Een heel oud grapje gaat als volgt:

Regel één is: ik heb altijd gelijk. Regel twee: zo niet, dan treedt regel één in werking.

Heel grappig, als geintje, een stuk minder grappig als blijkt dat de Nederlandse grondwet precies op deze manier geschreven is.

De grondwet is in feite het meest belangrijke document in de samenleving. Wij, de bevolking, hebben het monopolie op geweld uit handen gegeven aan een overheid om ons te beschermen.Dat is in ieder geval de theorie.

Uiteraard zijn daar wel een aantal spelregels aan verbonden waar de overheid zich aan dient te houden. Om te voorkomen dat dit geweldsmonopolie wordt misbruikt. Ziedaar de noodzaak van de grondwet, het is de beschrijving van de spelregels waar de overheid zich aan dient te houden.

Zo luidt artikel één van die grondwet dat personen in gelijke gevallen gelijk behandelt dienen te worden. Logisch, de overheid mag geen onderscheid maken. Uiteraard geldt dit niet voor burgers onderling, u mag in gelijke gevallen gewoon kiezen om wel bij Jantje, en niet bij Achmed op visite te gaan. Of om zwerver A wel een aalmoes te geven, en zwerver B te negeren.

Een goede grondwet geeft dus de speelruimte aan van de overheid. Er staat ook in beschreven hoe de democratie in dit land werkt, bijvoorbeeld. Er zijn echter een paar ernstige fouten in de grondwet gemaakt. Zo mag de politiek, de baas van de overheid, zelf haar eigen spelregels aanpassen. Een grote fout natuurlijk, in een echte democratie zou het zo moeten zijn dat grondwetswijzigingen uitsluitend per referendum gelegitimeerd mogen worden door de bevolking.

Een andere, nog veel ernstigere fout in de spelregels is het feit dat de regels niet absoluut zijn. Regel één is dat iets niet mag. Regel twee is dat het toch mag als de politiek het graag wil. Daartoe heeft men de formulering ‘behoudens in gevallen bij wet bepaald’ bedacht. Dit zegt niets anders dan dat de overheid de grondwet aan haar laars mag lappen naar believen. En daarmee de spelregels gewoon heeft afgeschaft waar men dat prettig vind.

Neem artikel 10 waarin de privacy wordt vastgelegd. Dat stelt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

Dit stelt dus simpel dat uw privacy gewaarborgd wordt, tenzij het de politiek niet zo goed uitkomt.

Of artikel 11, ook zo’n leuk voorbeeld: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Uw lichaam is dan wel van u, maar als de politiek er zin in heeft, dan vervalt dit grondrecht.

En daar is het dan ook mis gegaan in dit land. Waar de democratie het voor het zeggen zou moeten hebben, is het de politiek geworden, die haar eigen spelregels mag en kan bepalen. De grondwet is niet meer dan een dode letter geworden. Een convenant in plaats van een keihard contract.

Het gevolg is dat de politiek die speelruimte steeds ruimer is gaan interpreteren. Alles wat de grondwet expliciet verbiedt wordt gewoon toegepast, het staat hen immers vrij de wet aan te passen. En die wet gaat in Nederland dus boven de grondwet. En natuurlijk is er altijd wel een goed doel te bedenken om de grondwet ruim te interpreteren, zodat de kiezers dit niet zullen afstraffen.

Het probleem met al die goede doelen is uiteindelijk wel dat we in een dictatuur leven, zonder enige bescherming van onze privacy, portemonnee of vrijheid.

Als we op een blanco vel de Nederlandse grondwet mochten herschrijven, zou dan iemand op het idee komen om dit zo te regelen, zoals het nu geregeld is? Ik mag aannemen van niet, de ontwerpfouten liggen er duimendik bovenop. En toch gaan we op deze weg door, en is er geen enkele politicus die pleit voor een herijking van onze grondwet. Logisch, want daarmee zouden ze weer terug in hun hok moeten, en hun regulerings-vrijheden en dus hun absolute macht kwijtraken. En dat wil geen enkele politicus.

