Het kon niet uitblijven. De knuffeldiertjes van Job Cohen (PvdA), volgens een ambulancehulp door hem vertroeteld, steken niet alleen elkaar bijna dood, maar bedreigen ook nog de gemeentelijke hulpdiensten.

Maar na de zoveelste doodsbedreiging lijkt de spreekwoordelijke lafheid van Amsterdams Eerste Burger plotsklaps plaats te maken voor enig lef (gelooft u het?). Hij durfde zelfs de sociale groep te benoemen, waaruit het gespuis voortspruit: het blijken waarachtig Marokkaanse jochies, het soort, dat de Diamantbuurt onveilig maakt, maar sinds jaar en dag de hoop en toekomst van Amsterdam leken te belichamen, die waren voorbestemd in de voetsporen van Mohammed Abouthaleb te treden, die zich nu aan “onacceptabel” gedrag blijken schuldig te maken.

Toch netjes van de man nu eens hardop af te kondigen, dat het gespuis van Marokkaanse origine is.
Zelfs de minister van Binnenlandse Zaken en oud-wethouder van Amsterdam, Mevrouw Guusje ter Horst (PvdA) werd er met de haren bijgesleept om voor de TV te komen uitleggen, dat deze Marokkaanse traditie “onacceptabel” is.

Geloofwaardig ?
Hoezo “onacceptabel”, meneer Cohen, mevrouw Ter Horst? U hebt met belastinggeld het Marokkaanse volksdeel tientallen jarenlang omgekocht, gesubsidieerd, onderhouden, geholpen en gesteund, enkel en alleen vanwege hun kiezersgunst.

-U en uw kompanen hebben de stad Amsterdam laten verloederen.

-U hebt niets gedaan om Marokkanen te laten integreren door hen te stimuleren aan het werk te gaan.

-U hebt hun jeugd verpest en laten criminaliseren, niet een generatie maar twee, drie generaties lang.

-U, Mijnheer Cohen en Mevrouw ter Horst, hebt de openbare orde, de allereerste wettelijke taak van een Burgemeester en het Gemeentebestuur, schromelijk verwaarloosd, niet een keer maar stelselmatig, tientallen jaren lang.

-U en de leden van de politieke bende, waartoe u ook behoort, hebben Amsterdam en vele andere steden in dit land stelselmatig naar de verdoemenis geholpen.

-U hebt zich schuldig gemaakt aan ambtsmisdrijven en humanitaire misdrijven, omdat u in uw functie hebt nagelaten het leven van de inwoners voldoende te beschermen.

-En dan hebben we het nog niet gehad over de 2,8 miljard Euro gemeentelijke belastinggelden die met uw goedkeuring dan wel medeweten zijn verduisterd.

En nu hoor ik u, Mevrouw Ter Horst, en publique tijdens een nieuwsuitzending advies vragen aan de burger, hoe u deze rotzooi zou moeten opruimen (sic)?

Laat ik u een ding zeggen: dat is de bloody limit, het absolute toppunt van walgelijkheid.

Advies
Maar desverzocht heb ik toch een advies, gratis nog wel. Weet u wat u beiden tenminste zou kunnen doen?

U zou beiden onmiddellijk kunnen aftreden en uzelf aangeven bij het eerste het beste politiebureau wegens taakverwaarlozing, ambtsmisdrijven, landverraad en (medeplegen van) verduistering. U zou zich ter beschikking kunnen stellen van het OM om een onderzoek naar al uw wandaden als overheidsdienaar in te kunnen laten stellen. En om nog een greintje menselijke waardigheid terug te verdienen, zou u in het strafproces tegen uzelf kunnen getuigen.

En knoop een ding voorgoed in uw oren:
U en uw politieke bende bent niet alleen politiek, maar ook moreel en persoonlijk verantwoordelijk voor de Augiasstal die u in de stad hebt aangericht.
U zou met diepe schroom de taak van de grote schoonmaak -het dumpen van het gespuis- aan uw opvolgers kunnen overlaten.
U zou met uw persoonlijk vermogen borg kunnen staan voor de materiele en immateriele schade die u uw mede-stadsbewoners hebt toegebracht.

Wellicht dat dat een kleine genoegdoening is voor al die mensen die u met uw misdadige beleid in de problemen hebt gebracht en/ of in de ellende hebt gestort.

