In Nederland, het Westen, is bijna iedereen geïndoctrineerd dat “Democratie” de ideale vorm van samenleving is.

Als je echter vraagt om een definitie, krijg je vaak heel vreemde, (verkeerde) antwoorden. Af en toe iets naar analogie van Churchill dat het weliswaar de slechtste vorm is, maar dat er geen betere is. Een foutieve gedachte.
 
Relatief vaak krijg je ook te horen dat je bij ons mag zeggen wat je wilt. Wat ook helemaal niet waar is.
Soms zegt iemand dat Nederland een “rechtsstaat” is. Ook dat is niet waar, want de rechten van de minderheid moeten wijken voor de eisen van de meerderheid. 

Waar het op neer komt, is dat in een democratie datgene gebeurt waarvoor je in de Tweede Kamer 50 % + stemmen bij elkaar kunt ritselen. Het smoesje van rekening houden met de minderheid kunnen we beter meteen vergeten. Dat gebeurt nooit. 

In het begin van een democratie is vaak de overheid alleen maar om de rechten op leven, vrijheid en eigendom van ieder individu te beschermen. Een minimale staat. Dat daar besluiten genomen worden met meerderheid van stemmen, is begrijpelijk en eventueel te accepteren.

 Maar, “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton). Al vlug komt er wel een politicus met iets “heel belangrijks”. Bij voorbeeld dat ieder kind onderwijs moet krijgen, of dat iedereen geneeskundige hulp, of eten of onderdak moet hebben.

Allemaal lofwaardige dingen waarmee die politici dan kans zien hun macht te vergroten als de staat voor die dingen gaat zorgen. En van daar uit gaat het verder.

 We krijgen op die manier een “absolute democratie” waarin de overheid zich met ALLES mag en gaat bemoeien, en waar de politici hun kiezers van alles kunnen beloven en de kiezers dat maar al te leuk vinden. In plaats van te “werken” voor dingen die je wilt hebben, hoef je er alleen maar voor te “stemmen”! De overheid pikt het dan wel legaal van de producent/eigenaar af en geeft het aan je.

 Deze macht om zich met alles te bemoeien wordt al zeer snel ontdekt dor mensen uit het bedrijfsleven. Die maken daar dan ook gretig gebruik van door met de politici allerlei dingen in hun voordeel te regelen. Vergunningen en voorschriften die hun eigen producten bevoordelen en importheffingen op dezelfde producten uit het buitenland zijn normale trucs. Om dan van subsidies nog maar niet spreken. De democratie wordt steeds meer corporatistisch.

 De macht van de centrale politici, de nomenclatura, wordt op die manier steeds groter. Zo groot dat ze (corrupt)  hun eigen agenda hebben en dingen doen die zij zelf willen. Daarbij hun kiezers zoet houdend met beloftes en leugens. De dictatuur is ontstaan en wordt steeds machtiger en dreigender.

 Een recent voorbeeld is te zien in de manier waarop een zekere Jan Peter Balkenende de soevereiniteit van Nederland uitholde met het verraad van Lissabon. Toen het volk de kans kreeg tegen de zin van Jan Peter NEE te zeggen tegen de EU-Grondwet, was hij gefrustreerd en ging ritselen met andere EU-opperhoofden. Ze maakten diezelfde grondwet onleesbaar, met dezelfde punten er in, deden er een andere kaft om, en zonder het volk de kans te geven iets te zeggen, werd het ding door zijn trawanten geratificeerd. En het volk realiseert zich niet eens dat het onder een dictatuur leeft die alleen maar erger aan het worden is.

 Het ziet er inderdaad naar uit dat dit steeds erger wordt, totdat er voldoende mensen wakker worden en hun eigen persoonlijke vrijheid weer opeisen.

Een verandering naar een morele samenleving zou dan kunnen gaan door de bevoegdheden van de overheid te beperken tot het oorspronkelijk uitgangspunt: de “bescherming” van de burgers. Met alles wat met de “verzorging” van de burgers te maken heeft, mag een overheid zich dan niet meer bemoeien.

