De regering heeft zijn begroting voor 2009 er weer doorgepraat. Zoals eerder al opgemerkt hebben de “volksvertegenwoordigers” in de Tweede Kamer geprobeerd een show op te voeren en de kiezers te behagen.
Daarvoor had het kabinet natuurlijk een beetje wisselgeld gereserveerd, en daardoor kon ze de haar welgevallige partijen op de haar welgevallige onderwerpen iets toegeven.
 
Opvallend bij de debatten was dat al die jongens en meisjes zich druk maken onder andere voor de “zorg” voor de zwakken in de maatschappij. Dat doet het goed bij iedereen. En dan blijkt dat er zowat helemaal geen geld beschikbaar kan komen voor de zwakken die er zelfs op achteruit gaan.

In het artikel “Een betere miljarden nota” gaven we voorstellen voor een besparing van 26,5 MILJARD. En uit de reacties kwamen nog aanvullende besparingen.
Het zou dus best mogelijk moeten zijn om (als je dat geld toch gaat besteden) om het te gebruiken voor die zwakken. Maar neen. 

Wat zien we bvb wel?
10 miljoen belastinggeld extra naar de “kunst”, boven op de al eerder beloofde 10 miljoen.
12 miljoen belastinggeld extra om Nederlandse architectuur in het buitenland te promoten.

En dan vraag je je toch af waar ze mee bezig zijn. 

In totaal bedroegen de verschuivingen van de bedragen nauwelijks een half promille (0,0005 %) , of iets van 100 miljoen op de 200 miljard. Iets geheel binnen de nauwkeurigheid van het geheel.
Inderdaad een show.

Gelukkig was er dan nog wat vuurwerk van Geert Wilders die zelfs zover ging om het vertrouwen in Balkenende en zijn trawanten op te zeggen. Balkenende (en de rest van de volksvertegenwoordigers) hadden weinig weerwoord op de klachten van Wilders over de verloedering, met uitzondering dat ze hem verweten te “generaliseren”. Wat overigens ook zo is. 

Conclusie is dat alles dus “gewoon” door gaat.
Er moeten nog veel meer mensen het licht gaan zien, en ophouden met hun mandaat aan de nomenclatura te geven.

 ——————
PS gelukkig hebben we in de EU 4 miljoen belastinggeld kunnen besparen doordat in Straatsburg het dak van de EU-vergaderkamer instortte
Daardoor “moesten” de Europarlementariërs in Brussel vergaderen en hoefden ze niet met hun hele circus heen en weer te rijden!

10 REACTIES

 1. Dank je voor dit stukje. Komt toch weer die vrag in me op: wel stemmen of niet stemmen de volgende keer?
  Of:
  Hoe komen we van deze poppenkast af?
  Kan dat overhoofd wel op democratische wijze, of moet er toch een revolutie plaats vinden met het risico van bloedvergieten doordat het establishment zich er tegen zal verzetten?
  Ik wil weer gewoon een Nederland met een eigen identiteit (laat haar dan maar weer terug gaan naar Argentinië als ze dat niet snapt), dus een land met een eigen identiteit. Wij regelen de zaken dan zoals wij dat willen en wel zo dat we er trots op kunnen zijn.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @Johnny:
  “Hoe komen we van deze poppenkast af?”

  Een gewelddadige revolutie is ondenkbaar voor dit ongewapende NL-volk. Het ligt niet in de aard, en het is ook geen goede methode.

