Vandaag in de Nieuwsbrief een hoofdstuk dat we hieronder overnemen.
(nadruk van ons)

U mag dan oordelen of u ooit groter bedrieglijk gedraai met mooie woorden hebt gezien.
Jammer dat zo veel mensen zo vluchtig over dergelijke uitspraken heen lezen en de mooie woorden voor zoete koek slikken.
Om te beginnen de eerste zin: “… zijn de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat (vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid) de basis voor identificatie met Nederland.
 
“Vrijheid”?
Om minder dan de helft van je verdienste te mogen houden? Om niet in je eigen (vracht)auto te mogen roken? Om verplicht een balkon aan je nieuwe huis te bouwen? Om alleen maar te werken voor door de overheid vastgestelde tarieven? (Minimum loon). Om je spaarcenten op een Liechtensteinse rekening te zetten? Enz.

Vrijheid betekent het ontbreken van dwang of geweld door de overheid; daar zijn we in Nederland wel heel ver van af! (zie Woordenlijst)

“Solidariteit”?
Solidariteit is een saamhorigheid die je vrijwillig doet. De gedwongen overheidsolidariteit (solidariteitsbelasting!) is een aanfluiting van het woord

“Gelijkwaardigheid”?
Zoals de minachting voor het volk dat in meerderheid de EU grondwet ( = het verraad van Lissabon) afkeurt, terwijl Balkenende en zijn trawanten dat ding toch ratificeren. Het stel senatoren in Den Haag deed dit zelfs nadat het ding dood was door het Ierse NEE!

Je kunt met angst en beven uitkijken naar de aangekondigde maatregelen die het kabinet wil nemen om “de verbondenheid met Nederland te versterken“.
Daarbij wordt al aangekondigd: “Tegelijk is het de verantwoordelijkheid van iedere burger om daadwerkelijk mee te doen en zich betrokken te tonen bij de Nederlandse samenleving”. Lees maar dat er staat dat je MOET meedoen!

“In de visie van het kabinet wordt namelijk in het gezin, het onderwijs en de sport de basis voor binding met de samenleving gelegd”
En daarom zal de overheid je via de belastingen dwingen om voldoende geld te betalen voor allerlei sportfaciliteiten. Geef het volk brood en spelen!

Het stuk is getiteld: “Waarden rechtsstaat basis Nederlandse identiteit”

Net alsof we in Nederland in een “rechtstaat” zouden leven. Ja, als je als definitie gebruikt dat de wetten en voorschriften die de politici maken als basis voor de rechtspraak dienen, zou je het zo kunnen noemen. Maar op een staat waarin de persoonlijke rechten van ieder individu worden erkend, lijkt het helemaal niet.

———————————————————-

Nieuwsbericht van de NL regering| 19-08-2008

Volgens het kabinet zijn de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat (vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid) de basis voor identificatie met Nederland.

Dat staat in de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Identificatie met Nederland’. De raad doet in dit rapport voorstellen om de verbondenheid met Nederland te versterken.

Volgens de WRR is het belangrijk om op een andere manier naar nationale identiteit te kijken. Identificatie met Nederland kan op verschillende manieren tot stand komen, stelt de raad.

Overheid en burgers

In de visie van het kabinet moet de overheid zich inzetten voor een samenleving die mensen uitnodigt en deelname bevordert, onder meer door een veilige woon- en werkomgeving en voldoende kansen op onderwijs en arbeid.

Tegelijk is het de verantwoordelijkheid van iedere burger om daadwerkelijk mee te doen en zich betrokken te tonen bij de Nederlandse samenleving.

Het kabinet wil zo ‘een boodschap uitdragen over identiteit die geen mensen uitsluit en die ruimte laat voor mensen om zich op eigen specifieke wijze met Nederland te kunnen identificeren binnen de grenzen van de rechtsstaat’.

Binding

In de reactie schrijft het kabinet dat het ‘niet kan en wil voorschrijven wat Nederlanderschap voor mensen betekent en op welke wijze mensen zich identificeren met Nederland’.

Wel geeft het kabinet aan op welke manier het de binding in de samenleving wil bevorderen. Voorbeelden zijn opvoedingsondersteuning, het tegengaan van schooluitval en segregatie in het onderwijs, en het bevorderen van arbeidsparticipatie.