Wens
Denk bijvoorbeeld aan die Egyptenaar in de Diamantbuurt, die er uiteindelijk toch mee moest ophouden, nadat zijn winkelruit voor de vijfendertigste keer door de jonge Marokkaanse helden aan gruzelementen werd gegooid.
Ik heb het grootste respect voor hem, omdat hij het als hardwerkende zelfstandige toch maar jarenlang heeft uitgehouden tegen alle verdrukking van de Marokkaantjes en de Gemeente in.
Hij en zijn gezin staan voor mij symbool voor al die andere slachtoffers van uw arrogante misselijke, in- en intrieste collectivistische politiek. Wat mij betreft verdient hij een standbeeld in de Diamantbuurt.

43 REACTIES

 1. In het licht van vrijheid tot samenleven en het uitten van een mening de volgende twee regels handhaven:

  “Een recht is een actie van een individu, die geen afbreuk doet aan het recht van een ander en niet zoiemand een verplichting oplegt.”

  “Afzien van geweld, dwang en misleiding om daarmee iets van de andere medemens te verkrijgen.”
  [libertair principe]

  Maar o.a. socialisten zien de eenvoud van regelgeving niet in. Schonen nauwelijks het wetboek van strafrechten op. Als bestuurders hebben ze geen gevoel voor “Streng maar Rechtvaardig”. Er is nog steeds Het Geloof Der Kameraden. Het zijn de aanhangers van Marx en Hegel; waarvoor waarde onwerkelijk is, relatief.
  Totdat het hun bezit aangaat natuurlijk…

 2. @SpyNose: Je denkt toch niet serieus dat politici enig moreel besef hebben? Ze zitten er echt alleen maar voor de macht en het makkelijke geld. Ze houden zich voornamelijk bezig met zichzelf in het zadel houden. Iedereen die iets anders denkt is echt gek of supernaief. Hooguit beginnende politici kunnen nog “beschuldigd” worden van een echte neiging om de wereld te verbeteren.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. Gewoon met de lange gummiknuppel over die crimineeltjes.
  En de ouders aanpakken, want die laten het erbij zitten. Waarschijnlijk zijn die ook nog gevoelig voor de lange gummiknuppel, maar dit zou ook kunnen helpen:

  – Decimeren van de bijstand
  – Paspoort innemen
  – Verplicht laten werken (er is genoeg te doen…)

  – Desnoods terug naar huis
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 4. @SpyNose:

  “Want hoe kom je van C. en consorten af.”

  Onredelijk worden en geweld toelaten, net als zij.
  Maar ja wil jij dat ook.

  Hoe wil je extreme irrationaliteit en krankzinnigheid anders bestrijden? Dit soort mensen luistert alleen wanneer ze een schop tussen de benen krijgen.

  Het zijn gevoelige types…

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 5. @Harm:

  “Onredelijk worden en geweld toelaten, net als zij.”

  Maar zo is nou juist de waanzin begonnen. Cohen en kornuiten hebben van meet af aan botweg opzettelijk geweigerd de burger tegen geweldpleging en vandalisme te beschermen.

  Daarom is hij met zijn soortgenoten verantwoordelijk resp. aansprakelijk, niet alleen voor de de onveiligheid en de schade, maar ook voor de bestuurlijke chaos.

 6. Helder verhaal, SpyNose.

  Ongetwijfeld zal de windvanenclub “van” deze twee sujetten ook bij de volgende verkiezingen de nodige stemmen trekken. Wat mij betreft mag er aan de lijst maatregelen tegen deze lieden, Klojo van het Jaar of niet, ook nog wel “pek en veren” worden toegevoegd. Letterlijk. Maar daar zal wel weer een miljeuregeltje tégen zijn..

  Wat dat meereizen betreft: wellicht is het een suggestie voor ze om Steve Fossett te imiteren. Afzinken als een blok met een blok beton aan de voeten door Groenpies is ook een optie die -voor zover mij bekend- niet tegen de Partijlijn is. Maar dat kan veranderen, we hebben het tenslotte over de Windvanenclub bij uitstek.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 7. Een van de vele problemen is dat nalatige en/of criminele bestuurders min of meer boven de wet staan en onaantastbaar zijn (dit in tegenstelling tot lagere ambtenaren als in de zaak Fred Spijkers). Of men kan niet worden vervolgd vanwege pikmeerarresten en dergelijke, of anders acht de rechter zich niet bevoegd. In feite zou er een tribunaal moeten komen om dit soort lieden alsnog ter verantwoording te roepen, hun nalatigheid en verraad zijn er ernstig genoeg voor. Als het om andere landen gaat is men in Den Haag dol op dit soort tribunalen.

