Minister Cramer ligt onder vuur vanwege een steunbetuiging die ze aan het krakersactieblad Bluf! heeft gegeven in het verleden. De politiek blijkt dit heel erg te vinden. Persoonlijk kan ik me daar iets minder druk om maken. Dat het een raar mens is wist ik al, dat ze foute vrienden had in het verleden, och, de schade die Bluf! mij heeft aangedaan is aanzienlijk minder dan de schade die Cramer’s partij, de PvdA, en haar ministerie via allerlei subsidies mij heeft berokkend.

Veel schokkender is het feit dat de minister ons ronduit voorliegt. Het is nu ondertussen algemeen bekend dat Jacqueline Cramer voorzitter was van Milieudefensie. Niet onbelangrijk voor een minister van VROM, dat jaarlijks miljoenen doneert aan die club. Toch spreekt minister Cramer met geen woord over deze voormalige functie op de website van het ministerie. Voordat het verdwijnt (of wordt aangepast) op de website van VROM, hier volgt een complete copy/paste van haar officiële CV zoals dat gepubliceerd is:

Jacqueline Marian (Jacqueline) Cramer werd op 10 april 1951 geboren te Amsterdam. Na het behalen van het diploma gymnasium-B studeerde zij in 1969-1970 filosofie aan de University of Arkansas (VS). Daarna studeerde zij biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde haar doctoraal examen in 1976. In 1987 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een sociaal-wetenschappelijk proefschrift Missio-orientation in ecology, the case of Dutch freshwater ecology.

Mevrouw Cramer was van 1976 tot 1989 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent, tot 1982 bij de afdeling Biologie en Samenleving en daarna bij de vakgroep Wetenschapsdynamica. Zij was daarna tot 1995 senior onderzoeker bij het Studiecentrum voor Technologie en Beleid (STB-TNO). Van 1990 tot 1996 was zij ook bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij tot 1999 als bijzonder hoogleraar milieumanagement verbonden was aan de Katholieke Universiteit Brabant.

In 1999 vestigde zij zich als zelfstandig milieuadviseur. Van 1999 tot 2005 was zij ook hoogleraar milieumanagement binnen organisaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tot 2007 hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.

Mevrouw Cramer was onder meer kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds, van de Universiteit Maastricht en van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, van de Commissie van Toezicht van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne en Volksgezondheid en voorzitter van het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Zij was lid van een aantal raden van commissarissen, onder andere van Shell Nederland, ASN-fondsen en van de FMO, de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Mevrouw dr. J.M. Cramer werd op 22 februari 2007 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het vierde kabinet-Balkenende.

Voor de goede orde, hier is de link te vinden naar dat CV: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30852

U kunt zoeken wat u wilt, maar de minister rept met geen woord over haar periode als voorzitter van Milieudefensie. Liegen in een CV lijkt mij een doodzonde. Sommigen kunnen zich wellicht nog herinneren wat er gebeurde met mevrouw Bijlhout (LPF) toen die een klein dingetje had verzwegen in haar CV, en direct verwijderd werd als staatssecretaris. Een minister echter die keihard op de officiële website ‘vergeet’ dat ze ooit voorzitter was van één van de grootste subsidiesponzen zou direct met pek en veren het land uit gejaagd moeten worden.

De Telegraaf duikt nog verder in de wondere wereld van milieusubsidies. En komt met een verrassend scherp artikel. Zo scherp dat ik dit ook maar integraal plaats.

MINISTER Jacqueline Cramer, voormalig bestuursvoorzitter van Milieudefensie, die gisteren onder vuur kwam wegens haar vermeende steun aan het krakersblad Bluf!, dreigt de miljoenensubsidies aan bepaalde organisaties te stoppen als zij het roer niet omgooien. De vraag is echter of zij weet welke curieuze subsidies haar ministerie van VROM verstrekt. Onze verslaggever bestudeerde de SMOM, wat staat voor Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu. Via deze regeling wordt dit jaar tien miljoen euro uitgegeven aan projecten waar je meestal nooit meer iets van hoort. Lees en huiver én grijp uw kans en vraag ook subsidie aan.

