In de afgelopen weken heb ik een paar berichten gelezen, die aanleiding waren om mezelf deze vraag te doen stellen.

Wat is sociaal?

Hier volgt wat Wikipedia als definitie geeft:

A) de eigenschap sociaal betekent strikt genomen dat een organisme (zoals mens en dier) geneigd is om  in groepen te leven.

B) betrokken op de mens wordt met sociaal vaak bedoeld: het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving, als een humanitair, medemenselijk en menslievend, vaak geassocieerd met linkse politiek of met religieuze overtuigingen (“heb uw naaste lief”).

C) ook wordt het woord sociaal wel gebruikt als men wil zeggen dat iets betrekking heeft op de menselijke samenleving en maatschappij, bijvoorbeeld in sociale problematiek.

Hier volgen als voorbeeld twee berichten uit de media.

Kraanwater steeds goedkoper.

De prijs van kraanwater blijft dalen. Voor 1000 liter water uit de kraan moet dit jaar gemiddeld 1.43 Euro worden betaald. Dat is exclusief belastingen, die water nog ongeveer 20 procent duurder maken.

De grote verschillen qua belastingen op drinkwater per gemeente of provincie zijn Vewin (brancheorganisatie van waterbedrijven in Nederland) een doorn in het oog. Bij het ene waterleidingbedrijf moet 30 procent belasting worden betaald en bij het andere “slechts” 15,3 procent. (Het gemiddelde is 20 procent belasting.)

CBS: energierekening 144 euro hoger.

Een huishouden is een jaar gemiddeld 144 euro meer kwijt aan energie dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS gaat het om een stijging van ruim acht procent.

Vooral gas is veel duurder geworden. Een gemiddeld huishouden heeft nu een energierekening van bijna 1900 euro.

Niet alleen de stijgende olieprijs is van invloed op de tarieven: ook de kosten die energiebedrijven vragen voor levering gingen omhoog.

Ook ging in januari de energiebelasting omhoog.

In dit artikel ga ik in op punt B van de Wikipedia defenitie.

Met sociaal wordt bedoeld: het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving. (In het politieke jargon noemt men dit de sociaal zwakkeren, die met de sterkste schouders zijn in hun ogen geen medeleden van de maatschappij.)

De essentiële behoeften van een “sociaal” mens zijn: iets om in te wonen (bijvoorbeeld een huis), water, energie voor verwarming, verlichting, bereiding van voedsel.

In een echte vrije markt zullen producenten in deze essentiële behoeften van de mens tegen een zo laag mogelijke prijs voldoen.

(Zelfs in een niet echte vrije markt lukt het de waterleidingbedrijven om kraanwater steeds goedkoper te produceren.)

Maar voor een sociaal-democratie gelden deze essentiële behoeften niet als de noden van de medeleden van de samenleving, om deze behoeften tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden.

Onder de mom van milieu, beperken van het gebruik, de angst of moet ik zeggen de afgunst dat de zogenaamde sterke schouders ook van een lagere prijs zouden profiteren, hebben de sociaal-democraten besloten om deze eerste levensbehoeften te belasten.

De energierekening van een gemiddeld huishouden bedraagt 1900 euro waarvan 817 (43 procent) aan belasting betaald moet worden.

Nu blijkt dat er op de levering van water buiten de “normale” BTW ook nog eens gemiddeld 20 procent belasting geheven wordt.

Als u een huis wilt bouwen bent u buiten de “normale” BTW om, ook nog eens honderden soms duizenden (per gemeente afhankelijk) euro’s aan legeskosten, vergunningen etc. kwijt.

Hoe sociaal is dan een sociaal-democratie?

De sociaal zwakkeren, dat wil zeggen degenen die minder dan een bepaald inkomen per jaar ontvangen, kunnen bij de gemeenten een compensatie ontvangen.

Een ambtenaar beslist dan of u nu wel of niet daarvoor in aanmerking komt. Maar deze ambtenaar doet het niet op een vrijwillige basis, hij wil tenslotte ook betaald worden.

Dus moet er weer belasting geheven worden om zijn salaris te betalen.

Zo wordt het ambtenarenkorps dus in standgehouden.

Ook het koppelen van de gasprijs aan de olieprijs is een door politici bedacht fenomeen.

Het zijn afzonderlijke productieprocessen met een geheel eigen kostenstructuur. Gas schijnt goedkoper te winnen te zijn dan olie.

Dus dat is een extra belasting die niet meegerekend wordt in de 43 procent die nu aan belasting betaald wordt met betrekking tot uw energierekening.

En al deze handelingen worden door de politici als de sociaal gerechtvaardigd.

Ik heb het woordenboek nog even ter hand genomen, omdat ik wilde weten waarom vroegere socialisten zich opeens sociaal-democraten zijn gaan noemen.

Volgens het woordenboek is een sociaal-democratie: een stelsel dat de productiemiddelen langs democratische weg aan de gemeenschap toekent.

