Kun je met de islam in vrijheid samenleven?

Om te beginnen moet je je daarbij afvragen of het mogelijk is dit rationeel en objectief te beantwoorden.
Mijn eerste testen in die richting hebben die twijfel niet weggenomen.
Zelfs bij sommige libertariërs kwamen er onmiddellijk emotionele reacties.
En toch waag ik het, omdat het zeker een zeer belangrijke vraag is.
 
 Bij het stellen van de vraag komt de neiging om onmiddellijk te antwoorden dat islam en vrijheid niet samen kunnen gaan. Als je alleen al bedenkt dat er:
–over de hele wereld brandstichtingen en rellen komen als iemand in Denemarken een cartoon maakt!
(maar ook in Nederland kan een cartoonist door een overvalcommando uit zijn bed gelicht en vastgezet worden)
–als er ergens rellen of aanslagen zijn, dat er dan bijna altijd moslims bij betrokken zijn.
(maar, wel minder gewelddadig, ook Nederlandse mensen kraken eigendom van anderen)
–als je leest dat ook nu nog vrouwen die buiten de moslim sekscode iets gedaan hebben tot aan hum middel in de grond worden vastgezet en dat dan mannen lekker veilig met stenen naar haar gooien totdat ze dood is,

dan blijft de neiging tot een ontkennende conclusie.

Daar staat tegenover dat er miljoenen moslims in vrede leven, zowel met elkaar als met (voor hen) ongelovigen. Lees alleen maar op de Vrijspreker de ervaringen van Hugo van Reijen die met veel moslims over de hele wereld zaken doet en daarbij nooit enige last ondervindt

Als we rationeel/ objectief trachten te worden, moeten we concluderen dat bij die voorbeelden maar een bepaald percentage moslims betrokken is. Een ander (veel groter?) deel distantieert zich van die gewelddadige handelingen. Zij zijn alleen maar in naam moslims, net zo als er zoveel christenen ook alleen maar in naam christen zijn en zich helemaal niets van de kerkelijke voorschriften aantrekken. Of er zelfs bijna niets van weten.

Daarom is het erg interessant en mogelijk belangrijk dat de HERITAGE FOUNDATION een lange termijn project gelanceerd heeft met de bedoeling te onderzoeken of ideeën en praktijk van de islam samen kunnen gaan met westerse opvattingen van individuele vrijheid, vrijheid van religie, tolerantie en minderheidsrechten.

Primair met de bedoeling om de verschillen en (on)mogelijkheden beter te leren begrijpen.

De aankondiging van het project is te vinden onder Exploring Concepts of Liberty in Islam door Kim R. Holmes, The Heritage Foundation URL: www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/hl1097.cfm
Het onderstaande is voor een groot deel afkomstig uit dit artikel. 

Met “vrijheid” wordt in dit project bedoeld de libertarische ideeën over het individuele recht op leven en eigendom. Overeenkomend met de missie van de Vrijspreker. (zie voorpagina “Filosofie van de Vrijheid”.)
Ook is het goed om ons te realiseren dat er niet één eenduidige moslimreligie bestaat. Net als in het christendom zijn daar ook allerlei groeperingen en sekten. Het gaat echter vooral om die dingen te leren kennen die als algemene moslim eigenschappen en gewoontes bestaan. 

Daarom heeft Kim Holmes een zestal vragen opgesteld waarvan de antwoorden essentieel zijn om te beoordelen of moslimstaten en gemeenschappen zich in de toekomst kunnen ontwikkelen op een vreedzame manier. Net als christelijke gemeenschappen in Europa na eeuwenlange religieuze conflicten.

 Bij elk van de vragen wordt in zijn hier genoemd artikel een uitgebreide toelichting gegeven. De moeite van het lezen waard.

 Die vragen zijn:

VRAAG 1. Hoe zullen moslim staten omgaan met minderheden?
(How will Muslim states and societies treat religious minorities?) 

VRAAG 2. Hoe zullen moslimgroeperingen en staten omgaan met secularisme?
Question #2: How will Muslim societies and states deal with secularism?

 VRAAG 3. Hoe zullen moslimgroeperingen en staten omgaan met de rechten van het individu?
Question #3: How will Muslim societies and states deal with the rights of the individual?

 VRAAG 4. Hoe zullen moslimgroeperingen en staten omgaan met de rechten van vrouwen?
Question #4: How will Muslim societies and states deal with the rights of women?

VRAAG 5. Hoe zullen moslimgroeperingen en staten omgaan met vrijheid van meningsuiting en van de pers?
Question #5: How will Muslim societies and states deal with freedom of expression and of the press?

VRAAG 6. Hoe zullen moslimgroeperingen en staten hun inheemse opvattingen over democratie en vertegenwoordigende overheid in overeenstemming brengen met liberale democratische ideeën over soevereiniteit en individuele rechten; of zijn ze wel in staat om dat te doen?
Question #6: How will Muslim societies and states make their indigenous concepts of democracy and representative government compatible with liberal democratic ideas of popular sovereignty and indi­vidual rights, or will they be able to do so?

Het laatste punt van Holmes is dat niet-moslims niet verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van die vragen. Alleen moslims zelf kunnen deze vragen echt uitdiepen.
En dan heeft hij de hoop dat er oplossingen gevonden worden waarin islam en vrijheid inderdaad samen kunnen gaan.

71 REACTIES

 1. @Hub Jongen:
  Vrijheid is ook: weten dat er altijd een deur openstaat naar andere ruimten.
  Het christelijk geloof kent vele denominaties. Het NT waarschuwt tegen wetticisme, maar legt de nadruk op het geloof in Christus, Zijn werken, Zijn vergeving en verzoening. Paulus doet een beroep op het individuele geweten. Geweld wordt er veroordeeld, oordelen wordt veroordeeld, het opleggen van een juk wordt veroordeeld; de nadruk ligt op een geestelijke strijd om het behoud van het geloof.

  Maar als je al door geboorte moslim bent en op afvalligheid staat de doodstraf, waar is dan de deur om te ontsnappen?
  En als dit geloof al meer dan duizend jaar wordt gehandhaafd d.m.v. geweld, waarom zou dit de komende 100 jaar b.v. niet meer het geval zijn?
  De moslim kan alleen ontsnappen door te seculariseren, of door op een ander geloof over te gaan. Elke verandering binnnen de islam, is al gauw in strijd met die islam.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. “Khilafah.com is dedicated to articulating the case for Islam as an ideology that provides solutions for all human problems and all human relationships. It is our belief that Islam must be understood ideologically that deals with individual and societal problems. At the forefront of the call of Islam (Da’wah) today is the case of presenting Islam as a challenge to the current chaos, inequality, despotism and international disorder – all a consequence of Western liberalism (Capitalism).

  http://www.khilafah.com/index.php/about-us

  Vetschrift door SpyNose

  Een hele grote site vol weetjes over de Islam. Een must.

 3. @NL Nuchterland:

  Het Christendom kan heel goed samengaan met democratie. Dit komt omdat het Christendom heel tolerant is ook tegen ongelovigen. Het Christendom vraagt niet om met geweld aan anderen opgelegd te worden. Dat doet de Islam wel.

  Dat het Christendom eeuwenlang door de machthebbers misbruikt is doet daar niets aan af.

  NL Nuchterland reageerde op deze reactie.

 4. @beek:
  “Elke verandering binnnen de islam, is al gauw in strijd met die islam.”

