Mark Steyn krijgt vaak te horen dat hij anti-islam is. In een lezing voor het Hillsdale College verklaart hij dat dat niet juist is. Maar hij waarschuwt wel dat het “Westen” zelf bezig is aan zijn ondergang.

Vooral ook doordat het waakzaam zijn en de vrije meningsuiting door nieuwe wetten aan banden wordt gelegd.

Steyn klinkt in objectiviteit reëler dan Geert Wilders. 

.Zie:  Lights Out on Liberty 

16 REACTIES

 1. Steyn’s boek “America Alone” zit vol met fouten, verkeerde aannames, extrapolaties, drogredenaties en meer logische fouten. Het is wel zeer goed en onderhoudend geschreven. De data in zijn boek doen vermoeden, alsof Europa bijna “toast” is en nog slecht zo’n 30 jaar heeft, voordat we voorgoed ten ondergaan als de Federatie van post-Democratisch-Socialistisch Eurabië. Het is larie.

  Steyn snapt de logica van demografische ontwikkelingen niet. In zijn boek zitten geen nuances over secularisering bij moslims, geen info over veranderende geboortecohorts (de kinderen die NU geboren worden of <8 jaar, horen immers bij een generatie die erg traditioneel is opgevoed), geen info over dalende vruchtbaarheidscijfers bij allochtone vrouwen, geen info over remigratie, geen info over langer levende ouderen. Niets van dat al.

  Een aantal malen drijft hij de spot met seculiere landen als Zweden en Frankrijk; hij lijkt zich soms wel te verheugen op de Islamisering van die landen. Islamisering? — Not so. Net die landen staan er qua demografische ontwikkelingen nog redelijk sterk voor. Traditionele, conservatieve (vooral Katholieke en Orthodox-Christelijke) landen zoals Polen, Rusland, Italië en Spanje staan er veel slechter voor. Zulke landen kunnen de modernisering veel slechter aan dan het vaak bespotte Frankrijk en Zweden.

  Steyn leunt op zijn humoristische en verleidelijke schrijfstijl om zo veel angstige en teleurgestelde mensen te beïnvloeden met redenaties die simpelweg niet kloppen. Ik zal hier binnenkort eens een stuk over schrijven.

  Steyn heeft niet altijd ongelijk. Hij heeft gelijk, als hij stelt dat de Europeanen meer ruggengraat moeten kweken en bijvoorbeeld zelf hun defensie moeten gaan betalen. Hij heeft ook gelijk dat we de verzorgingsstaat moeten hervormen (of grotendeels afschaffen); we subsidiëren nu armoede.

  Maar Eurabië of de Islamisering van Europa..? Dat is gewoon nonsens. Er is geen enkel empirisch bewijs om dat te staven.
  ffi reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @Jimmy:

  “In zijn boek zitten geen nuances over secularisering bij moslims, geen info over veranderende geboortecohorts”

  Zolang apostaten met de dood bedreigd worden, zal door angst onder apostaten er weinig secularisering zijn en door de enorme sociale druk zullen zij naar buiten toe mohammedaan blijven.

  “geen info over dalende vruchtbaarheidscijfers bij allochtone vrouwen”

  Waarom zouden zij minder vruchtbaar worden?

  “Een aantal malen drijft hij de spot met seculiere landen als Zweden en Frankrijk; hij lijkt zich soms wel te verheugen op de Islamisering van die landen.

  De aanhangers van het ene sprookjesboek zijn natuurlijk eerder geneigd om zich te verzetten tegen de toenemende invloed van aanhangers van een ander sprookjesboek. Dat doet hun “waarheid” geweld aan. Maar het beste tegengif tegen aanhangers van sprookjesboeken is natuurlijk wetenschap en logica en een goede kennis en niet “immuninusatie” met een ander sproojesboek…

  Jimmy reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 3. Steyn heeft blijkbaar Bat Je’or gelezen 🙂
  Op zich een goede zaak dat een “worst case scenario” geschreven wordt dan kun je er in ieder geval over nadenken, het risico is helaas dat er hele volkstammen zijn die er klakkeloos in geloven.

  Wat betreft het ontstaan van Eurabia daar geloof ik persoonlijk geen barst van.
  2 andere scenarios zijn mijns inziens plausibeler.
  Het zou namelijk ook heel goed mogelijk zijn dat op de lange(re) duur Europa voor de ondergang van de extremistische Islam zal zorgen. Of op zijn minst een ernstige scheuring binnen de Islam. Ik geloof namelijk nooit dat de vele vele min of meer geintegreerde moslims (de overgrote meerderheid van de Europese moslims) hun verworven (westerse) vrijheden op zullen geven voor een Iranesque Sharia samenleving in Eurabia.

  Een tweede optie is dat het monster van Europa weer op zal staan. Ik ben de naam van de schrijver even kwijt maar las een stuk over een theorie dat het zeer wel mogelijk is dat Europa zijn bloeddorstige verleden nieuw leven in zou kunnen blazen. De eerste verschijnselen kun je al zien (lees http://www.nujij.nl)
  het is niet geheel ondenkbaar dat als ‘shit hits the fan’ de Europeanen hun oude hobby van pogroms en massaslachtingen weer op zullen pakken.
  Europa zal nooit een Islamitische staat kúnnen worden. Dat staat de cultuur en de geschiedenis niet toe.

