zaterdag, 23 augustus 2008
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax?(vervolg)


Naar aanleiding van het interessante artikel van Jimmy
en de er op volgende discussie,  met bovenstaande vraag stuurde Hans Labohm het volgende artikel.

Zijn nuchtere, beschouwing geeft een goed beeld van de werkelijke situatie.
 
———————————-  

Hans Labohm`

Op de Vrijspreker vraagt ‘Jimmy’ zich af: Waarom denken vrijwel alle libertariërs dat er sprake is van een klimaat-hoax? 

Een goede vraag! Ik heb mij dat door de jaren heen ook vaak afgevraagd. Het is inderdaad opvallend dat vele nationale en internationale organisaties en websites die zich kritisch met klimaat bezig houden, van klassiek-liberale en/of libertarische signatuur zijn. Maar gelukkig zijn zij niet de enige.

 Ik ben zelf actief binnen Nederlandse en internationale netwerken van klimaatsceptici. Wij wisselen informatie uit over de nieuwste inzichten die in de klimaatwetenschap en het klimaatdebat naar voren komen. Maar we hebben het nauwelijks over politiek. Maar uit de schaarse, terloopse signalen die soms tussen de regels van de wetenschappelijke correspondentie doorsijpelen, heb ik toch het gevoel gekregen dat – politiek gezien – midden en rechts sterk vertegenwoordigd zijn in onze kring(en). De meeste deelnemers aan het debat zullen waarschijnlijk echter het antwoord schuldig moeten blijven op wat het ?libertarisme’ inhoudt, als ze het woord al kennen. Daarvoor zijn ze te weinig politiek geïnte­resseerd. Binnen onze Nederlandse kring zijn er echter ook (groen) linkse mensen. Ze behoren mis­schien wel tot de meest fanatieke klimaatsceptici. Ze zien met lede ogen aan dat vooral de linkse par­tijen in Nederland het opwarmingsdogma klakkeloos aanvaarden. Ze vrezen dat dit dogma binnenkort zal sneuvelen als gevolg van het feit dat waarneming en metingen in strijd zijn met de AGW-hypothese (AGW betekent Anthropogenic Global Warming, of het door mensen veroorzaakte broeikaseffect). Als dat gebeurt – en ze zijn daarvan overtuigd – verwachten ze dat dat negatieve invloed zal hebben op de geloofwaardigheid van de politieke partijen die hen zo dierbaar zijn.

 Onderstaande – recente – grafiek laat zien dat er totaal geen correlatie is tussen CO2 en temperatuur over de afgelopen tientallen jaren.

 

 Deze grafiek kan worden aangevuld met andere grafieken op andere tijdschalen. Op geen enkele tijdschaal is sprake van correlatie. Dat betekent dat er dus ook geen vermoeden van causaliteit is, dan wel zou moeten zijn. 

Opgemerkt zij dat het hier om een stijging gaat van de totale CO2-concentratie in de atmosfeer. Algemeen wordt aangenomen dat het menselijke aandeel in de CO2-uitstoot zo’n 4% bedraagt. De rest is van natuurlijke oorsprong. 

Jimmy merkt op: ?Het is toch op zijn minst mogelijk dat de aarde opwarmt, o.i.v. de massale CO2-uitstoot van de mens?’ 

Dat is inderdaad onderdeel van het AGW-dogma, maar lijkt dus niet te worden bevestigd door metingen (zie grafiek). 

Voorst merkt Jimmy op: ´… de enige mensen die nu nog aan de ontkennende kant staan, zijn volgens mij FoxNews, Simon Rozendaal, de Klimatosoof, vrije en populistisch-rechtse blogs. (En over Fox ben ik niet eens zeker.)’ 

Dat is feitelijk onjuist. Ik heb daarover veel onderzoek gedaan en geschreven. Het zou te ver voeren om dat hier te herhalen. Ik volsta met te verwijzen naar:

 scienceandpublicpolicy.org

 Jimmy schrijft ten slotte: ?Blindelings iets geloven, dat is een teken van domheid. Blindelings iets afwijzen, dat lijkt me niet veel beter.’