Volgens het woordenboek is socialisme: een stelsel dat de productiemiddelen aan de gemeenschap toekent.

Ziet u het verschil?

7 REACTIES

 1. De pardon regeling ,en vele andere regelingen waar veel burgemeesters ,voornamelijk uit de betere sociale menshoek het nieuws mee haalden ,moet wel ergens van betaald worden.
  Die klasse apart ziet zichzelf als bestuurders die voor een karige vergoeding mee lijden met de behoeftigen van deze planeet .
  Zij zijn de zorg generatie bestuurders die ,net als in de echte zorg , dag en nacht op zoek zijn waar het het lijden plaats vind .
  En dan bij het vinden maatregelen nemen die de niet lijders veel geld kost aan salaris kosten van de zoekers,en leed verzachtende maatregelen.
  Dat kosten plaatje is in een communistisch land voor iedereen het zelfde , maar in een sociaal democratische bestuursvorm geregeerd land als Nederland absoluut niet.

  • Ik zei al heel lang geleden dat asielzoekers, met name de profiteurs, de poten onder de stoel van de economie weg zagen. En zie nu wat er zich afspeelt.

   En dan nog raar opkijken als de samenleving agressiever wordt.

 2. Die socialisten ‘vergeten’ steeds dat de sterke schouders van inventieve ondernemers alle wensen voor Jan de Arbeider hebben vervuld.
  Denk alleen aan de Aldi, voor de kleine beurs.
  Goedkoop internet, waardoor de kennis van de wereld wordt gespreid (schijnt een socialistisch ideaal te zijn).
  Goedkope meubels bij Ikea.
  Goedkope spulletjes bij de Blokker.
  Godkope cultuur bij Kruitvat.
  Goedkoop vliegen bij Ryanair.
  Enz. enz. enz.
  Het merkwaardige is dat deze ondernemers, die bij uitstek sociaal bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheden, slechts hoon en minachting ontvangen van die zgn. sociale socialist, die uitsluitend kan teren op afgeperst belastinggeld.

 3. Zoals normaal in de politiek wordt ook hier het woord “sociaal” verkracht.
  Ze verbloemen er steeds mee dat ze “socialistische-democratie” willen opdringen.
  Sociaal is een positief begrip dat gebruikt wordt om hun ware aard te verbergen en de argeloze kiezer te bedriegen
  (ZIE woordenlijst: sociaal, sociale rechtvaardigheid, socialisme)

 4. De grootste fout is natuurlijk dat men onder socialisme verstaat: het herverdelen van de welvaart. Echter in de praktijk blijkt keer op keer dat de politici onder socialisme verstaan: het uitdelen van de welvaart. Niet ten kostte van zichzelf natuurlijk. Terwijl de rest van Nederland zuur op zuur ontvangt, heeft het huidige kabinet Bakvolellende zichzelf een leuk extraatje gegund van 30%. Dit op voordracht van een commissie met een politicus als voorzitter. Ik zie op het moment weinig verschil tussen de parlementen van Frankrijk van voor de revolutie en het huidige politieke klimaat. Tegenwoordig worden alleen fraaie frases gebruikt, die bij nader inzien hol blijken te zijn.

 5. Nu wij inmiddels zo’n 40 jaar in de woestijn hebben geleefd waar de vloek van het linkse denken overheerste, is het de hoogste tijd deze woestijn en deze vloek achter ons te laten.
  Op naar nieuwe horizonten.
  Waar oude deugden weer gaan tellen.
  De EUSSR dient eveneens in die woestijn achter te blijven.

 6. Hoe dat socialistisch ideaal uitpakt, kan men ook fraai constateren bij de de site van Peter Breedveld.
  Begon hij als allervrijst denkpersoon, met de allervrijste meningen (waarbij schelden op allerlei groeperingen, b.v. de grrristenen, een grote plaats innam), inmiddels heeft hij z’n beste medewerkers verketterd en verwijderd.
  En verwijdert hij zonder commentaar allerlei bijdragen die hem niet bevallen, om wat voor reden dan ook.
  Zelfs klinkklare feiten die z’n trouwste en meest lezenswaardige medewerker (Lagonda) openbaarde, werden door Breedveld zeer rigoureus verwijderd.
  Die Lagonda had geconstateerd dat Breedveld minstens 10 pseudoniemen heeft gebruikt om zichzelf bij te vallen. Puur bedrog dus.
  Ikzelf reageerde slechts zeer weinig (ik wil de vijanden van het Christelijk geloof leren kennen) , maar ben nu ook geband, hoewel de bijdrage inhoudelijk correct was.
  Ziedaar hoe de schijnbaar goede bedoelingen volledig ontaarden in het tegendeel. De site heeft nu alle trekken van de site van Meulenbelt, hoewel die site jarenlang werd verketterd om dezelfde redenen.
  Van Hub Jongen moet worden gezegd dat hij z’n principes werkelijk in de virtuele wereld gestand houdt.

Comments are closed.