 Dit kan alleen maar haalbaar zijn als veel meer mensen de moraliteit van een vrije samenleving begrijpen.

Dat is ons belangrijkste punt om aan te werken.

40 REACTIES

 1. Met elk politiek systeem zal je altijd een meerderheid en een minderheid hebben…
  Democratie zou je kunnen verbeteren door bijvoorbeeld van 50%+1, naar 66%+1, of zelfs 75%+1 te gaan. Maar dan heb je nog steeds een minderheid…

  • Elke stap is een verbetering, maar je doet inderdaad geweld aan een minderheid.

   Een principiele oplossing is te vinden in de missie van de Vrijspreker.
   Een samenleving die vanuit dit uitgangspunt wordt opgebouwd, zal al heel snel de meeste van die onrechtvaardigheden weghalen.
   Zij zal onmiddellijk allerlei ondrwerpen onde de macht van de staat weghalen. De overheid kan dan op al die gebieden niet meer belissen.

   Cultuur, prentjes kopen, sport, ontwikkelingshulp, militaire missies, roken in je eigen auto, subsidies aan GroenLinks en andere polietitelingen, geen politieke ondrhorigheden aan EU en dergelijke, en noem maar op.

   Als eem meerheid over iets niet mag beslissen, is er ook geen onderdrukte minderheid

   • het is inderdaad correct.deze wisselwerking zal altijd voortduren mits de mens de wetmatigheid in zijn innerlijke herkent en geen slaaf meer is van zijn angsten en verlangens.
    moshiya
    truth-revelations.com

 2. Er zijn landen, zoals Indonesie, die niet geschikt zijn voor een democratie: landen waar men bidt voor het opstaan van een sterke dictator, die hopelijk niet als enig doel heeft de zakken van hemzelf en zijn familieleden en vrienden te vullen.
  hugo van reijen

 3. ik kom de staat NL in mijn leven nooit als verzorger tegen, wel als een tegenstander ,iets dat geld van je wilt hebben , als je niet betaald stoppen ze je in de gevangenis, in de Middeleeuwen had je roofridders, en later Alfa met zijn tiende penning (dat was allemaal goedkoper dan nu denk ik )

 4. Allemaal prima, als diezelfde minimale staat dan ook beschremt tegen (het ontstaan van) roof-ondernemers (bijv. Enron, Shell, Ikea, Nike, Google etc). Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet persé tegen ondernemen (waarom zou ik), maar als dat een terugkeer naar de nachtwakerstaat betekent dient ook rekenschap gegeven te worden van de negatieve gevolgen hiervan voor de burgers. Het tenslotte om de (eerlijke) verdeling van macht, de vraag daarbij is … Wat is eerlijk? Alleen als je ervoor werkt of hebben we toch ook minimale rechten? Als dat laatste het geval is, hoe en wie bepaalt dan hoe die worden geborgd/ borgt die dan? Volgens mij zijn we dan weer terug bij af. Want die borging heeft nu eenmaal ook midellen nodig volgens mij (ik geloof zoiets als … de sterkste schouders etc.).

 5. ik heb nog nooit last van een bedrijf gehad, ze vragen nooit geld ergens voor, tenminste niet zonder dat ze iets leveren zoals de staat, men kan hun producten wel/niet kopen, ik wacht voor NL op de klassieke witte pomp, de prijsbreker die apart zaken doet met Gaves en Ghadaffi b.v. om lekker onder de prijs te kunnen duiken van Shell en co………….dit kan niet lang meer opzich laten wachten, gat in de markt
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_pomp

