Een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken in 1985 heeft er nu toe geleid dat Wijnand Duyvendak zijn Tweede Kamerzetel moest opgeven.

De muis heeft echter ook nog een staart en het licht valt nu op de minister van VROM Jacqueline Cramer. 

Jacqueline is al jarenlang betrokken bij de milieubewegingen. Via voorzitter van Milieudefensie heeft zij het zelf tot minister over milieu gebracht.
 
METRO geeft vandaag een uitgebreid verslag van Ernst&Young en Peter Siebelt over de relaties van Jacqueline met Milieudefensie en Onkruit en daardoor ook met de inbraak.

Dit laatste ontkent Jacqueline, maar de relaties met het gesubsidieerde Milieudefensie zijn niet te ontkennen.
Misschien komt de waarheid nog eens keihard op tafel met al zijn consequenties.

Duidelijk is wel dat Jacqueline de toepassing van kernenergie heeft tegengewerkt en medeverantwoordelijk is dat Nederland nu zeer afhankelijk is van energie uit het buitenland.
Hoe zal ze gaan handelen nu haar regering langzamerhand ervan overtuigd raakt dat kernenergie een noodzaak is?

Een grote vraag welt wel ook bij me op:
Geeft deze minister nog steeds subsidie aan haar vriendjes bij Milieudefensie?
Wie weet dat? En hoeveel dan?

9 REACTIES

 1. Milieudefensie krijgt subsidie, alhoewel deze subsidies onlangs (eindelijk) ter discussie zijn gesteld. Het gaat volgens mij om relatief kleine bedragen. De “tegenstanders” van Milieudefensie, de landbouwers, vissers en instellingen als Schiphol hebben meer geld van de belastingbetaler bijgeschreven gekregen. Dat laatste doet er niet zoveel toe, en het zou een goede zaak zijn als subsidies werden afgeschaft.

  Overigens, is het (libertarisch) gezien altijd onaanvaardbaar om in te breken bij een overheidsinstelling? Libertariërs zien de overheid immers vaak als een criminele organisatie. In het geval “duyvendak” bleek het te gaan om illegaal handelen van een overheidssinstelling. In strijd met de wet werden sommige plannen niet openbaar gemaakt. in dit geval plannen om zwaar gesubsidieerde kerncentrales te bouwen. (net zoals windenergie is kernenergie op een vrije energiemarkt absoluut niet winstgevend en moeten er gropte subsidiestromen tegenaangegooid worden om de boel draaiende te houden)

  En is het onaanvaardbaar om je steun uit te spreken voor een illegale actie, zoals Cramer deed? valt het uitspreken van steun niet gewoon onder een meningsuiting?

  Nee, die acties van Duyvendak en zeker van Cramer zijn peanuts. Ze leiden af van de belangrijke oorzaken van deze acties, namelijk het bestaan van subsidies. subsidies naar milieuclubs, subsidies voor onrendabele energiebronnen, subsidies voor boeren en vissers en subsidies voor gepriviligeerde industrietakken.

  Een libertariers zou meewarig moeten glimlachen om de Spielerei van Duyvendak en Cramer en zich vervolgens kwaad moeten maken over het subsidiebeleid.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Marcellus reageerde op deze reactie.

 2. @Pecunia non olet:
  Heel goed gesteld. Alle subsidies zijn inderdaad een veel groter kwaad dan deze peanuts.

  Behalve dw waarde of schade speelt hier doorheen dat dergelijke politici de baas over ons spelen met een air van morele bestuurders die terecht vanaf die hoge plaats ons vertellen wat we te doen hebben.
  Bekend maken welke “fouten” deze politici gemaakt hebben, is een natuurlijke reactie en kan hun gelovige volgelingen een andere kant laten zien.

  “Overigens, is het (libertarisch) gezien altijd onaanvaardbaar om in te breken bij een overheidsinstelling?”
  Dat is een interessante vraag.
  Mag je inbreken om jouw eigendom, dat van je gestolen is, terug te halen?
  Als libertarier zeg ik JA, het valt onder zelfverdediging van mijn eigendom.

  Maar ik dacht dat de NL wet stelt dat je dat zelf niet mag doen (eigen rechter spelen). En als ik door de politie gepakt wordt tijdens de “zelfverdedigings-inbraak” dan gaat de politie mij niet helpen, maar zorgen dat ik gestraft wordt wegens inbraak.

  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:
  Uiteraard is het goed om politici te confronteren met hun eigen inconsequenties. In die zin vond ik het ook wel goed dat Duyvendak moeilijkheden kreeg. Libertarisch gezien kun je goedkeuren dat je (in sommige gevallen) inbreekt bij de overheid. De (staats)rechtsorde is de libertarische rechtsorde niet.

  Duyvendak en Bluf! hanteerden ook het motto “jullie rechtsorde is de onze niet”. Als je dan later *toch* deel gaat uitmaken van die rechtsorde getuigt dat van inconsequent gedrag. Duyvendak is door kamerlid te worden geswitched van de ene naar de andere rechtsorde.

  Wat Cramer bereft: het zetten van een handtekening onder een verklaring past gewoon binnen de staatsrechtsorde; er is officieel immers vrijheid van meningsuiting.

