Prof Walter E. Williams, econoom aan de George Mason University in Fairfax, Virginia, wijst in zijn bijdrage “The Ultimate Resource“, op het feit dat niet overbevolking maar slecht overheidsbeleid ten grondslag ligt aan armoede en ellende in landen.
Hij geeft daarbij als voorbeeld Zimbabwe dat eens “de graanschuur” van Afrika was en nu tot nieuwe arme man/bedelaar van dat continent is verworden.
 
In zijn artikel toont hij aan dat er geen relatie bestaat tussen hoge bevolkingdruk en economische rampspoed.

In Hongkong wonen 6,571 mensen per vierkante kilometer en in Zaïre ( Kongo) 22 mensen per vierkante kilometer. Hongkong heeft de grootste welvaart   en Kongo de laagste van alle landen op de wereld.

Feitelijk zegt Williams dat niet toevallige omstandigheden de oorzaak zijn van alle ellende maar de overheid.  
Als ik dit terugkoppel naar de Nederlandse situatie zien we eigenlijk hetzelfde. 

Gedurende de 15/16de eeuw kende ons land een ongebreidelde economische groei. Oorzaak, een klein bestuur gaf maximale ruimte aan handel en nijverheid.
Thans  stagneert deze ontwikkeling. Dat wordt dan weer aan China, de wereldeconomie of een energie crisis liggen. Altijd krijgen externe zaken (anderen)  de schuld.. 

Williams toont scherp aan dat dat NIET de hoofdoorzaak is. Een dichtbevolkt land als Nederland mag zich meten met een Hongkong en een Singapore.(en ten dele China) 

Alleen als er een landsbestuur komt dat zich op haar kerntaken richt en maximale ruimte geeft aan handel en nijverheid, niet het overgrote deel van s’lands inkomsten opslokt te eigen bate zoals nu,  pas dan komt de zaak weer op de rails. Zo niet dan boeren we steeds  verder achteruit. 

 Ingezonden door Anno Zijlstra

11 REACTIES

 1. Leuk om te lezen. Ik haal ook altijd Hong Kong aan als voorbeeld wanneer ik weer eens met iemand discussieer over de EU. “wij zijn maar een klein landje in die grote enge wereld”
  Tja dat is HK ook, alleen doen die het helemaal alleen en met veel meer success.

 2. In verkiezingsjaar 2006 kreeg ik een kaartje in de bus van een Hong Kong Chinees nummer 16 op de lijst met daarop vermeld;
  Meer koopkracht door belastingverlaging geeft Nederland weer de wind in de zeilen. De sleutel is een kleine en goedkopere overheid die zich concentreert op criminaliteitsbestrijding, betere zorg en goed onderwijs.

  Later kwam ik erachter dat ze van de TU Delft afkomstig was.
  Raad eens welke partij dat was? Iets met vrijheid en niet de VVD.

 3. Beste Anno, jij bent stip de grootste naieveling op dit forum (Bud even niet meegerekend, die heel Afrika hierheen wil slepen).

  Jij wilt de huidige ellende in Rhodesie, uhh pardon, Zimbabwe toeschrijven aan overheidsbeleid. Laat me niet lachen.

  Dacht je dat ze onder Smith geen overheid hadden. De werkelijke verklaring voor de ellende in Zimbabwe is natuurlijk gelegen in de ‘regime change’ die enkele decennia geleden plaatsvond. Toen werd de heerschappij door representanten van maanlanderscultuur met een gem. IQ van 100 (blanken zoals jij en ik) overgedragen op de representanten van de peniskokercultuur met een gem. IQ van 60 (Mugabe en trawanten). DAT is de enige verklaring. Maar omdat jij zo’n in en in goeie peer bent (lees een weg-met-ons-brave-Hendrik, die heel erg bang is voor de mening van de rest van de politiek korrekte kudde) kom jij met dit soort kulverhalen. Als je willekeurig welke zimbabwaanse overheid weghaalt (die tenminste nog in staat is om westerse ontwikkelingshulp te absorberen) dan blijven alleen nog afrikaanse stammen uit de steentijd over.

  En geen microchips bakkende zwarte libertariers.

  • “De werkelijke verklaring voor de ellende in Zimbabwe is natuurlijk gelegen in de ‘regime change’ die enkele decennia geleden plaatsvond”

   Goed begrepen! Inderdaad toen de ene overheid vervangen werd door de andere (Smith door Mugabe) ging de boel naar de bliksem.
   Je hebt goed gezien dat de ellende is veroorzaakt door het overheidsbeleid

 4. ‘In Hongkong wonen 6,571 mensen per vierkante kilometer en in Zaïre ( Kongo) 22 mensen per vierkante kilometer. Hongkong heeft de grootste welvaart en Kongo de laagste van alle landen op de wereld.’