VELE MILJOENEN AAN OVERHEIDSGELD GAAN IN ROOK OP

CRAMERS SUBSIDIEPARADIJS

Milieuminister guller dan Sinterklaas

167.621 euro voor de ontwikkeling van een hybride-tuktuk

door EMILE BODE
AMSTERDAM, woensdag
De stichting Wise kreeg twee jaar geleden 64.060 euro subsidie voor een zinnige discussie over de toekomstige energievoorziening en de eventuele rol die kernenergie kan spelen. Wat staat er boven aan hun website: ‘Wise is tegen kernenergie!’ Voor welke discussie zijn die vele duizenden euro’s dan nodig?

Both Ends krijgt 320.000 euro om te communicer n over mondiale duurzaamheid

Wise staat onder leiding van Peer de Rijk. Hij is de broer van Mirjam de Rijk en zij is weer de levenspartner van het afgetreden GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak. It’s all in the family…
Je valt van de ene in de andere verbazing als je leest aan welke milieuprojecten uw belastinggeld wordt besteed. Zijn wij nu gek dat we dit niet begrijpen, of is de verantwoordelijke minister Cramer van VROM mesjogge? In dit land wordt subsidie gegeven aan honderden projecten waarvan we nooit meer iets vernemen.
We namen de proef op de som en onderzochten 48 projecten waarvoor dit jaar ruim 10 miljoen euro wordt uitgekeerd (zie staatje). Bijna de helft van dit bedrag (4,5 miljoen) gaat, over drie jaar uitgesmeerd, naar de stichting Natuur en Milieu voor het project ‘Voor een mooie en gezonde wereld’. Uit de aanvraag blijkt dat Natuur en Milieu dit overheidsgeld ook gaat gebruiken om juridische actie en publicitaire druk uit te oefenen op dezelfde overheid.
Een ander voorbeeld: de organisatie Milieu Centraal ontvangt 136.980 euro om vakantiegangers te informeren over duurzaam toerisme. Die informatie komt mettertijd op een website. Klaarblijkelijk weten de ambtenaren onder de Haagse stolp niet dat het barst van de informatie over duurzaam toerisme. Liefst 179.000 hits voor duurzaam toerisme op Google!
Als u als organisatie in aanmerking wilt komen voor een zogeheten SMOMsubsidie, willen we u graag een handje helpen. U moet in ieder geval een organisatie zonder winstoogmerk zijn en met uw project het maatschappelijk debat voeden. Over dat laatste hoeft u zich geen zorgen te maken. Zo krijgt de stichting VBDO een weliswaar bescheiden bedrag van 12.000 euro om particuliere beleggers tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan te zetten om vragen te stellen over duurzame ontwikkelingen bij bedrijven…
U doet er verstandig aan uw aanvraag zo ingewikkeld mogelijk te formuleren. U moet er vooral voor zorgen dat de gewone burger er niets van begrijpt. Gooi er vooral een hoop Engelse termen tegenaan. Dus als u 70.000 euro wilt ontvangen voor het integreren van vrouwen in bepaald milieubeleid, doe dan zoals de Stichting vrouw en milieu: ‘We willen zichtbaar maken welke praktische consequenties gender mainstreaming heeft voor het milieubeleid en in welke opzichten het beleid er kwalitatief beter van wordt.’
De stichting Both Ends krijgt 320.000 euro om met milieuorganisaties in ontwikkelingslanden te communiceren over mondiale duurzaamheid. Dit gebeurt door middel van een ‘sluitende communicatiecyclus met inform, interact en act waarbij het act-deel beperkt is uitgewerkt’. U begrijpt dat natuurlijk meteen.

