Het volgende schrikbeeld van  de gevolgen van vrije immigratie bestaat bij velen:  trottoirs gevuld met  miljoenen personen van  diverse  huidskleur  uit een groot aantal arme landen. Hun spiegels en kralen hebben  zij op zodanige wijze uitgestald, dat men  zich nauwelijks meer   een weg kan banen.

Degenen  bij  wie   deze nachtmerrie left, stel ik voor, te beginnen op een beperkte schaaal :   sluit een overeenkomst  af met Indonesië en Suriname over vrij personenverkeer en vrije vestiging onder  voorwaarde dat niemand van de immigranten door de staat gesubsidieerd zal worden. 
 
Degenen die   bang zijn  ten gevolge van deze overeenkomst  na  verloop van tijd in de Kalverstraat  geconfronteerd te worden met duizenden Papoea’s wier  huidskleur  en kleding  niet conform zijn, kan ik geruststellen. Papoea’s   kunnen binnen Indonesië en een aantal rijke buurlanden  vrij reizen, maar toch  zie ik er zelden een buiten Irian. Op grond daarvan neem ik aan dat het wel mee zal vallen met het aantal  van hen dat naar Nederland zal emigreren.

Wel voorzie ik het volgende:

01. grote aantallen al dan niet gepensioneerde Nederlanders die verhuizen naar Indonesië  en daar  welvaart en rijkdom brengen

02. een   aantal   vermogende Indonesiërs  en enkele Surinamers die  zich ondanks  het afgrijselijke fiscale klimaat  in Nederland zullen vestigen

03. een groot aantal Indonesiërs en Surinamers die naar Nederland zullen verhuizen om hier   al dan niet te werken in functies waar nauwelijks of geen Nederlanders  voor te vinden zijn

Misschien zal het ten gevolge van het bovenstaande  voller worden. Maar dat zei  Juliana al in haar troonrede van 1950  (  10 miljoen inwoners), waarin zij  haar landgenoten aanried om zoveel mogelijk te emigreren  met het doel het aantal  personen per vierkante kilometer te verminderen. En staat  de deur niet wijd open  om te vertrekken naar een oord waar tal van vierkante meters per persoon beschikbaar zijn   met ruisende  wouden aan een kant en een onstuimige branding aan de andere zijde ?

De nieuwe immigranten   zullen   de in Nederland  achtergeblevenen welvarender maken.  Tal van diensten  die nauwelijks meer aan te kopen zijn, zullen weer   binnen koopkrachtbereik komen.

Zij  die een blanker straatbeeld wensen en eisen dat  de melkboer en de loodgieter de blanke  kleur vertonen , zullen teleurgesteld   zijn, maar het ideaal van een multiculturele samenleving zal een   stap dichterbij gekomen zijn.

Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. Toch ben ik bang dat er op een gegeven moment een, ik zeg maar wat, PvdA minister opstaat om te zorgen dat al deze mensen kiesrecht krijgen (wat op zich trouwens niet zo raar is) en ze allerlei ‘lekkernij’ belooft uit de staatsruif. Zo is dit ook met de Turken en Maroccanen gegaan.
  Als die personen geen werk hebben, zullen ze dan terug moeten? Of gaan ze inderdaad op straat ‘kraaltjes’ verkopen (of erger: inbreken, al kunnen ze dan wel vervolgens voor Groen Links in de kamer gaan zitten en veel wachtgeld krijgen).
  Op zich vind ik vrije immigratie prima, mits er al een arbeidscontract is, en voor de duur dat men arbeid heeft, tenzij men genoeg middelen heeft om zichzelf financieel in stand te houden (pensioen of genoeg eigen kapitaal).

 2. 04. De Moslimbroederschap organiseert een underground campagne om zoveel mogelijk moslims gereguleerd naar Nederland te laten emigreren, om Nederland bij de Dar al-Islam te voegen.

 3. quote:
  02. een aantal vermogende Indonesiërs en enkele Surinamers die zich ondanks het afgrijselijke fiscale klimaat in Nederland zullen vestigen

  die komen echt niet, wel tijdelijk even kijken………..

