De hoeveelheid olie op de wereld (of elders) IS er gewoon. Je kunt hoogstens zeggen dat er niet genoeg olie is die tegen een gewenste (lage) prijs beschikbaar is.

Zo zou je kunnen zeggen dat er te weinig olie is om in de toekomst de huidige prijzen te handhaven.
Daarom is het interessant om na te gaan hoe de huidige prijs tot stand komt.
 
Olie moet eerst worden gevonden, bewerkt, en komt dan pas in een consumeerbare toestand.
Voor het zoeken naar olie is het noodzakelijk dat iemand eerst vergunning daarvoor krijgt. Niet alleen van de eigenaar van het terrein, maar vooral ook van de overheid.
De overheden maken dat moeilijk en duur door allerlei wensen en eisen van vooral de “Groene Bewegingen”.

Als de olie ontdekt wordt, moeten er vergunningen komen voor het oppompen en transporteren naar de verwerkingsbedrijven.
In de landen waar olie wordt gevonden, spelen overheden een overwegende rol over hoeveel, wat, wanneer gepompt mag worden. Veel bronnen zijn genationaliseerd en overheden bepalen de prijzen.

Bewerkingsbedrijven zijn er nu al te weinig. Het bouwen van nieuwe “plants” is ook afgeremd en duur gemaakt door diezelfde overheden. En als het product gereed is voor gebruik, worden er over die gereedgemaakte producten ook nog eens door andere overheden belastingen en accijnzen geheven. (En die de opbrengst daarvan veelal gebruiken voor “andere” doeleinden.
Pas dan komt de gebruiker aan bod die natuurlijk uiteindelijk al die kosten betaalt.

Een andere factor is dat door het beleid van overheden het verbruik va olie enorm veel hoger is dan het in een vrije wereld zou zijn. Bij voorbeeld wordt er enorm veel olie gebruikt voor de elektriciteitsproductie die net zo goed door kolencentrales of nog beter door kerncentrales geleverd zou kunnen worden.
Vooral de Groene Beweging in Nederland is daar debet aan. Veel Nederlandse elektrische energie komt daardoor al uit kerncentrales in het buitenland!
(Let wel, het is goed om aandacht te schenken aan het milieu en dat niet nodeloos kapot te maken. We stellen hier alleen dat de Groene invloed overdreven is en bij wijze van spreken het leven van een kevertje belangrijker telt dan de welvaart van massa’s mensen)

Een andere factor waarbij de overheid betrokken is, en die het verbruik van olie sterk stimuleert, is het bouwen van autowegen. Die trekken verkeer aan en zuipen olie.
En dan hebben we het nog niet gehad over oorlogen die overheden voeren om zogenaamde oliebelangen veilig te stellen. Openlijk of verhuld in een smoes. Heel duidelijk is zo ook te zien hoe Rusland zijn olie en gas bezit gebruikt voor politieke doeleinden.

Hiermee hebben we aangetoond dat overheden de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de ontstane toestand en de komende ontwikkeling. Evenals de Groene Bewegingen ook een stuk verantwoordelijkheid hebben..
Waarmee we niet willen stellen dat alle door de overheid gedane maatregelen onnuttig waren. Zij hadden alleen niet met belastinggeld uitgevoerd moeten worden waardoor de kosten nu niet op de juiste plaatsen terecht zijn gekomen.

Er is over de komende ontwikkeling door het Instituut Clingendael een goed rapport  gepubliceerd dat inderdaad aantoont dat we voor wat betreft olie nog roerige tijden tegemoet gaan.
Maar ook daarbij moeten we ook bedenken dat de menselijke creativiteit nog veel nu onbekende mogelijkheden zal creëren.

19 REACTIES

 1. Prima artikel dat helaas één enorme misvatting debiteert: “Een andere factor waarbij de overheid betrokken is, en die het verbruik van olie sterk stimuleert, is het bouwen van autowegen. Die trekken verkeer aan en zuipen olie.

  Flagrante onzin. Bij een bepaald welvaartniveau en een bepaalde demografische situatie behoort een bepaalde hoeveelheid mobiliteit. Openbaar vervoer kan door haar aard daar slechts een zeer beperkt deel van invullen (tegen onevenredig hoge kosten) en de rest is automobiliteit.

  Bij een bepaalde mobiliteitsvraag behoort een infrastructur met evenredige capaciteit, wil de boel blijven bewegen. Verwaarloos je die, zoals NL jarenlang gedaan heeft (uiteraard zijn de bijbehorende belastingen niet verwaarloosd), dan loopt de boel vast, omdat bij economische groei de welvaart groeit, de bevolking groeit en daarmee de mobiliteitsvraag.