  Ik zie maar één weg: de mentaliteit bij het volk (vaag begrip!!!) moet veranderen.
  Meer mensen moeten leren inzien dat ze bedrogen worden, dat ze moeten werken als slaaf voor de politici en de klaplopers.
  Meer mensen moeten leren inzien dat de staat helemaal niet nodig is endat verantwoordelijke privé personen/bedrijven het beter en goedkoper leveren.
  Meer mensen moeten leren inzien dat de staat ook helemaal geen legitimiteit heeft. De voorgangers van de huidige machthebbers hebben met geweld de macht gegrepen en de huidige opvolgers koesteren die macht met verder geweld en bedrog.
  Meer mensen moeten leren inzien dat ze de voordelen die menen te kunnen vangen duur betaald worden. (Bastiat)

  De Vrijspreker werkt in die richting. We weten ook dat het een lange termijn project is. We kunnen daar nog enorm veel hulp bij gebruiken. Doe mee.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.
  VmaX reageerde op deze reactie.
  neeltje reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:

  “de mentaliteit bij het volk (-) moet veranderen”

  Klinkt heel erg links Hub, dat roepen de groene afvalscheiders al jaren. 😉

  Een ander gezichtspunt draagt zeker bij en VS helpt daar geweldig aan. Toch denk ik, dat je met je inspanningen een maatschappelijke trend ondersteunt die al lang aan de gang is.

  Er werd vroeger heel anders tegen de overheid aangekeken dan nu. Mensen zijn veel cynischer geworden nu blijkt dat de overheid niet werkelijk in staat is belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen. Die falende dienstverlening kost burgers echter onverminderd veel geld. Dat geeft steeds meer gemor, te meer daar moderne consumenten gewend zijn goede service voor hun geld te krijgen.

  De markt speelt er op in om de gaten in de overheidsdiensten op te vangen. Denk aan de opkomst van particuliere beveiligingsdiensten, voedselbanken, particuliere ziekenhuizen en scholen, etc. Dat blijkt, binnen de beperkende regels van de overheid, wél goed te werken. Mensen gaan er dan toch anders tegenaan kijken.

  Ik denk dat OOK bij een monopolist als de overheid het marktmechanisme uiteindelijk haar werk zal doen. Overheidsdiensten zullen eenvoudigweg te duur worden als ze nog iets tot stand willen kunnen brengen. Je kan belastingen niet oneindig verhogen. Je kan hooguit nog wat in de prioriteiten gaan schuiven, maar dan benadeel je altijd groepen die nu nog wel subsidie krijgen. Die politieke steun raak je dan kwijt.

  Bij de bestaande belastingdruk zal de overheidsdienstverlening steeds verder afkalven en steeds minder mensen van dienst kunnen zijn (denk aan de kinderopvang, het uitkleden van het staatspensioen, de steeds hogere kosten van zorg en openbaar vervoer e.d.). Uiteindelijk wordt de overheid een organisatie die burgers nog slechts veel geld kost en waar niets bruikbaars meer uitkomt.

  Er komt een moment waarop mensen zullen zeggen: de particuliere dienstverlening werkt veel beter en goedkoper, waar hebben wij de overheid eigenlijk nog voor nodig, dat geld kunnen we beter gebruiken. Dat wordt het kantelpunt.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 4. “gelukkig hebben we in de EU 4 miljoen belastinggeld kunnen besparen doordat in Straatsburg het dak van de EU-vergaderkamer instortte.”

  Ja, die gasten van het NYC WTC doen hun klussen altijd goed. 😉

 5. @Hub Jongen:

  Dat we in een web van macht en burocratie terecht zijn gekomen moge duidelijk zijn.
  Dat onze persoonlijke vrijheden en privacy steeds verder geschonden worden “voor het algemeen belang” mag ook duidelijk zijn.
  Dat we daar “iets aan moeten doen” lijkt me ook vrij duidelijk.

  De Vrijspreker is een piepklein stemmetje in een wereld van verwarring en geindoctrineerd stemvee.
  In de grote boze mensenwereld wordt de visie van persoonlijke vrijheid die Vrijspreker wil uitdragen gezien als een visie van een kleine groep gefrustreerde anti-overheids samenzweringmafketels.