 4. Het verhaal is vooral gebasseerd op economische gronden (als die er al zijn) en eventuele voordelen op dat terrrein.
  Slappe zuigvis geeft hierboven al een heel belangrijk tegenargument.
  Het binnenhalen van een collectieve fascistische ideologie die ons getalsmatig volledig zal overlopen. Als je je persoonlijke vrijheid graag wilt inleveren moet je vooral vrij verkeer van personen tussen 2 totaal verschillen culturen en religies toelaten.
  Dan heb ik het nog niet eens gehad over de gigantische corruptie van een land als Indonesië. Ik ben er wel eens geweest en heb er ook zelf wel voorbeelden van meegemaakt. Daar is NL (nog) niks bij.
  Hoe kan het dat een in potentie zo’n rijk land (qua vruchtbaarheid van het land en natuurlijke grondstoffen) toch een zo’n bedroevend laag BNP per hoofd van de bevolking heeft? Zal wel weer de schuld van het Westen zijn…

  Maar ik moet zeggen in theorie en in een perfecte utopische wereld heb je gelijk.
  Dat dan weer wel.

 5. Je zet dan ook de sleutelconditie voor het welslagen van zulke toe te juichen multiculturalisering op de voorgrond, Hugo: geen mogelijkheid voor nieuwkomers om van gratis vetpotten te komen smullen.

 6. “Het volgende schrikbeeld van de gevolgen van vrije immigratie bestaat bij velen: trottoirs gevuld met miljoenen personen van diverse huidskleur uit een groot aantal arme landen. Hun spiegels en kralen hebben zij op zodanige wijze uitgestald, dat men zich nauwelijks meer een weg kan banen. ”

  Mijn uiterst reeele schrikbeeld bestaat eerder uit enorm toenemende criminaliteit, verlaging van standaards, bv in het onderwijs, opkomst van al dan niet gekleurde politici die zullen proberen ‘misstanden’ uit de weg te ruimen mbv belastingen en affirmative action.

  “Degenen bij wie deze nachtmerrie left, stel ik voor, te beginnen op een beperkte schaaal : sluit een overeenkomst af met Indonesië en Suriname over vrij personenverkeer en vrije vestiging onder voorwaarde dat niemand van de immigranten door de staat gesubsidieerd zal worden. ”

  Geen enkele ‘voorwaarde’ heeft het eeuwige leven. Berucht voorbeeld is de amerikaanse immigratiewet van 1965. Tuig-politici zoals Ted Kennedy verzekerden bij hoog en laag dat de ethnische balans niet verstoord zou worden. Het tegendeel is gebeurd en Amerika is veranderd in de multiraiale raciale stronthoop die het nu is. Hugo zegt dat hij Nederland heeft verlaten. Hij zal vast wel niet naar Detroit, Zimbabwe of Zuid-Afrika zijn afgereisd.

  “Degenen die bang zijn ten gevolge van deze overeenkomst na verloop van tijd in de Kalverstraat geconfronteerd te worden met duizenden Papoea’s wier huidskleur en kleding niet conform zijn, kan ik geruststellen. Papoea’s kunnen binnen Indonesië en een aantal rijke buurlanden vrij reizen, maar toch zie ik er zelden een buiten Irian. ”

  Of dat waar is betwijfeld ik (kunnen papoea’s naar Australie?), maar het zal vast wel iets met uitkeringen te maken hebben die NIET verstrekt worden.

  “Op grond daarvan neem ik aan dat het wel mee zal vallen met het aantal van hen dat naar Nederland zal emigreren.”

  Eigenlijk geef je met deze formulering zelf aan dat grote aantallen niet gewenst zijn. Waarom dan het risico nemen en ze gewoon geheel en al buiten de deur houden.

  Hugo voorziet: “01. grote aantallen al dan niet gepensioneerde Nederlanders die verhuizen naar Indonesië en daar welvaart en rijkdom brengen”

  Rijke Nederlanders kunnen meestal al gaan en staan waar ze willen, de meesten gaan naar Spanje als ze zo nodig Nederland moeten ontvluchten.