  Ja dat maakt het het natuurlijk moeilijk. Maar moeilijk is niet onmogelijk.
  Is het niet zo dat ieder mens een uniek individu is?
  En streeft dat individu niet naar vrijheid en naar zijn eigen belang?

  Deze oerdrang geldt ook voor gebrainwashte moslimkinderen/volwassenen.
  Hij wordt wel onderdrukt, maar is er wel.
  En daardoor kunnen mensen (moslims) ook tot denken komen.

 5. @NL Nuchterland:

  Er zijn diverse landen waar de ruime meerderheid van de bevolking het Christendom aanhangt toch zijn dat geen dictaturen en is de politieke situatie in deze landen heel verschillend.

  Landen waar Islamieten het voor het zeggen hebben zijn zelden democratisch en vrijwel allemaal zeer intolerant tegenover niet-Islamieten.

 6. @Hub Jongen:

  Dag Hub,

  Grote aanspraken in het hier en nu, vragen om grote bewijzen. Om de eea reden komen mensen die zich bij het maken van die aanspraken beroepen op een religie en verder niets aanvoeren, daar nog steeds mee weg. Men verklaart de eigen religie tot onbespreekbaar, niet te toetsen, voor niet aanhangers onbegrijpelijk etc etc, en neemt die vervolgens toch als basis voor de deelname aan het debat. Mensen die meer willen weten (waar haal je het vandaan, hoe rechtvaaridg je dit of dat etc) wordt tenminste onfatsoen en disrespect voor de overtuigingen van de religieuze ander verweten.

  Kortom, voor religies en religieuzen gelden andere regels in het debat en voor het aanvaarden van hun claims dan voor niet-religieuzen. Dit zou wellicht niet zo kwalijk zijn indien de religieuzen vervolgens niet de gotspe begingen om hun niet religieuze gespreksgenoten wel te willen binden aan alle regels (bewijs, mededogen, respect) die voor de religieuzen niet gelden.

  Voorts, en dat ik ook angtireligieuzen als ik aan te rekenen, laten wij de religieuzen wegkomen met dit immoreel gedrag, vooral ook omdat we ons laten verblinden door de schijn van heiligheid die er van een religieus beroep uitgaat.

  Neem als voorbeeld eens mensen die zich uitspreken tegen rechten voor de helft van de bevolking, voor het couperen van kindergeslachtsdelen, voor het hebben van seks met meisjes van 9, enzovoorts enzoverder. Verblind door de ideologie van betrokkene, vergeten we dat het de meningen van betrokkene zelf zijn die hij verkondigt, en zien nog slechts de vale mantel van het ideologisch excuus dat voor die meningen wordt gegeven. We kijken naar de religie (en dat terwijl we daarvoor geen enkele andere reden hebben dan het zand dat ons in de ogen gestrooid is), en zien de mens en diens mening niet meer. Erger nog, we aanvaarden het beroep op die religie zonder enig nader onderzoek naar en de waarde van die religie, en het beroep dat erop gedaan wordt. Erger nog, wij voelen ons zelfs onfatsoenlijk als we vragen stellen over zaken die de religieus buiten discussie heeft verklaard, tenminste voor wat betreft de doodgewone toetsting van de waarde van dat gedachtengoed, en vervolgens doen we ook eens of die niet bewezen, verboden te onderzoeken, afgeraden om over te spreken, dogma’s, reden zijn om daar in het hier en nu (en religieuzen willen altijd iets in het hier en nu, niet in die andere wereld waarvan ze dromen) allerlei zaken te bewerkstelligen. Kortom, we zijn zelf medeschuldig aan de oneerlijkheid die er in de relatie tussen religie en het debat is gekropen, en aan het feit dat een debat ook niet meer tot iets kan leiden.

  Ik stel voor geen genoegen meer te nemen met deze gang van zaken en op religie gestoelde claims net zo te behandelen als die op andere gronden gedaan. En mensen die hun gedachtengoed niet tot onderwerp van onderzoek en eerlijke benadering willen maken maar op basis ervan wel willen claimen, buiten iedere discussie te houden. Ze geven immers, met het buiten de orde verklaren van hun eigen wanen, duidelijk aan geen prijs te stellen op een eerlijk debat, en zonder eerlijkheid wordt het sowieso niets.

  Een aardig begin zou zijn mensen die zich op een religie beroepen, eens door te vragen over he hoe en waarom van dat beroep, en de juistheid van de religieuze inzichten, kortom, gewoon tegemoet te treden zoals we normaal zijn gewend te doen.

  Het zal nog wel even duren voor het zo ver is, maar als we er niet mee beginnen dan komt het natuurlijk nooit van de grond en blijven we om de hete brij heendraaien.

  En wonen in een land waar het verboden is een hond met een gecoupeerde staart te hebben, en het bezit van een kind met gecoupeerde geslachtsdelen niet, om maar eens een van de meest vervreemdende effecten van de oneerlijke behandeling van op religie gebaseerde claims te noemen.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.
  Hans reageerde op deze reactie.

 7. @Ton Hollander:

  “In Europa hebben we afschuwelijke dingen meegemaakt met het Christendom.”

  En niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Gedurende 2000 jaar lang heeft het Christendom niet nagelaten andersdenkenden te onderdrukken. Zelf nu nog meent een paus of een christelijke politicus als Andre Rouvoet zich op basis van hun geloof met andermans zaken te mogen bemoeien.

  “De mensen die zich hieraan schuldig gemaakt hebben kunnen zich hierbij niet beroepen op het Christendom.”

  Tja, daar dachten ze zelf anders over. Groot-inquisiteur De Torquemada bijvoorbeeld was een buitengewoon vroom en integer man. Het was zijn vaste overtuiging, dat hij mensen van hel en verdoemenis kon redden door hen te laten bekeren, desnoods met geweld.

  Ook de Nazi’s vonden hun excuus voor de Holocaust in de Bijbel. Waren het immers niet de Joden die Christus hadden omgebracht ? De Nazi’s werden daarbij gesteund door een eeuwenoud antisemitisme dat door het christendom werd onderhouden.

  Het centrale punt is dat weliswaar het christendom zowel als de islam als het fascisme als het communisme tot in de kern verrot zijn (want onderdrukkend en berustend op waanideeën) maar dat christenen, islamieten, fascisten en communisten allemaal mensen zijn. En mensen zijn nu eenmaal niet goed en niet slecht, zij gedragen zich naar omstandigheden.

  Hitler had ook een carrière als kunstschilder kunnen kiezen en niemand had hem ooit met de duivel vergeleken (maar hij was waarschijnlijk net zo slechtgehumeurd geweest als Vincent van Gogh). 😉

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 8. @Ton Hollander:
  Ton, als u mijn reactie gelezen heeft, zult u begrijpen dat het me niet boeit of er al dan niet onzin in de koran staat. Daar gaat het namelijk niet om, het gaat om de onaantastbaarheid van die onzin en de mensen die er een beroep op doen, een onaantastbaarheid die door niet gelovigen zoals ik, te veel wordt gerespecteerd.

  Overigens, ik beperk me niet tot de islam, het gaat om alle religies/religieuzen die zich in in het debat begeven, met een beroep om alles waar zij zich in dat debat op beroepen, buiten het debat te laten.