  Als de capaciteit weer op peil is zal verdere uitbreiding van die capaciteit NIET de mobiliteitsvraag vergroten; immers, iedereen rijdt al wat hij moet, en gaat niet ineens meer rijden omdat er meer asfalt is. Veel verkeer is woon/werk, en eenmaal daar aangekomen zit men niet meer op de weg. Ook als men het land uit is (nu goed waarneembaar vanwege de vakanties) komt er niet ineens magisch nieuw verkeer op het asfalt om de momentele zeer tijdelijke ‘overcapaciteit’ weer de benutten.

  Deze drogreden wordt door de milieumafia continu gebruikt om herstel van Verkeersinfarct Nederland te verhinderen, en hoort op een site als Vrijspreker beslist niet thuis. Ik vraag me dan ook af waar deze vandaan komt.

  Verder staat op American Thinker een goed artikel over de geslepenheid van Obama, waar ook weer duidelijk uit blijkt hoe de politiek zijn uiterste best doet om onderzoek naar olievoorraden en ontginning daarvan te blokkeren, daarmee de prijzen EN de afhankelijkheid van het (islamitische) Midden Oosten hoog houdend. Obama is dan ook heel erg links (en heeft moslim-sympathiën), een factor die de ecologisten gemeen schijnen te hebben. Vergeet niet dat ook onze eigen milieufanatica Cramer een communistisch verleden heeft.

  Dat de bron van heel veel ellende momenteel in de combinatie staat en ecologisten gezocht mag (en gevonden kan) worden is duidelijk. De oprichter van Greenpeace, Patrick Moore, heeft niet voor niets zijn geesteskind de rug toegekeerd.

  • Je was me voor. Ik wilde hetzelfde punt maken m.b.t. “Een andere factor waarbij de overheid betrokken is, en die het verbruik van olie sterk stimuleert, is het bouwen van autowegen. Die trekken verkeer aan en zuipen olie.”

   A.g.v. de zg. Wafelijzerpolitiek in Belgie, werden in Wallonie talloze wegen aangelegd waar geen behoefte aan mobiliteit was. Die liggen er dan ook verlaten bij.

   (Overigens leuk om te racen want er staan bovendien in heel Wallonie pakweg 20 flitscamera’s waarvan er nog geen 10 actief en als je dan de weg vrij hebt kan je zowel zonder risico op schade als zonder risico op geflitst worden je auto even goed uittesten).

 2. Een stijgende olieprijs hoeft ook economisch gezien geen grote ramp te zijn, op voorwaarde dat die prijsstijging geleidelijk gaat. Op termijn zal het dan lonen over te stappen op niet-fossiele energiebronnen die bij prijsstijgingen van aardolie en aardgas rendabeler worden. Wel vermoed ik dat het handig is om in ieder geval tijdelijk (een eeuw?) kernenergie te benutten, zolang het niet mogelijk is om een continue energieleverantie door niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen te garanderen.

  Mijn ‘ideaal’: voldoende variatie in energiebronnen (niet-fossiel) waarmee water omgezet wordt in waterstof en zuurstof om zo een waterstofeconomie in te richten. Door grote voorraden waterstof op te bouwen (jazeker, daar kleven risico’s aan, maar dat zal bij energievoorzieining altijd gebeuren) kan bij langdurige windstilte of in donkere dagen het stilvallen van windmolens en zonnecellen worden opgevangen. Ach, ik ben een dagdromer…..

 3. En nog eventjes over de laatste zin: “Maar ook daarbij moeten we ook bedenken dat de menselijke creativiteit nog veel nu onbekende mogelijkheden zal creëren.” Die creativiteit wordt altijd ernstig onderschat door de onheilsprofeten. alsof de volgende generaties niet meer in staat zullen ijn met nieuwe technologie te komen.
  Hieronder een stuk van Jonathan van het Reve uit Geheim Tijdschrift Rosa (http://www.tijdschriftrosa.nl) dat met dat idee afrekent.

  Brief uit de toekomst
  door Jonathan van het Reve

  Twee weken voordat ik in Pakhuis de Zwijger een column moest voorlezen met als thema “Genesis 2.0”, kreeg ik een brief. Hij zag er heel gewoon uit, maar toen ik hem openmaakte las ik het volgende:

  Lieve Opa,

  U zult wel verbaasd zijn om een brief van mij te krijgen. Ik vind het zelf ook raar, en ik hoop maar dat hij aankomt. Ik heb er voor de zekerheid een paar extra postzegels opgeplakt, omdat ik eigenlijk niet kan geloven dat ze een brief voor vier euro veertig helemaal naar 2008 kunnen sturen. Maar goed, u leest dit, dus het is gelukt.

