In 1985 kregen professoren James Buchanan en Gordon Tullock de Nobelprijs voor hun theorie over “Public Choice”.

De kern hiervan is dat mensen die voor de overheid werken, in tegenstelling tot veel praatjes, net zo hard gemotiveerd zijn door hun eigenbelang als mensen op de vrije markt. Met andere woorden politici en bureaucraten werken volgens hun eigen agenda’s en niet die van de burgers. Precies als zakenlieden en ieder ander doen.

En daaruit volgen weer interessante gegevens over de natuur van de overheid.

Zie: The Scope of Public Choice Theory by Tibor Machan, September 1, 2008

6 REACTIES

 1. “(..) Those so called public servants, in short, have no clue at all what needs to be done by you, me, our friends, colleagues, neighbors, and the rest, so they will promote policies they happen to prefer, never mind whether they help solve the problem. They will, as customary, feel the urge to “do something,” even if there is no demonstrable connection between it and any solution to the problem that is supposedly being addressed.”

  Publieke Keuze Theorie is net zo’n vaag concept als AGW.
  Toeval ? Dacht het niet.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 2. @SpyNose:

  Dat is idd het punt. Politici beloven de wereld, mobiliseren daarvoor mensen en kapitaal, zetten dat in op manieren die weinig of geen relatie hebben met het probleem (reëel dan wel geconstrueerd) en iedereen is dan verbaasd dat het probleem na een tijdje vervangen is door een hele lading andere problemen, vaak nog veel ernstiger dan het eerste, die dán weer dringend moeten worden opgelost. Zo houdt het systeem zichzelf aan de gang. Net als een slechte arts die alleen aan symptoombestrijding doet.

  Daarnaast menen ambtenaren, dat zij onmisbaar zijn omdat zij publieke goederen en diensten verzorgen. Dat zijn dan goederen en diensten die de vrije markt per definitie niet zou kunnen verstrekken, of niet aan iedereen zou kunnen verstrekken. Bijv. lands- en kustverdediging (een leger en dijken) is alleen mogelijk als iedereen gedwongen wordt daaraan mee te betalen omdat anders iedereen gratis zou willen meeprofiteren van een verdediging die door de rest van de bevolking is betaald.

  Een typisch publieke dienst waren lange tijd de vuurtorens langs de kust. Net als bij radio- en tv-zenders kan iedereen daarvan profiteren zonder er voor te hoeven betalen. Econoom Ronald Coase liet echter zien, dat Engelse vuurtorens door particulieren waren gebouwd en met winst konden worden gerund. Later hebben diverse andere economen aangetoond, dat feitelijk alle denkbare publieke goederen en diensten ook, en vaak beter, door de vrije markt kunnen worden verzorgd.

  Het is jammer, dat deze informatie zo slecht bekend is onder ambtenaren. Het zou hun werk en hun bestaan sterk relativeren. 😉

  Het Amerikaanse Independent Institute, dat beleidsadviezen geeft op basis van de ideeën van Ronald Coase, heeft ter ere van hem een vuurtoren in haar logo.

  Lighthouse economics
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lighthouse_in_Economics

  The Independent Institute
  http://www.independent.org/

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong:

  R. Coase hield rekening met externe effecten om de efficiency van een systeem te berekenen, waarvoor hij een model opstelde (Coase theorema).

  De conclusie is, dat het inefficiente gebruik van schaarse middelen ten gevolge van het ontbreken van private eigendomsrechten kan worden opgeheven, wanneer de eigendomsrechten aan een van de betrokken partijen wordt toegewezen, zolang die partijen zonder kosten transacties kunnen afsluiten.

  Het Coase-theorema wordt (werd?) wel toegepast, maar leidt niet tot oplossing van het verdelingsvraagstuk.

  Omdat het theorema geen maatstaf geeft voor de beoordeling van de rechtvaardigheid van de verdeling van de private eigendomsrechten zal privatisering van publieke activa gemakkelijk leiden tot monopolisme en vriendjespolitiek, zoals we bij de privatisering van de nutsbedrijven hebben ervaren.

  E.e.a. heeft dan weer politieke gevolgen, waardoor men van privatisering van publieke diensten, etc. terugkomt.
  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 4. @SpyNose:

  Dat is idd het grote probleem bij de privatisering van overheidsdiensten. Ook hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  Je kan beter de zaken die nu in overheidshanden zijn verkopen aan direct belanghebbenden (denk aan de grond waar iemands huis op staat) dan zo’n dienst eerst te privatiseren (waarbij de overheid vaak nog lang de grootste aandeelhouder blijft) en deze geprivatiseerde organisaties nog lange tijd een monopoliepositie te gunnen (PTT, NS, Schiphol, nutsbedrijven, openbare scholen, ziekenhuizen, e.d.).

  Uiteindelijk wil je toe naar een situatie waarin alle overheidseigendom is overgedragen aan particulieren. De overheid heeft dan nog slechts een coördinerende rol en daarvoor zijn beduidend minder ambtenaren nodig (en dus ook veel minder belastinggeld).

 5. Brusselse topambtenaar beschuldigd van corruptie
  Uitgegeven: 7 september 2008 20:28

  BRUSSEL – De Europese Commissie onderzoekt of directeur handelszaken Fritz-Harald Wenig corrupt is. De man heeft veel interne informatie gelekt tegen undercoverjournalisten van de Britse krant Sunday Times.

  De topambtenaar sprak diverse malen in restaurants met de journalisten, die zich voordeden als lobbyisten voor een Chinese zakenman. De ambtenaar vertelde hen precies welke Chinese schoenenfabrikanten ontzien zouden worden bij aankomende EU-importheffingen.

  Hij toonde zich bereid zo’n ontheffing te regelen voor de opdrachtgever van de zogenaamde lobbyisten. Als tegenprestatie suggereerde hij betaling op een geblokkeerde bankrekening waar hij na zijn pensionering toegang tot zou krijgen. Ze bespraken ook een eventuele baan bij de Chinese zakenman.

  De Europese Commissie meldde in een reactie dat het voorlopig uitgaat van de onschuld van de topambtenaar, die momenteel met verlof is. De Commissie wacht op fysiek bewijs van de uitlatingen van de ambtenaar tegenover de Britse krant.
  ———————————————————————————

  Als dit schering en inslag is , wat ik al vermoedde, kopen Chinezen en zo gewoon lui in Brussel om.
  Ik had in Azie al dergelijke geluiden opgevangen, het is gewoon een grote corrupte bende daar.

Comments are closed.