Dat zegt Herman Wijffels in de Volkskrant.
Zonder te zeggen wat “Wall-Street Kapitalisme” is, wordt in een interview HET kapitalisme veroordeeld en een hint gegeven voor een “One World Government”.

Dit Volkskrantartikel geeft goed aan hoe door collectivisten gedacht wordt en wat hun wensen en doelstellingen zijn. Nuttig om te lezen.

Maar ook zou het nuttig zijn om nog meer en nog duidelijker uit te dragen waar de fouten in deze redenering zitten. Uitgaande van het feit dat er op dit moment helemaal geen kapitalistische economie is.

Er is een corporatistisch, bijna fascistische economie. Noem maar eens één handeling waar de overheid zich niet mee bemoeit!

Uit het Volkskrant artikel:
— : ‘We gaan naar een multipolaire wereldorde. Het is de opgave van de volgende president om Amerika daar een passende plaats in te geven. [en daarom zegt hij dat  een sterk voorstander van Obama is.]
–[Wijfels wil naar samenleving waarin ]  bedrijven meer beoordeeld zullen worden op wat ze bijdragen aan de samenleving, aan het verbeteren van de levens van gewone mensen.
— In veel gevallen ligt het antwoord niet op nationaal niveau. De wereld in de 21ste eeuw is een samenhangend systeem. Er moet een stevige coördinatie komen tussen de overheden in de wereld,……

Hierop is heel wat commentaar te geven. Oordeel zelf en geef eventueel uw reactie.

27 REACTIES

 1. Deze seniele gek heeft ons opgescheept met het kabinet Den Uyl 2. Waardoor een halvegare met een klomp voet de leiding heeft, en iemand idie overspannen werd toen hij bij een echt bedrijf (shell) over de financien gaat. Deze 2 halve zolen zetten in de troonrede dat er niets aan de hand is, en geven een neo fascist het bevel om iemand op te pakken voor een paar tekeningen. Need I say more????

 2. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet, waar we iedereen kunnen vertellen dat de werkelijke oorzaak van de “crisis” NIET HET kapitalisme is, maar zoals gewoonlijk de overheden en haar bemoeienissen.

  Nu maar hopen dat er mensen zijn die het snappen en het aandurven het verder te vertellen.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 3. @elpiojo:

  “……de werkelijke oorzaak van de “crisis” NIET HET kapitalisme is,..”

  Inderdaad moet dat voor iedereen die de lagere school met succes heeft doorlopen duidelijk zijn.

  Immers ER WAS (EN IS) GEEN KAPITALISME.
  Daarom is het absurd om het kapitalisme de schuld te geven.

  Voor “Kapitalisme” zie woordenlijst (Klik rechts boven op deze pagina)

 4. Wijfels heeft het dan ook heel subtiel “wall street kapitalisme” genoemd. Taal, het enige wapen van links.

 5. Wall street kapitalisme dekt de lading volgens mij wel.
  Je kunt het ook staatskapitalisme noemen want wall street = staat in de huidige VS.
  Het is wel duidelijk dat dit NIKS met vrije markt kapitalisme te maken heeft maar ze gooien alle vormen van kapitalisme voor het gemak maar even op een hoop.
  Wijfels is een verderfelijke collectivist maar dat wil niet zeggen dat ie op enkele punten de vinger op de zere plek legde.
  De VS was toch een behoorlijk vrije markteconomie en daar zijn deze uitwassen ontstaan. Blijkt maar weer dat je niet een “beetje” kapitalisme kan invoeren.

  Voor de rest blijft de Volkskrant een baggerkrant.
  Er stond ook een artikel in over de winnaars en verliezers van de kredietcrisis. Bij de winnaars stonden bv Wouter Bos en het socialisme.

  De wens is de vader van de gedachte zullen we maar zeggen….

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen:

  Klopt maar de constatering dat de val van het communisme heeft geleid tot een systeem waarin de roofkapitalisten ruim baan hebben gekregen is wel een juiste. De analyse dat ze geen strobreed in de weg werden gelegd door de staat en er zelfs door geholpen werden maakt ie dan weer niet omdat dat schijnbaar niet in zijn plaatje past.

  Ik vond zijn verhaal waarin hij enerzijds spreekt over dat we naar een multipolaire wereld gaan maar op het eind weer aangeeft dat we naar een “samenhangend systeem” moeten erg verwarrend.
  Het eerste juich ik toe maar het twee verfoei ik.