Ruimtegebruik
U bent als subsidieaanvrager echt een sukkel als u vergeet het woord duurzaam te vermelden. Als u dat doet, kunt u het wel schudden. Want dit jaar is er subsidie voor duurzaamheid in het onderwijs, duurzaam ruimtegebruik, duurzame kleding, het verduurzamen van rijstketens, duurzaam tropisch hout en uiteraard voor verticale integratie van duurzaamheid. Wat dat is, weten wij niet, maar u kunt rustig proberen om volgend jaar subsidie aan te vragen voor horizontale duurzaamheid. Als u uw aanvraag opstelt, gebruik dan vooral het woord handelingsperspectief. Dit woord is op dit moment helemaal in.
Als u een milieuproject voor kansarmen op poten zet, zit u geramd. Kansarme allochtonen zijn helemaal top. Dergelijke projecten worden door de sinterklazen op VROM zelden geweigerd.
De Nederlands-Turkse stichting Tema uit Rotterdam houdt zich volgens de website onder andere bezig met ‘herstrijding van hodemerosie en herscherming van de natuur’. Het moet natuurlijk bestrijding van bodemerosie zijn en bescherming, maar ziet u, de website wordt in Turkije gemaakt en op de elektronische snelweg gaat er wel eens iets mis. Directeur S. Köker ziet de bui al hangen. „U gaat zeker een verhaal maken over het nut van subsidies”, zegt hij. Köker bestrijdt dat de subsidiestromen hun doel voorbijschieten. „Het is heel moeilijk om allochtonen respect voor de natuur bij te brengen. Als een grote Nederlandse organisatie naar een moskee of naar Turkse scholen gaat om voorlichting te geven, heeft dat geen zin. Ons kennen ze wel en daarom hebben we 75.000 euro gekregen om het thema natuur en milieu op de agenda van Turkse verenigingen te zetten. Daarom krijgen we ook bijna 180.000 euro om samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie de Turken in Nederland bewust te maken van de relatie van milieuaspecten met passages in de Koran. Ja, dat is het rapport ‘Tussen deur en dampkring staat een groene moskee’. U vindt dat misschien onzin, maar de natuur speelt in de Koran een grote rol. Helaas beseffen veel gelovigen dat nog niet.”

‘Het is heel moeilijk om allochtonen respect voor de natuur bij te brengen’

De stichting wAarde krijgt 48.000 euro om Nieuwe Nederlanders kennis te laten maken met natuurgebieden in hun eigen omgeving. Waarschijnlijk wordt dat een inventarisatie van picknickplaatsen. Het Amsterdams Steunpunt Wonen kreeg dit jaar 105.749 euro om in Amsterdam-Zuidoost allochtonen met lage inkomens bewust te maken van energiebesparing. Er wordt gewerkt met de Tupperware-methode waarbij de bewoners een energiebox krijgen. Het Rotterdamse milieucentrum krijgt bijna 60.000 euro om het milieu bij jongeren en allochtonen populairder te maken. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ook als school kunt u subsidie aanvragen, want het thema onderwijs en milieu is razend populair. Dus als u als basisschool een project wil starten naar het hergebruik van lege en dúúrzame toiletrollen, ga dan gerust uw gang.
Zo is er 100.000 euro uitgetrokken om kinderen tussen 7 en 12 jaar tijdens de buitenschoolse opvang bewust te maken van het milieu. Uiteraard krijgen ook zij een energiebox. Voor de warmetruiendag (één dag per jaar de thermostaat op scholen een graadje lager zetten) is 131.000 euro uitgetrokken. Ergens in september schijnt het ‘de week van de vooruitgang’ te zijn. De vereniging Klimaatverbond Nederland roept dan de ouders op hun kind één dag niet naar school te brengen met de auto. Subsidie: 36.665 euro. De organisatie Time to Turn wil christelijke jongeren informeren over (daar is-ie weer) duurzame elektronica. Daar krijgen ze 33.443 euro voor. Artis krijgt bijna een ton om vmbo-leerlingen uit Amsterdam te kunnen bereiken en hun vervolgens te vertellen over alles wat groeit en bloeit en altijd weer boeit. In werkelijkheid hebben deze jongeren alleen belangstelling voor de voortplanting.
Het Albedacollege incasseert 121.810 euro om een realitysoap te maken met de wereldberoemde zangeres Elly Lockhorst in de hoofdrol. Zij is bekend van de megahits ‘Spijt’, ‘Didi’ en ‘Rudy’ (zie www.ellylockhorst.nl) . In de soap gaat Elly door haar milieuvriendelijke gedrag de kijkers tot hetzelfde gedrag aansporen. De soap kunt u straks zien op het educatieve kanaal ETV, dat vrijwel niemand kan ontvangen, maar dat mag de pret niet drukken.
Als uw milieuproject mislukt, hoeft u niet bang te zijn dat u uw subsidie moet terugbetalen. Schrijf gewoon een onbegrijpelijk eindverslag. Zo heeft de stichting Oikos 30.000 euro subsidie besteed om inzicht te krijgen in de rol die religieuze en levensbeschouwelijke organisaties kunnen spelen bij het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Natuurlijk weet u wat biodiversiteit is, maar voor de enkeling die het niet weet: dat is de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een bepaalde regio. Het eindverslag lazen we op internet. De conclusie luidt: ‘De levensbeschouwing van boeddhisten, christenen, hindoes, islamieten en joden leidt tot een dempende werking van het gebruik van natuur- en milieugoederen’. U begrijpt onmiddellijk dat dit rapport bij SMOM is ingeslagen als een bom. Bij het ministerie van VROM praten ze er nog dagelijks over.
De SMOM-subsidies worden gestroomlijnd door de machtige maar nogal onbekende organisatie SenterNovem. Dit agentschap van het ministerie van Economische Zaken met meer dan 1500 medewerkers voert overheidsbeleid uit op het gebied van innovatie en duurzaamheid en verstrekt jaarlijks meer dan twee miljard aan subsidies. Zie ook
www.senternovem.nl/smom/.