 9. @Hub Jongen: Ludwig von Mises beschreef het christendom als een religie die flexibel was en de wetenschap bekeek alszijnde een aanvulling op het werk van god. Hij noemde daarom het westerse christendom (katholicisme en protestantisme) een levende godsdienst. Daarentegen vond hij de islam en het jodendom dood. Hij noemde de islam zelfs de cultus van Mohammed. Dit komt omdat de islam eigenlijk onveranderd is gebleven over de laatste 14 eeuwen, want het woord van de koran is onveranderlijk namelijk, omdat dit het woord van allah is en niet van de mens.

  Als eerste dient de islam zich te seculariseren, iets dat het jodendom wel heeft gedaan. Ten tweede dienen de islamieten zich te realiseren dat de vrijheid van keuze een essentieel onderdeel is van individuele vrijheid. Dit is een heikel punt, want zelfs ‘moderne’ moslims in westerse landen houden krampachtig vast aan zaken als uitstoting, eerwraak, vrouwenonderdrukking etc. Als er een ‘Europese’ islam zou moeten komen, dan zouden deze moslims hiervoor de aanleiding moeten geven. Wat ik gezien heb in onze samenleving stelt mij dat niet zeer optimistisch.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 10. @Albert S.:

  Albert,

  Vergeet niet dat wetenschap in de Arabische wereld net zo intensief werd bedreven als in het christelijke Europa. Sterker nog, men was Europa op veel punten vooruit en heeft het Europese (wetenschaps)denken in die tijd zeker beinvloed.

  http://www.al-bab.com/arab/science.htm

  Religie is echter een vorm van proto-wetenschap. Naarmate de echte wetenschap zich meer ontwikkeld neemt de traditionele rol van religie steeds verder af. Dat zie je goed in de christelijke wereld, maar in de islamitische wereld is het ergens misgegaan.

  Men is zich daar aan traditionele religie blijven vastklampen. Met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de wetenschap, zoals het VN rapport over de ontwikkeling van arabische landen laat zien (boven).

  Je zal uit de arabische wereld zelden of nooit horen over een doorbraak op het gebied van bijv. biotechnologie of informatica. Wel produceert men er uitzonderlijk veel religieuze studies (vergelijkbaar met het merendeel van de geschriften uit middeleeuwse kloosters in Europa).

  Waarom is die veelbelovende ontwikkeling die de arabische wereld eerst kende vastgelopen ? Komt dat door de islam zelf of misschien juist door de christelijke bedreiging van de islam die mensen deed terugvallen in de orthodoxie ?

  Albert S. reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong:

  In de Bijbel staat nadrukkelijk dat het verboden is om mensen te vermoorden. Ook stelen en het afleggen van valse getuigenis is uitdrukkelijk verboden. Volgens het Nieuwe Testament moet men zijn vijanden liefhebben en moet je anderen vergeven.
  Ook wordt in de Bijbel voormisbruik gewaarschuwd.
  Als Christen zich slecht gedragen dan kunnen ze zich niet o de inhoud van het Nieuwe Testament beroepen.
  De Bijbel is zeker geen fascistisch boek.

  Dit staat lijnrecht op de inhoud van de Koran. In de Koran wordt het stelen en het gebruik van geweld tegenover niet-Moslims aangemoedigd. De Koran is zeer intolerant tegen niet-Moslims.
  Als Moslims ongelovigen vermoorden dan kunnen zich beroepen op de inhoud van de Koran. Dit maakt de Islam tot een gevaarlijke “godsdienst” die de wereldvrede bedreigt.

  Hans reageerde op deze reactie.

 12. De scheiding van kerk en staat is indertijd doorgevoerd omdat duidelijk was dat christendom, de macht van de kerk, en democratische vrijheid niet goed met elkaar samengaan. De macht van kerken in het prive leven van mensen is in Nederland in de 60er jaren een grote slag toegebracht. Desondanks zie je dat zelfs ministers nu nog zaken als evolutie vanuit een religeus standpunt aanvallen en daar, volledig ten onrechte, anderen, onderwijs b.v., bij willen betrekken. In landen als de USA oefenen christelijke religeuze groeperingen een zeer grote macht uit en zij schrikken niet terug voor dodelijke acties. Denk b.v. aan de vele aanslagen op abortusklinieken en hun personeel met vaak dodelijke afloop. Verder kun je zien dat tot in de recente geschiedenis vele dictaturen steunden op de kerk en zich opworpen als verdedigers van christelijke waarden en normen tegen b.v. communisme.
  Onderzoeken of Islam en vrijheid samengaan vind ik dan ook een typisch voorbeeld van islamofobie. Een correct onderzoek zou zijn; In hoeverre gelovigen (christenen, moslims, joden, hindoes, etc.) bereid zijn de vrijheid van anderen geweld aan te doen om hun normen op te kunnen leggen aan anderen. Historisch gezien is in ieder geval duidelijk dat christenen sneller en tot meer en dodelijker geweld kunnen overgaan als welke andere geloofsgroepering dan ook. Bij geen enkel ander geloof was een geringe afwijking van de geloofsregels zo dodelijk als tijdens de vervolging van de ketters 100den jaren lang in de christelijke wereld. Grote delen van de bevolking zijn vanwege een afwijkend geloof gedood. Ook ongelovigen buiten europa werden met de dood bedreigd. De paus heeft bij b.v. het verdrag van zaragossa moord, plundering, diefstal, etc goedgekeurd mits daardoor de inboorlingen gekerstend werden. Aan niet christenen buiten europa werden alle rechten ontzecht door dit soort verdragen. De hypocretie van de huidige discussie over in hoeverre islam en democratie samengaan is van een ongehoorde brutaliteid en doet mij denken aan b.v. de discussie of negers wel volwaardige mensen c.q. burgers konden zijn in de USA of dat ze beter slaven konden blijven. Er was een burgeroorlog voor nodig en zelfs nu nog is het voor velen in de USA een uitgemaakte zaak dat negers 2e rangs mensen zijn.
  Verder valt op dat vele punten die nu in verband met de Islam besproken worden voor de 60er jaren discussie punten waren i.v.m. chrisleijke kerken in Nederland. Geweld tegen vrouwen, de onvrijheid van vrouwen betreffende carriere en werk, dragen van hoofddoekjes (mijn moeder droeg buitenshuis altijd een sjaal over haar haren want dat hoorde een getrouwde vrouw buitenshuis te doen!). Het neerleggen van christelijke regels in de wet (abortus, huwlijk, eutanasie, etc). Het trieste is dat door de islamofobe houding niet de vooruitgang geboekt kan worden die mogelijk is. Een vrouw als Maryam Rajavi wordt niet in haar streid gesteund omdat de moslim is en een hoofddoekje draagt. Terwijl het juist dit soort mensen is die we moeten steunen om gevaarlijke gekken zoals de religeuze machthebbers in perzie van hun macht te beroven. Ook gekken zoals de Paus met zijn standpunt betreffende condooms zouden eens goed aangepakt moeten worden maar helaas wordt deze extremist andere normen aangelgd ans moslimextremisten. Ondanks het feit dat de paus door zijn standpunt vele mensen de AIDS dood bezorgd.
  Ik hoop dat men snel wat objectiever wordt en moslims, en andere gelovigen, gaat steunen in hun strijd tegen extremisme. Extemisten zoals moslimfundamentalisten, zionisten, de paus, 2egeborenen evangelisten, en anderen die democratische vrijheid in de weg staan.

