Eén van de weinige politieke leiders van tegenwoordig die nog regelmatig laat zien het morele en rationele hart op de juiste plaats te hebben is Vaclav Klaus, president van de Tsjechische republiek, en bezig aan zijn tweede ambtstermijn. Afgelopen maandag blokkeerde hij middels een veto een aangepaste wet die Tsjechische bedrijven zou verplichten alle chemicaliën die zij verwerken te registreren, in overeenstemming met een EU richtlijn. Het lot van de wet zal nu worden bepaald door de Kamer van Afgevaardigden die het presidentiële veto kunnen overstemmen.

Het probleem dat Klaus heeft met wetgeving uit Brussel is dat nationale parlementen zich daar nauwelijks nog druk over maken, hetgeen die parlementen, die het dichts bij het volk (zouden moeten) staan, tot slaafse knechten reduceert. Dat is iets dat Klaus niet graag ziet. Hij geeft de volgende reden voor zijn veto:

In zijn huidige vorm zou de wet de complete chemische industrie tot en met de kleinste producenten uitleveren aan de willekeur van de Europese bureaucraten. De relatie tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de bevolking is op zijn minst twijfelachtig. De Europese richtlijn deugt niet en de Tsjechische versie is nog erger, dus kan ik deze wet niet ondertekenen.

Door het gebruik van zijn vetorecht hoopt Klaus de discussie aan te wakkeren die tijdens het passeren van de wet door de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat geheel ontbrak. De Communistische afgevaardigde Katerina Konecna was blij met het veto, zij noemde het een vergissing dat de wet niet fatsoenlijk is besproken. “Daardoor staan er veel dingen in de wet waar de Comunisten (KCSM) het niet mee ens zijn“. Ook de Associatie van de Tsjechische Chemische industrie is blij met het veto. “Nu kan het amendement wat redelijker verwoord worden“, aldus de directeur van de associatie.

Hoewel vele tekenen er op wijzen dat Klaus vrijwel alleen staat in de politiek, ook binnen de Tsjechische, mogen we blij zijn dat er tenminste nog zo’n lichtend voorbeeld van redelijkheid en rationaliteit bestaat in de politieke slangenkuil. Hoe zou het toch komen dat er niet meer van deze realisten in de parlementen zitten?

Hat tip: Brussels Journal

15 REACTIES

 1. Als ik zijn pica rechtsboven bekijk lijkt het me een al wat oudere heer.
  Hoogstwaarschijnlijk heeft hij dus het oostblokjuk nog aan de lijve ondervonden.
  Ik ben blij dat dit soort onafhankelijk denkende idealisten nog rondlopen.
  Deze mensen weten waartoe een superstaat kan leiden als je je niet kritisch opstelt. Ik denk dat de meeste kritiek sowieso vanuit het voormalige oostblok moet komen omdat ze daar weten wat het is om je vrijheid in te moeten leveren.
  Hier in de westerse landen zitten alleen maar opportunisten die met hun eigen carriere binnen de EUSSR bezig zijn. Daar hoort geen kritisch geluid bij.
  Geld in ruil voor je vrijheid. Maar wat maakt het uit als je als EUSSR parlementariër het geld met bakken kunt binnen harken en daarmee je vrijheid weer kan terugkopen?

 2. Vaclav Klaus is een van de weinige Europese politici, die zijn salaris waarmaakt. De meesten laten zich ijskoud uitbetalen om hun land en volk te verraden en doen alsof dat de rechtvaardigste zaak van de wereld is.

 3. CLAUS!Een goed doordenkend politiek figuur.Vanwege de met geld smijtende EU gingen voormalige Oostbloklanden door de knieen.Ze bemerken nu pas wat dat lidmaatschap inhoud;INLEVEREN van eigen normen en waarden ten gerieve van een UTOPIE!
  15 augustus j.l. liet Rusland al weten dat de POLEN een nieuwe bezetting wacht-door de russen -Georgie ondervind thans aan de lijve wat Rusland WIL: MACHT OVER DE VOORMALIGE OOSTBLOKLANDEN!En dat vanwege de inhalerigheid van “heren” die DENKEN dat de EU de wijsheid in pacht heeft. Deze club werkt ondemokratiesch,is eigen gereid en zien NIET de burgers die NU -buiten hun eigen regenten en duur Oranjefranje huis ook nog zwaar betaald aan de ,niet te controleren maar flink zakkenvullende en voorzien van grove vrindjespolitiek,EU machthebbers!Gelukkig hebben wij regenten die blind en doof zijn,bang voor bepaalde groepen EN politieke partijtjes in dit land.De ommekeer is wel in aantocht,WO lll-overname door de moslimwereld en een geweldige inzinking van de wereldmarkt.Wat een “geweldig”vooruitzicht!

