Ooit gehoord van een “Belangenvereniging van Uitkeringsgerechtigden”?
Een vereniging van speciale mensen met speciale rechten?
Het is weer een duidelijk voorbeeld van verkrachting van het begrip “rechten” en van hoe “normaal” de mensheid in Nederland die term weer slikt. 
 
Ik schrik zelf al van het woord “UitkeringsGERECHTIGDEN” en vraag me onmiddellijk af welk RECHT en ten koste van WIE. 

En gaat het wel om “Rechten” of wordt hier dit woord weer misbruikt in de plaats van: “door de overheid verstrekte gunst”? Of in plaats van: “door politici gemaakte afspraakjes”? 

Voor het begrip “Recht” verwijzen we naar onze “WOORDENLIJST”  om duidelijk te maken waar we het over hebben.

Daarin staat o.a. dat een Recht een vrijheid is die de mens van nature heeft.
“Wettelijke rechten” zijn in feite “afspraakjes” die door een meerderheid in het Parlement worden gemaakt, en tot “wet” verheven.
Een privilege of voorrecht, is een recht dat iemand anders verleent en die dat dus ook weer kan afnemen. En dat meestal gaat ten koste van anderen die het moeten opbrengen. Dit soort “rechten”zijn dus een contradictie want ze schenden het recht van anderen. 

Een belangenvereniging van uitkeringsgerechtigden heeft het niet over de natuurrechten, maar over de wettelijke rechten, door het parlement gemaakt en die ten koste gaan van degene die deze de voordelen MOET leveren. 

Om te beginnen dus minstens alle subsidies aan dergelijke belangenverenigingen stopzetten.

Als mensen zichzelf verenigen om gezamenlijk voor hun belangen op te komen, is dat prima, zolang ze niet anderen gaan dwingen. Ook niet via de overheid.

14 REACTIES

 1. Hebben sommige mensen meer rechten dan anderen?

  In de praktijk, ja.

  Het is niet alleen het hebben van rechten wat van belang is, maar ook de mogelijkheden wat betreft het inzetten van middelen, om rechten te behalen enz.

  Het hebben van de mogelijkheid om een allerlei juridische specialisten in te zetten is op allerlei wijzen geconditioneert. Financiele condities, personele condities enz.

  Dit is de intentie, tenslotte wordt de aandacht vooral gevestigd op ‘rechten hebben’en het ‘verplichtingen hebben’ nogal uit de aandacht gehouden.

  Een van de toepassing van het verdeel en heers principe.

  Een beproefd principe.

  .

 2. Rechtspersonen (what’s in a name?) hebben ook al van die ‘rechten’. Fortis bijvoorbeeld wordt nu “Volkseigener Betrieb” vanwege een vermeend maatschappelijk belang (wat dat ook zijn mag). Een kleine onderneming welke ook een ‘maatschappelijk belang’ vertegenwoordigt en failliet gaat wordt door de belastingdienst verkocht voor wat het nog waard is of de inboedel. Niet dat de staat bedrijven hoort te subsidieren, maar Fortis had van mij failliet mogen gaan net als elk ander bedrijf met een slechte directie.

 3. (Ik schrik zelf al van het woord “UitkeringsGERECHTIGDEN” en vraag me onmiddellijk af welk RECHT en ten koste van WIE.}

  Als ik het verkeerd interpreteer dan lees ik dat het van ikke ikke is en de rest kan stikken. Totdat uzelf failliet gaat en een echtscheiding meemaakt en op de staat aangewezen bent opdat u weer op eigen benen kan staan. En dan hebben we het niet eens over arbeidsongeschikt of geboren gehandicapten. Ik hoef niet eens een link met het verleden te leggen nietwaar?

  Dan the Trafficman reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer reageerde op deze reactie.

 4. (Ik schrik zelf al van het woord “UitkeringsGERECHTIGDEN” en vraag me onmiddellijk af welk RECHT en ten koste van WIE.}

  Als ik het verkeerd interpreteer dan lees ik dat het van ikke ikke is en de rest kan stikken. Totdat uzelf failliet gaat en een echtscheiding meemaakt en op de staat aangewezen bent opdat u weer op eigen benen kan staan. En dan hebben we het niet eens over arbeidsongeschikt of geboren gehandicapten. Ik hoef niet eens een link met het verleden te leggen nietwaar?

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 5. @Indigo:

  Ja, je kan pech hebben in het leven. Maar waarom zou je dan gelijk van anderen moeten gaan stelen ? Is het soms hun schuld dat je pech hebt ? Er zijn bovendien genoeg alternatieven voorhanden.

  Als een bedrijf failliet gaat zijn het niet alleen de aandeelhouders en andere financiers die pech hebben. Ook toeleveranciers en afnemers zijn de dupe, en de werknemers en hun gezinnen.

  In een vrije markt is het heel goed mogelijk dat al die partijen de handen ineen slaan om het bedrijf alsnog te redden (dmv doorstart, nieuw management, herfinanciering, nieuwe produkt/markt-combinaties, etc). Daar heeft iedereen belang bij. Een overheid heb je daar echt niet voor nodig.

  Indigo reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong:

  Jij noemt het stelen, ik noem het delen. Ik denk dat je dat kan proeven in een land als Gambia. Daar moeten ze alles delen. En dat zal net zo hard verdwijnen naarmate de welvaart vooruit gaat.

