Wel komt er een pleidooi van Maxime Verhagen (CDA), minister van Buitenlandse Zaken voor meer belastinggeld voor defensie.

Het heeft allemaal te maken met de rol die “wij” willen spelen in de wereld.
 
De inval van Rusland in Georgië, Ossetië, is een zetje op het schaakbord om de macht. De EU heeft, net als Amerika, diplomatiek geprotesteerd. Maar toen ze het woord “sancties” tegen Rusland in de mond namen, brulde de beer. En onmiddellijk werden de protesten zachter.

Voor de top van de EU-opperhoofden, vandaag in Brussel, heeft de EU-Buitenlandcoordinator, Solana, al verklaard dat er geen sancties tegen Rusland zullen komen.
Uiteraard speelt daarbij de afhankelijkheid van het Russische gas/olie een rol.

Typisch blijft dat Maxime Verhagen net nu komt met het plan meer belastinggeld te willen voor defensie. Hij zegt dat dit nodig is “als Nederland wil blijven meedoen in de wereld. Door aan internationale missies deel te nemen wordt er naar Nederland geluisterd.”

Natuurlijk wordt er bij de EU en de VN beleefd naar Nederland geluitsterd. En als Nederland braaf is, en militairen belooft te leveren, dan luisteren ze nog veel beleefder. En het belangrijkheidsgevoel van Maxime en Jan Peter en hun trawanten stijgt dan tot grote hoogte.

Nog meer Verhagen logica werd geponeerd bij zijn openingstoespraak voor de Universiteit Leiden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar.:

—“Nederland moet in zijn internationale politiek meer zelf op zoek gaan naar bondgenoten en niet langer louter vertrouwen op samenwerkingsverbanden zoals de NAVO, Europese Unie en de VN.”

Laat ik nu altijd begrepen hebben dat die EU het summum van wijsheid was zonder welke we niet kunnen leven! Wat is er gebeurd bij de NL-politici?

“Daarnaast zal de Europese Unie volgens Verhagen los van de NAVO meer moeten investeren in een eigen Europees veiligheids- en defensiebeleid. Europa moet in militair opzicht „zelfstandig” moet kunnen optreden. Los van de NAVO.”

Hij zal bedoelen los van de NAVO verplichtingen OOK nog extra (belasting)geld voor het EU-leger.

Een EU-leger dus. Wel strijdig met zijn vorige opmerking, of grootheidswaanzin.
Nederland moet op meer fronten tegelijk kunnen vechten of zo iets!

—“Nu zegt Verhagen:  Dit heeft in zijn ogen als „logische consequentie” dat Nederland in de toekomst ook meer geld zal moeten uitgeven aan Defensie.”

Dit is het enige punt dat klopt:
Belastingbetaler bereid je voor op meer geld betalen voor “defensie”.

Maar wie van de gewone hardwerkende mensen zit er nu echt op nog meer van die missies te wachten?

6 REACTIES

 1. “als Nederland wil blijven meedoen in de wereld.
  Waarom moeten wij mee blijven doen in de wereld??
  Geef mij daar eens één goede reden voor?

  *Door aan internationale missies deel te nemen wordt er naar Nederland geluisterd.”*

  Idem; waarom zou er naar ons geluisterd moeten worden?

  En warempel het antwoord staat iets verderop;
  *het belangrijkheidsgevoel van Maxime en Jan Peter*

  Oplossing volgens mij;
  Defensie op nationaal en persoonlijk niveau regelen. Ofwel ten eerste vrij wapenbezit voor iedereen. Eventueel voor de luchtmacht en marine wat samenwerkingsverbanden met Benelux of Duitsland voor meer efficiency maar absoluut niet op grotere schaal zoals bv EUSSR!
  Imperialisme komt op langere termijn altijd als een boemerang in het gezicht terug van de agressor. Zie Vietnam, zie Afghanistan (2x) zie Irak. Vooral als de macht (in de vorm van vrij wapenbezit) bij het volk ligt. Je kunt dan een land binnenvallen maar nooit echt onder controle krijgen als de bevolking het NIET wil.

  En natuurlijk onafhankelijker worden van energiereuzen die neigen naar imperialistische gedrag.
  In deze een compliment voor het CDA (de vlag kan uit voor dit unicum!) voor het opnieuw aanzwengelen van het kernenergiedebat.
  Zeker omdat ze nu eens eerlijk zeggen dat we onafhankelijker moeten worden vwb energieleverantie.

  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 2. @GB:
  In deze een compliment voor het CDA (de vlag kan uit voor dit unicum!) voor het opnieuw aanzwengelen van het kernenergiedebat.
  Zeker omdat ze nu eens eerlijk zeggen dat we onafhankelijker moeten worden vwb energieleverantie.

  Kernenergie is net zoals windenergie onrendabel zonder gigantische subsidies. Bovendien blijf je afhankelijk van Uraniumproducenten in vaak instabiele landen.

  Wil je echt onafhankelijk zijn dan moeten we onze steenkoolvoorraden aanspreken. Er ligt nog genoeg onder de grond en steenkolen zijn goedkoop en kunnen zonder een cent subsidie rendabel gemaakt worden.

  GB reageerde op deze reactie.
  Géza reageerde op deze reactie.

 3. Hub schreef:
  De inval van Rusland in Georgië, Ossetië,…

  Libertariers erkennen het recht op secessie. Ossetië moet dus als een zelfstandige eenheid worden beschouwd. Rusland is dus niet in Georgië binnengevallen, maar heeft Ossetië behoed voor een inval door buurland Georgië.

  Goed, Rusland heeft boter op het hoofd, want zij erkennen niet het recht op secessie van Tsjetjenië.

  GB reageerde op deze reactie.

 4. “NOS 02 September 2008
  Moskou tevreden over EU-top Georgië
  Rusland is tevreden over de uitkomst van de EU-top over Georgië. In een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de meeste EU-landen voor een verantwoorde benadering hebben gekozen. ”

  We kunnen een zucht van velichting slaken!!!De Russen zijn tevreden.
  Dan zullen we ook wel olie mogen kopen!

 5. @Pecunia non olet:

  *Kernenergie is net zoals windenergie onrendabel zonder gigantische subsidies.*

  Kan zijn; ik ben geen specialist en weet de verhoudingen tov de huidige fossiele brandstoffen niet precies. Vermeldenswaard is wel dat olie en gasprijzen de pan uitrijzen en eindig zijn. Kernenergie weliswaar ook maar het is m.i. niet een kwestie van of-of maar en-en. Hetzelfde geldt voor steenkolen.
  Op de beurs spreidt je je vermogen om minder afhankelijk te zijn en klappen op te kunnen vangen in crisissituaties. Waarom doen we dat niet vwb energieleveranties?
  Efficiency alleen is in dit geval een gevaarlijke weg om in te gaan.
  Bij 1e levensbehoeftes zoals het minimum aan voedsel en energievoorziening om te kunnen overleven moet je nooit afhankelijk zijn. Dit gaat dwars tegen alle libertarische principes in maar ik ben iemand die nogal hecht aan onafhankelijkheid of dat nou geldt op persoonlijk, regionaal of nationaal niveau.

  @Pecunia non olet:

  *Ossetië moet dus als een zelfstandige eenheid worden beschouwd.*

  Daarom vroeg ik me in een ander comment al af wat de Ossetiërs er zelf van vinden. Lijkt me het meest wezenlijke waar de Internationale gemeenschap zich druk over moet maken. Maar dat doen ze niet en dit geeft meteen aan dat het een internationaal machtspel over de ruggen van de Ossetiërs is.

Comments are closed.