 4. Antwoord op geven van Cramer van belastinggeld aan Milieudefensie werd al snel veer een deel bevestigd door de NRC van vandaag:

  “Rijk betaalde studie Milieudefensie mee
  Rotterdam, 2 sept. Minister Cramer (Milieu, PvdA) heeft 26.500 euro meebetaald aan vier jaar onderzoek van Milieudefensie naar ‘fout hout’ in tuinmeubelen bij Nederlandse winkelketens. Het onderzoek kostte 160.000 euro. De rest is betaald uit geld van leden en donateurs, en een subsidie van ontwikkelingsorganisatie Novib.

 5. Novib krijgt op haar beurt weer subsidie van de staat. Ik weet niet hoeveel.

 6. Nou, dankzij Cramer en co. die dus tegen kernenergie zijn/waren hebben mijn Shell-aandeeltjes prima gerendeerd, dat dan weer wel.

  Die miljuew-lui hebben echt wel hun nut, dus laat ze nog maar een rotsblokje gooien 😉
  Vissers deruit, pijpleidingen en boortorens derin…

  Eerst moet de olie/gas en kolen op en daarna kijken we wel weer verder. En dan hebben ‘we’ genoeg centen om splinternieuwerwetse kerncentrales te bouwen c.q. de wapens te kopen om die ’tech’ te stelen.

  Het gaat immers altijd om voorsprong, ook al lijkt het een sprong achterwaarts.

  Michielsens reageerde op deze reactie.

 7. @Bep: Nou, mede dankzij haar en soortgelijke groene stukken onbenul elders in het westen die ca. 10 jaar geleden een moratorium op kernenergie afkondigden zakten de uranium prijzen in. Maar omdat je uiteindelijk toch niet zonder kernenergie zal kunnen en je dadelijk een inhaalbeweging gaat zien en er dus vanaf dat lage niveau extra groei zit in de vraag naar uranium, kan de prijs fors stijgen. Zeker vanaf het lage niveau dat eerder werd behaald. Dat is goeddeels reeds gebeurd maar heeft nog een hele weg te gaan. Dus dankzij de groenen, konden/kunnen verstandige beleggers juist veel verdienen aan beleggingen in bv. Cameco, Paladin Resources etc.

  Bep reageerde op deze reactie.

 8. @Michielsens:

  Beste,

  En jij hebt zeker een mandje met die aandelen in de aanbieding? 😉

  Och, ik heb er geen verstand van.
  Ik heb aandelen Shell gekocht omdat een vermogende ex-baas van mij die dingen aan zijn kleinzoon gaf en het mij wel handig leek ook een beetje te kopen.
  En in 1991 of 92 had ik een paar centen over en adviseerde e.o.a. Rabobank-klerk de Hall Trust Units. Die familie van der Vorm zat er zelf vol in dus ik dacht, nou… die letten dan wel op, niet dan?

  De helft van het dividend koop ik aandelen bij en de andere helft maak ik op.
  Beetje werken erbij, een vrouw zonder gat in der klauwen en voila. Lekker simpel.

 9. @Pecunia non olet:
  ‘Overigens, is het (libertarisch) gezien altijd onaanvaardbaar om in te breken bij een overheidsinstelling?’
  Neen. Libertarisch gezien lijkt het mij zelfs een plicht als diezelfde Overheid bepaalde zaken aan het regelen is zonder democratische goedkeuring. Maar ook als je het niet libertarisch bekijkt zie ik er niet direct een groot kwaad in.

  ‘En is het onaanvaardbaar om je steun uit te spreken voor een illegale actie, zoals Cramer deed?’
  Ook weer neen. Zoals je zelf al stelt zijn dit peanuts.

  Waar deze zaak nu echt om draait zijn echter niet de subsidies. Daar moet iets anders (groters) voor gebeuren voordat die dingen eindelijk eens goed ter sprake gebracht kunnen worden. Waar het hier om gaat is dat deze twee politici nu eindelijk eens afgerekend worden op de voor hun gebruikelijke manier van doen: Do as I say, not as I do.

  Die Duyvendak was daarnaast al veel langer een tijdbommetje in de GroenLinks-gelederen. Niemand hoeft verbaasd over te zijn dat er met hem afgerekend is, zij het voorlopig. De man was gewoon niet politiek-slim genoeg om zijn bek te kunnen houden. Les 1 in geval van illegaal handelen: altijd blijven ontkennen.

  Maar mevr. Cramer a.k.a. mevr. Kramer gooit het over de ‘Ich habe es nicht gewusst’-boeg. Waardoor het lijkt alsof zij het snapt of dat haar is verteld wat zij dient te doen. Maar de grote inconsequentie die aan het licht gekomen is, is niet zo makkelijk meer onder het tapijt te vegen. Een persoon met een verderfelijke instelling mag die instelling nu botvieren op een ministerie maar durft daar niet voor uit te komen. Zelfs niet wanneer zij in principe geen illegale daad gepleegd heeft. Dit is een grote fout. Deze vrouw had nu juist wel toe moeten geven dat zij goedkeuring gegeven had aan die ondertekening en had haar (toenmalige) standpunt uit moeten leggen. Dat zij dat niet gedaan heeft wijst op een persoonlijke zwakte en zij is daardoor nu in een wankele positie terecht gekomen. Slechts de bierviltjes van de partijpolitiek onder de tafelpoten van haar politieke positie houden haar recht.

  Die inzet van partijpolitiek duidt op het feit dat die lui een groter belang hechten aan (persoonlijke) macht dan aan kundige bestuurders. En wederom hebben de politieke partijen hun eigen bestaan verder ondergraven.

  Ik zeg Joepie!

Comments are closed.