Woordvoerder Eikelboom van VROM rechtvaardigt de subsidies door erop te wijzen dat er pas een serieus milieudebat kan plaatsvinden als er van alle kanten informatie wordt gegeven. „Daarom krijgen zeer diverse organisaties van ons subsidies, ook als zij kritisch tegenover de rijksoverheid staan. Overigens krijgt lang niet iedere club geld van ons. Onze subsidie wordt driemaal overtekend.”

Bedrijfsleven
Directeur Mirjam de Rijk van stichting Natuur en Milieu moet wel af en toe giechelen als wij haar bepaalde subsidies voorleggen. Ze zegt ook: „Jullie richten je volledig op de milieusubsidies, terwijl het bedrijfsleven vele malen meer geld krijgt. Hier lees ik bijvoorbeeld dat de stichting Nederland Maritiem Land 670.000 euro subsidie krijgt. Ik zou wel eens willen weten waar dat geld naartoe gaat.”
Is er in de stortvloed aan subsidies dan geen enkele originele aanvraag? Nou, we vonden er één waar we wel om konden lachen. De stichting Enviu Nederland heeft van sinterklaas Cramer 167.621 euro ontvangen voor de ontwikkeling van een hybride-tuktuk. Hoogopgeleide jongeren gaan proberen deze gemotoriseerde riksja een stuk milieuvriendelijker te maken. Dus als u over een paar jaar een (uh) duurzame toektoek ziet rijden, dan is dat te danken aan het wijze beleid van VROM.

Als je dit allemaal bij elkaar optelt kun je maar één conclusie trekken. Laat minister Cramer het licht uitdoen op dat ministerie, zodat ze samen met haar talloze ambtenaren per direct, zonder wachtgeld hun goede daden op eigen kosten kan organiseren.

24 REACTIES

 1. Dat Telegraaf artikel is absoluut verbijsterend. Ik weet dat het hier een subsidieparadijs is, maar niet dat het ZO erg is.

  Philomena Bijlhout had (net als Charles Schwietert) gewoon gelogen. Zij zei die Bouterse-milities in 1981 te hebben verlaten, terwijl later bleek dat ze ook na de December-moorden van 1982 nog lid was.

