Greenpeace heeft wederom grote granietblokken in de Duitse waddenzee gegooid. Daardoor wordt het levensgevaarlijk voor garnalenvissers om in dat gebied te vissen, want door die blokken slaan de bootje makkelijk om. Heeft Greenpeace eigenlijk het recht om die stenen te dumpen?

 Greenpeace zelf meent dit wel te mogen doen: in het belang van de visstand en dat het een natuurgebied is. (waar wel gevist mag worden en waar overleg met de betrokkenen over gevoerd werd).

Wrang is dat wanneer een visser een net verliest of iets over boord laat vallen, hij hoge boetes krijgt. Greenpeace wordt niet aangepakt en kan al voor de tweede keer in het milieu ingrijpen door niet natuurlijke granietblokken in een natuurgebied te gooien. En dat terwijl de vissers aan allerlei dure (overheids-) vergunningen en vereisten moeten voldoen, dus in feite betalen voor een veilig, visbaar gebied.

Je kunt je ook afvragen wat nog het nut van overleg is, wanneer dat overleg blijkbaar niet snel tot de uitkomst van Greenpeace leidt.

Hoe zou dit in een libertarische maatschappij worden opgelost?

35 REACTIES

 1. “Hoe zou dit in een libertarische maatschappij worden opgelost?”

  Ik zag op TV dat Gerda Verburg (CDA), de minister over deze zaken, wel wilde PRATEN met Greenpeace, maar die laatste daar geen in had.
  Gerda zou nog nadenken over een oplossing!

  Wel, die oplossing is heel eenvoudig. Gerda moet gewoon ophouden met het subsidieren en in leven houden van die Greenpeace lieden. Die kunnen dan geen dure schepen meer kopen, en dure rotsblokken, en die in zee gaan gooien. Met behulp van belastingcenten.

  Patrick reageerde op deze reactie.
  Elmatext reageerde op deze reactie.
  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 2. Laat de Greenpeace activisten (kan dat niet beter GreenHate worden genoemd?) maar snel die blokken graniet zelf naar de wal smurfen. Desnoods door middel van dwangarbeid, via de rechter afgedwongen.

 3. Niet natuurlijk graniet? Is dat net zoiets als niet natuurlijk asfalt?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Granite
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_Lake

  Je begint met boetes geven per rotsblok.

  LIbertarisch gezien is er geen enkel probleem om met een naverbrandende of zelfs supersone F16 over dat schip heen te knallen.
  Een paar keer per nacht zo´n machine over je boot verpest je hele dag, als het ware.

  Natuurlijk kunnen ´we´ Grienpies ook een handje helpen door het hele Wad af te sluiten met rotsblokken, naar Gas boren en voila….

  Overnight reageerde op deze reactie.

 4. Ach, toen greenpeace werd opgericht was het een club van echte idealisten, die nog het 1 en ander bereikt hebben ook. Inmiddels zijn ze verwaterd tot een winstgevende organisatie, zij het voor degenen die er een goed belegde boterham uithalen. Ze vinden spaarlampen een goed idee en hangen de CO2 mythe aan, u weet wel, de stijging van CO2 die 20 jaar achter loopt bij de temperatuursstijging…..en inmiddels daalt de gemiddelde temperatuur op aarde, maar ze blijven volhouden. Laten ze alsjeblieft weer walvissen gaan beschermen en echt om het milieu gaan geven, en ZONDER subsidie! omdat dit tegenstrijdig is met idealisme!

  Bep reageerde op deze reactie.