 13. @Ton Hollander:
  Tja als ik je zo lees dan is mijn reactie; “wat een zielige islamofoob is deze vent” Met een groot gebrek aan critisch denken som je even een hoop propaganda van ondemocratische xenofoben op. Bijvoorbeeld; wat kan het jou nou schelen of iemand een hoofddoekje wil dragen, of lang haar als je man bent, of een piercing, of ??? Toch vertel je dat je jezelf eraan ergert dat je steeds meer hoofddoekjes op straat ziet, net zoals ik in de 70er jaren hoorde betreffende mannen met lang haar. Wat de boer niet kent vreet ie niet. Zielig dat je jezelf voor het karretje van anderen hebt laten spannen. Vrijheid houdt o.a. in dat mensen zich mogen kleden zoals ze zelf willen. In een vrije democratische maatschappij moeten we ervoor zorgen dat mensen vrij kunnen zijn in hun kleding. Noch kerk, moskee, familie, school, werk, noch jij mag daarin dwingend zijn. Een vermoedde dwang van familie, moskee tot hoofddoekjes dragen beantwoorden met dwang tot niet dragen heeft absoluut niets te maken met vrijheid bevorderen. En dat is wat ik islamofoben verwijt; zij bevorderen vrijheid en democratie niet! Vaak hebben ze ook een idee van ongelijkwaardigheid (geitenneukers, achterlijke cultuur, etc) hetwelk absoluut ondemocratisch is. Het gemak waarmee vele islamofoben democratische verworvenheden zoals de grondwet willen aanpassen past daarbij. Ik bedenk dan dat volgelingen van het idee dat mensen ongelijkwaardig zijn in de recente geschiedenis een spoor van bloed hebben achtergelaten. Vandaaruit koester in dan ook het idee dat mensen gelijkwaardig zijn. Een van de grondslagen van een vrije, democratische samenleving. Iets waar vele islamofoben zeggen voor te zijn doch hun daden doen anders wel schade hieraan.

 14. @Ton Hollander:
  Volgens de bijbel id de mens geschapen door leven in een pop van klei te blazen en de vrouw door een rib van een man te nemen.
  Volgens de bijbel was er een wereldomvattende zondvloed
  Volgens de bijbel werden sommige mensen honderden jaren oud
  Volgens de bijbel spraken we vroeger 1 taal
  Volgens de bijbel zijn vrouwen onrein tijdens hun menstruatie
  Volgens de bijbel regende het voedsel uit de hemel voor millioenen mensen 40 jaren lang in de woestijn.
  Volgens de bijbel veranderde een vrouw in een zoutpilaar
  De Bijbel staat vol met onzin. Christenen beweren dat deze tekst van God afkomstig is. Eigelijk beweren ze daarmee dat God heel dom is.
  Het mag uit deze voorbeelden duidelijk zijn dat de christendom op drijfzand gebaeerd is.

  Arme Ton, je begrijpt echt niets van geloof lijkt het. Wat vertel je jouw kinderen over St. Nikolaas (of de kerstman)? Is het feest voor de kinderen en de kerstgedachte minder waardevol omdat de basis een sprookje is?

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 15. @Caroline:
  Je schrijft;
  “Ik word er een beetje moe van, dat vrouwen als aparte categorie ‘mens’ aan te merken, tenminste als het over het hebben van onvervreemdbare mensenrechten gaat. Dat worden dan opeens vrouwenrechten genoemd, toch een beetje minder dan mensenrechten, niet. Hetzelfde lot treft overigens de homo: doen zij een beroep op mensenrechten, dan worden dat opeens homorechten genoemd.”
  Ik vind dit een heel waardevolle observatie, mij heb je in ieder geval iets wijzer gemaakt. Ik zou eraan willen toevoegen; “Ik wordt er een beetje moe van, dat moslims als aparte catagorie ‘gelovige’ aan te merken, teminste als het over het hebben van de waarde van een geloof gaat. Etc. Kijk als een christen een moord pleegt (b.v. door het opblazen van een abortuskliniek waarbij 1 arts en enkele verpleegsters gedood worden.) dan heeft dat minder met geloof te maken dan een moord uit eerwraak gepleegd door een moslim. Ook al gaat deze moslim misschien 1x per jaar naar de moskee (bij einde ramadan). En als zijn christelijke buurman uit dezelfde cultuur (b.v. balkan) eenzelfde moord uit eerwraak doet dan heeft geloof daar weer niets mee te maken. Dit zijn vreemde zaken.

  Caroline reageerde op deze reactie.

 16. @GB:
  Geschiedenis heeft laten zien dat christendom en vooral de christelijke kerk en vrijheid ook loodrecht op elkaar staan. Wijzelf hebben dit ook opgelost voor een groot gedeelte. Vrijheid betekend ook dat we het aan de individuele mens (moslims) zelf moeten overlaten hoe ze vrijheid gaan toepassen, beleven en geven aan anderen. Los van hoe juist je analyse is betreffende de Koran twee zaken. Allereerst is het enige wat belangrijk is dat individuen vrijheid begrijpen en ermee om kunnen gaan. Daar zijn ze aanspreekbaar op. Alle andere zaken zoals geloof, koran e.d. zijn prive en daar heb je feitelijk niets mee te maken. Pas als iemand er zelf niet goed uitkomt en hulp vraagt dan kun je zijn prive stuatie analiseren en uit vele analises kun je misschien een patroon destilleren. Ten tweede, het gemak waarmee ondeskundigen de mening van mensen die een zeer grote kennis en ervaring vertegenwoordigen opzijschuiven vind ik huiveringwekkend. Iedereen is plotseling islam en korandeskundige lijkt het wel. Helaas komt dit bijzonder arrogant over en verhinderd in de praktijk de overdracht van kennis en ervaring betreffende b.v. hoe wij in de 60 en 70er jaren de vrijheid voor vrouwen bevochten hebben, de macht van de kerk gebroken hebben. Islamofoob gedrag is in die zin erg contraproductief en werkt de groei van vrijheid bij individuen erg tegen. Ook schept de bedillerige bemoeizucht verwarring over wat vrijheid nu in de praktijk betekend. Zeker omdat christenfundamentalistisch geweld (KKK, abortusklinieken) en joods fundamentalistisch geweld (westbank) ondanks hun jaarlijkse dodelijke slachtoffers heel anders benaderd wordt als moslimfundamentalisme. Ook als rechts racistisch geweld (100den veroordelingen en enkele doden per jaar in Nederland) wel duidelijk ervaren wordt in een gemeenschap (glasverzekering moskee 2x zo duur als van een kerk) maar niet van maatschappelijk belang lijkt te zijn. Wat is dan vrijheid en wat ongewenst gedrag? Omdat de strijd door moslims tegen moslimfundamentalisme (Maryam Rajavi, kommentaar op marrokaanse fatwa 9 jarige meisjes) niet gezien lijkt te worden en zeker weinig gesteund wordt door de rest van de wereld (zie steun van westen aan gewone moslims door westen tijdens algerijnse burgeroorlog tussen fundamentalisten en gewone moslims, 100.000 den doden afgelopen 15 jaar), neemt de verwarring toe en lijkt de beschuldiging van moslimbashing (islamoifobie) niet zo maar uit de lucht gegrepen.

 17. @GB:
  Ja en zo is het oude testament gebruikt om antisemitisme goed te praten. Je begeeft je hier op heel glad ijs met dit soort opmerkingen. Persoonlijk vind ik ze zelfs walgelijk en getuigen van een absolute minachting voor het wezen van de mens.

