Eerst dacht ik dat het een verlate 1 aprilgrap was, maar het blijkt dat de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart dit serieus meent.

Hier volgt het ANP bericht.

Achmed Marcouch wil criminele jongeren die een straf uitzitten pas vrijlaten als ze een diploma hebben gehaald. De stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart vindt dat jongeren die vrijkomen te vaak weer op het criminele pad terechtkomen.

Daarom moeten ze gedwongen worden een opleiding af te maken om zo meer kans te maken op een normale baan. Marcouch is net terug van een lange vakantie en begint ambitieus aan het nieuwe politieke jaar.

Tot zover het bericht.

Dit lijkt een introductie tot een geheel nieuwe rechtspraak.

Hier volgt een mogelijk gesprek in de rechtbank tussen de rechter(s) en de verdachte.

Rechter: “heeft u een diploma?”

Verdachte: ” jazeker, een zwemdiploma.”

Rechter: “nee, ik bedoel, heeft u een diploma met betrekking tot een middelbare- of universitaire opleiding”. “Dus geen zwemdiploma of rijbewijs.”

Verdachte: “nee, die heb ik niet en ook geen rijbewijs.”

Rechter: “u hebt geen rijbewijs? Maar u bestuurde toch de vluchtauto?.”

Verdachte: ” Nou en.”

Rechter: “zoals u weet, hebben wij u een IQ test laten afnemen en aan de hand van het resultaat leggen wij u de navolgende straf op. U wordt geacht om een diploma op mbo niveau te kunnen realiseren. Daarom wordt u veroordeeld tot een gevangenisstraf (volgens de zogenaamde Marcouchwet) van vier tot zes jaar, afhankelijk van uw studieresultaten. Tevens wordt u de gelegenheid geboden om uw rijbewijs te halen, want de rechtbank vindt het onverantwoordelijk dat bij uw terugkomst in de maatschappij de mogelijkheid bestaat dat u zonder rijbewijs weer een vluchtauto bestuurd.”

Verdachte: “mag ik u iets vragen?.”

Rechter: ” ja, vraagt u maar.”

Verdachte: ” wat voor straf had ik gekregen zonder de Marcouchwet”.

Rechter: “waarschijnlijk een taakstraf van 100 uur”.

Het lijkt wat onzinnig, maar stel dat de idee van Marcouch aanvaard en geïmplementeerd zou worden, dan kan boven geschetst verhaal op werkelijkheid berusten.

Want hoe kan iemand die een gevangenisstraf van bijvoorbeeld zes maanden krijgt, binnen deze tijd een volledige studie afronden?

Ook is er geen causaal verband tussen criminaliteit en het niet hebben van een diploma.

Ik ken genoeg mensen die niet in het bezit zijn van een diploma en beslist niet op het criminele pad zijn gegaan. (Misschien bent u wel een van hen.)

Daarentegen zijn er genoeg mensen die een universitaire opleiding hebben, bijvoorbeeld politici, leden van milieuorganisaties, die de wet niet zo nauw nemen en continu “gelegaliseerde” roof plegen en frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten.

Het wordt tijd dat mensen als Marcouch uit de door de politiek gecreëerde functies gezet worden en een echte baan zoeken.

Niet alleen zal het aantal onzinnige voorstellen en regels en de daarmee samenhangende inbreuk op mijn vrijheid verminderen, maar ook de miljarden euro’s die daardoor bespaard kunnen worden kunnen dan terugvloeien naar de rechtmatige eigenaren; de belastingbetaler.

6 REACTIES

 1. Marcouch is een extremist (zie bovenstaand verhaal) van de PvdA; een extremistenpartij waar bewustzijn over andermans bezit afwezig is. Tenzij het bezit in beslag moet worden genomen om uit te delen aan de PvdA clienten, in naam van diezelfden. Andermans vrijheid boeit hen al helemaal niet, zo lang hun eigen vrijheid/privileges maar in stand worden gehouden. Ik denk in het bijzonder aan de uitspraken van extremist Job Cohen in de gemeenteraad van Amsterdam, in het kader van een debat onlangs over gedrag van andere extremisten in de jaren 1980; krakers, rellen, inbreken, bedreigen, intimideren, slopen van legermateriaal (niet in Ams.) en ander extremistengedrag in naam van ‘het goede doel’. Moest gewoon kunnen, weet je, het was gewoon een beetje annargisties toen, weet je, je moet het gewoon in de kontekst van die tijd bekijken, weet je…

  Overigens ben ik van mening dat de stadsdeelraden van Amsterdam moeten worden opgeheven, en de ambtenaren van de stadsdelen worden overgeplaatst naar de reinigingsdienst.