 6. Democratie werkt ,maar niet de linkse ,of noem het de Duyvendak democratie.
  De wereld over lopen dit soort democraten tegen de lamp .
  Die lamp is macht ,of het bezitten daarvan om je doeleinden [grachten pandje ?] te verkrijgen.
  In het begin van de vorige eeuw werd dit soort ,of naar Duivels eiland gestuurd ,of ,14 jaar later ,om te vechten voor het vaderland.
  Nu , 25 jaar later ,met prius auto +grachtenpand ,wil dit soort beweren dat zij ,ha,ha , democratisch dit verkregen hebben door op te komen voor de stupit ,linkse kiezer !!!!!
  Die ,25 jaar geleden niets had ,en nu nog minder.
  In tegenstelling tot de Duyvendakkers ,die zitten ,Kok voorop ,op rozen .

 7. Heel goed stuk Hub maar als de maatschappij seksueel gestoord blijft heeft men seksuele zondebokken nodig waar men collectief op jaagt. Ze pikken het afnemen van vrijheden in ruil voor deze jacht op anderen. Men accepteert geen seksuele vrijheden van anderen. Men verzint er leugens bij van ‘mag niet van god’ of ‘is schadelijk’ zonder daarvoor ooit maar bewijs te leveren. Zelfs jij Hub doet hier aan mee.

  Hoe meer seksuele gevangenen des te minder vrij een samenleving is, des te gewelddadiger die samenleving is, des te meer je in een keurslijf leeft, des te vaker dat men oorlog voert.

  Je moet met de bevrijding van kinderen/jongeren beginnen anders heeft de strijd geen kans van slagen.

  Kinderen op deze site zijn een ondergeschoven kindje.
  Kinderen worden volledig afgeschermd van de boze buitenwereld. Onder begeleiding naar en van school, internetcensuur voor ze, zo goed als nooit live op tv wordt hun mening gevraagd, hersenspoeling op school en middels jeugdjournaal en sommigen in kerk of moskee. Daar ligt de oplossing: bij kinderen. De angst dat een lieve meneer ze streelt is onzin, da’s nu juist de leugen om deze onvrije samenleving in stand te houden danwel meer onvrij te maken.
  Verdiep je eens in de site van de NVSH: http://www.nvsh.nl
  In plaats van al die libertarieërs.

 8. mooi,
  maar er is iets anders aan de hand:
  op een gegeven moment kan de massa in een democratie TOCH niet meer bekijken en beoordelen, welke beslissingen er genomen worden –
  tenzij uiterst versimpeld voorgesteld.
  De massa vraagt dus de leiders verantwoording af te leggen, terwijl ze niet eens in staat is, om die te beoordelen !
  Wie leidt ‘de democratie ‘, de ‘massa ‘ dan ?

  – het collectief onderbewuste; d.i. Satan.

  Bewijs..? Langzamerhand schuift de samenleving een kant op, die ‘niemand ‘wil.

 9. “Nog nooit door een roof-ondernemer belazerd en anders koop ik zijn producten niet meer” etc. (zo ngeveer) … Tsja, als je jezelf op die manier slechts tot consument reduceert dan heb je idd niks aan democratie, want die is dan idd alleen te koop voor allerrijkste/ allermachtigste. Vind je analyse overigens niet zo heel erg slecht, maar vraag me af … tsja wat eigenlijk.

  Kijk in het verleden werden mensen als producent (werknemer) enorm uitgebuit door roof-ondernemers, nu gebeurt dat ook weer op een andere wijze. Daar hebben we gelijk al een probleem dat de machtsongelijkheid weergeeft, want we beginnen dan natuurlijk niet met een schone lei. Niemand wil zijn huidige macht/ verworven bezitingen opgeven (o.a. daarover heeft Marx zoals bekend een boekje opengedaan). Tsja, en dan zijn we weer terug bij af, want hoe gaan we nu die macht/ enorme welvaart verdelen?

