De Duitse megavakbond DGB lanceerde enkele dagen geleden een campagne voor een vast nationaal minimumloon in alle industrietakken en economische sectoren van Duitsland.
Naar aloude traditie verhult DGB haar voorstel als “sociaal” en als een “uiting van gelijkheid”, maar in werkelijkheid gaat het om (nog) meer macht voor de vakbonden en (nog) minder contractvrijheid voor de werkgever en werknemer die in Duitsland nu al verdrinken in de regels en overlegplatformen.
 
Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden, niet van alle actoren in de economie. Enkel de arbeiders met een job hebben baat bij minimumlonen omdat ze zo zeker zijn van hun competitiviteit. Zonder minimumloon zouden werkloze derden wel eens op de idee kunnen komen om hetzelfde werk aan te nemen aan een veel lager salaris, wat de economie als geheel ten goede komt, maar de individuele belangen van de oude werkers zou schaden. 

Vakbonden hebben doorgaans geen enkel gevoel voor sociale verantwoordelijkheid buiten het beschermen van de belangen van de eigen leden, ook al betekent dat nog meer armoede voor de allerarmsten en het wegnemen van de ladder van sociale promotie voor de minderbedeelden in de samenleving, gewoon omdat ze geen lidkaart van de vakbond bezitten.

Zoals elke econoom u zal vertellen, is een minimumloon nefast voor de economie. De prijs van arbeid hangt nu eenmaal af van vraag en aanbod, en niet van regeltjes of vastliggende barema’s. Het minimumloon gaat als instelling volledig aan de markteconomische realiteit voorbij. Als het minimumloon bepaald wordt onder de marktprijs is deze niet enkel onnuttig vanuit het vermeende sociale oogpunt van de vakbonden, maar brengt deze via de daarmee gepaard gaande bureaucratische papiermolen zelfs aanzienlijk wat schade toe aan de economie. 

Als het minimumloon echter hoger vastgelegd wordt dan de marktprijs – en vakbonden hebben doorgaans de neiging om voor deze optie te kiezen onder het mom van “sociale maatregel” – ook dan is het effect negatief en gaan er duizenden jobs verloren omdat minder mensen nog bereid zullen zijn om mensen aan te nemen. Soms kan het aantal jobs na de invoering van een hoger minimumloon nog wel constant blijven, maar dan gaan bedrijven gewoon elders bezuinigen, zoals op de werkomstandigheden of erger nog, op de innovatie. In het eerste geval verliest de werknemer aanzienlijk wat werkcomfort; in het tweede zal het bedrijf verkalken en verdwijnen.

Nu blijkt dat de mening van economen al decennialang van geen tel meer is in het politiek-maatschappelijke debat, met het vastlopen van de economische motor in de West-Europese welvaartsstaten tot gevolg, toch duiken er af en toe toch ook nog wel eens groepjes en organisaties op die hun tijd en energie durven steken in het verdedigen van deze oude economische waarheid. Zo ook in de hierboven al aangehaalde DGB-campagne. Op de campagnewebsite kunnen personen immers een profiel aanmaken en via een kort tekstje aangeven waarom ze de eis van DGB voor een nationaal minimumloon steunen. 

Na enkele malen geprobeerd te hebben om economische argumenten tegen het minimumloon in deze profielen te doen binnensluipen, en na evenveel verwijderingen van deze profielen door de webbeheerders, gooide de libertarische actiegroep “Opponent Deutschland” het over een geheel andere (ietwat populistische) tour en maakten zij een steunprofiel van Adolf Hitler aan. Hitler was immers de eerste die een minimumloon doorvoerde en ook in “zijn” profiel neemt hij de verdediging daarvan opnieuw voor zijn rekening. 

Kennelijk hadden de webbeheerders van deze persoon nog nooit gehoord, of hielden ze enkel rekening met de tekstjes, niet met de namen en foto’s, want dit profiel bleef doorheen gans vorige week online. Pas nadat enkele blogs hiervan bericht hadden, greep DGB in en werd het Adolf Hitler-profiel van hun webservers verwijderd.

 Ingezonden door Vincent De Roeck
De auteur is beheerder van Libertarian.be, ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond en secretaris van de Mises Youth Club.

6 REACTIES

 1. Prima om te warschuwen tegen de gevaren van een minimumloon.

  Niet prima om Hitler weer eens van stal te halen. Vroeger haalde ‘links’ Hitler te pas en te onpas van stal. Nu wordt je aan de ‘rechterkant’ doodgegooid met nazi-vergelijkingen <>

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 2. @Pecunia non olet: Dat wordt nog erger, let maar op. De verbanden tussen het links van nu (de socialisten, inclusief internationale) en het links van toen (nationale socialisten) worden steeds duidelijker. Niets voor niets grijpt links alle gelegenheden aan om rechts met Hitler te associëren. Maar wie met de vinger naar een ander wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf…

 3. eens kijken of ik de uitleg begrijp
  Dus het minimumloon is schadelijk omdat dan de markt minder flexibel is??

  Maar ik zie nu al uitzendbureaus die gewoon het minimumloon geven….. Als dit verdwijnt dan kan ik alleen aan de bak voor een slavenloon.

