De nota, (nog steeds miljoenennota genoemd) wordt dinsdag officieel gepresenteerd door de Minister van Financiën, Wouter Bos (PvdA) en daarin is bepaald wat er met het belastinggeld dat hij buit kan maken, moet gaan gebeuren.
Het moet wel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd, maar dat stelt nooit veel voor omdat door o.a. partijdiscipline de drie regeringspartijen toch al de meerderheid hebben. Maar ja, het geeft het volk de indruk dat er “democratie” is!
 
Die nota, nu nog geheim, is ondertussen wel uitgelekt en de NRC publiceert de essenties. De NRC heeft zich ook niet akkoord verklaard met het embargo.
Zie het artikel: “Met jongleren krijgt Bos de begroting rond” 
De hoofdverdeling van de nota staat netjes in de krant, maar het vereist wel tijd en deskundigheid om goed te begrijpen wat er nu precies in staat.

De meeste mensen zullen niet begrijpen wat er allemaal precies met hun zuur verdiende centen, die opgeëist zijn als belasting, nu wordt gedaan. Maar het zal wel de bedoeling zijn dat niet iedereen alles begrijpt. 

Spontane opmerkingen van “een oprechte amateur”: (naar de getallen van de NRC)

Zo staat er bvb aan Inkomsten 151,8 Mrd totaal en nog “Niet-belasting ontvangsten” 30,6 Mrd en Gasbaten 14,1 Mrd. Samen 196,5 Mrd.  

Vragen, wat zijn “Niet-belasting ontvangsten”?, (toch zeker ook geld van de burgers?) en kan het aardgas niet goedkoper geleverd worden aan de burgers?.  

De uitgavenkant zegt 179,0 Mrd.
Hierop kunnen we terugkomen als er meer details bekend zijn, maar in eerste instantie lijkt ons, zonder details te weten en zonder al te grote problemen, dat de volgende bezuinigen snel doorgevoerd moeten kunnen worden: (als de wil er zou zijn!) 

De 35 Mrd OCW: zeker 5 Mrd aan schilderijtjes, dansjes, muziek en andere subsidies:    (5)
Op sport, van de 14,6 Mrd  VWS zeker 4 Mrd; die moet iedereen maar zelf betalen, (4)Ontwikkelingssamenwerking bespaar 5 Mrd,   (5)
Defensie: haal militairen terug uit buitenland  2 MRD   (2)
Koninkrijksrelaties? Schiet de burger daar wat mee op? Bezuinig 2 Mrd,   (2)
Jeugd en Gezin is geen taak van de overheid. Om te beginnen 30% schrappen:   (2)
Wonen, wijken, Integratie is geen overheidstaak. Schrap om te beginnen 20 % is (1)
Economische Zaken moet geprivatiseerd. Schrap nu 50%, is 1,5 Mrd.   (1,5)
Schrap landbouwsubsidies:   (1) 
De “Overigen” kun je beslist ook nog tot de helft terugbrengen, besparing 4 Mrd;  (4)Samen 26,5 Miljard belastinggeld bespaard,  oftewel een korte termijn belastingverlaging mogelijk van bijna 20 %.
Wat zou de economie daarvan kunnen opbloeien! 

 

 Natuurlijk is dat alles zeer globaal en nadere studie is nodig. Als dit dan gedaan is, gaan we echt kijken welke posten nog geschrapt kunnen worden. 
Maar het geeft wel aan wat er korte termijn al mogelijk zou kunnen zijn.
Als we inderdaad een kleinere overheid willen.

Misschien kunnen meer deskundige bezoekers commentaar leveren (en misschien nog meer snelle besparingen opnoemen).

En misschien geven de officiële cijfers van Wouter Bos ons na dinsdag nog aanleiding om er nog gedegener op terug te komen. Besparingsideeën van lezers zijn welkom!

12 REACTIES

 1. Als die aardgasbaten weg zijn heeft de overheid een groot probleem is mijn conclusie.

  Of niet natuurlijk als je in je uitgaven snoeit. Ik heb volgens het paretoprincipe van grote vissen eerst even het gat van de aardgasbaten dubbel en dwars gedicht;

  Buitenlandse zaken 12.5 miljard; bezuiniging van 25%. Zit hier trouwens ook de afdracht aan de EUSSR in? Zo ja; voor dit onderdeel -100%.
  Bin. Zaken 6.1 miljard; koninkrijkrelaties -100% rest -10%
  Defensie 8.5 miljard; -20% buitenlandse missies stoppen en voor versterking binnenlandse veiligheid gebruiken
  Soc. zaken 22.2; -50% kijk dat schiet op 😉
  Wonen, wijken en integratie; -100% absoluut geen taak van de overheid.
  Gemeentefonds; -10% is een begin. Overbrengen van landelijke taken naar lokaal niveau. Provinciale uitgaven natuurlijk -100%.