  Als je in het woordenboek ‘Xenofoob’ op zoekt staat er een fototje van Steyn achter.

  Jimmy reageerde op deze reactie.
  Jimmy reageerde op deze reactie.

 4. @ffi:

  1) Moslims seculariseren (dan zijn het dus geen moslims meer :-)), vooral in Frankrijk. Bovendien is er geen enkel land ter wereld, moslimlanden inbegrepen, waar moslims zich sterker mee identificeren.

  Zie PEW hier:
  http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=254

  2) Waarom die vruchtbaarheid afneemt? A) economische redenen: kinderen zijn duur, B) secularisering en verwestering, C) hogere leeftijd eerste kind en huwelijk, D) opleidingen en arbeidsparticipatie nemen toe, E) meer acceptatie contraceptie, etc., etc.

  3) Eens, logica is het beste.

  @VmaX:

  Ik beweer niet dat Steyn een xenofoob is of wat dan ook. Hij maakt zich deels terecht zorgen over bepaalde tendensen in de Westerse cultuur die ons verzwakken in onze weerbaarheid. Daar ben ik het best mee eens. Bovendien zijn er wel degelijk grote problemen met de Islam, dat zal niemand nog kunnen betwisten.

  Bezwaren tegen massamigratie van laaggeschoolden uit Derde Wereldgebieden is m.i. geen vorm van xenofobie, maar een teken van realisme. Dat werkt gewoon niet. Die immigranten moeten zoveel hindernissen overwinnen dat dergelijke immigratie per definitie problemen met zich mee zal brengen. Dat betekent niet dat je moslims of Marokkanen zomaar weg moet gaan zetten als “kolonisten”, zoals Wilders recentelijk deed — zeker niet de hier geboren en getogen jongeren. Dat is wél inspelen op xenofobie.

  Wilders gaat dan echt veel en veel te ver.
  VmaX reageerde op deze reactie.

 5. @Jimmy:

  Ik zal zeker niet ontkennen dat er problemen zijn met onaangepaste moslims in de westerse wereld en met extremisten binnen en buiten onze westerse wereld.
  Ik ben zelf nota bene beroofd van mijn laptop door kutmarrokaantjes een tijd geleden (in de trein vanaf schiphol natuurlijk) 😉
  Uit zelfbescherming heb ik uiteraard ook een probleem met massaimmigratie door laaggeschoolden.

  Het probleem is echter idd dat populisten als Wilders de terechte zorgen van de burger aangrijpen om met een extreme (voor de burger aansprekende) visie de gemoederen op te zwepen om daar wat zeteltjes uit te persen.
  Dat werkt polariserend en zou kunnen uitmonden in een selffullfilling prophecy.
  Exact wat Steyn doet met zijn uitspraken die doorspekt zijn met denigerende benamingen voor alles wat niet wit/westers/christelijk is.

  Wat dat betreft kun je Steyn op 1 hoop gooien met Wilders. Beiden polariseren.
  Ik pleit zeker niet voor voortzetting van de multiculturele zachte deken waarmee alle oneffendheden worden bedekt. Ik werd zelf als ‘xenofoob’ weggezet toen ik in de jaren 70 al waarschuwde voor de problemen waar de geimporteerde bewoners van het rifgebergte ons voor zouden stellen.
  Ik waarschuwde toen al voor naderende problemen met de Islam.
  Problemen zijn er om opgelost te worden.
  Polarisatie en westers extremisme zijn echter geen oplossingen, wel begrijpelijk vanuit de primitieve menselijke geest, maar geen oplossingen.

 6. “Uit zelfbescherming heb ik uiteraard ook een probleem met massaimmigratie door laaggeschoolden.”

  Kijk, jij mag blijven. Je maakt me aan het lachen. 🙂

 7. @Hub Jongen:

  Juist niet. Die MedUnie is juist bedoeld om de Mediterrane landen een eigen vrijhandelszone te geven, waarmee zij zichzelf dan kunnen ontwikkelen. Ik vind het juist een uitstekend en buitengewoon medemenselijk initiatief van Sarkozy. Veel mensen migreren naar Europa uit economische noodzaak, Sarkozy helpt die bron van migratie weg te nemen met dit initiatief.

  Zie ook dit interview met de heer Mahbubani over dit onderwerp vanaf ong. 34min.:
  http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/39880046/media/39991351/?bw=bb&player=wmp&media=39991351&refernr=&hostname=www&portalid=programmasites&x=30&y=12#

  @VmaX:

  Ik vind Bat Ye’Or’s complottheorie belachelijk — de populariteit van haar idee beperkt zich gelukkig tot zeer weinig mensen. Zulke mensen zaaien verwarring en angst door desinformatie te verspreiden. Het is zo overduidelijk dat Ye’Or allerlei zaken verdraait.

  Vreemd dat mensen haar verhaal serieus nemen.

 8. @ffi:

  Een tijd geleden zijn er in het geheim opnamen gemaakt in een Moskee in Engeland.

