Europarlement wil nog minder biobrandstof.

De grootste fracties in het Europese parlement zijn het eens geworden over een nog lager percentage als streven voor de biobrandstoffen. Het doel is nu dat 2020 zes procent van alle brandstoffen voor verkeer biobrandstof is.

Het oorspronkelijke doel van de Europese commissie van 10 procent kwam de laatste tijd steeds meer onder vuur te liggen.

Deskundigen vrezen dat de grootschalige teelt van gewassen voor biobrandstoffen leidt tot ontbossing in vooral Azië en Brazilië, op hogere voedselprijzen en soms zelfs meer in plaats van minder CO2 uitstoot.

De milieucommissie van het EP zakte daarom al naar een percentage van tussen de 8 en 10.

De industriecommissie gaat nu naar 6 procent.

Voor de vorm blijft de 10 procent weliswaar overeind, maar 40 procent daarvan moet komen uit elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit waterstof en zeker niet uit de “problematische” biobrandstoffen.

PvdA- Europarlementariër Dorette Corbey is blij met het nieuwe streefpercentage omdat ook zij de negatieve effecten van biobrandstoffen vreesde.

Bovendien vormen de nieuwe afspraken en goede prikkel voor bijvoorbeeld het autorijden op waterstof.

(Bron: ANP.)

In eerste instantie werd door het Europees parlement ontkend dat de hogere voedselprijzen iets te maken zou hebben met de doelstelling met betrekking tot biobrandstoffen. Nu deskundigen dus vrezen voor grootschalige teelt van gewassen voor biobrandstoffen, blijkt het Europarlement haar eigen ontkenning ongedaan te maken.

Het Europarlement heeft dus iets geleerd, of beter gezegd het EP is percentueel tot inkeer gekomen.

Maar ook het nieuwe streefpercentage van zes procent zal negatieve effecten veroorzaken.

Logischer zou zijn geweest om deze regel helemaal te schrappen.

Maar waarschijnlijk is hun streven naar macht om te bepalen wat u wel of niet mag doen, groter dan logica.

Hier volgt nog een voorbeeld van de enorme wijsheid van de Europese Unie.

EU verplicht speciale lampen op nieuwe automodellen.

De Europese Unie stelt vanaf 2011 speciale daglichtlampen verplicht op nieuwe automodellen. Auto’s zijn daarmee beter zichtbaar op de weg. Dat heeft de Europese commissie woensdag aangekondigd. De wetgeving is al afgestemd met het Europese parlement en de EU-lidstaten.

Vorig jaar december zag Brussel er nog van af om dimlicht verplicht te stellen, omdat motorrijders dan niet meer genoeg zouden opvallen.

Bij de speciale daglichtlampen zouden die risico’s niet gelden. De lichten gaan aan zodra de motor gestart wordt en uit als de automobilist bij duister of regen het gewone licht aandoet.

De speciale lampen zijn veel zuiniger in gebruik en daardoor minder slecht voor het milieu. De verplichting geldt alleen voor nieuwe automodellen, niet voor nieuwe auto’s van een bestaand model.

(Bron: ANP.)

Brussel stelt dat deze maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar door deze maatregel zal het nog tientallen jaren duren voordat alle auto’s voorzien zijn van de speciale daglichtlampen. Dus al die tijd maakt men zich geen “echte” zorgen over de verkeersveiligheid.

Deze maatregel is ook vreemd, als men bedenkt dat die wordt genomen door politici die zeggen enorm bezorgd te zijn over het milieu.

Zij stellen dat de speciale daglichtlampen zuiniger in gebruik zijn en daardoor minder slecht voor het milieu zijn. Maar minder slecht, is nog steeds slecht.

Vanuit hun zorg voor het milieu zouden ze dus deze regel niet door moeten voeren.

Maar ook hier geldt waarschijnlijk dat het maken van regels belangrijker is dan logica.

6 REACTIES

 1. 400.000.000 liter brandstof gaan er per jaar in NL verloren door de files. Dan heb ik het nog niet over de gigantische economische schade door tijdverlies. De milieuschade door slechtere verbranding bij stationair draaien van de motor en het minder goed functioneren van de katalysator. Hier valt pas winst te halen!

 2. Als libertairen hoeven we ons niet tegen biobrandstof te keren. Ik hou het erop dat de stijging van voedselprijzen een tijdelijk fenomeen is bij de introductie van dit nieuwe product. Bij economische groei stijgen toch ook de inkomsten van de armste mensen en zullen ze snel hun eten terug kunnen betalen. Bovendien geeft biobrandstof ons een stuk onafhankelijkheid van geostrategisch ongunstige olie (arabische dus).

  Laat gewoon de markt de samenstelling en aard van onze brandstoffen bepalen.

  Armin reageerde op deze reactie.