  Deze +/- 25 miljard lijkt me een mooi beginnetje 🙂 . Hierbuiten zijn natuurlijk nog een aantal kleinere vissen die je zo voor 100% weg kan snoeien.
  Overschot NIET gebruiken voor terugdringen van de staatsschuld maar rechtstreeks terug naar de burger zolang we aan de euro geplakt zitten. Italië e.a. financiële puinhoopstaten mogen er niet met onze zuurverdiende centen vandoor gaan.

 2. Dooruit de EUSSR te stappen krijgen we ook een positief effect op de economie d.m.v. minder regelgeving, dat is goed voor de inkomsten van het rijk. Ook kunnen we dan een eind maken aan de euro-inflatie, als wij teminste wel een streng monetair beleid voeren: dat is goed voor de koopkracht van je inkomsten en spaargeld.
  GB reageerde op deze reactie.

 3. @sem:

  Op korte termijn zullen we heel veel last hebben van uit de EUSSR en de euro stappen. Het point of no return is eigenlijk al gepasserd of in ieder geval heel dicht benaderd. ALS het al (militair) wordt gepikt door de grote landen zullen ze op allerlei manieren proberen de nederlandse economie en export de nek om te draaien.
  Men moet economische samenwerkingsverbanden proberen te zoeken met Scandinavische landen (noorwegen/zweden) en eventueel ook rusland als het tot die EUSSR sancties komt.
  Op langere termijn is uit de EUSSR stappen een godsgeschenk op alle fronten. Daarvan ben ik overtuigd.

  Het is mij bv een raadsel waarom een financieel gezond land als Finland (zie grafiek in miljoenennota) tot de EUSSR toegetreden is.

  sem reageerde op deze reactie.

 4. @GB: De politiek van die landen gaat dat inderdaad niet pikken, maar voor het volk van die landen is het een signaal dat het ook anders kan. De Britten zullen daarna de neiging hebben om ook uittetreden, zeker als de torries en de UKIP de verkiezingen winnen. De normale Duitsers en Fransen zullen ook niet er zomaar mee akkoord gaan dat Nederland geboycot en/of aangevallen wordt door hun eigen landen zullen ons ook als voorbeeld zien. De EUSSR en de euro worden een stuk ongeloofwaardiger als er ook landen uit gaan, inplaats van erin gaan.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 5. De VVD wil ook iets. Zij volgt onze lijn!!!!
  Arend Jan Boekestijn stelt ook een paar bezuinigingen voor, maar komt slechts tot 2,2 Mrd.
  Wij noemen dat “klungelen in de marge”, en hebben aan Arend Jan het volgende bericht gestuurd:
  —————————————————— |
  Beste Arend Jan,
  Ik las de VVD bezuinigingen op de begroting.
  U bent op de juiste weg, maar het blijft klungelen in de marge.
  Wilt u (ook als VVD) succes hebben, dan moet u het beter en principiëler aanpakken.
  Zie:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/09/een-betere-miljardennota/#more-53718

  Uw commentaar stel ik op prijs,
  ir. Hub Jongen
  ——————————————————————

 6. @sem:
  Juist.
  Ook geldt daarbij dat als Nederlandse ondernemers betere, goedkopere producten leveren, dat ze die allemaal graag willen hebben!
  De politieke boycot stelt niet veel voor.

  Misschien mogen we niet meer meevechten in Afghanistan!!!!

 7. Ik pak even de wat duidelijkere samenvatting v/d miljoenennota van vorig jaar erbij:

  Uitgaven (in miljarden)

  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 32,5
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23,9
  Gemeente- en Provinciefonds 17,3
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13,8
  Nationale schuld (rente en leningen) 13,8
  Buitenlandse Zaken / Internationale Samenwerking / EU 13,3
  Verkeer en Waterstaat / FES en Infrastructuurfonds 9,0
  Defensie 7,9
  Jeugd en Gezin 5,8
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5,7
  Justitie 5,5
  Wonen, Wijken en Integratie 4,0
  Financiën 3,7
  Economische Zaken 2,4
  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2,3
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1,2
  Diversen 6,7

  Totaal 168,8

  Inkomsten (in miljarden)

  Belasting op inkomen, winst en vermogen
  Loon- en inkomstenbelasting 44,7
  Vennootschapsbelasting 18,8
  Dividensbelasting 3,2
  Successierechten 2,0
  Kansspelbelasting 0,2