 18. @Marcellus:
  Je maakt een interessant onderscheid tussen godsdienst en geloven. Hoewel de beide uitersten – de kerk als instituut met macht en eigen rechtsspraak, en het individuele geloof, de persoonlijke relatie tussen een mens en zijn/haar god – duidelijk zijn, zie ik ook een aantal grijze gebieden waar dat niet zo duidelijk is. Denk b.v. eens aan een gezin waarin de ouders met de macht van de kerk achter zich hun persoonlijk geloof aan de kinderen opdringen. En als reactie hierop weer bewegingen zoals de wederdopers, waar een kind meer ruimte krijgt zijn/haar eigen vorm van geloof te ontwikkelen.

  Interessant is dat op dit moment in grote delen van de wereld er een “geloof” in opkomst is hetwelk “islamofobie” genoemd kan worden. Dezelfde mechanismes die u b.v. beschrijft rondom godsdienst en geloof zijn waar te nemen rondom het stelsel van ideeen hetwelk met islamofobie samengevat kan worden. Sommigen beweren dat er voldoende aanwijzingen zijn dat dit “geloof” vanuit de neocon hoek in de USA ontwikkeld is om het volk rondom een gemeenschappelijke vijand te verenigen en het millitaire budget flink op te schroeven. Soortgelijke situaties in het verleden zijn soms in bloedbaden uit de hand gelopen.

 19. @Hugo:
  Een basis van boeddhisme zijn de 4 edele waarheden. Boeddha formuleerde ze ongeveer als volgd;
  1) Een onlosmakelijk deel van leven is dukha (“lijden”).
  Voorbeelden zijn; niet de dingen hebben waar je naar verlangt, dingen hebben die men niet verlangt, fysieke pijn, weten dat de fijne dingen die men nu beleeft eens ophouden.
  2) Dukha heeft een oorzaak.
  Het onstaat niet uit het niets maar is een onderdeel van een oorzaak gevolg keten. meestal worden 3 oorzaken genoemd; Onwetendheid, kwade wil en gehechtheid. Als er slechts 1 oorzaak genoemd wordt dan is dat onwetendheid.
  3) Dukha kan opgelost, “genezen”, worden.
  4) Het “medicijn” is het 8voudige pad, de gulden middenweg.
  (juiste spreken, juiste concentratie, juiste manier van zich in levensondehoud voorzien, etc)

  Zoals je ziet hebben andere mensen dezelfde observatie als u gedaan. Veel zo niet al het lijden ontstaat uit onwetendheid. In die zin is het dan ook beangstigend dat veel mensen die nouwelijks meer dan een oppervlakkige studie gedaan kunnen hebben desondanks verstrekkende uitspraken over moslims en de Koran en daarop betrekking hebbende zaken durven uiten. Naast dat ze zich in de ogen van degenen die wel serieus aandacht aan deze materie besteed hebben belachelijk maken met hun “de aarde is plat” nivo van uitspraken veroorzaken ze veel lijden. Ik voel vaak veel kwade wil in hun communicatie en zeker een gehechtheid aan wat is (Wat ze Nederlands noemen) hetgeen veranderingen ten goede tegenwerkt. Hoeveel goeds had niet berijkt kunnen worden als al de energie en tijd besteed aan islamofobie in plaats daarvan besteed was aan het bestrijden van huiselijk geweld. 10.000den kinderen per jaar mishandeld, meer als 100 doden, en dat los van de 10tallen miljarden euro’s schade die hierdoor ontstaat.

 20. @Caroline:
  Er spelen hier minstends twee zaken.
  Allereerst aanspraken op religie die niet kloppen omdat de betreffende religie dergelijk gedrag niet goedkeurt. B.v. het verminken van vrouwelijke geslachtsdelen wordt niet door de Islam goedgekeurt. Elke poging deze schandelijke verminkingen van vrouwelijke geslachtsdelen als een islamitische religeuze gewoonte te bestempelen kan met de koran in de hand naar de prullemand verwezen worden. Men probeert een foute culturele gewoonte in stand te houden door het de bescherming van religie te geven. Dit is onterecht aangzien deze religie deze gewoonte niet ondersteunt. Wat volwassen mensen als vrije keus zichzelf willen aandoen is een ding en moet vrijgelaten worden echter dit opdringen aan mensen die hier niet voor (kunnen) kiezen (kinderen) moet strafbaar zijn en effectief bestreden worden. Bijvoorbeeld door Imams in een fatwa deze praktijk te laten verbieden als zijnde anti islam.
  Ten tweede aanspraken die wel binnen de religie vallen maar wetenschappelijk onjuist zijn. B.v. het afwijzen van de evolutieleer omdat god alle soorten geschapen heeft en het dus niet zo is dat een soort uit een ander soort kan ontstaan. In het openbaar onderwijs kan deze gedachtegang niet meer zijn als een religeuze gedachtgang, behandeld tijdens godsdienst onderwijs of maatschappijleer of zoiets, Het kan daar nooit enige vorm van waarheid verkrijgen. Echter wat men op zondagsscholen verteld is een privezaak waar men zich niet mee kan bemoeien. Wel kan in het openbare onderwijs extra op het wetenschappenlijke standpunt gewezen worden. Als religeuzen daar bezwaar tegen maken (hetgeen b.v. in de USA vaak gebeurt door fundamentele christenen) moet hun erop gewezen worden dat de vrijheid van religie ook inhoud dat onderwijs vrij van religie moet zijn zodat er vrijheid te geloven wat men wil ontstaan kan.
  Ten derde zou men zaken kunnen noemen die binnen religie vallen doch niet meer passen in een vrije democratische maatschappij gebaseerd op universele mensenrechten. B.v. scheiding, scheiden is voor christenen onmogelijk. De wetenschap kan hier verder ook niets over zeggen. Echter in een een vrije democratische maatschappij gebaseerd op universele mensenrechten moeten mensen hun huwlijk op een fatsoenlijke (kinderen, alimentatie) manier kunnen bëindigen. Of denk aan anticonceptie of abortus. Hier kunnen religeuzen zelf proberen te leven volgens hun regels. Echter voorkomen dient te worden dat zij die regels opdringen aan anderen. De tegenwerking van christenen om condooms te gebruiken moet in het kader van AIDS stevig bestreden worden. Helaas wordt de Paus gesteund door christenfundamentalisten uit de USA. Ondanks de steun van de wetenschap is de macht van religie op dit punt nog niet gebroken. Dit kost jaarlijks 100.000 mensen hun leven. Een dodelijk gevolg van religie die helaas anderen zijn normen nog kan opleggen. Een vergelijkbaar punt is b.v. ritueel slachten. Onze houding naar dieren is dusdanig veranderd dat een verbod op dierenmishandeling zoals ritueel slachten zonder verdoving gepast is geworden. Jammer voor de joodse en islamitische mensen maar dit gedrag is onacceptabel aan het worden. Hier heeft de wetenschap door het lijden van dieren aan te tonen weer een andere rol gespeeld en lijden t.g.v. religie kunnen terugdringen.