  Cramer heeft haar voorzitterschap van MD (om begrijpelijke redenen) niet vermeld. Is dat dan ook liegen ?

  Philomena kreeg overigens nog wel 2,5 jaar wachtgeld (voor enkele uren staatssecretariaat).

 2. Vraag eens aan je baas wat hij er van zou vinden dat je met je C.V. hebt gesjoemeld. En dat één van jullie voornaamste leveranciers een oud-werkgever blijkt te zijn waar je nog warme banden mee hebt.

  ‘Als zaken niet kloppen en ze zijn traceerbaar, dan kan dit uiteindelijk leiden tot ontslag op staande voet’, zegt André Brantjes, partner bij Schoute & Dik Advocaten in Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

 3. En dit alles wordt nog geslikt ook.

  Er zitten 150 jongens en meisjes 9allemaal uit de nomenclatura) die gekozen en goed betaald worden om dat te controleren. Die zitten daar op kosten van de belastingbetaler te slapen, of te onderzoeken hoe zij hun vriendjes kunnen helpen om ook subsidie te krijgen.

  En dan hebben we het hele volk dat dit ook nog voor zoete koek slikt.
  Er worden wel grapjes over die onzin gemaakt, maar acties komen er (nog ???) niet.
  Er heerst het waanidee bij velen dat ze meer uit die nomenclatura ontvangen dan ze er aan betalen.

  Oplossing voor snelle resultaten:
  NU ALLE subsidies stopzetten, en de besparing terug naar de belastingbetaler. Elke subsidie is een misdaad!

 4. Ik zie wel dat je weinig ervaring hebt met de wijze waarop met subsidies wordt omgegaan. Zo gaat het namelijk meestal. En niet alleen maar met milieusubsidies. Ook subsidies voor het bedrijfsleven worden vaak oneigenlijk gebruikt. Ik spreek uit eigen ervaring.

  Niet dat ik me er ook niet aan kapot erger, heus wel, maar het gaat niet aan om hier mevrouw Cramer alleen op aan te vallen. Hoe vaak zijn we als land al door de EU teruggefloten vanwege het oneigenlijk gebruik van EU-subsidies?

  Dit is een kruistocht tegen één persoon die gevangen zit in het systeem. Spreek de hele regering hier maar op aan, Balkenende voorop, die zit er al voor de 4e keer.

 5. Er is maar een oplossing die hele poppenkast afbreken en alle subsidies stopzetten. Helaas is het een vorm van lijm om medestanders van het systeem te creëren en behouden.

  Helaas moeten we denk ik wel even geduld hebben tot de 3e wereld oorlog of een andere extreme ramp die Nederland treft voordat er echte verandering komt.

  Geduld is een schone zaak!

 6. @elpiojo:

  Misschien heb je jammer genoeg gelijk.

  Maar laten we allemaal dat geduld een beetje trachten te helpen.

  Vertel het aan iedereen. Wie weet welk zaadje gaat opbloeien!

  Stuur dit bericht door aan al je vrienden.!

 7. Lodewijk de Waal is voorzitter van Hier-Nederland klimaatneutraal. Een bundeling van 40 NGO’s voor ingrepen t.b.v. het klimaat.
  Dat klimaat en milieu is werkelijk een links onderonsje.
  En ligt m.i. volledig aan het subsidie-infuus.
  De burger betaalt zich blauw aan die linksen en hun clubjes.

 8. staatsgreep door een Pinochet-achtig figuur, misschien dat zoiets zou helpen en 3000 van die milieumilitanten op de een of andere manier buiten de maatschappij plaatsen. Intussen de economie met rust laten zodat deze zich kan herstellen.

  Of Thatcher als premier, zij schakelde in Groot-Britannië doeltreffend de vakbonden uit. Zouden ze hier moeten doen met de milieubeweging, de milieubeweging is hetzelfde als de vakbonden in Groot-Brittannië in de jaren ’70. Helaas, Pinochet is dood, en Thatcher is dementerend.