  Deze geheime opnames zijn te vinden op ww.youtube.com

  zoek naar

  Undercover Mosque

  De 6 delen staan op onderstaande links.

  http://www.youtube.com/watch?v=peFQWuk4nuo
  http://www.youtube.com/watch?v=MuCLC8kjWCI
  http://www.youtube.com/watch?v=x5t5EqWX92k
  http://www.youtube.com/watch?v=yMztM0Z7BYE
  http://www.youtube.com/watch?v=V4Zv3BUmwqs
  http://www.youtube.com/watch?v=KvjvNScmTQA

  Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de Imams vinden dat Engeland een Moslim land moet worden.

  Moslims die naar Engeland verhuizen weten dat Engeland geen Moslimland is. Toch zie je dat ze ook daar geleidelijk aan steeds meer eisen gaan stellen aan de Engelse maatschappij. Moslims vinden niet alleen dat de Engelsen zich aan hun regels moeten aanpassen maar aarzelen niet om daarvoor geweld te gebruiken of daarmee te dreigen.
  Onlangs was er zelfs een Bisschop die er op wees dat er in Engeland al diverse no-go gebieden zijn waar je als niet-Moslim je leven niet veilig bent. Dit is in mijn ogen een afschuwelijke ontwikkeling.

  In andere landen van Europa zien we dezelfde ontwikkeling.

  In Duitsland worden scholen nu gedwongen om gebedsruimtes voor Islamieten te creëren.

  In België werden vorig jaar kerstbomen uit de openbare ruimtes verwijderd omdat Islamieten hier aanstoot aannemen.
  In Brussel werd een paar maanden geleden een demonstratie verboden omdat men bang was voor gewelddadige reacties van Moslims. De Belgen zijn dus al bezig hun eigen democratie omzeep te helpen uit angst voor Moslims. Joden zijn in Antwerpen niet veilig in hun eigen woonwijk.

  In Italië probeerden ze een verbod op Christelijke symbolen in openbare ruimtes tot stand te brengen.

  In Denemarken eisen Moslims dat schoolboeken alleen gebruikt mogen worden als deze door Imams goedgekeurd zijn. Schoolboeken mogen alleen op eervolle wijze over de Islam schrijven. Om hun eisen kracht bij te zetten dreigden ze met (boycotacties vanuit Islamitische landen).

  In ons land komen de problemen vooral tot uiting in wijken waar veel jongeren van Marokkaanse afkomst wonen.
  In bepaalde wijken van grote steden worden de Nederlanders weggepest en heeft de politie niets meer te vertellen.
  Veel oudere durven ’s avonds niet meer de straat op uit angst voor Marokkaanse jongens.
  Jonge meisjes en vrouwen worden in hun eigen wijk voor hoer uitgescholden omdat ze geen hoofddoek dragen.
  Kinderen kunnen niet meer veilig op straat spelen door het geweld van Marokkaanse jongeren.
  Biologie leraren mogen van Marokkaanse leerlingen op scholen niet meer de evolutietheorie bespreken omdat deze theorie in strijd is met de Koran.
  De politie heeft in deze wijken niet meer te vertellen. Als een Marokkaan wordt aangehouden dan staan er binnen de kortste keren tientallen Marokkanen omheen.
  Het is duidelijk dat Nederlanders in de ogen van bepaalde Marokkanen alleen maar goed zijn om de uitkeringen en subsidies te betalen.

  De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een weerhaak voor alle andere componenten.

  Islamisering doet zich voor wanneer er genoeg moslims in een land zijn om actie te voeren voor hun zogenoemde “recht om hun geloof te mogen belijden”.

  Wanneer een politiek correcte maatschappij met een verscheidenheid aan culturen instemt met de “redelijke eisen” van moslims om hun “geloof te mogen belijden” krijgen ze de andere componenten er onder de tafel bij. Dat werkt zo: (bron voor de percentages: CIA The World Fact Book (2007).

  Zolang moslims ongeveer 1% van de bevolking van een willekeurig land uitmaken zullen ze worden beschouwd als een vredelievende minderheid die voor niemand een bedreiging vormt. Ze worden, in feite, in artikelen en films afgebeeld als unieke, kleurrijke stereotypen:

  Verenigde Staten – 1.0 % moslim
  Australië – 1.5% moslim
  Canada – 1.9% moslim
  China – 1%-2% moslim
  Italië – 1.5% moslim
  Noorwegen – 1.8% moslim

  Bij 2% en 3% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groepen, voor een belangrijk deel in gevangenissen en onder straatbendes.

  Denemarken – 2% moslim
  Duitsland – 3.7% moslim
  Verenigd Koninkrijk – 2.7% moslim
  Spanje – 4% moslim
  Thailand – 4.6% moslim

  Vanaf 5% oefenen ze een onevenredig grote invloed uit in verhouding tot hun aandeel van de bevolking.

  Ze zullen aandringen op de introductie van halal (zuiver naar islamitische standaard) voedsel, en zo zorgen voor banen voor moslims in de voedingsindustrie. Ze zullen de druk opvoeren op supermarktketens om dit voedsel in de schappen te plaatsen – met dreigementen voor het geval men aan die oproep niet voldoet. (Verenigde Staten)

  Frankrijk – 8% moslim
  Filippijnen – 5% moslim
  Zweden – 5% moslim
  Zwitserland – 4.3% moslim
  Nederland – 5.5% moslim
  Trinidad & Tobago – 5.8% moslim

  Op dit punt beginnen de pogingen de overheid zover te krijgen dat ze zichzelf volgens de regels van de sharia, de islamitische wet, mogen besturen. Het uiteindelijke doel van de islam is niet om de hele wereld te bekeren, maar om de hele wereld onder de wetten van de sharia te brengen.