  De pvda-knuffellievelingen het land uitzetten, daar ben ik persoonlijk op tegen. Gewoon omdat zij daardoor er veel te goed van af komen. Laat het tuig eerst maar 20 jaar in een chain gang ergens snelwegen en spoorlijnen aanleggen of het strand ophogen. Dan doen zij een keer iets nuttigs voor de samenleving en na 20 jaar goed gedrag mogen zij worden uitgezet en dan is het als speciale gunst.
  jjvandinges reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 8. @Andre:
  Inderdaad. Jammer, dat de strafmaatregel “pek en veren” niet in het arsenaal van het wetboek van strafrecht voorkomt.

  @jjvandinges:
  Niet alleen geniet de Nomenclatura uitzonderlijke wettelijke, maar ook uitzonderlijke politieke bescherming.

  Bovendien maakt de sociaaldemocratie het bestrijden van wantoestanden onmogelijk, want de sociaaldemocratie leeft bij de gratie van het creeren en stimuleren van wantoestanden, bestuurlijke corruptie en waanzin.

  Cohen betreurt het, dat hij nu moet optreden. Anders moet hij een volksoproer vrezen, dat hem letterlijk de kop zou kosten. Daarom is zijn boosheid geveinsd. Immers de man is immoreel, zoals @Frenkelfrank hierboven opmerkte.

  @jjvandinges:

  Daarom is ook de zaak Spijkers m.i. juist een heel goed voorbeeld.
  Het hoort er allemaal bij.

 9. Geweld beantwoord je altijd geweld wat mij betreft.
  In het 2e geval heet het verdediging trouwens.

  Ambulancebroeders rust je uit met wapens als ze “on the job” zijn.
  Instrukties duidelijk maken aan de gehele NL bevolking. Eenmaal in de lucht schieten als waarschuwing en met het 2e schot mag je dat uitschot een tika teken tussen de ogen geven.
  Qua strafrecht is er altijd bescherming voor deze ambulancebroeder als ze in funktie zijn. Alleen bij bewijs van onevenredig nodeloos geweld kan er sprake zijn van strafvervolging.

  De huidige chaos eist draconische maatregelen en ik wil er naast die van John nog wel enkele noemen.

  – geen (NUL!) nieuwe immigranten of huwelijksmigranten toelaten uit Islamitische landen.
  – herinvoeren van de doodstraf, minimumstraffen en nooit strafvermindering
  – vrij wapenbezit (natuurlijk onder voorwaarden) en dus geen alleenrecht op wapens voor uitschot en criminelen zoals nu. Recht op verdediging van je eigendommen met proportioneel geweld.
  – de gehele top van het justitieële systeem in één keer ontslaan. Wat door en door verrot is moet je vanaf de grond opnieuw opbouwen. Om maar eens een geenstijl term te gebruiken; wegjorrisen (letterlijk) die chantabele pedobende daar en er weer en respectabel instituut van maken met juryrechtspraak.

  Hard straffen werkt niet is hypocriet gezwets van de hele industrie die erachter zit en er belang bij heeft om de huidige situatie in stand te houden. Ga maar eens naar Singapore of Saudi Arabië.
  Weinig libertair? Ik vraag hier aan mensen hoe zijn dan de explosieve verloedering van NL willen aanpakken!

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 10. @GB:
  Goeie suggesties GB, en libertarisch nauwelijks problematisch, al zijn er ook libertariers die tegen de doodstraf zijn.
  Men moet niet denken, dat libertariers watjes zijn, omdat ze tegen initieren van geweld zijn. Wat dat betreft zijn je eerste twee zinnen evenmin per se on-libertarisch. Integendeel.

  Aan de andere kant bepleit je proportioneel optreden. Ook dat lijkt me libertarisch juist.

  Jurirechtspraak (volkstribunaal) lijkt me daarentegen een absolute nood-maatregel en leidt zeker niet altijd tot oplossingen.
  Ik begin dan gauw te denken aan straffen als lynchpartijen, stenigen en vierendelen en lijkt me achterhaald.