  Het is gek om te bedenken dat u, als u dit leest, net zo oud bent als ik nu, terwijl ik het schrijf. Ik schrijf deze brief meer dan zestig jaar nadat u hem te lezen krijgt, en op het moment dat u hem leest, bent u bezig met een boek, dat in mijn tijd alleen nog antiquarisch verkrijgbaar is. Maar goed – over dat soort kwesties schijn je niet te veel te moeten nadenken, want dat heeft geen zin.

  U zult wel een boel dingen willen weten, maar u begrijpt dat ik mij aan betrekkelijk strenge regels moet houden: ik mag alleen over dingen spreken waar u weinig mee kunt, en zelfs dat nog maar in zeer vage bewoordingen. Ik mag dus niet zeggen wie de verkiezingen in Amerika van 2008 heeft gewonnen, en ook niet hoeveel kinderen u krijgt, of met wie – al weet u dat laatste waarschijnlijk al. Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld wel kan zeggen dat u zich niet al te veel moet verheugen op het EK voetbal of het Eurovisie Songfestival.

  Maar ik heb ook goed nieuws: de wereld bestaat nog, en Nederland is niet overstroomd. De Noordpool is een paar keer bijna helemaal ijsvrij geweest in de zomer, maar hij begint langzaam weer bij te trekken. Ook met de brandstof gaat het goed: er is nog olie, maar we doen steeds meer met kernenergie en waterstof. Verder ontwikkelen we steeds schonere, efficiëntere manieren om al die lelijke windmolens van jullie te demonteren. Het zou wel ontzettend fijn zijn geweest als jullie daar iets eerder mee op waren gehouden. Maar goed: jullie waren bang, en handelden dus niet rationeel.

  Daar wil ik trouwens nog wel iets algemeners over zeggen: lieve Opa, het is ontzettend goed dat jullie vooruitdenken en dat jullie je zorgen maken over ons, ‘het nageslacht’, maar je moet niet vergeten dat wij ook zelfstandig kunnen nadenken. Sterker nog: ik durf te beweren dat wij meer kunnen en veel meer van de wereld begrijpen dan jullie. Dus echt, het is heel lief wat jullie allemaal doen aan ‘duurzaamheid’ en ‘uitstootbeperking’, maar het moet niet teveel ten koste gaan van andere dingen. Het is fijn dat jullie niet alle rivieren hebben vergiftigd en niet alle vissen hebben opgegeten, maar jullie moeten niet denken dat je precies weet waar wij behoefte aan hebben. Onderzoek naar AIDS en kanker is erg belangrijk, en we zijn jullie erg dankbaar voor het belangrijke voorwerk, maar dingen als het Kyoto-verdrag? Daar hoor je echt nooit meer iemand over.

  En waarom willen jullie in Jezusnaam huizen gaan bouwen die eventueel kunnen drijven? Gaan jullie er dan echt vanuit dat de volgende generatie stopt met het verbeteren van de dijken, en langzaam toe zal kijken hoe het zeewater millimeter voor millimeter tot deltahoogte stijgt? Of vervelen jullie je gewoon kapot?

  Lieve Opa, ook wij denken na. En u moet niet vergeten dat veel dingen vanzelf gaan. Dingen raken ook niet zomaar opeens op. Zelfs in India, het land met de meeste inwoners, neemt de levensstandaard nog ieder jaar toe. En China, waarvan de bevolking alweer langzaam afneemt, doet inmiddels al tientallen jaren heel veel aan het milieu, zonder dat iemand ze ertoe gedwongen heeft.

  Ik wil maar zeggen: maakt u zich over ons niet teveel zorgen. Zeker als ik zie wat er in uw tijd allemaal voor ellende op de wereld is, lijkt het mij logischer om al uw energie aan contemporaine problemen te besteden. De komende maand bijvoorbeeld, zie ik op Wikipedia, gebeuren er grote rampen in Birma en China. Als ik lees dat het de Verenigde Naties in uw tijd niet eens lukte om daar direct hulp te bieden, begrijp ik niet hoe de mensen in 2008 zich zo druk kunnen maken om een paar ijsberen. Het gaat overigens nog steeds prima met de ijsberenpopulatie.