  • Polen wordt rechtsstreeks door de VS ge/misbruikt voor de opbouw van een raketschild in de achtertuin van Rusland. Pure agressie tov Rusland die te vergelijken is met het raketincident in Cuba wat de VS ook niet over haar kant liet gaan.
   Volgens mij kun je het oude Oostblok niet meer vergelijken met de nieuwe.
   Dat geldt ook voor Rusland. Het oude communistische systeem is weg en heeft plaatsgemaakt voor een soort staatskapitalisme.
   Ik weet nu niet precies hoe ik de situatie in Georgië moet beoordelen maar ben niet per definitie anti-Rusland.
   Ik vraag me zelfs af of de oostbloklanden die nu staan te dringen voor EUSSR lidmaatschap op de langere termijn wel veel beter af zijn dan tijdens de oostbloktijd.
   Je schrijft; “wat Rusland WIL: MACHT OVER DE VOORMALIGE OOSTBLOKLANDEN!” Vervang Rusland door de EUSSR en je hebt een reeël toekomstscenario voor die voormalige oostbloklanden.
   Ook Klaus heeft schijnbaar zijn bedenkingen en da’s een gezonde zaak.

 4. @GB. Bullshit.
  1. In Yalta is Polen verraden door de geallieerden, nadat zijn legers ten koste van vele slachtoffers grote delen van W-Europa hadden helpen bevrijden en daarna is het nog tientallen jaren bezet door de Sowjet-reus.
  Door schade en schande wijs geworden doen de Polen om historische en geo-politieke redenen dan ook liever zaken met de Amerikanen dan met de Europese grootmachten, waar ze geen al te beste herinneringen aan hebben. Geef ze eens ongelijk.

  2. Het raketschild in Polen is een luchtdoelraket om lange-afstandsraketten uit te schakelen, de raketten in Cuba waren surface-to-surface atoomraketten gericht op de VS, stiekum door de Russen aldaar geplaatst en N.B. door de Franse geheime dienst ontdekt.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis#American_early_reports
  Het antwoord van de Russen op het Poolse raketschild, nl. dat Polen een eerste strategisch doelwit wordt, geeft ook te denken.

  3. Georgie had al lang lid van de NATO moeten zijn. Eisen, dat het land eerst veilig wordt, zoals de NATO-landen enkele maanden geleden eisten, is het paard achter de wagen spannen en tegelijk een rechtstreekse invitatie voor de Russen om op oorlogspad te gaan. Ze hebben de Georgische oorlog vakkundig geprovoceerd om vervolgens hun gang te kunnen gaan. Daar trappen wij niet in, GB. 😉

  4. Russische politici, militairen en consorten zijn ook geen lieverdjes.

  • Geldt in ons binnenlandje dat een democratische meerderheidsbeslissing in principe immoreel is, blijkt datzelfde plots voor de Poolse democratische meerderheidsbesluiten niet te gelden, en krijgen ‘de’ Polen van Spynose groot gelijk.
   Merkwaardig.
   Hoewel ik het hier met hem eens kan zijn, zie ik steeds discrepanties met alhier beleden libertarische ‘principes’ v.w.b. aangehangen moraliteiten.
   Kennelijk is het leven sterker dan de leer.

   • Ik concludeer hieruit dat er, kennelijk voor deze libertarier, ook juiste meerderheidsbesluiten bestaan. Waarmee het principe van de immoraliteit van meerderheidsbesluiten, als principe, dus niet langer bestaat, maar er een meer pragmatische benadering is toegestaan.
    Waarmee de weg naar een libertarische politieke partij m.i. geopend wordt, evenals de gang naar de stembus. Maar ook het aanvaarden van meerderheidsbesluiten.

   • Waarde Beek,
    ‘kwistnie, dat het Poolse besluit een meerderheidsbesluit was, gij zegt het. ‘kweet alleen, dat het, vanuit Pools perspectief gezien, een verstandig besluit is, ongeacht mijn persoonlijke opvatting. “Si vis pacem para bellum”, zei J.C. al.
    Mijn empathie voor de Polen is van praktisch psychologische aard en heeft dus niets te maken met mijn klassiek liberale levensbeschouwing.
    Je overige bemerkingen zijn voor mijn betoog dus irrelevant. Sorry. 🙁

  • Spynose;

   1. Klopt. Polen is een van de grootste slachtoffers van WO 2 geweest. Daarbij hebben ook vele Polen meegeholpen aan de bevrijding van NL. Ze hadden alleen de pech dat ze buur waren van Rusland. Vergeet trouwens niet dat het Naziregime de oorlog verloren heeft in Rusland. Het aantal slachtoffers die aan beide zijden aan het oostfront zijn gevallen is een veelvoud van die in het westen.
   Historisch gezien snap ik het wantrouwen van de Polen maar een nuchter nadenkende NL-er beoordeeld het huidige Duitsland toch ook heel anders als pakweg 60 jaar geleden?

