De Ierse minister van buitenlandse Zaken, Michael Martin, wil zelf zo graag Ierland ondergeschikt aan de EU maken. (Net als Nederlandse politici met NL willen).
Maar de Ieren stemden NEEN! Net als de Nederlanders 3 jaar geleden! 
 
Omdat dit tegen de zin van Martin was, ging Martin een onderzoek laten doen, waaruit kwam dat het NEEN veroorzaakt is door onkunde!

Hoe objectief en waarheidsgetrouw dat door de regering betaald onderzoek is, durven we niet te zeggen. Hooguit dat we daar grote twijfel over hebben.

Volgens hem was er de angst voor de dienstplicht voor een Europees leger, die hij overbodig vindt.
Maar is dat wel zo overbodig?
Als er nu door de politici gezegd wordt dat de dienstplicht iets is waar de Ieren (Nederlanders) zelf over mogen beslissen, bent u er dan van overtuigd dat dat inderdaad zo blijft?
Als eenmaal iedereen getekend heeft, en vast in de EU zit, kan er toch weer van alles veranderd worden?
Ja, de EU krijgt niet voor niets veel meer bevoegdheden door de grondwet of het verraad van Lissabon. 

Ook de andere genoemde punten als “rechten van werknemers, neutraliteit en abortus” zijn allemaal onderwerpen waarover ook nu al in Brussel wordt gesproken. Tot wat zal dat leiden? Niemand weet het, maar je doet een goede gok als je gokt op meer macht van de EU. 

De minister doet wel of het volk dom is en hij zo knap. In dit geval is echter het omgekeerde waar. 

Wat in dit verband ook opvalt, is dat er in de NL-media regelmatig pro-EU artikelen verschijnen met koppen die ook Nederlanders rijp voor de EU willen maken (zoals het onderhavige). Maar zelden of nooit zie je voorlichting over het duidelijke geritsel van de politici om de mensen met een minimum aan tegenstand in de EU te stoppen.
Artikelen zoals te vinden op www.Free-Europe.org . Als voorbeeld daarvan zie:

A plan to circumvent the Irish “no” vote begins to emerge 

Laten we hopen en doen wat we kunnen om zoveel mogelijk mensen de ogen te openen.
Want dan alleen kan het zo broodnodige verzet beginnen.

10 REACTIES

 1. “Hoe objectief en waarheidsgetrouw dat door de regering betaald onderzoek is, durven we niet te zeggen”
  .
  Wij van WC-Eend, adviseren altijd…WC-Eend.

 2. Ik las van het weekend dat de EU de vlag en volkslied een prominentere plaats wil geven. U weet wel, waarvan Bakvolellende dus ons heeft belooft dat deze er niet zouden komen, maar toen al bestonden. Als het CDA bij de volgende verkiezingen nog steeds een grote partij, zo niet de grootste, zijn wij Nederlanders in ieder geval olie dom.

 3. Een vlag en een volkslied zijn niet relevant, wat boeit het immers wie welke lap wil zwaaien of welk lied wil zingen. Met deze symbolen wordt de democratie niet om zeep geholpen, geen EU USSR gecreerd (ik zie overigens niemand met die vlag gaan zwaaien of het volkslied gaan zingen, anders dan misschien wat eurocraten). Het was Balkenende die meende recht te hebben gedaan aan het referendum door met vlag en volkslied te komen aanzetten, en de volkomen onware mededeling dat er geen EUpresident zou komen, maar een voorzitter. Gezien het feit dat de betreffende functionaris in het Duits nog steeds Prasident genoemd wordt, en Duitsers iha wat zorgvuldiger met titels omgaan dan wij hier iha doen, ligt de leugen er wel erg dik op.

  En als er iets ergerniswekkend is rond de EU, dan is het wel de manier waarop mensen die er tegen zijn worden weggezet als te dom om voor de duvel te dansen (dan wel bang voor de toekomst, xenofoob, ongeïnformeerd, reactionair etc.etc). En wie weet ben ik dat ook wel, te dom om voor de duvel te dansen. Maar dat zegt nog niet dat ik dommer zou zijn dan de voorstanders van de EU, en niets over het feit (althans mijn sterke vermoeden) dat ik een stuk meer weet van de EU en de vernieling van onze laatste restjes democratie, dan al die mensen die verblind door de gedachte van eigen intelligentie en cosmopolitisme voor de EU zijn.

  Grappig overigens, al die zelfverklaarde cosmopolitische voorstanders van de EU hebben waarvan we horen, zijn evenzovele ambtenaren en politici, kortom, mensen die nog nooit buiten de publieke sector hun brood hebben verdiend, en derhalve nog nimmer niet afhankelijk van de (Nederlandse) overheid en de Nederlandse belastingbetaler zijn geweest. Tja, zo kan ik ook de cosmopoliet uithangen.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 4. @Caroline:

  “de manier waarop mensen die er tegen zijn worden weggezet als te dom om voor de duvel te dansen”

  Is eigen aan politici. Iedere politicus is een soort minidictator. Als hij eenmaal in het pluche zit denkt hij dat hij het beter weet dan de massa. Inspraak is dan alleen maar storend (en correctieve referenda zijn complete politieke nachtmerries).