In de visie van het kabinet wordt namelijk in het gezin, het onderwijs en de sport de basis voor binding met de samenleving gelegd.

13 REACTIES

 1. Vaak vindt Nederlands beleid navolging in Belgie.
  Maar die nadruk op sport om identificatie met het territotium te bevorderen zal wel meevallen gezien “Belgie” op de OS tot dusverre 0 gouden medailles haalde, 0 zilveren en eveneens 0 bronzen. De prestaties van de 96 semi-ambtenaren die er (olympisch) speelden zal maar weinigen inspireren tot nationalistische gevoelens. Jammer dat de losers de kosten van hun salaris, tickets en trainingfaciliteiten van de afgelopen 4 jaar vermoedelijk niet zullen moeten terugstorten aan de belastingafgepersten.

  Anderzijds is het misschien wel slecht nieuws. Immers zoals bekend beloont de overheid slechte prestaties doorgaans door de losers met extra geld van belastingslachtoffers te ondersteunen. Dus wellicht is het winnen van 0 medailles nu wel een excuus om nu de budgetten fors op te trekken zodat “we” over 4 jaar in London niet opnieuw voor joker staan.

  • Leuk die Olympische weetjes, en ik maar denken dat in Nederland de winnaars-mentaliteit ontbreekt (behalve bij de vrouwen). Een ander weetje: zo schijnt het dat een NL wielrenster de gouden medaille mis liep vanwege slechte begeleiding onderweg. Deze was namelijk niet mogelijk want ene Koninklijke Hoogheid Jan Peter B. uit Capelle aan den IJ. zat met Zijn Verheven Achterste in de begeleidingsauto iedereen in de weg. Zelfs als deze flapdrol niets doet hebben de mensen nog last van Hem.

   Die hele Olympische Spelen zijn gedegradeerd tot podium voor staatspropaganda waar de sport op de tweede plaats komt. Wat mij betreft worden de Olympische Spelen alleen nog op de oorspronkelijke lokatie in Griekenland gehouden en draait het weer om de sport. De organisatie moet maar sponsors zoeken, de sporters ook. Het is te zot voor woorden dat er landen zijn die hen tot ambtenaar -in vaste dienst?- benoemen.

   • De Olympische Spelen terug naar Griekenland: het ei van Olympia ! 🙂
    Jammer, dat de locatie veel te klein en ongeschikt is.
    Modernisering zou sloop van het klassieke erfgoed impliceren, tenzij een soort Rem Koolhaas een gave oplossing zou kunnen bedenken.

   • Wat mij betreft zou men daarom die Olympische Spelen beter kunnen overlaten aan individuele bedrijfsmatig gesponsorde amateur-topsporters en dito clubs en tegelijk deelname verbieden aan nationale ploegen. Zoiets als de Grand-Prix, Wimbledon of Tour de France.

 2. Je kunt je afvragen, waarom de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) juist nu met zo’n propagandastunt komt. Dat het zomaar ter gelegenheid van de OS zou zijn, lijkt me onwaarschijnlijk. Veeleer gebruikt het prulwerk de OS om de Nederlandse identiteit te benadrukken.

  In oktober wordt verder onderhandeld over Europa. Dan moet de volksgeest misleid, eh voorbereid worden, want de EU gaat ook geld in de topsport stoppen. En dan moet Nederland goed voor de dag komen om ook een graantje EU-subsidie mee te pikken.

  Of is het onderwerp gekozen naar aanleiding van de miskleun van Maxi(o)ma over de Nederlandse identiteit ? Dan heeft de Raad toch wel erg veel tijd nodig gehad om het in elkaar te prutsen.

  De WRR laat hiermee nog eens zien, waar het in werkelijkheid voor staat: het Wetenschappelijk Reclamebureau van de Regering.

  • “……om ook een graantje EU-subsidie mee te pikken.”
   Overbodig om te vermelden, maar ik kan niet laten er toch aan te herinneren dat die eventuele EU-subsidie toch eerst door de NL-belastingbetaler betaald moest worden.

   • Inderdaad, maar Balkenbende wil vooral goede sier maken met het binnenhalen van EU-subsidie als er medailles en trofeeen te behalen zijn. Dat streelt meteen het oranje-gevoel en dat kan de regering heel goed gebruiken.
    Zo slaat hij immers twee vliegen in een klap.

 3. De WRR is die club, die vindt dat religie weer een prominente plaats moet gaan innemen in de Nederlandse maatschappij.