   2. De VS verkoopt haar aanvalspolitiek prachtig. We moeten onze burgers verdedigen tegen de agressie van terroristen en schurkenstaten. Ik neem aan dat jij door die propaganda heen kunt kijken.

   3. Ik ben daar niet zo uitgesproken over. Het is duidelijk dat de VS zich binnen aan het werken is in oude Russische gebieden. Die saakhasvilli is een stroman van de VS die met behulp van VS geld aan de macht is gekomen. Vanuit Ruslands optiek zou ik hier ook grote moeite mee hebben. Er zitten 2 kanten aan het verhaal.

   4. Waar heb ik dat gezegd? Natuurlijk is dat zo! Ik zie alleen weinig verschil met de huidige machtshebbers van de VS. Dus waarom rücksichtloos achter de VS aan blijven rennen?

  • @GB,
   1. “Historisch gezien snap ik het wantrouwen van de Polen maar een nuchter nadenkende NL-er beoordeeld het huidige Duitsland toch ook heel anders als pakweg 60 jaar geleden?”
   Hou toch op. Welk nuchter denkbeeld brengt je in ’s hemelsnaam op het idee de ontwikkeling van de relatie NL-Duitsland in de laatste 60 jaar 1/1 te vergelijken met die van de relatie Polen-Rusland? Geloof je werkelijk, dat de Russen hun geo-politieke ambities zouden hebben laten varen?

   2. Een luchtdoelraket is wel wat anders dan een s2s nuclear missile.

   De NATO is opgericht om het hoofd te bieden aan een reele Russische militaire dreiging en de militaire geo-strategische posities zijn niet of nauwelijks veranderd.
   Zonder de NATO was W-Europa al lang onder de voet gelopen, zeg nou zelf.

   De gedachte dat de geostrategische verhoudingen tussen Oost en West sinds de instorting van de SU radicaal zijn veranderd is pure marxistische propaganda.
   Maar helaas geloven veel wensdenkers en pacifisten heilig in dit soort sprookjes, zoals we in de jaren ’80 al aan den lijve ondervonden.

   3. Zo ken ik er ook nog een paar: “Elk beroep van een voormalig Oostblokland op vrijheid en soevereiniteit is bij voorbaat verdacht.” Dat horen we al sinds de jaren ’60 van Mient-Jan Faber, van Joop den Uijl en consorten, etc., etc. zelfs toen de Russen onder Brezjnjev vele honderden SS-20 raketten op Europa gericht hadden staan.

   Het was N.B. dankzij de Duitse socialistische kanselier Helmut Schmidt, dat W-Europa zich onder de Russische militaire chantage kon uitwerken, omdat het door de Amerikanen van kruisraketten werd voorzien.

   Maja ik weet het, “die Russen worden altijd maar voor niets gedemoniseerd, het zijn toch ook mensen zoals wij, nietwaar”. Wie dat volhoudt geeft blijk van een mateloze onnozelheid in politiek-militaire zaken en is ongeschikt voor een zinnige discussie, zolang hij geen zinnige argumenten weet aan te voeren.

   Of moeten er nog meer Hongaarse opstanden, Praagse Lentes, Poolse hongersnoden en Georgische oorlogen komen, voordat de superverwende ‘rose’ burger in W-Europa de Russische dreiging eindelijk serieus gaat nemen?

   En waren al die Oostblokleiders, als Imre Nagy, Alexander Dubcek, Lech Walenza toevallig ook allemaal Amerikaanse stromannen? Schei toch uit.

   Men kan betogen, dat de Amerikaanse machtspolitiek niet altijd even gelukkig is, accoord. Maar het valt niet te ontkennen, dat er geen andere macht ter wereld is, die ons tegen het rode gevaar kan beschermen. Maar dat is een heel ander onderwerp.

   4. Men kan mij niet verwijten ruecksichtslos achter de VS aan te rennen, zoals ik eerder op de Vrijspreker meermalen heb laten zien. Dat onze regering dat wel schijnt te doen, is zeer betreurenswaardig. Maar dat geeft vooral aan, hoe eng de marges van de vrijheid binnen de globale machtsverhoudingen inmiddels geworden zijn.