  De “beweging” zal naar mijn mening slechts bijzonder weinig groeien of op zijn best marginaal blijven zolang Vrijspreker zichzelf bij de grote massa zal blijven diskwalificeren door te blijven vechten tegen windmolens.
  De attitude van Vrijspreker is fel overheids kritisch en daar is niets mis mee, echter wordt de toon door velen gezien als slechts geschop tegen de gevestigde orde. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 99.9% van de artikelen en reacties afbrekende kritiek zijn waar ‘slechts’ de promotie van Libertarisme tegenover gezet wordt.
  Zuiver Libertarisme is een concept die door de overgrote meerderheid van de bevolking niet wordt begrepen. Dit is het gevolg van de eeuwenlange indoctrinate met collectivisme.

  Ook het met grote regelmaat brengen van artikelen die samenzweringstheorien ondersteunen welke door het grote publiek als de fantasie van paranoide nerds worden gezien helpt niet om de geloofwaardigheid van het Libertarisch ideaal onder een breed publiek te promoten.

  Als Vrijspreker de “mentaliteit van het volk” wil beinvloeden zal de ideologie anders aan het publiek verkocht moeten worden. Vrijspreker moet dan toegankelijker worden om serieus genomen te worden.
  “if you can’t beat the system, join the system”
  Van binnenuit het systeem kan de beweging groeien om stapje bij stapje de “hearts and minds” van de bevolking te winnen.

  Hiervoor zou de beweging zich meer moeten conformeren aan de bestaande situatie en de volksmentaliteit. Libertarisme zou meer de wolf in schaapskleren moeten worden en als het ware als stuurraketjes met kleine stootjes het logge ruimteschip op een iets andere koers moeten brengen..

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen:
  Gewapend verzet zit niet in onze aard zeg je.
  Ik denk dat de mens in zijn algemeenheid geneigd is tot alles (ook tot gewapend verzet) maar dat de omstandigheden bepalen of hij ertoe overgaat.
  Soms kan het zo uit de hand lopen in bijvoorbeeld een land , dat men geweld kan overwegen en vervolgens toepassen.
  Zeker als er sprake is van een onderdrukkend, corrupt en gewelddadig
  regime. Om jezelf en je omgeving te verdedigen , verlossen, bevrijden van de onderdrukker ( een legitieme strijd!) zijn wapens soms onontkoombaar.
  Maar als je het mij vraagt is daar in ons land vooralsnog geen sprake van.
  Op een poppenkast schiet je ook niet met scherp. Toch? Als je verandering wilt, kun je beter de touwtjes in handen zien te krijgen. Dan bepaal jij hoe de poppen dansen. Aan het publiek merk je wel of je mag blijven.

 7. R.W

  wereld leven. WIJ WERKENDE MENSEN WORDEN GELEEFDGewapend verzet?
  Uberhoud verzetten tegen de overheid is voorals nog niet mogelijk.
  Het ontbreekt ons aan moed. Offers te brengen je eigen hachje
  verliezen bedoel ik ermee. Ik ben voor mijn beroep 3 weken
  in het buitenland en daar is het allemaal ongeveer het zelfde.
  Die Euro word er door geduwd regeringen luisteren niet.
  enz enz. we hebben het jammer genoeg maar te slikken.
  Het geeft je een machteloos gevoel dat je als een poppetje
  In grote poppekast word rondgeslingerd. Mensen die geen verstand van
  de werkelijke problemen hebben omdat ze in een compleet andere

 8. @Peter de Jong: “Dat geeft steeds meer gemor, te meer daar moderne consumenten gewend zijn goede service voor hun geld te krijgen.”
  Inderdaad. Maar helaas krijgen het kapitalisme en de vrije markt in veel gevallen de schuld, met dank aan de zogenaamde privatisering, niet het socialisme. En dat gaat dus niet helpen.

  Braaf geïndoctrineerde zieltjes in een land waar vers geïmporteerde totaalanalfabeten die niet eens weten wat stemmen is een stem op de PvdA mogen uitbrengen, daarbij geholpen door het plaatselijke politstembureau.