 9. @a bos: Dat Cramer slechts een uit velen is, die gigantisch misbruik maken en elkaar kadootjes geven, pleit haar niet vrij van haar misdaden. Alle reden om zoveel mogelijk andere verdachten ook aan te pakken, dunkt me. Hoe meer namen en gegevens er gepubliceerd worden, hoe beter. Zo leert men de Nomenclatura met zijn moderne aflaten pas echt kennen.

 10. @elpiojo:

  Deze ramp is zich al aan het voltrekken, maar heeft NL en de wereld nog niet echt getroffen en heeft geloof ik iets met filistijnen te maken?

 11. Down-sizing is ook een leuk woord voor de toekomstige regerings lei..lijders. De franje moet eraf! En het domweg uitgeven van geld zal hoe dan ook aan banden moeten worden gelegd…HET ROVEN IS OVER! Niet dat de overheid stopt met geldroven van de burger, want dat zal denk ik alleen maar erger worden. Nee, het roven via via en geld storten op rekeningen van vrienden en fictieve ondernemingen of clubjes en stichtingen en het ongecontroleerd geld laten verdwijnen in ‘duistere’ gaten en ‘hoge’ hoeden en het betalen van facturen die men zelf in elkaar heeft gefreubeld of elkaar de bal toespelen of jezelf lekker de bal toespelen….het graaien en naaien moet over zijn, want anders zal er, hoe dan ook, met harde hand een einde gemaakt worden aan de malversaties en struikroven. Wie en welke harde hand dat zal gaan worden is nu nog onduidelijk, maar zal m.i. binnen niet al te lange tijd duidelijk worden. Paar maandjes? Paar jaartjes?

  SNIJDEN EN BEZUINIGEN!! Precies zoals in de goeie, ouwe jaren 80, alleen een beetje harder en dieper….niet te verwarren met sex.

 12. Het lijk lijkt weer op te leven en te bloeien…het gaat weer goed!!??…de economie is als een stervende die nog een laatste opleving ondergaat vlak voor zijn dood…Hé, de economie leeft! We gaan niet naar de kloten!…Raar? Het lijk dat economie heet ziet er anders uit als een perkamenten mummie!? Vreemd…but who cares, lijkenpikken, ook leuk!

 13. De Telegraaf ligt maar een tipje van de sluier. Wat men niet vermeld is dat veel van de gesubsidieerde stichting ook subsidies krijgen van gemeenten, provincies odf de door Nederland gesubsidieerde Europese Commissie of de Verenigde Naties. Wat de Telgraaf ook niet vermeld is dat Cramer op 26 januari 1985 werd gekozen als nieuwe voorzitster van Milieudefensie. In een toespraak tot de ledenvergadering wees zij vooral op de noodzaak de strijd aan te binden tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. (Bron: Maandblad Milieudefensie, maart 1985 nr. 2, pagina 30.)
  Enkele maanden later, in de nacht van 20 op 21 juni 1985, breekt Wijnand Duyvendak met een aantal van zijn maten in bij het ministerie van Economische zaken. Ze stelen allerhande vertrouwelijke documenten, waaronder plannen voor nieuwe kerncentrales die ze publiceren in Bluf!. Tevens worden de namen van een aantal ambtenaren afgedrukt met de vermelding van hun priveadres en telefoonnumers. Ook de weken dat de ambtenaren met vakantie zijn, staan erbij.
  Het begeleidend commentaar luidt:
  ‘Voor mensen met gewetensnood: onderstaande personen zijn de directeurgeneraal van energie, zijn plaatsvervanger en topmedewerkers van de directie elektriciteit en kernenergie. Als zodanig zijn zij verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Verstoor de rust van deze onruststokers.’
  Na de actie zijn er volgens de Bluf!-ers jubeltonen te horen binnen de milieubeweging. ‘Bij Vereniging Milieudefensie bijvoorbeeld (…)
  Vanzelfsprekend is men enthousiast en nieuwsgierig of er in de buit belangrijke informatie zit,’ aldus de Bluf!-ers. Ook hangen linkse politici aan de telefoon. Ze willen informatie uit de buit, om zo door kamervragen de beslissing over nieuwe kerncentrales te vertragen.’
  En dan volgt een jaar later verschijnt een advertentie in de volkskrant op 21 juni 1986 die mede door Jacqueline Cramer ondertekend is omdat Bluf! voor de rechter dreigt te worden gedaagd vanwege zijn publicaties.
  Jacqueline Cramer moet hebben geweten welk vlees ze in de kuip had bij Milieudefensie. Een aantal van hen wasa namelijk zeer nauw verbonden met de activiteiten van de Bluf!-ers. Dat bleek bijvoorbeeld een paar jaar later toen de Bluf!-er Peer de Rijk op het kantoor van milieudefensie gearresteerd werd wegens ontvoering en mishandeling van een politieinformant. Overigens is Peer de Rijk de broer van Mirjam de Rijk directeur van het door Cramer gesubsidieerde Natuur en Milieu en levenspartner van de inspraak geraakte ex-Bluf!-er, ex bestuur Milieudefensie, ex-2e Kamerlif GroenLinks. Wijnand Duyvendak. En zo is het cirkeltje dan weer rond.