  Wanneer moslims 10% van de bevolking uitmaken zullen ze de wetteloosheid doen toenemen om zo te klagen over hun levensomstandigheden (Parijs – autobranden). Elke actie van een non-moslim die de islam beledigt wordt gevolgd door opstanden en dreigementen (Amsterdam – Mohammed cartoons)

  Nadat ze een aandeel van 20% hebben bereikt zijn bij het minste of geringste rellen te verwachten, worden er jihad milities gevormd, komen er hier en daar moorden voor en wordt er af en toe een kerk of synagoge in de brand gestoken:

  Ethiopië – 32.8% moslim

  Bij 40% verschijnen de wijdverbreide bloedbaden, voortdurende terroristische aanvallen en aanhoudende oorlogvoering door milities:

  Bosnië – 40% moslim
  Tsjaad – 53.1% moslim
  Libanon – 59.7% moslim

  Vanaf 60% kun je ook verwachten: ongebreidelde vervolging van ongelovigen en andere religies, sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de wetten van de sharia als wapen en het invoeren van de jizya, de belasting voor ongelovigen:

  Albanië – 70% moslim
  Maleisië – 60.4% moslim
  Qatar – 77.5% moslim
  Soedan – 70% moslim

  Na 80% kun je verwachten dat de etnische zuiveringen en genocide van de staat uitgaan:

  Bangladesh – 83% moslim
  Egypte – 90% moslim
  Gaza – 98.7% moslim
  Indonesië – 86.1% moslim
  Iran – 98% moslim
  Irak – 97% moslim
  Jordanië – 92% moslim
  Marokko – 98.7% moslim
  Pakistan – 97% moslim
  Palestijnse gebieden – 99% moslim
  Syrië – 90% moslim
  Tadzjikistan – 90% moslim
  Turkije – 99.8% moslim
  Verenigde Arabische Emiraten – 96% moslim

  100% zal de vrede van Dar-es-Salaam inluiden – men denkt dat er vrede zal heersen omdat iedereen moslim is:

  Afghanistan – moslim 100%
  Saudi-Arabië – moslim 100%
  Somalië – moslim 100%
  Jemen – moslim 99.9%

  Dat is natuurlijk niet het geval. Om hun bloeddorst te bevredigen beginnen de moslims dan elkaar om diverse redenen uit te moorden.

  “Voor ik negen was had ik de grondregel van het leven als Arabier al geleerd. Die luidde: ik tegen mijn broer; mijn broer en ik tegen mijn vader; mijn familie tegen mijn neven en de clan; de clan tegen de stam; en de stam tegen de wereld. En wij allemaal tegen de ongelovige. – Leon Uris, “De Hadji”

  Naar het boek van Dr. Peter Hammond: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

 9. @ffi:

  Een tijd geleden zijn er in het geheim opnamen gemaakt in een Moskee in Engeland.

  Deze geheime opnames zijn te vinden op ww.youtube.com

  zoek naar

  Undercover Mosque

  Zie onderstaande link.

  http://www.youtube.com/watch?v=peFQWuk4nuo

  Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de Imams vinden dat Engeland een Moslim land moet worden.

  Moslims die naar Engeland verhuizen weten dat Engeland geen Moslimland is. Toch zie je dat ze ook daar geleidelijk aan steeds meer eisen gaan stellen aan de Engelse maatschappij. Moslims vinden niet alleen dat de Engelsen zich aan hun regels moeten aanpassen maar aarzelen niet om daarvoor geweld te gebruiken of daarmee te dreigen.
  Onlangs was er zelfs een Bisschop die er op wees dat er in Engeland al diverse no-go gebieden zijn waar je als niet-Moslim je leven niet veilig bent. Dit is in mijn ogen een afschuwelijke ontwikkeling.

  In andere landen van Europa zien we dezelfde ontwikkeling.

  In Duitsland worden scholen nu gedwongen om gebedsruimtes voor Islamieten te creëren.

  In België werden vorig jaar kerstbomen uit de openbare ruimtes verwijderd omdat Islamieten hier aanstoot aannemen.
  In Brussel werd een paar maanden geleden een demonstratie verboden omdat men bang was voor gewelddadige reacties van Moslims. De Belgen zijn dus al bezig hun eigen democratie omzeep te helpen uit angst voor Moslims. Joden zijn in Antwerpen niet veilig in hun eigen woonwijk.

  In Italië probeerden ze een verbod op Christelijke symbolen in openbare ruimtes tot stand te brengen.

  In Denemarken eisen Moslims dat schoolboeken alleen gebruikt mogen worden als deze door Imams goedgekeurd zijn. Schoolboeken mogen alleen op eervolle wijze over de Islam schrijven. Om hun eisen kracht bij te zetten dreigden ze met (boycotacties vanuit Islamitische landen).