  Dit neemt niet weg dat de EU indertijd met de beste bedoelingen is opgericht. Men hoopte dat een handelsunie de traditionele spanningen tussen de Europese grootmachten zou wegnemen, zodat er hier nooit meer zoiets verschrikkelijks zou plaatsvinden als een 2e wereldoorlog met holocaust.

  Integere maar naieve socialisten als Sicco Mansholt introduceerden vervolgens de landbouwsubsidies, zodat ook boeren een basisinkomen konden genieten en, net als fabrieksarbeiders, een keer met vakantie konden. Dat was het begin van de grote marktverstoring en de opkomst van de EU als politieke bemoeial die het leven van burgers tot in de kleinste details wil regelen.

  Uiteindelijk werd het toekomstideaal één Europa met innige samenwerking en vooruitgang, welvaart en geluk. Een sociaal-democratische superstaat vergelijkbaar met de optimistische propaganda van de voormalige USSR en communistisch China.
  http://www.iisg.nl/~landsberger/images/c05.jpg

  Toen de bevolking daar een andere invulling aan wilde geven stelden de politici hun ideaal weer bij naar het federalistische model van de VS met een krachtige centrale regering op hoofdlijnen, terwijl voor Europa het Duitse model met sterke bondsstaten en een vrij zwakke centrale regering juist meer op zijn plaats zou zijn.

  Uiteindelijk komt er waarschijnlijk van geen enkel Europees toekomstideaal wat terecht. En misschien moeten we daar niet rouwig om zijn. Oorlog zal het hier voorlopig niet meer worden en daar ging het om.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong: “Dit neemt niet weg dat de EU indertijd met de beste bedoelingen is opgericht”
  Je bedoelt waarschijnlijk de EEG. En of men inderdaad de beste bedoelingen had, of dat Mansholt gewoon als één van de eersten vorm gaf aan de geplande voortgang zal wel nooit echt bewezen kunnen worden, maar ik neig naar het laatste, en daar heb ik goede redenen voor.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 6. @Caroline: Precies!

  In dezelfde nieuwsuitzending waarin het Ierse NEE bekend werd gemaakt werd gemeld dat dit een grote klap voor de EU was. Daar werden toen een stuk of vier, vijf redenen voor genoemd, waarbij ééntje (niet eens de laatste) was dat nu de “voorbereidingen voor de benoeming van de Europese President” uitgesteld moesten worden.

  Het uitstel van wat op de dag van het referendum nog ten stelligste werd ontkend was op de dag van de uitslag ineens een openlijk toegegeven betreurenswaardig feit.

  Onvoorstelbaar. Misschien zijn we wel dom, maar niet zo dom.

 7. @R. Hartman (NI):

  Ja, die handelsunie begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dat werd later de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

  Dat wegnemen van onderlinge handelsbarrières was op zich een goed initiatief. Maar toen men eenmaal Europese inkomenspolitiek begon te bedrijven was het hek van de dam.

  Ik weet niet wat voor info je hebt over Mansholt, maar ik heb een keer een tv interview met hem gezien en toen kwam hij oprecht over met zijn Europese ideaal. Geen typische sociaal-democratische zakkenvuller als de meeste NL politici in ieder geval.

  Dat ideaal werd door veel mensen van zijn generatie gedragen, want zo’n crisistijd en de daaropvolgende oorlog wenste niemand zijn kinderen toe.

  Het is natuurlijk een volkomen zelfoverschatting dat men dit met een EU kan bereiken. De mensen zijn zelf wijzer geworden. Europa heeft IMHO een briljante toekomst, maar dan moet de EU wel een stapje opzij doen. 😉

 8. Eén van de belangrijkste verschillen tussen de EU een soevereine staat is dat de EU zichzelf géén extra bevoegdheden kan geven. Dit staat uitdrukkelijk in het nieuwe verdrag. De angst dat de EU zichzelf extra bevoegdheden zou kunnen geven is dus ongegrond.

  Helaas kan een Nederland dat wel. In de loop der tijd heeft de Nederlandse overheid zichzelf steeds meer taken toegekend. Uiteraard tot groot genoegen van bepaalde politici die hiermee het aantal vet betaalde baantjes zagen groeien op kosten van de belasting betalende burgers.

  Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan de EU. De EU heeft minder ambtenaren in dienst dan de gemeente Amsterdam. Voor de burgers is de EU spotgoedkoop. Eigenlijk zouden we veel meer taken aan de EU moeten overdragen dat kan de burgers veel belastinggeld besparen.

Comments are closed.