 21. @Peter de Jong:
  In plaats van wijzen naar … en het verschil benadrukken zou men de kennis en ervaringsoverdracht, hulp bij ontwikkeling van … moeten gaan benadrukken. Dan wordt het niet meer Islam tegenover de rest maar progressieve krachten van vrije democratische mensen die zich baseren op universele mensenrechten tegen conservatieve en extremistische krachten. Zo kan men ook de macht van conservatieve en extremistische christenen in de USA (aanslagen op abortusklinieken, les in scheppingsverhaal naast evolutieleer, boekverbrandingen) en extreme joodse kolonisten op de westbank (jaarlijks 10tallen doden en 10.000 gewonden door gewelddadig gedrag van joodse kolonisten gewapend met vuurwapens zodat de palestijnen echt machteloos zijn) gaan aanpakken. Ook krijgen dan de gematigde moslims eindelijk de steun en erkenning waar ze recht op hebben. Denk b.v. aan het protest in Marokko n.a.v. conservatieve Fatwa betreffende huwlijk van 9 jarige meisjes. Of aan Maryam Rajavi, of aan de Algerijnse burgeroorlog of de situatie in pakistan

 22. @Peter de Jong:
  Hetzelfde geld overigens voor grote gebieden van Afrika en Zuid Amerika. In grote gebieden (vooral stukken platteland, niet hele staten!) van christelijk zuid amerika waar de kerk grote macht heeft is er 95% analfebetisme. Behalve in Nigaragua en Cuba (en Venezuela ???). Een van de hoofd redenen van sterfte onder vrouwen tussen de 18 en 40 jaar is een verkeerd uitgevallen illigale abortus. Illigaal vanwege de macht van de kerk. Onder christelijke dictaturen was het vaak erger. Zuid Amerika is nu echter in beweging gekomen en hopelijk zal de macht van de kerk daar nu definitief gebroken worden. Overigens, in Saoudi arabie lukt het vrouwen waarschijnlijk niet eens om “illigaal” zwanger te worden?! Analfebetisme is overigens ook opmerkelijk laag onder Kadaffi (Libië). Verder zijn er staten in Afrika waar meer dan 50% analphabethisme is. De lage stand van wetenschap in de arabische wereld is jammer want tijdens de middeleeuwen was het midden oosten met zijn universiteiten een wetenschappelijk centrum. De beste artsen opleidingen waren in damaskus. Wiskunde en andere zaken stonden op een zeer hoog nivo. Zo veel van de ons nu bekende griekse teksten zijn allen op de universiteiten in de arabische wereld bewaard gebleven dat waarschijnlijk de opleving van europese wetenschap na de middeleeuwen zonder deze onmogelijk was geweest. De christeijke boekverbrandingen hadden in europa te veel oud griekse texten waarop wetenschap gebaseerd is vernietigd. Na honderden jaren koloniale onderdrukking en een aantal afschuwlijke oorlogen (palestina, Iran/irak, herhaalde vernietiging libanon door Israel, etc is er weinig ruimte voor wetenschap over. Desalniettemin bouwt Iran binnekort een kerncentrale, ook op andere gebieden wordt stevig aan de weg getimmerd. Het is er niet zo erg als in grote delen van Afrika.

 23. @Ton Hollander:
  Ik weet niet welke vertaling je hebt van de koran maar ik deel jouw conclusie absoluut niet. De koran die ik gelezen heb moedigt rechtvaardigheid aan, zonder echter extreem te worden. Vergeving en matiging worden door god zeer gewaardeerd. Bij de straffen die overgenomen zijn uit het oude testament zoals stenigen van overspeligen, de wetten van Moses, wordt aangegeven dat god liever barmhartigheid ziet als strikte toepassing van de wetten. Laat trouwe mensen met elkaar huwlijk hebben en overspelingen met elkaar, dat kan natuurlijk alleen als de overspeligen nog leven!. Geweld mag in princiepe alleen gebruikt worden voor zelfverdediging van lijf en goed en geloof (het nieuwe testament is daarentegen pacifistisch). De gemeenschap van gelovigen kan op elkaar vertrouwen. Echter ongelovigen hebben andere morele maatstaven en zijn daarom niet altijd te vertrouwen. Daarom moet men voorzichtig zijn in zaken doen en vriendschappen sluiten met ongelovigen. Het doden van ongelovigen is alleen toegestaan in situaties van zelfverdediging. In principe geldt er vrijheid van godsdienst voor alle volgelingen van de god van abraham. Genotengevers, mensen die afgoden aanbidden, hebben het wat lastiger maar zolang ze zich correct gedragen (geen karavanen overvallen of gelovigen lastigvallen) worden ze met rust gelaten. Langer als 1000 jaar was de Islam een van de tolerantste monotheistische godsdiensten die er was.

  In de bijbel roept god de joden op hele steden uit te moorden. Zelf vernietigt hij/zij er ook een stel. Alleen al omdat iemand geen jood was en in het beloofde land woonde gaf het joden recht ze te doden. Al die aanbidders van drekgoden moesten weg. Het land moest gezuiverd worden. Een van de inconsistenties van de bijbel is dat god aan de ene kant het gebod geeft niet te doden en aan de andere kant een afschuwlijke volkerenmoord opdraagt aan de joden als ze het beloofde land binnentrekken. Ook op andere plaatsen in het oude testament wordt herhaaldelijk tot grote moordpartijen opgeroepen. In het nieuwe testament wordt duidelijk gezegt dat christenen niet van deze wereld zijn en hun omgang met niet christenen moesten beperken.

  Ik heb het idee dat U hier gewoon wat propaganda aan het napraten bent zonder critisch naar de bijbel en koran en hetgeen jezelf nazegt te kijken. Vergeet niet dat een groot gedeelte van het oude testament ook voor de moslims heilige boeken zijn die zij als het woord van god beschouwen met dien verstande dat door overschrijven, vertalen e.d. er veel fouten in geslopen zijn.

  Uw opmerking “Dit maakt de Islam tot een gevaarlijke “godsdienst” die de wereldvrede bedreigt” vind ik dan ook grote onzin. Voor iemand die een beetje serieus en objectief deze materie bestudeerd heeft is Uw opmerking van het nivo “de aarde is een platte schijf gedragen door 4,5 grote pissebedden en als 1 een scheet laat ontstaat er een tornado.” Hoewel Uzelf misschien een waardevol mens bent zijn de ideeen die u hier verspreid absoluut waardeloos en de implicaties van uw ideeen leiden m.i. tot afschuwlijk lijden en geweld. Als er 1 godsdienst is die historisch met geweld verbonden is dan is het wel de christelijke. In het begin het geweld dat ze over zichzelf afriepen door hun asociale gedrag in de Romeinse maatschappij. Later geweld bij het uitschakelen van concurrenten (overvallen op mithras tempels b.v.). Daarna de vervolgingen van ongelovigen en ketters (de gnostici b.v.) en het geweld van de missionarissen. Christenen hebben niet geaarzeld om over vraagstukken hoeveel engelen op de punt van een naald kunnen dansen een zo bloedige oorlog te voeren dat in delen van de noord Duitse laagvlakte slechts 10% van de mensen het overleefde. En dan spereken we nog niet eens over inquisitie, de diktatuur van de kerk over de mensen die niet eens een bijbel mochten lezen. Of dat de Paus aan Spanje en Portugal de gehele niet christelijke wereld gaf om te plunderen en mee te doen als ze wilden zolang ze maar zieltjes wonnen (verdrag van zaragossa b.v.). En huisgehouden hebben ze die Spaanse en Portugese Christenen. Vele volkeren zijn gewoon uitgemoord tot de laatste ziel. Dus alstublieft stop met het verspreiden van uw hypocriete leugens waarmee u stemming maakt. Stop met haatzaaien want de oogst zou u wel eens in het verkeerde keelgat kunnenn schieten. Of nog erger, ik, onschuldige toeschouwer, zou last kunnen krijgen met de gevolgen van uw acties. Want over de gevolgen van uw acties en over andere, effectievere, methoden om uw doel, een vrije democratische maatschappij gebaseerd op de universele mensenrechten, hebt u blijkbaar niet goed nagedacht. Want in uw schreeuw voor waarheid en erkenning bent u contraproductief bezig. Anders gezegt u maakt de zaken alleen maar erger.