  In ons land komen de problemen vooral tot uiting in wijken waar veel jongeren van Marokkaanse afkomst wonen.
  In bepaalde wijken van grote steden worden de Nederlanders weggepest en heeft de politie niets meer te vertellen.
  Veel oudere durven ’s avonds niet meer de straat op uit angst voor Marokkaanse jongens.
  Jonge meisjes en vrouwen worden in hun eigen wijk voor hoer uitgescholden omdat ze geen hoofddoek dragen.
  Kinderen kunnen niet meer veilig op straat spelen door het geweld van Marokkaanse jongeren.
  Biologie leraren mogen van Marokkaanse leerlingen op scholen niet meer de evolutietheorie bespreken omdat deze theorie in strijd is met de Koran.
  De politie heeft in deze wijken niet meer te vertellen. Als een Marokkaan wordt aangehouden dan staan er binnen de kortste keren tientallen Marokkanen omheen.
  Het is duidelijk dat Nederlanders in de ogen van bepaalde Marokkanen alleen maar goed zijn om de uitkeringen en subsidies te betalen.

  Jimmy reageerde op deze reactie.
  VmaX reageerde op deze reactie.

 10. @Ton Hollander:

  Jouw angsten zijn vrijwel nergens op gebaseerd.

  1) Het aantal bekeerlingen van autochtoon Nederlands of allochtoon Nederlands -> Moslim is nihil. Logisch, want Nederlanders zijn erg seculier. Ze zijn alleen te porren voor wat kleine rituelen, zoals naar de Kerk met Kerst.

  2) TFR’s van moslima’s nemen snel af in Nederland: zoveel meer of minder kinderen krijgen ze niet dan niet-moslims in NL. In Frankrijk is de TFR van moslims al bijna geconvergeerd met het gemiddelde.

  3) TFR’s in landen als Tunesië, Marokko, Iran en Turkije kelderen zeer snel en zullen waarschijnlijk door blijven kelderen naar Italiaanse/Spaanse niveau’s van lowest-low fertility. Reden: contraceptie, weinig vrouwelijke autonomie, etc. Ergo: potentieel voor emigratie daalt zeer snel. Bovendien groeien belangrijke emigratielanden als Marokko en Turkije economisch en dat zal meer mensen beletten om te emigreren.

  4) Je belangrijkste foute aannames:
  – niet elke immigrant uit een moslimland is per definitie een religieuze, conservatieve moslim.
  – moslims seculariseren, net als de rest van de Nederlanders en immigranten, hetzij veel minder snel.
  – immigratie is al veel strenger gereguleerd als vroeger, vooral importbruiden nemen af.

  Etc., etc.

 11. @Ton Hollander:

  wow…just wow..

  Vraagje.. Heb je toevallig ook een tattoo in je nek met “made in Holland” en een klein hollands vlaggetje op je bomberjack genaaid?

  Normaal lees je zulke eenzijdige visies alleen op sites van de PVV of Stormfront.
  En nee, dit is geen poging tot demonisering slechts een constatering.

  Je geeft zoveel desinformatie dat het bijna onbegonnen werk is alles te weerleggen.
  Overigens heb je niet geheel ongelijk want er is wel degelijk genoeg aan de hand om je zorgen te maken en is de Islam helemaal niet zo vriendelijk als sommige apologisten ons willen doen geloven maar jou reactie is zo bevooroordeeld en eenzijdig dat jij en je visie op 1 hoop geveegd kan worden met andere extremisten.

  Ik zal hieronder een stukje van je post pakken en mijn visie er tegenover stellen:

  “”In ons land komen de problemen vooral tot uiting in wijken waar veel jongeren van Marokkaanse afkomst wonen.””
  >>Klopt en moet ook aangepakt worden, vroeger had je problemen in de schilderswijk door blanke autochtonen, zoals in de meeste steden, is uiteindelijk ook opgelost.

  “”In bepaalde wijken van grote steden worden de Nederlanders weggepest en heeft de politie niets meer te vertellen.””
  >>Zie voorgaande reacties, wij blanke hollanders kunnen er ook wat van wat dat wegpesten betreft. Zie recente incidenten met die somalische(?) familie

  “”Veel oudere durven ’s avonds niet meer de straat op uit angst voor Marokkaanse jongens.””
  >>Goh… hoe kan dat nou? Misschien heeft dat ook wat te maken met het uitvergroten van incidenten en uitlatingen van een bepaalde politicus?
  Ik sprak laats een ouder familielid die niet meer savonds laat op straat durfte in Meppel. Op mijn vraag hoeveel incidenten er de laatste jaren hadden plaatsgevonden was het antwoord “geeneen, maar je weet maar nooit wanneer die moslims hier beginnen” duh…
  Verder geld uiteraard dat in de buurten waar het daadwerkelijk een probleem is, en die zijn er idd genoeg, hard moet worden opgetreden zoals tegen iedereen die een bedreiging voor de veilgheid vormt, allochtoon of autochtoon.

  “Jonge meisjes en vrouwen worden in hun eigen wijk voor hoer uitgescholden omdat ze geen hoofddoek dragen.””
  >>Zoals meisjes met korte rokjes in epe of staphorst vanachter de geraniums hoer worden genoemd?

  “”Kinderen kunnen niet meer veilig op straat spelen door het geweld van Marokkaanse jongeren.””
  >>recentelijk was ik nog eens op bezoek op het Delta plein in Deventer waar ik een voetbalwedstrijd tussen 2 groepen jongeren (10-16 jaar) bekeek. Ik schat de verhoudingen op:
  50% turken
  10% antillianen
  20% blonde jongetjes
  20% marokaans en divers
  overdijven is ook een vak.