 2. Laatste post, nu ik toch aan het PS-en ben. Waarom gaan die jongeren, als zij worden veroordeeld, niet gewoon werken om geld te verdienen om hun slachtoffers schadeloos te stellen? Dan leren zij vanzelf dat een baan met een gewild diploma veel beter betaalt dan een baan die iedereen met 2 handen kan krijgen… Heb je geen dwangstaat voor nodig. Ideetje voor Marcouch?

 3. ik vrees dat ‘in het belang van de arme achtergestelde overtreder’ de Marcouch wet een goede kans maakt.
  vervolgens zal men het onterecht vinden dat niet iedereen gelijk is en even snel een diploma haalt. Dat zal dan opgelost worden door de diploma’s makkelijker haalbaar te maken. Logisch toch?

 4. Gezien de onzalige plannen van de commissie De Boer, die het presteerde om voor te stellen dat jongeren (onschuldigen dus!) tot hun 21ste in kampen moeten worden opgesloten om hun diploma te halen, verbaast dit idiote voorstel me niets. Weer de statistiekenterreur aan het werk: volgens de overheid bij monde van de commissie De Boer hebben jongeren (of in dit geval criminele jongeren) een “grotere kans” om werkloos of crimineel te worden, en dit leidt gemiddeld genomen tot hogere maatschappelijke kosten, “dus” is het rechtvaardig om ze te dwingen een opleiding te volgen. Twee kleine probleempjes met de redenatie van deze “geleerde” heren:

  Ten eerste zou deze logica betekenen dat iedereen crimineel is, tenzij men altijd streeft om de kans op werkloosheid of criminaliteit zo klein mogelijk te maken. U bent crimineel tenzij u uw tijd geheel en optimaal besteedt om te werken en cursussen te volgen, met als doel om zo min mogelijk risico te lopen op werkeloosheid of criminaliteit. Want als u uw tijd anders besteedt, bijvoorbeeld iets leuks gaat doen voor uzelf i.p.v. studeren of werken, loopt u meer risico.

  Of bedoelt de commissie en meneer Marcouch dat het slechts gaat om een “te groot risico”? Dan mogen ze ons wel eens uitleggen waar die magische grens dan ligt. Op 10%, 50% of 90% kans op werkeloosheid of criminaliteit? Op een bepaalde willekeurige marge “groter dan gemiddeld”? In welk laatste geval het er dus van afhangt of je gemiddelde medeburger een luiwammes of een workaholic is, of je voor “heropvoeding” in aanmerking komt.

  Tweede probleempje is dat hun plannen helemaal niet goedkoper zijn. Iedere basisschool-gediplomeerde kan uitrekenen waarom: Als je nu 100% van alle mensen (of criminelen) zonder diploma preventief moet gaan dwingen om dit alsnog te halen (nog afgezien van wat je daar nu eigenlijk aan hebt op de arbeidsmarkt), moet je hen onderhouden in zo’n kamp, wat minstens evenveel kost als een bijstandsuitkering. Met extra kosten voor de dwang en opsluiting, voor het geval ze niet slaafs meewerken. Als je echter eerst eens even zou afwachten wie van hen ook echt werkeloos wordt of recidiveert, hoef je bijvoorbeeld “slechts” die 10, 50 of 90% van de bijstandsaanvragers of recidivisten te onderhouden.

  Of de regering moet in de “kosten” ook de niet gewerkte uren en niet betaalde belasting meerekenen gedurende de jaren dat de jongere nog niet werkte en ook geen uitkering heeft aangevraagd (omdat ze bijvoorbeeld worden onderhouden door ouders of vrienden), maar volgens die logica moet iedere beschikbare persoon (bewust thuisblijvende moeders die worden onderhouden door hun man, onafhankelijk rijke mensen, gepensioneerden enzovoorts) ook gedwongen worden om te werken, omdat ze eigenlijk de slaaf van de Staat zouden zijn.

  Tegen de ongediplomeerden en criminele jongeren die een uitkering aanvragen kun je beter het volgende te zeggen: Uw inkomen boven het absolute bestaansminimum hangt af van de mogelijkheid en uw inspanning om een baan te vinden, danwel een voor u haalbare opleiding te volgen die daartoe leidt. Bevalt dit u niet, kunt u altijd nog pogen de minimum-uitkering aan te vullen door crimineel te worden, maar dan zal iedere winst die u daarmee maakt u worden ontnomen, en de kosten van vervolging als toekomstig af te betalen schuld bij u in rekening worden gebracht, dus dat heeft weinig zin. Dit kost de samenleving nog altijd veel minder geld dan al die mensen (preventief of als “straf”) op te sluiten.

 5. Ik vind het wel een goede regel. Dan word elke crimineel gedwongen een normaal bestaan op te bouwen.

Comments are closed.