  Overigens is het idd wel duidelijk dat de democratie momenteel niet werkt zoals je zelf eerder stelde, maar dan vooral niet voor de minder machtige (in deze wereld minder rijke) & dat is niet persé gelijk aan diegen die daar ’t meeste recht op heeft. Bovendien, die zgn. slechte leveranciers van prod. & diensten worden zeer zeker niet 1,2 3 door de markt gecorrigeerd op dit moment. Ook niet diegene die niet mbv staats-steun overeind gehouden worden. Als je dat denkt, wordt ’t hoog tijd om achter je bureau vandaan te komen en eens een luchie te gaan scheppen m.i.

  In ieder geval is onderdrukking en bedrog etc. in allerlei systemen aanwezig geweest in de historie. Als de demos in een democratie zich niet hiervoor inzetten (lees zichzelf o.a. (laten) reduceren tot consument) dan wordt ’t met die democratie ook niets. Ik bedoel dat ’t wel wat te simpel is als ’t in een overduidelijke links – rechts dimensies wordt weggezet (waarbij in dit geval dan weer vooral links de boeman schijnt te zijn).

  Overigens dat de EERLIJKHEID ver te zoeken is in onze democratie, dat klopt. De vraag rijst dan was het vroeger eerlijker dan nu of andersom. Want laten we wel wezen, de terugkeer naar de nachtwakerstaat is een sprong terug in de tijd. Dan gaan de lichtjes uit zeg maar. Ook Adam Smit wordt vaak misbruikt in dit soort gedachte gangen waar alle heil van de markt verwacht wordt. Maar de vraag hier is ook of het zo eerlijk is als we zouden willen, en tegelijk hoe dat dan bereikt zou kunnen worden.

  Smit heeft zijn stuk hierover geschreven in de context van zorg over de overmacht van de staat en zag in de markt de beste manier om welvaart op een zo eerlijk mogelijk manier te verdelen. Daarbij ging hij wel uit van een bovende de marktpartijën staande staat die deze controleerde op de DEMOCRATISCH vastgetelde regels (want ja, wie controleert de staat dan anders). Dat we daar allang aan voorbij zijn klopt en daarbij zijn zowel van links als rechts vele misstanden debet aan geweest. De vraag is we of het kind willen weggooien met het waswater?

 10. het wensen van een kleine overheid is net zoiets als het wensen van een klein kankergezwel.
  De VS begonnen ooit met de kleinste overheid denkbaar en nu is het fascistisch en heeft de overheid 700 militaire bases in het buitenland en is sinds de oprichting van de FED bijna continu in oorlog geweest. Ik vind het persoonlijk totaal ongeloofwardig overkomen op mensen buiten de libertarische beweging als je zegt:
  L:alles moet geprivatiseerd worden.
  S:Oh, dus ook de politie en justitie?
  L:Nee, die zijn te belangrijk.

  In mijn ogen verlies je alle geloofwaardigheid, net zo als Ron Paul, die voor vrijheid was maar wel via de staat duizenden ‘illegalen’ over de grens wilde zetten. We zijn als slaven voor een betere meester, minder zweepslagen en betere werktijden, maar we zijn niet voor vrijheid.
  Met dit soort filosofische kortsluitingen is het niet vreemde dat de libertarische beweging gedecimeerd is.

 11. Een (veel) kleinere overheid, prima.
  Maar geen, alleen maar, op een vrije markteconomie gebaseerde samenleving, die alleen maar betekent, iedereen voor zichzelf, niemand voor ons allen. En vooral niet als dat betekent, dat door het pleitte gaan van een bank, ik bijv. mijn geld kwijt ben, zoals een voorstander op het werk mij vertelde, gewoon compleet asociaal…
  Dus gewoon een sociaal economisch beleid.

  • asociaal als je bank failliet gaat, dat je je geld kwijt bent, maar niet asociaal om anderen te dwingen je te vergoeden?
   Waarom geen vrijwillige failliesementsverzekering? Hoe komt het dat je denkt dat alleen dwang en geweld de resterende problemen ‘sociaal’ op kan lossen? Heb je wel eens nagedacht dat de oplossing overheid, in feite gelijk staat aan de oplossing:”geef een stel lui een afschuwelijke berg wapens en die regelen het wel voor je” ?
   Is geweld niet een absoluut non antwoord op sociale problemen?

