De interesse van bezoekers van deze site voor een objectief klimaatoordeel is kennelijk erg groot. Het is dan ook zeer belangrijk om eventuele politieke indoctrinatie te trachten te onderkennen.

Hans Labom heeft daarom nog extra toelichting gemaakt, aangevuld met een stel gragieken.

Het lijkt wel steeds duidelijker om sceptisch te worden!
 

Zie ook deel 1 en deel 2

Hans Labohm:

In zijn reactie suggereert Mathijs Romans dat ik selectief gebruik maak van grafieken om aan te tonen dat er geen verband is tussen CO2 en temperatuurstijging. In mijn regelmatige discussies met aanhangers van de AGW-hypothese heb ik dat verwijt eerder gehoord.
In mijn eerste bijdrage schreef ik dat dat niet alleen gold voor de laatste tien jaar (waarvan ik een grafiek toonde) maar ook voor andere tijdschalen. Maar, Mathijs heeft gelijk, daarvan heb ik geen ‘visueel bewijs’, zoals hij dat noemt, geleverd.
Vandaar wat aanvulling om mijn stelling te staven.

Hieronder zijn curven te zien van CO2 en temperaturen op een tijdschaal van honderden miljoenen jaren. Correlatie? Nee, absoluut niet. 

Hieronder is een variant te zien van de grafiek die Al Gore toonde. Correlatie? Ja, dat lijkt zo. Maar, zoals ik reeds eerder vermeldde, vertelde Al Gore er niet bij dat éérst de temperatuur stijgt en daarna pas de CO2-concentratie. De causaliteit is dus omgekeerd. Maar doordat de horizontale schaal van de grafiek te klein is, kun je dat niet of nauwelijks zien. Toch is het zo. Het staat ook in de IPCC-rapporten.

 

Hieronder een grafiek over de laatste tientallen jaren. Correlatie? Nee, in het geheel niet. Let ook op de sterke temperatuurdaling over 2007 (die door geen enkel klimaatmodel is voorspeld).

 

Mathijs merkt verder op dat de CO2-uitstoot cumulatief is, implicerend dat we er toch voor moeten oppassen. Kennelijk neemt hij aan dat de CO2-concentratie in de atmosfeer alleen maar stijgt en dat dat het gevolg is van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Mijn eerste reactie daarop is: en wat dan nog? Immers in mijn visie heeft CO2 geen of nauwelijks invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur.
Mijn tweede reactie is: klopt het wel dat de CO2-concentratie de laatste honderden jaren alleen maar is gestegen? Als men de rapporten van het IPCC leest, neemt men dat als vaststaand aan. Maar is dat nu wel zo?

Wat nu volgt is in wetenschappelijke kring zéér omstreden, maar we dienen niettemin niet de mogelijkheid uit te sluiten, dat de hierna getoonde metingen correct zijn.

 Vanaf ongeveer 1960 worden CO2-metingen verricht op de vulkaan Mauna Loa in Hawaï. Die laten een geleidelijke stijging zien. Daarvóór hebben vele vooraanstaande wetenschappers zo’n honderdduizend metingen verricht op basis van een andere methode dan die van Mauna Loa: de zogenoemde chemische methode. Enkelen van hen zijn Nobelprijswinnaars. Zij behoren dus tot de beste wetenschappers van hun tijd. Een Duitse klimaatdeskundige, Ernst-Georg Beck, heeft enkele jaren geleden al die metingen doorgenomen en kwam tot onderstaande grafiek. Deze vertoont pieken in de jaren twintig van de 19e eeuw en in de jaren veertig van de 20ste eeuw. Een stijging van de CO2-concentratie kan volgens deze grafiek ook weer worden gevolgd door een snelle daling. Hoe komt dat dan? Dat is onbekend.

 De puntjes onder in de grafiek geven de waarden weer waarvan het IPCC uitgaat. Met andere woorden, deze grafiek staat op gespannen voet met datgene wat het IPCC en alle AGW-aanhangers beweren.