  Het blijft met zulke dubbelzinnige opmerkingen wel iemand die je niet moet vertrouwen.

 7. @GB:

  “Blijkt maar weer dat je niet een “beetje” kapitalisme kan invoeren.”

  Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Het is in het leven nu eenmaal alles of niets. 😉

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_naar_de_toestand_in_fabrieken_en_werkplaatsen

  “een land waar vrouwen en kinderen in de fabrieken dertig tot veertig uren aan één stuk door moesten werken, waar ondernemers hun arbeiders sloegen, waar mannen op hun werk dood neervielen, waar armoede, honger en ziekte het leven van honderdduizenden ondraaglijk maakte. ‘Ik dacht: hoe kan God dit toelaten,’ getuigt een voormalige fabrieksarbeider uit Maastricht tegenover de commissieleden over de wantoestanden in het ‘moordhol’, zoals de aardewerkfabriek van Petrus Regout & Zonen genoemd werd.”

  http://www.dbnl.org/tekst/_arb001jgie02_01/index.htm

  “Het loon van den werkman regelt zich ook naar vraag en aanbod. Eerst ontvingen die jongens een loon van 8 tot 16 frcs. Toen er meer behoefte kwam aan jongens, heeft men hun loon moeten verhoogen en werd het gebracht van 10 op 25 francs; de firma betaalde het supplement; maar toen er weder jongens in overvloed te bekomen waren hebben wij het loon tot den primitieven prijs teruggebracht. Hierin zagen zij eene vermindering van loon en werden ontevreden. Ik heb hun gezegd: wilt gij niet werken, gaat dan maar wandelen. Ik heb twee ovens laten uitdooven, en na 14 dagen kwamen zij met hangende pootjes vragen om terug te mogen komen. Toen hebben wij hen voor ons pleizier eene maand laten wandelen, en hen daarna weder aangenomen.”
  ~ Petrus Regout (aardewerk fabrikant te Maastricht)

  GB reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong:

  Prima voorbeelden van waar een fascistisch kapitalistisch systeem (waarbij alle macht door het grootkapitaal/bankwereld i.s.m. de politiek is) toe kan leiden. We zijn hard op weg naar een herhaling van die voorbeelden van jou.
  De balk en de shells en ING’s van deze wereld willen dat maar al te graag.
  Werken tot je neervalt lost ook meteen het vergrijzingsprobleem op.

  In een echt vrije markteconomie die gebaseerd is op de goudstandaard zal het m.i. zover echter nooit komen.
  De macht van bovengenoemde instanties zal nooit tot die hoogte kunnen stijgen waar ze zich nu op bevinden.

  Daarnaast kunnen werknemers zich natuurlijk altijd organiseren om een vuist te maken tegen uitbuiters.
  En dan heb ik het niet over organiseren in die volledig gecorrumpeerde bij de overheid in zijn reet zittende instellingen die zich op dit moment vakbond noemen 😉

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 9. @GB:

  Vakbonden zijn een anachronisme. Tegenwoordig heb je als werknemer meer aan een goede advocaat dan aan een CAO.

  Agnes Jongerius (FNV) probeert de leegloop te keren en de vakbond te hervormen naar een soort juridisch servicebureau. In dat geval zou de vakbond moeten gaan concurreren met allerlei andere juridische servicebureau’s. Die leveren vaak beter werk voor minder geld.

  De enige leverage die de vakbond nog heeft is de deelname aan het SER overleg. Daar behartigt de vakbond vnl. het belang van werkenden ten koste van dat van de niet-werkenden. Je kunt een euro nu eenmaal maar één keer uitgeven en als je de belangen van niet-werkenden er bij betrekt wordt de spoeling voor werkenden automatisch dunner.

  Zo heeft de vakbond voor flexwerkers afgesproken, dat die niet langer dan een half jaar voor dezelfde opdrachtgever mogen werken. Daarna zouden ze in vaste dienst genomen moeten worden, of ingehuurd tegen een veel hoger tarief, was het idee van de bond.

