De troonrede geeft een samenvatting van de dingen die de regering gaat uitvoeren en die ze aan het volk bekend wil maken. Er komt dan “voor elk wat wils” en heel veel samenwerking, solidariteit, veiligheid, respect en vertrouwen. 
 
En er tussendoor worden de plannen genoemd. Meestal op een wijze die voor allerlei uitleg vatbaar is.
Het geeft wel een indruk waarheen een groot deel van het belastinggeld naar toe gaat.

Onder andere wordt gesproken over meer intensievere internationale samenwerking, deelname aan vredesmissies en ontwikkelingshulp, hulp aan landen die de millenniumdoelstelling niet zelf halen, meer geld naar “mensenrechtenfonds” *), subsidies aan werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen, plannen in verband met zeespiegelstijging, subsidies voor windmolens, aardwarmte en zonnepanelen.

 In het kader van geef het volk brood en spelen wordt er ook aan sport gedacht: “De regering investeert daarom extra in de mogelijkheden van sport voor de jeugd en voor mensen met een handicap. Om talentvolle sporters beter te ondersteunen, komen er Centra voor Topsport en Onderwijs. Het Olympisch Plan 2028 kan bij dit alles een bron van inspiratie zijn die zowel de breedtesport als het topsportklimaat versterkt.”
(Overigens allemaal geen taken voor een regering om belastinggeld aan te besteden)

 Maar ook aan cultuur moet meer gedaan worden: “De regering wil een bloeiende kunst en cultuur stimuleren en alle jongeren vroeg daarmee in aanraking brengen… ”  

 De overzeese gebieden zullen ook wel meer belastinggeld kosten: “Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gaan als openbaar lichaam deel uitmaken van Nederland

 Weet je tenminste iets over waar je geld blijft.

 De EU wordt ook geprezen. Die heeft ons behoed voor oorlog! De Kamerleden worden geprezen dat ze het verdrag van Lissabon hebben goedgekeurd. (En dat terwijl niemand van hen dat verdrag helemaal gelezen/begrepen heeft en de Eerste Kamer het goedkeurde nadat het verdrag door het Ierse NEE al dood was!)

 Wat veiligheid betreft is er het plan: “Tegen mensen die agenten, ambulancepersoneel en andere dienaren van de publieke zaak bedreigen, wordt stevig opgetreden.”
(Klinkt aardig, maar het is kennelijk niet de bedoeling dat er ook stevig wordt opgetreden tegen overlast voor gewone burgers zoals wij?)

In de troonrede zit ook het gevaar voor meer betutteling en privacyverlies: “De regering verleent steun aan de oprichting van een Huis van de Democratie en Rechtsstaat. Er komt een code voor ‘goed besturen’, waarin helder staat wat burgers van overheden kunnen verwachten. Verder zal een staatscommissie ingesteld worden die onder meer zal bezien welke mogelijkheden er zijn om de Grondwet beter toegankelijk te maken. Er komt een Handvest verantwoordelijk burgerschap. Alle inwoners van ons land dienen doordrongen te blijven van de democratische waarden en verantwoordelijkheden die het fundament vormen van de Nederlandse samenleving.”

Een zelfde gevaar zit in: “Om sneller passende hulp te verlenen, wordt de Verwijsindex Risicojongeren geïntroduceerd. Ook de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuizen draagt hieraan bij.”

 Een goed ding is dat: “De regering werkt hard aan verbetering van het onderwijs. In het bijzonder wil zij de basisvaardigheden in taal en rekenen vergroten ….”
(Want dat is na tientallen jaren overheidsonderwijs kennelijk nog steeds niet gelukt. )

 Er is ook grote twijfel of dit allemaal wel te realiseren is.

Daarom vraagt de koningin dan ook om met haar voor kracht en Gods zegen te bidden.  

————————————————-
*) Niet wetend wat het Mensenrechtenfonds was, hebben we mijnheer Google gevraagd en kwamen op de site van die club.
Snel te zien dat het een club is die allerlei subsidies uitdeelt.

6 REACTIES

 1. Ik heb tussen alle holle woorden en politiek correcte dooddoeners de volgende passage eruit gehaald;

  “De Europese Unie heeft vrijheid en veiligheid gebracht in ons deel van de wereld. De regering zal zich blijvend inzetten voor een hechte Europese samenwerking. Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd. De regering hoopt dat de lidstaten van de Unie in 2009 vervolg geven aan de ratificatie.”

  Dit geeft nog eens duidelijk aan dat de koningin ook weinig op heeft met democratie en het volk minacht.
  Ik liet me persoonlijk nog liever opsluiten dan dat ik deze ondemocratische stront over mijn onderdanen zou moeten uitstrooien.

  Je kunt het haar van de andere kant ook moeilijk kwalijk nemen als ze even later naar een stel eencelligen staat te zwaaien die “oranje boven” zingen en met een vlaggetje wapperen.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Indigo reageerde op deze reactie.

 2. @GB:
  Ja, GB, wij zijn het (vaker) helemaal eens:
  “k liet me persoonlijk nog liever opsluiten dan dat ik deze ondemocratische stront over mijn onderdanen zou moeten uitstrooien”

  En toch kan zij vandaag nog zeggen dat ze er mee stopt!. Maar dat doet ze niet. Ik denk dat ook zij van de macht geniet. Zeker met een eerste minister die ze om haar pink kan draaien.

  Misschien (??) voert Balkenende wel haar bevelen uit met het ratificeren van het verraad van Lissabon?

  GB reageerde op deze reactie.

 3. Je kan er maar beter niet naar luisteren, je ergert je groen en geel en ze doen toch wel wat ze willen doen.

 4. @Hub Jongen:

  Ze stopt er niet mee omdat ze m.i. het hartgrondig eens is met het gevoerde beleid. En het zou me niet verbazen als ze achter de schermen een veel grotere “sturende” werking heeft dan menigeen hier kan vermoeden. Heel eng als je bedenkt dat ze in positie zit puur en alleen doordat ze een kind is van een ultrafoute vader en een labiele moeder.

  Het koningshuis is sowieso een verzameling van ultrafoute figuren, multiculti dwazen en linkse bomenknuffelaars.
  Vandaag nog opdoeken zou het beste zijn.
  Maar ja, wat moeten die mensen dan die vandaag letterlijk over elkaar heenliepen om een goede foto van de kwien te kunnen maken?

  Als ik zoiets op TV zie zakt de moed me in de schoenen als het gaat over de geestelijke vermogens van een deel van het Nederlandse volk.

 5. Is het toeval, maar het fotootje van Bea hangt precies boven een hakenkruis.

  Ben benieuwd als Willem il Duce de troon bestijgt (binnen 2 jaar?) wat dat weer voor druktemakerij wordt. Zou die vent een Adlersnest in ZO-Afrika laten bouwen om daar eventueel naar toe te kunnen vluchten bij een derde wereldoorlog?

 6. @GB:
  {Je kunt het haar van de andere kant ook moeilijk kwalijk nemen als ze even later naar een stel eencelligen staat te zwaaien die “oranje boven” zingen en met een vlaggetje wapperen}

  Hahaha, zo denk ik er jaaaaaaaaaaaaaren over. Dom volk.

Comments are closed.