 

De wetenschappelijke discussie daarover is nog gaande. Dus we moeten voorzichtig zijn met conclusies. Maar áls – met de nadruk op áls – deze metingen juist zijn, dan is dat een extra vernietigende klap voor de AGW-hypothese.  

Als de AGW-hypothese niet klopt, wat zou dan wèl een verklaring kunnen bieden voor de oplopende temperaturen sinds rond 1850?

 
Zal de temperatuur in de toekomst blijven stijgen, zoals Mathijs suggereert? Als je naar de klimatologen luistert, dan is het antwoord op deze vraag bevestigend. Vele astrofysici verwachten daarentegen binnenkort – met een omslagpunt zo rond 2012 – een nieuwe kleine ijstijd, te vergelijken met het Dalton Minimum van het begin van de 19e eeuw.
Heb je dat wel eens in de media gelezen?

Mvg, Hans H.J. Labohm

Zie ook de staat-van-het-klimaatonderzoek-2008 (pdf)

54 REACTIES

 1. @Hugo: Een zorgwekkend artikel dat ook laat zien hoe complex het probleem is en hoeveel factoren er meespelen. De reactie van Peter hierop vind ik een domme dooddoener.

  .. wat niet wegneemt dat de menselijke invloed op dit fenomeen onduidelijk blijft. Kunnen wij hier wel iets tegen doen? Opvallend vind ik deze zin uit het artikel: “It also means that climate warming is also coming larger and faster than the models are predicting…”

  Dat wil dus zeggen dat de modellen niet kloppen; men heeft niet kunnen voorspellen wat er zou gebeuren en tast dus nog duidelijk in het duister wat betreft de mechanismen achter klimaatverandering.

 2. @Mathijs Romans:

  Zo bizar is dat niet. Je gaat geen miljarden inzetten voor iets dat zinloos is. Het klimaat verandert toch wel, of je die CO2 nu opslaat of niet. En stel dat je er de komende ijstijd door zou bespoedigen ? Dan moet je in jouw visie als een gek al onze resterende kolen, bossen en ander koolstofhoudend materiaal gaan opstoken om dit gevaar te keren. Dat binnen nauwe marges constant houden van de temperatuur is waanzin, daar hebben we helemaal de resources niet voor.

  Je doet verder voorkomen of ‘je kansen inschatten’ en de activiteiten van verzekeraars, banken en beursanalisten, wetenschappelijke betrouwbaarheid hebben. De kredietcrisis in de VS toont het tegendeel. Mogen we zoiets soms ook verwachten voor je IPCC senario’s ? 😉

  Gokken is niets anders dan je kansen inschatten op basis van ‘onderbuikgevoelens’. Het maakt weinig uit of je dat voor de vuist weg doet of aan de hand van computermodellen die eveneens gebaseerd zijn op ‘natte vinger’ aannames. Al is er maar één sleutelfactor die je niet kent die significant kan afwijken, dan is je hele model waardeloos geworden. Het toeval regeert sowieso, want wie kan alle afhankelijkheidsrelaties van een complex systeem als de wereldeconomie of het klimaat overzien ?

  Ken je trouwens Mr Adam Monk ? Dat is de officiële beursanalist van Chicago Sun-Times. Hij is goed, want hij doet het al jaren veel beter dan de beurs. En het is een kapucijneraap… 😉

  Heavier-than-air flying machines are impossible.
  – Lord Kelvin, ca. 1895, British mathematician and physicist

  There is not the slightest indication that [nuclear energy] will ever be obtainable. It would mean that the atom would have to be shattered at will.
  – Albert Einstein, 1932.

  I think there is a world market for maybe five computers.
  – Thomas Watson, chairman of IBM, 1943.

