Wie bereid is kosten te maken opdat toekomstige generaties hogere opbrengsten kunnen genieten , zal zich onder meer de volgende vragen moeten stellen.
 
01.
Moeten wij belasting heffen bij hen die nu leven ten gunste van toekomstige generaties die over veel hogere inkomens zullen beschikken?

 02.Had de arme generatie die tweehonderd jaar geleden leefde en een fractie genoot van het inkomen dat wij thans genieten, offers moeten brengen opdat wij het nu beter zouden hebben?

 03.Hoe moeten wij de contante waaarde berekenen van een voordeel dat genoten zal worden door personen die leven over driehonderd jaar? Wanneer wij de contante waarde berekenen op basis van de marktrente ( de enige juiste maatstaf), is deze contante waarde vrijwel nihil en zeker slechts een fractie van het thans op  grond  van druk van de   zijde van milieuactivisten op te offeren inkomen.

 Al het gedoe van de milieulobby is schitterend voer voor de United Nations en andere organisaties die iets nodig hebben teneinde zichzelf op kosten van de belastingbetaler in vijfsterrenlocaties bezig te houden. Het is zeker een groei-industrie. Vanuit dat oogpunt valt een carriëre in deze branche van harte aan te bevelen.

 Hugo van Reijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REACTIES

  1. “Het is zeker een groei-industrie”
    Totdat veel meer mensen tot het inzicht komen zoals hier en elders omschreven.
    Zelfs politici van PVV en VVD durven nu al over vermindering te spreken.
    De Vrijspreker gaat door te werken aan inzichtverbreiding.

Comments are closed.