16 REACTIES

 1. “De grondwet is in feite het meest belangrijke document in de samenleving.”
  Zeg maar WAS het belangrijkste document! Het is nu een antiek boekje.
  De politice trekken er zich niets van aan, de rechter mag de wetten niet toetsen aan de grondwet, enz.

  Ook de EU heeft ervan geleerd. Die heeft al bepaald dat de NL grondwet geen rol speelt, ondergeschikt is aan de EU grondwet.
  En ook de EU Grondwet geeft de politici alle ruimte die ze zelf wensen.

  Daarom blijft het belangrijk uit die EU zien te komen!

 2. “Als we op een blanco vel de Nederlandse grondwet mochten herschrijven, zou dan iemand op het idee komen om dit zo te regelen, zoals het nu geregeld is?”

  Dat hangt er van af wie “we” is. Als “we” bestaat uit moreel onverantwoordelijken die worden gelegitimeerd door de meute, zal het eindresultaat niet verschillen. Ziedaar de status quo in een notendop.

  Kortom: de meute moet tot morele inkeer komen, zeg maar “het licht gaan zien” of zoiets, om vervolgens de stoelen onder de klojo’s uit Den Haag, Brussel etc. te trekken. Eerder heeft het geen zin om naar een blanco vel te gaan zoeken.

 3. Uiteindelijk zijn wij het zelf die een bepaald politiek beleid kiezen. Het ligt dus wel iets genuanceerder.

 4. In juridisch opzicht is onze grondwet niet het belangrijkste document in onze samenleving dat is namelijk het Koninkrijksstatuut. Het Koninkrijksstatuut staat namelijk boven onze Grondwet.

  Daarnaast moet nog opgemerkt worden dat onze grondwet aangeeft dat de bepalingen van internationale verdragen die voor iedereen bindende voorschriften bevatten rechtstreeks inwerken in ons rechtssysteem. D.w.z. de internationale verdragen waaraan Nederland zich gebonden heeft gaan boven onze eigen wetgeving dus ook boven onze eigen grondwet en het Koninkrijksstatuut.

  Dit heeft regelmatig heel vervelende consequenties voor Nederland doordat (buitenlandse)rechters onze wet- en regelgeving buitenwerking stellen omdat deze wetten in strijd zouden zijn met bepaalde internationale verdragen. Dit is vooral zo opmerkelijk omdat deze rechters zelf aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. We hebben dit nog onlangs kunnen zien dat wij gedwongen werden om buitenlanders tot ons land toe te laten terwijl onze regelgeving hebben aangescherpt.

  Ook de bestrijding van de criminaliteit wordt regelmatig gefrustreerd door de uitleg die bepaalde rechters aan sommige internationale verdragen geven.
  Ook het recht op gezinshereniging en gezinsvorming wordt zo uitgelegd dat wij ongelimiteerd vreemdelingen tot Nederland moeten toelaten terwijl deze mensen natuurlijk ook in een ander land zouden kunnen wonen. Het gevolg is dat wij al jaren worden opgescheept met laag en ongeschoolde buitenlanders die maar al te graag van onze sociale voorzieningen komen profiteren. Zie het CPB rapport “Immigration and the Dutch Economy”.

 5. Ik dacht hier eens een tijdje over na…
  wat als al die “voorbehoudens” uit de grondwet zouden halen, en aldus de basics van de grondwet in steen zouden verankeren kan de staat dan nog wel functioneren?
  Neem nou de privacy, als die voorbehoudens voor de staat worden verwijderd kan de staat ook de recherche en de aivd wel opdoeken.
  Misschien zouden die “behoudens” wat verder beperkt cq gespecificieerd moeten worden, maar geheel verwijderen..kweenie…

  en dan gelijk alle ooit gemaakt wetten een houdbaarheidsdatum geven van laten we zeggen 5 jaar. Worden de wetboeken ook eens aanzienlijk dunner.