  Caroline reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 24. @Peter de Jong: Daar zijn de meningen dus over verdeeld Peter, want er zijn juist anderen die vertellen het tegenovergestelde, zie hier: http://www.answering-islam.org/Shamoun/thunder.htm en hier http://www.sullivan-county.com/x/islam_myth.htm en hier http://www.orthodoxytoday.org/articles/ChancyIslam.php en hier http://www.islam-watch.org/SyedKamranMirza/Nostalgia-of-Islamic-Golden-Age.htm en hier http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm?frm=4205&sec_id=4205 en hier http://www.mmisi.org/ir/41_02/fernandez-morera.pdf.

  We moeten onszelf niet wijsmaken dat islam ons veel wetenschap heeft gegeven, want dat is een mythe. Degenen die het meeste hebben toegevoegd aan de wetenschap in de moslimwereld waren niet-moslims, zie bijvoorbeeld de kalifaten van Baghdad en Cordoba, waar de meerderheid van de bevolking toen christen was. Hetzelfde gold voor Egypte. Toen de niet-moslim bevolking slonk toen was het ook gedaan met de wetenschap. Het is een feit dat de beschaving en de wetenschap van het Byzantijnse rijk op een zeer hoog peil stond, tot aan de Ottomaanse overheersing. De enige toegevoegde waarde die de Arabische moslims Europa hebben gegeven is de invoering van de koffie. Al het andere: buskruit en papier (China), alsmede de cijfers (India) zijn alleen maar doorgegeven, meer niet.

 25. @Hans:

  Dank voor het compliment, we zijn immers op de wereld om anderen wijzer te maken, niet? Waarom die anderen er zijn, dat weet ik overigens niet :-))

  Ik heb geen onderscheid gemaakt tussen religies, wat ik zeg gaat voor alle religies op. Het gaat me om de houding van de mensen die de religieuze denkbeelden niet delen, en die religieuzen er des ondanks mee laten wegkomen zich op die religie te beroepen, zonder aan dat beroep dezelfde eisen te stellen als aan andere motiveringen van een standpunt. Ik bedoel maar, als ik zeg dat ik van mijn eigen tante gehoord heb dat de aarde plat is en mannen besneden moeten worden, dan loop ik de gerede kans dat ik in een discussie over mijn standpunten scherp ondervraagd zal worden over de wetenschap van mijn tante over dit onderwerp. Beroep ik mij terzake echter op allah of god of shiva of zeus, dan neemt men hetgeen ik zeg als onbetwistbaar, althans niet te bespreken aan. Sterker nog, naar mijn tante en haar credentials vragen wordt volstrekt normaal en zelfs noodzakelijk geacht, naar hetzelfde vragen als er het eoa opperwezen in het geding wordt gebracht, als onfatsoenlijk.

  Ook leuk is dat de ongelovige in het debat wel met bewijzen voor zijn stellingen moet komen (soms wordt zelfs geeist dat hij aangeeft waarom hij van mening is dat god etc niet bestaat en indien die wel zou bestaan, in ieder geval geen morele waarde heeft), daar waar de gelovige er inmiddels aan gewend is weg te komen met het uitschuiven van de toch al lange tenen en het uitmaken van de ongelovige voor alle soorten van -foob.

  Het debat speelt zich in het hier en nu af, over zaken die het hier en nu betreffen. Wat mij stoort aan religieuzen van allerlei slag is dat zij in het hier en nu iets willen en dat proberen te bereiken met een beroep op zaken die zich uit de aard der zaak niet in de kenbare werkelijkheid afspelen, maar in de door betrokkene gedroomde onkenbaarheid.

  Kortom, met een beroep op zaken die ook de gelovige niet in gemoede kan bewijzen te bestaan of zelfs maar aannemelijk kan maken, wil men hier en nu iets, en dan nog wel zonder zelfs maar de discussie over de waarde van de eigen wanen aan te willen gaan.

  En vreemd genoeg heeft dat dus gevolgen, zoals het niet verbieden van kinderverminking (en besnijdenis bij zowel de man als de vrouw is dat, zij het dat die bij de vrouw nog vele malen ernstiger is, die verminking) als dit maar gebeurt, omdat ook bedacht is dat god/allah die verminking wilde. En dan dringt de vergelijking met het verbod een gecoupeerde hond te houden, zich op. Niet dat verbod is idioot, het wordt slechts idioot in het perspectief van het wel toelaten van gecoupeerde kinderen. En dan zie je opeens tot welke waanzinnige resultaten religie en het ongemotiveerd buigen voor religieuze wanen, leidt. Overigens, ritueel slachten mag weer wel uit religieuze overwegingen, dus het argument dat we veranderde inzichten over het lijden van dieren hebben (nog daargelaten dat dit ook opgaat voor het levenslang lijden aan een verminking in de kindertijd ondergaan), gaat niet op.

  Ik zet de islam niet apart, ik heb het over alle religies en de manieren waarop er in naam daarvan gehandeld wordt, en hoe daar door andersdenkenden op wordt gereageerd.

  Ik laat me dan ook niet verleiden tot islam- of bijbeluitleg. Ik heb daarmee namelijk niets te maken, die uitleggen hebben me net zo veel te zeggen als een ander de inzichten van mijn tante.

  Dit alles verhindert me overigens niet te constateren dat in een land als Egypte 95% van de vrouwen besneden zijn. Dat dit met de islam niets te maken heeft, komt me vreemd voor. Het is islam voor en na in dat land, en imams laten zich daar regelmatig uit over medische zaken, zoals recent hun oekaze (fatwa) dat orgaantransplantatie tussen moslims en niet-moslims niet mag. Nu hebben moslims volgens de koran 7 darmen en gelovigen maar een, dus mogelijk is er iets voor te zeggen, maar dan toch hooguit uit practische en niet uit religieuze overwegingen.

  Tot slot: ik acht aanhangers van een partij, al dan niet gematigd, verantwoordelijk voor wat er in naam van hun partij gebeurt, of de leider van die partij nu wel of niet in de hemel gewaand wordt. Het is aan de gematigden de extremisten die in hun naam handelen, te corrigeren of uit te stoten, ze in ieder geval iedere schijn van het door de gematigden opgebouwde fatsoen te ontzeggen.

 26. @Hans:

  Omdat ook mijn bloed wel eens kruipt waart het niet gaan kan:

  Het gaat er niet om of de koran rechtvaardigheid aanmoedigt, het gaat er om wat in de koran als rechtvaardigheid wordt betiteld. Ik beperk me, als vrouw, maar even wat tav mij en mijn seksegenoten als rechtvaardiig wordt beschouwd: haar behandelen als vee en gebruiken als akker bijvoorbeeld, en dan heb ik het nog niet eens over het adviseren de vrouw te mishandelen (en in geval van geloofsafval verplicht te doden). Kortom, rechtvaardigheid betekent alleen rechtvaardigheid in een bepaalde context, het begrip zelf is leeg.