  Om te beginnen de eerste zin: “… zijn de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat (vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid) de basis voor identificatie met Nederland.

  Kernwaarden vervangen door containerbegrippen. Elke Nederlander verstaat iets anders onder deze begrippen, dus waar praten we eigenlijk over. Vrijheid betekent voor mij iets anders dan: bewaren van internet en telefoongegevens, een dna database, een electronisch voor iedereen toegankelijk medisch dossier, vrijheid van meningsuiting (geen uitzondering voor religie en de instituten) enz. enz.
  Als je dit als kernwaarde definieert, is het niet vreemd dat een deel van de bevolking zich hier niet in kan vinden. Behalve de CDA en CU achterban, deze zijn volgzaam en kritiekloos. Wellicht alleen voor deze achterban geschreven.

  Hetzelfde geldt voor solidariteit en gelijkwaardigheid. Solidair met geloofsgenoten en gelijkwaardig binnen de achter achterban.

  Al met al weer een aardig rapport voor het ronde archief.

  Het enige wat wij hier met z’n allen doen is het rondpompen van geld. Met een betalingsbalans overschot pompen we meer rond dan met een tekort. Daarnaast is het van belang dat iedereen bezig is. Vooral het schrijven van rapporten die niks toevoegen. Het maken van wet- en regelgeving, die we dan weer moeten handhaven is een volksvermaak die velen van de straat houdt. <25% levert echte toegevoegde waarde, de rest is voor de buhne.

 4. Dit volstrekt holle gebral (Prediker: lucht en leegte), maakt dat het steeds moeilijker wordt die Haagse lieden financieel en moreel te steunen.
  Drie begrippen, die de socialist moeten paaien, schijnen de basis te vormen waarop ik, en velen met mij, zich dienen te identificeren met Nederland.
  Het lijkt wel een socialistische beginselverklaring, waarbij verwacht wordt dat ik mij voornamelijk op socialistische basis ga identifceren met Holland.

  Persoonlijk lijkt mij een identificatie door geboorte, woonplaats, taal, werk en familiekring al MEER dan voldoende. De rest is politieke wensdroom, die zich meestal vertaalt in meer belastingen en meer controle.

  Elke burger verantwoordelijk om mee te doen?
  Tenzij men dood is, doet ieder vanzelf, volop mee, elk op z’n eigen gebiedje.
  Ik vermoed dat ‘meedoen’ hier betekent dat men zich bereid toont solidariteitsbelasting (mooi woord) te betalen.

  Ieder moet ‘meedoen’ is als ‘ieder dient adem te halen’.
  Dit gebral krijgt uitsluitende betekenis als men voor ‘Nederland’ ‘de socialistische overheid’ leest. Dan wordt het stuk wat duidelijker in z’n bedoelingen.
  In elk ander geval wordt hier slechts wit papier voorzien van zwarte figuurtjes.

  Hebben wij niet genoeg aan de grondwet b.v.?

  • “Dit gebral krijgt uitsluitende betekenis als men voor ‘Nederland’ ‘de socialistische overheid’ leest”

   Heel goed gezien!

   “Hebben wij niet genoeg aan de grondwet b.v.?”

   Zelfs die is door alle uitzonderingen die de socialistische overheid mag bepalen, waardeloos gemaakt.

 5. Hub lief,

  ach, wat voorspelbaar: dezelfde leus als in de Franse ‘Revolutie ‘.

  ‘Sport ‘ is daarbij gevoegd, uit debiliteit. Als emotioneel surrogaat voor
  ‘verbroedering ‘.
  – en is in wezen kummunistisch: in het vroegere Oostduitsland was de joviale en eendimensionale groet altijd het ‘ tschuss, sportsfreund ‘.

  Let maar op: langzamerhand zullen we steeds meer van dit naar hier overgezette kommunisme gaan zien.
  De WRR en kabinet doen al keurig mee aan deze ‘doublespeak ‘.
  China is de robot- en égalitéstaat bij uitstek: daarom wordt die er, met tientallen triljoenen aan ‘niet officieel roulerend geld ‘, nu erbovenop geholpen –
  om mettertijd Europa daaraan aan te passen.

  Zie de trends; let op !

 6. De “Olympiade” van 1936 , weet u nog wel ? Dat was hét voorbeeld v

Comments are closed.