 Dat ben ik helemaal met hem eens. Maar dat kun je de klimaatsceptici toch echt niet verwijten. Een laatste referentie om dat aan te tonen:

 ?Nature, Not Human Activity, Rules the Climate’

 www.sepp.org

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen, Milieu, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. hugo van reijen schreef op : 1
  Hugo J. van Reijen

  Hier sta ik van versteld!
  Hoe is het mogelijk dat deze simpele grafiek die afwezigheid van een correlatie aantoont, nog niet tot de frontpagina’s van de media doorgedrongen is ?
  Wie hier over nadenkt, is voor altijd genezen van enig geloof op welk gebied dan ook in uitingen van dezelfde media!
  Als het menselijk aandeel slechts vier procent bedraagt, wat voor zin heeft het dan, zoveel geld te besteden aan het verlagen van dit menselijk aandeel?
  Ik zie eerder aanleiding , ernstig te overwegen, het menselijk aandeel nog flink op te laten lopen, als de mensheid hier welvarender van wordt!
  In ieder geval: vanochtend zal ik een supergrote foto maken van de grafiek en deze boven mij bureau hangen!
  Hugo van Reijen

 2. Egor van Elven schreef op : 2

  Het is inderdaad stuitend dag in, dag uit in de media de leugens over het verband tussen de temperatuurstijging en de menselijke CO2uitstoot te moeten aanhoren.
  Zelfs een paar dagen geleden nog kreeg de bewezen leugenaar Duijvendak alle ruimte in de pers zijn boek met leugens daarover te promoten. Ik heb in geen krant een kritische noot gelezen over het waarheidsgehalte daarover.
  Alsof journalisten ook een belang hebben niet de waarheid naar boven te laten komen?

  Waarom wil de pers ons klakkeloos doen blijven geloven dat er een verband is tussen temperatuurstijging en CO2 uitstoot??

 3. Boer op Klompen schreef op : 3

  Volgens mij was Jimmies vraag niet zozeer waarom klimaatsceptici libertariër zouden zijn maar eerder waarom bijna alle libertariërs (hier) aan de kant van de sceptici staan.
  Nog afgezien van wie er nu gelijk heeft.
  mi heeft dit wel degelijk te maken met de libertarische ideologie.
  Klimaat- en andere milieuproblematiek zouden een probleem kunnen vormen voor het libertarisme omdat ze een collectieve verantwoordelijk inhoudt. En ‘collectief’ is een vies woord binnen het libertarisme. Ontkennen van dergelijke problemen is daarom wenselijk.

 4. Bas schreef op : 4

  In de klimaat industrie is er 1 die betaalt ,en 1 die ontvangt.
  De betaler is iemand uit de salaris en belasting betalend milieu.
  Een soort moderne slaaf die op alle mogelijke manieren ,of een worst ,anders een
  nachtmerrie op z,n bord krijgt.
  Door Hollywood werd dit oorlog of vrede genoemd.
  De klimaat industrie hoort bij oorlog thuis,zij zijn slecht ,en wij zijn goed zijn dan ook veel gehoorde kreten .
  En net als in een echte oorlog de wapen industrie ,wil de milieu industrieel ook winst maken .De libertarische mens is door die praktijken rijk ,zo niet rijker geworden ,door een feit alleen .
  Een afhankelijk mens is geen vrij mens ,meestal slachtoffer met een worst [rozenmuller]
  voor z,n ogen .
  Een onafhankelijk mens is vrij ,noem het libertair ,en om het te blijven hangt hij worsten op.
  Diegene die de meeste worsten ophangt ,verdient het meeste [ Alles is voor Goor ]
  Met als eindconclusie , Op de planeet Mars is alles zoals het moet ,perfect,bij ons is het afhankelijk van een saldo .

 5. Seneca schreef op : 5
  Seneca

  Boer op Klompen: Je gaat uit van a. een probleem b. de veroorzaker van dat probleem is de mens c. het probleem is te repareren.
  Zowel a,b als c is in zeer hoge mate onwaarschijnlijk.

  En over collectieve verantwoordelijkheid: dit is een fraaie term die heel vaak uit de monden van politici, monarchen en andere machthebbers komt. De uiteindelijke resultaten hiervan zijn niet om over naar huis te schrijven.

 6. Hub Jongen schreef op : 6
  Hub Jongen

  “waarom bijna alle libertariërs (hier) aan de kant van de sceptici staan.””
  Het feit dat de promotie (en de ermee gepaard gaande belastingen en machtsvergroting van de overheid) door de overheid worden gebracht, zal zeker een rol spelen die de objectiviteit kan aantasten.

