Dit zal (helaas) niet iedereen aanspreken, desalniettemin zit er een dubbele bodem in. Uiteraard zou ik socialisme als gedwongen collectivistisch verschijnsel met alle soorten van genoegen zien verdwijnen, maar daar gaat het niet over.Waar gaat het dan wel over ?

Walter Block is bezig met het schrijven van een boek over het fenomeen socialisme in samenhang met wegen waarover men zich van A naar B kan begeven.

Als je er wat langer over nadenkt, dan zijn wegen één van die dingen waarvan in “onze vrije samenleving” als vanzelfsprekend wordt aangenomen, dat dit net als geld gecontroleerd en geregeld wordt door de overheid. Centrale planning van schaarse middelen in feite; in het geval van wegen is de hoeveelheid beschikbare grond immers niet onbeperkt.

Kan dat niet beter ? Zou een systeem van wegen dat wordt gevormd door de vrije markt niet veel beter zijn ?

In de VS sterven elk jaar maar liefst 40.000 mensen op de wegen. Walter Block argumenteert dat indien de wegen in handen zouden zijn van private entiteiten, de politiek moord en brand zou schreeuwen. Maar nu deze in handen zijn van de overheid, wordt aan dat aspect navenant weinig ruchtbaarheid gegeven. Het wordt aangenomen als iets wat onontkoombaar is, zoiets als de dood en belastingen.

De oorzaak van de slachtoffers wordt i.h.a. gezocht in te snel rijden, het rijden onder invloed, een slecht onderhouden voertuig, hoe lang de responstijd van de ambulance op een bepaalde plaats is, of er helicopter-ondersteuning is, etc. etc. etc. Alles behalve de “onfeilbare” overheid als oorzaak.

Walter Block stelt, dat men de ogenschijnlijke oorzaak van ongelukken verwart met de werkelijke, onderliggende oorzaken. De ogenschijnlijke oorzaken hebben weliswaar een direkt verband, maar de werkelijke oorzaak, het feit dat de wegen onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen, wordt als een non-issue gezien.

Walter Block heeft over dit onderwerp op 19 augustus j.l. een zeer interessant gesprek gehad in de Lew Rockwell Show, de dagelijkse podcast van Lew Rockwell. Klik hier om dit zeer interessante gesprek van ruim 21 minuten te beluisteren !

3 REACTIES

 1. Goed interview. Merk wel op dat Brock hier een lans breekt voor rekeningrijden, zonder capaciteitsuitbreiding in ogenschouw te nemen. Mijns inziens een misser, ook al omdat hij, net als de Nederlandse staat, hier voetsoots aanneemt dat idereen ook maar op een ander tijdstip kan gaan rijden om de drukste momenten uit te smeren over de minder drukke.

  Gezien mijn kennis van zijn andere werk ga ik er maar even van uit dat deze omissie voortkomt uit het feit dat hij beprijzing als niet-uitgewerkt voorbeeld van mismanagement gebruikt, maar hij legt hiermee het balletje voor de staat wel voor open doel: Zie je wel dat we goed bezig zijn? Zelfs het Mises instituut staat achter onze aanpak“. Kwalijk.

  Uiteindelijk ondergraaft dit slechte voorbeeld zijn casus niet: hoe je het ook bekijkt is mismanagement oorzaak van het probleem. Niet tijdig de capaciteit uitbreiden is daar ook een vorm van.

 2. nachtwaker

  A- snelwegen zijn makkelijk(er) te privatiseren , B -en c- wegen (straten),kost meer moeite om te privatiseren.(.uitdaging libertariers..?)

  Echter mn kan de straat-eigenaars ,een eigen parkeerplekje geven ,met recht op prive parkeer TOL/park rechten , zo kan mn ook de
  riool en leidingen privatiseren ,mogelijk de moeilijkste uitdaging om te privatiseren..(publiekelijk toegankelijk -vrij privaat eigendom collectief )

  Met het afschaffen van belastingen op eigendom /winst , kunnen bewoners hunner eigen straat financieren , zonder belastingen/geweld!

  Bovendien zal de grootste groep”zijn troitoir” natuurlijk schoonhouden..

  Andre NI reageerde op deze reactie.

 3. @nachtwaker:
  Uiteraard zijn er legio voorbeelden in de huidige wereld waar dat zo al werkt. Een Engelse vriend van mij woonde op een grondstuk dat van een vereniging van eigenaars was. Ze verzorgen hun eigen infrastructuur.

  Voor overheid zijn is meestal een keuze uit pure luiheid. Dat het klauwen vol geld kost vanwege inefficiëntie interesseert de meesten geen moer. Helaas.

Comments are closed.