Nadat eerder al de kokkelvissers uit de Waddenzee verdreven waren probeert de natuurbeweging nu de mosselaars duurzaam in de werkloosheid te krijgen (en daarna waarschijnlijk de garnalenvissers). Dat is geen nieuws, maar nieuw is wel de heftigheid van het verzet er tegen: in Zeeland bundelen de krachten zich om De Groene Leugen aan de kaak te stellen (want ook de ontpolderingsplannen veroorzaken veel beroering). Op het jaarlijkse feest in mosselhoofdstad Yerseke kwam de boosheid goed aan het licht. Moet de subsidiëring van milieuorganisaties gestopt worden? Moet er een noodwet komen om de mosselindustrie te redden? Bekijk het filmpje op de site van de Groene Rekenkamer.

5 REACTIES

 1. Leuk instructief filmpje:

  De opmerking aan het eind dat:
  “–Er maar steeds meer subsidie naar de milieubeweging gaat, en
  –dat het aantal ambtenaren dat aan ecologie “werkt” steeds meer uit die groene clubs komen”.

  Dit is een duidelijk voorbeeld welke richting Nederland opgaat, en wat er met je belastinggeld gebeurt.

  J. de Vries reageerde op deze reactie.

 2. Goed initiatief van Nederland dat zich eindelijk niet meer slaafs laat doen door die vervloekte Groenlinkse schietenswaardige meute.

  En niet alleen de mosselvissers, ook Camiel Eurlings die zich ertegen durft verzetten nu.

  Hup Holland Hup!

 3. Dan is daar een Martin Wiersma, z.g. Zeeuws gedeputeerde voor Groen Links. Laat hij ff heel gauw oprotten naar Fryslan, waar zijn wortels liggen.
  Hoeveel beroepsagrariers en -vissers zullen het lootje leggen, voordat de groene terroristen worden opgepakt?

 4. @Hub Jongen:
  Je kunt wel aan deze reacties zien wat het niveau is van degenen die boe-hoe roepen. “Oprotten naar Friesland”, echt heel strak. En verder dan het eeuwige verwijt dat de milieuorganisaties te links zijn komen deze jankerds niet. Verdiep je eens in de materie. De mosselvissers zijn al jarenlang gewaarschuwd. LNV heeft de vergunning ingetrokken, en zelfs de Waddenvereniging heeft een halt toegeroepen aan het leegvissen van de Waddenzee.
  De Groenen Deugen!

 5. Door een snelgroeiende visvangst vermindert de vispopulatie snel en sterven er vissoorten uit.

  In 1900 was er in de Noordzee meer dan 11 ton consumptie vis per km?. Honderd jaar later is daar nog maar ongeveer 17% van over.

  Onze zeeën zijn vrijwel leeggevist. De vangst blijft alleen nog maar op peil doordat de vloten steeds verder uitzwermen over de aardbol en hun netten steeds dieper uitwerpen.

  De meeste rivieren gaan door grote steden, en door industrie gebieden. De rivieren worden vervuild door de lozing van stadsriolen, waarvan eenderde geen enkele voorafgaande zuivering heeft ondergaan. De lozing van mest, en het door regenwater meegenomen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook veel vervuilende stoffen die in de lucht worden uitgestoten worden door regen weer uit de atmosfeer gehaald. De rivieren monden natuurlijk weer in de zee uit. Door dit alles wordt de zee een stuk viezer, hetgeen is in geen geval goed kan zijn voor de vispopulatie Door vervuiling met zware metalen is bijvoorbeeld paling uit de rivier niet meer gezond. Dit komt doordat de vissen de zware metalen die ze binnen krijgen weer in hun vet opslaan, dit eet de mens vervolgens weer op.

  De Noordzee-kabeljauw is zo goed als uitgestorven, tonijn wordt zo jong gevangen dat ze niet zich kunnen voortplanten en dus uitsterft. Het gemiddelde gewicht van een zwaardvis was oorspronkelijk 130 kg, tegenwoordig is dat nog maar 25 kg, te klein om voor te planten. Van paling wordt slechts 1% geboren van het aantal in de jaren tachtig. Zalm wordt ook bedreigd, behalve de Alaska zalm.

  De algemen opvatting is dat er altijd van elke soort vissen wel een paar zullen overblijven in die gigantische oceanen. Het zou inderdaad waarschijnlijk niet gebeuren dat tot en met de laatste vis toe de vissen zouden worden gevangen. Wat men niet meestal niet weet is dat door een te kleine vispopulatie van een soort, de hele soort kan uitsterven.

  Minder bekend is de milieuschade door kweekvis. De snelst groeiende voedselproductie ter wereld. Gemiddeld is 5 kg (niet duurzaam gevangen) vis nodig om 1 kg kweekvis te produceren. Doordat zo veel vissen daar bij elkaar leven is er een grote hoeveelheid aan chemicaliëen nodig zodat de vissen niet ziek worden. Dit zorgt voor een zeer grote hoeveelheid lozing van giftige stoffen in de zee.
  Alle schilpadden soorten zijn bedreigd met uitsterven door bijvangst. De sleepnetten zijn ook erg fout; er zijn ontzettend veel koraalriffen vernietigd door die manier van visvangst.

  Het positieve nieuws is dat de haring zich weer een beetje hersteld heeft.

Comments are closed.