  Dit gebeurt echter zelden, omdat het bedrijf goedkoper uit is een nieuwe flexwerker in te huren. De oude flexwerker zou uiteraard graag nog een tijdje bij diezelfde opdrachtgever zijn gebleven, gewoon voor het lagere loon, maar dat mag dus niet. Met ‘dank’ aan de vakbond.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.
  GB reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong:

  Het omgekeerde komt ook voor. Ik heb hier in de buurt een supermarkt waar de zaken op de zaterdag zo goed gaan dat het bedrijf de medewerkers extra wilde betalen voor het za werk. De bond was daar TEGEN omdat het niet volgens de CAO was. Wie het nog snapt mag het zeggen.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong:

  Oh ja, en onlangs is Alitalia failliet gegaan omdat de vakbond het niet eens was met het reddingsvoorstel. Je zal maar (geen) lid van die vakbond zijn en je baan zien verdwijnen door deze idiote beslissing.

 12. Als het komt tot een einde van het kapitalisme dan is het toch goed even in het achterhoofd te houden hoe het zo heeft kunnen komen. Alles begon met de zgn. sub-prime crisis. Kern ervan was dat enorme grote groepen mensen hun hypotheken niet meer konden afbetalen. Wat je in de MSM echter nooit leest dat die groep mensen voor 90% bestaat uit zgn. ‘minderheden’. Om dat te lezen moet je naar Libertarian Central, Lew Rockwell. Leuk he, die massa-immigratie! Niet alleen wordt het leven veel spannender, door al die toegenomen criminaliteit, kun je dankzij de Lakeman-belasting (dwz 1 maand per jaar uitsluitend werken om de gevolgen van de massa-immigratie te bekostigen) nog iets terugdoen voor de eeuwenlange slavernij, nu raak je ook nog dat saaie stabiele financieele systeem kwijt, waardoor zo’n 5 triljoen $ wordt bijgeschreven aan de staatsschuld. Kortom, tel uit je winst!

  Om het verhaal helemaal af te maken… wie was diegene die begon met die sub-prime hypotheken? Dat was deze meneer.

  Heh das leuk, die man was een paar jaar terug nog de amerikaanse ambassadeur in ons kleine landje. Wat de ethnische achtergrond van deze man is ga ik hier niet verraden. Als hint wil ik wel geven dat het dezelfde is als van die andere mega-oplichter Michael Milliken, U weet wel, die van die junk bonds. Of van Marc Rich, nog zo’n zwendelaar, of dezelfde als van de meeste ‘russische’ oligarchen.

  Michiel reageerde op deze reactie.
  VmaX reageerde op deze reactie.

 13. @Michiel:
  Wat je zegt klopt allemaal, toch is er een kwalitatief verschil in de scrupules tussen de diverse groepen, die hun grond hebben in de moraliteiten van de diverse aangehangen ‘systemen’/religies of de laatste kreet: ‘evolutionaire groeps-strategieen’, lees christendom: en judaisme. Het eerste predikt universele naastenliefde, het tweede een scherpe scheiding tussen de eigen groep en de rest (die ongehinderd uitgebuit mag worden). Blanke crooks zijn geen lieverdjes, maar er is een wereld van verschil tussen hen en de eerder genoemden.

 14. @Peter de Jong:

  Het is mis gegaan toen vakbonden zich verenigden in landelijke maatschappelijke organisaties. Ze gingen zich overal mee bemoeien (milieu, multiculti asiel etc) behalve met één taak; de belangen van de arbeider.
  De huidige bonden afschaffen en werknemersraden opzetten per bedrijf of op regionaal niveau zodat de lijnen naar de werknemers veel korter zijn.
  Daarnaast moet elke werknemer vrij zijn om om te participeren en om zijn CAO zelf met de baas te regelen. Die monopoliepositie mag nooit bij de vakbonden liggen.

 15. De werkelijke oorzaak van de kredietcrisis heeft wel degelijk te maken met overheidsingrijpen. Te weten:
  – wettelijke bescherming voor hypotheeknemers; deze mogen weglopen uit een huis als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis
  – rechtspersonenrecht: werknemers van een rechtspersoon worden beloond voor risicovol gedrag d.m.v. bonussen, immers ze maken meer omzet. Als de rechtspersoon dreigt te ploffen draaien de schuldeisers of de staat op voor de risico’s. Het is bespottelijk een bv of nv dezelfde rechten te geven als een mens.

 16. @Ron Paul Fan:

  Wat héb jij toch met ethnische minderheden en immigratie?
  De rode draad in jou replies is het gevaar van de joodse bankiers, de NWO (door joden), immigratie stops, tribal identity, Blut und Boden, etc.
  Bij het zoeken naar de ‘schuldigen’ in wereldvraagstukken en problemen kom je altijd met linkjes naar overwegend joodse ‘kopstukken’
  Ik begin me toch wel enigzins zorgen te maken over je motieven.