  “Wegjorissen” en “wegdemmen” ga ik in mijn vocabulair opnemen. 🙂
  GB reageerde op deze reactie.

 11. Wat een raar stukje voor iemand die zich het alias “spyNose” aanmeet, wat natuurlijk moet verwijzen naar de filosoof Spinoza. Deze grote denker had als een van zijn kernpunten “tolerantie” waar het woord “dumpen” in fel contrast mee staat. Misstanden en crimineel gedrag moet worden aangepakt, niet ‘gedumpt’.
  Ook vind ik dat de auteur de bestuurders Cohen en ter Horst veel zaken verwijt die juist op het bordje van het gespuis zelf moeten liggen: het tuig mist eigen verantwoordelijkheid.
  vb:
  U hebt hun jeugd verpest en laten criminaliseren, niet een generatie maar twee, drie generaties lang.

  Pardon? Cohen heeft hun jeugd verpest?
  Met zo’n mening verschil je niets van Cohen die alles wat mis gaat in zijn geval dan verwijt aan de maatschappij, maar u doet dat nu aan de bestuurders. Laat het gespuis zelf verantwoordelijk zijn en voelen voor de zaken die mis gaan.

  Ik zou nog even wat langer filosoferen voordat je recht kunt doen aan enige vergelijking met Spinoza. Voorlopig kun je nog niet in zijn schaduw staan.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 12. @Piet Pelle:
  “Cohen heeft hun jeugd verpest?”
  Piet, hoe denk je dat het werkt als je voor alles in de watten gelegd wordt? Allerlei subsidies en bijstand uitbetaald krijgt? Voor allerlei ondeugd alleen maar lief te horen krijgt dat je dat niet meer mag doen in plaats van de volledige schade te laten vergoeden? Beschouwd wordt als de arme misdadiger die er niets aan kon doen en geholpen moet worden? En nu weer de mogelijkheid krijgt om een krediet op te nemen om iets mee te beginnen?
  Dit zijn allemaal voorbeelden die echt gebeurd zijn.

  Overigens discrimeerde Cohen ook nog eens die Marokkanen die proberen wel goed te leven en een eigen toekomst proberen op te bouwen.

  Piet Pelle reageerde op deze reactie.

 13. @piet graaf:
  Kwaadspreken is laster. Maar het gaat hier over aangetoond opzettelijk bestuurlijk wanbeleid, niet over kwaadspreken.

  @Piet Pelle:
  De reactie lijkt onjuist. Er zijn situaties, zoals de chaos in de grote steden, waar velen schade door lijden, die een harde aanpak onvermijdelijk maken, tenzij je een criminele samenleving beoogt.
  Spinoza zou de onderhavige situatie m.i. ook niet getolereerd hebben. Hij vluchtte voor vervolging in Portugal: een ander voorbeeld van bestuurlijk wanbeleid, een andere onvergelijkbare situatie, hoewel zijn vlucht vergelijkbaar is met de vlucht van de genoemde Egyptische kleine ondernemer.

  Wat betreft eigen verantwoordelijkheid. Ook hier gooit Piet Pelle een paar zaken door elkaar.
  Het gespuis accepteert geen verantwoordelijkheid. Daarom dient de overheid op te treden. Dat is gewoon al eeuwen zo en ook in ons land normaal wettelijk geregeld. Maar het gaat hier om het weigeren van die wettelijke verantwoordelijkheid door de uitvoerende organen, i.c. de (socialistische) burgemeester en het (socialistische) gemeentebestuur.

  De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de Marokkaanse jeugd ligt bij de ouders. Die hebben er een puinbak van gemaakt. Dus dient de overheid op te treden. Een overheid die dat niet doet en er beleid van maakt in het publieke domein Gods water over Gods akker te laten lopen is verantwoordelijk voor de gevolgen, waaronder ook valt de medeverantwoordelijkheid voor de verloedering van de Marokkaanse jeugd.

  Ik zou eventueel uw slotzin kunnen citeren. Die zou wel eens meer op u van toepassing kunnen zijn dan op mij.
  Piet Pelle reageerde op deze reactie.

 14. Het lijkt wel alsof we de waarheid niet durven te zeggen. Statistisch gezien weten we wel wie altijd voor de ellende zorgt.