  Maar ook jouw visie is niet geheel verkeerd. Immers betalen de werkende mensen veel belasting, maar is het niet de overheid die steelt? Zoals Wilders zo droogjes opmerkte, 100 miljard. Dat zou beter verdeeld kunnen worden onder de mensen die te lijden hebben van de drammende ambities van het kabinet. En daarom stijgen de spanningen in het land.

  Het geld moet ergens vandaan komen, en zeg nu zelf; boodschappen doen is ook overleven. 😉 Immers is alles dankzij Zalm dubbel zo duur geworden. En belastingen is in die optiek dus diefstal. Maar zou je er humane dingen mee doen, dan lijkt het mij raar als je daar tegen bent.

 7. “Jij noemt het stelen, ik noem het delen.”

  Dat lijkt me niet. Delen doe je nog altijd vrijwillig. Degenen van wie dat geld was is niets gevraagd.

  Ook al doe je goede dingen met geld dat niet van jou is, dan nog is het onbehoorlijk.

  Hoe zou jij het vinden als ik een greep in je portefeuille deed en dat geld aan je buurman gaf ? Misschien kon jij dat geld helemaal niet missen. En als je het wel kon missen had je het misschien aan iemand gegeven van jij weet dat die het nog veel beter kan gebruiken.

  De overheid heeft zich daar gewoon niet mee te bemoeien.

  Indigo reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong:

  Maar je bent dus niet afkerig om mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om zichzelf te bedruipen, carriere maken enzo, om die door middel van een soort fonds te helpen. En die mensen die kunnen werken moeten verplicht aan het werk. Ik doel op de Polen die in de kassen werken, terwijl onze jeugd blowend zichzelf kapot vervelen.

  Ik moest vroeger mijn eigen brommer verdienen door te werken op het land. En dat is goed.
  Maar ik persoonlijk heb er geen bezwaar tegen om mensen te helpen, ik kan een persoon als voorbeeld geven die vanwege een handicap aan haar lichaam niet meer kan werken. En het leven zou voor die persoon zo prettig zijn als er een prothese voor haar was, ware het niet dat die persoon ’te jong’ is. Maar wel prachtwijken volpompen met geld. DAT noem ik onbehoorlijk. Maar geld afpakken van mensen op jouw gedachte is ook verkeerd. Maar dat heeft niets volgens mij met humaniteit te maken. Anders krijgen we net zo’n kaste-systeem als in India.

 9. @Scrutinizer:

  Het woord gerechtigde is volgens mij geboren uit criteria, voor wie er in aanmerking komt om een uitkering te krijgen. Het is niet een recht zoals gesuggereerd wordt. Sorry, maar dat komt mij egoïstisch over.

 10. recht op een uitkering heb je best wel snel, en is geen vies woord zoals Hub schrijft.

  onderscheidt moet worden gemaakt tussen de gerechtigden (betekent niet datz e aanspraak maken), de ontvangers (warvan niet vast staat dat zij gerechtigt zijn). discrepanties tussen beiden zijn zorgelijk.

  als ik binnen ons twijfelachtige systeem jarenlang strafpremies heb moeten betalen omdat ik niet ziek werd, vindt ik dat ik een valide ‘claim’ heb op mijn eerder betaalde geld, en dus recht heb.

  het problem zit bij de ongerechtigde uitkeringsontvangers in Nedeerland. nooit een premie betaald, wel elke maand ontvangen en ondertussen te lui zijn om dankbaar hun bek te houden.

  Indigo reageerde op deze reactie.

 11. @bart:

  Daar heb je wel een punt. Maar er zijn ook mensen die er niet om gevraagd hebben om vroeg gehandicapt te zijn, en dan aangewezen zijn op steun van de overheid. Maar ik ben het wel met je eens dat er profiteurs zijn, zowel allochtoon als autochtoon. Vroeger werden gezonde mensen die ontslagen werden door hun bedrijf massaal de WAO ingeloosd. Dat kan natuurlijk niet, het was bedoeld voor mensen die dermate behept zijn met een handicap dat ze of niet volledig of ten dele kunnen werken.

  Dus daar zit de nuance. En over welke mensen heb je het die dankbaar hun bek moeten houden?

 12. “er zijn ook mensen die er niet om gevraagd hebben om vroeg gehandicapt te zijn, en dan aangewezen zijn op steun van de overheid.”

  Niet op ‘de overheid’ maar op ‘de samenleving’. De overheid hoort zich niet te bemoeien met privé initiatieven waarin mensen elkaar helpen.

  Verder is iemand die ‘gehandicapped’ is niet zoveel anders dan een ‘valide’ persoon. Mensen die niet in coma liggen kunnen gewoon hun eigen brood verdienen. Kijk naar Stephen Hawking, die is grotendeels verlamd en die geeft nog overal lezingen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

  “ik ben het wel met je eens dat er profiteurs zijn, zowel allochtoon als autochtoon.”

  Dat ontstaat vanzelf als je zo dom bent om één systeem met dezelfde criteria voor 16 miljoen mensen te willen laten gelden. Er vallen dan altijd mensen buiten de boot die wel recht op een uitkering hebben maar hem niet krijgen. En er zitten mensen tussen die volgens de geest van de wet geen recht hebben, maar volgens de gebrekkige regeltjes wél en dan toch een uitkering krijgen.

  Zoiets los je alleen maar op door de overheid uit het hele sociale zekerheidssysteem te halen en dit gewoon over te laten aan particuliere verzekeraars en liefdadigheidsinstellingen. Die kunnen immers heel individueel en flexibel werken. Doen ze dat niet dan doet de concurrent het wel. Bij het monopolie dat de overheid nu heeft is geen enkele verbetering mogelijk.

Comments are closed.