 5. We hebben het hier alleen over de subsidie van Greenpeace,als we nu eens verder kijken dan ons neus lang is naar dat wat de regering en media voor ons verzwijgen.
  Wat werkelijk nu van belang is, dat ze al lang voor ons een web aan het creëren zijn, zodat wij dadelijk allen slaven zijn van de nieuwe Wereldorde.
  Dergelijke lieden willen dat wij ons bezig houden met hetgeen o.a. hierboven staat beschreven, zodat wij ver van de waarheid blijven.
  Het is allemaal oppervlakkig wat wij aan nieuws vernemen.
  Hoe je het ook draait of keerd, zolang er van ons gegraaid word en wij dat toelaten, blijven wij slaven

 6. @Johnny:

  Wat is er mis met een club die geld probeert te verdienen c.q. zich hervind in een andere missie?
  Met ´echte´ idealisten heb je meer problemen dan met een club die gewoon continuiteit en winstmaximalisatie nastreeft, dat ze deze rotsblokmarketingtruc uithalen om meer fondsen te werven is natuurlijk wel humor en misschien zelfs goedkoper dan adverteren e.d.

  Ik zit te broeden op het aanvragen van een sloopvergunning van het Grienpies hoofdkantoor en-of e.o.a. Ministerie. Kost je een paar honderd aan leges maar met enige publiciteit generering is dat goedkoper dan adverteren. Natuurlijk pleurt iedere rechter je meteen naar buiten, maar goed, als je zo nog een paar ´aksies´ weet kom je lekker in de picture.
  Heb daar echter niks aan voor mijn bedrijfje…

  Johnny reageerde op deze reactie.

 7. niet echt libertarisch maar wel een stap in de goede richting zou zijn om het begrootte subsidiegeld dat de overheid aan Greenpeace en milieudefensie etc geeft, te gebruiken om (door de vissers) die rotsblokken op te laten ruimen. Twee drie vliegen in een klap.

  Scrutinizer reageerde op deze reactie.

 8. @Overnight:

  Begrijp ik.

  Grienpies heeft dus geen bezwaar tegen het verplaatsen van natuurlijke hulpmiddelen (garnalen/mosselen en wadmodder, graniet, olie en gas) middels mechanische voortgedreven vaartuigen naar een locatie anders dan de vindplaats.

  Alleen tegen het met een Visnet over de grond slepen om natuur te verplaatsen, echter weer niet tegen het laten vallen van natuurlijke objecten op diezelfde grond.

  Wanneer je dus een gigantische zuigapparaat gebruikt om modder en garnaaljtes te vangen a.k.a. ‘baggeren’ en dat op een zeef spuit is er niks aan de hand, me dunkt.

 9. Greenpeace is niks anders dan een groep misdadigers die vissers naar het leven staan door ze het werken onmogelijk te maken. Libertarisch gezien zullen ze voor de geleden schade op moeten draaien.

  Wellicht is het “aanpakken” van de bedrijfsmiddelen van die club neo-marxisten door de vissers in het kader van zelfverdediging een andere methode. Afzinken die hap.

 10. @Patrick:

  Interessant Patrick. Je gooit terecht een paar punten aan:
  1.–Greenpeace krijgt geen subsidie. Nieuw voor mij, maar goed om daarom te corrigeren.
  Weet je zeker dat geen directe of indirecte subsidie krijgen?

  2.–Natuurlijk zijn we even fel tegen de subsidies aan de garnalenvissers. Net als tegen ELKE subsidie.
  Natuurlijk ook tegen de nodeloze beperkingen, wetten en voorschriften die de garnalenvissers benadelen.

  Patrick reageerde op deze reactie.
  Overnight reageerde op deze reactie.

 11. @Johnny:

  Misleiding?
  Voor mij is het duidelijk dat ze een rotsblok in zee gooien.

  Dat jij je misleidt voelt is jammer voor je maar je leeft nog, dus kop op!
  Als je meent anderen te moeten beschermen tegen misleiding, ga je gang.

  En hoe weet jij dat de misleiders niet misleid worden bij hun misleiding?

 12. @Hub Jongen:
  Greenpeace zelf zegt geen subsidie van politieke partijen te ontvangen, doch alleen van vrijwilligers te bestaan.
  Ik weet er te weinig van of die vrijwilligers uitkeringen krijgen, of dat de giften belastingaftrekbaar zijn of…
  Maar dan moet ik dus corrigeren dat ze subsidie of project financiering krijgen; dat moet iemand anders maar onderzoeken. Blijft over dat die blokken niet in zee horen.