   • asociaal als je bank failliet gaat, dat je je geld kwijt bent, maar niet asociaal om anderen te dwingen je te vergoeden?
    Je bedoelt dat ik dat maar moet accepteren?

    Waarom geen vrijwillige failliesementsverzekering?
    Waarom weer een verzekering?

    dwang en geweld
    ????????????????? Wat is dit nu weer?

    Dus toch met alle geweld een vrije markteconomie?

   • een garantie van de overheid om je saldo bij failliesement te vergoeden, komt er op neer dat de overheid dwingt de rest van de nederlanders jou te vergoeden. Achter die dwang staat geweld, jij noemt dat sociaal. Dat is toch voorwaar geen raketwetenschap?

   • dat de overheid dwingt de rest van de nederlanders jou te vergoeden.

    Ach, ALLE Nederlanders worden gedwongen mijn geld te vergoeden?
    Denk dat er wel meer Nederlanders hun geld terug willen hebben.

    Maar jij wil je geld niet terug hebben? Ook goed!

    Dus toch iedereen voor zichzelf, nee, dank je. Dan maar geen libertarisme…

    Hoop geschreeuw, kort door de bocht denken, en geen toekomstvisie.

   • Dus alle nederlanders kunnen hun geld terugkrijgen via de overheid? leg me eens uit hoe dat in zijn werk gaat?

    Ik zeg nergens dat het iedereen voor zichzelf is, je praat propaganda.

    Is het een principe van je om via dwang je eigen belang voor dat van anderen te stellen? Heb je wel eens nagedacht over de lange termijn gevolgen van die taktiek? Stel je de taktiek alleen op landelijk niveau voor, of zeg je in je eigen dagelijkse leven ook:

    mijn portomonee is gestolen, ik maak in huis een wet die mij het recht geeft de portomonnee van anderen te stelen, omdat ik mijn geld terug wil. Ik rechtvaardig dit door te zeggen dat anderen daar ook van profiteren en als mensen protesteren zeg ik dat ze kort door de bocht zijn, ieder voor zich denken propageren.
    Wie propageert er nu eigenlijk ieder voor zich denken?

   • Dus ik moet betalen (via een verzekering) om mijn eigen geld terug te krijgen? Beetje krom. Een verzekering trouwens, waaraan iedereen, via via, ook aan mee betaald, ook jij…

   • vind je het een eerlijke voorstelling van zaken te beweren dat garantie van spaartegoeden door de overheid een gratis verzekering is tegen bankfailliesementen zonder kosten?

   • Ik heb liever een wereld zonder geld. Is men eindelijk van al dat gezeik af, en kan de mens eindelijk weer eens normaal doen…

    En ja, ik vindt ook dat de politiek alles (via belastingen) veels te duur maakt, maar ik vindt ook dat het bedrijfsleven veel goedkoper kan.

    Het kapitaal moet zoveel mogelijk bij de mens, tenslotte zijn zij waar het om gaat, en niet de politiek of het bedrijfsleven…

    En dan nog even terugkomen op het punt van, iedere democratie verandert in een dictatuur. Dat gebeurt in Nederland al veel dichterbij dan wat iedereen denkt. Nooit opgevallen hoeveel bewakingsdiensten en verkeersregelaars er opeens zijn. Dat noem ik nu de bruinhemden van deze tijd. De politiek ziet de burger steeds meer als een “vijand”, en grote groepen burgers werken daaraan mee.

   • Je draait op een bewonderenswaardige manier om de vraag heen. Die was:vind je het een eerlijke voorstelling van zaken die je gaf over de voor en nadelen van vezekering van spaartegoeden door de overheid?

