Op 29 maart 1986 ging in Kedichem, een dorpje in de Betuwe, een hotel in vlammen op waar twee rechtse splinterpartijen een poging tot hereniging ondernamen. Sinds 1982 zat de Centrumpartij met één zetel in de Tweede Kamer op een program dat zichzelf antifascistisch en antiracistisch verklaarde, maar dat zich sterk maakte voor het “beschermen van het Nederlandse kultuurgoed”, een moderne vorm van racisme waarin met name buitenlanders de schuld kregen van woningnood, werkeloosheid, milieuvervuiling en overvolle wegen. Nadat een groepering zich had afgesplitst van de kamerfraktie, leek de parlementaire organisatie van extreem-rechts in Nederland een zachte dood te zullen sterven. Wel was tien dagen voor “Kedichem” voor het eerst in de na-oorlogse geschiedenis een ‘fasciste’ uit de Centrumpartij gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Kasper: “We begonnen te schreeuwen: ‘Fascisten, oprotten’ en ‘Vuile fascisten!’. Toen verscheen de eigenaar in de deur en de politie zei ‘Laten we het rustig houden.’ De eigenaar zei dat ze geen fascisten waren en dat we hen met rust moesten laten, hij wou alleen maar rustig een centje verdienen. Maar mensen begonnen meteen te gooien naar de man en te schreeuwen dat hij een fascisten-helper was en dat ie moest oprotten. De ramen werden ingegooid en er gingen allerlei dingen naar binnen, allerlei autonomen om ons heen begonnen te keilen. De politie was toen al weggereden, de dijk op want ze konden het niet houden. Er kwamen steeds meer mensen en het bleef rinkelen en er werd geslagen met knuppels op de ramen. Lege pilsflesjes gaan naar binnen. Er kwamen asbakken om onze oren vliegen vanuit het kafé beneden. We hoorden ook veel gillen binnen, de mensen waren wel bang.” Ernst: “Ik stond nog met Piet door de ramen naar binnen te turen, toen er over ons hoofd heen al stenen en verf door de ramen vlogen.” Ronald: “Je kon niet zien wie er binnen was, de gordijnen waren dicht en het licht was uitgedaan. Je zag alleen maar schimmen. Toen gingen er rookbommen naar binnen.”

“Er kwam steeds meer rook uit die voorkant” vervolgt Kasper, “We hadden geen taktiek, alleen maar uitroken. Dus we dachten, dan gooien we toch een rookbom naar binnen, zal ik dat dan maar doen? Maar iedereen wou wel een rookbom naar binnen gooien. Er was denk ik teveel ammunitie. En teveel adrenaline, van een dag wachten, de te lang opgebouwde agressie. Toen bleef er één rookbom in het gordijn hangen, dat zag ik ook.”

Ronald: “Als er wordt gesmeten in een rel draagt iedereen z’n steentje bij. Het trottoir ging meteen aan diggelen en de parkeerplaats aan de zijkant ook, daar waren van die handzame kinderhoofdjes. Eén rookbom is in het gordijn blijven hangen. Het was waarschijnlijk een oude rookbom waar vocht in is gekomen waardoor ze met een steekvlam ontbranden. Op een gegeven moment werd de witte rook een beetje donkerder en sloegen de vlammen uit het pand.” Ernst: “Ik zag twee rookbommen en een oranje pijp naar binnen gaan. Meteen ging het toen fikken. Piet en ik kijken elkaar aan en zeggen: ‘We moesten maar wegwezen.'”

Kasper: “Toen we zagen dat het hotel in brand stond gingen we naar de achterkant. Ik zei tegen mijn begeleider: ‘Laten we even kijken of zij weg kunnen komen, het is toch wel heel heftig.’ Toen zagen we dat niemand eruit kwam, maar ook dat niemand erin kon komen, want we wilden ook nog wel wat fascisten slaan. We schrokken pas toen we merkten dat zij het hotel niet konden verlaten. Ik dacht: achter het hotel is water, daar kun je natuurlijk inspringen, maar toch… Later bleek daar nog wel een uitgang te zijn. Ik maakte me nogal zorgen. Toen ben ik nog helemaal terug gelopen naar de andere zijkant van het hotel of ze daar wegkwamen. In het begin dacht ik alleen maar: als ze wegkomen, kunnen we ze nog even in elkaar rossen.

Tot zover een paar citaten uit het verslag van de ‘antifascisten’ die destijds in Kedichem de vergaderlocatie van de CentrumPartij in brand staken. Volgens Duyvendak een van de vele geoorloofde daden van burgerlijke ongehoorzaamheid “voor het goede doel”. Zo Duyvendak al niet rechtstreeks of indirect bij deze actie van zijn vrienden betrokken is geweest heeft hij er in ieder geval nooit afstand van genomen. Hij heeft wel nog even snel zijn boek aangepast, maar dat had niets met de commotie die daarover is ontstaan te maken. Tuurlijk niet.

Inmiddels heeft Duns Ouray van HVV aangifte gedaan tegen de criminele organisatie GroenLinks. Het is gewoon niet te geloven dat dit soort lieden in een parlement kunnen komen, en dat zij nadat ze vanwege hun misdaden op moeten stappen gewoon nog 6 jaar door kunnen gaan met hun zakken te vullen. Hoezo: rechtsstaat Nederland?

5 REACTIES

  1. Een taart in het gezicht van Duyvendak werpen is dan weer niet geoorloofd, de beste sociale heer, met 6 jaar wachtgeld, heeft inmiddels aangifte gedaan. Hoe bedoelt u dubbel moraal? Tegen mensen die niet met Duyvendak eens is alles geoorloofd, maar tegen mensen als Duyvendak mag niet eens iets onschuldigs als een taart in gezicht werpen geoorlooft. Ben er redelijk zeker van dat onze salonsocialist het hilarisch vond toen Pim Fortuyn en Bill Gates dit overkwam. Het geheel doet me denken aan de denkwijze die eigen is aan echte fascistische regimes, het onderscheidt tussen socialisme en fascisme is blijkbaar niet zo heel erg groot.

  2. Het verhaal hierboven doet mij erg denken aan mijn geschiedenis les over de kristal nacht in Duitsland op 9–10 november 1938.

  3. Is het niemand opgevallen dat de term “klimaatactivist” in de jaren tachtig helemaal niet bestond, wel onzin over zure regen enzo.
    Ondertussen heeft duyvendak een podium bij de eo, bij rutger van geenstijl om zijn klimaatstront te verkopen.

  4. Wat een verschrikkelijke mensen deze autonomen, dit zijn allemaal stuk voor stuk criminelen die eigenlijk een lange gevangenisstraf verdienden. Het wordt toch tijd om dit uitschot eens en voor altijd gerechtelijk aan te pakken, vanwege hun gewelddadig optreden jegens anderen, die gebruik wensen te maken van hun vrijheid van meningsuiting en samenkomst. Hoezeer men het oneens kan zijn met de beweegredenen.

Comments are closed.