Dat zou je uit de ontzettend vage officiële berichten wel kunnen concluderen. Een hele unit van 24 soldaten is op non-actief gesteld als gevolg van een meningsverschil met hun commandant. (Uit Dutchnews). De soldaten weigerden unaniem een order uit te voeren.
 
Het gaat niet leuk met het leger in Uruzgan. Kennelijk zijn er problemen. De verklaringen er komen verdienen een onderzoek naar het waarheidsgehalte.

Daar komt dan bovenop dat hun hoogste baas, de minister van oorlog Eimert van Middelkoop (CH) een verklaring uitgeeft waarin hij verteld dat het hem gelukt is zijn dienstplicht uit te stellen totdat het niet meer hoefde. Want de dienst zou niets voor hem zijn. Hij zou er doodongelukkig zijn.
Ik kan me dat best voorstellen, al heb ik zelf een heel fantastische diensttijd gehad.
Maar ik kan me niet voorstellen hoe zo’n man dan minister van oorlog kanen wil worden? Een zekere hypocrisie zal hem waarschijnlijk niet vreemd zijn. Mooi baantje?
Zou hij misschien last hebben van het gebod:”Gij zult niet doden”?

En nu lezen we bovendien in TROUW:”Gewonden door gebrek aan materieel in Uruzgan”.

“In een brandbrief klagen pelotonscommandanten uit Uruzgan dat ze door problemen met het materieel hun missie niet goed kunnen vervullen. Staatssecretaris Jack de Vries van defensie erkent dat er problemen zijn, maar volgens hem leidt dit niet tot extra gevaar voor de militairen.”
Uiteraard dat Jack de Vries dat ontkent. Daar is hij voor gehuurd. Maar toch: “Hij gaf aan dat het bericht over gebrek aan materieel en reserveonderdelen geen onzin is. „Daarom hebben we ook om meer geld gevraagd”.
Natuurlijk! U betaalt te weinig! Dat is het. U bent het schuld dat er gebrek aan materieel en onderdelen is. We zullen dat goed maken bij de volgende belastingheffing.

De veel gebruikte libertarische (overdreven?) stelling dat alles wat de overheid doet mis gaat, krijgt hier toch weer meer steun!

5 REACTIES

 1. Een peletonscommandant heeft te luisteren naar zijn meerdere(n).
  Neemt niet weg dat hij zijn verstand moet blijven gebruiken.

  Er zijn uit de krijgsgeschiedenis plenty verhalen over afgeslachtte eenheden die door een meerdere ter opoffering/afleiding werden aangeboden.

  Wanneer een hogere officier om hem moverende redenen jouw peleton door een vallei wilt sturen en je weet dat het wemelt van de vijand en je geen enkele kans maakt, moet je weigeren. Wanneer een ander peleton dan gestuurd en afgeslacht wordt heb je gelijk.
  Je carriere binnen de krijgsmacht is dan wel naar de klote maar jij en je mannen leven nog. Met kerst krijg je dan misschien extra postkaarten van ze 😉

  Wanneer echter 24 soldaten weigeren hun taken uit te voeren omdat ze niet genoeg materieel/reserve-onderdelen hebben is dat onzin.
  Je het immers nooit genoeg materieel. Je wilt altijd meer en betere spullen, logisch want je leven hangt er vanaf. Maar min. def. is ook gewoon een burocratie.
  En ik denk dat de Taliban ook betere en meer spullen wil 😉

  Dus die NL-soldaten moeten worden gestraft.
  Omdat zij in oorlog zijn moet dat nog strenger dan in vredestijd.
  Misschien is het echter een opzetje (tis immers in het nieuws) en worden die 24 soldaten gebruikt om politiek meer knaken binnen te halen (Daar zijn het immers soldaten/kanonenvoer voor.)
  Jammer voor die jongens, maar dan hebben ze ook indirect het leger gediend. Maar goed, ze leven nog en met een beetje mazzel hebben ze opgelet en een opleiding en cursussen gevolgd waar ze wat aan hebben in de burger maatschappij, exit!

 2. Ik had begrepen dat het meer een kwestie van verschil in ervaring tussen verschillende pelotons was. Dus dat de ouwe stomp de versen rugdekking moest geven in plaats van andersom. Op de radio werd dit getypeerd als een wedstrijdje wie er het verst kon pissen. Het materieelverhaal dook pas later op.
  En ja, de overheid komt chronisch geld te kort, niet alleen het aanleggen van een metrolijntje maar ook oorlogvoeren valt financieel vies tegen. Vooral als je met een onduidelijke missie met een open einde in een zanderige omgeving bezig bent het statuur van zittende bewindslieden te verhogen.

 3. Van Middelkoop had ook aangegeven dat hij moeite had met de gezagsverhoudingen die in het leger gelden.
  Ik neem aan dat ie er dan ook geen problemen mee heeft dat die soldaten geen orders van hun meerdere uitvoeren?

  Wel consequent blijven in deze Middelkopie 🙂

 4. Volgens mij is er in elk leger ter wereld altijd een zekere spanning aanwezig. Enerzijds moeten soldaten orders uitvoeren, zelfs als ze het er niet mee eens zijn, omdat slechte gehoorzaamheid duidelijk de prestaties van het leger negatief beinvloed. Anderszijds beinvloeden slechte officieren de prestaties ook negatief, dus is het logisch dat manschappen daar uiteindelijk over gaan morren.

  Dit is dus altijd een spanning. Hoe slecht moet een officier zijn voordat je zijn orders mag negeren?

  En zoals Peter de Jong al opmerkt: In de Vietnam oorlog werden slechte officieren dus gewoon vermoord. Tsja. Dat is misschien nog helemaal niet zo’n slecht systeem.

  Los van dit alles moet Middelkoop natuurlijk onmiddellijk aftreden. Een minister van defensie die zulke dingen zegt over het leger. Dat kàn natuurlijk echt niet.

Comments are closed.