  Hong Kong is geen land maar een stadsstaat. Hierdoor worden rijstverbouwende boertjes met een laag IQ alvast uitgefilterd.

  Zuidoost-aziaten hebben het hoogste IQ ter wereld (106), askhenazische Joden (115) niet meegerekend. Helaas nog meer dan blanken (100). De askhenazische Joden zijn DUS het rijkst, met de HongKong-chinezen als goede tweede. Het heeft allemaal geen mallemoer met overheid te maken of bevolkingsdichtheid, maar alles met intelligentie. Wat natuurlijk een waarheid als een koe is.

  Zoals overtuigend is aangetoond in The Bell Curve.

  • Ron Paul Fan,

   Volgens Wikipedia heeft Robert Mugabe 7 academische graden (en nee, geen eredoctoraten, maar echte Bachelors en Masters, van de universiteit van Zuid-Afrika en London), dus zo “dom” is hij niet. Althans in de zin van “onopgeleid” of “laag-intelligent”. Je kunt blijkbaar nog steeds oliedom en immoreel zijn, ondanks een hoog IQ of hoge opleiding.

   Dat de gemiddelde “zwarte” vergeleken met de gemiddelde “blanke” een IQ van 60 zou hebben, lijkt me bovendien een krankzinnig idee. Aangezien mensen met een IQ onder 70 als “zwakzinnig” (á la Downsyndroom) worden beschouwd, en dat zou betekenen dat meer dan de helft van de Afrikanen niet in staat zou moeten zijn om zichzelf te onderhouden in optimale Westerse omstandigheden, laat staan in Afrikaanse Derdewereldtoestanden, laat staan met een gezin. En hoe de meeste Afrikanen dan standaard 2 á 3 talen kunnen leren is ook raadselachtig. Dat ze gemiddeld genomen “minder slim” zijn, of minder opgeleid, wil ik best geloven. Al zegt dat dus niet zo veel over het absolute verschil in capaciteiten in vergelijking met een blanke, maar slechts het relatief verschil.

   Want ik ben niet zo goed thuis in bèta-vakken of statistiek, maar is het niet zo dat als IQ bijvoorbeeld vocabulaire als de maat van “intelligentie” zou zien, het geen verschil zou maken als persoon A 50 woorden kent, persoon B 100 woorden en persoon C 150 woorden, en wanneer A 500, B 1000 en C 1500 woorden kent? Dan zou de IQ-test in beide situaties een gemiddelde van 100 toekennen aan B, en bijvoorbeeld 150 aan persoon C, en persoon A zou ondanks dat hij in het eerste geval 10 keer minder weet dan in het laatste geval, met een score van bijvoorbeeld 50 nog altijd worden gezien als “dom”. Of als je het zou zien als “afstand”, dan zou het precies hetzelfde resultaat geven wanneer de Afrikaan, de Europeaan en de Aziaat ieder op 1 meter afstand van elkaar staan, als wanneer ze 1 miljoen meter uit elkaar staan.

 5. Prof Williams visie is feitelijk net zo simpel als die van Malthus.
  Malthus baseerde zijn theorie op de omstandigheden van dát moment maar was niet instaat de vele meespelende factoren mee te laten tellen en was niet in staat om de “groene revolutie” uit de jaren 60 te voorspellen (begrijpelijk)

  Williams zoekt een vergelijk tussen een stadstaat met compleet andere functie en bevolkingssamenstelling en een land geplaagt door interne spanningen, geschiedkundig bepaalde achterstand, én, jawel, een falend bestuur.

  appels en fietsbanden (peren komt nog te dichtbij) vergelijking.

 6. Bronnen van welvaart zijn natuur, arbeid en kapitaal.
  Meer arbeiders met ook nog eens een hoger IQ biedt meer welvaart potentieel. Logisch

  De overheid in Nederland plaatst ons op de 1 na hoogste plaats van de wereldwijde tax misery index 2008 terwijl Hong Kong op de 2 na laatste plaats staat.

  Zeer strak fiscaal overheid beleid in Nederland demotiveert en dat heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op hoogwaardige kennis arbeiders en kapitaal,
  en daarmee op de welvaartgroei op middellange en lange termijn.

 7. het wordt vervelend om in Nederland te wonnen en te werken, niet omdat Nederland een naar land is ,maar omdat Nederland een nare overheid heeft een politieke structuur kent die de mensen het geld wat ze verdienen middels heffingen en belastingen afneemt.
  Dan gaat de lol als vanzelf af.

Comments are closed.