  “02. een aantal vermogende Indonesiërs en enkele Surinamers die zich ondanks het afgrijselijke fiscale klimaat in Nederland zullen vestigen ”

  Daar geloof ik niets van, rijke buitenlanders komen zelden naar dit pokkeklimaat. Het zijn alleen de oetkeringsjagers die hierheen komen.

  “03. een groot aantal Indonesiërs en Surinamers die naar Nederland zullen verhuizen om hier al dan niet te werken in functies waar nauwelijks of geen Nederlanders voor te vinden zijn”

  Dit is de eeuwige drogreden van race mixers en society wreckers zoals Hugo…. IJsland en Finland bv. hebben zo goed als geen buitenlanders, toch zijn het prima functionerende blanke maatschappijen. Derde wereldgangers verdringen de Nederlanders doordat ze voor een lager willen werken. Waren ze nooit gekomen dan was het werk gedaan door blanken (zoals bv in Finland).

  Hugo heeft allang te kennen gegeven dat hij Nederland heeft verlaten. Hij heeft er niets mee. Het gaat Hugo klaarblijkelijk om het geld en verder om niets. Ik echter, hou van mijn land zoals het is (of liever als het was) en heb in de verste verte geen moslims, papoea’s, hottentotten of bosnegers nodig. Zij brengen armoede, criminaliteit, hoge belastingen en het ergste van alles: vervreemding. Opzouten!

  hugo van reijen [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan [6]:
  De hottentotten zijn mij helaas alleen bekend uit mijn jeugd, toen ik geconfronteerd werd met wat het langste woord uit de Nederlandse taal zou zijn: hottentottenkampeertentententoonstellingcommissieleden- vergaderinglokaliteitenhoudersverenigng.

  Van de andere genoemde groepen kom ik vaak in aanraking met moslims, van wie ik nog nooit last heb gehad.

  Dan de bosnegers: die kunnen inderdaad irritant gedrag vertonen. Tijdens een bezoek aan het Stoelmanseiland trachtte er een een pen uit mijn overhemd te roven.

  Helaas beschikken bosnegers niet over het monopolie voor irritant gedrag. Het oosten van Kreta en een aantal andere plaatsen in Griekenland worden in de zomer overstroomd door Nederlanders die als doel schijnen na te streven, zich permanent onder invloed van alcohol te bevinden. Dit is helaas niet de enige irritatie die uit Nederland komt.

  Alvorens kritiek uit te oefenen op de representanten van allerlei bevolkingsgroepen zou het ons tot eer strekken, als wij eerst eens de hand in eigen boezem zouden steken. Tenslotte waren het de toekomstige Minister Colijn en andere Nederlanders die in 1906 een einde maakten aan het leven van volkomen onschuldige Balinezen, die alleen over een speer beschikten om zich mee te verdedigen.

  hugo van reijen

 8. Wat ze in 1906 of 1706 deden daar dragen we geen verantwoordelijkheid meer voor, ook niet in 1947 tijdens de politionele acties, we waren er niet bij en deden niet mee.
  Laat mensen gewoon toe die wat bij te dragen hebben,willen werken, er zijn mensen nodig in alle banen wel of geen recessie.
  Niet zeuren verder,en wie gaan wil gaat wie blijft blijft.
  IK heb nooit last van Moslims,IJslanders,mensen uit Wageningen of Texel gehad of Orthodoxe Joden, eigenlijk met niemand echt, hooguit van de Nederlandse overheid die me iets wilde afpakken,stelen.
  Valt wel mee allemaal, en gelovige Moslims die van Amsterdan een tweede Mekka willen maken of een “Kalifaat’ willen vestigen.
  Nog 3 strenge winters en ze zijn zo weer thuis.-:)

  (de Moslims die ik ken zijn gewoon aardige mensen,en niemand is lid van AQ of Hamas)

Comments are closed.