   • 1. Ik vergelijk niks 1 op 1. Er zijn echter wel overeenkomsten die de vergelijking rechtvaardigen. Rusland is niet meer de USSR van 60 jaar geleden. Dat Rusland zijn geopolitieke ambities niet heeft begraven lijkt mij feit. Net zo min als China, de VS, het Midden Oosten en de steeds verdert uitdijende EUSSR zijn geopolitieke ambities heeft begraven.
    De geopolitieke ambities van het Midden Oosten baren me nog het meeste zorgen als ik eerlijk ben. Een salafitische staat als Saudi Arabië die massaal in het huidige Westerse bedrijfsleven aan het inkopen is en de aanjager is voor de getalsmatig reusachtige bevolkingstoename van moslims in Eurabië baart mij vele malen meer zorgen als Rusland.
    2. En wie zegt jou dat de VS daar alleen luchtdoelraketten voor verdediging gaat plaatsen? Geloof jij dat zelf van een land dat Irak aanvalt op totaal onrechtmatige gronden? De Russen geloven het niet en ik geef ze gelijk.
    3. “die ons tegen het rode gevaar kan beschermen.”
    Met alle respect maar het lijkt wel dat jij in de oude koude oorlogstijd bent blijven hangen 😉
    Tijden zijn veranderd.
    Wat is momenteel het verschil tussen het Russische staatskapitalisme en het Amerikaanse monetair socialisme?
    4. Eens. Een onafhankelijke opstelling van elke afzonderlijke natie is het beste. Als een slaafse hond kritiekloos achter een van de machtsblokken aanlopen is wel het slechtste wat je kunt doen. Regel daarbij ook je eigen (ook persoonlijke)verdediging en bewapening als land.
    De oude USSR heeft in Afghanistan bot gevangen en de VS in Vietnam. Geopolitieke ambities hebben hun grenzen.

 5. @GB.
  1. Dat is weer iets anders. Dit is al de tweede keer dat je op dit punt van subject verandert, als ik zo vrij mag wezen. Maar goed. Met je statement over het salafisme ben ik het wel ongeveer eens. 🙂

  2. Kijk, dat zou nou een mooie taak voor de EU kunnen zijn, ook geen dikke vriend van me, dunkt me, maar goed. 🙂

  3. Hoezo “blijven hangen”??? Het toppunt. Dat heb ik helemaal niet gezegd, integendeel. Je kunt gvd trouwens overal lezen, dat de koude oorlog terug is van weggeweest. En daar zijn goeie redenen voor, bijvoorbeeld het recente optreden van Rusland in Georgie en de reacties uit het Westen, dacht ik zo. Je slotvraag onder dit punt is, zoals jij hem stelt, van een andere (tijdelijke?) orde. Mag ik vragen, waarom je steeds zo van de hak op de tak springt ?

  4. Een goede bondgenoot behoort rationele kritiek te kunnen uitoefenen op de andere. Zo behoren de NAVO-bondgenoten redelijkerwijs tot een gemeenschappelijk standpunt te komen t.a.v. de verhouding met Rusland. Maar daar is sinds 9/11 nauwelijks sprake van, nog minder, omdat de Amerikaanse buitenlandse politiek onder de neo-conservatieven het hoofd schijnt te hebben verloren.
  Op dit moment is de eenheid binnen de NATO t.o.v. de Georgische kwestie dan ook maar al te ver te zoeken. Helaas 🙁

 6. 3. Dat die koude oorlog terug is van weggeweest is duidelijk.
  Het verschil tussen koude oorlog deel 1 en koude oorlog deel 2 is voor mij wel groot.
  In deel 1 hadden we te maken met een redelijk vrij Westen onder aanvoering van de VS. Toen nog een staat met een behoorlijk vrije markt en waar je je als individu kon ontplooien als je daar moeite voor deed.
  Rusland was communistisch; het meest verderfelijke systeem dat er is.
  Op dit moment is dat heel anders.

  Nu ligt dat anders in de VS is de situatie sterk verslechterd en Rusland heeft(ondanks vele kanttekeningen) zich ten goede veranderd. Vandaar ook die vergelijking die jij als van de hak op de tak springen kenmerkt.
  Ik zie nu niet een duidelijke scheidslijn tussen the good and the bad. Jij wel en dat is het verschil tussen ons denk ik 😉

  4. Het gebrek aan eenheid binnen de Nato is begrijpelijk. Ook daar zijn schijnbaar bedenkingen aan welke kant men moet staan in dit conflict. Dit komt inderdaad vooral door de buitenland politiek van de VS de afgelopen jaren.
  Heeft natuurlijk ook te maken met opportunisme (lees economische belangen met Rusland). Het geeft ook aan dat een EUSSR (zie 2) met een gezamenlijk standpunt een Utopie is.

Comments are closed.