees eens wat meer over Europa en kijk niet alleen naar wat in jouw ogen niet goed is maar probeer ook eens uit te vinden wat wel er goed is en als dat weg zou vallen we hier in NL in ieder geval niet vooruit maar achteruit zullen gaan. De wereld is EEN wereld en we kunnen in onze eigen achtertuin beginnen! Ik wil geen oorlog maar een vredig Europa en de rest van de wereld wil dat ook en we zullen dat toch samen moeten doen, alleen is maar alleen. Ik zou nog veel meer willen schrijven, maar misschien volgt dat nog wel na jullie reacties? We zijn nog maar net begonnen! Mvg. Nic Kangah

   p.s. Wil je weten wat een Gemeenschapsonderdaan is vraag het me maar. Ik zal je dat graag uitleggen.

 6. Zorgelijke ontwikkeling die verregaande aanscherping van het veiligheidsbeleid.
  Vooral die hang naar meer samenwerking met de VS snap ik niet. Het lijkt wel of er wordt aangestuurd op een nieuwe koude oorlog tussen de nieuwe machtsblokken in oprichting in oost (china/rusland) en de oude in west (VS/europa).
  Ik dacht dat de EUSSR werd opgericht om een gezamenlijk onafhankelijk machtsblok te kunnen vormen? Laat me niet lachen; Nl moet vandaag nog uit die politieke dwangstaat stappen!
  De meeste macht heb je als je jezelf als natie onafhankelijk opstelt t.o.v. machtsblokken.
  Dus niet als een slaafse hond achter de een óf de ander aanlopen maar samenwerken waar het je goed uitkomt en steunen daar waar het op morele gronden gerechtvaardigd is.
  Als je je opstelt als slaaf wordt je er ook een.

 7. Laten we nog maar even genieten van vrijspreker.nl
  Binnen afzienbare tijd worden kritische websites verboden.
  Hebben we tot die tijd in ieder geval nog met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

 8. rond die eigen veiligheid heb ik sinds de inval door Rusland in Greorgie meer zorgen dan daarvoor to put it mildly…………………

 9. de EU is niet gek.
  Ze gaan echt niet zitten wachten, totdat de nog overgebleven staten
  ‘zo vriendelijk willen zijn om SVP maar te ratificeren ‘.

  Een of andere ‘noodtoestand ‘wordt bedacht/ veroorzaakt,
  waardoor de EUwetten per direct overal gelden.

  Vandaar dit bericht.

Comments are closed.