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 17. @VmaX:

  “Bij het zoeken naar de ’schuldigen’ in wereldvraagstukken en problemen kom je altijd met linkjes naar overwegend joodse ‘kopstukken’”

  Dat is inderdaad het geval bij 9/11, immigratie, amerikaans imperialisme en de financieele crisis. Om de eenvoudige reden dat ze daarin een beslissende rol spelen.

  “Ik begin me toch wel enigzins zorgen te maken over je motieven.”

  Nobele do-gooder VmaX kan toch de verleiding niet weerstaan gebruik te maken van de aloude linkse tactiek om de tegenstander als latent ‘evil’ af te schilderen. Dat heeft voor onze nobele vriend het voordeel dat hij niet hoeft in te gaan op de argumenten die te berde worden gebracht via die linkjes. Dat scheelt een hoop moeite, bovendien voelt VmaX zich wellicht niet zo geheel zeker van zichzelf dat hij een dergelijke discussie kan winnen.

  Demoniseren is derhalve veiliger. Jammer voor VmaX dat steeds meer mensen daardoor heen gaan zien. Links is toch echt op zijn retour, nog niet boven in de stuurhut, maar onder het dek is de lading stevig aan het schuiven.
  VmaX reageerde op deze reactie.

 18. @Ron Paul Fan:

  Als ik op al je NWO/gemene joodse pikkeboeven linkjes in moet gaan die je bij elke discussie er weer in schuift zal elke discussie verzanden in hetzelfde eindeloze gelul die in elke conspiracy theorie discussie weer naar voren komen.

  Ik demoniseer overigens helemaal nix, ik probeer alleen je motieven boven water te krijgen waarom jij overal de joden bij moet betrekken en waarom je zoveel waarde hecht aan het verwijderen van ethnische onzuiverheden uit onze maatschappij.
  zie: @Ron Paul Fan:

  Overigens dat ‘links’ op zijn retour is kan ik alleen maar toejuichen 😉

 19. Faillissementen horen toch bij het kapitalisme?
  Evenals vertrouwen op de waarde van de onderpanden? Die echter waardelozer werden, door vraag en aanbod?
  Misgegokt dus, door die banken.
  Zojuist las ik het boekje van O’Rourke, over Adam Smith.
  Ik weet zeker dat als Smith hier zou posten, hij direct door de Spynoses, Hartmannen en Andr’s, verketterd zou worden wegens ongewenste opvattingen m.b.t. belastingen b.v.
  Die een bewijs van z’n foute instelling zouden zijn.
  HAha (2 is wel genoeg).

 20. E-mail aan onze “volksvertegenwoordigers”:
  Nadat ik gister las dat de Nederlandse roverheid “zeer terughoudend” zou zijn met ingrepen in het particuliere bedrijfsleven, vroeg ik me al af hoe lang het zou duren voor er ingegrepen zou worden. Tot mijn grote verassing gebeurde dit nog sneller dan ik zelf dacht… Net zoals de Iraakse minister voor propaganda is het in het hele westen tegenwoordig een gewoonte geworden burgers voor te liegen. Als je tegenwoordig gerust gesteld wordt is het zo goed als zeker dat het gelogen is.

  Net zoals de Amerikaanse overheid gaan wij nu dus ook de winsten privatiseren en de verliezen socialiseren. Waren we tot voor kort nog zacht fascistisch, (grote bedrijven in bed met grote overheid), nu zijn we vol op weg naar echt socialisme en gaan we bedrijven nationaliseren. Ondertussen staan de kranten vol met “kapitalisme heeft gefaald”, terwijl de kern van het probleem met overheidsinterventie te maken heeft. Jaren lang hebben we de rente’s kunstmatig te laag gehouden met de centrale banken, en is de wereld overspoeld met goedkope credit. Alle overheden hebben wetgeving gemaakt waardoor rente’s aftrekbaar waren of banken werden verplicht subprime leningen te verstrekken. Alles in de naam van “iedereen een huis, geld of niet…”, maar ondertussen werdt de marktwerking vernietigd en werden de bubbels opgeblazen. En nu komen alle “leiders” zeggen dat er meer van het gefaalde “overzicht” nodig is, ondertussen worden er miljarden aan nieuwe € / $ bijgetoverd voor krediet injecties en god weet wat meer.