  “zouden een probleem kunnen vormen voor het libertarisme omdat ze een collectieve verantwoordelijk inhoudt”
  Zou kunnen, al denk ik dat het niet alleen een collectieve verantwoordelijkheid is.
  (Bestaat er zoiets als een collectieve verantwoordelijkheid? Ik denk van niet!)

  ALS er door klimaatverandering gevaren gaan optreden, is het in ieders individueel belang om mogelijke maatregelen voor zelfbescherming te nemen.

 7. Frits schreef op : 7

  Ronald Molendijk, Hoogachtend
  Spijkenisse

 8. IIS schreef op : 8

  Ergens is er altijd wel iets aan te tonen en hoe meer geld je als afgestuurde brillejood of Willie Wortel tot je beschikking krijgt, hoe meer het klimaat aantoonbaar nl.wikipedia.org veranderd. Als je HET éénmaal flink in de koppen hebt geramd van de taks-betalende-massa dan gaan de kuddes niet zo snel weer om. Uiteindelijk gaat het ‘natuurlijk’ net als bij oorlogje spelen gewoon om de pegels. Ooorlog, God, Allah, milieu, 9/11 ’t is geloven en geloven is een dik boek vol schijtpapier, maar niemand die zijn reet er echt mee durft af te vegen en degene die de wil heeft om het ook maar te proberen wordt de mond gesnoerd of gaat zonder moeite naar de hel.

  www.savoy-truffle.de/zippo/donald/geld.jpg

 9. SpyNose schreef op : 9
  Spy-Nose

  Er is weinig wat homo sapiens onderscheidt van het dier. Het cruciale onderscheid is echter zijn (zelf)bewustzijn annex ratio. Jammer dat relatief weinigen er gebruik van maken en wie er toch gebruik van maakt, weet het vaak weinig effectief toe te passen.
  Het resultaat is een kakafonie van de waanzin. Dat is wat we zien, maar heel moeilijk kunnen duiden.

  Mijn goede moeder placht het aldus uit te drukken: “Je kunt niet gek worden, wanneer je wilt. (…)”

 10. SpyNose schreef op : 10
  Spy-Nose

  Als je het verschil tussen de rose en de blauwe grafiek integreert en verzwakt, krijg je een stijgende grafiek, die heel misschien wel correlleert. De rose lijn blijft immers over praktisch de gehele schaal boven de blauwe.
  Ergo je kunt niet met zekerheid zeggen, dat deze simpele grafiek de afwezigheid van een correlatie aantoont.
  Het is alleen niet de door de klimatisten geclaimde correlatie. Jammer voor hen.

 11. Fred schreef op : 11

  Ik ben geen libertariër, eerder zou ik mijzelf als sociaal-democraat omschrijven. Overigens in de traditie van de oude sociaal-democratie voor Nieuw Links. En toch ben ik ook klimaat-skepticus. Waarom? Omdat ik naar de feiten kijk.
  Op klimatosoof is momenteel een mooi filmpje geplaatst van een korte lezing van Marcel Crok, een wetenschapsjournalist die zichzelf overigens niet als klimaat-skepticus ziet, maar wel alle kritiek op de gebruikte modellen, uitgangspunten en metingen die de AGW-theorie onderbouwen op een rijtje zet.
  Wanneer werd ik een klimaat-skepticus? Twijfel had ik al direct. In eerste instantie omdat slechts enkele jaren voor de eerste waarschuwingen voor global warming we nog gewaarschuwd waren voor global cooling. Dat bevestigde voor mij dat klimatologie een zeer complex vak is en vooral nog een jonge wetenschap is. Al in de eerste modellen, zo rond 1990, gaven de klimatologen toe dat veel onbekend was, waaronder de rol van waterdamp, wolkenvorming en de oceanen. Op dat moment behoort iedereen skepticus te zijn, een houding die in de wetenschap normaal en zelfs vereist is.
  Op het moment echter dat het IPCC de hockeystickgrafiek als ultieme bewijs bracht, werd ik pas echt achterdochtig. Als historicus ws ik er altijd van uitgegaan dat de warme middeleeuwse periode was gevolgd door een koelere periode, genaamd de kleine ijstijd. Historici gebruikten daarvoor trouwens niet alleen geschreven bronnen, maar vooral de gegevens die andere wetenschappen aanleverden. Opeens waren die twee periodes verdwenen en gereduceerd tot een regionaal (Europees) verschijnsel.
  Die grafiek toonde volgens Hanssen c.s. duidelijk aan dat de opwarming sinds 1980 zo’n uitzondering was op de normale veranderingen in het klimaat, dat er wel sprake moest zijn van een factor die voordien niet voorkwam, namelijk de extra CO2 die de mens in de atmosfeer had gebracht. De krtiek op de hockeystickgrafiek was zo groot – en goed onderbouwd – dat het IPCC de grafiek één rapport later geruisloos liet verdwijnen. Het was vooral die geruisloosheid, zowel bij het IPCC als in de meeste media en het zwijgen bij milieugroepen, die bij mij de doorslag gaf. Waarom wilden de aanhangers van de AGW-theorie hierover niet discussiëren? Want met het laten vervallen van die grafiek, viel in feite de basis voor AGW en dus ook Kyoto weg.
  Nog steeds willen veel aanhangers van de AGW-theorie deze discussie niet aan. Net zoals de discussie over de grondmetingen (urban heat effect sinds 1980 door sterke urbanisatie) en het feit dat temperatuurmetingen in de lagere atmosfeer (satellieten en weerballons) gegevens opleveren die volledig in strijd zijn met wat de AGW-klimaatmodellen voorspellen.
  Voldoende reden dus om te twijfelen aan de AGW-theorie, of je nu links, rechts of recht-door-zee bent.