 3. @Hugo:
  Dat artikel is weer het zoveelste voorbeeld van een ongefundeerd doemscenario. Er is geen enkele concrete basis om een nieuwe “trend” te veronderstellen. Zo’n “trend” is even concreet als een beurstrend. Maar wanneer noem je een beurstrend een trend en vanaf wanneer neem je een positie in? Peter heeft groot gelijk.

  Diersoorten sterven al tientallen miljoenen jaren uit. Bovendien is er geen enkele reden aan te nemen, dat AWG een significante bijdrage aan de klimaatverandering levert.
  Sterker nog, het bestaan van een atmosferisch broeikas-effect is waarachtig nooit serieus aangetoond.

  Lees het artikel van Gerlich & Tscheuschner er maar eens op na: het is werkelijk om je te bescheuren, dat geef ik je op een briefje. Veel plezier. 🙂

 4. @Geert – NI:
  Begin jij nou ook al met die verdoemenis?
  Ik heb nota bene aan jou het onvolprezen artikel van Gerlich & Tscheuschner te danken en nu pas begin jij aan de klimaatmodellen van het IPCC te twijfelen, terwijl G&T onomstotelijk aantonen, dat die modellen niet kunnen kloppen. Heb jij dat artikel eigenlijk wel gelezen / begrepen?
  Ik ben benieuwd naar je reactie. 🙂

 5. Er wordt m.i.te zwaar getild aan de conclusies uit klimaat-onderzoeken. Megalomanie.

  Wetenschappelijke uitspraken, formules en modellen maken, doe je op basis van experimenteel-onderzoek en liever niet op correlatie-onderzoek, zoals tegenwoordig populair is tgv van de sociale wetenschappen. [marxistische of facistische “social engineering”, je weet wel ]

  Hoe kan iemand oorzaak en gevolg aantonen zonder experimenten !
  Immers als er correlatie is, dan heb je nog geen bewijs van de factoren die het resultaat bepalen.

  Dus ook het klimaat voorspellen, net als honger-de-wereld-uit, is voor ons mensen een non-probleem.

  Het zijn onoplosbare “problemen”, omdat experimenten en herhalingen daarvan niet mogelijk zijn. Je kan niet testen…!

 6. @Harm:
  Da’s juist. Maar een aantal veronderstellingen die aan de klimaatmodellen ten grondslag liggen kunnen -gelukkig- wel getest worden, zoals de veronderstelling, dat de ingevangen infrarode straling een broeikas opwarmt:

  “It is not the trapped” infrared radiation, which explains the warming phenomenon in a real greenhouse, but it is the suppression of air cooling.[Note 11]

  [Note 11]As almost everybody knows, this is also a standard problem in PCs.

  (Dat kan ik ook bevestigen, want mijn PC schee ermee uit, toen na het vervangen van de processor de convectie tekort schoot. 🙂 )

  En zo laten G&T met verschillende tamelijk eenvoudige experimenten heel aardig zien, dat er van al die klimaatmodellen -zacht gezegd- niet veel deugt.

 7. @Mathijs Romans:

  De Mens het klimaat kunnen veranderen? ZEKER!
  Moesten we met z’n zes miljard nog alle dagen hout stoken zoals pakweg driehonderd jaar geleden.

  Gelukkig is er nog zoiets als technologische en wetenschappelijke vooruitgang, waar vele groenen om god weet wat voor reden tegenstander van zijn.

 8. @SpyNose: Ja hoor, heb het hele artikel een half jaar geleden gelezen. Echter ik nog niet toegekomen aan een background-check betreft de natuurkundige formules.

  Dus ik ben nog niet overtuigd dat CO2 niet de oorzaak is van opwarming, maar wel is duidelijk aangetoond dat de broeikas analogie fout is.

  Ik begin niet nu pas aan de klimaatmodellen te twijfelen, ik wijs er alleen nu op dat volgens het artikel van Hugo de modellen niet kloppen.

Comments are closed.