Nu de presentatie van de miljoenennota weer leidt tot het gebruikelijke poppenkastspel in de tweede kamer, heb ik de site van het ministerie van Financiën bezocht om de begrotingscijfers nader te bekijken.

Of de berekeningen met betrekking tot de koopkracht, de toe- of afname voor de diverse door de overheid aangeduide groeperingen correct zijn, kan ik u niet zeggen, maar ik kan wel een totaalbeeld schetsen.

Laten we eerst de ontvangstenkant van de begroting bekijken.

De begroting voor 2008 was 174.9 miljard euro; de begroting voor 2009 wordt 182.2 miljard euro. Dit is een stijging van de ontvangsten met 7.3 miljard euro of 4.2 %.

Als ik de begroting van 2009 vergelijk met de werkelijk ontvangsten van 2007 (159.8 miljard euro) dan is de stijging ten opzichte van 2007, 14 procent.

Realiseert u zich, dat de rijksbelasting in 2009 begroot heeft om per persoon 11.380 euro belasting te heffen? Of als ik het bereken per hoofd van de beroepsbevolking is dat ongeveer 26.000 euro. En daar komt nog eens 6.400 euro per hoofd van de beroepsbevolking bij voor de premies van de werknemersverzekeringen. (Begroting 2009: 45 miljard euro.)

De truc van Wouter Bos.

Hij deelde ons mede dat de BTW verhoging van een procent per 1 januari 2009 niet doorgaat, om zodoende de koopkracht te verbeteren.

Toen het kabinet in 2008 “in dienst kwam” hebben zij een meerjaren begroting ingediend.

Nu blijkt, dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenkant voor 2009 nagenoeg niet veranderd is. (Het scheelt ongeveer 100 miljoen euro.)

Als Bos dus stelt, dat die 1 procent BTW verhoging niet doorgaat (een miljard euro), dan is het redelijk om aan te nemen dat de ontvangstenkant met diezelfde een miljard euro zou zijn verlaagd. Maar omdat dit niet het geval is, klopt of mijn redenering niet, of de geste van Bos is een farce.

De koopkrachtverbetering voor 2010 is als volgt: we (het kabinet) maken nu bekend dat de belastingen in 2010 met twee procent verhoogd zullen worden. Eind 2009 maken we bekend dat deze belastingverhoging niet doorgaat, wat betekent dat de koopkracht in 2010 met twee procent toeneemt.

Of iemand er volgend jaar qua koopkracht op vooruit gaat, betwijfel ik.

Tenslotte wordt er 4.2 procent meer belastingen geheven/ontvangen.

In het koopkrachtplaatje wordt alleen rekening gehouden met de rijksoverheid.

De gemeentebelastingen worden in dit plaatje niet meegerekend.

En met de huidige inflatie, tel uit je winst!

De uitgavenkant duidt op een verder potverteren.

De uitgaven stijgen met 10.2 miljard euro. Begroting 2008 was 168.8 miljard euro, de begroting 2009 wordt 179 miljard euro. Dit is een stijging van zes procent.

Het enige positieve geluid in de tweede kamer kwam van van Rutte, met zijn alternatieve begroting. Maar dat moet ook wel onderdeel van het poppenkastspel zijn, want waarom heeft de VVD deze maatregelen niet genomen toen zij in het kabinet zaten?

Of is dit de invloed van de Vrijspreker?

3 REACTIES

 1. Het is moeilijk om al die getallen en de betekenis ervan goed te begrijpen.
  Uit bovenstaand is wel eenvoudig op te maken dat iedere werker verplicht 26.000 + 6.400 = 32.400 eoro moet produceren boven op zijn loon dat hij in het handje krijgt.

  Mijnheer Google vertelt me dat het minimumloon 16.300 euro is.
  Die minimumloner moet dan ook nog die 32.000 voor de overheid produceren?

  nick reageerde op deze reactie.

 2. Gezien de eerdere beloftes van Balkenbende en conshorten,zal dit zoet ook wel een zeer zure nasmaak kennen.

  De 10,2 miljard moet ergens vandaan komen, Komen ze niet uit de belastingen dan zal de staatsschuld moeten oplopen. Kortom, vroeg of laat komt toch de rekening terecht bij de belastingbetaler..

 3. @Hub Jongen: Uiteraard is het natuurlijk relatief maar door de enorme warrige constructie van tarieven, aftrekposten en losse taxen als BTW die de koopkracht ook negatief beinvloeden kun je bijna geen gemiddeld roofbedrag bepalen.

Comments are closed.