 12. Jimmy schreef op : 12
  Jimmy

  Laat ik ten eerste dhr. Laböhm danken voor zijn constructieve reactie. Het is mij bekend dat hij (nog steeds?) op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ is geplaatst van klimaat-sceptici. Het is precies die onverzoenlijke houding die me tegen de borst stuit bij voor- en tegenstanders. Hoe de uitkomst van de discussie ook zal zijn/is, een ding is zeker: de verliezer van het debat heeft veel uit te leggen.

  1) De grafiek van dhr. Laböhm is inderdaad indrukwekkend, maar desondanks is dit een vrij korte termijn qua opwarming. Al Gore analyseerde de CO2-opwarming voor vele duizenden jaren. Dan is de correlatie juist vrij sterk.

  Maar dáár ga ik verder niet op in.. Ik geloof ogenblikkelijk dat de milieubeweging overdrijft, verdraait, misleidt, bedriegt en soms zelfs bewust liegt.

  Ik ben geen expert op technisch-natuurkundig gebied en dat wil ik ook zeker niet zo voordoen — dat heb ik ook niet gedaan. Ik pleit slechts voor meer open discussie en meer geduld voor de tegenpartij. Het was/is niet mijn doel om mij met de methoden van de inhoudelijke discussie of het onderzoek te bemoeien. Daar mis ik de opleiding en tijd voor. Hoeveel mensen hebben die tijd wel?

  2) Respondent “Boer op Klompen” ziet het juist als ik me soms afvraag of er andere motieven meespelen bij de categorisch afwijzende libertarische houding. Gaan we ook zo extreem sceptisch te werk als de Heritage Foundation haar jaarlijkse “index of economical freedom” uitgeeft? Volgens mij niet én toch valt daar vast meer dan genoeg op aan te merken. Waarom doen we dat niet? Omdat ze met die lijst impliciet onze overtuiging dienen. Een socialist zal dat zeker strenger bekijken.

  Dhr. Laböhm (of Theo Richel, Simon Roozendaal, etc.) is een overtuigd scepticus die zelf onderzoek doet en op de hoogte blijft van voor- en tegenargumenten. Met zo iemand heb ik natuurlijk geen enkel probleem. Tegen mensen die op blogs hard en ongenuanceerd schreeuwen tegen elk argument van de milieubeweging (of “alarmisten” e.d.), heb ik, na deze discussie, maar een ding te zeggen: als je je toch wilt mengen in een wetenschappelijke zaak luister dan ook eens naar je tegenstander — en begrijp ook wat diens punt is.

  3) Ik heb het aantal sceptici in mijn stuk te laag ingeschat. Daar lag eerder een gemakkelijkheidsfactor aan ten grondslag dan iets anders; een fout die ik niet weer zal maken. Het was niet mijn bedoeling om mensen te discrediteren of te negeren.