  “”Biologie leraren mogen van Marokkaanse leerlingen op scholen niet meer de evolutietheorie bespreken omdat deze theorie in strijd is met de Koran.””
  >>Ach er zijn hele landen die hetzelfde willen vanuit christelijk oogpunt (USA) dit soort discussies vinden hun oorzaak in elke religie.
  En btw geef eens een voorbeeld waar in NL de leraren bibberend van angst dan maar geen evolutieleer meer geven?

  “”De politie heeft in deze wijken niet meer te vertellen. Als een Marokkaan wordt aangehouden dan staan er binnen de kortste keren tientallen Marokkanen omheen.””
  >>Moet je eens een hollander aanhouden in een aso wijk. Of in een woonwagenkamp.

  “”Het is duidelijk dat Nederlanders in de ogen van bepaalde Marokkanen alleen maar goed zijn om de uitkeringen en subsidies te betalen.””
  >> dat zeg je goed. In de ogen van BEPAALDE marrokanen. Er zijn idd zat marrokaantjes die alleen maar minachting hebben voor de autochtone bevolking en de NL cultuur. Een houding die ontstaat uit een soort minderwaardigheidscomplex, en wordt gevoed door bepaalde uit zijn verband gerukte facetten uit de Koran.
  Daar tegenover staat dat er steeds meer marrokanen die wél integreren én belasting betalen daar heel anders over denken.

  Je visie is stuitend eenzijdig, xenofobisch en stigmatiserend. Hoewel ik daar wel duidelijk bij moet aangeven dat door de apologiserende cultuur van de laatste decennia mensen als jij voedingsbodem hebben gekregen om denkbeelden als deze te ontwikkelen.
  Kun jij ook niets aan doen.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 12. Uw reactie
  Jouw angsten zijn vrijwel nergens op gebaseerd.

  Mijn reactie
  U weet helemaal niet of ik bepaalde angsten heb en U weet niet waarop ik die dan zou baseren dus dan weet U ook niet of die vrijwel nergens op gebaseerd zijn.

  Uw reactie
  Het aantal bekeerlingen van autochtoon Nederlands of allochtoon Nederlands -> Moslim is nihil. Logisch, want Nederlanders zijn erg seculier. Ze zijn alleen te porren voor wat kleine rituelen, zoals naar de Kerk met Kerst.

  Mijn reactie
  De Islam is gebaseerd op de Koran waarvan Islamieten beweren dat de tekst via een engel van god afkomstig zou zijn. De Koran staat echter vol met beweringen waarvan het wetenschappelijk vast staat dat ze onjuist zijn. (Volgens de Koran is de aarde plat, draait de zon om de aarde en gaat de zon onder in een modderpoel. De zon is echter 333.000 keer zo groot als de aarde. Als de aarde te dicht bij de zon zou komen dat wordt de aarde volledig verzwolgen. Een klein kind kan begrijpen dat de zon echt niet op aarde in een modderpoel onder gaat.) Ik verwacht daarom niet dat goed opgeleide geestelijk stabiele personen zich makkelijk laten indoctrineren door de Islam.

  Uw reactie
  TFR’s van moslima’s nemen snel af in Nederland: zoveel meer of minder kinderen krijgen ze niet dan niet-moslims in NL. In Frankrijk is de TFR van moslims al bijna geconvergeerd met het gemiddelde.

  Mijn reactie
  Ik heb het in mijn reactie nergens gehad over het aantal geboortes onder de Moslims. Wat we wel zien is dat kinderen met een Marokkaanse achtergrond het in het onderwijs gemiddeld aanzienlijk slechter doen dan andere kinderen.
  Het basisonderwijs aan Marokkaanse kinderen kost bijna 2 (Dit cijfer is afkomstig van de begroting) keer zoveel als het basisonderwijs aan een gewoon Nederlands kind. Het vierde, vijfde en zesde (enz.) kind uit zo’n gezin heeft een even grote taalachterstand als het eerst kind uit dit gezin die al jaren eerder naar een Nederlandse basisschool is gegaan. Dit komt o.a. doordat de meeste Marokkaanse ouders geen enkele moeite doen om het kind de Nederlandse taal bij te brengen. Deze ouders spreken zelf ook na 10 jaar en langer nauwelijks of geen Nederlands. Ondanks deze enorme financiële inspanning (die betaald wordt door de belastingbetaler waaraan de ouders geen cent extra voor betalen) verlaten veel Marokkanen de basisschool met een leerachterstand van 1,5 tot 2 jaar. Het is goedkoper om een Nederlands kind een VWO-diploma te laten behalen dan een Marokkaans kind het basisonderwijs te laten volgen.

  Ook zien we dat veel Marokkaanse ouders hun kinderen al op jonge leeftijd tot ’s avonds laat buiten laten zwerven. Dat de leerprestaties hier onder leiden behoeft verder geen toelichting. Het gevolg is dat veel Marokkanen het onderwijs vroegtijdig verlaten met onvoldoende basiskennis voor de arbeidsmarkt.

  Uit onderzoek blijkt dat Moslim kinderen het over de hele wereld in het onderwijs het aanzienlijk slechter doen dan andere kinderen.