 14. Wat mij betreft mag ook dit rode gezwel verdwijnen in de vergetelheid. Het wil er bij mij gewoon niet in dat zulks volk nog stemmen mag ontvangen en op posities terechtkomen die ze totaal niet waardig zijn. Het is en blijft manipulatief rood volk en het liegen is ze aangeboren en zat waarschijnlijk al in het zaad en het ei van vaders verschrompelde zak en moeders versteende baarmoeder.

  Bij het zien of horen van dit soort zou ik bijkans uiterst rechts gaan stemmen, maar helaas zijn de partijen, van dit moment, voor mij daarvoor niet rechts genoeg. Janmaat zijn partij was misschien voor 10% in de buurt gekomen.

  Zo, eerst even het schuim van de mond vegen.

 15. @Kim: Toch heeft Peter de Jong een punt. Iets zeggen wat niet klopt is een leugen en dient bestraft te worden. Iets niet melden wat wel klopt kan vergeetachtigheid zijn of kan een detail zijn.
  In het geval van mw. Cramer is het mij natuurlijk wel duidelijk: een prestigieuze functie (ik bedoel “voorzitter” – ook al is het dan van een foute club) die “toevallig” nogal politiek gevoelig ligt niet vermelden is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen geval van vergetelachtigheid of een beslissing om dit “detail” niet te vermelden. Dus in haar geval lijkt he me wel duidelijk.

  Maar toch wil ik wel dat er principieel een onderscheid gemaakt wordt tussen niet de volledige waarheid vertellen enerzijds en expliciet liegen anderzijds.
  M.n. voor een gewoon burger.
  Het blijft immers altijd een arbitraire zaak. Ik bedoel: waar ligt de grens? Moet je ook van zowel de universiteit als de middelbare school (en waarom ook niet meteen de basisschool) je cijferlijst meesturen? Alleen de eindlijst of ook van elke jaargang? Men zou immers kunnen argumenteren dat naast het laatste cijfer ook het verloop erg waardevolle informatie is. Presteert iemand constant of is het erg wisselvallig (met toevallig een mooi eindresultaat). Dus sowieso moet er ergens een grens getrokken worden.

  Op het moment dat wanneer je iets nalaat te vermelden, men besluit dat er kwaad opzet in het spel moet zijn, begeef je je op het terrein van de gedachtenpolitie. Je gaat dan niet iemand veroordelen voor wat hij met zekerheid wel gedaan heeft (zoals een leugen verkondigen) maar voor iets wat ie niet gedaan heeft en waarvan jij (als overheid) postuleert te weten wat zijn gedachten daarbij waren.
  “U wist dat uw buurman een engerd was, maar u heeft hem niet als verdachte aangegeven, dan bent u dus medeplichtig aan “. Nou, dat is een ontwikkeling die ik liever niet zie.
  Daarom dat ik (ondanks mijn overtuiging zij met opzet haar CV “opschoonde”), Cramer toch anders zou willen aanpakken dan Bijlhout.