 13. SpyNose schreef op : 13
  Spy-Nose

  Zou het misschien kunnen, dat rationelere mensen in het algemeen naar het libertarisme neigen en emotionelere types halverwege de evolutie ergens blijven steken ?

 14. SpyNose schreef op : 14
  Spy-Nose

  Hoe kom ik op zippo? Ik heb helaas geen abonnement.

 15. Frenkelfrank schreef op : 15

  Een negatieve stelling kan je nooit bewijzen. Elke wetenschapper weet dat of zou dat moeten weten. Het is niet aan klimaatsceptici om aan te tonen dat de correlatie niet bestaat, het is aan klimaatgelovers om aan te tonen dat de correlatie wél bestaat, waarbij onder andere de bezwaren die klimaatsceptici opwerpen weerlegd dienen te worden.

 16. Frenkelfrank schreef op : 16

  Touché, Spynose! Excuses voor mijn emotionele reactie 🙂

 17. Frenkelfrank schreef op : 17

  Geweldig dat je scepticus bent, welcome to the club!
  Nu nog een beetje kritisch kijken naar de feiten van socialisme (individu ondergeschikt aan het collectief) en democratie (meerderheid reageert over de minderheid (zoals het individu)) en je bent straks ook nog een libertariër!

 18. Boer op Klompen schreef op : 18

  Leuk dat in deze twee korte reacties mijn stelling wordt bevestigd.
  Collectief of collectieve verantwoordelijkheid is een vies woord of nog liever; het collectief bestaat niet, alleen individuen. Klinkt een beetje als; er bestaat niet zoiets als een bos, alleen een heleboel bomen.

 19. IIS schreef op : 19

  Het ging niet om Zippo, Zippo is niet eens affengeil, maar het plaatje van Scrooge McDuck vond ik wel passend met een zielige, als taxpayer, Donald bij de ingang van het geldpakhuis.

  In de toekomst zal alles draaien om de éénvoud, zodat het pakhuis nog verder gevuld kan worden. Beter gezegd; de burger zal bloeden voor al het ‘slechte’.
  Eerst snoepen en daarna de rotte tanden voor veel geld laten saneren.

 20. Fred schreef op : 20

  “Welcome to the club”? Dat klinkt wel weer heel erg….hm, collectivistisch? 😉

 21. Frenkelfrank schreef op : 21

  Ik denk dat libertariërs (logisch nadenkende en eerlijke mensen) vinden dat ze slachtoffer zijn van de meerderheid (vooral niet logisch nadenken en eerlijkheid alleen als het in eigen belang is). Ik denk dat libertariërs dus daarom geen of weinig geduld hebben voor de tegenpartij. Het is alsof je een verkrachtte vrouw vraagt geduld te hebben voor de verkrachter.
  Dan zit je als libertariër nog tegen een meerderheid te knokken. Een meerderheid die te dom is om voor zichzelf na te denken, een meerderheid die het eigenbelang voorop stelt, óók als dit niet zo eerlijk is (hypotheekrenteaftrek, allerlei subsidies, uitkeringen, noem maar op). En daar moeten libertariërs geduld mee hebben? Misschien is het wel de beste strategie om delen van die meerderheid over de streep te trekken, zoals geduld misschien ook wel het beste middel is om verkrachters op het juiste spoor te krijgen. Maar ik geloof het niet zo.

 22. Fred schreef op : 22

  Er lopen hier twee zaken door elkaar. De discussies binnen de wetenschappelijke wereld en de vermelding hiervan in de massamedia die voor bijna alle niet-wetenschappers de enige bron is.
  Als zelfs Jimmy al gelooft dat als Gore zegt dat er geen wetenschappers zijn die de AGW-theorie ontkennen, het wel waar moet zijn, dan is hij helaas het slachtoffer van Gore’s geslaagde propaganda. Een propaganda die door de massamedia is overgenomen. De media hebben hun taak – zoeken naar weerwoord, andere meningen – ernstig verwaarloosd.
  Er zijn uitzonderingen. In 2003 zond de CBC (Canadese omroep) al de documentaire Doomsday Called Off uit. Enige jaren voor An Inconvenient Truth dus. Hier worden al enkele klimatologen en paleoklimatologen an het woord gelaten die ernstig twijfelen aan de AGW-theorie. Waarom is deze documentaire bijvoorbeeld nooir uitgezonden op de Nederlandse televisie?
  Waarom besteed het NOS-journaal wel aandacht aan het bijna ijsvrij zijn van de Noordpool, maar niet aan het aangroeien van de ijsmassa op Antartica? Waarom wel beelden van slinkende gletsjers in de Alpen, maar niet van aangroeiende gletsjers in Nieuw-Zeeland. En zo kan ik doorgaan.
  Het idee dat bijna alle wetenschappers Gore’s visie delen, is niet waar, maar is wel het beeld dat veel mensen hebben, omdat de media tekort zijn geschoten. Misschien hebben libertariërs daar meer oog voor en zijn ze daarom skeptischer?