  Patrick reageerde op deze reactie.

 13. Onafhankelijk – Greenpeace is een onafhankelijke organisatie, niet gebonden aan religieuze of politieke stromingen. Ook financieel is Greenpeace onafhankelijk, de organisatie accepteert principieel geen giften van bedrijven en geen subsidie van de overheid. Alleen zo kunnen wij onafhankelijk ons werk blijven doen.

  Dit is DE slogan van Greenpeace, al jaren. Valt mij een beetje tegen dat Hub dit niet weet.
  Verandert dit nu het uitgangspunt van deze Topic? -De garnalen vissers die WEL subsidie krijgen???

  jetze reageerde op deze reactie.

 14. @Overnight: Als je stelt dat die blokken niet in zee horen, wat hoort daar dan wel? Waarom hoort iets wel of niet in zee of op de zeebodem?

 15. @Menno de Vries:
  Zal wel, doch (niet zo) vreemd dat Paul Watson vrij rap de pijp aan Maarten gaf bij deze “organisatie”.

  P.S.

  Grienpies bestaat ook bij de gratie van belastingaftrek voor donaties……………………………..

 16. ja zeg zo kan die wel weer
  als de blokken wel in zee zouden horen, ( een typisch natuurlijk niet-menselijk verschijnsel zeker?) dan is er toch ook geen probleem als er netten ingezet worden?

  de vraag in hoeverre garanalenvissers gesubsidieerd worden wil ik graag van jou beantwoord horen, ik heb mijn subsidiestatement voor greepeace ingetrokken, anderen kwamen met de opmerking dat garanalenvissers gesubsidieerd worden: graag bewijs.
  ik blijf overigens bij mijn vraag dat de vissers ongetwijfeld zware eisen = kosten opgelegd krijgen, terwijl het ook maar de vraag is in hoeverre Greenpeace indirect subsidie krijgt

  Patrick reageerde op deze reactie.

 17. @Overnight: Je beantwoordt mijn vraag niet. Als die blokken niet in zee ‘horen’, op grond waarvan mogen er dan wel bijvoorbeeld kabels en pijpleidingen in zee worden gelegd? Er moet een reden zijn waarom het een wel ‘hoort’ en het ander niet.

  Wat betreft de subsidies, kijk maar eens bij het LNV-loket: http://www.hetlnvloket.nl/pls/portal/url/page/lnvloket/onderwerpen/subsidies Daarnaast was recentelijk nog in het nieuws dat de visserij gecompenseerd wordt voor de hoge brandstofprijzen. Dat neemt niet weg dat het de visserij niet makkelijk wordt gemaakt door allerlei regels van de overheid, maar dat is voor mij geen reden om hier meteen partij te kiezen. In een libertarische samenleving kan ook een organisatie als Greenpeace bestaan die actie voert tegen visserij in bepaalde gebieden. Als zo’n actie plaatsvindt in een gebied dat geen eigenaar heeft, dan is het maar zeer de vraag wie er gelijk heeft.

  Scrutinizer reageerde op deze reactie.

 18. @Overnight: Inderdaad niet libertarisch om subsidies te behouden en alleen aan een ander te geven.
  Beter zou dus zijn: subsidies afschaffen, GP veroordelen de boel op te ruimen op eigen kosten, GP veroordelen de ondertussen geleden schade aan de vissers te vergoeden, GP veroordelen tot een boete voor het verstoren van de orde, GP veroordelen tot het plaatsen van advertenties waarin zij aangeeft hoe fout ze waren en huidige en toekomstige leden duidelijk wijst op de criminele aard van haar activiteiten, met de mogelijkheid als lid om niet slechts je bijdragen te staken maar zelfs om je geld over het afgelopen jaar terug te vorderen (“jamaar dAAr was het niet voor bedoeld”), administratiekosten uiteraard voor GP.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 19. @Patrick: Weet jij toevallig of de subsidie aan de visserij de btw en accijns op brandstofprijzen overtreft? Zoniet, dan is er netto geen sprake van subsidie doch besloot de overheid slechts om een deel van het geroofde geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaar – de vissers.
  Jammer dat de overheid niet al haar slachtoffers zo behandelt, maar dat is een ander verhaal. Punt blijft dat als vissers meer brandstofaccijnzen betalen dan subsidie ontvangen, ze NETTO helemaal niet gesubsidieerd worden.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.
  Patrick reageerde op deze reactie.