  Wilders heeft al eens geopperd om met scherp te schieten. En een oud marinier heeft wel eens tegen mij gezegd dat hij zo maten kan optrommelen om de boel eens aan te pakken. Is al eens gebeurd in Amsterdam Lelylaan.

  En wijlen Fortuyn heeft al gezegd dat die cultuur achterlijk is, hoe kan je dan verwachten als dat zo is dat die mensen voor rede vatbaar zijn? Dat zijn ze niet. Ze kosten alleen maar geld, ten nadele van mensen die rechtvaardig gezien er meer baat bij zouden hebben. Mensen die wel hier een normaal leven willen leiden, want die zijn er ook.

  Geen gelul meer, 1x waarschuwen en dan gericht schieten. Als ambulance personeel al niet eens meer hun werk normaal kunnen doen, bespuugd worden; uitgescholden worden enz enz, waar ligt dan de grens?

  De sfeer is hierdoor flink verpest, en dan nuanceer ik nog, door het pappen en nathouden om maar niet het beestje bij de naam te noemen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 15. @Indigo:
  “Het lijkt wel alsof we de waarheid niet durven te zeggen.”

  Wees voorzichtig, zou ik zeggen. Want libertariers / klassiek liberalen praten liever niet over “wij” dit en “wij” dat, zonder dat precies duidelijk is wie er bedoeld worden.

  De legerleiding hier lijkt ook nogal PC als ik ze zo bezig zie. Het zijn net schoothondjes. Ik vraag me af, of je zo’n marinier als u noemt bij de legerleiding aantreft.

  En inderdaad, in dit soort situaties moet duidelijkheid voorop staan. Anders krijg je voor je het weet weer discussies over proportionaliteit en subsidiariteit.

  Indigo reageerde op deze reactie.

 16. @SpyNose:

  Het leger? Bestaat die nog dan? 😉

  Ik krijg spontaan huilbuien van dit soort taferelen. Het lijkt gewoon te worden, hup steek iemand maar even neer.

  In Engeland is het al in korte tijd 23x voorgekomen. Hoe lang nog voordat er oprecht eens aan burgers wordt gedacht die wel in vrede willen samenleven?

 17. De Nomenclatura kijkt altijd de andere kant uit. Ze haten de maatschappelijke realiteit tot in hun merg.

 18. @Hub Jongen: Ik ben het helemaal met u eens. Overheden, lokaal en nationaal, maken er een potje van met al die voorzieningen. Maar ik vind het principieel onjuist om de schuld van het ontsporen van een individu bij een ander neer te leggen. Die ventjes zijn verantwoordelijk voor eigen daden, niet de burgemeester met al zijn foute maatregelen. Hij heeft een beter klimaat geschept voor crimineeltjes door ze in de watten te leggen, maar de kansenjongeren (en hun ouders) hebben toch echt zelf het verkeerde pad gekozen.

  @SpyNose:
  Ik wil de overheid toch wat minder verantwoordelijkheid geven: beschouw ze als een noodzakelijke ordedienst die beperkte sancties kan opleggen om wangedrag te kunnen aanpakken, maar geef ze aub niet te veel mogelijkheden, en zeker geen deportatie mandaat. Vandaar dat ik uw omarming van deze overheid niet deel.

  Mijn alias is overigens niet die van een bekend filosoof, maar van een fietsenmaker, en u heeft mijn zegen om mij daarmee te vergelijken.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 19. @SpyNose:

  Spynose;

  Juryrechtspraak staat toch niet gelijk aan volkstribunaal?
  Je selecteert een grote groep burgers uit alle lagen van de bevolking voor een korte opleiding over strafrecht. Natuurlijk moet men een bepaald IQ en inzicht hebben om tot een afgewogen oordeel te komen Naast een blanco strafblad (waarbij worden kleine overtredingen niet meegeteld) zijn dit de enige criteria.
  Deze juryleden werken op partime basis in een roulatiesysteem om corruptie of beroepsdeformatie te voorkomen. Een rechter benoemen voor het leven is waanzin!