  Kostprijsverhogende belastingen
  Omzetbelasting (BTW) 43,4
  Accijnzen 10,6
  Belastingen van rechtsverkeer 6,2
  Belastingen op milieugrondslag 4,8
  Belastingen op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) 3,6
  Motorrijtuigenbelasting 3,2
  Invoerrechten 2,2
  Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en andere producten 0,2
  Luchthavenbelasting 0,2
  Verpakkingen belasting 0,2
  Belasting op zware motorrijtuigen 0,1

  Niet-belastingontvangsten (waarvan € 9,2 miljard gasbaten) 24,6

  Totaal 168,2

  Aan de uitgaven kant kunnen deze posten weg:
  -Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 32,5
  -Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23,9
  -Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13,8
  -Jeugd en Gezin 5,8
  -Wonen, Wijken en Integratie 4,0
  = 80 mld
  De overige uitgaven kunnen met 20% gereduceerd worden.
  (van 88,8 mld naar +/- 70 mld)
  Dit alles zal geleidelijk moeten gebeuren zodat de private sector de kans krijgt dit over te nemen.

  Vervolgens kan aan de inkomsten kant de volgende belastingen worden opgeheven:
  -Loon- en inkomstenbelasting 44,7
  -Vennootschapsbelasting 18,8
  -Omzetbelasting (BTW) 43,4
  Dat ziet u goed, geen inkomstenbelasting meer en geen BTW meer. Probeer eens voor te stellen wat een enorme economieboost / koopkrachtverbetering dat zal opleveren.

  Op de lange termijn is het streven natuurlijk het volledige herstel van de nachtwakerstaat, gefinancieerd door vrijwillige bedragen. Dit lijkt me echter een stevig begin.

  Scrutinizer reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 8. @Devidas: Leuk begin. Zelf zie ik het als volgt:

  – Justitie: 4 mrd (na wat bezuinigen)
  – Defensie: 7 mrd (zonder missie Afganistan)
  – Nationale schuld: 14 mrd

  Totaal: 25 mrd – rest zijn geen overheidstaken

  Financiering uit

  – kosten justitie: 4 mrd (te voldoen door verliezende partij of diens verzekeraar)
  – btw (verlaagd): 21 mrd

  ALLE andere belastingen worden afgeschaft. Dat scheelt ook een wirwar aan regeltjes (die de dynamiek belemmeren) en aan ambtenaren(salarissen).

  Met gasbaten wordt de staatschuld afgelost. Om dit te bespoedigen, wordt er ook massaal geprivatiseerd: Schiphol, NS, DNB, FMO, scholen, hospitalen, snelwegen, politiekorpsen, gevangenissen, energie en waterbedrijven, lokaal OV …
  Naar alle verwachting schiet er netto fors wat over. Dat geef je dan als eenmalige bonus aan ouderen die voortaan geen AOW meer ontvangen, na jarenlang premie te hebben betaald.

  De enorme belastingverlaging (en burocratievermindering nu er nog maar 1 enkele belasting bestaat met een flat rate!) zal zo’n dynamiek opleveren dat dit resulteert in zoveel bijkomende groei dat het gehalveerde btw-tarief binnen de kortste keren een overschot oplevert. Hierdoor kan het dan verder verlaagd worden.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas: ”
  @Scrutinizer:

  Goede reacties.
  Hoe kunnen we meer mensen ervan overtuigen dat dit de richting is voor een welvarende toekomst voor ons allemaal?

  BTW, gisteren aan TV iemand:
  De “miljoenennota” is een “Bos (J)Atlas”

  Blijkt dat er toch meer mensen zijn die het licht beginnen te zien.

 10. “dat het gehalveerde btw-tarief binnen de kortste keren een overschot oplevert. Hierdoor kan het dan verder verlaagd worden.”
  .
  Even een zwartkijker zijn: als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan politici vanzelf weer meer (cadeautjes) uitgeven waardoor het overschot weer een tekort wordt. Zietjes kun je namelijk heel erg goed kopen, dat doen politici al jaren.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 11. @Freek:
  “Zietjes kun je namelijk heel erg goed kopen, dat doen politici al jaren.”

  Daarom wordt het in een “libertarische samenleving”voor de paar politici die dan eventueel nog over zijn, onmogelijk gemaakt om cadeautjes uit te delen. Er is dan niets wat mogen uitdelen.

 12. Interessant is dat de voorganger minister van financieen, Gerrit Zalm, in Buitenhof vertelde dat hij het niet eens met deze begroting en dat Wouter geen degelijk werk levert
  Er komen te weinig inkomsten voor de staat, DUS hadden er minder uitgaven moeten staan.
  Zalm zit wat dat betreft op onze toer.
  Wij willen echter HEEL VEEL MINDER uitgaven van de staat.

Comments are closed.