 20. @Scrutinizer:
  @Scrutinizer: Spijker op de kop. GreenPeace en andere milieurakkers hanteren nog steeds de werkwijze van de jaren ’80, waar Duyvendakje dus onlangs zogenaamd afstand van nam. Deze lieden overtreden nog steeds massaal de wet, zonder daarvoor aangepakt te worden, want het is ‘voor het goede doel’.

  Daarbij kunnen deze acties van GP, dat niet voor niets door mede-oprichter Moore al jaren geleden de rug toegekeerd werd, zonder meer als terrorisme worden aangeduid omdat men willens en wetens levensbedreigende omstandigheden creëert voor mensen die daar gewoon LEGAAL mogen vissen.

  Dus ik sluit me aan bij eerdere posts: afzinken, dat GreenPeace. Letterlijk hebben de Fransen dat al eens geprobeerd, maar die hadden het niet zo handig aangepakt. Verontwaardiging alom, toen. Hielp natuurlijk ook niet dat het Fransen waren… 😉

  beek reageerde op deze reactie.

 21. Als overheden het voor particuliere ondernemers erg zwaar maken, kan men subsidie ook beschouwen als een compensatie daarvoor.
  Lijkt me in dat geval niet vanzelfsprekend verkeerd.
  Beter te focussen op andere oplossingen, dan automatisch foeteren op subsidies.

 22. De kokkeltjes industrie weggevaagd, nu de mosselindustrie gesaboteerd, dan ook nog de garnalenvangst …

  De linkse “war against meat” is volop bezig.

  (en wordt nu ook officieel gesteund door het IPCC in de “strijd tegen CO2)

  beek reageerde op deze reactie.

 23. @Bud:
  En dat, terwijl die garnalenvissers
  1. Methodes hebben ontwikkeld die maken dat de bodem niet wordt omgewoeld, door met rollen over de bodem te gaan, waardoor de garnaal wordt opgeschrikt en aldus gevangen.

  2. Er al een strikt vergunningenstelsel bestaat voor die vissers.

  3. Die vissers actief bezig zijn met een keurmerk voor het bedrijf.

  4.Zij inmiddels hebben bereikt dat 90 tot 95% van de bijvangst levend overboord kan worden gezet.

  5. Zij hoge boetes opgelegd hebben gekregen van de NMA, omdat zij de aanbodzijde hadden gereguleerd, zodanig dat er minder garnalen zouden worden aangevoerd (wat beter voor de prijzen was).

  Ik bedoel, hoe je als visser je best doet, die milieuactivisten wensen slechts te saboteren.
  Vinden het waarschijnlijk ‘zielig’ voor die garnalen??

 24. Wat die garnalenvissers deden, lijkt mij een libertarische oplossing.
  Zij hadden onderling (4 Nederlandse, 3 Duitse en 1 Deense producentenorganisaties) afspraken gemaakt om de vangsten te beperken.
  Door de grote aanvoer van garnalen, was de prijs tot onder de kostprijs gedaald.
  Door de aanvoer te beperken, steeg de prijs van garnalen, en kon er weer verdiend worden.
  Win-win: goed voor het milieu en voor de visser.
  Niettemin legde de NMA boetes op wegens verboden kartelafspraken.

Comments are closed.