  Zelfverdediging is ook zo een leuke, want wanneer bijvoorbeeld is er sprake van ‘verdediging van het geloof’? Is dat als er hordes optrekken naar de moskee om de ruiten in te gooien en men zich verdedigt, of als er iemand kritische opmerkingen over het geloof maakt? Wat ik er van heb begrepen is het vermoorden van mensen die kritische opmerkingen maken, een kwestie van zelfverdediging. Buiten de religieuze context zou een dergelijke invulling van het begrip zelfvedediging natuurlijk nooit worden aanvaard.

  Voorts leg ke uit waarom er niets mis mee is dat de koran de omgang met andersdenkenden afraadt (neem geen ongelovigen tot vriend). Je vindt dit kennelijk aanvaardbaar.

  Ik trek nu even de religieuze vermomming weg, en constateer dat jij het gerechtvaardigd vindt om andersdenkenden a priori als minder en moreel anders te zien, als mensen die je moet mijden.

  Zou je me kunnen uitleggen (anders dan aan de hand van de koran) hoe je aan een dergelijk standpunt komt? Het je ervaring met andersdenkenden? Heb je kwalijke gevolgen ondervonden van die omgang? Hebben andersdenkenden je wel eens tot overspel proberen te verleiden? Hebben andersdenkenden je wel eens kwaad gedaan, en zo je, welk kwaad en werd dit kwaad door het zijn van andersdenkenden ingegeven?

  Hoe verklaar je dat het geweld tussen moslims welhaast endemisch is en een moslim een aanmerkelijk grotere kans loopt om door een moslim dan door een andersdenkende te worden vermoord?

  Vervolgens verwijst u voor een rechtvaardiging van de kwalijke kanten van de islam, naar de kwalijke kanten van andere religies.

  Waarom denkt u dat als u betoogt dat het een niet deugt, dit het ander minder kwalijk maakt?

  Kortom, dat soort normale vragen bedoel ik dus, en ja, die zou ik graag beantwoord zien.

 27. @Hans:
  Ik ontken niet dat de door U genoemde positieve beweringen in de Koran staan. Het gaat er echter om dat deze voor de Islam geen betekenis meer hebben.

  Toen Mohammed met prediken begon (in Mekka) had hij nog maar weinig aanhang. Uit die tijd stammen zijn vredelievende en vergevingsgezinde verhalen. In die tijd beweerde hij dat ook Christenen en Joden in de hemel konden komen als zij volgens de regels van hun eigen religie zouden leven. Ook vond hij dat men niet gedwongen kon worden om zijn religie aan te hangen.

  Toen Mohammed naar Medina was vertrokken en veel macht verwierf gold die vrijblijvendheid niet meer. In die periode begon Mohammed ook Joden en Christen als vijanden te behandelen. De doctrine va Mohammed werd steeds gewelddadiger uit die tijd stammen de meer dan 150 oproepen tot geweld tegenover ongelovigen.
  In die periode stamt ook de bewering dat je er alleen zeker van kan zijn dat je in het paradijs komt als je dood gaat in de strijd voor de Islam tegen ongelovigen.

  De Islamieten verklaren deze omslag met de bewering dat God van mening zou zijn veranderd. Volgens de Islam zijn daarom de oude teksten door de nieuwe vervangen. De oude teksten hebben dus geen betekenis meer voor de Islam.

  In het oude testament staan inderdaad vreselijke verhalen. Maar die hebben altijd betrekking op die tijd en op die plaats. Negens staan er in de Bijbel algemene oproepen tot het gebruik van geweld die nu nog geldig zijn. De algemene oproepen die nu wel geldig zijn zoals de 10 geboden zijn juist zeer vredelievend. Onze wereld zou er beter uit zien als iedereen zich aan de 10 geboden zou houden.

  Ik weet dat Moslims beweren dat ook de Bijbel en de Thora heiligen boeken zijn. Zij beweren ook dat in deze boeken (grove) fouten staan en dat zij over de juist informatie beschikken. Deze bewering wordt echter niet gestaafd door de archeologisch vondsten die de laatste eeuwen gedaan zijn. De “Dode Zee rollen” bewijzen eerder het tegendeel.

  Dat mensen die zich Christen noemen zich in de loop der eeuwen schuldig gemaakt hebben aan afschuwelijk misdrijven zal iemand die de geschiedenis niet kunnen ontkennen. Als U de geschiedenis van de Islam zou kennen dan weet U dat dit voor de Islam nog veel erger is.

  Het verschil tussen de Islam en het Christendom is echter dat men zich niet op het Christendom kan beroepen bij het plegen van misdaden terwijl dit bij de Islam juist wel het geval is.

  Jezus roept op tot verdraagzaamheid, vrede en vergevingsgezindheid. Volgens het Christendom moeten Christen hun vijanden lief hebben. Volgen de Bijbel mag je niet stelen of mensen doden.

  De Islam roept op tot vijandschap en onverdraagzaamheid en het gebruik van geweld tegen iedereen die niet deze religie aanhangt. In de hele wereld worden regelmatig aanslagen gepleegd oor Moslims waarbij onschuldige burgers het slachtoffer zijn. In Irak worden nog steeds aanslagen gepleegd door Sjiieten en Soennieten omdat elkaar als ongelovigen beschouwen.

  Dit is het afschuwelijk gevolg van de inhoud van de Koran. Dit rechtvaardigt mijn conclusie dat de Islam een gevaarlijke “godsdienst” is de wereldvrede bedreigd.

  Voor mensen die weinig van de islam afweten kan ik de documentaire ‘Islam: what the West needs to know’ aanbevelen.
  Degenen die de documentaire ‘Islam: what the West needs to know’ hebben gezien’ (te zien op YouTube) zullen het met mijn conclusie eens zijn. De documentaire start met beelden van Bush en Blair die allebei verklaren dat de Islam een vredelievende godsdienst is en dat zij die geweld plegen in naam van de Islam het geloof verkeerd interpreteren. Dit idee wordt vervolgens in de anderhalf uur durende documentaire volledig onderuit gehaald. Het is onbegrijpelijk dat deze documentaire nog nooit door enige omroep in Nederland is uitgezonden.

  Uw laatste alinea is wel heel opmerkelijk. In ons land wordt het Christendom regelmatig bekritiseerd en zelfs bespot.Niemand hoeft hiervoor echter voor zijn leven te vrezen. Maar als ik het niet eens ben met de zogenaamde vredelievende Islam dan moet ik ineens heel voorzichtig zijn. Een beter bewijs dat de Islam en haar aanhang voor een hoop ellende zorgen en een bedreiging voor de wereldvrede zijn had U me niet kunnen geven.

 28. @Hans:

  De Bijbel is niet door God geschreven maar door mensen. Het Oude Testament kan je lezen als een geschiedenisboek van de Joden. Het staat vol met sagen en overtrokken verhalen. Er staat maar weinig tekst in waarvan men pretendeert dat die rechtstreeks van God afkomstig is.

  Het Nieuwe Testament is geschreven aan de hand van de verhalen die afkomstig zouden zijn van ooggetuigen van het leven van Jezus.

  Christen geloven dat de bedoelingen van God wel in de Bijbel goed verwoord zijn.

  De Islam beweert dat de tekst die in de Koran staat door God via een engel aan Mohammed zou zijn gegeven.

  Ik zal maar niet ingaan op de denigrerende opmerkingen die U meent in mijn richting te moeten maken.

Comments are closed.