  In de US begint het volk langzaam aan wakker te worden, de politici worden overspoeld met dit soort mailtjes / telefoontjes etc. Het Amerikaanse volk is op nieuw zijn geschiedenis aan het leren, en komt er achter dat er vanaf de geboorte van de US een ideologische oorlog gevoerd is over de macht van geld creatie. Het is te hopen dat voor de 3de keer een Centrale bank in de US wordt afgeschaft. Als we op het huidige pad doorgaan zal de inflatie zwaar omhoog gaan zoals de Oosterijkse school van economie al jaren heeft verkondigt.

  Als de bankrovers die Nederland besturen een beetje moraal hebben laten ze bedrijven die slecht presteren falliet gaan en zorgen ze dat de belasting omlaag gaat zodat mensen meer koopkracht hebben. Helaas verteld mijn 24 jaar ervaring dat jullie de belastingen zullen verhogen en de elite een mooie bailout kado geven. Jullie zullen ten alle kosten de marktwerking willen verkomen en de prijzen hoog willen houden, en daardoor deze resessie verergeren tot een regelrechte depressie.

  Mocht na dit betoog iemand zin hebben in meer informatie dan raad ik hem aan naar de volgende websites te gaan.

  http://mises.org/story/3128 De Bailout reader voor een uitleg van deze crisis gebruik makende van de Austrian theory of money, banking, and credit cycles.
  http://www.Lewrockwell.com 1 van de best bezochte websites in de VS voor nieuws over grote overheid.

 21. Project L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest —
  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

 22. wat nu echt interessant is aan wat Wijffels zei:

  Hoezo kredietcrisis? Er is ook nog een voedselcrisis, een energiecrisis, een steeds toenemende kans op pandemie…

  En dat staat hier niet omdat we hier verzanden in een stukje welles nietes over de overheid; een mens kan nog zo libertair zijn, maar belangen kan je daarmee niet veranderen. Ergo: libertaire inslag is goed als het gepaard gaat met bewustzijn van de wereld om je heen, zoals dat SOMS het geval is. Zie Van Houten aan het einde van de 19e eeuw. Zie het gezegde “noblesse oblige”.
  Zo dit ontbreekt ontaardt “libertair” in gestoord gedrag.
  Sorry, maar het is niet anders. 60.000 miljard aan “verzekerde” leningen? Wat zijn verzekeringen in dit geval?
  Als deze spiraal aanhoudt dan komt er een enorm tegeneffect op gang…. Iemand al bedacht hoe het verder gaat met de war on terrorism? De verslindende oorlog in Irak?
  Er is meer in de wereld dan olie, maar onze wereld drijft op een plas olie. Zo dat verdwijnt worden we met een klap op de aarde teruggeworpen. Moeder aarde, waar de zon schijnt en de regen valt ondanks alle getob van de tovenaarsleerling mens. Dan gaat het wel weer volgens de regels van moeder aarde.. En nee, ik hoor niet bij de linksmensen of de fanate natuurjongens.
  Onze familie is sinds e e u w e n libertair, zonder blinddoek van uitsluitend eigenbelangen voor. Anders hou je het namelijk niet vol.

  Het beste voor allen in alle bescheidenheid, wens ik.
  You ain’t seen nothing yet.

  Addy.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 23. @addy:

  “Hoezo kredietcrisis? Er is ook nog een voedselcrisis, een energiecrisis, een steeds toenemende kans op pandemie…(-) You ain’t seen nothing yet.”

  Wat je zegt Addy ! Vergeet Apophis niet:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/03/na-de-global-warming-komt-apophis/

  ======
  “You shall be free indeed when your days are not without care nor your nights without a want and a grief, But rather when these things girdle your life and yet you rise above them naked and unbound.”
  — Kahlil Gibran

 24. Het Wallstreet-vriendelijke Forbes Magazine laat hier iemand aan het woord die een totale ineenstorting van het financieele systeem voor mogelijk houdt, geinitieerd door een ‘moeder van alle bank runs’.

  Een paar citaten:

  When investors don’t trust even venerable institutions like Morgan Stanley and Goldman Sachs, you know that the financial crisis is as severe as ever. When a nuclear option of a monster $700 billion rescue plan is not even able to rally stock markets, you know this is a global crisis of confidence in the financial system.

  And if this run accelerates–as it may now–a total meltdown of the U.S. financial system could occur.

Comments are closed.