   • vind je het een eerlijke voorstelling van zaken te beweren dat garantie van spaartegoeden door de overheid een gratis verzekering is tegen bankfailliesementen zonder kosten?

    Ik betaal “vrijwillig” belasting, dus gratis is het zowiezo niet…
    Maar het kan altijd anders, en beter.

    Wat me trouwens opvalt is dat jullie mensen ervan beschuldigen dat ze het slachtoffer zijn van indoctrinatie, maar geldt dat ook niet voor libertarisme dan? Ook daar houdt men krampachtig vast aan een idee, dat een samenleving alleen op die manier kan voortleven… Of geldt dat alleen voor de eigen portemonee.

   • Het libertarisme gaat er vanuit dat men zelf verantwoordelijk is voor hun eigen leven, dat waar men eigenaar van is (zoals het eigen lichaam, inclusief stembanden) ook echt zelf over mag beslissen. Men mag dus ook zelf beslissen of men anderen helpt. Het libertarisme gaat dus uit van een samenleving zonder dwang. Voor collectivisten/socialisten/communisten) is dat ondenkbaar, logisch, want de (vaak absurde) idealen zijn zelfden idealen waar mensen vrijwillig achter staan. En zelfs de mensen die zeggen dat ze achter het huidige systeem staan zijn niet bereid om extra belasting te betalen. Ook de mensen die zeggen dat ze het niet erg vinden om belasting te betalen.
    Dus ja, als ik eigenaar ben over mijn portemonnee dan mag ik erover beslissen. Maar ik hoop toch echt dat je beseft dat het libertarisme wel iets verder gaat dan alleen geld. Ik kan je http://www.meervrijheid.nl aanbevelen voor meer info.

   • Het libertarisme gaat er vanuit dat men zelf verantwoordelijk is voor hun eigen leven,

    – Vindt ik ook, maar een beetje hulp of dwang kan geen kwaad. Zolang het maar bedoeld is om mensen in nood te helpen. Maar te vaak krijg ik hier het idee, dat men alleen aan de eigen portemonee denkt, danwel een ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons, en een alles of niets ideologie. Sorry, maar van dat soort ideologie (van zowel links, rechts of anders) moet ik niets hebben. Ik vindt dat men gewoon een no nonsens “politiek” moet bedrijven, eerlijk, duidelijk, lerend van het verleden, levend in het heden, en kijkend naar de toekomst…

 12. ik heb van de overheid alleen maar last, nooit plezier, alleen als je niets hebt en bijstand geniet is het interessant zo’n organisatie, dan proffiteer je dus legaal van anderen, betaalde bedelaar………de rest mogen ze houden, dank u wel ik heb al een schilderij,boek,fiets, regeling ergens voor………….al die aanbiedingen, concerten, advies, Koningin, vuurwerk, 5 mei vieren, dank u beleefd !

 13. Wat mij telkens opvalt is dat er uitgegaan wordt van alleen de mens als consument, en ik vind dat te beperkt. Verder wordt uitgegaan van mensen die prima in staat zijn om voor zichzelf te zorgen terwijl dat zeker niet het geval is, bijv. geestelijk gehandicapten.

  Ik sta zeker niet afwijzend tov het idee, maar vraag me wel af hoe dit in de praktijk gaat werken. Wordt het er beter van dan nu?

  • Ik ga weer even uit van het principe van de staatsoplossing: geef een aantal lui een berg wapens en macht
   Is dat een oplossing voor geestelijk gehandicapten? De gangbare theorie is :ja, want die kunnen mensen dwingen te betalen voor geeestelijk gehandicapten en zonder die dwang geeft niemand er wat om. Klopt dit? Als we uitgaan dat in een democratie de meerderheid de gang met de wapens controleert (wat discutabel is, maar daar gaan ze meestal vanuit), dan is het vreemd te denken dat als de meerderheid niets om gehandicapten zou geven, dat de gekozen ‘gang’ in den haag dat dan opeens wel zou doen. Als je er echter vanuit gaat dat de meeste mensen wel wat om geestelijk gehandicapten geven, heb je ook die dwang niet nodig.
   Meer mogelijkheden dan :de meerderheid geeft er wel om en de meerderheid geeft er niet om, zijn er niet
   Het mooie van deze redenering is dat het niet alleen voor gehandicapten geldt, maar voor alles. De meerderheid geeft er veel om en er is geen dwang nodig vanuit de overheid, de meerderheid geeft er niets om en dan komt er ook geen overheid die er wel wat om geeft (in een democratie).