  PS: Gore toonde inderdaad een correlatie aan tussen de CO2-concentratie en de temperatuur op langere termijn. Maar als je goed kijkt – ook in de film van Gore zelf – zie je dat op die langere tijdschaal CO2-concentratie de temperatuur volgt, niet andersom. Een vertraging van 800 tot 1400 jaar geloof ik. De huidige CO2-toename zou dus ook wel eens een naijleffect van de warme middeleeuwse periode kunnen zijn.
  Hetgeen trouwens niet automatisch betekent dat een kleine toename van CO2 geen grote gevolgen kan hebben. Maar de huidige gebruikte modellen tonen dat niet overtuigend aan. Daar gaat de discussie over.

 23. Jimmy schreef op : 23
  Jimmy

  “Als zelfs Jimmy al gelooft dat als Gore zegt dat er geen wetenschappers zijn die de AGW-theorie ontkennen, het wel waar moet zijn, dan is hij helaas het slachtoffer van Gore’s geslaagde propaganda.”

  Dat heb ik niet geschreven, maar dit:

  “In Al Gore’s film — zeg ervan wat je wilt — laat hij duidelijk zien, dat er alleen in de populaire media (opiniejournalistiek, internet, kranten) wordt getwijfeld aan de broeikas-these; in de academische wereld was het aantal twijfelaars, t.t.v. de filmproductie, precies gelijk aan nul. Geen een dus. Ongetwijfeld dat er nu wel critici zijn opgestaan na dat wereldwijde filmsucces, maar dan nog zijn het aantal aanhangers van de broeikasthese massaal oververtegenwoordigd.”

  Toen heb ik dhr. Theo Richel — de enige man met enige autoriteit op dit onderwerp, die op dat moment op dit forum zat — diverse malen gevraagd of hij mij studies kon tonen en hoeveel + welke wetenschappers dat zijn. Meer niet.

  Kortom: ik twijfelde dus juist aan die uitspraak van Gore, omdat geen enkele visie in de wetenschap door ALLE onderzoekers tegelijkertijd aanvaard wordt. Simpel. Dat kan ook niet, anders staat wetenschap stil, omdat de kritiek dan afneemt. Los daarvan, zijn het aantal critici, hoe dan ook, ver, ver in de minderheid. (En ja, ik weet dat Hayek en Mises ook eenzame stemmen waren vroeger en toch gelijk kregen. Toch hoeft een minderheidspositie niet altijd op juistheid te duiden.)

  De wetenschappers die het onderwerp “AGW” bestuderen — al dan niet voor de staat, al dan niet met politieke bijbedoelingen, al dan niet met angst voor hun baantje/subsidie, al dan niet.. — vertegenwoordigen geen fringe-theorietje, maar de dominante stroming binnen die academische discipline.

 24. Fred schreef op : 24

  Het zinnetje ‘laat hij duidelijk zien’ had ik geïnterpreteerd als jouw instemming, vandaar dat ik kennelijk op het verkeerde been was gezet. Mijn excuses.