  Sowieso is er minder veranderd dan u misschien zult denken: we eten gewoon elke dag brood, en ’s avonds vlees, groente en koolhydraten. Er is nog steeds geen pil die dat allemaal vervangt. Verder hebben we nog geen vliegende auto’s, en slaat de pratende, meedenkende ijskast ook nog altijd niet aan. We houden nog steeds van Rembrandt, Monet, Elvis, Brel, de Beatles en Mozart, en er is op dat gebied nog steeds niks interessants bijgekomen. U2 en Nirvana worden niet meer gedraaid.

  Oja: wat ook nog leuk is om te vertellen, is dat Jezus weer terug is. U zult dit niet geloven, en daarom mag ik het schrijven, maar hij is er dus echt. Hij stond opeens in de Noordoostpolder. Hij is veel duidelijker in zijn kunsten en zijn leer dan de vorige keer, dus niemand twijfelt meer aan zijn echtheid. Hij maakt momenteel een wereldtournee. Vorige maand was hij in Amsterdam, en nu doet hij geloof ik het Midden-Oosten. Wat dat betreft is het een spannende tijd. En het leukste is, althans voor ons, dat hij Nederlands Hervormd is! Ik weet niet of hij dat altijd al was of dat hij zelf is bekeerd om ons hier een plezier te doen, maar het is wel leuk om gelijk te krijgen. Wat zijn plannen verder zijn is volstrekt onduidelijk, en wat hij precies allemaal zegt mag ik niet verklappen, maar hij heeft ons verzekerd dat het einde der tijden nog heel ver weg is.

  Afijn: ook hier kunt u niks mee. De eigenlijke reden waarom ik u schrijf, is om u moed in te praten. U bent als het goed is met uw tweede boek bezig, maar ik lees net op Wikipedia dat het een ‘moeizaam proces’ is. U staat laat op, u twijfelt aan alles – vooral aan uzelf – en u krijgt haast geen letter op papier. U betaalt rekeningen niet, uw sociale leven ligt aan duigen… Maar Opa, hou vol! Ik heb het vorige week gelezen, en het wordt echt briljant. Althans: ik heb er echt ontzettend van genoten. Kijk: het wordt ook weer niet zo briljant dat het nu nog veel wordt gelezen, maar wel zo goed dat u er in uw eigen tijd goede sier mee zult maken. Grunberg-achtig, zeg maar.

  Nuja, ik hoop dat u hier iets aan hebt gehad. Nu stop ik. Ik ga naar het bejaardenhuis, maar wie ik daar ga opzoeken, mag ik helaas niet zeggen.

  Heel veel liefs, en veel succes nog met schrijven,

  Chelsea

 4. Ik heb gisteren het rondje Shell afzeiken bij Nova gemist (wel over gelezen ergens). De overheid profiteert het meest van de hoge olieprijzen: 1 door de extreem hoge belastingen op brandstof en 2, door de koppeling van de gasprijs aan de olieprijs. waar bovendien ook nog eens extreme belastingen op zitten. Dankzij het staatsbeleid is vrijwel geen enkel huis nog warm te stoken op stookolie, steenkool of hout. Dus geen makkelijk toegankelijke alternatieven en een gasprijs die veel lager zou kunnen zijn als de markt de prijs kan bepalen. Bij mijn weten is er geen enkele schaarste aan aardgas.

 5. De verslaggever van NOVA noemde de baas van Shell, Jeroen. Deze Jeroen is de Ceo van een van de grootste bedrijven ter Wereld. Er kwamen een paar lieden aan het woord van Greenpeace, een ruimtevaarder Wubbo,en de verslaggever,allemaal leven ze van de belasting betaler in de vorm van subsidie. De enige die netjes zijn geld verdiend en een enorme bijdrage leverd aan de Nederlandse economie werd afgeschilderd als een milieu misdadiger,wat een schande.

  • Inderdaad. Alle overigen leefden op kosten van Jeroen, maar spuwden hem wel in het gezicht. Doet me een beetje aan Atlas Shrugged denken.
   Eerlijk gezegd denk ik daar bijna elke dag aan, bij zowat alles wat ik in de politiek om ons heen zie.

 6. Tja we kunnen er heel veel woorden vuil maken over het olietekort maar dat is er niet.
  Tenminste niet op korte termijn.
  Olie, goud, platina, koper, zilver, uranium, rijst, aluminium, koffie, tarwe, soja; allemaal 2, 3 maal of een veelvoud hiervan duurder in enkele jaren.
  Ineens overal een tekort aan in de wereld zonder ook maar één uitzondering??
  Waar worden deze commodities in afgerekend?
  Er is een teveel aan fiat schijtgeld gecreeërd in ALLE landen. Dat is de oorzaak!
  Geen tekort dus maar een te veel.
  Je hoeft geen economisch licht te zijn om tot die conclusie te komen.