 6. Artikel 1, van de Grondwet is er niet om het discrimineren te verbieden. Noch door de staat zelf, noch door de ingezetenen van de staat.

  Voor een is de staat een onnatuurlijk rechtspersoon, die wederom vertegenwoordigt wordt door een natuurlijk rechtspersoon of een veelvoud van natuurlijke rechtspersonen. Om te kunnen onderscheiden/dicrimineren en vaststellen of er sprake is van een natuurlijk rechtspersoon of een onnatuurlijk rechtspersoon, is het er tegen aanschoppen voldoende. Reageert het in de trand auw, is het een natuurlijk rechtspersoon.

  Voorts de kent de wetgeving dwingend recht en regelend recht. Deze vormen zijn er simultaan.

  Het verbod om te discrimeren wegens gelijke omstandigheden en het wel discrimineren wegens ongelijke omstandigheden zijn onderdeel van het geheel, wat bijvoorbeeld een rechtszaak heten kan.

  Waarbij de staat wel discriimineert, via de ingezetenen die haar vertegenwordigen,

  Het discrimineren, voor, tegen en wegens is een menselijk naturlijke gave. Welke zowel, bewust als onderbewust ingezet wordt.

  Middels de Grondwet, wordt deze gave, middels condities geregeld, met regelgeving, waarbij het gelijkheids principe in gedachte gehouden wordt.

 7. Art 106: “De wet regelt het geldstelsel, behalve als het volk de schulden van andere EU-landen moet betalen.”

 8. Onze grondwet:

  Artikel 1 is heel slecht geformuleerd
  Artikel 2 is betekenisloos (‘de wet regelt wie Nederlander is’. Ja en de aarde is rond! Wow!).
  Artikel 3 is goed
  Artikel 4 is betekenisloos (“behoudens iedere verantwoordelijkheid volgens de wet”)
  Artikel 5 is betekenisloos (Verzoeken indienen mocht zelfs bij de Nazi’s en de Sovjets. Dat ze de papierversnipperaar in gingen deed daar niets aan af).
  Artikel 6 is betekenisloos (“behoudens iedere verantwoordelijkheid volgens de wet”)
  Artikel 7 is betekenisloos
  Artikel 8 is betekenisloos
  Artikel 9 is betekenisloos
  Artikel 10 is betekenisloos
  Artikel 11 is betekenisloos
  Artikel 12 is betekenisloos
  Artikel 13 is betekenisloos
  Artikel 14 is betekenisloos
  Artikel 15 is betekenisloos
  Artikel 16 is goed
  Artikel 17 is goed
  Artikel 18 is goed
  Artikel 19 hoort niet in een grondwet
  Artikel 20 hoort niet in een grondwet
  Artikel 21 hoort niet in een grondwet
  Artikel 22 hoort niet in een grondwet
  Artikel 23 hoort niet in een grondwet

  Van de 23 artikelen over grondrechten zijn er slechts 4 goed. En dan ben ik nog heel soepel in mijn waardering ook.

  Al met al behoorlijk waardeloos!

 9. De VVD is ook een wassen neus. Al jaren en jaren en jaren blaten ze over het “liberalisme”, maar er is op het CDA na geen partij die fascistisch is. Het zijn echt fascisten, die VVD’ers. Fred Teeven is een beetje de gemiddelde VVD’er: alles moet verboden worden en de politiestaat is meer dan welkom. En ondertussen schrijven al die zogenaamd liberale figuren op websites als deze maar steeds dat de VVD nog wel redelijk is en komen VVD’ers die ze vragen voorleggen er steeds “liberaal” of “libertair” uit. Maar dat is omdat de LP in Nederland en al die andere rijke figuren die dit soort websites runnen alleen maar met hun eigen stink-bedrijfjes bezig zijn.