  Het is trouwens niet raar dat aanvankelijk de meeste wetenschappers een bepaalde theorie steunen en daarop verder willen bouwen. Daar is geen politieke bijbedoelingen of angst voor baantje voor nodig. Juist door nader onderzoek op basis van een bestaande en algemeen geaccepteerde theorie komen langzaam meer wetenschappers met conclusies, aanwijzingen en vooral meetgegevens die de gangbare theorie weerspreken of onderdelen daarvan in twijfel trekken. Dat proces is nu aan de gang.
  Het grote manco momenteel is dat vooral de modellenmakers met hun voorspellingen veel aandacht en een groot deel van de onderzoeksbudget krijgen. De benodigde computers slokken trouwens het merendeel van zo’n budget op. Dat is niet erg, want ook de skeptici kunnen uiteindelijk profiteren van die computers.
  Het ware wetenschappelijke werk gebeurt uiteindelijk in het veld, waar door veelal tijdrovend monnikenwerk gegevens moeten worden verzameld en ganalyseerd om de theorie het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Het is niet ‘sexy’, want er worden geen mooie computersimulaties bij getoond. De massamedia kunnen er dus geen interessante beelden bij vertonen. Vandaar volgens mij het wat eenzijdige beeld op de tv en in de kranten.
  En nieuwe inzichten beginnen altijd als fringe-theorietje, meestal gebaseerd op meetresultaten en waarnemingen die een bestaande theorie ondermijnen. Een goed voorbeeld: de theorie van de bewegende aardschollen.

 25. Hub Jongen schreef op : 25
  Hub Jongen

  Nog duidelijker BoK:

  Collectieve Verantwoordelijkheid bestaat niet.
  Het is een socialistische (religieuze?) kreet om iedereen een schuldcomplex te bezorgen. En om de macht van de politici uit te breiden.

  Zijn WIJ verantwoordelijk voor de slavenhandel?
  Zijn WIJ verantwoordelijk voor wandaden indertijd in Indië gepleegd?
  Zijn WIJ verantwoordelijk voor het begrotingstekort of de Nl staatsschuld? Of voor die van de EU?

  Ieder individu is slechts verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 26. kopkop schreef op : 26

  hello

  Ik zag hier een commentaar op duyvendak en het gedoe klimaat en milieu.

  ik vraag me af in hoeverre je zo n man of een groepring iets kan aanrekenen??

  Namelijk hun halen ook hun info betreft milieu komt ergens vandaan als dit al gemanupileerde info is krijgt dat zijn vervolg in de maatschapij en zal het balletje gaan rollen en iedereen gaat deze info verder verspreiden, daarbij voegen we nog wat leuke plaatje s enz enz.

  En klabam missie voltooid.

  Je zou de milieu groep wel aan kunnen rekenen dat ze niet goed onderzoek doen en alles klakkeloos alles accepteren, dus hun denkwijze uit eenzijdige info bestaat.
  Deze milieugroep zal weer info weer vanuit bijv. van een universiteit betrekken, wie heeft hun weer gemanupileerd?

  Dus waar start de bron?

  Overigens gaat nu de VVD weer lobbyen met het milieu gebeuren ……………
  Dat is eigenlijk wel weer grappig de VVD en MKB zitten de linkse groepen af te zeiken, terwijl op menig detailhandel product met loopt te wapperen met het MERK MILIEU.
  En nu hebben we de kwestie Duyvendak achter de rg en gaan ze zelf met het vlaggetje MILIEU wapperen whahaha

  prettig weekend

 27. Boer op Klompen schreef op : 27

  We hebben het hier niet over het verleden of het beleid van een regering.

  Zijn WIJ niet verantwoordelijk voor het milieu oftewel onze leefomgeving genaamd de aarde?!?!?!

 28. SpyNose schreef op : 28
  Spy-Nose

  Inderdaad Frenkelfrank. Ik heb inmiddels ook geleerd, dat ongeduld meestal weinig oplevert, vooral als je moet begrijpen, dat je tegen de bierkaai vecht. 😉
  De mens is van origine en blijft grotendeels nu eenmaal een kuddedier, daar verander je geen ruk aan. Daar heb ik, dom dom, in mijn leven helaas al veel teveel energie aan verspild. 🙁
  Ik bekijk de zaken tegenwoordig dan ook alleen nog maar vanuit het perspectief van de (statistische) kans op succes. Dat scheelt een zee van tijd en maakt je een stuk gelukkiger. 🙂

 29. SpyNose schreef op : 29
  Spy-Nose

  Hub, Persoonlijk acht ik, gezien deze en eerdere uitlatingen van betrokkene de statistische kans op succes verwaarloosbaar. In dat verband verwijs ik naar mijn incidenteel debatje in deze draad met Frenkelfrank. 😉

 30. SpyNose schreef op : 30
  Spy-Nose

  Hmm. Heb je het van een andere computer af al geprobeerd ?