 14. er wordt maar vanuit gegaan dat een staat het beter zal doen, let wel wij zijn de staats knechten geworden, moeten ruim 2/3 van ons inkomen in NL dan, geven aan een instantie , dat zouden we zelf zijn, maar dat gevoel heb ik al lang niet meer.

  • Wat mi belangrijker is dan het inkomen dat je wordt afgenomen, is het feit dat de overheid op geweld gebaseerd is. Wet en belasting worden uiteindelijk beschermd door politie en leger. Daar is de overheid=oorlog. In een ‘gewone’ democratische setting is die overheid in feite al in oorlog met haar burgers, maar dat dit geweld rap uit de hand kan lopen blijkt wel uit 100 jaar geschiedenis, waarin 200 miljoen mensen vermoord werden door werknemers in overheidsdienst in opdracht van die overheid. Het grootste risico vermoord te worden de afgelopen 100 jaar was door je eigen overheid en het 1 na grootste door de overheid van de buren. Dat dit ook op een democratische manier kan gebeuren blijkt wel uit nazi duitsland.
   De staat is geweld, hoeveel smoesjes je daar ook maar omheen bouwt en geweld verspreidt zich altijd. Het risico op dood door overheid is voor mij veel belangrijker dan het inkomen en de uitgaven die ze van mij afpakken.

   Ik denk ook dat libertariers niet veel zullen bereiken als ze blijven hameren op het feit dat dingen in een vrije economie efficienter gaan. Mensen malen niet om een betere economie en mensen malen niet om de waarheid. Mensen worden gedreven door moraliteit, ze doen wat ze denken dat goed is. Achter alle grote slachtpartijen en religies staat een moraal, niet een logische waarheid, of een betere economie. Kijk hoeveel mensen achter de communisten aanlopen en liepen. Dat was niet omdat ze zulke geweldige economische resultaten hadden. Ze veroverden de harten met het idee van rechtvaardigheid. Kijk hoeveel mensen achter de religies aanlopen, die zijn verdorie zelfs aantoonbaar logisch inconsistent.

   Libertariers moeten denk ik ook de moraalhamer vaker gebruiken. De staat=geweld en geweld is immoreel. Dat vrijheid tot een betere economie en meer geluk leidt, komen ze vanzelf wel achter. Als iemand een wet voorstelt om iets op te lossen, stelt hij voor om iemand te dwingen de wet te gehoorzamen, waarbij het geweld wordt opgevoerd totdat degene gehoorzaamt aan de wet. Als de overtreder het hele traject van verzet zou volhouden, eindigt de overheid met moord. Het voorstel om een probleem op te lossen met een wet,is het dreigen met moord. Het feit dat niemand zo lang verzet pleegt, neemt niet weg dat een wet dreiging met moord is. Krijg ze maar eens zo ver dat ze dat toegeven. en dan :is dreigen met moord een algemeen principe van je om problemen op te lossen?

 15. De één z’n persoonlijke vrijheid kan voor een ander weer een belemmering zijn. Het gaat om de middelmaat, die blijkbaar weg is aan beide kanten en dat over gaat in een soort van onverdraagzaanheid. Volgens mij is het niets meer en niets minder.