 3. @Bud: De stijging van de voedselprijzen is geen tijdelijk fenomeen. Het is een simpel gevolg van dat de aarde beperkt van omvang is. Ofwel, als wij x% meer biobrandstof gaan produceren is daar f(x) % meer grond voor nodig. Deze grond wordt nu ook reeds gebruikt. Of als landbowugrond of als natuur. Als natuur, waardoor er dus ontbossing plaatsvindt bij ingebruikname, of nu als voedselproductoe waardoor de voedselprijzen stijgen.

  Dat mensen rijker wordern en dit in de toekomst kunnen betalen klopt op macro-schaal, maar we zien twee vervelende gevolgen. Enerzijds dat de prijzen van voedsel harder stijgen dan die van de inkomens in veel arme gebieden. Nu dus hebben die mensen een accuut probleem. Anderzijds dat wij in het rijke westen de mensen daar kunnen uitkopen. Een boer van daar verkoopt liever aan ons, dan aan een lokale bewoner want wij betalen beter.

  Bij normale producten volgte en productiestijging, maar hier is dat dus geen uitkomst vanwege de natuurlijke limitatie van de beschikbare grond. Technologische verbeteringen kunnen uitkomst bieden op d elange termijn, maar zijn van een orde van grote langzamer dan de vraagtoename.

  Prachtige theoretische verhalen over algenproductie etc zijn vooralsnog vooral dat en hebben vaak ook als probleem de watervoorziening. Als vergelijk, de biobrandstofproductie in de USA (een van de slechtste qua rendement) is slechts 10% van een simpele zonnecel wanneer gemeten per m2. Want in feite is biobrandstof niet meer dan dat: zonneneergie. Als je toch dat pad op gaat is het beter het transport, omzetting en opslagprobleem van electriciteit uit zonnecellen aan te pakken want qua rendement per m2 zit je dan veel beter. (Of zo u wilt m,inder slecht.)

  Betreft onafhankelijkheid van die bepaalde landen, kunnen we kort zijn. Dat worden we niet dankzij biobrandstof. Zelfs als we de meest gunstige theoretische 2e of zelfs 3e generatie efficienties hanteren bij berekening, zien we dat biobrandstof qua productiecapaciteit nauwelijks in staat is alleen onze stijging van energieafname te voorzien, laat staan huidige inkoop van fossiel uit die landen te doen afnemen.

  In de USA (30% meer oppervlakte en 30% minder inwoners dan de EU) heeft men berekend dat het inderdaad samen met de olie in Alaska/Texas/etc inderdaad mogelijk is om samen met de landbouwcapaciteit energieonafhankelijk te worden. Twee problemen: USA zou dan wel een groot voedselimporterend land worden omdat men alle landbouwcapaciteit zou moeten gebruiken. Tweede probleem, is dat de USA na China het grootste kolenland ter wereld is. Die kunnen daar op rusten.

  Kortom, de harde cijfers laten zien dat of we willen of niet biobrandstof enkel een kleine rol kan spelen in de energiebehoefte en de droom van CO2-reductie of onafhankelijkheid niet wezelijk dichter bij kan brengen. De prijs hiervan zullen talloze bewoners in 2e en 3e wereld landen echter wel betalen indien we het toch proberen.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 4. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt Armin. Als dus de EU en andere overheden zich niet met de biobrandstofmarkt bemoeien zal de vraag op een normale vrije markt dus uiterst miniem worden, zoniet nihil. Probleem opgelost.

 5. @Armin:

  “Prachtige theoretische verhalen over algenproductie etc zijn vooralsnog vooral dat en hebben vaak ook als probleem de watervoorziening.”

  Is voor NL al opgelost. Binnen de Haakse Zeedijk komen spaarbekkens voor rivierwateropslag. Daar groeien die microalgen prima. Je haalt er per hectare 6 keer zoveel biodiesel uit als uit koolzaad.

  http://www.haaksezeedijk.nl/

  Verder heb je niet meer grond nodig als je efficiëntere landbouwmethodes gebruikt. De invloed op de voedselprijzen blijkt juist heel gering als je naar Brazilië kijkt. Die produceren al meer dan 25 jaar bio-ethanol en gebruiken dat op grote schaal voor het wegtransport. Waarom kan dat hier niet ?

  Ik ben erg voor autonomie. Je kan in NL al gemakkelijk en rendabel nul-energie woningen bouwen. We hebben dan alleen nog energie nodig voor productie en transport. Dat transport wordt of elektrisch (gebufferd in accu’s of waterstofgas) of op vloeibare brandstof (bio-diesel of bio-ethanol).

  Zowel die elektriciteit als die vloeibare brandstof voor het transport kan je in NL volledig uit zonne-energie (plus wat wind- en waterkracht) halen. De elektriciteit voor de (24-uurs) productie haal je uit kernenergie (na 2040 eventueel kernfusie).

  Dat is duurzaam en stabiliseert de energieprijs. Kunnen we met zo’n jojo-ende olieprijs wel gebruiken lijkt me.

  Michielsens (vanuit China) reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong: Wegens tijdgebrek slechts 2 gedachtenstreepjes:
  – landbouwoppervlak/inwoner in Brazilie vs. NL
  – Petrobras

Comments are closed.