 9. @Peter de Jong:

  ” mentaliteit bij het volk (-) moet veranderen”
  Klinkt heel erg links Hub, dat roepen de groene afvalscheiders al jaren”

  Veel wat je noemt komt zeer positief over. Maar waarom dit veranderen van mentaliteit LINKS klinkt, ontgaat me even.

  “Toch denk ik, dat je met je inspanningen een maatschappelijke trend ondersteunt die al lang aan de gang is. ”

  Welke trend bedoel je en waardoor ondersteunen we die?

  ” Mensen zijn veel cynischer geworden nu blijkt dat de overheid niet werkelijk in staat is belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen. Die falende dienstverlening kost burgers echter onverminderd veel geld. Dat geeft steeds meer gemor, te meer daar moderne consumenten gewend zijn goede service voor hun geld te krijgen.”

  Zijn we dan niet op de goede weg?
  ——————————————————————-

  @VmaX:

  “De Vrijspreker is een piepklein stemmetje in een wereld van verwarring en geindoctrineerd stemvee.”

  Ja, maar je moet ergens beginnen. En wegen zoeken om sneller te groeien.

  “In de grote boze mensenwereld wordt de visie van persoonlijke vrijheid die Vrijspreker wil uitdragen gezien als een visie van een kleine groep gefrustreerde anti-overheids samenzweringmafketels. “‘

  Hoe kun je dat concreet veranderen; vanuit de situatie/ mogelijkheden die we nu hebben?

  “De “beweging” zal naar mijn mening slechts bijzonder weinig groeien of op zijn best marginaal blijven zolang Vrijspreker zichzelf bij de grote massa zal blijven diskwalificeren door te blijven vechten tegen windmolens.”

  Het zijn m.i. geen windmolens maar echte draken!!!

  “De attitude van Vrijspreker is fel overheids kritisch en daar is niets mis mee, echter wordt de toon door velen gezien als slechts geschop tegen de gevestigde orde. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 99.9% van de artikelen en reacties afbrekende kritiek zijn waar ’slechts’ de promotie van Libertarisme tegenover gezet wordt. ”

  Het is de kunst om het niet als nozem-geschop te doen overkomen, maar als feiten.

  “Ook het met grote regelmaat brengen van artikelen die samenzweringstheorien ondersteunen welke door het grote publiek als de fantasie van paranoide nerds worden gezien helpt niet om de geloofwaardigheid van het Libertarisch ideaal onder een breed publiek te promoten.”

  Die samenzwering leeft op internet, waardoor er ook regelmatig inzendingen op dat gebied komen. De Vrijspreker is echter ook heel duidelijk in het vraagtekens zetten bij die theorie zowel als bij de overheidsversies.
  Ik denk niet dat je bang moet zijn om er over te schrijven.

  “Als Vrijspreker de “mentaliteit van het volk” wil beinvloeden zal de ideologie anders aan het publiek verkocht moeten worden. Vrijspreker moet dan toegankelijker worden om serieus genomen te worden.”

  Hoe kun je toegankelijker worden?
  Voorbeeld?

  “if you can’t beat the system, join the system”
  Van binnenuit het systeem kan de beweging groeien om stapje bij stapje de “hearts and minds” van de bevolking te winnen. ”

  Je bedoelt toch niet dat we allemaal actief lid van de SP moeten worden? 🙂

  “Hiervoor zou de beweging zich meer moeten conformeren aan de bestaande situatie en de volksmentaliteit. Libertarisme zou meer de wolf in schaapskleren moeten worden en als het ware als stuurraketjes met kleine stootjes het logge ruimteschip op een iets andere koers moeten brengen.”

  Cogormeren aan de volksmentaliteit (socialisme??) zou m.i helemaal de verkeerde weg zijn. Of ik begrijp je niet.

  Jij kunt best schrijven.
  Stuur eens een artikel in in de geest zoals je bedoelt.
  Rechtstreeks naar hub@vrijspreker.nl
  Dan proberen we van daaruit concreet verder te gaan

Comments are closed.