  Anderzijds zijn bedrijven nu geneigd oud personeel te “dumpen”. Omdat ze te duur zijn (omdat ze oud en “wijs”zijn) en dus moet je ze kwijtraken. De mensen die nu rond de 50 zijn en niet zijn gespecialiseerd komen ook nauwelijks aan de bak omdat de bedrijven daar genoeg vers vlees beschikbaar hebben..
  Scrutinizer reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 4. @rupsie: Neen, omdat vakbonden hen te duur gemaakt hebben t.o.v. hun productiviteit.
  Aan bv. de helft van het salaris (zeg maar wat de gemiddelde twintiger verdient) zou de oudere werknemer best kunnen concurreren met zijn jongere. Zijn ervaring en wijsheid zouden dan opwegen tegen de energie en de frisse inzichten van de jongere.
  Maar als de oudere 30 jaar lang a.g.v. barema’s e.d. automatische loonsverhogingen kreeg die niet afgestemd waren op zijn individuele toename in productiviteit, dan volgt vroeg of laat de afrekening. “Opa, je bent te duur. Ga maar met de VUT”. (Overigens helemaal geen slechte deal: geld voor niets als beloning voor je te lage productiviteit, na jarenlang een te hoog salaris te hebben genoten. Uiteraard wel een slechte deal voor de jongere. Die moet -aan een lager salaris- wel nog werken en mag dan nog eens belasting afdragen om die inproductieve oudere te belonen voor het thuiszitten). Met dank aan overheid en vakbonden.

 5. *Vakbonden zijn belangenverenigingen van hun leden,*

  Heb ik iets gemist? Hoe lang is het geleden dat de vakbond er ECHT voor zijn leden was? Minimaal 30 jaar volgens mij. Nu is het gewoon een onderafdeling van die verderfelijke PvdA die zich druk maakt over alles behalve de werknemer. Bij de zgn CAO overleggen zitten ze er vuistdiep bij de bedrijven in en “dwingen” ze een loonstijging van pakweg 3% af voor de werknemer. Whaahahahaha.
  Het niet gemanipuleerde inflatiecijfer is minimaal 8% en dat weten zij ook!
  De CEO’s (OOK werknemers!) en hoge ambtenaren krijgen schijnbaar wel de echte inflatiecorrectie.
  Zeg eens eerlijk; komen de toplonen in zowel de publieke sector als bij de overheid momenteel in een vrije markt tot stand?

  Wat is er mis mee als werknemers zich organiseren om sterker te staan? Doen grootbedrijven en politiek dat momenteel gezamenlijk dan niet ten koste van de arbeider?
  Ik heb een hekel aan de verplichte solidariteit in een gecorrumpeerd instituut als de vakbond. Ze zijn totaal ingekapseld in de politiek en de multinationals. Drie handen op één buik zeg maar.
  Vakbonden afschaffen en meer bevoegheid bij de Ondernemings Raden lijkt me al een eerste goede stap. Dichter bij het bedrijf en mensen die echt werkzaam zijn IN het bedrijf en gekozen zijn door het personeel!
  En de CAO besprekingen zouden niet landelijk moeten worden afgesloten maar individueel of per (functie)groep binnen het bedrijf.

 6. @rupsie: Allereerst wil ik je verwijzen naar de heldere reactie van Scrutinizer hierboven. Maar er spelen meer factoren. Zoals: waarom bestaan er überhaupt uitzendbureau’s? Denk je dat die zonder de staat bestaansrecht zouden hebben? Natuurlijk niet.

  En als jij als 20-jarige € 10,50 bruto verdient (jawel, meer dan minimumloon) dan ontvangt het uitzendbureau daar zomaar € 27 voor. Leuk natuurlijk dat er meer mensen verdienen aan jouw werk, maar als jij pakweg € 18,50 zou krijgen omdat je je rechtstreeks aan dat bedrijf verhuurt waren zowel jij als de klant (veel) beter af. Maar gezien ontslagbescherming en allerlei voor werkgevers nadelige en vooral risicovolle aspecten aan het hebben van vast personeel (met dank dus aan de staat en haar vazallen de vakbonden) huurt men dan maar liever in, waarbij de meerkosten een ‘afkoop’ van de staats-ellende zijn.

  Uitzendbureau’s zouden uitsluitend bestaansrecht mogen hebben als ‘matchmakers’, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daar zouden ze dan bv. 10% van het overeengekomen uurtarief voor ontvangen, gedurende een bepaalde periode. Maar nu is het zo dat de ’tussenclub’ meer aan jou verdient dan jijzelf, terwijl JIJ degene bent die het werk doet. En dan komt de blauwe-enveloppen-mafia nog…

  Ergio conclusio: in een libertarische situatie, zonder minimumloon en allerlei eisen aan werkgeverschap, zou je naar alle waarschijnlijkheid meer verdienen dan nu, in plaats van minder. En zelfs al zou je minder verdienen: alles zou dan ook goedkoper zijn, want de loonkosten worden gewoon doorberekend in de eindprodukten. Dus hoe dan ook is het uiteindelijk lood om oud ijzer.

  De genoemde bedragen zijn overigens NIET fictief, is recente, actuele informatie betreffende een casus waar ik toevallig (ahem) kennis van heb.

Comments are closed.