 7. En dan te bedenken dat olie niet biotisch is maar constant wordt aangemaakt in de aardkorst.

  Olie is niet fossiel. Oude leegepompte olievelden raken vanzelf weer vol.

  • Ik probeer mensen zich wel eens te laten voorstellen dat Olie wel fossiel is.

   Door de vergelijking te trekken hoeveel miljoenen vaten olie per dag worden opgepompt en hoe lang dat al gebeurd

   Afgezet tegen de hoeveelheid dieren en planten die gestorven moeten zijn om een dergelijke hoeveelheid olie te produceren.

  • Methaan kan abiotisch gevormd worden. Maar het aardse methaan is voor het leeuwendeel biotisch van oorsprong.

   De hogere alkanen zijn biotisch van oorsprong. Bewijs?
   De C12/C13 verhouding in olie en de aanwezigheid van chlorofylachtige moleculen in olie wijzen op fotosynthese / planten.

   Maar goed, strikt genomen is alle leven abiotisch van oorsprong. Dus olie ook. 🙂

 8. De eerste olie werd gevonden op dezelfde diepte als de fossiele resten, ca. 2000 ft. Daarom legde men een verband hiertussen.

  Tegenwoordig wordt olie gewonnen op 15000 ft. Een diepte waar totaal geen fossiele resten zijn. Olie gaat naar boven en niet beneden.

  • Behalve dat het in deze context niet relevant is, omdat bij beide theorieen de aanwas enkele orden van grote lager is dan ons verbruik, is het ook nog eens lariekoek.

   De gangbare theorie is dat fossiele brandstoffen van organische oorsprong zijn. Voor het merendeel is dat ook gewoon bewezen. Er is echter een kleine groep wetenschappers die denkt dat een deel, ik herhaal een deel, van een aantal soortenfossiele brandstoffen, ik herhaal een aantal soorten, ook, ik herhaal ook soms gevormd worden door andere oorzaken.

   Bij steenkool en bruinkool niet, maar bij olie en aardgas zou dus een deel ook van andere oorsprong kunnen zijn.

   Maar bestaande olievelden raken niet meer vol. Wel zou het kunnen zijn dat ergens op de aarde over een paar miljoen jaar er weer een paar nieuwe olie- en gasvelden kunnen zijn ontstaan, buiten de aanwas via fossielen om.

   • “Behalve dat het in deze context niet relevant is…”

    Dit artikel gaat over het tekort aan olie en ik spreek over de wijze waarop olie ontstaat. Als dat volgens Armin niet relevant is, zal ik dan maar iets zeggen over het aantal dikbil-koeien in Friesland?

    “De gangbare theorie is dat fossiele brandstoffen van organische oorsprong zijn.”

    Zeer juist opgemerkt. Het is de gangbare theorie. Maar wat gangbaar is, hoeft niet juist te zijn.

    Beste Armin, hoe verklaar jij dat er tegenwoordig alleen maar olie wordt gevonden op een diepte waar geen resten van vegetatie zijn?

   • “Hoe verklaar jij dat er tegenwoordig alleen maar olie wordt gevonden op een diepte waar geen resten van vegetatie zijn?” Omdat die olie het restant is van vegetatie.

   • En die olie is tegen alle natuurwetten in gewoon 13000ft naar beneden gezakt?

   • Je kunt natuurlijk eerst lezen alvorens te reageren. Of olie op natuurlijk wijze ontstaat via fosilificatie of via andere processen maakt niets uit, want beide processen duren zoals ik schreef veel langer dan ons opmaak snelheid. Een druppende kraan houd ook de badkuip niet vol als je de stop eruit trekt.

    En als je verder leest stel ik helemaal niet dat olie niet ook op andere wijze gemaakt kan worden. Ik wijs je er enkel op dat het niet noodzakelijk of-of is en dat er heel wat wetenschappers zijn die die theorie niet delen.

    Ofwel, eerst lezen, dan reageren.

   • Op 15000 ft kan sedimentair gesteente voorkomen.
    Geef eens een voorbeeld van olie uit niet-sedimentair (en niet-metamorf) gesteente. En dan wel graag lange alkanen en in winbare hoeveelheden.

    Maakt allemaal niet uit hoor; alles wat brandbaar is, olie, gas en kolen, wordt opgebrand. Hoogste tijd voor alternatieven dus.

Comments are closed.