  Uw reactie
  TFR’s in landen als Tunesië, Marokko, Iran en Turkije kelderen zeer snel en zullen waarschijnlijk door blijven kelderen naar Italiaanse/Spaanse niveau’s van lowest-low fertility. Reden: contraceptie, weinig vrouwelijke autonomie, etc. Ergo: potentieel voor emigratie daalt zeer snel. Bovendien groeien belangrijke emigratielanden als Marokko en Turkije economisch en dat zal meer mensen beletten om te emigreren.

  Mijn reactie
  Marokkanen kwamen hier ooit binnen onder het mom van gastarbeiders het is nooit de bedoeling geweest van de Nederlandse bevolking dat Marokkanen hier zouden blijven. Bovendien is Nederland al overbevolkt.
  Per jaar wordt per saldo meer dan 10 miljard (10.000.000.000) Euro uitgegeven aan diverse instellingen (onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk, sociale woningbouw enz. ) subsidies (huurtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, gezondheidszorg enz.) en uitkeringen ( bijstand enz.) ten behoeve de Turken en Marokkanen die in ons land wonen.

  Let wel: het gaat hier om het verschil tussen wat deze groep zelf aan belastingen en premies bijdragen en wat zij ontvangen. De overige bevolking moet dus jaarlijks 10 miljard extra ophoesten. Het gevolg is dat voorzieningen ten behoeve van de Nederlanders al jaren klem zitten terwijl de belasting en premiedruk voor de modale werknemer toren hoog is.

  De modale werknemer betaalt jaarlijks 1500 euro extra aan belastingen en premies om de hierboven vermelde subsidies en uitkeringen te betalen.

  Uw reactie
  Je belangrijkste foute aannames:
  – niet elke immigrant uit een moslimland is per definitie een religieuze, conservatieve moslim.

  Mijn reactie
  Ik heb nergens aan gegeven dat iedere immigrant uit een moslimland per definitie religieuze, conservatieve moslim. Volgens de Koran moet een Moslim de hele Koran volgen. Als men dit niet doet dan wordt men hier na zijn.haar dood zwaar voor gestraft. Het is dus al zielig genoeg als men deze religie aanhangt.

  Uw reactie
  moslims seculariseren, net als de rest van de Nederlanders en immigranten, hetzij veel minder snel.

  Mijn reactie
  Waarom moet wij Nederlanders het slachtoffer zijn van het feit dat Moslims 500 jaar op ons achter lopen? Laten Moslims in hun eigen land tot de ontdekking komen dat de Koran een verzinsel is van 1 of meer bedriegers. Bovendien is de criminaliteit onder Marokkanen aanzienlijk hoger dan het gemiddelde bij de overige bevolking. Waarom moeten wij ons laten opschepen met criminelen uit andere landen?

  Uw reactie
  immigratie is al veel strenger gereguleerd als vroeger, vooral importbruiden nemen af.

  Mijn reactie
  We proberen de immigratie tegen te houden maar dat blijkt niet gemakkelijk te zijn. Hoewel bedrijven al in 1975 gestopt zijn met het werven van gastarbeiders zijn de Turken en Marokkanen toch naar ons land blijven komen. Er wordt massaal misbruik gemaakt van schijnhuwelijken en gezinsvorming.
  Tussen 1996 en 2006 zijn meer dan 110.000 Turken en Marokkanen naar ons land verhuisd terwijl hier toch al onevenredig veel Turken en Marokkanen van en uitkering leven. Dat kost de belastingbetaler handen vol geld.

 13. @VmaX:

  Mijn reactie.
  Uw reactie is nogal verbijsterend.

  De afgelopen 40 jaar hebben critici hun mond dicht moeten houden. Iedereen die kritiek had op de zogenaamde gastarbeiders werd in een hoek gezet en uitgemaakt voor racist of fascist. Bepaalde actiegroepen deinsden er zelfs niet voor terug om met grof geweld (inclusief aanslagen ) anderen het zwijgen op te leggen. De aanslagen op Hans Janmaat, leider van de Centrumdemocraten (1986), en Aad Kosto, als staatssecretaris belast met asielbeleid (1991), gingen aan de politieke moord op Fortuyn vooraf. Deze extreemlinkse gewelddaden versterkten het taboe op het migrantenvraagstuk. Het intimiderende effect van de gewelddadige politieke acties die in de jaren tachtig en negentig in Nederland plaatsvonden, was aanzienlijk.

  Het gevolg is geweest dat er jaren lang niets is gedaan om de immigratie in te dammen en de enorme criminaliteit te bestrijden. Ik vind dat we dat de zogenaamde linkse actiegroepen kunnen verwijten.

  Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk zo ver zijn dat de enorme problemen die we door de komst en aanwezigheid door het overvloedige aantal immigranten uit met name Marokko in alle openheid kunnen bespreken.

  Uw reactie
  In ons land komen de problemen vooral tot uiting in wijken waar veel jongeren van Marokkaanse afkomst wonen.””
  >>Klopt en moet ook aangepakt worden, vroeger had je problemen in de schilderswijk door blanke autochtonen, zoals in de meeste steden, is uiteindelijk ook opgelost.
  Mijn reactie

  De Nederlandse bevolking is niet volmaakt. Ook onder de Nederlanders zijn a-socialen, overlast veroorzakers en criminelen. Maar dat betekent niet dat we ons dan ook maar moeten laten opschepen met a-socialen, overlast veroorzakers en criminelen uit andere landen. Bovendien wonen de meeste immigranten die voor problemen zorgen juist in die wijken waar de autochtone bevolking toch al veel problemen hebben.