  Het afstaan van DNA-materiaal voor een grootschalig onderzoek naar de dader van een misdaad is een burgerplicht, aldus Ballin (CDA). Van Haersma Buma voegt er nog even aan toe: “Wat is het verschil met een foto of een duimafdruk?” En de VVD? Wat denken jullie nou zelf? Als je IETS weet van politiek, dan weet je dat de VVD echt in alle politiestaat-zaken meegaat met wat je maar als meest fascistische maatregelen kunt verzinnen. De VVD steunt het idee van het CDA. VANZELFSPREKEND. Iedereen die er nog van opkijkt is GEK.

  HULDE PNVD! De enige partij die echt iets doet aan de gekte. Oké, dat was wat ik kwijt wilde. Nu kunnen jullie weer hier elkaar bezig gaan houden. Lekker voor eigen parochie preken. Jullie hobby.

  Frits reageerde op deze reactie.

 10. Hallo Kim,

  Misschien is het een vreemd idee, maar zou je de grondwet niet juist kunnen zien als het ‘papiertje’ wat een overheid legitimeert en daarmee alle gevolgen ervan? Is de grondwet niet juist hetgeen wat alle problemen start?

  Daarbij vraag ik me af wat de implementatie van de grondwet zelf legitimeert?

  Groet,

  Free-M.

 11. @Boeiend: Goh, weer een pedo. De arme man heeft zelf waarschijnlijk nooit van een vrije jeugd zonder misbruik kunnen genieten, vandaar de frustratie.

 12. Goed, dat u aandacht besteedt aan de Grondwet.

  Het grote probleem is het plichtsverzuim van mevrouw Van Oranje Nassau tegen artikel 74, lid 1 eerste zin.
  Dat doen de oranjes sinds 1848, uit angst vermoord te worden.
  De Grondwet geldt voor iedereen of niemand, niemand dus.

  De RMP heeft een nieuw concept klaarliggen, van de oude Grondwet waarin het hoofdstuk over de koning is vervangen door een hoofdstuk van de president.

  U hebt gelijk, de grondwet kan alleen gelden, zodra de bevolking die heeft geaccepteerd in een referendum en dat is precies wat wij willen.

  kijk op:
  http://www.republikeinen.org

  Diadem reageerde op deze reactie.

 13. De wetgeving maakt gebruik van paradoxen. Een eigenschap welke de Nederlandse taal heeft. Paradoxen verwarren met tegenstlling en men is op het verkeerde been gezet.

  Is het ‘Vrijheid’ wel mogelijk? Is dit streven op zich al beperkend?

  Is er eigenlijk niet sprake van ‘vrijheden’ (meervoud)? Waarbij er allerlei variante invullingen aangegeven kan worden om aldoende te kunnen kiezen, waar de aaandacht opgericht wordt.

  .

 14. @Ben Van Herwijnen:
  “Het grote probleem is het plichtsverzuim van mevrouw Van Oranje Nassau tegen artikel 74, lid 1 eerste zin.
  Dat doen de oranjes sinds 1848, uit angst vermoord te worden.”

  Artikel 74 lid 1 luidt: “De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van het koninklijk huis zitting in de Raad worden verleend.”

  Hoezo verzuimen de Oranjes hun plicht jegens dit artikel?

 15. @14

  Omdat ze dat niet doet maar overlaat aan de vice voorzitter.
  dat betekent alelrlei onnodig informeel overleg omdat ze toch wil weten wat er in al die wetten en KB’tjes staat die zij tekent.

  Overigens gaat ze een keer per jaar even naar binnen voor de show en weer naar buiten. Maar, de RvS vergadert wekelijks en die plicht verzuimt zij.

 16. Aan de auteur,

  Er staat een leuk plaatje bij van de grondwet van de Republiek Nederland, maar er wordt helaas met geen woord over gerept in het verhaal.

  Ik heb er ook een in concept en die wil ik wel eens aan u voorleggen voor een publicatie!

  Vr .gr
  Ben Van Herwijnen, voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij 073-5997253

Comments are closed.