Nederlandse guldens,  althans  voorzover het papiergeld betreft, zullen nog jarenlang  inwisselbaar blijven bij de Nederlandse Bank.                                                     

Voorwaarde voor inwisseling is echter dat men het geld reeds voor introductie  van de euro in zijn bezit moest hebben.

Nadat men het  geld  gedeponeerd  heeft  bij de Nederlandse Bank, kan  gevraagd worden hoe men dan wel aan dit geld komt. Men moet dan terugschrijven op welke datum het geld van wie ontvangen werd.

Op het verstrekken  van onjuiste inlchtingen staan zware sancties.

Ten gevolge van bovenvermelde gedragslijn  is er een zwarte markt ontstaan voor Nederlandse guldens en worden deze  met aanzienlijke kortingen op de nominale waarde aangeboden.

Dit in tegenstelling tot    de andere landen van de Europese Unie die de biljetten  veel gemakkelijker terugnemen.

Ik   vermoed echter, dat het hier een werkverschaffingsproject betreft.  Het uiteindelijke effect is namelijk, dat DNB  zich veel meer werk bezorgt dan   nodig is; daardoor komen alle na de euroficatie niet  meer benodigde ambtenaren  goed van pas.

 Hugo van Reijen

 

3 REACTIES

  1. Ik geef me wel op als vrijwilliger. voor elke 10 gulden 2,5 euro terug 🙂

  2. *** Ook zilveren munten kunnen nog ingeruild worden! ***

    Wie gaat in deze tijden zijn zilver nog inruilen ??

    Geef dat maar aan de boer, in ruil voor een zak aardappelen als straks de supermarkten leeg zijn…

Comments are closed.