  Uw reactie
  “”De politie heeft in deze wijken niet meer te vertellen. Als een Marokkaan wordt aangehouden dan staan er binnen de kortste keren tientallen Marokkanen omheen.””
  >>Moet je eens een hollander aanhouden in een aso wijk. Of in een woonwagenkamp.

  Mijn reactie.
  Deze problemen worden niet kleiner door ook de Marokkanen op grote schaal hun gang te laten gaan.
  Nederland heft het al moeilijk genoeg om haar eigen problemen op te lossen. Er is geen enkele reden dat we dan ook de problemen van Marokkanen zouden moeten oplossen.

  Uw reactie
  Veel oudere durven ’s avonds niet meer de straat op uit angst voor Marokkaanse jongens.””
  >>Goh… hoe kan dat nou? Misschien heeft dat ook wat te maken met het uitvergroten van incidenten en uitlatingen van een bepaalde politicus?

  Mijn reactie
  Volgens het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2004” van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is de criminaliteit in ons land sinds 1965 dramatisch gestegen. Het is dus heel goed denkbaar dat deze mensen terecht bang zijn.

  In het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006″ kunt U lezen dat de criminaliteit onze maatschappij in 2006 31,4 miljard (= 31.400.000.000 ) euro kostte. Achter dit onvoorstelbare bedrag gaat een hoop ellende schuil die jaarlijks over onze maatschappij wordt uitgestort. Vooral mensen (in achterstandswijken) die het toch al moeilijk hebben zijn hier het slachtoffer van.
  De criminaliteit wordt in ons land onevenredig vaak veroorzaakt door allochtonen waarbij vooral Marokkanen de verkeerde lijstjes aanvoeren.
  Mensen zijn vooral ongerust omdat de misdrijven die door Marokkanen gepleegd worden jaren lang verzwegen zijn. Het is natuurlijk schandalig dat in Amsterdam slachtoffers van Marokkaanse criminelen geadviseerd worden om geen aangifte te doen omdat dit beter is voor hun eigen veiligheid.

  Uw reactie
  Jonge meisjes en vrouwen worden in hun eigen wijk voor hoer uitgescholden omdat ze geen hoofddoek dragen.””
  >>Zoals meisjes met korte rokjes in epe of staphorst vanachter de geraniums hoer worden genoemd?

  Mijn reactie.
  De problemen in wijken waar veel Marokkanen wonen zijn aanzienlijk groter dan in staphorst. Hoeveel mensen worden er iedere maand in Staphorst beroofd?

  Uw reactie
  Het is duidelijk dat Nederlanders in de ogen van bepaalde Marokkanen alleen maar goed zijn om de uitkeringen en subsidies te betalen.””
  >> dat zeg je goed. In de ogen van BEPAALDE marrokanen. Er zijn idd zat marrokaantjes die alleen maar minachting hebben voor de autochtone bevolking en de NL cultuur. Een houding die ontstaat uit een soort minderwaardigheidscomplex, en wordt gevoed door bepaalde uit zijn verband gerukte facetten uit de Koran.
  Daar tegenover staat dat er steeds meer marrokanen die wél integreren én belasting betalen daar heel anders over denken.

  Mijn reactie
  Per jaar wordt per saldo meer dan 10 miljard (10.000.000.000) Euro uitgegeven aan diverse instellingen (onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk, sociale woningbouw enz. ) subsidies (huurtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, gezondheidszorg enz.) en uitkeringen ( bijstand enz.) ten behoeve van de Turken en de Marokkanen.

  Let wel die 10 miljard is het verschil tussen wat t.b.v. van deze groep wordt uitgegeven en wat deze groep per saldo zelf aan belastingen en premies betaalt. D.w.z. de rest van Nederland moet dus jaarlijks 10 miljard Euro extra betalen ter wille van de Turken en de Marokkanen die zich ongevraagd aan ons hebben opgedrongen.
  De modale Nederlandse werknemer krijgt netto meer dan 1500,- Euro per jaar extra te besteden als we zouden ophouden met onevenredig laten profiteren van onze sociale voorzieningen en uitkering door Turken en Marokkanen.
  Er is dus geen enkele reden om dankbaar te zijn voor het feit dat er ook Marokkanen zouden zijn die wel integreren. Als de Turken en de Marokkanen ons land zouden verlaten bespaard ons land dit niet alleen meer dan 10 miljard Euro per jaar maar worden ook de problemen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting, werkloosheid veel kleiner. Ook de criminaliteit zal spectaculair dalen.

  Uit een representatief onderzoek van het Historisch Nieuwsblad en De Volkskrant blijkt dat 57% van de mensen in ons land vindt dat het ’toelaten van grote groepen immigranten de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenis’ is. Het is de hoogste tijd om een eind te maken aan deze vergissing.

  VmaX reageerde op deze reactie.

 14. @Ton Hollander:

  Soms raak ik in duscissie met een nationalist en denk ik “hier kun je een naar beide kanten nuancerende discussie mee voeren”
  U bent niet een dergelijke nationalist.
  Uw mening staat overduidelijk vast.
  Een discussie hier heeft geen zin.

Comments are closed.