  In een andere draad heb ik al eens gemeld dat het slachtoffer de strafmaat in grote mate moet bepalen.
  Straf hoort een genoegdoening voor het slachtoffer te worden. Er is niets frustrerender als is een niet emotioneel betrokken buitenstaander een strafmaat te laten bepalen.
  Binnen de grenzen die voor een straf staat natuurlijk. Iemand de doodstraf geven voor een diefstal is ook weer niet nodig 😉

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 20. Als er plagen zijn, bv. een rattenplaag, moeten maatregelen worden genomen door bv. uitroeiing.
  Op onze mooie planeet hebben we door de eeuwen heen overal gebrek aan, behalve aan mensen. Moeten we dan moeilijk doen als er daar van “omvallen”?
  Vanmorgen nog aan den lijve ondervonden:
  Bij drukke geldautomaat met voldoende parkeerplaatsen wijs ik zo’n marok op het feit dat hij zijn auto niet midden op straat voor de automaat moet parkeren als hij moet pinnen zodat anderen er niet langs kunnen. (zeg ik ook tegen autochtonen als ze dat doen) Hij wordt boos op mij, ziet ook z’n passagier, komt ook uit de auto en beginnen me met tweeen te bedreigen, van alles te verwensen en dat ik een hekel aan maroks heb.
  Nou, dat laatste klopt steeds beter. Ik zou haast zeggen wie niet? Waarschijnlijk hebben ze dat zelf nog wel. Een plaag!

  GB perfect gesproken. SpyNose alle lof.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 21. We hebben toch zelf op dat tuig gestemd dat nu aan de macht is.
  Het werkt nog altijd zo, veel beloven weinig geven doet vele gekken in vreugde leven.
  Ze moesten hun ogen uit hun KOP schamen !!
  En wat betreft die kwallen gelijk het land uit, gegarandeerd dat ze in het
  land van afkomst dergelijke rotzooi niet veroorzaken, want daar draaien ze voor lange tijd de bak in.

  SpyNose reageerde op deze reactie.
  dirko reageerde op deze reactie.

 22. @Piet Pelle:
  Zolang we leven in een rechtsstaat heeft de overheid een taak. De overheid moet zich in de allereerste plaats aan de wet houden. Doet die dat niet, zoals i.c. dan heb je te maken met een illegale sitatie, waarvoor betreffende overheidsdienaren verantwoordelijk zijn. Wie anders? Kun je me dat uitleggen ?

  @GB:
  Ik ga in grote lijnen met je mee. Er zijn een paar probleempjes, bijv. (niet uitputtend):
  1. Hoever gaat de instructie van de jury?
  2. Hoever gaat de bevoegdheid van de jury en hoever gaat de bevoegdheid van de rechter?
  3. Op dit moment loopt het strafproces helemaal via de overheid. In de Romeinse tijd had je privaat strafrecht. Hoeveel overheidsinvloed blijft er over in de juryrechtspraak ?
  4. Het Angelsaksische systeem is ook niet ideaal. Daar kan men van leren, denk ik.

  @CATGee:
  “Een plaag”
  Daar zullen ze vermoedelijk zelf anders over denken, ben ik bang.

  Overigens dank voor je compliment.
  GB reageerde op deze reactie.

 23. Je moet er allereerst voor zorgen dat het niet meer gaat kosten.
  Want de rekening komt weer voor de belastingbetaler, in Den Haag hebben ze toch nooit genoeg geld
  Gewoon gelijk handelen passen afnemen en AFVOEREN voor heel dat schorum.

 24. @M. van den Heuvel:

  “We” hebben helemaal niet op dat tuig gestemd. Ik in elk geval niet en een heleboel anderen ook niet. Die lui hebben op sinistere wijze (via partij- en vriendjespolitiek) veel teveel macht aan zich getrokken en achteraf proberen te legitimeren door verkiezingen. Maar dat is niet de bedoeling van een klassiek liberale democratische rechtsstaat.

  Met afvoeren van de betrokken allochtone criminelen alleen ben je er nog lang niet. Je blijft met de zachte heelmeesters in je maag zitten. Dus het bestuurlijk probleem los je niet op. Daarom is de enige manier die lui direct aan te pakken:

  De “zachte heelmeesters” tonen namelijk een dubbele moraal: een pseudo-tolerante voor de criminelen en een arrogante voor de gewone burger, c.q. het slachtoffer.

  Dat is immers ook de kern van de sociaaldemocratie. En dat is niet toevallig…

  Wie kritiek op die dubbele moraal heeft, wordt gedemoniseerd. Dat behoort tot het sociaaldemocratische standaard-instrumentarium.

Comments are closed.