RED: Let wel: sociaal is het tegengestelde van socialisme.

En reken maar dat het begrip “sociaal kapitalisme” door politici op hun manier zal worden uitgelegd.

Onderstaande gegevens over “sociaal kapitalisme” geven een beeld van wat er door vrije ondernemers gedaan kan worden.

We hebben nog geen goed beeld in hoeverre Ashoka en zijn organisaties volledig onafhankelijk is van overheden. In ieder geval wordt hier een methode van hulpverlening aangeraakt waar je via andere kanalen weinig of niets verneemt. 
 
De BBC World Service zond kortgeleden een interessant interview uit met Bill Drayton, een bekend sociaal entrepreneur. Drayton begon in 1980 met Ashoka, een wereldwijd netwerk van sociaal entrepreneurs. Ashoka ondersteunt zijn meer dan 2000 aangesloten ondernemers, voornamelijk in ontwikkelingslanden, met durfkapitaal.

Drayton’s doel is daarmee een blijvende impact te maken: “We willen mensen niet alleen de bekende vis geven of ze leren vissen, we willen de gehele visserijsector innoveren”.
Zijn filosofie is dat sinds de industriële revolutie de samenleving is verdeeld in twee ongelijke delen: het vrije ondernemerschap met zijn handel en industrie, dat gestimuleerd door concurrentie een sterke welvaartsgroei leverde, en de sociale sector met zijn zorg voor mens en milieu die daarbij achter bleef.
Dat laatste kwam, omdat de sociale sector voornamelijk gedragen werd door inefficiënte overheidsorganisaties die het voor hun financiering van belastingen moesten hebben en waarbij concurrentie nauwelijks bestond.

Volgens Drayton zal het sociaal ondernemerschap, ook wel sociaal kapitalisme genoemd, de komende decennia voor spectaculaire hervormingen gaan zorgen in de sociale sector.

 —————
BBC World Service, Peter Day’s World of Business   

 Zie voor meer gegevens de volgende links:

GlobalBiz: Social Entrepreneurs: 26 Aug 08  Podcast (23 min, 11 MB):

Ashoka  

Global Philanthropy Forum  http://www.philanthropyforum.org/ 

Ingezonden dor Pierre

2 REACTIES

  1. Humor.

    Neem hun bootjes en netten af en geef die negers maar een trawler van 50 miljoen euri om te vissen. Weet je tenminste zeker dat dat ding nooit van de kade komt en ze na een week die trawler hebben geript en gestript en/of verpatst.

    En daarna kunnen ‘wij’ de resterende visjes weghalen 😉

    Hij gaat zijn gang maar.

  2. Drayton’s voorbeeld hoe sociale entrepreneurs een impact kunnen maken op het gebied van onderwijs is interessant. Overheidsonderwijs heeft te weinig plaatsen en geen reële prijs. Dat zet de deur open voor corruptie: politici kunnen dan hun doelgroepen voortrekken. Een sociaal entrepreneur kan individuele studenten een lening verstrekken om particulier onderwijs te volgen. Als ze na hun afstuderen gaan werken, betalen ze die lening gewoon terug. Ashoka fellows verstrekken studieleningen onder gunstiger condities dan een gewone bank.

    De markt zal door de concurrentie voor een betere kwaliteit en lagere prijzen zorgen. Uiteindelijk zal de enorme kostenstijging van de welzijnsstaat in de komende jaren (vergrijzing e.d.) er toe leiden dat de kwaliteit van de overheidsdienstverlening zover achteruit gaat dat mensen (nog meer) gaan klagen (lagere en duurdere pensioenen, slechter en duurder onderwijs, slechtere criminaliteitsbestrijding, etc.) . Dat opent dus perspectieven voor ondernemers die deze behoeften kunnen gaan invullen.

Comments are closed.