 16. Dus het boter op de hoofden smelt wat sneller dan gedacht, vermoedelijk doordat de aarde opwarmt….

 17. Mirjam de Rijk, vrouw van Wijnand (Mirjam Duyvendak dus eigenlijk), is er als de kippen bij om de aandacht af te leiden. En natuurlijk heeft ze gelijk als ze zegt dat het bedrijfsleven ook subsidie krijgt. Maar in het geval van het bedrijfsleven wordt dit geld tenminste nog weer aangewend om de economie te ondersteunen, waar bij de milieu-activisten het tegendeel het geval is.

  Slechts één oplossing is hiervoor: opheffen van ALLE subsidies. Het geld terug naar hen van wie het afgeperst is, uiteraard. Stichtingen en andere NGO’s die dan niet omvallen hebben kennelijk bestaansrecht, omdat particulieren het de moeite waard vinden daar hun eigen geld in te stoppen. Eens kijken hoe snel De Rijk een andere baan zoekt, als haar ideologisch zakkenvullen tot een vrijwilligersjob verwordt.

  Wat Cramer betreft: zij heeft als mede-opdrachtgever voor de publicatie van de gestolen documenten getekend en verschuilt zich nu achter geheugenverlies, met vingertje naar de typograaf die haar naam zonder c en met een K gespeld zou hebben, zodat zij dat nooit heeft kunnen zijn. Gevalletje Amnesia Politica (bedankt, Lucas Hartong). Overigens is het lijstje opdrachtgevers (pdf alert) leerzaam, en komen ook Andree van Es en Geert Mak er op voor.

  In navolging van ‘De Wraak van Jhr. De Braauw’ lijkt dit de ultieme ‘Wraak van W. Duyvendak’, die al eerder had aangegeven dat hij geen eenling in de Kamer was.

 18. @IIS:

  Tis een groot zooitje, pure oplichters zijn het, dat er nog mensen zijn die op die linkse piassen stemmen kan er bij mij niet in……

 19. @R. Hartman (NI):
  Jazeker, voor een flesje overjarige azijn van de Aldi. De overheid is in alle gevallen integer en is derhalve prima in staat om zichzelf op integriteit te beoordelen, maar ik begrijp dat jij daar aan twijfelt.. 🙂

 20. De website van Parment en Politiek, waar de cv’s van alle kabinetsleden en kamerleden zijn te vinden zegt bij nevenfuncties: :

  – lid faculteitsraad, faculteit biologie, Universiteit van Amsterdam
  – lid bestuur Wetenschapswinkel Universiteit van Amsterdam, van 1977 tot 1982
  – lid bestuur Vereniging Milieudefensie, van 1981 tot 1985
  – voorzitter Vereniging Milieudefensie, van 1985 tot 1987
  – voorzitter Manifest Inzicht ’90
  – voorzitter Landelijk Milieu Overleg

  Kortom, hier staat het wel gewoon.

  En verder over die handtekening: het ging om vrijheid van meningsuiting. Mag een krant of tijdschrift onrechtmatig verkregen informatie over de overheid publiceren? Mijn antwoord is: ja. Net zoals de Telegraaf zeer regelmatig gebruik maakt van gelekte informatie. En een ambtenaar die ‘lekt’ is namelijk officieel strafbaar en kan vervolgd worden. Lekken staat gelijk aan diefstal. Dat zou ook de Vrijspreker er – hoop ik – niet van weerhouden die informatie te publiceren. Dus een terechte handtekening.

  De discussie over het subsidiebeleid in dit land is een andere discussie. Vrijspreker is wat dat betreft consistent, voor zover ik heb kunnen achterhalen vindt Vrijspreker eigenlijk elke subsidie, ook aan het bedrijfsleven, onnodig. Geen reden dus om Cramer daarop specifiek aan te spreken.

Comments are closed.