  Vraag is wat er aan te doen? En als we weten wat dan is de volgende vraag hoe? We zijn er dus nog wel even mee bezig

  • Ik houd van extreem. Ik weet dan iedereen geconditioneerd is te denken dat extreem betekent moordpartijen, maar als ik kan kiezen uit een extreem goed medicijn en een extreem slecht medicijn, neem ik niet de veilige middenweg van een middelmatig medicijn. Ik houd ook extreem veel van het leven.
   Ik houd ook van extreem weinig overheid (0) en extreem veel vrijheid.
   Als je vrijheid definieert als afwezigheid van dwang, is het ook niet zo dat extreem veel afwezigheid van dwang voor mij ten koste gaat van de vrijheid niet gedwongen te worden van anderen. Vrijheid is logisch consistent:we kunnen allemaal niet gedwongen worden, zonder dat dit een logische tegenstrijdigheid oplevert.
   Met dwang is dit wel het geval, we kunnen niet allemaal anderen dwingen, zonder dat dit tot een tegenstrijdigheid leidt.

 16. Men (sen) willen zekerheid,de staat biedt schijnzekerheden tegen inlevering
  van het privé leven en eigen inkomsten, wat eroverblijft is vrij schraal, 3 weken met de caravan naar de Ardeche met 100.000 andere angsthazen.(allen lid van de ANWB)
  Laatst sprak ik ene Bill uit North Dakota geloof ik, komt 3 weken per jaar naar zijn huis in Thailand, nog 6 jaar en dan kom ik voor immer,zijn droom……
  Voor hetzelfde geld is Bill over een jaar hemel en en woont zijn Thaise vriendin/vrouw er met een andere vriend.
  Morgen is altijd te laat, maak ze dat maar eens wijs, valse zekerheid en de angst om echt een eigen beslissingen te nemen weerhouden veel mensen van wat persoonlijke vrijheid genoemd kan worden.

 17. “Men (sen) willen zekerheid,de staat biedt schijnzekerheden tegen inlevering
  van het privé leven en eigen inkomsten, wat eroverblijft is vrij schraal, 3 weken met de caravan naar de Ardeche met 100.000 andere angsthazen.”

  Waren het er maar 100.000, dan was het niet zo erg. Het is niet voor niets dat tijdens acties tegen besluiten van de regering niemand komt opdagen of dat zelfs niemand actie onderneemt. De vakantie is belangrijker dan voor jezelf(of elkaar) opkomen.

  De benzine was al lang voor de helft goedkoper geweest als we massaal stopten met tanken voor een paar dagen, maar dan zeggen mensen weer “Ja ik moet toch naar mijn werk he? ” Mensen willen niet investeren. Ze willen alleen rendement die niets hoeft te kosten.

  • Benzine is duur omdat de overheid extra belastingen (zeg zo’n 150%!!!) heft. Waarom denk je dat de overheid opeens de belastingen zal laten dalen als men niet tankt? Inkomstenverlies is voor de overheid juist een reden om belastingen te verhogen! Denk maar aan het kwartje van Kok, ook toen was er een begrotingstekort.

 18. Zonder staat zijn er ook vakbonden en Socialistische clubjes. Die bijvoorbeeld een abonnement aanbieden aan hun leden, om alles voor ze te regelen, in ruil voor een (groot) deel van het inkomen.
  Mensen die dat willen kunnen dan ook gewoon lid worden van de SP, die vervolgens perfecte sociale zekerheid en mooie SP-ziekenhuizen biedt in ruil voor driekwart van het inkomen. Als mensen dat graag willen moeten ze er vooral lid van worden.
  De vakbond zou zo ook een erg goede rol kunnen spelen.

  • Yep, maar de grote aap die dan uit de mouw ontsnapt, is dat die SP-leden dan opeens dat ziekenhuis zelf moeten betalen en niet langer iemand anders het geld uit de zak kunnen schudden om hun SP-ziekenhuiszorg te bekostigen. SP’ers weten heel goed, dat hun solidariteit enkel bestaat op basis van het dwingen van anderen om hun inkomen deels aan hen af te staan.

Comments are closed.